mapa stránek || vyhledávání

Generačné úlohy a 12 – ročné obdobia

Poznáme 6 generácií *, ktoré môžeme nazvať podľa mien bytostných, od ktorých dostali svoje generačné úlohy.

Mená týchto bytostných sú: Vyšeň, Lelo, Letenic, Radegast, KoledoKrojšeň.

Každá generácia sa rodí v priebehu cca. 12 – tich rokov, počas ktorých pôsobí jeden zo šiestich bytostných, od ktorého získajú svoju generačnú úlohu.

Generácia Vyšňu prišla na svet v období od 25.6.1951 11h 12min do 3.5.1963 20h 17min
Generácia Lela prišla na svet v období od 3.5.1963 20h 18min do 13.3.1975 2h 01min
Generácia Letenica prišla na svet v období od 13.3.1975 2h 02min do 22.1.1987 4h 31min
Generácia Radegasta prišla na svet v období od 22.1.1987 4h 32min. do 1.12.1998 5h 00min
Generácia Koledu prišla na svet v období od 1.12.1998 5h 01min do 9.10.2010 4h 56min SELČ
Generácia Krojšňa prišla na svet v období od 9.10.2010 4h 57min SELČ do 17.8.2022 10h 35min

Potom sa kolo opakuje a bude prichádzať na svet opäť generácia Vyšňu, za cca. 12 rokov generácia Lela atď.

Každá generácia má určitú úlohu a prejavuje sa špecifickými danosťami, ktoré jej pomáhajú túto úlohu naplniť.

Generácia Vyšňu sú ľudia, ktorých úlohou je začínať niečo nové. Začínajú, projektujú, prichádzajú s impulzom k začatiu nejakej činnosti. Ich úlohou je teda priniesť plán, projekt „stavby“, „stavebný materiál“ a postaviť základy. Sú na samom začiatku budovania.

Generácia Lela má za úlohu budovať. Je to budovateľská generácia. Predchádzajúca generácia niečo začala, priniesla projekty, postavila základy a generácia Lela má stavať „múry stavby“.

Generácia Letenica má „stavbu“ dokončiť, doviesť do dokonalosti. Má postaviť „strechu stavby“ a nutné vnútorné úpravy, aby bola funkčná, používateľná.

Generácia Radegasta má to, čo predchádzajúce generácie vybudovali používať a  svoje oznatky, prežitia nadobudnuté pri používaní roztriediť, spísať. Majú rozanalyzovať danú „stavbu“, zistiť jej klady, zápory, chyby a pod.

Generácia Koledu má zas informácie, ktoré zistila predchádzajúca generácia Radegasta rozniesť kde sa len dá, ku blahu spoločnosti.

Generácia Krojšňa je generácia, ktorá má byť vzorom ostatným. Lebo veci sú už vybudované, klady, zápory, potrebné informácie spísané a roznesené do sveta. Všetko je pripravené k plnému použitiu a rozkvetu, čo má táto generácia ukazovať svojim životom iným.

Každý človek patriaci do niektorej z týchto generácii má napĺňať svoju úlohu v akomkoľvek čase, teda aj v dobe, kedy pri žezle je iný bytostný s iným generačným impulzom. Napr. generácia Vyšňu budú ľudia, ktorí sa vždy budú snažiť prinášať niečo nové.

Každé dvanásťročné obdobie, ktoré je pod jedným z vyššie uvedených bytostných, podlieha jeho vplyvu. Teraz si popíšeme o aké vplyvy ide, akú úlohu má dané obdobie naplniť. Pričom si treba uvedomiť, že všetci ľudia sú pod týmto vplyvom a zároveň každý z nich podľa generačnej úlohy, získanej v čase narodenia, napĺňa tú svoju. Aby sa tomu správne rozumelo, tak aj keď každý prináša svoje generačné danosti do života, oni sú podriadené prítomnej dobe, akoby v jej službe.

Napríklad ľudia Vyšňu budú vždy tými, ktorí stavajú základy niečoho, avšak ich činnosť bude v období Letenica podriadená jeho vplyvu. V Letenicovi sa finišuje s výstavbou, „stavba“ má dokonale stáť, ale ľudia Vyšňu budú tými projektantami a poháňačmi k tomu, aby sa tak stalo.

Aby sme si to vedeli obrazne predstaviť: Na stavbe rodinného domu, ktorý má byť v období Letenica dokončený treba napríklad dobudovať už len kúpeľňu, tak ľudia Vyšňu prídu s projektom kúpeľne.

Alebo iný príklad. Človek narodený pred šesťdesiatymi rokmi v čase pôsobenia Vyšňu patrí samozrejme do jeho generácie a dnes v období Krojšňa pracuje na nejakom projekte. Tento projekt je nový, on ho skonštruoval, priniesol ľuďom ku pomoci. Tým, že je obdobie Krojšňa je zvýšený tlak na „žatvu“ v spoločnosti, ktorá svojim nesprávnym postojom si vynucuje aj tvrdé údery. Tak o tomto projekte vie len napríklad desaťťisíc ľudí a z nich len pár stoviek ho používajú ku svojmu blahu. Môžeme povedať, že tento človek priniesol zrnko niečoho, ktoré vydá väčšie plody až v budúcnosti.

Rokom 2022 kedy opäť započne nový cyklus bytostným Vyšňom už bude pre ľudstvo ľahšie chytiť jeho projekt a začať s ním vo veľkom pracovať. Na konci tohto cyklu za sedemdesiatdva rokov (alebo aj skôr) môže byť tento vynález bežnou súčasťou života na celej planéte. Samozrejme riadne zdokonalený asi tak, ako keď vidíme v televízii prvé autá, ktoré sa výkonom nemôžu porovnať s tými so súčasnosti.

Pozrime si teraz posledné obdobie 72 – ročného cyklu, aby sme videli o aké úlohy v jednotlivých 12 – ročných obdobiach ide, čo má dané obdobie naplniť. 12 rokov x 6 bytostných = 72 rokov.

Obdobie Vyšňu začalo v júni 1951. Trvalo do roku 1963. Čo sa dialo v Československu? Pozorujme hlavne našu krajinu, lebo ona je nám najbližšie, tu máme svoje prežitia. Začalo veľké plánovanie, príprava a budovanie základov. Začal pôsobiť nejaký silný impulz smerom k budovaniu. U nás oficiálne k výstavbe socializmu. Avšak celý svet bol pod týmto vplyvom. Aj kapitalizmus začal budovať svoj sen. Masívne sa začali stavať nové základy nového sveta, ktorý bol po vojne zničený. Pričom USA vojnou nedotknuté malo lepšie materiálne východiskové pozície. Všimnime si filmy, resp. dokumenty z druhej svetovej vojny. Väčšina domov bola u nás z dreva. Po vojne, teda hlavne od nástupu Vyšňu sa začali vo veľkom budovať rodinné domy murované. Zaviedla sa elektrina a vodovod. Vznikla nová architektúra. Začalo združstevňovanie, zcelovanie pôdy do celkov a veľké plánovanie výstavby socializmu.

Obdobie Lela začalo v máji 1963 a trvalo do roku 1975. Je to obdobie veľkého budovania. Keď už boli postavené základy, navrhnuté plány tak teraz sa masívne začali stavať fabriky, elektrárne, vodné priehrady, nádrže a kanály, sídliská, paneláky, obchody, infraštruktúra, autobusová doprava, poľnohospodárstvo atď. To isté len v kapitalistickom duchu na západe.

Obdobie Letenica začalo v marci 1975 a trvalo do roku 1987. V tomto období ten hlavný budovateľský ruch trocha ustál, lebo teraz sa mala dokončiť výstavba. To hlavné a najťažšie už bolo za nami. Socializmus sa mal dobudovať do plnej funkčnosti. Takže stále sa budovalo aj keď dôraz sa už viac kládol na konečný výsledok celej „stavby socializmu“. Inak povedané predstavme si to ako stavbu rodinného domu, v období Letenica tie fyzicky najťažšie práce (stavba múrov) sú už za nami, už sa pracuje viac v interiéri na sfunkčnení domu.

Obdobie Radegasta začalo v januári 1987 a skončilo v roku 1998. Toto obdobie má väčšina už v živej pamäti. Nástupom Radegasta skončilo budovanie spoločnosti, u nás pod vplyvom komunizmu. Teraz bola výstavba ukončená a plne funkčná, vybudované sa malo v plnosti používať. Pád režimu v roku 1989 neznamenal, že to čo bolo vybudované tiež padlo. Nie. Potravinovo sme boli plne sebestačný, mali sme vybudovaný priemysel, infraštruktúru… všetko. Avšak ľudia nepochopili nový podnet od Radegasta. My sme síce nemali už budovať (budovalo sa predchádzajúcich 36 rokov) ale mali sme správnym spôsobom užívať. Odrazu sme chceli užívať viac egoisticky a asi v takom štýle, však západ sa o nás postará. Nevedeli sme čo chceme a ako správne viesť krajinu. Dopadlo to teda tak, že za toto obdobie sme sprivatizovali, zruinovali skoro všetko čo bolo vybudované. Nemali sme predávať cudzincom to čo sme 36 rokov stavali. Ak niekto tvrdil, že tieto podniky sú neziskové tak klamal a vôbec, prečo by cudzinci kupovali neziskové veci? Nechali sme padnúť poľnohospodárstvo, družstvá. Mali sme vybudované hodnoty riadne zodpovedne spravovať, užívať pre blaho národa. Pričom prežitia z tohto používania si uchovať ako skúsenosť. Všetky nadobudnuté poznatky o kladoch, záporoch spísať, rozanalyzovať.

V každej dobe sa predsa sadia zemiaky, aby sme mali čo jesť. Tak aj v tomto období sme mali pracovať v družstvách a továrňach, len sa už tieto nemuseli budovať. Teraz sme mali v plne funkčnom systéme pôsobiť a sústrediť sa na analýzu, čo prináša určite menšie nasadenie síl ako v dobe Vyšňa, Lela a Letenica.

Obdobie Koledu trvalo od decembra 1998 do októbra 2010. Tu mala spoločnosť všetky rozanalyzované klady a zápory, nové inšpirácie, nápady, poznatky a skúsenosti získané v predchádzajúcom období z používania vybudovaného systému rozniesť medzi sebou. Každý mal svoju skúsenosť ochotne odovzdať druhým, aby pokrok mohol napredovať. Čo je typické pre toto obdobie? Ohromný rozvoj internetu a telekomunikačných zariadení. Vďaka týmto technológiám je svet spojený navzájom. Internet nám umožňuje šíriť vlastné poznatky a získavať poznatky druhých. Bol to Koledo, ktorý nám pomohol vybudovať tieto technológie, avšak ich využitie je už vecou našej slobodnej vôle. Koledo priniesol v tomto období aj „Koledov Dar Slovenom“, z ktorého čerpá aj tento článok.

Obdobie Krojšňa začalo októbrom 2010 a potrvá do roku 2022. Máme za sebou 60 rokov a posledných 12 rokov tohto 72 – ročného cyklu je vždy súdiacich. V Krojšňovi žneme výsledky našej práce v posledných 60 rokoch. To znamená, že ak naša snaha smerovala k dobru, k Bohu tak by sme mali teraz prežívať len šťastie a radosť. Naopak, ak naša snaha smerovala k egoizmu, tak teraz budeme strádať. Rokom 1951, kedy započal nový cyklus, sa ľudstvo vydalo na cestu materiálneho zabezpečenia bez záujmu o duchovné hodnoty. Jedni cez kapitalizmus, iní cez komunizmus, ale stále to bolo o materiálnej výstavbe. Dôkazom toho je aj znečistenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov a zneužívanie ľudí v  zaostalejších častiach sveta vyspelejšími spoločnosťami. To znamená, že spoločným menovateľom snahy ľudstva bola honba za peniazmi a cez ne k materiálnym pôžitkom. Preto v tomto súdiacom období Krojšňa sme v celosvetovej finančnej kríze. USA so svojim dolárom bojujú na finančnom poli s Ruskom a Čínou. Keďže je svet nesmierne finančne prepojení, môžeme povedať, že sa nachádzame v tretej svetovej vojne, v ktorej sa však už bojuje inými zbraňami ako v tej poslednej druhej. Bojuje sa v skrytosti na finančných bojových poliach. Do konca zostáva ešte nejakých osem rokov, ako sa to prejaví ukáže naša ochota vradiť sa do Vôle Božej, ktorú nám teraz sprostredkováva Krojšeň.

Rokom 2022 vojde svet do nového cyklu začínajúci Vyšňom, takže veľkú globálnu výstavbu môžeme očakávať až týmto rokom.

Len pre ilustráciu stojí za zmienku posledné obdobie Krojšňa, ktoré začalo 18.8.1939. Druhá svetová vojna vypukla oficiálne 1.9.1939. Aj to svedčí o tom, že ľudstvo sa ani vtedy nesnažilo o duchovné hodnoty.
 

*) v Novej Astrológii Slovenov počítame cez pohyb planéty Jupitera okolo Slnka v Perúnovom kole.
 

Martin Hruštínec
www.jupitera.sk
 

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference