mapa stránek || vyhledávání

Duch svobody

Není hříchem nerespektovat zákony lidské, nařizují-li něco neprávem; jsou-li v rozporu s Božím řádem, je spravedlivé se proti nim postavit, je právem člověka vzepřít se zlému. Běda člověku, který zákony lidské povýší nad Boží. Běda lidem, kteří se opovažují znásilňovat svědomí svými normami a pravidly. Běda těm, kdo by zrušil jediné přikázání Svatého Boha dárce života a svede jediného človíčka. Třikrát běda všem zaslepencům, kteří se povýšili na „bohy“.

Svoboda – pravý smysl tohoto slova znají jen nemnozí. Jen Poznání a Láska přivádí člověka k prožívání tohoto daru na cestě k Bohu s Bohem.

Lidé odvrácení, světští nevědí, co říkají, když jim vyklouzne z úst. A tak je to i s Láskou i Pravdou. Láska, Svoboda, Pravda, Mír; lze je prožívat s Bohem tady na zemi, ale nikdy to nikomu nevysvětlíš, abys to nesnížil. Blaze těm, kdo je prožívají, to jsou synové a dcery Nejvyššího.

Žádný muž ani žena žijící zbožně na této zemi se nemusí ospravedlňovat před svévolníkem ze svobodného myšlení a života v pravdě. Kdo chodí s Bohem, je svobodný a v právu, nikdo mu to nemůže vzít.

Slyšte, lidé, hlas ze Života, ať přinese mír a svobodu vašim životům. Následujte Krista, poznejte Neviditelného Krále veškerenstva, poznejte Lásku Nepopsatelného a Jeho Království věčné a pravda vás osvobodí.

Obraťte se a následujte Nevystižitelného, který byl ochoten pro naši záchranu sestoupit z nebe. Přinesl nám všem Poznání, Lásku, radost, svobodu a spravedlnost. Ukázal nám zbloudilým krví svou cenu svobody. Nenechme si ji vzít od „bohů tohoto věku“. Nenechme si vzít tento vzácný dar.

Nenásledujte zákony, pravidla, normy a vůdce vyznačující se duchovní slepotou. Právě oni, svým bezcitným a bezohledným jednáním, v touze po moci, po bohatství, rozpoutávají války rodinné i světové a ve své zvrhlé fantazii si vymýšlejí jiné důvody, aby omluvili své „křížové výpravy“ před lidmi. Pravím vám, nevěřte, i kdyby se tvářili sebezbožněji. To je znamení konce těchto „bohů“.

Vy, kteří slyšíte, nechte se osvobodit Vševládným Svatým Bohem od všech omezení a zákonů lidských, kterými jsou lidé spoutáni a zotročeni. Otevřete svá srdce a poznejte řád Nebeského Otce a Lásku – nový věk. Vzlétněte na křídlech Neviditelného Krále ke hvězdám. Poznejte Pravdu a už se nebojte; nebojte se slepých a hluchých, jejich výhružek. Zvolej opravdově k Nebeskému Otci a zažiješ zázrak. Třeba – Bože, chci žít s Tebou, pomoz mi bídnému, prosím.

Lidé tohoto věku jsou otroci spoutaní vlastními zákony a strachem. A chcete-li svobodu, následujte Krista Živého a celého. Ne pravidla a normy světské. Kristus je vítězství a k tomu, abys Ho poznal, je ti třeba víra, láska a modlitba; z toho ti svítá naděje. Kristus je ta Pravda o ráji a nikdo nám to nemůže vzít. Zvolej se mnou – s námi je Svatý Bůh, nemáme strach, a proto nemáte nad námi moc, my patříme Jedinečnému Svatému, jenž stvořil vesmír a všechno v něm. Máme Kristovo znamení Lásky. Amen. Kéž vám Bůh dá mír. Chcete-li se vyhnout všem válkám, bídě a hladu, zavrhněte peníze, bohatství a moc jednotlivců a věnujte se práci a pomáhejte jeden druhému.

K tomu vám žehnej Vševládnoucí Nepopsatelný Bůh.
Chvalte mého Pána na věky. Jan K.
 

hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Tisk Tisk

20 komentářů

 1. Jan,píšeš:

  …Chcete-li se vyhnout všem válkám, bídě a hladu, zavrhněte peníze, bohatství a moc jednotlivců a věnujte se práci a pomáhejte jeden druhému…

  Nič v dobrom, ale toto, čo si napísal, je málo , na vyhnutie sa vojnám, biede a hladu.

  Je to výkrik ,,človeka“, ktorý nemá reálne východisko a vracia sa velkým oblúkom k pôvodným myšlienkám prvotných kresťanov…

  To všetko už raz ludstvo absolvovalo a kde NIČ, tu NIČ …

  Týmto smerom je ,,cesta zarúbaná“.

  Nezmyslom, ba dokonca nebezpečné je predpokladať, že jediná cesta ku ,,královstvu božiemu“, ktoré propaguješ, je MODLENIE a posilovanie vieri vo virtuálneho Krista…

  Aj táto cesta, ktorá bola už ,,vyrúbaná“ v stredoveku bola ukončená preto, že skončila u virtuálnej BRÁNY Satana. Ano tej Nadprirodzenej nebytosti, ktorej sa každý ,,kresťan“ bojí, ako šváb čistoty…

  Jane, hladanie ,,Novej cesty – východiska z labyrintu, kde CIEL je ŽIVOT a nie SMRŤ ,je nemožná, keď máme telá ucapkané z HLINY , ktorú Hospodin našiel náhodne v RAJI.

  Čiže jediné východisko je ,,výroba“ nového ,,človeka“ z inej hliny a iným BOHOM..

  Ten Hospodinov pokus je jednoznačne NEÚSPECH a treba zatrúbiť na ÚSTUP, čiže je treba návrat do hlbín oceánu , kde začne TEN Tebou hladaný nový život.

  To ale nie je už TVOJA parketa Ján…..

  Aby sa tak stalo, musí nastať totálna očista , ak rozumieš tomu, na čo myslým.

  Ano.

  Je nutné uskutočniť novú totálnu ,,POTOPU SVETA“, bez výnimky, lebo aj jeden jediný preživší nový NOE je ďalším zárodkom vývinu NEPODARKU , akým bolo ludstvo doteraz..

  1. Degon pre g.n. a ostatných: G.n. píše: „Nezmyslom, ba dokonca nebezpečné je predpokladať, že jediná cesta ku „královstvu božiemu“, ktoré propaguješ, je MODLENIE a posilovanie viery vo virtuálneho Krista…“.
   – Ježiš správne poukázal na to, že stavba pravého poznania sa nedosiahne „stavbou z piesku“. „Piesok“, to je všetka pozemská „múdrosť“ (včetne náboženských vierouk), ktoré sa pokúša ľudské ego využiť ku svojim cieľom. Nikomu nepomôže ani spomínaný „Kristus“, lebo si každý pod tým predstavuje niečo iné (svoje ego). Ale mýli sa aj g.n. v tom, že by ľudstvu pomohla „totálna potopa sveta“, lebo na príčine všetkého ľudského neúspechu nie je samotný človek, ale tento polarizovaný svet založený na JIN a JANG – teda protipóloch, ktoré sa vzájomne podmieňujú a udržujú. Ľudia v takomto prostredí nie sú schopní prijať skutočné pravé poznanie (Boha a stvorenia), lebo takúto PRAVDU konfrontujú s tou pravdou svetskou a keď vidia nejednotu, tak ju zavrhnú. Ľudia si nezvykli na nejednotu sveta, lebo ich duša vychádza z jednoty s Bohom, ktorý je jej Pôvodcom…

 2. Pane Kašpárku, apel dobrý. Jen tu výzvu k následování Krista možná všichni nevnímají stejně. Rád bych proto, abyste upřesnil, zda jste zastáncem zástupné oběti Ježíše Krista, tedy zda uznáváte vysvětlení, že Jeho ukřižování bylo nutné, či zda se kloníte k jiné teorii, že Jeho ukřižování byla vražda, která nebyla nutná, neboť samotný Jeho příchod na Zem a Jeho působení na ní je dostačující pro možnost osvícení a spásy člověka (samozřejmě po Jeho vědomém následování).

  1. Petře, je to už 13let,kdy jsem poprvé byl vzat….. a ,,vstoupil do chrámu v doprovodu tří…“. Mluvím pravdu z Osvícení,ne přivlastnil jsem si To,sám od sebe, odpověď je v mém článku, Pravda a Láska zvítězí. Když, člověk Adam přišel o ,,spojení“ a upadl do své bídy- všichni ostatní se rodily,,v hlubokém bezvědomí“ a rodí se tak dodnes. Jediné co člověka zachraňuje,je Kristus, On je demonstrací nového člověka,jen On tě dovede do nového věku,je ti,,utkán nový oblek na hostinu“. Takže bez víry,není spásy. Avšak, netroufám si tvrdit koho Bůh spasí a koho ne.Přál bych tuto Milost všem. Vím jistě,že Kristus je korunou všech náboženství a jednou k této Pravdě dojdou všichni. Říkám vám,opravdový křesťan,bude s opravdovým jiným,společně zářit s Kristem. Kdyby působila oběť Ježíšova zástupné,tak jsme všichni od ukřižování v plném ,,vědomí“.Sám Ježíš říká v podobenství o Vinaři,jak se nájemníci zachovali k poslaným a nakonec zavraždili i poslaného Syna Božího. Přeji všem Mír a svěžest ducha.

   1. Člověka rozhodně zachraňuje Kristus, o tom není žádného sporu. Spor se i mezi křesťany vede o to, co jsem položil jako otázku. Ale mezi Vašimi řádky (i v předchozích článcích) odpověď je, i když ne tak přímá, aby ji nikdo nepřehlédl.

    1. „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi.“ (Mt 18,20).

   2. Raději zdůrazním část Vaší odpovědi, za kterou děkuji.

    Kdyby působila oběť Ježíšova zástupné,tak jsme všichni od ukřižování v plném ,,vědomí“.

  2. Ježíš věděl kam vstoupil,věděl co s ním udělají,a vše vydržel až do konce,pro nás,kdo nezůstali k Lásce,která byla ochotná pro naší záchranu projít všemi nebesy,lhostejný.A to je pravá církev Ježíše Krista,Láska nesmrtelná věčná.

   1. …věděl…. a přece, když jej vidím na kříži, mám touhu jej s kříže sundat,.. A také ostatní lidi, i sebe. Pak proti sobě nemusí lidé bojovat, stanou-li se součástí tohoto celku osvobozených, neboť není proti komu bojovat, když jedním jste.

 3. Jan, nehovoríš plnú Pravdu,keď píšeš:

  …Ježíš věděl kam vstoupil,věděl co s ním udělají,a vše vydržel až do konce,pro nás,kdo nezůstali k Lásce,která …

  Lebo ak by Oplodňovatel, ten BOH -Hospodin obetoval svojho virtuálneho syna Ježiša len preto, aby si zachoval ,,čistý ksicht“, teda že nedodrbal Stvorenie sveta a človeka…..

  Pretože boh musel vedieť, že táto OBEŤ bola úplne zbytočná, nakolko už po Potope sveta slúbil, že už ludstvu NEUBLÍŽI. Na znak tohoto božieho sľubu ,,postavil DÚHU“…

  A veríte, vy duchom malomocní, že zmyslom tejto ,,virtuálnej“ obety malo byť ,,utrpenie“.. To by mal Hospodin, okrem iných negatívnych vlastností ešte aj ďalší prívlastok , že ,,SADISTA“, a Opilý mocou , keby ,,obetoval akože vlastného syna…

  Otázny je aj ,,samotný“ akt oplodnenia Marienky ,keď ako nebytosť nemohla mať ejakulát a kde je potom dedičnosť a iné genetickogynekologické dristy, neobjasnené u tohoto nešťastného náboženského PLODU..

  A kde je myšlienka ,,Kresťanskej rodiny“, keď hlavný hrdina je nemanželský plod a nevyrastá v  klasickej rodine : Otec, matka, či ako dnes, dve matky ,či dvaja oteckovia….

  Už vtedy cca 300 rokov po ,,narodení“ PLODU, si vtedajšia moc uvedomila, že sa jej naskytá obrovská možnosť uzurpovania si nadvlády nad plebsom, ktorý očakával zmenu a táto mu bola vtlačená do jeho vedomia, ako príchod toho Nového a dávno očakávaného …

  Prečo by do tvorby náboženstva v prvých rokoch jej existencie zasahovovali politici ,ktorí boli vtedy cisármi a ktorým sa už vtedy ,,triasla“ stolička pod riťou..

  1. Modlitba bloudícího; nevím jestli jsi Svatý Bože, ale říkají že jsi. Jestliže tedy jsi,víš o každém člověku všechno,víš jistě také, že jsem Tě nikdy vážně nehledal. Můžuli vůbec ještě prosit, prosím o pomoc v této chvíli mého života. Jsili Bože,Stvořiteli všeho a všech, slyš mě a zachraň mě, vysvoboď mě ode všeho zlého, odpusť mi mé viny. Ať vyjde Tvé Slunce nade mnou i nad mou rodinou. To si přeji,tak se děj,tak se staň.

 4. Všetci túžime po vyššom duchovnom osvietení, ktoré by nám dalo istotu, že sme konečne našli Pravdu o Bohu a svete, ale keď nájdeme to, o čom sa domnievame že je to pravé, tak sa nám to pred očami rozplynie ako para a ostanú nám zasa len predošlé pochybnosti a ilúzie, ktorým veriť môžeme, alebo ich zamietneme. Ak ich prijmeme, tak nás označujú za veriacich, ak ich odmietneme, tak sme neveriaci ateisti. Ale oboje je iba sebaklam…

 5. Jane, píšeš:

  …Ať vyjde Tvé Slunce nade mnou i nad mou rodinou…

  V tejto myšlienke si to svojou ,,podlízavosťou“ ONEJ nehmotnej nebytosti prehnal. Keď vezmeme do úvahy, že robotník v továrni vyrobil klozet, nie je to JEHO, ani Firmy, kde to vyrobili, ale toho, kto to kúpil, lebo to slúži na usmernenie toku hovien tam, kde to je momentálne určené..

  Čiže, Slnko ,,nevyrobil“ z HOVNA – teda z ,,NIČOHO“ ani Hospodin a preto to NIE je JEHO…

  A keby aj, tak ,,NÁM“ to daroval, akože bezplatným prevodom a už to tiež NIE JE JEHO..

  A daroval to nielen ,,človekom“, ale i všetkému živému a neživému v tejto ,,oblasti“, kde jeho teplo a svetlo zasahuje…

  Takže nemýliť si pojmy s dojmami…

  SLNKO už je ,,majetkom“ celého Vesmíru, celej Galexie. Povšimni sa Ján čl.27 Galaktickej ústavy, kde sa jasne píše: Všetko, čo vo Vesmíre krúži, otáča sa a rúti do stratena, bez prispenia konkrétnej civilizácie, je spoločné aj iným civilizáciam , ktoré sa priplichtia k oným fyzikálnym procesom , aby ich tiež využili pre svoje BLAHO , v rámci Galktickej normy GN 075823 …

  Pamätaj: Neprisvojíš si ani SVETLO , či TEPLO len pre SEBA , čo si nevyrobil vlastnou hlavou, či rukáma , človeče z hliny ucapkaný …

  A ako vieme, ,,darovanému koňovi radšej ani na zuby nepozeraj“, čiže ho ber aj vytrhnutou stoličkou vľavo dole a s kazom na štvorke vpravo hore…

 6. Vzpírá a chvěje se Země v základech,sténá a kymácí,trhá a převrací;nemocná volá svým chvějícím se tónem ke Stvořiteli o pomoc; zotročili a vydrancovali mne obyvatelé,pokazilo se velice lidé,ti,kteří spravovat a chránit měli mne.Pohleď Nejvyšší jak jeden na druhého spřádá sítě zla,zákeřní zabedněnci,dovol mi Pane- rozevřu se a pohltím je, ukončím je,nemohu snést to naduté nic,co ve lžích si libuje. Jak dlouho ještě musím snášet to umíněné pokolení,,faraonů“. Vím o tom,vím o všem jejich zlém myšlení i konání. Vím,jaký neblahý vliv to má i na tvé druhy,na celé stvoření. Vydrž ještě chvíli! Nedovolím aby tě zabili,neboj se,dal jsem jim poslední šanci k obrácení,poslední čas Milosti- když se neobrátí,budu je soudit. I voda takto podobně volala o pomoc k Nejvyššímu; jak dlouho je mám ještě trpět? Nemohu vydržet to,co mi udělali,nemohu dál snést jejich rozpínavost. Dovol můj Tvůrce,vzedmu se a s pomocí mých druhů,se vypořádám s těmi drzouny, a nebudou škodit. Vím o všem,znám všechny i každou jejich myšlenku,nic a nikdo se neskryje. Vzchopil se a výdrž ještě chvíli,čas k obrácení běží,když se neobrátí,budu je soudit. I druh vítr, v jisté melodii a tónu zvolal o pomoc ke Svatému;rozladěný zvolal,dovol mi Bože Svatý,vzepřít se těm nabubřelým nafoukancům,co nevidí si ani na špičku nosu,bláznům vydávajícím se za,,moudré“;úkazů jim svou sílu a smetu je z povrchu Země,odklidím to drzé smetí,co otravuje mé druhy. Vím o tom,služebníku věrný,znám všechny, dal jsem jim něco,co je mé,strpím je do času,zneužijíli mou lásku a neobrátí se,budu je soudit.Nedovolím jim zničit svou zahradu. Slunce svými paprsky zahřívající a objímající Zemi,oheň v harmonii- obraz Ježíše Krista, i slunce ve svém zvuku zpívá,dívá se s odporem na nepravosti,které paši lidští synové a dcery, volá,lidé rozvrátili celé stvoření,dovol můj Pane,zakročím i já,spálím to prohnilé a proradně stádo litrů,nazývající se slušnými,spálím to naduté nic v ohni svých paprsků. Slyším tvůj nářek,Vím mnohem víc,než si kdo dokáže představit. Ještě chvíli výdrž,budeš znamením věrným. Mám tam své věrné,nosí mé znamení,stromy kterým listí neuvadá,oni jsou znamením pro ostatní,mají dobré plody.Oni mne milují a Já miluji je. Právě pro ně vydržím a vydržíš i ty,služebník věrný. Ten,kdo promarní čas Milosti,bude souzen.(bude žebrat ve stoce). Své maličké,převedu do věku nového,do věku plnosti Ducha,Lásky a Míru.

  1. Souzen („hodnocen“) je každý, leč výsledkem je, že některý je povýšen a druhý naopak, podle vůle a činů každého děje se.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference