mapa stránek || vyhledávání

Globální oteplování až na věky a někdy jinak

zeme-oteplovaniTak jsme přežili za dobu měření od roku 1880 globálně nejteplejší meteorologické léto (červen, červenec, srpen) a asi i nejteplejší astronomické léto (21. června 2015, 18:37:33 h až 23. září 2015, 10:20:06 h). Hodně teplo bylo i v Česku a pršelo opravdu málo. Suchý horký vzduch, proti laickému očekávání, prý přináší méně bouřek. Podle očekávání se klimaskeptici za horka odmlčeli, ale v listopadu už se zase rozjeli.

Tabulky a grafy jsem sestavil podle NOAA/NCDC, např. srpen 2015.

Změnou měsíce nebo i roku např. na říjen 2014 dostaneme tabulky a grafy, z tabulek jsem udělal shrnující tabulky a grafy. Chvílemi se mi zdá, že tomu, co jsem slepil dohromady, vcelku rozumím. V podstatě jsem pochopil, co je průměr (myslí se měsíce) 20. století až z tohoto článku, kde se píše:

„Jelikož je červenec v globálu nejteplejším měsícem v roce, letošní průměrná červencová teplota 16,61 stupně Celsia je také nejvyšší měsíční teplotou za celou dobu záznamů.“

Asi to bude tím, že léto na severní polokouli s podstatně větší pevninou přináší vegetaci s vysokým albedem (malým odrazem slunečního světla) a leden se sněhem na kontinentech naopak je spojen s větším odrazem světla. Odchylka září 2015 je 0,9°C a vůbec největší odchylka měsíce této tabulky.
 

NOAA-teploty-2015

Graf č. 1

Graf č. 1 (aktualizováno 1/2016)

Graf č. 2. Průměry měsíčních teplot za 20.století , měsíční teploty září 2014 až září 2015 a odchylky těchto teplot průměru měsíce za 20. století. Zdroj: NOAA

Graf č. 2 – Průměry měsíčních teplot za 20.století , měsíční teploty září 2014 až září 2015 a odchylky těchto teplot průměru měsíce za 20. století. Zdroj: NOAA
Nejteplejších 12 měsíců po sobě (rok začínající jakýmkoliv měsícem) od roku 1880.

NOAA-nejvetsi-anomaie-mesicni 

Vývoj teplot podle měsíců a roků 1880-2014 ukazuje výjimečný animovaný graf, kde není ani co dodat. Nejteplejší rok byl 2014.

Respekt 27-28/2015, str. 42-47. Osvědčený autor Milan Uhlíř v článku Nedrážděme tygra se ptá, odpovídá geofyzik a glaciolog Geoffrey Boulton (74 let), emeritní profesor Edinburské univerzity. Zhruba 3 měsíce v roce působí v Antarktidě, kde zkoumá ledovce. Působí mimo jiné jako prezident výboru zvaného CO-DATA, který přesvědčuje vědce, aby zveřejňovali veškeré výsledky výzkumů včetně použitých metod a software.

Článek je (zamčený, je jen pro předplatitele) na tomto odkazu.

Antarktida jako celek taje. Ve vnitrozemí přibývá sníh, mění se v led a zvyšuje se nadmořská výška, zvyšuje se sklon svahu a rychlost ledovcových proudů. Ledovcové proudy tvoří jen 15 % rozlohy Antarktidy, ale prochází jimi 90% hmotnosti vody, která se dostává do moře.

 • B. Moldan: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009, uvádí graficky zvýšení hladiny moře (1993-2003) odhadované 2,83 mm/rok a změřené 3,1 mm/rok, čemuž přispívá Antarktida táním ledovců asi + 0,2-0,4 mm/rok, tedy řádově 10%. Nejvíce přispívají horské ledovce (0,8 mm/rok) a vůbec nejvíc tepelná roztažnost vody (1,6 mm/rok). Úbytek ledu Antarktidy uvádí i poslední zpráva IPCC 2013.
 • Článek na Osel.cz. NASA říká, že ledu v Antarktidě celkově přibývá, což odpovídá úbytku hladiny moře o (-0,27 mm/rok).

Zvýšení hladiny oceánu o 1 m by znamenalo např. pro Nizozemsko likvidaci většiny zemědělství, slaná voda prosákne do podloží a odtud k povrchu. Holandské pastviny a pole jsou ohraničené v naprosté rovině hlubokými vodními kanály. Vzestup hladiny oceánu o 1 m do 2100 pokládá Boulton za málo pravděpodobný, ale možný. Střední odhady se pohybují kolem 0,4 m do 2100. Změna proudů v Antarktidě by mohla urychlit tání pevninských ledovců, které je pro vzestup hladiny podstatné.

Podle ledovcových vrtů se klima mění cyklicky s periodou zhruba 100 000 let, 40 000 let a 20 000 let. To je v souladu množstvím slunečního záření, které dopadá na povrch podle Milankovičových cyklů (změna excentricity dráhy Země, pohyb a sklon zemské osy). Z Milankovičových cyklů bez vlivu člověka lze očekávat další dobu ledovou za 5 000 až 10 000 let.

Boulton říká, že pro globální klima je třeba věřit ledovcovým vrtům a vyhodnocení usazenin. Počítačové modely dávají zásadně odlišné výsledky podle vstupních nastavení parametrů.

Moje poznámka: Klimatická citlivost počítá s kumulativními účinky oteplování, existuje a zásadně ovlivní výsledek. Nevíme moc jak a nevíme jak moc.

Moje zamyšlení. Některá média očekávají dobu ledovou už roku 2030. Fosilní paliva světa se vyčerpají za několik set let. První ropná panika byla myslím roku 1837 v Pensylvánii. Vrchol zažívala těžba uhlí v Británii v letech před první světovou válkou. Tehdy odvětví na téměř 3000 dolech zaměstnávalo zhruba 1,2 milionu lidí a byl vytvořen vládní fond z akutní obavy, že dojde uhlí. Do britských uhelných dolů narukovali branci za 2. světové války. Poslední hlubinný důl v Britanii byl zavřen roku 2015. U nás uhlí mělo dojít několikrát, obvykle po 30 letech. Prolomení limitů na dole Bílina (100 milionů tun uhlí zásob a těžba možná asi do roku 2050) a dole ČSA (750 milionů tun uhlí a těžba možná nejméně 100 let do roku 2122-2125). Když se budu chovat ekologicky a snížím spotřebu masa na polovinu, ušetřím naší vlasti 180 kg emisí CO2 za rok, což je asi 70 kg hnědého uhlí se 70 % uhlíku, radí ekologicko-vegetariánská média.

Dále z článku v Respektu podle G. Boultona. Před 20 000 roky bylo klima Země asi o 5°C chladnější, než dnes. Výpočet orbitálních vlivů odpovídá jen o 0,5 °C nižší teplotě, zbytek oteplení za 20 000 let je způsoben zesílením primárního vlivu osvícení povrchu nárůstem skleníkových plynů, hlavně CO2.

Množství CO2 v atmosféře lze doložit z ledovcových vrtů. Není žádná zásadní odchylka od pravidla: zvýšení množství CO2 vede ke zvýšení globální teploty.

Moje poznámka: není otázka zda, ale kdy se vliv CO2 silně projeví.

Oceány se ohřívají zvolna a uvolňují oxid uhličitý velmi pomalu. Reakce na změnu trvá až 700 let. Lidstvo dodává do atmosféry oxid uhličitý velkou rychlostí, Země se musí globálně ohřívat. Boulton říká: Pak přijde nějaký s odpuštěním idiot a ukazuje měření, že v malém fjordu v západním Norsku se posledních 40 let ochlazovalo.

Kdyby se nyní přestalo s vypouštění m skleníkových plynů do ovzduší, Země by se ještě asi 700 let oteplovala. To souvisí s velkou tepelnou kapacitou oceánů a jejich pomalou změnou teploty. Celoplanetární systém mořských proudů promíchává oceány do hloubky s periodou stovky let.

S rostoucím množstvím CO2 se zvyšuje kyselost oceánů, bylo tomu tak i před 250 miliony let v permu, kdy usazeniny vznikaly ve velmi kyselém prostředí. Příčinou byly patrně lávové příkrovy a tektonická činnost na dnešní Dekánské plošině v Indii. Zvýšená kyselost oceánů vedla k masovému vymírání. Organismy s vápencovou schránkou nejsou schopny tuto schránku vytvořit v hloubkové hladině, na níž jsou uzpůsobeny, jsou oslabeny okyselováním a vymírají.

Dnes jsou okyselováním ohroženy korálové útesy, může to ovlivnit potravní řetězce a může dojít k dramatickému poklesu zásob ryb zesíleným nadměrným rybolovem.

Severní ledový oceán rozmrzá, za 25 let se plocha zmenšila o třetinu. Zesílením tohoto jevu je zvýšením albeda, ztrátou odrazu od sněhu a ledu. Arktida se otepluje nejvíce z celé Země. V Antarktidě plovoucí led roste patrně díky větším srážkám a většímu přílivu sladké vody z ledovců, která snáze mrzne.

Boulton zhruba říká: Před 30 lety jsme prováděli výzkum ledovců v Antarktidě, všechny data a postup zpracování jsme zveřejnili v Nature, kde ostatní vědci mohli data a postupy zkontrolovat. Před 3 lety jsme dělali podobný výzkum, rozsáhlá data nelze na severu Nature uložit, ostatní vědci nemohou naše data zkontrolovat a podrobit kritice.

Dat ve vědě přibývá, veřejné uložení plných dat včetně použitého software není plně možné. Přibývá černých skříněk předložených k uvěření, do nich kromě autorů nemá nikdo přístup. To, co lidé nazývají zdrojovými daty, základními daty vůbec není. Statistické nástroje zpracování dat vznikaly v době, kdy bylo dat málo. Dnes, kdy je dat obrovské množství, tyto nástroje selhávají. V 90. letech se B. Clinton a T. Blair zasloužili, aby rozluštěný genom člověka nevlastnil soukromý sektor, ale aby byl volně přístupný.

Moje poznámka: americké organizace NOAA nebo NASA klimatologická data měření zveřejňují, zdůvodnění je zhruba v tom, že jsou placeny státem z daní poplatníků. Naše Klementinum historická klimatologická data volně nezveřejňuje. Jde i o data, za které vděčíme zakladatelům této stanice jezuitům…

Lze pochopit, že mladý vědec z obavy o svou vědeckou kariéru nezveřejní výsledek výzkumu, který je v rozporu s hlavním proudem vědy v oboru a s názory jeho vedoucího a nadřízeného. Geoffrey Boulton ve věku 74 let a po úspěšné vědecké kariéře si může takový názor dovolit otevřeně říci.

Nejsem mladý ani vědec, a tak si mohu dovolit vyrobit graf, který ukazuje, co jsem si umanul. Když vím, že čeští vědci UK Praha odhadují oteplení ČR do roku 2060 až o 2,5°C, tak jsem takový graf vyrobil. Formulace sdělení, že teplota ČR vzroste až o 2,5°C do roku 2060 má podstatnou chybu, že nevíme, od kdy a jak se nárůst počítá. Roční teploty kolísají a výchozí bod je pro určení nárůstu podstatný. Lineární trend 1998-2014 ukazuje nárůst asi o 0,3°C na hodnotu 11,4°C. Což je o 1,1°C méně, než teplota v roce 2014, která je 12,5°C. V letech 2015 až 2039 počet tropických dnů v průměru ročně vzroste o 2 až 6. V období let 2040 až 2060 má být v ČR podle vědců dokonce o 8 až 12 tropických dnů více. Počet tropických nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C, se pravděpodobně do roku 2060 zvýší až dvakrát. Vzrůst má také počet letních dnů, tedy dnů, kdy je teplota nad 25 °C. V letech 2040 až 2060 jich přibude až na 35.

Zpracoval jsem graf teplot Klementina 1770-2014 a přidal odhadovaný nárůst teplot do roku 2060. Nejchladnější rok podle Klementina byl tedy rok 1838 (7,2°C) a 1871 (7,2°C). Nejteplejší rok byl rok 2014 (12,5°C). Lineární trend teplot od roku 1770 do roku 2014 ukazuje zvýšení asi o 1°C. Takže zvýšení teplot v ČR o 2,5°C v příštích 45 letech (2015-2060) je hodně velké a znamená velkou klimatickou změnu. 

klementinum-do-2060 

Výtah z článku „Globální oteplování až na věky a někdy jinak“. Celý text ve formátu PDF ke stažení zde.
 

Pardal
http://pardalnet.wz.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 3
Tisk Tisk

139 komentářů

 1. ad: Pardal 26.1.2016 (16:43) / Venda pro Pardala 26.1.2016 (17:16)

  Kucí s váma je stejně prdel…:-))) Jak říkám, v blázinci se furt něco děje, zkrátka „zdroj“ a „studnice“ nekonečný zábavy a nekonečný říše hlouposti, nad kterou slunce nikdy nezapadá…:-))))

 2. ad: Nehledám již žádné informace u intelektuálů.

  Vendo, to mě u plebejců, pro které je intelektuál cosi jako „třídní nepřítel“, lepra i žlutá zimnice dohromady, vůbec nepřekvapuje.
  Plebej je v podstatě dítě, které nemůže-li mít více a stát výše než ostatní – což ovšem vždy chce –, žádá si alespoň, aby nikdo nestál výše a nikdo neměl více, žádá si egality, píše přece krásně Tomáš Vítek ve svém eseji: http://www.souvislosti.cz/297vit.html

 3. Profesor Piťha a jeho rozhovor :
  http://video.aktualne.cz/dvtv/knez-pitha-dzihad-je-genocidni-valka-mozna-ji-ridi-lide-kter/r~4998f51ac43011e5aa720025900fea04/

  Je to křesťan, těžko říkat, že není.

  Za jeho kritikou konzumu a sdělením faktu, že běží již konflikt, náboženská válka ??? Jaké mít argumenty proti???

  To je fakt a vidím za tím vinu i části společnosti, vědců, která je plně zapojena do řetězce konzumu, i médií, který ten fakt špatné reality denně zakrývají, politiků, kteří nevidí dopředu, ač by měli, umělců, kteří ač by měli být většinově humanisté, by měli vycítit i z historie, že to tak je….. atd.

  Některé jeho myšlenky – „Lidé uvěřili penězům, je to náboženství konzumu, omezuje svobodu člověka, moci konzumních řetězců nelze odolat, říká katolický kněz Petr Piťha. Tvrdí, že každý má svého boha, neexistuje prý člověk, který by nevěřil. Podle Piťhy žijeme ve zmatené a nebezpečné době a válka s radikálním islámem se týká i nás.“

  Věřící lidé chápou probíhající konflikt /válku / jako konflikt náboženství. A pár z nich, kteří umí identifikovat stav, situaci nezachrání. Vědec, který vysvětlí ze svého pohledu dogmata Bible, učení, které má křesťanství, ještě neudělá pro naději a vylepšení stavu mnoho. Osobnosti, ty i ty, musí vyvinout tlak na ty, co rozhodují a spojit se proto i s duchovně hledajícími.

  Poslechněte si, kdo máte zájem a čas.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

   1. Souhlasím s důsledky pádu do konzumní společnosti. Je to vidět všude kolem.
    K tomu závěru, mj., že Bůh definuje evropskou civilizaci a my se k tomu máme vrátit, ke kořenům.
    Bůh nic nedefinuje. Bůh jen je. I naše pomíjejíce tělo je jeho nepatrnou součástí, i naše podstata – duše je v něm, a On v nás, v těle i duši.
    Bůh se nestará o to co dělám já, Honza, primátor Liberce či bankovní úředník v Mexiko City. Na to má zcela jiné mechanismy a zákony, které řídí celý ten obrovský a složitý systém Stvoření v jeho úplnosti, Řádu, Jednotě a Harmonii. Ale co my o tom víme? Hledat příslušné citáty, které mají mně nebo „protivníkovi“ na něco ukázat?

    Operování s pojmy a nikdo neví, co to je……i s tím tu máme problém. A řeč, jasně, je na čem pracovat.
    Nedávno jste tu Honzo napsal:“Přispívat k všeobecné inflaci slov a bídě ducha? To ode mě fakt nečekejte, to opravdu není nic pro mě…:-)

  1. ad: Osobnosti, ty i ty, musí vyvinout tlak na ty, co rozhodují a spojit se proto i s duchovně hledajícími.

   Vendo, to jsou bláboly a bohapustý fráze. Už jenom z toho důvodu, že masek tvářících se jako „osobnosti“ a pouhých mluvících hlav, je v království Lži a postbabylónu s názvem „demokracie a svoboda“, všude jak nasráno. Prakticky všechno už zdegenerovalo. Jazyk a řeč na prvním místě!

  2. Vendo, píšete :“ To je fakt a vidím za tím vinu i části společnosti, vědců, která je plně zapojena do řetězce konzumu,…Vědec, který vysvětlí ze svého pohledu dogmata Bible, učení, které má křesťanství, ještě neudělá pro naději a vylepšení stavu mnoho. “

   Jistě, v řetězci konzumuje zapojený každý. Nebo snad jdete si před polednem vyhrabat z krechty brambory, které jste si sám vypěstoval a uložil na zimu? Nebo místo diskuze se mnou po internetu, který stvořili vědci a technici, se vydáte pěšky pás set kilometrů za mnou diskutovat?
   Včera byl na Prima TV Jan Kraus a hostem byl Ing. Jan Mühlfeit, který to dotáhl až na ředitele Microsoftu po Evropu. Podle životopisu nevypadá, že by byl nábožensky založen.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_M%C3%BChlfeit
   osobní stránky a skrytý potenciál
   http://janmuhlfeit.com/cs/
   http://janmuhlfeit.com/cs/hidden-potential/
   Jan Mühlfeit řekl, že manažérům doporučuje meditovat. Neslyšel jsem od něj nic o Sant Mat ani o setkání s Mistrem, když tak s Bilem Gatesem. Řekl, že člověk na pracovišti v Evropě využívá svůj potenciál ze 17% , dále pak říkal z jedné pětiny. Meditace tedy má sloužit k uvolnění vnitřních sil, rozpoznání vlastních schopností, což směřuje k tomu dělat v pohodě práci, která ho baví a vnitřně naplňuje.V práci tvořit a tvořit hodnoty. Karmu neřešil a nedivím se. Smysl je stejný- konat dobré a užitečné věci, na které máme schopnosti při zachování duševní síly a pohody.
   Vám vadí vědci, berou granty ze společného rozpočtu. Lepší je asfaltér na silnici, práce je vidět hned. Podle mně vědci vytváří mnohonásobně víc společenských hodnot, než přijali. Kosmický výzkum se na zemi v USA vyplatil asi čtyřnásobně a Rusové mluví o desetinásobku. Elektronika prostupuje celou společnost.
   Vám vadí intelektuální přístup k náboženství ( křesťanství).
   Vám vadí, že neumíte odpovědět na jednoduché otázky u svých článků a komentářů. Vini jsou to všichni kolem, mě samozřejmě nevyjímaje. Nechtěl bych mít takového meditujícího vnitřně klidného, ale navenek samozápalného šéfa v práci. Prostě výsledky 10 let meditací třeba v obecné šíři diskuze na Vás nevidím. Nechtěl bych svůj život promeditovat.

   1. ad:…dělat v pohodě práci, která ho baví a vnitřně naplňuje.V práci tvořit a tvořit hodnoty.

    Umím si docela a živě představit, co by Vám na tohle řekla třeba taková pokladní z Tesca..:-) Nebo statisíce a milióny jinejch novodobých otroků.

    ad: Elektronika prostupuje celou společnost.

    To ovšem ještě zdaleka neznamená a neříká nic o tom, že je to současně dobře a správně. Slouží-li např. elektronika systému ke sledování lidí, úsudek a závěr si udělejte sám. Každá totalita začíná totiž úplně stejně – sbíráním dat o svých občanech.

    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE09zNoczKAhXBq3IKHRg9AycQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.magnificat.sk%2Fdokumenty%2Fmherzan.pdf&usg=AFQjCNFiE6VjCnenYvRnMQ89JRxMdJH0oQ&sig2=exzVrh67ey0iYuxvVMbhIw

    1. Honzo, dejte svůj mobil, počítač a televizi na charitu, odhlašte noviny, nechoďte k doktrovi, ohlížejte se na ulici každých 10 kroků a bude to s Vaším soukromím lepší. K Volbám nemusíte a asi ani vyplňovat statistické údaje sčítání lidu. Evidence lidí a majetku se dělal už za Marie Terezie.

    2. To jsou teda hraběcí rady a argumenty jak stehno…:-)) A ta kontextová perla – Evidence lidí a majetku se dělal už za Marie Terezie – na závěr, to už je fakt masakr…:-)) Pardale, vím že jste to nemyslel špatně, protože jste u toho nemysel vůbec…:-)) Pro SYSTÉM musíte bejt přímo požehnáním..:-))

    3. Honzo, vadí Vám sbírání dat o občanech, myslí Vám to jistě líp jak mě, tak si poraďte sám a pak zveřejněte své návrhy jak zamezit sbírání dat o občanech.
     Ve Švédsku jsou díky informacím občané hodně naštvaní na imigranty a už jich budou až 80 000 vracet.

   2. Pardale, děláte si mnoho závěrů. Ale pozor, děláte si je sám a pak v nich žijete. Kdo to je, kdo dělá, „ten sám“? Vaše ego, jako složka mysli, která přijala pro tento život určité úrovně /dosavadního/ poznání a řídí se jimi. To je naprosto v pořádku. Nikdy však nikdo o sobě nemůže říci, že je to pro něho konečná, že se již nic nezmění.

    Ano, v konzumu jsme zapojeni – každý. Tu více, tu méně. Ale uvědomit si, že to není ta pravá cesta. A vylézt na střechu a vykřičet tuto pravdu. Nezakrývat to světlo svíce poznání nádobou. Budou lidi poslouchat Pardala, Žáčka? Těžko. Hořejšího, Pyška, Hobzu…., různé osobnosti, třeba i Gotta již více, ne? Ovladači lidstva, těch doslova pár miliontin promile z počtu obyvatel planety, kteří vlastní média, banky, zlato, přírodní bohatství, ti mohou zavelet – změna – a přes „své“ vědce a výsledky jejich bádání, které financovali, vypustí vzácné viry nemocí, protože jim civilizace a ti, podle nich až animální lidé co ji tvoří, se svými základními pudy a choutkami je uspokojovat, je obtěžují, proč se o ně starat? A ti pak nenadělají nic. A Bůh? Jak jsem psal před chvílí Honzovi, má na to, na tu míru až třeba té „nelidskosti“ své mechanismy. Především, toto se děje v té „nejnižší“ části Jeho Stvoření.

    Meditace, jsem rád, že jste to sem napsal po shlédnutí programu J.Krause. Já medituji již deset roků. Je to můj vnitřní boj a výsledek je tu takřka neustále. Změna se prostě u mne udála a stále udává. A to že tady píšu? Chci jen naznačit to, co může zkusit každý.

    V našem městě vedu tři kolektivy lidí, kteří se věnují cvičení tzv.jógy. Stále jim něco objasňuji a stále něco nového. To je ten vývoj, který i v takovém obyčejném kursu funguje. Člověk, tím že je, koná. To je ten sankrtský kořen slovesa kr. Konám i já a přitom vidím, že lidé se mění. To cvičení není jen soustava cviků, styk, natáhnout paže, předklon, záklon, leh, sed……, mezi ásanami jsou nezbytné přestávky např.pro navrácení do klidu po předchozím napětí svalů, zklidnění dýchání, ustálení krevního oběhu…. . A tady je prostor pro informaci, pro řeč, pro slovo. A lidi se zajímají, po stránce psychické, po stránce úrovně těla a jejich trápení zdravotní se pak zmenšuje. S jednou partou již cvičím šestnáct roků a jejich vývoj sleduji celou dobu. Cvičím zadarmo. Pak se ale dozvím, že paní JUDr., která pracuje v progresivní firmě se musela zúčastnit kursu, mělo to nějaký honosný odborný název, kde jim někdo z profesionálů / za těžký peníz / vysvětloval něco o relaxaci, uvolnění mysli, i té meditaci. A ona řekla; ale to již po těch 5ti létech s Vámi všechno vím, neřekli mi nic nového.

    Děláte si v příspěvku mnohé závěry. Zcela zbytečné. 3x ke konci píšete, co mi vadí….. . To je ale Váš pocit, Vaše závěry a s tím nemohu a nechci nic dělat. Píšete, jaké výsledky na mne nevidíte. Pardale, máte zdravý exkrement? Vždyť Vy jste mne neznal před 10ti, před osmi, před pěti, ani před dvěma roky. Neznáte mne ani dnes; jen si něco namlouváte. Ale to, co byste mohl vidět na sobě, při změně života ve smyslu praxe meditace, protože to nechcete.

    A to odpovídání na Vaše otázky. Když to nebude ke karmě, reinkarnaci a duši, odpovím podle svého nejlepšího poznání. V dnešním článku jste mi položil dvě otázky, o vypěstování vlastních brambor a o tom, jestli se za Vámi vydám pár set kilometrů, abychom mohli diskutovat. Myslím, že nemusím odpovídat, že?

    Mějte se hezky a žijte, jak sám uznáte za vhodné.
    Václav Žáček

    1. Vendo, mám zdravé extrementy, sbírám psí extrenenty a medituji nad extrementy, to nás může spojovat na dálku. Když tak vysvětlujete 3 skupinám ( psal jste kolektivům, ale snad je to ono) jógu a cvičení, taky se jich ptáte co mě :“ Pardale, máte zdravý exkrement?“
     Ne. Tam mluvíte slušně, oni si za to platí. To se v konzumní společnosti dělá, že se za něco platí.
     Že vzdělaná JUDr. na školení slyšela něco, co už nějak slyšela jinde, to mě nepřekvapuje. A u Vás už mě nepřekvapuje nic.

    2. No není to tak dávno, co jste tady nad hovnem a nad hovnama, vohrnovaly ty svý rypáky. Čas oponou trhnul a vida jakej je hovno duchovní problém!…:-) To máte z toho, že neštudujete ty správný duchovní nauky, hoši..:-) Pak to takhle dopadá. Holt v blázinci se furt něco děje a odříkanýho chleba – největší krajíc.

     http://blisty.cz/art/22310.html

    3. ad: To se v konzumní společnosti dělá, že se za něco platí.

     Pardale, v konzumní společnosti se platí absolutně za všechno. Od narození až do smrti.

    4. Nevím, Pardale, jak jste stár, ale za mého středního věku, tak před 25ti léty, jsme používali v partě chlapů k někomu, kdo nějak nemile, podivně, zkrátka byl mimo v reakci, dotaz :“ty vole, máš zdravý hovno?“ Ono mít zdravý hovno je mimochodem fajn. Je to důkaz zdravého trávení, dobré stravy, dnes populárně zdravého životního stylu.

     Vůči Vám jsem to použil proto, že mne překvapilo, a opravdu nemile, jak si dovolujete hodnotit, co mi vadí.

     A dál nic. Nemusíte se tím tak trápit.

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    5. Pardal
     Ad: Když tak vysvětlujete 3 skupinám ( psal jste kolektivům, ale snad je to ono) jógu a cvičení
     je to trochu jinak. :)
     Jóga, stejně jako meditace, nemá, nic společného s jakoukoli iteologií, ani s náboženstvím, a již vůbec ne s jakoukoli církví, nebo sektou.
     „Jogínské“ cvičení, je pouze cvičení, využívající jógu.ale to je v podstatě každé cvičení.
     Dalo by se říci, že všichni lidé jsou jogíni. :)

    6. Leo, jogínské cvičení považuji za velmi užitečné k protažení těla, prokrvení vnitřních orgánů, včetně mozku, omezení nekázně v jídle i citovém životě atd. Jogínské cvičení není každé cvičení, jak píšete. Naopak je v přímém rozporu s fitnes- silovým a běžecko-vytrvalostním cvičením, jak nám ukazují mediální sportovní hvězdy.
     Sám jsem asi 20 let cvičil, takže vím, co říkám, teď hathajogu necvičím, vadí mi stoje na hlavě na tlak v uchu. A bez šíršasány je to slabý odvar.
     Matlání východního náboženství do jógy bych bral, kdyby třeba takový cvičitel byl schopen o tom alespoň diskutovat, když ne vysvětlit. Jediné, co jsem se dozvěděl je, že mám zeď a omezené chápaní vlivem přírodovědných a dokonce i křesťanských názorů. Prostě musí cosi neuchopitelného viset kdesi ve vzduchu až vesmíru, ukáže k tomu cestu Mistr, mám 10 let meditovat a čekat jestli prozřu nebo taky ne, protože jsem na to neměl.
     Nějaké reinkarnace, kde duše čeká v šatně 2 až 200 let, až se znovu narodí do někoho, to pro mě není.
     Meditace ano, ale ne jen uzavřená dovnitř zaměřená na sebe nejlíp na nesmrtelnost duše a karmy, ale na poznání svých schopností a jejich využití v práci, rodině, rozvoji emoční inteligence, empatie a vlastního zdraví. Prostě přemýšlet nejen o sobě.
     Ženám a mužům v přechodu už takové východní filosofické veletoče asi neublíží, byli vychováváni doma k práci a ve škole podle hesla : naše cesta ta je jistá, pionýr, svazák, komunista (což nemělo valný dopad). Dnes je výchova jiná- mobil, fejsbůk, hindiusta.

    7. Vendo, tady nejde o to, jaký jste byl kabrňák před 10 lety, ale jak se projevujete v diskuzi sotva rok, a to ,představte si, posoudit můžu. Je pro Vás frustrující, že jako lektor meditací a cvičení nenalézáte odpovědi, takže plno úhybných tanečků. Nejlíp, že mi nemá cenu něco vysvětlovat, mám své limity ( prostě jsem tak nějak na duchovno blbej) a nechápu jak funguje nesmrtelná duše a dědění provinění přes karmu. Takže chyba je u mně a je to vyřešené.
     Když navozujte téma škodlivé konzumní společnosti, tak bych očekával, že máte nějaké názory na cestu, jak z toho ven a kam. Kromě cvičení v kolektivu v tělocvičně a doma v obýváku. To je diskuze asi jako bych napsal, že škodí povodně.

    8. Pardal
     Dovolím si nesouhlasit.
     Výraz jóga, je pojem, označující vědomé konání čehokoli, co chceme přijmout do své přirozenosti tak, abychom daný záměr vykonávali i nevědomě.
     Když nás rodiče učili chodit na kakáč, nebo čistit si zuby, učili nás józe. I kouření je jóga. Záleží pouze na daném člověku, co chce přijmout za své. A přitom naprosto nezáleží na tom jestli je to dobré, nebo zdravé, nebo prospěšné.
     Jógické cvičení je opět, jakékoli vědomé cvičení, čehokoli, co chceme, aby tělo vykonávalo automaticky. Pokut se sprinter vědomě učí jak při běhu dýchat, jak pohybovat nohama a rukama a jak držet tělo,a následně při závodech se tělo chová jako automat, dá se mluvit o dobré józe. Přitom je naprosto vedlejší, jestli je to zdravé, nebo ne.
     Jóga je jen nástroj, nikoli jakákoli ideologie či náboženství. :)
     Ad: Meditace ano, ale ne jen uzavřená dovnitř zaměřená na sebe nejlíp na nesmrtelnost duše a karmy, ale na poznání svých schopností
     Meditace ( sebeuvědomění) opět nemá zabarvení čehokoli. Je to pouze čiré vědomí sebe samého a své přirozenosti.
     Dá se říci, každé sebeuvědomění, je meditace. :)

    9. Nevím jak jóga,ale YOGA je slovo,které má svůj původ i obsah,obraz.

     Yo= „pěstovat“
     Ga= „svatý“= spojení s Božstvím v nás samých;duhový most

     Yoga = „pěstovat spojení“

     PS:Takže yoga je ideou.
     idea- základní, hlavní myšlenka, určující obsah něčeho

     meditace= zápas*,zájem

     Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi jako kníže zápasil* s Bohem i s lidmi a obstáls.

    10. Hvězdička
     Ano. Samozřejmě, že Yoga, je ideou.
     Ale dnešní pojetí jógy, nemá s Gítou nic společného. Jóga není yoga.
     Před několika lety, jsem četl velmi výstižné pojednání na toto téma, ne že bych ho přijal, lépe řečeno „mluvilo mi z duše“. V naději, že ho najdu, jsem se od rána prodral takovou spoustou odkazů na jogínské tretky, že již vůbec nemám chuť ho hledat.
     Přesto stojím za tím, že dnešní jóga nemá nic společného s duhovým mostem a je pouze psychologickým nástrojem.

   3. „V práci tvořit a tvořit hodnoty. Karmu neřešil a nedivím se. Smysl je stejný- konat dobré a užitečné věci, na které máme schopnosti při zachování duševní síly a pohody.“

    Tvorit hodnoty a konat dobre a uzitecne veci – tim se dnes v tehle zkurvene pokrytecke dobe ohani kazdy.Ale jake hodnoty a uzitecne veci mate na mysli Pardale ? Tu hromadu SLUŽEB co si dnes navzajem poskytujeme ? V Anglii se az 30 procent decek domniva,ze maso se vyrabi v supermarketu = totalni odtrzeni od reality. Tady ve Statech pozoruji podobny trend a v Cesku to bude asi podobne. Pro nasi konzumni spolecnost je asi fajn vyvoj noveho softweru od Microsoftu nebo od Applu,ale je to hodnotne a uzitecne pro lidstvo jako celek ? A s pribyvajicim poctem depresi ve spolecnosti se nezda,ze by pri konani dobrych a uzitecnych veci lide zazivali dusevni silu a pohodu.

    1. +1!

     Při jakémkoli hodnocení toho či onoho jevu, elementární otázky zní:

     Prospívá daný jev lidstvu jako celku?
     Prospívá daný jev určitým společenským skupinám?
     Prospívá daný jev jednotlivým lidem – vytváří mezi nimi více štěstí či neštěstí?

     http://amber.zine.cz/AZOld/extropy/manip5.htm

 4. ad: Na to má zcela jiné mechanismy a zákony, které řídí celý ten obrovský a složitý systém Stvoření v jeho úplnosti, Řádu, Jednotě a Harmonii.

  Hmno, nechci Vám zas brát iluze a falešný představy vůbec, ale vzhledem k všeobecnému a všudypřítomnému chaosu, to spíš ukazuje na vládu Satana. Obávám se, že jste toho Piťhu sice možná vyslechl, ale vůbec nepochopil. O zmatku (a tudíž i zmatku v hlavách) mluví hned na začátku:

  Drtinová: Jak byste chrakterizoval dobu ve které žijem?
  Piťha: Je to doba, která je zcela zmatená a bohužel velmi nebezpečná.

 5. Pardal – 28.1.2016 (13:09)

  Pardale, příběh nekončí a vyčkejte času. Jak už jsem zde zmínil, pod kotel nasranosti s názvem ROZDĚL A PANUJ, se přikládá ostošest. Takže je jenom otázka času, kdy to bouchne.

 6. ad: Honzo, vadí Vám sbírání dat o občanech.

  Ano, vadí. Už z principu mi to vadí. Zkušenost a svědectví z historie, je pro mě dostatečným varováním. Fašismus neskončil! Pouze změnil svou podobu.

  Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže. (Karel Kryl)

 7. Ještě se naposledy /po třetí/ vyjádřím k článku pana profesora Hořejšího.

  http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html

  Pan profesor píše v článku, k čemu se hlásí, aby mohl uvést své katolické vědecké a ateistické názory. Doslova tam uvádí :

  „Nicméně je pravda, že se musím hlásit k nějakému „minimu“. Tím je pro mě, jako pro většinu křesťanů, Vyznání víry (Credo), ať již ve stručnější verzi „apoštolské“, nebo v delší „nicejské“ (uváděné též jako „nikajské“).“

  No, já mu to jeho minimum neberu. Chalkenonský koncil r. 451 / více jak čtyři sta roků po smrti Ježíše / rozhodl, že toto vyznání víry bude autoritativním. Tady jde ale o náboženství, přesněji, o instituci církve a dogmata, popř. rituály dodatečně pro podporu vymyšlené.

  Ptám se – kde jsou evangelia, přímá slova Ježíše Krista? Pan profesor je považuje za mýty, folklór, legendy ?

  S nimi se mu polemizovat asi nechtělo. Jak by například vysvětlil Ježíšův rozhovor s Pilátem, kdy Ježíš říká, že: „Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš. „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud.“ / Jan 18:36/ – co by řekl na to království z jiného světa – ne z jižní Ameriky, ne z Marsu ani z planety souhvězdí Orion ?

  A jak by vysvětli z evangelia to, co bylo řečeno o Ježíši Kristovi : To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. / Jan 1:14/ – jaké asi Slovo, že?

  A jak by pan profesor objasnil ten samotný počátek :“ Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. / Jan 1:1 / Opět to Slovo, co by to podle V.H. asi bylo ?

  „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou“ /Jan 14:2 / Zná snad a má vědecky doloženu nějakou „vrstevnatost“ Stvoření? Jak by to objasnil?

  A nebo vědecký přístup k Janovi? : „Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.“ / 6:63/ ….zase Slova, Duch, proč tělo nedokáže nic?

  A ještě poslední Jan 3:8 „Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

  „Nějaké“ Credo, pozemských ideologů církve, to by mu asi šlo.

  Ale to nejdůležitější – pan profesor tu není, diskutovat tu nebude a tak to celé snažení nemá příliš cenu. Pro diskuzi musí být dva, jinak to není žádná diskuze.

  Pan Pardal, který si tak přál, aby zdejší komunita nemlčela k článku pana prof.Hořejšího má to, co asi nechtěl. Ale on nám nemůže reprezentovat myšlení Václava Hořejšího. Může ho obhajovat, to ano. Ale to není to samé.

  Věda ale má šanci. Jen jestli ale její vynálezy, důsledky činů, které vycházely a vycházejí z vědy dříve nezpůsobí konec světa lidí. Navzdory i těm vědcům, kteří umí objasnit nicejské Credo.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Přiznávám bez mučení, že mne článek pana Hořejšího ničím nezaujal. Snad až na to, co jste poukázal, že svůj postoj předvádí na „Vyznání“ víry.
   To je pohled vědce a tam, on jako katolík, tedy příznivec jedné z mnoha křesťanských církví, neříká nic nového a nic přesvědčivého.

   Doslova „poprat se“ musí člověk s něčím jiným.

   Ale jsem tu krátce a celé to jde mimo moje sledování. Proč se zaměřovat vně sebe, co kdo kde kdy řekl, napsal. Obraz a poznání si může udělat každý sám . Spíš musí.

   Kdybych si vyrobil svoji databázi citátů, výroků slavných, odkazů na youtube semináře a přednášky, knihy v pdf – třeba hesla láska, Bůh, anděl, Země, nemoc, zdraví, smrt, rozkoš, žena, muž, dítě, milost a mnoho dalších a neustále to doplňoval, tak budu /sám pro sebe / za hvězdu, ale třeba základní orientace a hlavně vnitřní pochopení by mi chybělo. Tak co, i tady se ateisté nechytli. prosím, můj názor. Nikomu jej nevnucuji.

   Jedno mé neskromné přání – kéž by globální oteplování až na věky nastalo v mezilidských vztazích.

   1. Luboši, nekladete mi žádnou otázku a k tomu článku pana Hořejšího již nemám co dodat. Diskuze tu trochu vznikla. Samozřejmě, že na jiném webu, s jiným zaměřením, by mohla být jiná. Církev, jako instituce a přihlášení se k ní, k rituálům, vyznáním, které vymysleli a definovali již jen lidé, to je něco jiného, než se, třeba jen pokoušet, žít a usilovat o duchovní poznání. Snad se dá poznat lidský zásah i tady. A že to může znamenat výrazný prvek manipulace, to je možná zřejmé :

    https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1509210076046622/

    Přeji pěkný den
    Václav Žáček

    1. Jo, tak to je síla. Takovéto náboženství, to je pak problém pro ty, kteří by šli proti němu. Bohužel, máme jedinečnou příležitost sledovat, jak se bude všechno vyvíjet.
     Luboš

 8. ad: „ty vole, máš zdravý hovno?“

  Vendo, už se docela těším jak se Vás při nejbližší přiležitosti (kterou zde při svý užvaněnosti, dobrovolně, sám a bezděky poskytujete) ve stejném duchu zeptám…:-)) Nechci to zakřiknout, ale skoro si troufám tvrdit, že jste svým – „ty vole, máš zdravý hovno?“ – nastolil skrze stolici určitý průlom i novou éru „hledání světla“…:-))

 9. ad: Ono mít zdravý hovno je mimochodem fajn.

  :-)))))))))))))))))))))))))))))
  :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  ale, že Vám to trvalo….-))))))))))))))))

 10. Ad: Nechci to zakřiknout, ale skoro si troufám tvrdit, že jste svým – „ty vole, máš zdravý hovno?“ – nastolil skrze stolici určitý průlom i novou éru „hledání světla“…:-))

  Tak to nema chybu, dobra prace :-))
  Perfektni odlehceni nalady na bodu mrazu pod “ Globalnim oteplovanim“ a zaroven uvedomneni si te prijemne zmeny :-) Hezky moc v podstate takova vhozena rukavice smiru a to se mi libi :-)

  1. ad: v podstate takova vhozena rukavice smiru

   Vidíš, tohle (tenhle kontext) by mě nenapadlo. Člověk se pořád učí. A každý setkání s druhým, je svýho druhu lekcí. Děkuju, Soňo..:-)

 11. ad: téma škodlivé konzumní společnosti, tak bych očekával, že máte nějaké názory na cestu, jak z toho ven a kam.

  Pardale, obávám se, že si vůbec neuvědomujete hloubku a planetární rozsah škodlivosti konzumní společnosti. Je to svého druhu metastázující rakovina, stejně jako rakovina myšlení. Jak z toho ven, tak to opravdu nevím.

  „Každý, kdo věří, že exponenciální růst může v konečném světě pokračovat donekonečna, je buď blázen, nebo ekonom.“ (Kenneth Boulding)

 12. ad: Pokut se sprinter vědomě učí jak při běhu dýchat, jak pohybovat nohama a rukama a jak držet tělo,a následně při závodech se tělo chová jako automat, dá se mluvit o dobré józe.

  Leo, jseš si jistej, opravdu jistej!?..:-) No já teda nevím, ale zde https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14 , se také naplňují veškeré znaky, které zmiňuješ. Ale že by se dalo současně mluvit „o dobré józe“, o tom lze směle pochybovat…:-)

  1. Honza
   „Jistota“. Jediné, čím jsem si jistý, je, že zemřu. :)
   Charlieho jóga určitě nebyla dobrá, protože se při práci netvářil blaženě.:))))))))))))))
   Pokut nebudu hodnotit z hlediska vyššího, nebo morálního principu, tak mohu říci, že pokut pouta nelze sundat, tudíž plní účel, k jakému byly stvořeny, jsou ta pouta dobrá.

   1. ad: Charlieho jóga určitě nebyla dobrá, protože se při práci netvářil blaženě.:))))))))))))))

    No já teda nevím, Leo..:-) Ale co jsem měl tak možnost pozorovat všelijaký ty „český jogíny“ a karikatury vůbec, tak mi spíš přišlo, že se tvářej jako blažený debilové…:-))) To ten Charlie je aspoň bez přetvářky, bez falše..:-)

    1. Honza
     Ad: To ten Charlie je aspoň bez přetvářky, bez falše..:-)
     To je právě známka toho, že jeho jóga (psychologický nástroj) není dobrý. :)))))))))
     A aby se jeho přístup k práci v továrně změnil, bude muset absolvovat ještě několik kurzů jógy (masáží mozku) :)))))))))))))

 13. ad: Nevím jak jóga,ale YOGA je slovo,které má svůj původ i obsah,obraz.

  +1*! Krásný, ba přímo luxusní i luxusně vyjádřeno. Zejména pak ono – slovo,které má svůj původ i obsah, obraz – což nemá chybu a platí vlastně absolutně. Děkuju!..:-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference