mapa stránek || vyhledávání

Vánoční

grigorij-gagarin-vanoceZa překrásné jižní noci v daleku tam, v daleku vzešla hvězda, jejíž záře svítí z věku do věku. S tajným šeptem skláněly se palmy nad práh jeskyně, kde se děťátko usmívalo v obejmutí matčině; pastýřů jen chudých zástup, schýlen k jeslím, vítal s ní první jeho pohled, úsvit blaženějších lidstva dní, a vzduch jasný rozplesal se andělskými písněmi.

Sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem na zemi, radujte se a jásejte! Od té noci šťastné přešlo dva tisíce let, ale ona hvězda svatá stále září v širý svět. Dalekém zde na severu rajským třpytem blaží nás, nechť si ledové jen palmy kouzlí v okna tuhý mráz, nechť si bledší hvězdy hledí na kraj bílý pod sněhem – dnes tu všude teplý, jasný, divuplný Betlém.

Z každé chaty září hvězda, tichá hvězda veselí, noc ta aspoň třpytnou cestou každou ručku podělí, celý rod se vítá spolu kolem oteckého stolu, o jiných se radost dělí dnes i člověk osamělý, dnes i žebrák, tulák bídný najde teplý kout a vlídný, srdce vřelejšího tluku a štědřejší lidí ruku.

Do měsíčné zimní noci, do stříbra a do běla z oken chrámu na výšině záře svítí veselá, jásavě zní hlahol zvonu s radostnými písněmi. Sláva Otci Bohu na výsostech, pokoj lidem na zemi!

Pokoj lidem na zemi… o běda! Marně zrak jej v širém světě hledá, odevšad kmitají jen lesky zbroje – Kde je dosud, Kriste Ježíši, říše Tvoje?

Chudý Ty mistře z Nazaretu, rybářů, jenž jsi učil družinu, jméno Tvoje po všech krajích světa v nejdálnější vniklo končinu, Tvoji chválu nesčíslné rty, chrámů nesčíslných zpívá zvon, Spasitelem Bohem Tebe zve ctitelů Tvých mnohý milion, před oltářem stavějí se, sklání nesčetný dav koleno. Ale z Tvých svatých přikázání, z božských slov Tvých kolik splněno?

Znějí sice Tvoje věčná slova Pravdy z jitra k noci na všelikých rtech, knihu, která učení Tvé chová, chrání Boží lid, smělý kazatel Tvou nosí zvěst; znějí Tvoje slova širým světem, ale co z nich u člověka dosud skutkem jest? Samá faleš a předstírání! Na počátku Slovo bylo, a jen pouhé slovo zbylo.
 

Jan Kašpárek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference