mapa stránek || vyhledávání

Obhajoba zákona karmy

Každý, kto vysloví slovo karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch, sa v kresťanských kruhoch stretne s odmietnutím. Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov.

Výhrady bývajú rôzne. Jednou z nich je napríklad pochybnosť o etickom účinku zmieneného zákona. Ide o pochybnosť o tom, ako môže človeka zušľachtiť trest, ktorým pyká za činy spáchané v minulých životoch, o ktorých nič nevie a ktorých morálny dosah si už nepamätá. Podľa zástancov uvedenej tézy je zákon karmy iba chabým a naivným pokusom o obhájenie spravodlivosti Najvyššieho uprostred sveta plného utrpenia.

Všetko skutočne veľké je však jednoduché! A oná prostá jednoduchosť veľkých vecí sa môže prekomplikovaným ľuďom dnešnej doby javiť ako naivita. Ale to len preto, lebo v nich niet úprimnej snahy o pochopenie najhlbšej podstaty prostého zákona karmy. Jedine pre ich vlastné nepochopenie veľkosti skutočnej jednoduchosti ho potom môžu potierať tvrdením, že niet nijakého morálneho ani etického významu v tom, ak niekto trpí za svoje činy z predchádzajúcich životov. Ak trpí za niečo, čoho obsah si už vôbec nepamätá.

Nasledujúce riadky sú preto určené len všetkým tým, ktorí chcú pochopiť najhlbší zmysel zákona karmy, prostredníctvom ktorého k nám prichádza utrpenie ako dôsledok za zlo, ktorého sme sa dopustili v našich predchádzajúcich životoch na zemi.

Vezmime si napríklad panovačného človeka. Má určitú negatívnu duševnú vlastnosť a ona je súčasťou jeho osobnosti. Prostredníctvom svojej panovačnosti spôsobuje mnoho utrpenia iným.

Máme tu teda panovačnosť, ako zlú duševnú vlastnosť a potom zlé činy, vykonané prostredníctvom nej. Panovačnosť je teda príčinou zlých skutkov, takže oboje je vzájomne pevne previazané.

A raz sa stane, že tento človek zomrie. Svojou smrťou si so sebou odnáša i všetky negatívne duševné vlastnosti. Preto si pri svojom opätovnom pozemskom zrodení jeho duša so sebou znovu prináša silný sklon k panovačnosti. Avšak na jeho panovačnosť sú pevným vláknom naviazané všetky jeho predchádzajúce zlé činy, ktoré kedysi vykonal vo svojom predchádzajúcom pozemskom bytí. Na základe spravodlivého zákona karmy sa po tomto vlákne ku nemu navracia vo forme utrpenia ovocie jeho vlastného negatívneho jednania.

On si však vôbec nemusí a vôbec nepotrebuje pamätať, za aké konkrétne zlé činy ho utrpenie stíha, pretože dôsledky jeho zlých činov sú naviazané predovšetkým na jeho negatívny duševný sklon k panovačnosti. Na sklon k panovačnosti, ktorý tento človek vo svojej duši stále nesie a ktorý sa stal základným popudom k vykonaniu všetkých jeho zlých skutkov v minulom živote.

Výchovný a etický rozmer zákona karmy je teda naviazaný predovšetkým na našu konkrétnu negatívnu duševnú vlastnosť, ktorú v sebe prechovávame a prostredníctvom ktorej všetky naše zlé činy vznikli.

Preto človek vôbec nepotrebuje vedieť, za aké svoje konkrétne činy pyká. To vôbec nie je dôležité ani podstatné. On totiž pyká predovšetkým za to, že v sebe neustále tvrdošijne prechováva tú istú negatívnu duševnú vlastnosť. Práve ona je hlavnou príčinou všetkých jeho minulých zlých činov a práve na ňu je naviazaná jeho karma.

V poznaní týchto skutočnosti sa však zároveň skrýva i možnosť vyslobodenia sa z účinkov karmy. Je skrytá v našom polepšení sa! Spočíva v rozpoznaní toho, akú negatívnu vlastnosť v sebe nesieme a v snahe o jej odstránenie.

Ak teda na začiatku spomínaný človek odstráni svoju panovačnosť, všetko to negatívne, čo prostredníctvom nej v  minulosti vykonal a čo by ho na základe zákona karmy malo bolestivo zasiahnuť, všetko toto sa už zrazu nemá o čo v jeho duši zachytiť. Nenachádza to už žiadnu rovnorodosť, pretože človek sa polepšil a tým sa spojenie s jeho predchádzajúcimi zlými činmi prerušilo.

Jeho zlá karma, predstavujúca bolestivé dôsledky jeho predchádzajúcich zlých skutkov, ktoré kedysi na základe svojej panovačnosti vykonal, ho už nemôže zraniť, pretože už v ňom nijakej panovačnosti niet. Pretože on už spoznal, pochopil a uvedomil si, že je to niečo zlého a zmenil sa k lepšiemu.

Výchovný a etický rozmer zákona karmy nie je teda naviazaný na naše konkrétne činy, ktoré si už nepamätáme, ale na naše negatívne duševné vlastnosti, ktoré v sebe skrývame a na základe ktorých boli naše zlé činy vykonané. Najdôležitejším a najpotrebnejším preto je, aby sme tieto negatívne duševné vlastností dokázali rozpoznať a zbaviť sa ich.

Dovtedy, dokedy tak neučiníme a nepolepšíme sa, nás bude biť karma. Budú nás biť dôsledky našich negatívnych činov, ktoré sme vykonali v predchádzajúcich životoch, aby sme boli nakoniec pod tlakom vlastného utrpenia donútení spoznať, čo zlé neustále prechovávame vo svojej duši. Aby sme sa rozhodli odstrániť to a zmeniť sa k lepšiemu. A ak sa polepšíme, zbavíme sa zlej karmy.

Na vysporiadanie sa so svojou zlou karmou nie je teda vôbec potrebné poznať konkrétne negatívne činy, za ktoré nás stíha. Na vysporiadanie sa so svojou karmou treba predovšetkým spoznať svoje negatívne duševné vlastnosti, ktoré v sebe nosíme a ktorých sa musíme zbaviť. Musíme sa ich zbaviť ak chceme, aby sme neboli neustále podrobovaní utrpeniu, ktoré sa nás snaží dotlačiť k tomu, aby sme rozpoznali a odstránili všetko, čo je v našej duši zlé a nesprávne, a na základe čoho by sme iným naďalej spôsobovali iba utrpenie. Utrpenie, za ktoré by sme potom museli my samotní neustále trpieť.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.1
hlasů: 7
Tisk Tisk

93 komentářů

 1. Pane Šupa, píšete
  „karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch ….Preto si pri svojom opätovnom pozemskom zrodení jeho duša …“
  Ještě nedávno v křesťanství byly životy jen dva. Pozemský a případně život věčný. Žádné opětovné pozemské zrození. Dítě je sice naše, není to naše opětovné zrození, ale jeho zrození. Druhá taky hezká možnost je, že se opětovně rodí jen duše. Jenže ta má být nesmrtelná…
  U nás v Česku máme takové československé rčení, které mírně upravím:
  Čo bolo, to bolo, terazky som kazatelom.

 2. Autor,

  všetko by som aj ,,zožral“ ,keby bol TREST jasný a spravodlivý. Bol som NAPR., odporný, hnusný, zabíjal som ludí, ako Inkvizítor, nie z potešenia , ale k sláve Netvora z hlbín vesmíru. Dostal som k tomu aj Poučenie, že konám v mene Cirkvi očistu…

  A terazky čo ? Mám byť za to zodpovedný? Na to sa môžem ,,vysrať“. Akého ma z hliny ON uťapkal, a aký Dych života som kúpil, čo do mňa nahustili, to som spnil.
  Taký som bol.

  Teraz som sa ,,vcítil“ do ,,vedomia“ INKVIZITORA, člena GPU, Gestapa, a tých ostatných zložiek, čo v mene politikov robia nápravu ,,jednotlivcov“ už TU na Zemeplacke a cítim sa sice zneužitý , ale ,,nevinný“..

  Dočisťovanie , prepieranie a ožarovanie toboliek prebehne až TAM podla už známeho scenára…

  Ale kto ma ,,Odtial“ znovu vykopne a v akom tele tú nápravu budem robiť? Ja žoldák Svetla, Pravdy, Lásky…

  Budem v tele zvieraťa, napr. prasaťa, ktoré chová sedliak v chlieve a potom , keď disiahnem optimálnu váhu, ten etalón cca 120 kg , ma podreže a využije z môjho tela všetko pojedatelné, teda že ma ON a jeho rodina kompletne zožerú? I ten chvostík mi uvaria …

  Svine ludské. A čo ich za to čaká? Aj oni budú tak zožratí ako JA bývalá sviňa? A čo bude so mnou, zase ma niekto vykopne z NEBIES a zase to bude pokračovať v inom tele, v inom garde?

  FUJ, Milane, fuj.To si ma úplne vystrašil, aj sa bojím isť pod perinu!!!

  A to prečo súdruhovia, prečo aj JA ??? Nestačí, že nosím Kainové znamenie od prvého nádychu na tomto ,,kokotskom“ Svete ?

  Ešte šťastie, že takým ,,fantazmagóriam“ akou je aj KARMA , vôbec neverím a aj tie Nadprirodzené nebytosti sú len vymyslené a tradíciou ludstva sú u niektorých citlivcov zažraté až do génov a tradujú sa aj do ďalších pokolení.

  Dokedy, no dovtedy,kým ako ,,hnilý“ pomaranč neskončia v odpadovom hospodárstve Klingónov..

  A bude po ,,Zákone karmy“…

 3. Martasi,

  položil si velmy nebezpečnú otázku…

  …..Hele noho , jaky je smysl tveho zivota ? Dokazes na to objektivne odpovedet ?

  Mám už svoje roky ale neviem na ,,akú prdel“ som sa bez môjho súhlasu dostal, sem na túto Bohom zabudnutú planétu..

  A dalsom si aj otázku, čo by sa stalo, keby som ,,ani nevznikol“

  Vieš čo som zistil, že nič,ale vôbec nič by sa nestalo. Jedine ak vezmeme do úvahy,že počas ivota som kopu zožral, vypil, vymenil som litre telesných tekutín, vela som toho, no budem ludskývylúčil, vymočil, uniklo mi z lebeni pár myšlienok, ktoré sa okamžite stratili v prievane…

  Čiže zasral som túto planétu odpadom a ďalšie generácie, ktoré sa v tom odpade budú topiť ma ,,preklajú“. Ja to už nebudem počuť, ale dokážem si ich živo predstaviť..

  Takže suma sumárum, mám pocit, že som tu bol len ako ,,vrchný pozorovatel“, čiže vlastne úlne zbytočne,jednoducho povedané ,,nahovno“…

  Môj stvoritel bude po mojom opustení ,,dosiek, ktoré znamenali Život“ , úplne sklamaný a nešťastný.

  Načo som také hovado, poslal na Zemeplacku . Ja tupec, lepší by bol ten . No TEN z Hornej Dolnej.Aspoň by sme sa zasmiali, ale TENTO…

  Spokojný?

  A čo Ty, máš nejaký komentárik? Pochopil si zmysel svojho života,alebo zmysel života Človeka na Zemeokacke ?

  1. „neviem na ,,akú prdel“ som sa bez môjho súhlasu dostal, sem na túto Bohom zabudnutú planétu..“

   To bude tou karmou kamarade :-))

   „A dalsom si aj otázku, čo by sa stalo, keby som ,,ani nevznikol““

   Keby/kdyby byli ryby v prd…nebyli by rybniky.

   „Takže suma sumárum, mám pocit, že som tu bol len ako ,,vrchný pozorovatel“, čiže vlastne úlne zbytočne,jednoducho povedané ,,nahovno““

   Tak to ni nezavidim ..

   „Môj stvoritel bude po mojom opustení ,,dosiek, ktoré znamenali Život“ , úplne sklamaný a nešťastný.“

   Stvoritel z tebe nestastny urcite nebude,takovych jako ty jsou mraky.Sklamany a nestastny muzes byt leda ty sam,ale to si casto clovek uvedomi tesne pred „odchodem“ z teto „zemplacky“ jak to nazivas.

   „Spokojný ?“

   Neprekvapeny :-)

   „A čo Ty, máš nejaký komentárik? Pochopil si zmysel svojho života,alebo zmysel života Človeka na Zemeokacke ?“

   Delam na tom,ale jeste mam se sebou hodne prace udrzet si „odstup“.

 4. Pan Šupa svoj príspevok označil „Obhajoba zákona karmy“ a tak som očakával, že tu predloží dajaké faktické, alebo logické dôkazy o existencii onoho „karmického zákona“, ale on sa tu iba vyznal z jeho viery v existenciu takého zákona. A to je veľmi málo… Každý človek verí v niečo preto, že to vyznávajú iní, ktorí majú moju dôveru, alebo preto, že sa mi to zdá byť vierohodné, ale to nemožno vykladať ako dôkaz. Jestvuje iba veľmi málo toho, čo je možno exaktne dokázať. To platí aj o vedeckých teóriach a hypotézach, ktoré platia iba do chvíle, kým ich nenahradí dajaké iná „vedecká teória“, alebo hypotéza. Najviac sa zabávam na snahe veriacich dokázať pomocou materálnych konštrukcií existenciu nemateriálneho sveta, alebo Boha, ako sa o to pokúšajú mnohí veriaci vedci, ktorých tu nechcem menovať. Ale rovnako smiešna je snaha ateistov obhajovať svoju nevieru v Boha argumentom, že v materálnom svete sa Boh nijako (najmä zmyslovo) neprejavuje.
  Želám všetkým veriacim krásne snívanie…

 5. Karma inou vetou je to, čo povedal Ježiš: „Čo zaseješ, to zožneš!“

  Reinkarnácia kedysi bola v učení katolickej cirkve ale cisár Justinian mal iný názor a tak ju už katolíci nepovažujú za reálnu. A to je obrovská chyba!

  1. ad: Karma inou vetou je to, čo povedal Ježiš: „Čo zaseješ, to zožneš!“

   Nevím jak a co všechno jste do své hlavy zasel Vy, ale jsem na pochybách, zda tak brutální redukci: karma = čo povedal Ježiš: „Čo zaseješ, to zožneš! – lze „bez dalšího“ vůbec přijmout. Zkušenost mě naučila, že víra bez myšlení je stejně nebezpečná, jako myšlení bez víry.

   „Pozor na pravdy, kterých je jen trochu, bývá za nimi skryta velká lež!“. (Karel Čapek)

 6. Pan Šupa sem nechodí, ale téma karmy je tu stále živé a tak se tu budou potkávat diskutující i tak.

  Přesvědčovat se o karmě, její existenci nebo neexistenci, jak malicherné? Ti, co na ni nevěří, stejně neuvěří a ti druzí nemají žádný důvod je přesvědčovat. Každý na to přijde sám.

  Z Matoušova evangelia se mi líbí ke karmě výrok přímý výrok Ježíše. tento výrok „přežil“ i upravovatele Nového zákona a ty mocné, co nechtěli, aby karma a reinkarnace „vládly“ lidu: kap. 26-52: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

  Autor p.Šupa píše hned na začátku :
  „Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov.“

  Tuto větu si ten, kdo chce karmu a její koncept pochopit, si musí nejprve objasnit – pochopit. Kdo „jde“ dál a nerozumí ji, nechápe ji, zůstává nadále v nevědomosti. Ale to neznamená, že z působení karmického zákona se nějak vyvlékl.

  Pěkný den
  Václav Žáček

  1. Vendo,
   Kniha Soudců kap.19 -21 Benjamínská válka, Bible21.pdf. str 300-302 a dále.
   Džihádisti Islámského státu by se mohli od Hospodina učit jak trestat údajné prohřešky. Jedna žena, která se pohádala s mužem a její manžel ( levita) před shromážděním lhal, protože svou družku (, kterou násilníci znásilnili a pak zabili) vydal sám. Pak za opakovaného dobrozdání Hospodina zabili Benjaminovci celkem 40 000 Izraelitů . Pak Izraelité zabili 25 000 mužů Benjaminovců a vyvraždili a spálili další město včetně žen a dětí, odvlekli 400 panen. Tyto panny dali Benjamonovcům, aby se zachoval nejmenší z židovských národů.

   Martin Hrušinec zde i diskuzi říká : „Reinkarnácia kedysi bola v učení katolickej cirkve ale cisár Justinian mal iný názor a tak ju už katolíci nepovažujú za reálnu. A to je obrovská chyba!“
   Komentář:
   • Vypadá to, že ve Starém zákoně Hospodin v rámci nápravy hříchu na jedné ženě nechal hubit desetitisíce, včetně žen a dětí.
   • Vypadá to, že jsme měli dva Hospodiny, jeden Novozákonní, který má rád lidí a druhý Starozákonní, který pro jeden zločin nechá hubit nesmyslně desetitisíce a ještě radí.
   • Čekal bych, že nechá potrestat několik opravdových viníků a levitu, který překrucoval, co se stalo. v rozpravě s Izraelci jim ukázat, že levita lže.

   Byl bych rád, kdyby někdo ze zdejších vysvětlovačů karmy (Šupa, Hruštinec, Žáček) mi řekl, co se s tou karmou během takových vyhlazovacích válek mezi židovskými kmeny dělo.
   Byla karma už tehdy nebo ji někdo později vymyslel a Justinián zase zrušil?

   1. Jeden tisíc let před náš letopočet a historické odkazy? Proč hledat tak daleko a ještě k tomu v Palestíně. Kniha Soudců určitě zachycuje dávné dějiny a je podle židovských historiků plná informací o Kenaanu v pozdní době bronzové. Je prý ale podle ní obtížné vypracovat chronologickou historickou posloupnost tohoto období, protože je protkána mýty a fantaziemi a navíc je to celé podáno chaotickým způsobem / zdroj Paul Johnson – Dějiny židovského národa /.

    Izraelský Starozákonní Hospodin zajímá příznivce židovského náboženství určitě víc, judaismus není to, co bych nějak znal. Celkem třikráte jsem se k tomuto Hospodinovi již tady vyjádřil. Co byste čekal Vy u Hospodina, co by dělal, koho nechá potrestat……? Co Vy víte o konkrétních lidech té doby?

    Doporučuji mnoho literatury k židovským dějinám a nebo také přímé konzultace na Židovských obcích – najdete si tu nejbližší podle Vašeho bydliště – Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary….. .

    Jdu ale do bližší doby:

    Bombardování Drážďan 1945 – cca 35.000 většinou civilních obětí

    Dachau – byli sem posíláni odpůrci režimu, kněží a řeholníci, Židé nebo také homosexuálové. Uvádí se, že v táboře zemřelo celkem 25 613 vězňů a dalších téměř 10 tisíc mělo zemřít v pobočných táborech

    Během ruské občanské války (1917-1922) došlo na různých místech Ruska a Ukrajiny k 887 pogromům s počtem židovských obětí mezi 70-250 000.

    Během druhé světové války, kdy došlo i k rumunskému pogromu v Iaşi, kde bylo zabito 14 000 židů,

    V červnu 1812 Napoleon s 600 tisíci muži, z nichž asi jen polovina byli Francouzi, přešel Němen a začalo tažení na Moskvu. Vracel se sotva s 30ti tisícovou armádou. kolik bylo civilních obětí, znásilnění, loupeží, vražd? Kdo to ví?

    Genocida indiánů na území severní Ameriky – odhady původního obyvatelstva od 2,5 do 10ti milionů? V r.1900 zůstalo cca 250 tisíc obyvatel.

    Pardale, tato Vaše věta něco říká o přístupu tazatele – každý nechť si ji vyloží :
    „Byl bych rád, kdyby někdo ze zdejších vysvětlovačů karmy (Šupa, Hruštinec, Žáček) mi řekl, co se s tou karmou během takových vyhlazovacích válek mezi židovskými kmeny dělo.“

    Naposledy Vám napíšu definici karmy: KARMA je neměnný a základní přírodní zákon odplaty, zákon příčiny a následku, který tomu, kdo koná, se stejnou měrou vrací.

    A nebo mírně jinak : „Každý kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá“

    V nedávné diskuzi jsem Vám napsal a také jsem se Vás zeptal : „Sir Isaac Newton žil na přelomu 17.a 18.století. Popsal, mimo jiné, tři zákony pohybu. Platilo v přírodě, ve vesmíru, to, co popsal již před tím, než to popsal a nebo to platilo až po jeho „odhalení“? Snad tuto moji narážku chápete v kontextu předchozího.“

    Mějte se hezky a zkuste si pro jednou odpovědět sám.
    Ode mne nic víc nečekejte.

    Václav Žáček

    1. Vendo, těsně vedle. Článek dává do souvislosti karmu a křesťanství. Křesťanství vychází z Bible a dobrého Hospodina. Ve Starém zákoně Hospodin řádí místy jako šílený ničitel. Karma v Bibli není k nalezení, že příčina předchází následek, to je teda objev. Vykladači říkají , že byla z Nového zákona karma vymazána Justiniánem I. Jiní vykladači nacházejí karmu ve výrocích Ježíše ( přímých jeho výroků moc v Bibli není).
     Co asi tak mohli udělat špatného děti, které nesmyslně zabili , když zničili celé město ( Kniha soudců Kniha Soudců kap.19 -21 Benjamínská válka), že jak píšete :“zákon příčiny a následku, který tomu, kdo koná, se stejnou měrou vrací“. Co konalo malinké dítě, co zaselo a co sklidilo? Někdo zasel karmu a hlavní, co je dovoleno, je v ní věřit.
     Nelze dokázat existenci Boha, karmy, nesmrtelné duše, stejně tak nelze vědecky vyvrátit existenci Boha, karmy, nesmrtelné duše. Jestliže v samotném počátku a principu vesmíru, je zakódováno že mohou vznikat složité struktury, posléze život, myslící bytosti a civilizace, tak to těžko někdo dokáže. Jestli se tento prvotní univerzální princip bude jmenovat Bůh nebo ne, je vcelku jedno.
     Zase jste v koncích s karmou, takže hurá zpět do fyziky. Newtonovy a jiné zákony platily i před jejich objevem v přírodě na Zemi a snad vesmíru. Čili Newtonovy zákony nikdo nezasel. Dnes věda dokáže Newtonovy zákony využívat, přesně matematicky vyjádřit a podpořit pokusy, že platí v nám známém vesmíru. Karma platí v hlavě toho, kdo na ni věří. Obecně o tom lze vést spory, rozhodně neplatí mimo lidskou společnost, takže to není obecný přírodní zákon jako třeba zákon zachování hmoty nebo zákon akce a reakce, které k tomu pořád podstrkujete.
     Martas píše :“S karmou se nic nedeje,ta zde byla ,je a bude .“.
     Omyl. Nebyla tu. Vesmír, Země, život na Zemi tu byl mnohem dřív, než lidé, kteří si vytvořili pojem karmy. Nebo snad měli karmu před 5 miliony let předci člověka nebo mamutů, tehdy na počátku vývoje svého druhu?
     Takže pánové, od kdy tu máme karmu a nesmrtelnou duši? Stačí na miliony let.

    2. „Omyl. Nebyla tu. Vesmír, Země, život na Zemi tu byl mnohem dřív, než lidé, kteří si vytvořili pojem karmy. Nebo snad měli karmu před 5 miliony let předci člověka nebo mamutů, tehdy na počátku vývoje svého druhu?
     Takže pánové, od kdy tu máme karmu a nesmrtelnou duši? Stačí na miliony let.“

     Zakon priciny a nasledku – karma je zde od pocatku Stvoreni

     „Karma je základním vesmírným zákonem, …který ve fyzickém, myšlenkovém a duševním světě pojí následek s příčinou. Protože jakákoliv příčina, ať už ta největší, jako je vesmírný pohyb, či ta nejmenší, jako je pohyb ruky, se neobejde bez příslušného následku, a protože stejné působí stejně, je karma neviditelným a nepoznaným zákonem, který moudře, spravedlivě a prozíravě pojí každý následek s odpovídající příčinou a jejím původcem.“

     Ve svém díle „Odhalení karmy“ (1910) definuje antroposof Rudolf Steiner karmu takto:

     „…aniž by byla omezena svobodná vůle člověka, působí zákon karmy zpětně na bytost, od které vzešla příčina, jako zákon akce a reakce.“

     Tyto definice srozumitelně vysvětlují jádro védského pojmu karma. Steinerovo přirovnání zákona karmy k fyzikálnímu zákonu akce a reakce (actio = reactio, třetí Newtonův zákon klasické mechaniky, 1687) je zcela na místě, ačkoliv tento zákon představuje jen malý aspekt mnohem vyššího a subtilnějšího zákona karmy. Příhodný je i výrok, že karmický zákon příčiny a následku působí především individuálně a ponechává volné pole působnosti svobodné vůli konatele. Na to obvykle zapomínají různí kritici východních filosofií, kteří karmu chápou jako mechanické předurčení, které člověka nutí pasivně vyčkávat, co mu budoucnost přinese (nihilismus).

     Již před Steinerem i Newtonovým objevem znal lid pořekadla, která poukazují na jakési chápání zákonitostí akce a reakce. Např.: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ či „Každý je svého štěstí strůjcem“. Zlidověl i biblický výrok: „Co člověk zaseje, to také sklidí“. (Galatským 6:7)

     Omlouvam se,ze to nepisi svymi slovy,ale bylo to rychlejsi sem prekopirovat:

     6. Tři druhy karmy

     Bhagavad-gítá (4.17-18) praví: „Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin. Ten, kdo v činu vidí nečin a v nečinu čin, patří mezi inteligentní lidi, a třebaže se věnuje nejrůznějším činnostem, setrvává v transcendentálním postavení.“

     V těchto verších jsou popsány tři druhy karmy, přičemž karma zde neznamená reakci, ale akci, činnost.

     1. karma Činnosti v souladu s vyššími zákony přírody (dharma), které jsou mimo jiné také popsány ve védských písmech. Toto pozitivní jednání s sebou nese také pozitivní reakce v podobě štěstí a požitku.

     2. vikarma Činnosti, které písma zakazují, neboť jsou v rozporu s dharmou. Tyto negativní činnosti s sebou nesou odpovídající reakce – neštěstí a utrpení.

     3. akarma Činnosti vyšší povahy, které nepodléhají hmotným přírodním zákonům, a proto se označují jako „nečiny“. Nepřinášejí žádné reakce, ani pozitivní ani negativní, a tak vedou ke konci reinkarnace. K němu dojde tehdy, když je naše „karmické konto“ na konci života rovno nule. Toho však nelze dosáhnout současným konáním karmy a vikarmy, jak by si někdo mohl myslet, protože se sčítají každá zvlášť nezávisle na sobě.

     Příčinou problémů je vikarma, kterou v dnešní době vykonává obrovské množství lidí na celé planetě v nesmírném rozsahu, a která je hrozbou pro celé lidstvo, neboť jej postihuje v podobě kolektivní karmy (souhrnu individuálních karem). Ta se projevuje jako války, epidemie, přírodní pohromy atd.

     Skutečnost dokazuje, že nám chybí poznání o zákonu karmy, protože i přes všechny dobré úmysly a snahy zmenšit utrpení je na světě stále více neštěstí, individuálního i kolektivního. Toto poznání je nakonec jediným řešením současných problémů. Ten, kdo si to uvědomí, pochopí, že se změnou musí začít sám u sebe.

    3. Jeste bych doplnil,ze problem v chapani karmy a potazmy i reinkarnace ,vychazi z vlastniho vnimani casu. Ruzne smery tzv.prirodnich nabozenstvi nebo ruzne smery vychodnich filosofii se shoduji v cyklickém vnímání času (ke stvoření světa dochází opakovaně), zatímco současná západní věda převzala z židovsko-křesťanské tradice lineární vnímání času (stvoření světa je pouze jednorázová záležitost).

    4. „Karma v Bibli není k nalezení, že příčina předchází následek, to je teda objev.“
     Nejspíš si musíte zlomit ruku a pak teprve na ni nešťastně upadnout ?

     Pardale, nikdo, ani Vy, ani já, nevíme o řízení „dávkování“ karmy a karmického osudu. Nevíme, proč někomu bylo zabito, znásilněno, uneseno dítě a nevíme, pro koho je to karmický dluh jako zásah do osudu;pro otce, mámu, dítě. Naše mezilidské vztahy jsou dány zrozením se do nich. Rodiče si nevybíráme…. . A karma tam je již před naším zrozením.

     Ano, Newtonovy zákony platily i před jejich objevením. Stejné je to pro zákon příčiny a následku. Mojžíš měl pro svůj lid karmický princip, oko za oko, zub za zub. Typická karma, ale uzavřenost do věčného koloběhu je tam jednoznačná a při dodržování nedojde k vymanění se do koloběhu zrozování se. O to jde! Neustálá odplata, oko za oko, nové příčiny a následky? Ne! Ježíš přinesl něco jiného. Dostaneš přes rypák? Nastav ještě druhou tvář, ať se ujistíš, jestli byl karmický dluh tou fackou vyrovnán a nebo ještě dostaneš další.

     Již se mne, prosím, nikdy neptejte na něco ve smyslu, co provedlo malé dítě, co provedl jeho otec, třeba bojovník….., že muselo být zavražděno. / před třemi tisíci let /

     „Martas píše :“S karmou se nic nedeje,ta zde byla ,je a bude .“.
     Omyl. Nebyla tu. Vesmír, Země, život na Zemi tu byl mnohem dřív, než lidé, kteří si vytvořili pojem karmy.“

     Omyl Váš. Karma tu byla s příchodem sebe vědomého člověka, který začal konat podle své vůle. Karma se týká života, ne opuky, ne vody v potoku.

     Žádám Vás, abyste mi již žádný příspěvek pod tímto článkem pana Šupy neadresoval. V otázce karmy již na Vás nebudu reagovat.

     Naprosto perfektní a podle mne dostatečné objasnění Vám podal Marťas.

    5. ad Venda: „Ježíš přinesl něco jiného. Dostaneš přes rypák? Nastav ještě druhou tvář, ať se ujistíš, jestli byl karmický dluh tou fackou vyrovnán a nebo ještě dostaneš další.“

     Škoda slov… asi skutečně blázinec jak píše stále dokola Honza. Je smutné, že bohem mnohých je „zákon karmy“ a nikoliv skutečný Stvořitel. Nemohu se však divit – a mít to komukoliv za zlé – protože: „Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ (Mt 11,27)

    6. Pane Lukáši, a existuje nějaký STRUČNÝ výklad některých zásadních (obtížně či špatně chápaných)pojednání z Bible sepsaný někým, kdo se domnívá, že je Duchem osvícen, prozřel a skutečně napsané chápe v souladu s Duchem sv.? (mám na mysli nějakou brožurku, nikoliv různé rozsáhlé odkazy na internetu)
     Já vnímám problém v tom, že oficiální církve se zdiskreditovaly, čehož důsledkem její dogmatické výklady lidé nepřijímají. Občas vykládá podobenství z Bible i nějaký jedinec (např. i zde přispívající p. Staněk z Agape Brno a teď i p. Antonín Mareš). Jenže co člověk (někdy se i vzácně shodnou), to jiný názor.
     Co s tím? Člověk stejně uvěří jen tomu, co rezonuje s jeho nitrem, jinak by to přece bylo falešné (věřit něčemu jen proto, že je o tom přesvědčen někdo jiný). Vše je založeno na vlastních prožitích, a ta jsou nepřenositelná.

     (víte, např. student nebo důchodce má čas zabývat se porovnáváním různých názorů a třeba i těch internetových odkazů, ale za běžného chodu někoho, kdo se třeba stará o rodinu a její zaopatření na to čas nemá a když se pak setkává jen s poučováním, a navíc od každého dalšího člověka s odlišným, tak se o další pohledy mnohdy přestane zajímat)

    7. Sofie
     Ad: Člověk stejně uvěří jen tomu, co rezonuje s jeho nitrem, jinak by to přece bylo falešné (věřit něčemu jen proto, že je o tom přesvědčen někdo jiný). Vše je založeno na vlastních prožitích, a ta jsou nepřenositelná.
     Bingóóóó!!! A vo tom to je. :) :)
     Ad: mám na mysli nějakou brožurku
     Je otázkou, jestli by se dva „duchové svatí“, shodli na znění oné brožury. A co teprve tři. Katastrofa. Už tak je přebrožurováno. :)))))))

    8. Navíc..

     Ale o tom ať mysl nepřemýšlí, kdo by mohl porozumět Božím cestám?

    9. „Je smutné, že bohem mnohých je „zákon karmy“ a nikoliv skutečný Stvořitel“

     Lukasi,asi pozorne nectete. Zakon karmy je soucasti Stvoreneho vesmiru a ne samotnym „bohem“.Lide,kteri takto karmu vnimaji/chapou,ctí rovnez Stvoritele. Snad krome budhistu,kteri Stvoritele nepersonifikuji a uzivaji spis terminy Nejvyssi pricina,apod.

    10. Martasi, neshodnete se s Vendou ani na tom, jestli karma platí pro jednání člověka, nebo pro celý vesmír jako univerzální přírodní zákon. K čemu tedy máme zákony v chemii, fyziku, biologii, geologii, astronomii, když všechno je karma?
     Hlava mi nebere, že když se žula přemění následkem tlaku a teploty přemění na rulu, tak je to karma.
     To je souvislost jako slepičí vejce a křemenný oblázek v řece. Obojí je vejčité.

     Když spaluji plyn a ohřeji vodu, není to jen hoření jako chemický děj exotermický, není to jen fyzikální děj přenosu tepla. Je to karma :)

   2. „co se s tou karmou během takových vyhlazovacích válek mezi židovskými kmeny dělo.
    Byla karma už tehdy nebo ji někdo později vymyslel a Justinián zase zrušil?“

    S karmou se nic nedeje,ta zde byla ,je a bude . A jestli se nekdo domniva,ze „zaseje“ a „nesklidi“,tak zije v omylu. Chyba dalsi pak je,vztahovat karmu jen na urcity narod,kmen,rasu. Zakonu karmy podleha kazdy v tomto stvorenem vesmiru.

   3. Pro Pardála:
    Soudců 19:25
    Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto popadl ten muž svou ženinu a vyvedl jim ji ven. Obcovali s ní a zneužívali ji celou noc až do rána; propustili ji, teprve když vzešla jitřenka.

    OTÁZKA :Píše se v BIBLI o první nebo druhé možnosti?

    *obcovať, -uje, -ujú nedok. (s kým)

    1. trochu zastar. prichádzať do spoločenského styku, byť v styku, stýkať sa: Obcoval s hercami, umelcami, literátmi. (Vaj.) Magda málo obcovala s maďarskou spoločnosťou. (Jégé)

    2. mať pohlavný styk, súložiť; opak. obcúvať, -a, -ajú

    *zneužiť, -žije, -žijú, -žitý dok.

    1. (čo, koho; class=“sc“ /> čo, koho za čo) využiť, použiť na niečo zlé, nečestné: z. priateľstvo, z. tajomstvo niekoho, z. úradnú moc, z. dôveru ľudí;Ako si sa opovážil zneužiť moje meno? (Karv.) Búroš by iste nebol zneužil lekárskeho tajomstva na pomstu. (Jégé)

    2. (koho) pohlavne využiť: z. ženu, dievča;nedok. zneužívať, -a, -ajú

    PS:Vím,že se jedná o první ze dvou možností.Text je totižto o něčem jiném,než si myslíte a čtete.Žádné vraždění lidí a násilí.
    A to je ten kámen úrazu,kvůli kterému se tu všichni mlátí hlava nehlava.
    Není zlý a dobrý Otec,zlý a dobrý Bůh,ale JE JEDNÍM,přestože je všemi.:)

 7. Martas píšeš:

  …Zakonu karmy podleha kazdy v tomto stvorenem vesmiru…

  Tak ako je to? Môže byť kresťan katolík veriaci v jedinú Nehmotnú nebytosť aj ,,karmistom“?

  Keď platí , že veriaci je len vtedy ,,veriacim“, keď verí na posledný súd, kde sa každému všetko spočíta a zosumarizuje , ale až po Konci sveta .

  U tých ,,karmistov“ NIEKTO , dosial neujasnená Nadprirodzená nebytosť
  ,,vyhadzuje“ zločincov z Medziposchodia znovu do terénu a nikde nie je záruka, že TÍ vyhodení budú lepší, ako ,,za starých čias“…

  A čo, keď zlyhajú druhý, tretí krát a za sebou nechajú desiatky, či stovky mrtvol?

  Kto bude za to zodpovedný? Nikto? Potom je TÁ karma ,,NAHOVNO“.

  U sekty kresťanov je to lepšie, lebo môžeš byť celý život ,,ojebávač“, vrah a zlodej, ale keď pred smrťou virtuálne ,,oľutuješ“ svoje skutky, budeš večerať s Hospodinom a jeho hriešnym plodom Ježištekom na obláčiku č. 13, naľavo od Jupitera a tým TI zhasla ,,fajka“…

  A máš do konca vekov ,,svätý pokoj“…

  Keď to porovnám, virtuálny kresťan-katolík nemusí robiť náročný reparát a ,,karmista“ aj tak nikdy nevie, či ,,zmaturoval“…Je tu riziko, že ,,Hlavný karminát“ ho bude ,,ojebávať“ a znovu a znovu ho bude ,,vyhadzovať“ na Zemeplacku. Fuj, hnus…..

  Certifikát o ,,očiste“ z minulých hriechov nedostane, čiže ho nebude mať ,,zarámovaný“ v Nebeskej obývačke…

  Duchom pripečení, pokračujte v ,,karminácii“ obyvateľstva , budete odmenení…

  A keď nie, aj tak bude dobre. O jedného viac, či menej? Však bolo povedané, lidí je jako sraček…

  1. Tvuj a nejen tvuj problem spociva v tom,ze se zabyvas takovyma malichernostma jako
   „katolik,krestan,muslim,hinduista,ateista,idealista,gilgamesova noha“ apod… Kazda bytost v tomto vesmiru podleha zakonu karmy,i lidstvo na tehle planete, a jestli ses krestan,muslim,domorodec nebo gilg.noha je uplne jedno,to je nepodstatny detail.

 8. Díky za zcela přehledné objasnění – viz. Váš příspěvek : 24.1.2016 (1:21) !!!

  Ukládám si ho mezi moudra.

  Pěkný den a doufám, že sněhová bouře nepostihne až Floridu.

  Václav Žáček

  1. Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.(Hans-Georg Gadamer)

 9. Martas 24.1.2016 (1:21)

  Obecně; jakmile někde (v obrazu) textu zaznamenám – definice srozumitelně vysvětlují – beru nohy na ramena a zdrhám…:-) Nic není tak zavádějího, jako jsou právě definice, reps. omezený „jazyk a řeč“ definic. Opakuji!: neexistuje jednoduchý pojem!

  Martasi, kontrolní otázka: definuj mi vůňi fialek, hmm, ano? Definuj, nebo budeš sám definován. Chceš pravdu, nebo máš něco lepšího?..:-)

  1. Jendo,marna slava,jak pise Sofie,kazdy „veri“ tomu co rezonuje s jeho nitrem. Moje nitro rezonuje s Védskym pojetim,tvoje zase s filosofii,Pardalovo s wikipedii,Vendovo s ucenim Mistru,gilg.nohy nitro asi s nicim,atd.atd…

   Na fialky ti prdi Bilej tesak. Nejednalo se o definici,ale o diskuzi mezi Pardalem Vendou a mnou na tema karma .A jinak Jeníku,nechapu jak jsi se naucil mluvit,pocitat,ovladat ten pocitac/tablet ze ktereho zde pises sva „moudra“,jak jsi dosahl nejakeho vzdelani (pocitam,ze asi nejake mas :-)),kdyz pred -„definicema srozumitelne vysvetlujicima“ -beres nohy na ramena :-)). A pokud mas v dnesni spolecnosti deti,jak tuhle filosofii aplikujes na ne ?

   1. To co si teď všechno semlel je off-topic jak z praku…:-) Takže ještě jednou: definuj mi vůňi fialek, hmm, ano? Miluju totiž všechny ty „definice které srozumitelně vysvětlují“…:-)) Vysvětlují nevysvětlitelné…:-)))

    ps: apropó, „Védské pojetí“ je v konečném důsledku zase a jen filosofie.

    1. Honzíku,ja ti vubec nepotrebuju definovat vuni fialek,neb to nijak nesouvisi s clankem a vetsinou komentaru zde.Vedske pojeti muze byt brano jako fikosofie,proc ne,me to nevadi.Avsak ty se mi nejak vyhybas odpovedi kamarade.Tak jeste jednou – „nechapu jak jsi se naucil mluvit,pocitat,ovladat ten pocitac/tablet ze ktereho zde pises sva „moudra“,jak jsi dosahl nejakeho vzdelani (pocitam,ze asi nejake mas :-)),kdyz pred -„definicema srozumitelne vysvetlujicima“ -beres nohy na ramena :-)). A pokud mas v dnesni spolecnosti deti,jak tuhle filosofii aplikujes na ne ?“

    2. ad: ja ti vubec nepotrebuju definovat vuni fialek,

     Ale to já ti i nákrásně věřím, že nepotřebuješ definovat vůňi fialek. Co si budem povídat, ono to ani dost dobře nejde a nelze. Jinými slovy: je to nesmysl. A obdobné je to s „definováním“ karmy.

     ad: Tak jeste jednou – „nechapu jak jsi se naucil mluvit,pocitat,…

     Co ty nechápeš, neřeším, to je tvůj problém. To dá rozum… Když nechápeš když opakovaně říkám – jednoduchý pojem neexistuje a nic není tak zavádějího, jako jsou právě definice, reps. omezený „jazyk a řeč“ definic – nebudu tě přece dál trápit…:-)

    3. ad: A pokud mas v dnesni spolecnosti deti,jak tuhle filosofii aplikujes na ne ?“

     Představ si, děti/neděti, vůbec nijak. Filosofie se totiž neaplikuje…:-)) Filosofie se „žije“, žije na plný pecky…:-) Tak co?, umíš si to aspoň představit?…:-)

     _______________________________________

     Pokročilý hledající se nerad přidává k nějakému hnutí. Filozofie mu dostačuje. Nebude již nikdy cítit potřebu přijmout novou víru nebo sledovat nového vůdce. Není dychtivý následovat své přelétavější sestry a bratry každých několik let do novějšího kultu. Bude vždy projevovat opatrné výhrady k novým prorokům a skupinám, učitelům a naukám a bude odmítat se na ně bezhlavě vázat. Nebude souhlasit s tím, aby omezoval svou mysl a své hledání do uzavřeného systému. Nepřijme nic, co omezuje jeho hlediska a zužuje jeho perspektivu. Proto v zájmu svého vlastního duchovního pokroku se nepřipojí k žádné sektě nebo organizaci, k žádnému institucionálnímu náboženství nebo mystickému kultu. Člověk, který je v zajetí filozofické pravdy, je zajat navždy, neboť ta ho osvobozuje.
     Jednou filozof, vždy filozof… Když si jednou někdo prokopal cestu do nejhlubších základů architektonické stavby vyššího učení, buďte jisti, že je nikdy neopustí, ale bude mu každým dalším krokem věrnější. Přesto by bylo pošetilé očekávat, že více než mikroskopická menšina – ti, kteří se zrodili se žhavou touhou pochopit nejvnitřnější význam života – se bude kdy namáhat kopat tak hluboko.
     Proto jen několik z těch, kteří pouze o ní čtou, jí budou kdy zcela věrni.
     (Paul Brunton)

    4. „Zákon karmy je jediný zákon, který logicky vysvětluje ona zklamání a neštěstí v existenci, která jinak musí být přijímána jako hrůzu nahánějící výtvory pouhé náhody nebo jako nespravedlivé rozkazy nějakého náladového Božství. Bez karmy se musíme vzdát řešení těchto problémů, jakoby to byly naprosto nerozluštitelné hádanky. Bezmocné nemluvně, které se narodí slepé, dítě vychované ve špinavém neřestném brlohu, po slávě dychtící mladík, který marně zápasí, aby nalezl vhodné vyjádření pro neuznanou schopnost, žena středního věku, jejíž celý život byl zničen nešťastným sňatkem, starší živitel rodiny, který padne neblaze pod auto – to jsou tragedie, které způsobí, že život vypadá buď jako ošklivá hra pouhé náhody, nebo jako politováníhodná hříčka krutého Boha.

     Karma však dává rozumnější tvářnost těmto záhadám tím, že je mění v důsledek nesprávných činů dříve vykonaných buď v téže existenci, nebo v některém dřívějším pozemském vtělení. Takto to odpovídá hlu-boké potřebě lidského srdce, která žádá přiměřenější spravedlnost v životě.“

     Paul Bruton
     https://atlara.wordpress.com/2014/11/29/paul-brunton-nauka-o-karme-12/

 10. Karma

  je ,,východiskom a prístavom pre ,,náboženských“ teoretikov, ktorí život neprežívajú ale sa s ním trápia, zápasia, či ho pretrpia počas celej svojej existencie.

  Tým je aj tak jedno ,či karma je , alebo nie . Úvahy podobného tipu sú ako nočná mora len pre imbecilov, ktorí majú v hlave z tých náboženských dristov už totálny miš-maš.

  Človek, ktorý denne chodí do roboty, či podniká , má problémy, aby zabezpečil chod celej rodiny a nemá čas riešiť hovadiny typu karma, Netvor z hlbín vesmíru, či úloha ,,dílerov vieri v náboženstve“ v súčasnej dobe.

  Tí ,ktorí si denne prehadzujú ,,gule“ z ľavej strany na pravú, a nemajú do čoho celý deň ,,pichnúť“, sa potom zaoberajú takýmito hovadinami a trepú ako J.T.Antauss…

  Na riešenie problémov súvisiacimi s Nadprirodzenými silami, sú určení štátom tolerovaní a nami vydržiavaní darmožráči z cirkvi takej, či onakej.

  Majú na to ČAS, prostriedky a Vedeckú ustanovizeň akou je Katolícky výskumný ústav Božieho diela v Pičoménii, blízko Vatikánu .

  Už sami však zdá, že ,,díleri vieri“ sú rozlezení a rozkotení ako metastázi rakoviny v tele napadnutého človeka…

  1. Jen takovej skromnej dotaz noho. Kdyz teda jak pises –
   „Človek, ktorý denne chodí do roboty, či podniká , má problémy, aby zabezpečil chod celej rodiny a nemá čas riešiť hovadiny typu karma, Netvor z hlbín vesmíru, či úloha ,,dílerov vieri v náboženstve“ v súčasnej dobe.“.
   – co pak takovy clovek pohledava na internetovych strankach v sekci Hledani svetla ? Zda se,ze je ti jiz vse jasne,nemas potrebu cist ci poslouchat picoviny o karme,Bohu,Bibli,apod. Rekni,co tedy hledas v sekci Hledani svetla ?

 11. Mé doplnění ke karmě obecně. Mám zkušenost, že mnozí lidé se drží zákona karmy jako absolutního neměnného zákona a „dále nechtějí vidět“. Netýká se to všech co věří v karmu, ani jsem tím nemyslel nikoho konkrétního zde na fóru, to mi nepřísluší hodnotit! Pomocí zákona karmy lze velmi jednoduše vysvětlit věci, které jsou většině lidem účelně zatím zatajeny nebo jim člověk ani není schopen rozumět. Ale je to skutečně tak? Je to pravda? K pravdě nevede cesta, na které si člověk „strhne“ Boží spravedlnost na tu lidskou (viz typické karmické vysvětlení … postižené dítě = hříchy té samé duše z minulého života). Mnozí lidé tuto filosofii přijmou za svou a pak říkají „rezonuje to s mým nitrem“. Jenže už nevědí, že nitro/srdce člověka je z přirozenosti padlé a do doby než člověku dá Bůh nové srdce a svého Ducha tak to staré kamenné srdce člověka často klame. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. (Ez 36,24-28)

  Tím, že člověk uvěří zákonu karmy si může omezit to, co je v životě člověka to hlavní, poznání a osobní vztah s Bohem, případně tento vztah a jeho budování odsunou do „dalších životů“, které ale ve skutečnosti nemusejí vůbec přijít.

  Proto jsem psal o tom, že bohem mnohých je zákon karmy (= snaha o dobré skutky, abych si zlepšil karmu, což NIKDY k pravému Bohu nepovede, tím člověk akorát zjištně „vylepšuje karmu“), ale nikoliv Stvořitel sám (ke kterému vede víra v Boha/Ježíše Krista, což je jediný „skutek“ který si po člověku Bůh žádá). Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ (J 6,28-29)

  1. ad: Tím, že člověk uvěří zákonu karmy si může omezit to, co je v životě člověka to hlavní, poznání a osobní vztah s Bohem, případně tento vztah a jeho budování odsunou do „dalších životů“, které ale ve skutečnosti nemusejí vůbec přijít.

   +1*

  2. Lukáš
   Ad: které ale ve skutečnosti nemusejí vůbec přijít.
   Pouze dodám.
   Které ani nemohou přijít.
   Kryštof, se již nikdy nezrodí, jako Kryštof.
   František, se již nikdy nezrodí, jako František.
   Leo, se již nikdy nezrodí, jako Leo.

   1. ad: Pouze dodám. Které ani nemohou přijít.

    Hmno.:-) Nic ve zlém Leo, ale co může nebo nemůže přijít (dosaď si co je libo), to – a ruku na srdce! – ví opravdu jen Bůh. A je-li něco synonymem pro „hledání světla“, resp. „hledání pravdy“, pak to dozajista není věštění z křišťálový koule. Tak jako je propastný rozdíl mezi „podle mě“ a „podle pravdy“, je rozdíl mezi „nemusejí přijít“ (Lukáš) a „nemohou přijít“ (Leo).
    Už to taky vidíš, už vidíš SKUTEČNOST?..:-)

    1. Honza
     Ano, i ne. :)
     Leo, stejně jako honza, nebo kdokoli jiný, jsou nejen vědomím, a souborem mentálních kvalit (dispozic), daného zrození, ale i souborem zkušeností, díky kterým, dané zrození prochází neustálou proměnou. Pokut, by se měl Leo znovuzrodit jako Leo, museli by se znovuzrodit i všichni, se kterými kdy měl byť i nepatrný kontakt. Ale to by nebylo nové, ale opakování starého. Prakticky by se vytvořila smyčka.
     Nemám tušeni, jestli tvořitel má zájem na tvorbě smyček.
     Proto.
     Ano máš pravdu. Je to tak. Nikdy neříkej nikdy. :)

    2. ad: Pokut, by se měl Leo znovuzrodit jako Leo, museli by se znovuzrodit i všichni, se kterými kdy měl byť i nepatrný kontakt. Ale to by nebylo nové, ale opakování starého. Prakticky by se vytvořila smyčka.

     Leo, je-li něco smyčkou, nástrahou jazyka a pastí rozumu, pak je to jednoznačně tvoření a vytváření hypotéz všeho druhu, vaření pravdy vůbec..:-)

    3. Honza
     Úžasné. :)
     Je úžasné sledovat vlastní mysl, jak chrlí spousty zdůvodnění a obhajob, když je přistižena, že mezi fakta, vložila nějakou svou vymyšlenost (vařila z vody). :)))))))))
     Obhajoba:
     Kryštof, františek, byli nositeli jednoho vědomí. Přitom oba byli mentálně rozdílní. Nyní, je nositelem stejného vědomí Leo, který je mentálně, i dispozičně, úplně jinde, než předešlí. A z toho důvodu, je pro mě nemyslitelné, zahodit prožitky Františka a Lea, a znovu se zrodit, jako Kryštof. :)

  3. ad.Proto jsem psal o tom, že bohem mnohých je zákon karmy (= snaha o dobré skutky, abych si zlepšil karmu,což NIKDY k pravému Bohu nepovede, tím člověk akorát zjištně „vylepšuje karmu“)
   —————————————–
   Výborně.Doplním k tomu ještě i svou zkušenost.Člověk,který slepě uvěří
   podání zákona karmy oko za oko,zub za zub,si díky tomu,jak se chce zištně
   blýsknout před Bohem,nasazuje často i zcela nevědomě masku.U malých dětí
   je maska nasazována rodinou,školou a společností,ve které vyrůstá a žije.
   Tato maska,“přetvářka“ hry na dokonalost,člověka přivedla k odsuzování
   sebe samého,svého stínu(svých stinných stránek,svých špatných povahových
   rysů,..).Jejich odmítáním a hraním si na „svaté“ bez chyb,si člověk svůj
   vlastní stín zatlačí až za své zrcadlo do nevědomí a věří,že je za vodou.
   Pak přestane vnímat,že vše,co se mu děje,se netýká těch,přes které mu Otec
   ukazuje s čím má problém,ale začne je za to odsuzovat.
   Je dobré si uvědomit,že každý,kdo mi neubližuje(fyzické a mnohdy i psychické
   násilí) je zde pro mne.Ne proto,aby mne odsuzoval,ale aby mi přes něj Otec
   ukazoval směr.

   Když se mnou Otec začal mluvit,nikdy nezapomenu na ten okamžik obrovské úlevy.
   Rád dělá šprýmy,takže nejdřív padly věty,které zněly velmi vznešeně.Prostě se
   projevil tak,jak jsem byla naučena se na Boha dívat.A i když jsem do kostela
   nechodila,přesto mi zůstaly v podvědomí vzpomínky z mého dětství.Když se však
   dal poznat vpravdě,poznala jsem ho.Každý Otce zná a každý zná i Matku,Hudbu srdcí.
   A třeba pan Mareš Ji už i slyšel.
   Později se mi stal dobrým,přísným ,důsledným a velmi tvrdým „protihráčem“.
   Protože když člověku chybí „oči“ protistrany,je jednookým.A to vše tak dlouho,
   dokud si neuvědomíte,kým jste vpravdě.Je to bolestivá záležitost.Ale to je již jiná kapitola.

   Dnes vím,že Bůh je zcela jiný,než je lidem předkládáno.Jsem si vědoma,kým Bůh je.
   Jsem si vědoma jaký má na všechno a na všechny vliv.Jsem si také vědoma,že je Živý a že není někde mimo nás,ale přímo námi.

 12. ad: Martasi, neshodnete se s Vendou ani na tom, jestli karma platí pro jednání člověka, nebo pro celý vesmír jako univerzální přírodní zákon.

  Martasi, Vendo, navrhuji (a to jen proto, aby to snad už konečně pochopil a snad i pojmul, pojal a přijmul i Pardal) shodnout se na „terminus technicus“: – nexus causalis – v tom nejšiřším a nejhlubším slova smyslu. Souhlasíte?..:-)

  ps: Pardale, čistě pro Vás; nejde jen o „univerzální přírodní zákon“, ale o PRINCIP jako takový.

  1. Ad.:
   „Martasi, Vendo, navrhuji (a to jen proto, aby to snad už konečně pochopil a snad i pojmul, pojal a přijmul i Pardal) shodnout se na „terminus technicus“….“

   Honzo, proč bych se měl shodnout na něčem, aby to pochopil, pojmul, pojal a přijmul i Pardal?

   Honzo, když mne ale přesvědčíte, proč by mi mělo záležet na Pardalově pochopení, tak to udělám. Předesílám a psal jsem to Pardalovi mnohokráte. Nechci ho o ničem přesvědčovat.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

   1. ad: Honzo, proč bych se měl shodnout na něčem, aby to pochopil, pojmul, pojal a přijmul i Pardal?

    Ptáte se proč??? No třeba „jen tak“, jen tak pro radost. Vendo, věřte nebo nevěřte, ale není nad radost z myšlení…

    ad: Honzo, když mne ale přesvědčíte, proč by mi mělo záležet na Pardalově pochopení, tak to udělám.

    Proboha, Vendo!..:-) Proč bych Vás měl přesvědčovat?..:-) Kde je Vaše „svobodná vůle“?..:-) Kde jí je konec, když se ani neumíte obyčejně a lidsky radovat…?

    1. ….není nad radost z myšlení

     Moc radosti asi neužijete, když jste tu jednoznačně sdělil :
     „Vendo, patřím k lidem, kteří si zásadně nic nemyslí…:-)

     Pěkný den
     Václav Žáček

    2. Vendo, teda řeknu Vám, Vy máte s důsledným rozlišováním a kritickým myšlením, ale hóóódně velkej problém. Je-li pro Vás „myslet si“ a „myslet“, resp. „myšlení“ totéž, a nevidíte-li rozdíl, bůh s Vámi a spěte dál…

     Ale dobře mi tak. Už jen z toho – Honzo, proč bych se měl shodnout na něčem, aby to pochopil, pojmul, pojal a přijmul i Pardal? – Honzo, když mne ale přesvědčíte, proč by mi mělo záležet na Pardalově pochopení, tak to udělám. – mi mohlo a mělo bejt jasný, že mluvím s blbem.

     Děkuji za připomenutí, děkuji, že jste mě probudil a vrátil zpátky na zem, zpátky do blázince..:-)

 13. Zakládám nové vlákno, nejsou tam tlačítka pro odpověď.

  Pardal 24.1.2016 (19:18)
  Martasi, neshodnete se s Vendou ani na tom, jestli karma platí pro jednání člověka, nebo pro celý vesmír jako univerzální přírodní zákon.

  Než se začnu zamýšlet / ale nejspíš až zítra, protože mám své večerní cvičení /, objasněte mi prosím podrobněji, co si představujete pod pojmem „celý vesmír“?

  Díky a dobrou noc. Ráno moudřejší večera.
  Václav Žáček

  1. Vendo, problém není pojem vesmír ale to, že se neshodnete s Martasem ani na tom, kde ta karma má působnost.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
   / Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje.Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a další/ Tedy včetně Země.

   1. Pardale, jednou říkáte problém není pojem vesmír, před tím se vlastně ptáte – jestli karma platí pro jednání člověka, nebo pro celý vesmír jako univerzální přírodní zákon. No já nevím jak Vy to vnímáte, ale člověk je pouhou součástí universa. Tečka.
    Tudíž nějaké dělení platností „tu pro člověka“, ondy „pro celý vesmír“, jsou tím pádem logicky a zgruntu absurdní a nesmyslný. Nexus causalis je platný všude, zkrátka v prostoru jako takovém. Záměrně volím slůvko „všude“, neboť vyfutrovat universum (vesmír) ještě o nějaký přívlastek „celý“, mi přijde fakt už echt zhovadilý.

    1. Honzo, neupadl jste na rulu? Pražák je součástí Prahy. Z toho neplyne, že mají stejné vlastnosti. Praha má roční teplotu asi 12°C a Pražák asi 37°C.
     Takže jde o to, zda karma platí jen pro člověka ( lidstvo) nebo platí pro celý vesmír, jehož je člověk součástí, to jste kupodivu pochopil.

   2. Děkuji za objasnění. Tak to byl „celý vesmír“.

    A nyní možná, i pro Vaše již samostatné pochopení, bude dobré, když si ujasníte i následující moji stručnou otázku.

    Stvoření, ve své hierarchii, jaké pro ně máte vysvětlení a v čem se liší od „celého vesmíru“?

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. Vendo, já jsem si to ujasnil. Nemá smysl hledat odpovědi na všechny nikam nevedoucí otázky a už vůbec ne na ně odpovídat. Smysl má žít jako slušný člověk včera, dnes zítra a na tomto světě.
     Tímto zdravím karmu potkávacím pozdravem. Ahoj.

 14. ad: Hlava mi nebere, že když se žula přemění následkem tlaku a teploty přemění na rulu, tak je to karma.

  No možná to bude jenom tím , když je explicitně, evidentně a evidentní příčina, vydávána (rozumějte též: zaměňována) za následek. Žádná žula se bez příčiny (kterou je v daném případě a kontextu: tlak a teplota) nepřemění v rulu. No kdyby snad a nedejbože jo, dejte mi vědět. Pravda, fyzice zas až ta moc nerozumím, ale logika mluví jasnou řečí: co se nedá odvodit, je nesmysl.

  ps: asi bych měl dodat, že přijímám jenom fakta, že tzv. názory mě nezajímaj.

  1. Honzo, žula se působením tlaku a teplot v zemském nitru přemění na rulu ( správně v tomto případě ortorulu). Příčina je tlak a teplota, následek je vznik přetavené a rekrystalované horniny = ruly. Jde o to jaké to má souvislosti s lidskou karmou. Žádnou rozumnou, leda by někoho tou horninou tvrdosti asi tak 6 Moshovy stupnice praštili do jeho natvrdlé hlavy.

   1. ad. Příčina je tlak a teplota, následek je vznik přetavené a rekrystalované horniny = ruly. Jde o to jaké to má souvislosti s lidskou karmou.
    ——————————————–
    Ano,to je ono.Přetavení mysli.

    KARMA=KA+RMA= H+VAŘILO(VRELO)
    H=SPOJKA
    VAŘILO(VRELO)=
    1. byť vo vare, variť sa
    2. peniť sa ako pri vare, klokotať, šumieť
    3. expr. (o citoch, hnutí ap.) búrlivo sa prejavovať navonok, búriť sa, kypieť: vrie v ňom zlosť, jed, nenávisť, odpor
    4. expr. (čím, zried. i kým) oplývať, prekypovať, kypieť
    5. zastar. (o vode) vyvierať

    => TAKŽE VAŘÍME SE TAK NĚJAK VE SPOLEČNÉM KOTLI:))

   2. Pardale(!), to, co popisujete, je Dharma!!! Příroda se řídí Dharmou, neboli přírodními a fyzikálními zákony, …člověka se ovšem týká navíc Karma, to je třeba rozlišit! Karma se týká kategorie bdělého sebesivědomí, cokoli, co má ve vesmíru bdělé sebesivědomí, to podléhá Dharmě a Karmě, …to, co toto vědomí nemá, to podléhá pouze Dharmě.

    1. Souhlas Jendo –

     „Dharma je zákon či řád hmotného světa (to, co jej udržuje v harmonickém chodu), ctnost či spravedlivé jednání . Ještě hlubší výklad říká, že dharma je vrozená či neoddělitelná vlastnost či povaha. Uvádí se příklad soli, jejíž neoddělitelnou vlastností (dharmou) je slaná chuť. Slovo dharma by tedy bylo možné přeložit jako „konečná příčina“. Tento termín západní filosofie postihuje důvod, proč ta která věc existuje. Konečná příčina – dharma – domu je poskytovat útočiště lidem. Neobyvatelný dům představuje adharmu (opak dharmy).Dharma definuje působení zákona karmy a sama je ustanovena Bohem. „

    2. ad.ad.Takto to odpovídá hlu-boké potřebě lidského srdce, která žádá přiměřenější spravedlnost v životě.
     —————
     Touha po pomstě,místo porozumění a soucitu, je cestou do pekel.

     překlad slova dharma:
     DHARMA= NÁBOŽENSTVÍ,ale také HRANA* MATKY

     H->příčka* spojuje dva protiklady,dvě síly opačné povahy

     hrana:
     1. ostrý okraj nejakého predmetu: h. stola, skrine, h-y briliantu, vyhladiť h-y;
     geom. priečnica* dvoch stien telesa: h. kocky, kvádra;
     stav. priama, krivá, klenbová h.;

     2. kniž. zastar. vyzváňanie, najmä za mŕtveho: na večer znie zvonov hrana (Botto);žiaľu h. (Hviezd.);

     *příčka->Synonyma: přepážka
     ->přepážka->Synonyma: • příčka • okénko*(okno ze a do srdce) • pažení • přepažení
     ->okénko->Synonyma: • otvor • přepážka • světlík*(archa Noemova)

     PS:Copak lidské tělo,DNA,není součástí přírody,součástí vesmíru?
     Odkud víte,že kámen nebo strom,vítr,či vodní tok si sebe neuvědomují?
     Odkud víte,že každá buňka si sama sebe neuvědomuje?
     Co je to,co nemá vědomí?

    3. Jendo, díky. Po delším čase tady někdo napsal pár rozumných vět. Původně jsem reagoval na autora pana Šupu.
     1)Pan Šupa kříží křesťanství s karmou třeba :“zmysel zákona karmy, prostredníctvom ktorého k nám prichádza utrpenie ako dôsledok za zlo, ktorého sme sa dopustili v našich predchádzajúcich životoch na zemi.“
     Komentář : autor řeší karmu v polemice s křesťanstvím, které předcházející životy na zemi nezná. Křesťanské pojmy používá, když se mu to hodí. Kam jeho oko dohlédne všichni se mýlí a je třeba je poučit nějakým jednoduchým sloganem, nejlíp z Bible.
     Autor v podstatě recykluje předchozí články
     http://hledani.gnosis.cz/krestanstvo-nepochopenie-utrpenia/
     http://hledani.gnosis.cz/fatalne-omyly-duchovne-hladajucich-1-cast/
     nebo dělá rozbory křesťanských pojmů ( Otče náš…, prvotní hřích v ráji,údajná absurdita křesťanské víry)
     http://hledani.gnosis.cz/fatalne-omyly-duchovne-hladajucich-2/
     http://hledani.gnosis.cz/absurdity-krestanskej-viery/
     2)Jendo Váš příspěvek:
     „Příroda se řídí Dharmou, neboli přírodními a fyzikálními zákony“
     Dobře. Staré védy z Indie jsou možná v mýtickém obalu zabalené přírodní zákony. Jistě nepochybujete, že po asi 4 000 letech známe přírodní zákony líp, pojmy jsou jasnější, podpořeny matematikou, fyzikou, chemii, biologií, astronomií. Jsou většinou podloženy opakovatelnými pokusy.

     Karma jako duchovní dědictví východní filosofie a náboženství, týká se lidí, kteří mají vlastní sebe uvědomění. Tím jsme se vyhnuli pojmu duše ,nesmrtelná duše. Každý čin způsobí nějakou odezvu v životě současném i životech příštích. Příčina a následek je obecný princip kausality dokonce i v kvantové fyzice a astronomii. To není v rozporu ani s čistě materialistickým názorem.
     a) Materialistický názor preferuje fyzikální, chemické, biologické, genetické, nevyjímá se ani emoční, sociální a psychologické působení na další generace. Dítě chytrých rodičů má statisticky větší šanci na vyšší IQ , i když IQ se nedá změřit tak přesně jako třeba vážení hmotnosti člověka s přesností v tu chvíli na gramy.
     b) Duchovní princip karmy, příčina a následek atd. je plná neuchopitelných pojmů
     duše ( ve smyslu nesmrtelná duše), znovuzrození s přenosem karmického zatížení, části nebo celého karmického dluhu. Princip a schéma kolik a komu se toho dluhu karmy přenese vede u vykladačů karmy na systém vytáčky s.r.o. Prostě celostránkové kecy odnikud nikam.
     c) Odkaz křesťanství je jednoduchý : máme ctít rodinu a obětavě pro ni pracovat, pomáhat slabším, dodržovat Desatero, myšlenkami ani skutky nekonat hříchy ( to se přeneslo do všech moderních společností-za trestné činy přijde trest na zemi podle právního řádu).
     Víra v Boha pomáhá překonat těžké životní chvíle a osudy. Potkávám muže pozdních středních let na elektrickém vozítku, kterému osud vzal zdraví, postavení, rodinu, ale nevzal mu víru. Ani ženě středních let s mužem, dětmi a hodným vodícím slepeckým psem. Hledají oporu ve víře a v kostele, ne v jakési indické modlitebně, muzeu východní kultury nebo co to tu je.
     Představit si Boha je stejně těžké, jako dokázat že existuje nebi neexistuje. Stejně tak šíře mysli, která je ovlivněna vírou může být neuvěřitelně široká a rozdílná.
     d)Moje příspěvky směřují k tomu, že vykladači puntičkářsky rozebírající Bibli ve svých kazatelských příspěvcích na internetu nepřináší v podstatě nic. Hlavně přináší jak hrozně člověk, který ty rozbory neřeší, denně chybuje a vzdaluje se křesťanskému myšlení. Havlíček Borovský řekl o vlastenčení ve smyslu, že je načase aby vlastenčení z huby do rukou přejíti ráčilo. Čilo rozjímání spíš méně a dobrých činů více. Zvednout ztuhlého opilého bezdomovce z příkopu plného sněhu nepotřebuje rozbor z hlediska karmy a ani Bible. Mohl by udělat skoro každý, kdo jde kolem. A kdo to opravdu udělá?

 15. ad: Příčina je tlak a teplota

  No fajn, tak zaplaťpámů, to mi spad kámen ze srdce. Takže tlak+teplota = příčina. Následek = rula (ortorula, ordula, kordula, je pak úplně šuma fuk)

  ad: Jde o to jaké to má souvislosti s lidskou karmou.

  Žádnou. Žádnou, protože nic takového jako „lidská karma“ ve skutečnosti neexistuje. Ano, existuje „lidská duše“ a nexus causalis – zákon přičiny a následku – v tom nejšiřším a nejhlubším slova smyslu, mezi něž patří též to, čemu se říká karma.

 16. Paní Sofie, Bible byla a je vykládána stovkami a tisíci duchovními zdroji a snad milióny lidmi. Nevím o žádné knížečce, kterou bych Vám mohl poradit, k Bibli nejsou žádné další knížečky potřeba. Mohu jen napsat svou zkušenost. Bibli jsem otevřel cca před 3 lety. Četl jsem ji s úctou, s vírou, že je v ní někde „ukrytá“ pravda. Stále jsem v ní hledal skrytosti a esoteriku. A Bible mi ji jakoby dávala. Na jednu odpověď jsem ale dostal 2 další otázky. Dále jsem i četl na internetu mnohá vysvětlení a výklady ostatních. Něco mě zaujalo, něco ne – přesně dle mého nitra jak píšete, s něčím jsem rezonoval s něčím nikoliv. Po 2 letech vstoupil nečekaně Bůh do mého života a zpřeházel všechno co jsem si myslel že vím a že žiji. Mé nitro se zásahem Božím změnilo. Od té doby mám víru v Písmo a v Boha, kterou jsem dříve neměl. Když jsem poté otevřel Bibli, nejen že jsem tam nalezl to co se mi stalo, ale četl jsem i zcela jinou knihu. Knihu plnou těch nejkrásnějších Božích zaslíbení, které je však nutno přjmout vírou – a nebo nepřijmout. Knihu, která je psaná i pro nejprostšího pasáčka…žádná tajemná symbolika ani ohromná skrytá poselství, ale zcela jasná zpráva o spáse člověka skrze víru v Ježíše Krista – Spasitele a o osobním vztahu člověka s Ním. Tu jednoduchost jsem tam ale předtím neviděl (nechtěl vidět?), ani kdybych se rozkrájel. Samozřejmě nyní jak čtu Bibli dál, tak se mi postupně skládá v ještě mnohem detailnější obraz, ale vše sedí jako jedna veliká a dokonalá mozaika poskládána okolo zachrány člověka skrze víru v Ježíše. Pro mě je Bible „slovem Božím“ a vše co zde prezentuji zakládám na svém poznání z Bible.

  S tím souvisí i často kritizovaná církevní dogmata. Některé z nich mohou být založeny na dle mého pravdivých informacích, ale člověk to může pochopit jen a pouze pokud mu to dá pochopit sám Bůh. Pokud v sobě máte přirozený odpor ke všemu církevnímu nelze se vzhledem k chování viditelných církví divit. Je ale velikou škodou kvůli církvi zavrhnout Bibli. Dále chci upozornit na významný rozdíl mezi viditelnými organizovanými církvemi (kterých jsou stovky) a mezi duchovní církví Kristovou, která je pouze jedna duchovní (=lidi, ve kterých žije Duch Kristův, přičemž živý Ježíš je hlavou této církve). A právě pouze o této církvi mluví Bible.

  1. Nemám absolutní odpor ke všemu církevnímu, takže má rezervovanost vůči Bibli nepramení z uvedeného důvodu. Styl jak je psána mi nevyhovuje a nepovažuji ji za Slovo Boží. Dělat něco násilně, pokud to člověka samo neoslovuje, nemá význam.

   1. ad: Styl jak je psána mi nevyhovuje a nepovažuji ji za Slovo Boží.

    Pak je ovšem něco špatně a „kamenem úrazu“ na straně příjemce. A v tom případě je pak logicky i každá rada drahá. Možná to bude jenom tím, že Bible není psaná žádným a tzv. oku vyhovujícím a lahodícím stylem, ale v podobenstvích. To je třeba pochopit.

    http://www.biblenet.cz/b/Matt/13

    1. Honzo, souhlas a jen malé doplnění z mé strany. Bible je psaná v podobenstvích a obrazech, už z toho důvodu že jejím původcem je Duch svatý a tedy je to jakési protnutí duchovních pravd do hmotné sféry (slova na papíře), které člověk uchopuje nejprve skrze oblast duše (mysl a rozum). Jedna věc je, že těmto obrazům člověk může „porozumět“ skrze různé výklady, ale to se pohybuje pouze na úrovni duše-mysli-rozumu. Další stupeň porozumění už poskytne pouze oblast ducha, kterou člověk pro svoji „padlost v hříchu“ nemá přirozeně aktivovanou. Rovněž z této duševní roviny je pro člověka nemožné přijmout všechna ta podstatná a nádherná biblická zaslíbení, právě proto, že člověk nemá víru. Pravá víra se odehrává na úrovni ducha, nikoliv duše. Proto se domnívám, že aby člověk mohl pronikat do biblických pravd a především jim i věřit, je třeba aby člověku bylo pomoženo Bohem. Dle mé zkušenosti, člověk sám ze sebe a ze svých sil božím zaslíbením uvěřit nemůže (pouze a jenom vynucenou, rozumovou vírou a ta je „mrtvá“). Proto je Bible pro někoho živým slovem Božím, pro jiného mrtvá litera. Pro člověka však existuje vždy cesta – v pokoře prosit Boha o poznání Pravdy. A ta pokora znamená i to, vzdát se toho co už člověk vlastní (=myslí si, že ví).

     Abych shrnul to podstatné, Bible obsahuje celou řadu zaslíbení, která jsou dle mého poznání pravdivá a reálná, ale v člověku se mohou stát skutečností POUZE a JENOM pokud jsou přijata ve víře. Jeden příklad z mnoha: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (J 5,24)

    2. Suhlas, Lukáši. Zejména pak s Tvým: Proto je Bible pro někoho živým slovem Božím, pro jiného mrtvá litera.

    3. Otázka – považujete Bibli za jediný zdroj Pravdy, kterého je člověku bezpodmínečně třeba? Je v ní po všechny časy obsaženo vše potřebné, aniž by tam třeba něco chybělo? Vy považujete za Pravdu i všechno, co uvádí Starý zákon (bez výjimky, neboť Duch svatý je přece přesný a dokonalý a nemůže se mýlit)?

    4. Pokud se někdo vyjádří, prosím nevytrhávat jen část otázky.
     Jediný bezpodmínečně potřebný zdroj Pravdy, nic nechybějícího a nic nepřebývajícího (neplatného) – to vše ve vztahu k Bibli jako celku (tedy i Starému zákonu).

    5. ad „Otázka – považujete Bibli za jediný zdroj Pravdy, kterého je člověku bezpodmínečně třeba?“ Ano. Soudě podle toho co jsem dříve četl a podle toho co mi bylo zjeveno na základě Písma.

     ad “ Je v ní po všechny časy obsaženo vše potřebné, aniž by tam třeba něco chybělo?“ Dle mého názoru ano, soudě z toho co mi bylo zatím odkryto. Bible obsahuje to co bylo, to čím člověk je, co je pro člověka důležité, co má člověk dělat a v proroctvích a obrazech i to co bude. Nevěřím, že je ještě něco potřeba přidávat, naopak člověk by mohl ztratit celý život objevováním tajů v Písmu. Přitom to nejpodstatnější, dle mého názoru, je téma spásy, které je obsahově velmi jednoduché až prosté (a asi i proto jsem toto téma roky odmítal). Viz: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Sk 16,30-31)

     Vy považujete za Pravdu i všechno, co uvádí Starý zákon (bez výjimky, neboť Duch svatý je přece přesný a dokonalý a nemůže se mýlit)? Ano, už i třeba proto když Spasitel, který je Pravda sama, říká: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou.“ (Mt 5,17-18) Je proto skutečností, že smrtí a vzkříšením Krista se mnoho změnilo (=naplnilo), takže např.ty přísná detailní doporučení Mojžíše jak se má izraelský lid(=vyvolení Boží) chovat (oběti, obřady) již neplatí, protože je Kristus naplnil. Ale jinak to neznamená, že Starý zákon obsahuje nepravdy. Já tomu alespoň věřím :-) Jiný důkaz Vám nejsem schopen dát a vlastně asi ani nikdo jiný…?

     P.S. Na e-mail samozřejmě časem odpovím.

    6. Lukáši, děkuji Vám za názor, zajímal mě především ve vztahu ke Starému zákonu, o kterém jsme se v mailech nezmiňovali. Můj vstup sem nebyl urgencí :-)

 17. Martasi, zase si položil zaujímavú otázku, keď píšeš :

  …Rekni,co tedy hledas v sekci Hledani svetla ?

  Prišiel som sem, aby som tých tápajúcich, presvedčoval o jedinej Pravde, že človek je bytosť obdarená ,,rozumom“ a pre svoj život nepotrebuje žiadnych ,sprostredkovatelov medzi ním a Nadprirodzenými nebytosťami, lebo tie ani ,,nevznikli“, pretože by boli nadbytočné, ako dve slepé črevá v tele človeka.

  Tie Nadprorodzené nebytosti si vymysleli vychcaní ludia, lebo chceli a chcú odrbať tých, ktorí sa odrbať nechávajú.

  Pripadám si, ako by som bol sám ,,vegeterián“ medzi kanibalmi a svojimi myšlienkami mliaždim TEMNO, čo tu panuje…

  Pripadám si ako ten Rozsievač svetla, čiže ako ,,osvetlovač“ na tomto kúsku Zemeplacky, keďže mnohí ľudia ešte veria, že Svetlo sa dá oddeliť od Tmy, ako hrach od fazule v miske a že sme boli ,,uťapkaní“ z hliny , ako Golem z predzáhradky…

  Vykladačov Biblie a citátorov z nej je tu ako lajen na pastvine, ale málo ich použiva vlastný rozum na vysvetlenie problémov, ktoré sa aj Tu nastolujú…

  Veď pozrite , aj čerstvé, teda ,,mokré“ lajno sa časom vysuší , najprv poslúžilo ako potrava a keď bolo ešte teplé, alúžilo ako inkubátor pre mnohé stvorenia a potom už len ako ,,palivo“. Ono dá ešte teplo, a dá aj plameň na ohrev…

  Také je učinkovanie obyčajného lajna. Teda je z neho viac úžitku ako z citátov , akejkolvek dobrej myšlienky.

  Z citátov sa predsa nedá žiť, dá sa len prežúvať.

  Ano viem čo hovoríte, ale už klasik povedal : Vstanú noví bojovníci…

 18. ad: Kdyz uz citujes Bruntona,tak vez ,ze on karmu prijmal jako soucast zivota.To je divny :-))

  Divný?..:-) No možná pro tebe, pro mě určitě ne..:-) Ale je fajn, že ses dal taky na „ty plky“..:-))

 19. Lukáš,píšeš:

  …je pouze jedna duchovní (=lidi, ve kterých žije Duch Kristův, přičemž živý Ježíš je hlavou této církve). A právě pouze o této církvi mluví Bible.

  Lukáši, z dialky to vyzerá s Tebou tak, že si už medzi ,,glejom veriacich“, ktorí nekriticky čítajú a prijímajú Bibliu, ako zákon , ,ktorý nemá alternatívu..
  Len aby aj Tvoj život bol minimálne v intenciach min. Desatora ,ktoré však v Biblii nenájdeš. Neviem, či je to náhoda, alebo trik PROTOŽIDOV …

  Ale pozor, Božie desatoro porušuješ ,,každý týždeň“ , ako na bežiacom páse, tým, že nedodržiavaš Sobotu..

  Tak nemysli Lukáši, že Ti Nehmotná nebytosť bude nápomocná. Ver tomu, že ,,serie na Teba“…

  Nie len preto, že porušuješ SABATH, ale aj preto, že nepoužívaš svoj ,,MODZOG“, ktorý Ti bol evolúciou darovaný.

  Pozor, evolúciu a Vznik vesmíru z HOVNA, ako božské dielo ,,prijal“ za svoje aj ten tajtrlík Jánko Palko v poradí II z Vatikánu a tým pádom celá katolícka cirkev..

  Nie, že by to bolo dôležité, lebo ich názor, je názorom ,,zblúdilých psychopatov“…

  Elohimovia nemajú radi ,,pripečencov“, ktorí žerú VŠETKO zrno, ktoré je IM podávané v miske …

 20. Rád bych poděkoval autorovi článku za velmi srozumitelné vysvětlení zákona karmy. Četl jsem o karmě mnoho textů, snad každý z nás přemýšlí, proč se mu to či ono děje, též jsem přemítal o zdánlivém rozporu – smyslu „trestu“, když přesně konkrétně nevím, zač to bylo…Pomocí tohoto článku mi však věci do sebe krásně zapadají. Děkuji.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference