mapa stránek || vyhledávání

Matrix Energetics (ukázka z knihy)

Naučit se myslet tak, jako by věc byla již vyřešena

clovek-hlavaCo si myslíte, to jste. Všechno, v co jste věřili, co jste přijali či prožili a s čím jste se vnitřně ztotožnili, vytváří rozsáhlou matrici nebo síť, které říkám energetický podpis. Ze všeho, co jste se naučili, se vytváří vaše osobní optika vnímání, jíž podvědomě filtrujete veškeré informace. Prožitky, které si vytváříte na základě vnímání pěti smysly, jsou tím, co považujete za realitu. Abyste tedy v této oblasti vnímané reality mohli něco změnit, musíte nejprve upravit nebo uspořádat jinak své myšlenky a pocity. Začlenit nové vědění do starého rámce svých přesvědčení, však není nejlepší způsob, jak změnit vlastní modely myšlení. Já osobně vždy vycházím z toho, že v podstatě nevím nic. Tento přístup mi pak umožňuje, že jsem v daném okamžiku otevřen vůči všemu – každé informaci.

Změna matrice reality pomocí otázek

Ráno si v rámci rituálu, kterým začínám každý den, rád pokládám několik klíčových otázek. Například: „Nad čím, jsem se ještě nikdy nezamyslel? Na co nového bych mohl dnes přijít, co by mě zmátlo, ale zároveň i trochu poučilo?“ Chcete-li změnit vlastní pocit z všední reality, stačí ji prožít tak, abyste si na sklonku dne mohli říct, že jste se dozvěděli něco nového. Otázky jsou jedním ze způsobů, jakým toho lze trvale i elegantně dosáhnout. Jakmile si navyknete otevřeně se vesmíru ptát, začne vám odpovídat a učit vás nové věci. Jestliže změníte zůsob, kterým pozorujete a kódujete svou realitu, v podstatě tím změníte i strukturu vědomí toho, co jste se rozhodli sledovat, jste spolutvůrcem v nové šabloně reality, jíž chcete prožívat. Pokud se tedy oprostíte od svého dosavadního nazírání, budete schopni do nové říše nejen nahlédnout, ale také v ní žít. V okamžiku, kdy s tímto postojem a s pocitem vnitřního přesvědčení a odhodlání přijměte vše kolem sebe, začnou se vaše prožitky takzvaného fyzickéhos věta i všeho, co předpokládá, postupně měnit a přetvářet do nové podoby. V některýh kulturách se takovýto proces označuje jako cesta šamana nebo cesta bojovníka ducha.

(…)

Očekávejte neočekávané

Lidé vždy připisují událostem nějaký význam. A už mě uvidíte provádět cokoliv, uvidíte to svýma vlastníma očima a vysvětlíte si to na základě databáze vašich zkušeností. Každý z nás tedy může prožít něco jiného. Závisí to na tom, jak si kdo nastavil pravidla a jak rozhoduje o tom, co pro něho to nebo ono znamená. Jakýkoliv význam, jejž v tom spatříte, platí pouze pro vás. Nemyslete si, že se to týká jen víry v uzdravení nebo uvádění lidí do bezvědomí. Ani si nemyslete, že pokud k tomu nedojde, děláte něco špatně. Týká se to pouze způsobu, jakým interpretujete události v rámci svého pohledu na svět. Uvidíte to, co čekáte, že uvidíte. V řadě případů se z toho poučíte jen v kontextu toho, o čem se domníváte, že už znáte.

Jste připraveni probudit se v Matrixu?

Skloňte se a dotkněte se povrchu stolu, který určitě stojí někde poblíž. Pravděpodobně si myslíte, že až se ho dotknete, nahmatáte tvrdý povrch pevného hmotného předmětu. Ve skutečnosti se však stůl skládá ze skupiny elektrostatických nábojů, jež nepřetržitě vznikají a zanikají. Kdybyste se naučili dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokázali udržet, mohly by vám prsty přímo projít deskou stolu. Jestliže však stůl vnímáte jako tvrdý, pevný a strukturální předmět, pak to nezkoušejte; mohli byste si zlomit ruku.

Přesunout vědomí do opěrného bodu, kde prožitek toho, co já i jiní nazýváme neobvyklá realita, je nejen možné, ale dokonce se to stává i druhou přirozeností, která samozřejmě vyžaduje neustálé procvičování rozšiřování hranic vašich představ; flexibilita takovéhoto nového stavu si pak v podstatě bude žádat, aby vaše vnímání světa kolem vás prošlo přetvářejícím posunem. A právě takovouto změnu mohou podle mě díky seminářům matrix energetics prodělat jeho účastníci. Zajistíme vám přístav, z jehož bezpečí můžete experimentovat s neobvyklými, prospěšnými a zopakovatelnými stavy vědomí, jež vám pomohou přeměnit parametry vašeho vědomí do stavu vědomí čela vlny či kvantového vědomí.

Jakmile pak stavové změny a nový styl vnímání doprovodí v průběhu experimentu při semináři konkrétní prožitky, začnete nabývat jistotu, že se nejedná o nic divného ani nedosažitelného. Jde pouze o jiný způsob pozorování, který může vytvářet (a také skutečně vytváří) fyzické změny v lidech i věcech. V okamžiku, kdy se vám mysl rozšíří natolik, že obsáhne realitu nového prožitku, už nikdy se její hranice nevrátí úplně do předchozího stavu starého způsobu nazírání na svět. To, co vždy existovalo, avšak nikdy jste to neviděli, se náhle stává zcela samozřejmým a stejně skutečným jako cokoliv ve vašem bezprostředním okolí. Tak tedy vítejte; právě jste přijali nový způsob života! A přesně v tom spočívá fakt, že matrix energetics je mnohem víc než jen technika či systém léčení.

Ukázka z knihy Dr. Richard Bartlett: Matrix Energetics, ANCH BOOKS 2012, str. 101-102, 126-127
 

Matrix Energetics

Umění a věda transformace / Jak dosáhnout radikálních změn „reality“ působením na kvantové pole

V roce 1997 zažil Richard Bartlett posun ve vnímání, který dal jeho životu zcela nový směr. Zjistil, že slabý dotek spojený s cíleným záměrem stačí na to, aby jeho klienti znovu nabyli fyzickou, mentální, a dokonce i duchovní rovnováhu. Výsledky byly zcela mimořádné – a stále se vzpírají logice.

Dr. Bartlett čerpá ze zdrojů kvantové fyziky a jeho cílem je poskytnout nástroje, naději a přímou a osobní transformaci komukoliv, kdo je otevřen novým vjemům. Metoda matrix energetics představuje zcela novou disciplínu. Její principy dokážou bez nadsázky přetvořit náš pohled na svět i způsob, jakým jej prožíváme. Všichni jsme totiž spolutvůrci své osobní reality, ať už si tuto roli vědomě zvolíme nebo ne.

Ohlasy na knihu:

„Práce Richarda Bartletta je neocenitelným darem tomuto světu. Je jedním z mála lidí na celé planetě, kteří boří hranice toho, co jsme si doposud představovali, že je pro lidstvo možné.“ (Rhonda Byrne, vedoucí producentka knihy a filmu Tajemství)

„Matrix energetics… vystřeluje čtenáře do říše nových představ o tom, co znamená zdraví a co jsme schopni okamžitě ovlivnit… Tato kniha vám otevře smysly tak, že poznáte, co všechno ve skutečnosti dokážete.“ (John J. La Valle, MBA, odborný školitel v oblasti neurolingvistického programování a spoluautor knihy Techniky přesvědčování)

„Matrix energetics je účinná, univerzální, snadno osvojitelná a použitelná metoda… Techniky Richarda Bartletta jsou jedněmi z nejvýjimečnějších terapeutických prostředků, jimiž jsem se kdy zabýval. Tato kniha skrývá hodnotu, která přinese dlouhodobý prospěch každému, kdo si ji přečte.“ (Christopher Hegarty, PhD, badatel a žurnalista v oboru alternativních lékařských postupů a bývalý šéfredaktor časopisu Alternative Medicine Magazine Register)

 

hodnocení: 4
hlasů: 5
Tisk Tisk

5 komentářů

 1. U ranní kávy jsem si přečetl ukázky z knihy.
  Zaujalo mne :
  „Skloňte se a dotkněte se povrchu stolu, který určitě stojí někde poblíž. Pravděpodobně si myslíte, že až se ho dotknete, nahmatáte tvrdý povrch pevného hmotného předmětu. Ve skutečnosti se však stůl skládá ze skupiny elektrostatických nábojů, jež nepřetržitě vznikají a zanikají. Kdybyste se naučili dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokázali udržet, mohly by vám prsty přímo projít deskou stolu. …“

  Zajímalo by mne, zda na seminářích, které jsou dále citovány – viz.“A právě takovouto změnu mohou podle mě díky seminářům matrix energetics prodělat jeho účastníci. “ se tomu učí a zda se to s tím stolem někomu již podařilo či zda je to uváděno jako příklad?

  Pak by mne zajímalo, kolik seminářů ročně pan R.Bartlet pořádá, kde a jaký je poplatek. / dá se to samozřejmě přes internet zjistit – pokusím se o to / Odbočím, dnes běžně dojede do městečka, kde žiji, na např. něčí pozvání někdo, nějaký/á/ přednášející s nějakou zajímavou oblastí / téma duchovní, zdravotní…..atd./ a dvě hodiny posezení /můžeme si koupit jeho-její knihy, CD,DVD/ zaplatíme běžně vstupné 400,- i více korun. Kšeft je kšeft a vím, že řada lidí má pocit, že mu/jí/ bude odstraněn nějaký problém, když za to tolik zaplatí.

  Mimochodem, Ježíš řekl /není to asi přesně / zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.

  Ještě se vrátím k části citace: „Kdybyste se naučili dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokázali udržet, mohly by vám prsty přímo projít deskou stolu. …“ Nabízí se mi dotaz, který mi asi nikdo neodpoví. Když se naučím dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokáži podržet, tak aby mohly moje prsty proniknout deskou stolu, musím dokázat, že se také prsty skládají „ze skupiny elektrostatických nábojů, jež nepřetržitě vznikají a zanikají“ a tudíž to jejich projití deskou stolu je pak možné jen této podmínky? A nebo jakýkoliv předmět, deska stolu, stěna domu, ocelový plášť trezoru může člověk z pohledu kvantové fyziky „pozměnit“ a on zůstane hmotný? Doplním to – a lze toto učinit izolovaně jen s prsty, které prostrčím deskou stolu a nebo musí mít celé mé tělo tuto vzácnou vlastnost. Pokud ji má, a je se dívám na svět, na momentální umístění např.v 1.poschodí nějaké posluchárny z pohledu kvantové fyziky, propadnu se stropem či i celou planetou, která je zřejmě také založena na „skupinách elektrostatických nábojů“?

  Mohla by být odpověď – zúčastni se semináře – tam se to dozvíš ?

  Pěkný den všem
  Venda/Václav Žáček/

  1. Kvantovou fyziku jako takovou neovládám… Ale vše, co je řečeno v knize Matrix Enegetics jsem naprosto a úplně pochopila až z další knihy kterou jsem zdědila a jmenuje se Zkáza Lidství. V knize vystupuje Verus který toto ovládá.. v knize se o tomto všem píše a vše se tam vysvětluje, jak to funguje.. Děj je zajímavý ale zajímavější jsou právě ty dlouhé statě s vysvětlováním úplně všeho, takže člověk pochopí, proč se děje to a tamto.. jak funguje celá Zem i Vesmír.. Ale určitě stačí přečíst knihu Matrix Energetics, k tomu jako doplněk si pustit DVD Co My Jen Víme, a člověku je jasno. Matrix Energetics opravdu FUNGUJE!! bez jakýchkoli zvláštních znalostí. Chce to jen zkusit a znovu a znovu a výsledky příjdou VELMI brzy!!! Navíc to funguje na všecko, nejen na uzdravení těla.. ale prostě na všecko. FAKT! Jen pokud vám kniha nedostačuje jděte na seminář, ale kniha úplně stačí aby jste byli zdraví a žili spokojeně. Přeji hezký den, Marka

 2. Ještě doplním Bartlettovi stránky
  https://www.matrixenergetics.com/Bartlett-Bio.aspx

  Těch seminářů jsme napočítal od 21.března do června 2014 celkem 16 – jezdí po celém světě. / Austrálie, Japonsko, Evropa, USA / Vstupné tam nebude těch 400,-Kč, ale nějaká tisícovka dollarů.

  Ještě se dá najít ten nejbližší – Vídeň :

  Seminář Registrace: Krok 1
  Přihlásit se nebo Vytvořit nový účet
  Vídeň, Rakousko – MATRIX Energetika ZÁKLADY & LÉKAŘ certifikační školení o registraci, stanovení cen a další informace prosím kontaktujte: Wrage Tel: +49 (0) 40-41 32 97-15 E-mail: seminarservice@wrage.de Web English ME Základy: http ? :/ / wrage.de / index.php id = 214 & uid = 836 & L = 1 Web English PC školení: http://wrage.de/index.php?id=214&uid=837&L=1 Web Německý ME Základy: http:// ? / wrage.de / index.php id = 214 & uid = 836 & L = Web německý PC školení: http://wrage.de/index.php?id=214&uid=837&L ​​= seminářů: • červen 19-21, 2014: Matrix Energetika Základy * • červen 22-23, 2014: Praktický lékař certifikační školení (PC) ** * ME Základy je kompletní 3-denní seminář. Může být použita jako samostatný seminář. ** PC může být přijata jako samostatný seminář. Předpoklad:. ME Základy MÍSTO KONÁNÍ Arcotel Wimberger Neubaugürtel 34-36 1070 Wein, Österreich

  https://www.matrixenergetics.com/seminar-registration.aspx?semid=363

  „Přej a bude ti přáno…….“

  Venda

 3. Vendo to je celé naprostá ptákovina. Předně se běžná hmota kolem nás skládá z neutrálních atomů, elektrostatický náboj vzniká jen za určitých podmínek. Zadruhé, autor zřejmě nesmyslně převádí kvantovou teorii, která skvěle postihuje chování jednotlivých částic na úrovni atomů a molekul a nižších struktur, do makrosvěta. To je ovšem nesmysl a sama kvantová teorie toto vylučuje – respektive praví, že v důsledku neustálých interakcí se hmota v makrorozměrech (např. deska stolu) chová tak, jak jsme zvyklí, tedy, žádné kvantové vlastnosti se na ní neprojevují. A kvantová teorie naprosto nic nehovoří o tom, že by kvantové a pravděpodobnostní děje mohly být ovlivněny pouhou lidskou myslí.

  Poslední větou jste na to kápl – autor chce sítí módního slova „kvantový“ nachytat co nejvíce hejlů, kteří mu zaplatí jeho pohodlný život:)

 4. Uběhl rok od článku a ejhle – copak to tu máme? Zástupy lidí, kteří prožili kurz kvantovky a zjistili, že nic není nemožné.

  A že to je za peníze? Mnoho účastníků kurzu vám řekne, že to za ty prachy stálo…

  http://www.kvantovaterapie.cz/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference