mapa stránek || vyhledávání

Probuzení

kometa
Život hráče v zahradě je omezen dalšími hráči, kteří si přisvojili celou zahradu se vším, co je v ní, pod ní i nad ní, ve své nadutosti odsunuli Boží zákony a nastolili vlastní, aby zlegalizovali a omluvili svou vlastní chamtivost a zvrhlost, aby to, co vystavěli, nazvali normální a přirozené, a to, co je pravé Svaté, plné Lásky, milující, krásné, Božské a dané zdarma, bylo pod jejich zákony a za peníze.

Toto znetvořené a křivé dílo kulisářů všech zemí nemůže obstát v síle přicházející komety. Všichni další hráči jsou touto nastolenou falešnou kulisou uchvacováni a nakaženi.

Takto nemocní se ocitají ve tmě a už ani nehledají toho, kdo by jim ukázal Světlo. Tato tma má zvláštní moc, zasáhla všechna společenství, pronikla i do církví. Dlouhý pobyt ve tmě otupí smysly a změní přirozenost, obrátí Pravdu v lež a lež se stává Pravdou. A přeci TEN, kterému patří celý vesmír i s touto zahradou, uzdravuje svou mocí v každé době jedince, kteří jsou spojeni s Kristem, mají pověření i moc uzdravovat, bourat tyto kulisy tzv. „rozumných“ a volat ostatní hráče na Královskou cestu Kristovu a ke stavbě skutečného domova na Lásce a Pravdě; a to navzdory těm vychytralým hráčům, kterým se zalíbilo držet svými nestoudnými a protilidskými předpisy, normami a zákony všechny hráče v zajetí, novodobém otroctví.

Vzchopte se malí a utlačovaní – NEBOJTE SE JICH; přichází čas, kdy budete vládnout. Čas skutečné SVOBODY. Každý hráč, který je uzdraven ze své nemoci, uzří s otřesením to, co bylo ukryté, poznává Pravdu a stává se pro vychytralé hráče nepohodlným, protože Pravda ohrožuje moc, peníze a postavení kulisářů pozemských i náboženských. Tito vychytralí hráči se schovávají za taková slova, jako je humanismus, přátelství atd., aby dělali dojem na své zajatce a otroky, že vše je v pořádku; jedni říkají, že Pána Boha nepotřebují, že jsou vlastně lepší než ON a druzí, že taková je vůle Boží. Nemají ponětí, co říkají, všichni jsou součástí Stvoření „Boží hry“, kterou nikdo nemůže prohlédnout. Nevidí, že propadají ve zkouškách, že se sami chytli do pasti, do které strhávají i ostatní, nevnímají, že svým myšlením, mluvou i jednáním přivedli sebe i lid ke zkáze, zatarasili cestu ke štěstí – ke Světlu. Většina onemocněla touto chorobou tak, že jen utrpením se dají léčit. Přesto je tu naděje, chytit se Kristova roucha a vydržet. Nová hvězda vše odhalí, protříbí a vyrovná.

Svatá je, Bože, cesta Tvá i pro toho nejmenšího.

J.K.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference