mapa stránek || vyhledávání

Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky…

…říkal pan Karfík /L. Smoljak/ ve starší československé filmové komedii „Jáchyme, hoď ho do stroje“.

Tento parafrázovaný citát, co by úspěšnou filmovou hlášku, nabízím jako zdůraznění výzev či hodnotných životních zkušeností. Již dlouhá staletí je sdělují moudří lidé z celého světa všem generacím. Neméně dlouho na to většina lidí kašle. Prst, jako symbol varování, je však vztyčen.

talirV ČR se podle agentury StemMark stravuje okolo 2% obyvatelstva, tedy asi 200 000 osob, vegetariánsky. Lepší je to ve Švýcarsku, kolem 9% a v Indii až ke 20ti %. Zkuste se zamyslet nad tím, co nám všem tu říkají slavní lidé, muži i ženy, se kterými se jen setkat, by bylo pro mnohé obrovskou ctí. Naslouchejme jim, to vřele doporučuji. Jaké aspekty nabízejí? V jejich myšlenkách najdete opravdu všechno; ochranu životního prostředí, lásku k bytostem, duchovní pohledy…
 

THOMAS BERRY, C.P. (1914-2009) byl katolickým knězem, kulturním historikem, „ekospiritikem“ a hlubinným ekologem.

Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.
 

G.B.SHAW (1856-1950) byl anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925.

Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím.

Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.
 

JAN BURIAN (1952 Praha) je český folkový písničkář a spisovatel

To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.
 

CHRISTIAN MORGENSTERN (1871-1914) byl německý básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele německé nonsensové poezie.

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
 

CHANNA SERINITY je úspěšná fitness závodnice, bývalá kickboxerka, lékařka a osobní trenérka Propagátorka RAW veganské stravy.

Pokud bych ale něco z chyb z minulosti chtěla vrátit v čase, tak bych chtěla přejít na RAW veganské jídlo ještě mnohem dříve. Fyzické i psychické výhody, které mi tato strava přinesla, jsou pro mě obrovské.
 

JOSEF ZEZULKA (1912 v Brně) filosof, léčitel

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.
 

ROMAIN ROLLAND (1866-1944) byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, vegetarián a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915.

Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?
 

BUDDHA (asi 563 – 483 př.n.l.)

Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa. (z Lankávatára sútry)
 

LEONARDO DA VINCI (1452-1519, italský malíř, sochař, architekt a vědec)

V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde jistě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí.

Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!
 

MILAN KUNDERA (1. dubna 1929 v Brně) je spisovatel českého původu, od roku 1975 žijící a tvořící ve Francii.

Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložená tak hluboko; že uniká našemu zraku) záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni na pospas: ke zvířatům. A zde došlo k základnímu debaklu člověka, tak základnímu, že právě z něho vyplývají všechny ostatní.
 

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), portrét z roku 1873

Lev N.Tolstoj

L.N.TOLSTOJ (1828-1910) byl ruský spisovatel a filozof, představitel realismu.

Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.

Nezabíjej se nevztahuje jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.

Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.

Dokud budou na světě jatka, budou i pole válečná.
 

DIOGENES (asi 412 – 323 př.n.l., řecký filosof)

Stejně dobře jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská.
 

ANETA LANGEROVÁ (1986 Benešov) je česká zpěvačka.

Maso by mi nejspíš chutnalo, ale měla bych pocit, že koušu do člověka.
 

RALPH WALDO EMERSON (1803-1883, americký esejista, filosof a básník)

Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.
 

Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

MAHÁTMA GÁNDHÍ (1869-1948, indický národní vůdce a společenský reformátor)

Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.

Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.

Jediný způsob, jak žít, je nechat žít. Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.
 

MOBY, vlastním jménem Richard Melville Hall (1965, New York, USA) je americký skladatel a zpěvák.

Dokázali byste se s klidným svědomím podívat zvířeti do očí a říct mu „mé chutě jsou důležitější než tvé utrpení“?
 

PLÚTARCHOS, (asi 46 – asi 127) byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?
Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.

 

E.CARPENTER (1844-1929) byl anglickým filosofem, socialistickým básníkem, obhájcem ženských a zvířecích práv a jedním z prvních gay aktivistů.

Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.
 

JEŽÍŠ (asi 3-36 n.l.)

A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe, a kdokoliv jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti. (z esejského Evangelia míru)
 

FRANZ KAFKA (1883-1924, spisovatel)

Teď se už na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu).
 

DR. RADŽENDRA PRASÁD (1884-1963, první prezident Indické republiky)

Celostní pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným, a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela, a jediným způsobem takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. Je to pouze jiný výraz pro vegetariánství.
 

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

ALBERT SCHWEITZER (1875-1965, slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog)

Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.

Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám k sobě.
 

RICHARD GERE (1949, USA) je americký herec.

Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím!
 

PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 př. n. l.-17 n. l.)

Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?
 

VICTORE HUGO (1802-1885) byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu.

Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.
 

T. L. ADORNO (1903-1969) byl německý filosof, teoretik hudební vědy, estetik a spolu s M. Horkheimerem nejvýznamnější představitel kritické teorie frankfurtské školy.

Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si – vždyť jsou to jen zvířata.
 

Sir JAMES PAUL McCARTNEY, MBE (1942 Liverpool)

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.
 

PETER SINGER (1946 Melbourne, Austrálie) je australský filosof a aktivista.

Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.
 

SENECA (4 př. n. l.-65) byl římský filozof, dramatik, básník a politik.

Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta.
 

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších.

Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.
 

Arthur Schopenhauer

A. Schopenhauer

A. SCHOPENHAUER (1788-1860) byl významný německý filosof 19. století.

Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo… že ke zvířatům nemáme žádné závazky – to dokazuje neotesanost a barbarství… Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.
Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

 

ANNIE BESANT (1847-1933) byla anglická filosofka, spisovatelka, humanistka a sociální reformátorka.

Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě… .Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.
 

Výborná americká basketbalistka MILANI MALIK

Jsem vegankou od svého narození a je to nejzdravější a nejohleduplnější životní styl, který mohu žít.
 

ALBERT EINSTEIN (1879-1955) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.
 

Svatý FRANTIŠEK Z ASSISI (1182-1226) byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů, patron zvířat a mystik.

Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.
 

Václav Žáček /Venda/ – z přístupných internetových zdrojů

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference