mapa stránek || vyhledávání

Klíč, první pohled

I když to není nikterak převratný vynález, je tato malá věcička velmi nutná. Odemyká a zamyká. Zpravidla dveře, vrata, bránu či i trezor, přeneseně ale i srdce či pomyslným klíčem si zamkneme i ústa, když je lepší mlčet. Klíč je nástrojem či prostředkem, jehož pomocí něco začíná – např. jízda naším autem, poznání přírody pomocí klíčů, jakými jsou různé atlasy či encyklopedie, notový klíč pro svět hudby či klíč ve formě kódu či hesla, s kterým vstupujeme do světa internetu.

klicNěkdo hledá klíč k tomu, jakou cestou získat světské bohatství. Druhý hledá klíč pro získání postavení a uznání; např. umělci nebo i politici mají cíl v získání určité nezbytné popularity, která jim pak zajišťuje úspěch před jejich obecenstvem. Klíčem je i určitě cesta vzdělávání. Někdo jej nabývá značným úsilím, druhému byl naopak dán dar talentu a jeho cesta se pak může jevit ostatním jako velmi snadná. Určitě je dobré mít klíč jako souhrn poznatků a získaných zkušeností, které, když aplikujeme v našem životě, nám mohou zajistit lepší zdraví. To je také jedním z klíčů ke spokojenosti; když ho člověk má, má důležitý základ. Některé klíče si opatříte snadno, koupíte si je jako sadu v železářství, ty jiné se však musí hledat.

V určitém věku člověka přichází období, kdy se jeho dosavadní zájmy mění. Kdy spolu s dozrávající fyzickou schránkou, s tělem, se dostávají na „pořad“ dne otázky o smyslu života, kdy člověk dozrává k hledání zcela nových klíčů. Co mu k tomu může pomoci? Pro tisíce lidských zálib existují dnes mnohé odborné i populární knihy, příručky, časopisy, kde nachází rady a informace. O autech, chataření, akvaristice, houbaření, paličkování, kulturistice či potápění… Je z čeho vybírat. Časem však může někdo dojít k poznání, že jeho byt je po 40ti rocích přeplněn např. modely letadel, že se naučil spolehlivě rozeznat stíhačku La5 od Me109, že ví o dracích, o motorech, o válkách, ve kterých se tyto stroje používaly, že již má všechna volná místa v bytě, na skříních, na poličkách a na stěnách, obsazena pracně slepenými modely… A najednou zjistí, že se mu na modely práší, že jeho syn, který se v mládí o tuto zálibu otce zajímal, žije v jiném světě a že ta neposedná vnoučata mu ty vzácné aeroplány spíše ničí, že místo naslouchání kdysi vzrušujících historek o letcích a o jejich strojích prosedí hodiny u počítače. A co dál? Život se naplňuje a může přijít vtíravá otázka – mohu přijít před Boha a říci mu – ano, měl jsem přece dvě děti, vychovávala je však více manželka, já totiž lepil svoji tisícovku modelů letadýlek, ano, vystřídal jsem v životě jen pět zaměstnání, vysadil jsem tři ovocné stromy, tátovi jsem pomohl vykopat hlubokou studnu, o dědictví jsme se se sestrou spravedlivě rozdělili, měl jsem v životě tři auta, pět ledniček, pračky, dvě jízdní kola, z malé zahrádky jsem vypěstoval vždy trošku zeleniny, jednou jsme měli psa, děti chtěli křečka a pak i papouška, osmkráte jsem byli u moře, nekouřil jsem, nijak moc jsem se nedíval na televizi, prodělal jsem operaci žlučníku a prostaty, uznávám, že jsem v pozdějším věku nakupoval zbytečnosti proti mé zvětšující se plešce, která se mi ale vůbec nelíbila, ublížil jsem jen myšlenkami kolegovi v práci, který si z mého koníčku dělal stále jen legraci, upravovat hrob rodičů jsem nechal na sestře, nechodil jsem na fotbal, sázel jsem sportku s touhou vyhrát, něco, abych měl na ty modely, nechodil jsem na pivo, vlastně jsem ani neměl moc kamarádů, protože, víte, Bože, já jsem pořád lepil letadla a studoval o nich, co se naskytlo…?

V pokročilejším věku tak často přicházejí zcela nové, dosud neřešené, otázky. A může se stát, že k jejich zodpovězení je třeba hledat zcela nový klíč. Filosofie, náboženství a mystika nabízí především pro intelektuální rovinu v dílech stovek autorů všech věků obrovská poznání. Pokusím se tu v několika drobných úvahách a pomocí položení základních otázek získat klíč, jako pohled, který lze, v případě zájmu, použít k otevření našeho vnitřního lidského světa. Co tam můžeme hledat? Stojí vůbec za to věnovat něčemu takovému úsilí?

Mystické evangelium sv. Jana, verš první:

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“

Proč hledat nějaký počátek? Odpovědí by mohlo být poukázání na to, že přece ani žák základní školy nemůže ihned vstoupit do osmé třídy. Do procesu nabývání vědomostí musí vstoupit prvními základními krůčky, naučit se např. číst pomocí slabikáře. Verš evangelia říká to podstatné a prvotní, že před vznikem stvoření neexistovalo nic, absolutně nic, s výjimkou Boha. Vše, co bylo potom stvořeno, není nic, než zhmotnělá představa, odraz či projev Jeho samotného a mezi Slovem a Duchem svatým, neboli, řečeno modernějším jazykem, mezi božským tvořivým zvukovým proudem (Slovo, Logos), není žádného rozdílu; to vše jsou jen jména jednoho Jediného. Vše, co jsme schopni ve fyzickém světě dnes spatřit, ale i to neviditelné či jen dosud nepoznané, vše to je Jeho stvoření, Jeho vlastní projekce.

„To bylo na počátku u Boha.“

Slovo s Ním bylo na počátku, je s Ním nyní a vždy s Ním bude. Jen Bůh samotný je Pravdou, věčnou a neměnnou. Všechno, co vidíme, jednou zanikne, ale Slovo, Síla, Duch svatý nezanikne.

„Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“

Nic nebylo stvořeno někým jiným ani zde nikdo jiný nebyl. Bůh je všude a my žijeme a dýcháme v Něm. Ve stvoření není nic, co by nebylo stvořeno tímto jeho Slovem božím, a není nic, co by tímto Slovem nebylo udržováno při životě. On sám a jeho Síla jsou samotnou Láskou, která je u Něho nejvyšším zákonem.

„V něm byl život a život byl světlo lidí.“

Světlo a tím i život uložil Bůh do všeho, co stvořil. Jeho nekonečné světlo a život je v Jeho stvoření i nyní. On je všude a je také ve Svém stvoření.

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

Je-li toto světlo v každé lidské bytosti, proč si toho nejsme vědomi (někteří)? Proč opět někteří to Světlo či jeho Hlas nevidí a neslyší v sobě samých? Vysvětlení může být jednoduché. Světlo je zde, ale nevidíme je kvůli temnotě, která je závojem nevědomosti. Musíme se ho zbavit a pak jej spatříme. Od Světla a Zvuku jsme tím závojem odděleni; chceme-li poznat jednotu, odstraňme tuto překážku.

„Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.“

Jak poznat Život, který je v každém z nás? V této části evangelia je sdělena důležitá informace; závoj temnoty a nevědomosti můžeme poodhalit či odstranit jedině skrze Mistry, kteří přicházejí na tento svět vždy, když si to Pán přeje. „Od Boha byl poslán člověk…“, je tomu tak vždy, protože On na naší hmotné úrovni nám nemůže vysvětlit a objasnit naši duchovní cestu. Překážka není u Něj, to my nejsme schopni Mu porozumět. Mezi tímto světem, ve kterém jsme jako lidské bytosti, a Jeho Silou je podstatný rozdíl. Jan Křtitel dostal přikázáno zasvětit či pokřtít ty, kteří byli v době jejich života na zasvěcení připraveni, aby mohli sejmout temnotu, závoj, to, co brání následovat Světlo a Boží Sílu ve formě Slova zpět, ke Stvořiteli. Evangelista Jan nám tímto způsobem vysvětluje, že Mistři přicházejí na pozemský svět jako svědci, jako učitelé učení o Světlu a o Cestě, jak ho následovat. Všichni lidé skrze tyto Mistry (v dané chvíli jim byl Jan Křtitel) mohou nejen uvěřit, ale doslova se přesvědčit o existenci Světla, které Bůh udržuje svojí tvůrčí Silou, svým Slovem, jež bylo na počátku, v nás.

Když jsem přemýšlel o tématu klíč a kde začít, musel jsem po zvážení sáhnout k mystickému evangeliu sv. Jana. Mít ten pravý klíč je vlastně i mít jasno v samém počátku cesty, která se v určitém věku, jak již bylo zmíněno, nabízí. Čím jiným a proč vůbec začínat jinak, než základním poznáním? První klíč byl nabídnut.
 

Václav Žáček /Venda/ – podle mystického Učení Mistrů SANT MAT

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference