mapa stránek || vyhledávání

Šedý web, Všediweb

Kdysi tři zlaté vlasy děda Vševěda a jeho moudrost pomohly království a najít žábu na prameni. Nyní jsou roztahané šedé vlasy šedého webu všude jako ta žába na prameni pravdy a poznání.

Surface Web, povrchový web, veřejně přístupné stránky, které nachází třeba Google nebo Seznam. Tvoří si 4% informací na internetu.

Deep web, hluboký web, hlubinný web, který nedokáží vyhledávače najít. Jde hlavně o e-maily, sociální sítě, firemní sítě. Tvoří asi 96% obsahu internetu a je legální.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlubok%C3%BD_web

Dark web, temný web, je jen velmi malou částí hlubinného webu, je anonymní a může být použit k nelegální činnosti (nabízí drogy, pornografii).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%BD_web

Používá vyhledávač Tor, kde aktivita je zakryta do několik slupek u různých uživatelů internetu, data se rozdělují a šifrují.

Grey web – šedý web. Vytvořil jsem název šedý web, který vzniká kombinací povrchového a hlubinného webu. Tím jsem se dostal do klasické situace šedého webu, kdy to vypadá, že součet procent celku není 100%. Řada článků je pro vyhledávače nedostupná, mohou být zpoplatněny (články idnes.cz Premium za 1 Kč, vědecké publikace odborných časopisů, kde volně přístupný je pouze Abstrakt – stručný výtažek z práce většinou v angličtině. Dohledat skutečné zdroje může být pro běžného neplatícího uživatele internetu obtížné. Tím se vytvořil prostor pro konspirace. Lidstvo jakoby zachraňují svými informace lidé, kteří dané problematice nerozumí. Někdy i v dobré víře chtějí pomoci informovat. A hlavně se ukázat.

Velký vliv mají hoaxy, podvodné zřetězené e-maily. E-mailu od dobrého známého se snáze uvěří.
https://www.hoax.cz/cze/

Tvůrci šedého webu se stávají obětí své domnělé důležitosti.

Funguje to například tak, že MUDr. A-Z vydá v nějaké době nějaké prohlášení k pandemii covidu. Testy PCR nejsou 100%, antigenní testy ještě méně, očkování může mít vedlejší účinky a také není 100%. Testování využívá sekvence RNA, roušky nás plně neochrání. Lock down zvládnout covid nestačí.

Závěr odborného článku: Noste roušky, respektujte omezení, nechte se testovat a očkovat. Všechno je pravda. Zatím.

Pak přijde tvůrce všediwebu a trousí moudra jako rozespalý děd Vševěd. Udělá výtažek z článku, uvede autora, ale necituje. Pak se neví, jestli to všechno říká MUDr. A-Z. Proběhlo to Facebookem sem a tam a nikdo není schopen zaručit, že tam někdo kus moudra nepřidal.
Jak se v šedém webu orientovat?

Nevěřit všemu. Mít základní znalosti v dané oblasti. Nevěřit tomu, kdo už někdy prokazatelně lhal, manipuloval. Prohlédnout servery https://www.hoax.cz/cze/, https://www.nfnz.cz/domaci-konspiracni-servery/, https://manipulatori.cz/.

Šedé vlasy zkreslených informací pronikají i do tištěných médií.

Časopis Téma, 2/2021 uvádí na asi 6 stranách článek Fámy a legendy doby koronavirové, autor odborník entolog Doc. PhDr. Petr Janeček, UK Praha, napsal knihu Černá sanitka znovu v akci.

Příklady fám.

K očkování uvádí situaci za protektorátu, kdy Němci očkovali naše děti a odboj rozšířil fámu, že to dětem škodí. Opak byl pravdou, Němci chtěli zdravé české děti jako pracovní sílu. Článek píše, že někde se děti pod vlivem rodičů snažily uniknout skokem z okna.

Ke koronaviru toho v článku moc nebylo, jen, že nejvíce fám o covidu se objevilo v březnu.

Můj názor: A trvají dodnes, takže to někteří pěkně prožívají.

Redaktor časopisu Téma: „Jaká konspirační teorie je ted nejsilnější?“

Autor: „Obecně panuje pocit, že to, co se projevuje v mainstreamových médiích, není pravda a že pravda se maskuje.“

Ale šedý vlas neúplné pravdy se najde v takovém článku. Autor článku říká, že pátek třináctého se považuje za nešťastný původně proto, že pro 13 lidí u stolu se hůř dělí strava, než na sudé díly. Pak do toho přišel církevní Velký pátek. Takže pátek třináctého, nešťastný je den.

Redaktor: „Ono se tvrdí, že je to už od upálení posledního velmistra templářů roku 1314.“

Autor článku: „Podle mě si spíš někdo nedávno našel, že onen den byl upálen poslední velmistr templář.“

Komentář: A není tomu tak. V pátek to bylo těžko a jistě ne třináctého. Autor článku to uznal.

„… jsou i další rytíři templářského řádu v pátek 13. října 1307 hromadně zatčeni a po vynuceném přiznání upáleni na hranici.“ https://epochalnisvet.cz/konec-radu-templaru-nechal-je-kral-vyvrazdit-kvuli-majetku/

Ale jejich velmistr nebyl upálen v pátek 13. října 1307.

„Jakub z Molay (okolo 1243 – 18. března 1314) byl nižší francouzský šlechtic, který se stal posledním velmistrem templářského řádu.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_z_Molay

Chtěl jsem napsat, že byl upálen za kacířství, což je český výraz pro heretismus. Ale bylo to hlavně kvůli bohatství templářů. Sekta katarů ve 13. století byla také v jižní Francii.

„Ze slova katar je prostřednictvím německého Ketzer odvozen i český výraz „kacíř“.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Kata%C5%99i

Jiný příklad šedého vlasu v internetu, který se pak může dostat i do tisku.

„Například pokud jde o koncentraci spermií, klasifikace WHO z roku 2000 považovala za normu 40 milionů spermií na mililitr ejakulátu. Dnes je spodní referenční hranice stanovena na 15 milionů, za dvacet let se tedy snížila o více než 37 procent.“ https://21stoleti.cz/2021/01/07/jen-cisla-ze-spermiogramu-nestaci/

Komentář: Asi mělo být – za dvacet let se hranice snížila na 37,5 %. To je výpočtem (15/40)*100 = 37,5%. Což je hodně jinak, než o 37 % ze 40 000 000, což je 40 000 000*0,63 =25 200 00.

Autorovi jsem napsal, prý to dodala agentura a neuděl s tím nic (zatím k 11.1.2021). Proč by se někdo z agentury učil procenta, když se dosud uživil i bez nich.

Jak snadno vzniká šedý vlas neúplné pravdy na internetu ukážu na článku časopisu Téma 01/2021, MUDr. Jan Gojda, Ph.D, odborník na výživu z klinického výzkumu Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. Lékařské fakulty UK a Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Cituji:

„Všichni, kdo maso vynechají úplně, mohou být ohroženi nedostatkem některých živin nebo jiných látek, což může vést k vzniku onemocnění… Výskyt cukrovky 2. typu v populaci podle druhu stravy. Jídelníček bez omezení: 7,6%, polovegetariáni: 6,3%, pollotariáni: 4,8%, laktoovovegetariáni: 3,2%, vegani: 2,9%.“

Na jiném místě článku cituji:

„Vitamin B12 neboli kobalamin je reálně jediná látka, kterou nelze získat přirozeně z rostlinných zdrojů… Vegani a vegetariáni prý mají na rozdíl od „všežravců“ lepší předpoklady pro pevné zdraví. Mohou být ale více ohroženi nedostatkem některých minerálů a vitamínů, například B12. Ten se podílí na krvetvorbě a má vliv na fungování nervů a svalů… Nedostatek vitaminu B12 může způsobit deprese… Zatím víme, že problematický je nedostatek vitaminu B12, vápníku a také vitaminu D, což je ale problém celé společnosti. A veganské děti mají v našich podmínkách i méně jódu… Vyšší riziko chudokrevnosti se neprojevilo… Jinými slovy je třeba pomyslet na to, že u veganů a vegetariánů mohou být klinické příznaky pozměněny příznaky nedostatku vitaminu B12 nadměrným příjmem vitaminu B9… Každopádně podle literatury trpí nedostatkem B12 asi 60 % vegetariánů.“

Kyselina listová se označuje též jako vitamin B9, folát či folacin.

Dále už jen heslovitě. Červené maso obsahuje železo v hemové formě snadno vstřebatelné organismem. Na druhé straně je uváděno jako rizikové pro vznik nádorů zvláště v trávicím traktu. Autor článku uvádí, že lze doporučit 200 g masa za týden. Doporučuje část červeného masa nahradit rybím masem, dále vejce, mléko.

Článek uvádí, že veganství může prodloužit život až o 3,6 roku.

Nedostatek látek ve výživě lze kompenzovat jejich umělým obohacením. Což má být jednodušší, než zabránit škodlivým účinkům, třeba nadměrné konzumace masa.

Kdybych tou větou o prodloužení života o 3,6 roku bez souvislostí začal, vytvořil bych zase kus šedého vlasu internetu. Autor článku opakovaně říká, že je obtížné to prokázat. Vegani na sobě provádějí unikátní klinickou studii. Porozuměl jsem tomu tak, že vegany a vegetariány mají dobře prozkoumané, problém je u srovnávané skupiny lidí, kteří jí bez omezení jídelníčku. Jak vybrat tuto skupinu všežravců, aby byla srovnatelně reprezentativní. Hodně záleží na celkovém životním stylu, dostatku pohybu, přiměřené hmotnosti, péči o zdraví. Já sám si dovolím předpokládat, že vegetariáni většinou netrpí nadváhou, která pak souvisí s cukrovkou, menší procento vegetariánů kouří, což je značně škodlivý faktor, údajně srovnatelný s častou konzumací uzenin.

Můj názor: Maso a následně pak člověk sice kumuluje halogenderiváty – dříve DDT, PCB, také mnohá rezidua pesticidů (glyfosáty typu Roundup). Ale těžké škodlivé kovy (kadmium) se v potravním řetězci přes živočichy ředí. Maso bylo součástí jídelníčku od počátku lidstva. Pravěcí lovci byli v lepší kondici, než pozdější neolitičtí zemědělci. To mělo ale souviset s větším množstvím chorob přenosných ze zvířat a se zvýšením hustoty osídlení. Nynější společnost má díky dostupnosti internetu a mobilů problém s nedostatkem pohybu. Nedostatek pohybu může mít závažnější následky, než málo vyvážená strava.

Hned další týden má Téma 02/2021 článek MUDr. Marie Skalské, která na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK učí interní medicínu, problematiku výživy aktivního životního stylu. Článek je zaměřen k hubnutí, má 6 stran a do několika odstavců shrnout moudrá slova se nedá. Takže zjednodušení = další kus šedého vlasu do internetu.

Autorka říká:

„Bohužel kolem jídla existuje nejvíce konspiračních teorií a vyloženě blbostí.“

Asi měla to štěstí, že nečetla zdejší diskuzi.

Redaktorka říká, že v USA diskriminace kvůli nadváze a obezitě je u žen druhou příčinou a u mužů třetí. MUDr. Skalská říká, že zaměstnavatelé vychází z předpokladu, že když člověk dokáže se o sebe zodpovědně starat, umí dodržovat disciplínu a bude zvládat pracovní nároky. Dále sděluje, že Americká onkologická asociace uvádí, že je důležitější dostatek pohybu, udržení vhodné hmotnosti a restrikce alkoholu, než perfektně poskládaný jídelníček.

MUDr. Skalská říká, že zhubnout je jednoduché, nejtěžší je hmotnost si udržet, to dokáže jen 15% lidí. Vůbec nejdůležitější je o jídle přemýšlet. I diety založené na nesmyslech jako podle krevních skupin nebo dělená dieta herečky Kořínkové mohou vést k zhubnutí. Podstatné je omezit příjem energie z potravin (cukry, tuky, bílkoviny). Sacharidy potřebujeme, ketodiety vedou často k podráždění, únavě a nesoustředění. K masům říká:

„Rozdělení na červené a bílé maso je laické.“

Tmavší maso má více myoglobinu, přenašeče kyslíku ve svalech. Hlavně má ale víc tuku, než maso bílé (kuřecí, krůtí). Vegetariánství s dobře poskládanou stravou neodmítá, nemělo by být u dětí do 18 let a zvláště ne u mladých sportovců.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje 150 až 300 minut pohybové aktivity týdně. Řeknu zhruba půl hodiny denně. Zdravotní efekt na svalovinu se projeví na svalu teprve po 20 až 30 minutách. Delším cvičením už benefit nenarůstá a do 24 hodin odezní. Je tedy vhodné cvičit každý den. Po 20 minutách chůze je pomocí PET (pozitronová emisní tomografie) vidět, jak se mozek okysličuje proti sedění na židli. Velmi zdravá je chůze. Žena v práci u počítače, při dopravě domů autem a při práci v domácnosti udělá celkem asi 3000 kroků. Představa, že při všech povinnostech stihne celkem 10 000 kroků, je nereálná. Ale každé zvýšení třeba jen na 4000 kroků za den má význam.

Mění se názor na snídani. Někdo má pomalejší vyplavování spánkového hormonu melatoninu, pak není dobré se ráno do jídla nutit. Večer by se mělo jíst naposledy 2 hodiny před zklidněním. Kdo v osm lehne na gauč, by měl jíst naposled v šest, žena, která má ještě domácí práce, má dobu zklidnění později.

Pandemie bude mít velký dopad na kondici dětí. Mají málo pohybu a zvykají si na to. Mobily a tablety u dětí do 5 let dovolit nejvýš 1 hodinu denně. Paní doktorka má tři děti a říká s humorem, že rodinu lze svolat vypnutím wi-fi.

Tímto článkem jsem chtěl říci, že i dnešní populárně vědecké a odborné časopisy a masmédia mohou přinášet kvalitní informace potřebné pro život v dnešní době. Nepřesnosti se mohou objevit všude. Také kniha stará desítky let odvolávající se na zdroje, které jsou nám zcela nedostupné, nemusí být zdrojem tolik hledané pravdy a správného způsobu života. A navíc přichází z dob, kdy byl způsob života jiný, včetně vnitřní pokory a hloubky křesťanské víry. To je vklad, který si starší generace odnášela z rodiny.

Zaujal mě článek časopisu Téma 02/2021, rozhovor s  biochemikem a genetikem prof. RNDr. Václavem Pačesem (78), DrSc. Takhle je to tam napsané jako by věk 78 let byl součástí titulu. Asi ne, ale přináší mnoho životních moudrostí.

Jako dítě v první třídě si k Ježíšku přál knihu Cesta k Bohu, doporučenou učitelem náboženství.

Reportérka: „Jak důležitá je víra pro vědce?“

Prof. Pačes: „Podle toho víra v co. Například Jiří Grygar je věřící člověk, i když je astrofyzik a přírodovědec. Víte, ono se to nevylučuje. Pod pojmem Bůh si můžete představit leccos, například i základní princip, jímž se řídí vesmír. Vždyť je to náhoda! Kde se vesmír vzal? Byl tady odjakživa? Co to je odjakživa? A jak dlouho tady bude? A sjednocující síla, která vesmír řídí, může být ten „Bůh“. Ale to je zatím mimo naše chápání.“

Reportérka: „Myslíte, že jsme se dotkli odpovědi na otázku, co je Bůh?“

Prof. Pačes: „To byste se musela zeptat spíš nějakého filosofa. Matematik a logik rakouského původu Kurt Gödel formoval důkaz Boží existence a logicky dospíval k tomu, že něco jako Bůh musí existovat. Já jsem přírodovědec, i když jsem měl v dětství náboženství, do kostela nechodím. Ale v jakési všeobecné principy věřím, patří mezi ně morálka, slušnost a další běžné (skautské) ctnosti. Doslova však Bibli neberu… Bůh je zatím mimo naše chápání.“

Můj názor je podobný, i když do kostela chodím. Už jsem mnohokrát psal, že k tomu, aby se člověk řádně choval a žil, není třeba dělat dalekosáhlé rozbory Bible a textů, které se do Bible nevešly, ani výklady východních moudrostí.

Prof. Pačes je synem lékaře, který byl perzekuován po roce 1948, Václav Pačes byl přijat na lékařskou fakultu a za 10 dní mu bylo oznámeno, že má nastoupit do dělnického povolání. Pracoval ve Vagonce Smíchov, později vystudoval Přírodovědeckou fakultu obor chemie. Pracoval jako biochemik a genetik v Akademii ČR v týmu, který jako druhý na světě zjistil genom viru. Ti, co byli první, dostali Nobelovu cenu.

Reportérka: „Máme stejný počet genů jako brambora a méně než rýže…“

Moje poznámka: Přečtení dědičné informace pšenice (roku 2018) se dlouho považovalo za nemožné. Genom této klíčové plodiny pro výživu lidstva je totiž enormně veliký a složitost dědičné informace pšenice je pětkrát větší než u člověka. 

Prof. Pačes: „… Rostliny musí mít některé geny navíc, například proto, že fotosyntetizují… I takový krab má větší genom, než máme my. Je to dáno tím, že většina genomu nemá žádnou funkci. I lidský genom je plný „nefunkční“ DNA. Jen ze 2 % je tvořen užitečnými geny… Poslední výzkumy ale ukazují, že „nadbytečná DNA“ může plnit některé regulační funkce… My studujeme oblasti lidské DNA, které nám vlastně nepatří. Jsou virového původu. Špatná zpráva je, že jsou to zbytky dědičné informace nádorových virů zvaných retroviry. Ty nás infikovaly dávno v minulosti, mnohem dříve, než jsme se oddělili od společného předka nás a opic. Tyto zbytky tvoří víc než 8% naší DNA, tedy 4x víc, než našich vlastních potřebných genů.“

Reportérka: „Se šimpanzi máme podobný počet kvalitních genů. Kde je v genomu zakódováno naše lidství? Jak tedy vznikl člověk moudrý?“

Prof. Pačes: „… Naše „lidství“ musí být zapsáno v naší dědičné informaci, jinak by se lidem nerodili zase jen lidé. Ale odpověď bude složitější, než pouhý náhodně změněný gen.“

Reportérka: „… jak souvisí fyziologická aktivita mozku s naším subjektivním prožitkem, tedy vztah mezi mozkem a myslí… To že cítíme lásku, hněv.“

Prof. Pačes: „Myslím si, že tohle jednou snad pochopíme. Právě molekulární genetika tomu hodně napomůže… Věřím, že se do budoucna najde kombinace genů, jež nám umožňuje myšlení. Možná si naše mozkové buňky předávají informace jinak, než je tomu u živočichů, které myšlení tak vyvinuté nemají. Mimochodem objevil se gen pojmenovaný HARP. Ten má nějakou regulační funkci v mozku, zatím nevíme jakou. Když se podíváte na evoluci toho genu, zjistíte, že mezi kuřetem a šimpanzem v něm došlo jen ke třem mutacím, ale my tam najednou máme sedmnáct mutací. Tento gen se tedy podstatně změnil v době, kdy vznikl člověk moudrý. A kdoví, jestli nám tento gen neumožňuje formovat právě myšlení.“

Dále prof. Pačes řekl:

„Neexistuje gen dlouhověkosti… Vliv genetiky na naše životy není ještě doceněn.“

Na jiném místě uvádí vliv genů za život člověka na příkladu možnosti úrazu, třeba v dopravě. Člověk, který má v genech dobrou kondici a rychlé reakce, může snáze postřehnout problém a stačí uskočit.

Můj názor: Genetika a statistika říká, že takový člověk má větší šanci vyváznout. Není to ani náznak toho, že osud je předurčen, že si každý musí odžít spravedlivý karmický trest.

Profesor Pačes je biochemik a genetik, je to přírodovědec, který neodmítá Boha. Pracuje s DNA a genomy. Složitost genomů včetně nevyužitých částí je dílem evoluce. Genom člověka je dílem evoluce. Sledování genomu a evoluce může umožnit pochopit myšlení a city člověka, které jsou na vyšším stupni, než u zvířat.

Takže po odepsání karmické odplaty můžu odmítnout i přímé stvoření člověka Bohem. Přírodní zákony jsou dány a v obecném pojetí je lze chápat jako nadřazený princip, jako existenci Boha.
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

55 komentářů

 1. I Slováci prožívají možné manipulace :

  https://www.youtube.com/watch?v=-eA_MM-BeQc

  ad/ „Bohužel kolem jídla existuje nejvíce konspiračních teorií a vyloženě blbostí.“

  I ten Slovák ve videu říká o obezitě, nadváze jako nebezpečném faktoru pro oslabení imunity. A jejich premiér chce lidi vážit na ulici !! Taky dobré.

  ad/ Člověk, který má v genech dobrou kondici a rychlé reakce, může snáze postřehnout problém a stačí uskočit.

  Může mít dobrou kondici ale špatný zrak a nestačí uskočit. Jinak řečeno – má dobrou karmu a nebo špatnou, jak jistě víte. I zdravotní stav je dán karmou.

  Ale i ten s těmi geny takovými či onakými stejně zemře.
  Díky

  1. Vendo, chápu, i kuří oko na noze je podle Vás karma.
   Mají mravenci karmu? Jezdívám v létě na kole hlubokými lesy a kolem jedné cesty je asi 20 mravenišť mravenců lesních, některá mraveniště jsou i blízko sebe a hlavně různě velká. Chtěl jsem se těch úspěšných v největším mraveništi dotázat, jestli mají dobrou karmu, ale měli na můj přístup jiný názor.
   Píšete -„Jinak řečeno – má dobrou karmu a nebo špatnou, jak jistě víte. “ NEVÍM. A proč bych měl vědět?
   Píšete :“Ale i ten s těmi geny takovými či onakými stejně zemře.“
   Není nad nové objevy a pozitivní myšlení.

 2. „Poznání bude rozmnoženo, moudrosti však přijíti nemohou.“

 3. Čísla, drafy, statistiky – co vypovídají o kvalitě lidského života???

  1. Návštevníku – geniálne! – Tak málo slov a tak veľavravné!

 4. Jestli jsem to správně pochopil, tak podstatou článku je upozornění na jakési intelektuální příživnictví, když pisatel použije jméno nebo i nějakou myšlenku renomovaného odborníka, kontaminuje je vlastními názory a vnutí čtenáři představu, že to všechno jsou názory oné uznávané osoby. Autor má pravdu, takové počínání je stejně jako každé jiné příživnictví hanebnost.

  Netuším, jak výše uvedené souvisí s otázkou karmy. Nauka o karmě říká, že biologická smrt není definitivní, že po fyzické smrti duše člověka žije dál a bude skládat účty z toho, co člověk konal. V této věci se nauka o karmě shoduje s křesťanskou vírou. Bůh sice není policajt, který dohlíží na každý lidský přešlap, ale představa, že se nám nic nemůže stát, pokud jsme dost mazaní, abychom dokázali zamést stopy po svých zločinech pod koberec, je mylná. Boží spravedlnost každého dostihne. Bůh není lhostejný přírodní zákon. Bůh také stvořil člověka. Stvořil ho jinak, než jak si mysleli naši předkové, když byli co do znalostí ještě batolaty. Věřím, že evoluční teorie je pravdivá, že mutace organismů jsou náhodné a že výsledek je dán životními podmínkami, které jsou rovněž náhodné, jak to formuloval Darwin. Když vše vzniklo jako souhra náhod, pak se zdá, že Bůh jako stvořitel již není potřeba, že je ve světě zbytečný. Já si přesto myslím, že to, co my považujeme za náhodu, možná náhodou úplně není, že my ještě neznáme celé software, kterým je řízen svět, že jsme zatím učinili jen nepatrný krůček k jeho poznání. Zatím je situace taková, že každý nový objev přinese nové otázky, takže místo toho, abychom si odškrtávali, co jsme nevěděli a nyní víme, roste oblast nepoznaného rychleji, než oblast poznaného. Čím více víme, tím více poznáváme, že nic nevíme.

  1. Příživnictví? Autor článku napsal vždy i svůj názor. Takže se nejedná o žádné příživnictví.
   Nota-bene, kdo vykládá Boha (….Boží spravedlnost každého dostihne. Bůh není lhostejný přírodní zákon. Bůh také stvořil člověka. Stvořil ho jinak, než jak si mysleli naši předkové,… ) je dle této teorie příživníkem na Bohu.
   Pokud bychom tedy měli býti v teorii příživnictví důslední, nikdo z nás by nepromluvil,….

   1. Matko, špatně jste mě pochopila. Pardal není příživník. Pardal nepodsouvá renomovaným autoritám své názory, jako by byly jejich.

   2. ad. pavel v14.1.2021 (20:21)
    No vidíte, jak tady kdosi psal:

    „Poznání bude rozmnoženo, moudrosti však přijíti nemohou.“

    Posouvám to, co je psáno jinam. Každý mozek i srdce tvoří trochu jinak. Někdo okamžitě pochopí, další si to ještě musí ujasnit, vygůglit a někdo to holt přesouvá úplně jinam. Ovšem moudrý nepřijímá bezvýhradně vše, co se kde semele a už vůbec ne, posunuté, či dokonce bláznivě přesunuté…
    Vidíte, zas přesouvám jinam…. No co už. Alespoň to nezabere moc místa.

  2. Pavle, pochopil jste dobře, že článek je proti manipulátorům, proti VĚDOMÝM rozsévačům nepravd. Cíleně se vyberou informace, a když je to neudržitelné, tak se přímo lže, jak se prvotní zdroj neopařilo najít. Nebo jak to někdo poslal a já nic, já muzikant.
   Píšete :“Netuším, jak výše uvedené souvisí s otázkou karmy.“
   Můj názor : S karmou nesouvisí nic, karma neexistuje. Pokud k něčemu sloužila a slouží, tak k udržení v klidu lidí, kteří jsou nejchudší a až na dně společnosti (v Indii).
   Píšete :“V této věci se nauka o karmě shoduje s křesťanskou vírou.“
   Můj názor: Vůbec ne. Žádné návraty duší s opravenou karmou křesťanství nezná.
   Jiná věc je potrestání špatného činu.
   > Společenská rovina – zvyklosti, poději zákony. Za zločin má být trest. Je to už Chamurapiho zákoníku
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADk
   třeba za křivé svědectví. :
   „1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen.“
   Jinak řečeno -odplata za zločin na zemi, za života, ne kdesi v pekle .
   > Představa vševědoucího Boha a odplaty, za to zůstalo skryto, je účinný prvek prevence zločinů, obecně zapojení svědomí. Jestli ta odplata nastane po smrti (já si myslím, že ne, smrtí všechno skončí) nebo nenastane nic, to není důležité. Pravdu o tom se nikdy nedozvíme. Podstatné je tomu věřit. A to bylo a je součástí křesťanské morálky a věřím tomu i já. I skrytý přečin je špatný skutek.
   Píšete: „…co jsme nevěděli a nyní víme, roste oblast nepoznaného rychleji, než oblast poznaného.“
   Samozřejmě, bylo to tak vždycky. Představa, jak se správnou cestou dobereme k úplné pravdě je mylná. Informací (mezi nimi bohužel bude stále víc špatných) bude stále víc. Hrabeme se jakoby nahoru za jednotnou pravdou a strháváme široký lavinový trychtýř dalších informací.
   Pavle, v článku jsem se snažil ukázat, že z hlediska genetiky je vývoj člověka jako nejrozumnějšího tvora možný.
   Na Plovárně s Markem Ebenem byl náš původně chemik, který skončil jako profesor výzkumu ( genomu) rostlin na univerzitě ve Vídni a před padesátinami dostal ocenění za celoživotní práci v tom oboru. Celoživotnímu ocenění před padesátkou se oba smáli.
   Mluvil moudře a srozumitelně. Život se na Zemi vyvíjel. Zásadní krok byl o jednobuněčných organismů k mnohobuněčným. Živočichové mají možnost pohybu a potřebují energii, kterou by neměli možnost získat bez rostlin. Dál ale vývoj mnohobuněčných rostlin a živočichů je jako by jedna tato větev byla z jiné planety. Nic společného. Kromě přenosu informací pomocí DNA.
   Můj názor: Asi 150 milionů let na Zemi vládli dinosauři, zanechali po sobě spoustu stop, koster a důkazů rozmanitosti.
   Život založený na DNA je prostě velmi adaptibilní. Nejschopnější a nejvíc přizpůsobiví nejlíp přežijí a rozmnoží se. Mají spravedlivou odplatu za svou genetickou výbavu.
   >Nejde o předurčenost osudu jednotlivce, to nelze plně předvídat. Zdravý inteligentní člověk s emoční inteligencí má šanci uspět, ale je mnoho náhod, které to mohou změnit. Ale statisticky u statisíců a milionů lidí to platit bude hodně dobře.
   Bůh podle mě tedy dvě roviny jak přiblížit se k jeho pochopení, která plně možné není, když vědomí přesahuje.
   >Bůh jako ustanovitel morálních zásad a strážce jejich dodržování
   >Bůh jako universální princip přírodních zákonů – vesmír, vznik a vývoj, možnost vzniku života a jeho vývoj evolucí.
   Evoluce se pak může jevit jako zásah samotného Boha. Já jako přírodovědec jsem k tomu skeptický. Stejně jako k možnosti poznat Boha. Věřit v Boha však je něco jiného. Jak už jsem mnohokrát psal, považuji Boha (i různé bohy během vývoje civilizací) za to, co vytvořila lidská mysl. Mně víra pomáhá překonávat životní těžkosti a nejistoty.

   1. Pardale, omlouvám se, že krátce vstupuji.

    ad/Jiná věc je potrestání špatného činu.
    > Společenská rovina – zvyklosti, poději zákony. Za zločin má být trest. Je to už Chamurapiho zákoníku

    Ano, za zločin nejen že má být, ale je i trest. Příčina a a po ní následek. /karmický zákon akce a reakce, zákon vzájemného vyrovnání…. / Zločin a pak trest. V lidské společnosti v této úrovni se dá tomu ale vyhnout. Někdo má peníze, vykoná zločin = příčinu, poskytne ale úplatek a trest = následek, který by měl přijít se nekoná. U Boha se toto nemůže stát. Bůh je neúplatný a navíc, když již má člověk spočítány všechny vlasy na hlavě, a Bůh i o takové až lapálii ví /také z Nového zákona/, nechal by pak nepotrestaný závažný zločin?

    Máte dobrou paměť, vzpomněl jste si na svůj popis ženy „tam dole“.

    Připomenu Vám, že jednou jste si našel jak Sant Mat definuje stvoření. Připomenu jen i Vámi popsanou kosmogonii; úroveň Pinda, Anda, Brahmádna…. . Dál již není potřeba jít z hlediska mého následujícího vysvětlení. Tyto tři oblasti jsou z pohledu duše úrovněmi, kde se ona „pohybuje“. Jen v jedné z nich má fyzické tělo a jen v té úrovni vytváří karmu. / tady pracuje, shromažďuje, ničí, zabíjí, miluje, staví, nenávidí, žárlí, hněvá se…../ V těch dalších dvou úrovních duše již bez fyzického těla trpí či má i odměnu,…a připravuje se na nové zrození podle tohoto karmického zákona. Tyto tři oblasti jsou v souhrnu tím tzv. světem, podle nového zákona vězením, ze kterého ….Matouš 18-34: „A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh“.

    Kdysi jsem o tomto verši napsal a vedl i diskuzi, že to není sdělení, kdy by Bůh ním říkal; nezaplatíte, budete žít navěky, ale ve vězení. A to je ten neměnný zákon reinkarnace, který se zákonem karmy úzce souvisí. A to vězení je oblast tří světů /těch úrovní/, jak jsme napsal výše a které jste tu uvedl i Vy.

    A ještě k Vaší myšlence :
    „Jestli ta odplata nastane po smrti (já si myslím, že ne, smrtí všechno skončí) nebo nenastane nic, to není důležité.“

    Odplata po smrti nenastane? Po smrti těla přichází duše se svoji myslí a jemnohmotnými těly do oblasti, kde je tzv. očistec, kde se duše nejprve dozvídá a přijímá svůj předchozí život takový jaký byl a ponese pak nápravný boží plán se vším, co ke kvalitě- nekvalitě života přispívalo – v negativním i pozitivním smyslu. A pak následuje tzv. „výuka vedoucí k nápravě“ /je tam i to tzv.peklo, tedy náprava formou prožívání kupř. utrpení, které duše v součinnosti s myslí a tělem v hmotném životě způsobila konkrétnímu člověku; ale i odměna kupř. v úrovni postupu ke světlu, v tzv. nebi /. V sanskrtu je pro to výraz sansára, věčný koloběh zrození a umírání. ( malá poznámka – k té věčnosti bych mohl napsat mnohé, ale není to podstatné )

    Ještě jste napsal k předchozímu – „Pravdu o tom se nikdy nedozvíme.“

    Dozvíme, ne ale tady v oblasti života s tělem, ale ve vyšší oblasti. Je pak ale Zákonem Boha si tuto pravdu pro příští zrození duše nepamatovat. Duše si pamatuje jen tendence, které měla v nespočtu stvoření, jež prožila – opět je pro to jeden pojem ze sanskrtu – sanskára. Ty tendence se koloběhem životů mohou změnit a k čemu až může dojít, to nebudu teď nijak komentovat.

    Václav Žáček

   2. Pisatel neví o karmě, snad nezná ani jistotu opakovaných životů? Raději hledat, než sdělit, co nezná že: „karma neexistuje“.

   3. Vendo, žasnu co jsem údajně napsal , píšete :“A to vězení je oblast tří světů /těch úrovní/, jak jsme napsal výše a které jste tu uvedl i Vy.“
    Nebo :“Připomenu jen i Vámi popsanou kosmogonii; úroveň Pinda, Anda, Brahmádna…“
    Komentář: Jestli jsem něco psal tak ve smyslu kosmologie ( vznik a vývoj vesmíru jako celku), pojem kosmogonie jsem nepoužil. Samozřejmě jsem nepopisoval úrovně úrovně Pinda, Anda, Brahmádna…
    Budu si Vaše úrovně pamatovat pomocí mnemotechnické pomůcky Pinďa a Anďa.
    Můj názor je jasný: po smrti člověka nastává rozklad těla i mozkové činnosti. Nesmrtelná nehmotná věčná duše je otázky víry, ničeho jiného. Duše by musela nést informace, informace jsou uspořádaný systém, etntropie ( chaos) samovolně roste. Informace mohou dlouhodobě existovat jen za dodání energie. Energie je hmotné podstaty. Čili spor s tím, že duše je nehmotná a ještě věčná. Pokud je něco v rámci několika generací věčné, tak myšlenky, které jsou tak hodnotné, že se uchovávají a předávají ( Bible, Chamurapiho zákoník, Newtonovy a Keplerovy zákony atd.).
    Píšete :“Po smrti těla přichází duše se svoji myslí a jemnohmotnými těly do oblasti, kde je tzv. očistec..“
    Můj názor: jemnohmota a jakási jemnohmotná těla neexistují. Karma neexistuje.
    Píšete :“Příčina a a po ní následek. /karmický zákon akce a reakce, zákon vzájemného vyrovnání…“
    Příčina a po ní následek. Na co k tomu potřebujete karmu?
    Přeměna nehmotné informace v duši na něco, co působí konkrétně ve hmotném těle náhodně vybrané oběti, to jsou báchorky a strašení. Ne spravedlivá odplata za činy.
    Pokud mohu požádat, tak mi už o tom nepište, obraťte se na spolubratry karmoše a utvrzujte je ve víře.
    V karmu si věřte klidně dál, je to Váš názor, určitě to škodí méně jak rozesílání nesmyslů o covidu nebo házení vln termínů v sanskrtu.

   4. Pardale, podívejte se, co jste svobodně napsal 8.1.2017 v 0:14 hod. pod mým článkem https://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/

    Popsal jste tam oblasti – doslova jste to uvedl – Oblasti z nichž se skládá svět !!!
    A pak popisujete oblast Pinda, Anda, Brahmánda….. vždy v několika větách. Takže Vaše, že jste nepopisoval je kec, možná výpadek Vaší paměti.

    Teď píšete, že „Samozřejmě jsem nepopisoval úrovně úrovně Pinda, Anda, Brahmádna……. – tak se na to podívejte. Převzal jste to a tím i to popisujete.

    Uznávám ale, že jste nepoužil termín kosmogonie.

    Pokládáte mi poslední otázku . „Příčina a po ní následek. Na co k tomu potřebujete karmu?“
    Nebudu se ptát, jestli chcete odpověď. Otázka byla položena. A tak naposledy. Karma, karmický zákon se definuje jako ….každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek, jaký jeho činům odpovídá. Jde o odplatu a ta může být negativní nebo pozitivní. Zkráceně, je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku; výsledek minulých myšlenek, činů a slov.

    Na závěr – Pardale, reagoval jsem na Vaši odpověď Pavlovi V. ze 14.1. čas 11:22. Byly tam podle mě z Vaší strany uvedeny nesmysly.

    Pardale, napsal jste mi – „Pokud mohu požádat, tak mi už o tom nepište,…… .“
    Nebudu a žádám Vás o totéž.

    Václav Žáček

   5. Já nejsem odkojený archivy nesmyslů, abych si pamatoval, na co jsem odkazoval před 4 roky, že to byl nesmysl a je pořád.
    https://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/
    Pardal8.1.2017 (0:14)
    „Vendo, stále citujete zdroj Sant Mat. Jak ten člověk stoupá soustředěný na třetí oko do vyšších světů, kde na něj čeká astrální forma Mistra, pak spaluje svou špatnou karmu.
    Nemáte taky nějakou nějakou stránku zkušeností tisíců lidí s astrálním cestováním nebo jste Vy osobně pořád ještě v oblasti Pinda? Slyšel jste už ten zvuk a stoupal? Vím, že jste už o Sant Mat dříve psal. Jestli jste z toho nic nepoznal, tak o čem to je?

    Zázrak nastane, až Vašim Příběhům, mýtům, legendám a pohádkám někdo uvěří.

    http://pocamag.cz/sant-mat.php
    Následuje cititace z uvedených stránek, která rozumnému čtenáři slouží k tomu, aby viděl, co je za hrůzné ptákoviny to astrální cestování včetně třeba toho Třetího oka. Nebo :“Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí.“
    Takže stoupejte do vyšších oblastí bytí. Já Vám tedy nezávidím a radím místo takových úletů si zajít do přírody na zdravý vzduch.
    Píšete :“Na závěr – Pardale, reagoval jsem na Vaši odpověď Pavlovi V. ze 14.1. čas 11:22. Byly tam podle mě z Vaší strany uvedeny nesmysly.“
    Komentář: Těžko, já jsem Pavlovi V. v čase 14.1. čas 11:22 nic nepsal. Letos ne, jak snadno nahlédnete do 50 posledních příspěvků.
    Příčina a po ní následek, to je tedy objev. Ono je to někde jinaK?

   6. Vy považujete Boha za to, co vytvořila lidská mysl. Jestli jsem vás pochopil, podle vás Bůh je cosi, co existuje v lidské mysli, ale ne nezávisle na ní. Použiji-li příklad, je to něco podobného, jako když projektant vymodeluje pomocí 3D programu v počítači dům a posléze umožní zákazníkovi, aby třeba tím domem virtuálně procházel a posoudil, zda se mu tam bude líbit. Když se počítač rozbije zmizí s ním i ten dům – byl pouze v paměti počítače, ale reálně neexistuje. Je možné uložit ten dům do cloudu a zpřístupnit mnoha dalším lidem, ale ani poté nebude skutečně existovat.

    Někteří věřící lidé mají tendenci představovat Boha jako něco, čemu člověk musí slepě uvěřit jako dítě, které slepě věří rodičům aniž by se ptalo, kde ty své názory rodičové vzali. Tito lidé naznačují, že Bůh a lidský rozum (lidská logika) jsou neslučitelné, že aby člověk uvěřil, musí se vzdát rozumu. Není větší blbosti. Bůh je plně v souladu s rozumem. Bůh komunikoval s proroky a zjevil se v Ježíši Kristu. Ježíš je historicky doložená osobnost. V Bibli se praví, že zemřel a byl vzkříšen. To se některým lidem může zdát nestravitelné, protože to odporuje přírodním zákonům. Jestli Bůh stvořil svět, pak to byl On, kdo mu dal přírodní zákony a to znamená, že má tyto zákony ve své moci.

    Někteří filozofové jsou přesvědčeni, že rozumné je pouze to, co lze experimentálně ověřit. Lze však experimentálně ověřit teorii velkého třesku? Nelze a nikdy to ani možné nebude. Je tedy teorie velkého třesku rozumná, když není experimentálně ověřená? Podle mého rozumná je a dokazuje, že rozumné může být i to, co se nedá empiricky doložit. Empiricky doložené jsou jen útržky této teorie, zbytek je spekulace.

   7. Venda píše:
    „Popsal jste tam oblasti – doslova jste to uvedl – Oblasti z nichž se skládá svět !!!
    A pak popisujete oblast Pinda, Anda, Brahmánda….. vždy v několika větách. Takže Vaše, že jste nepopisoval je kec, možná výpadek Vaší paměti.

    Teď píšete, že „Samozřejmě jsem nepopisoval úrovně úrovně Pinda, Anda, Brahmádna……. – tak se na to podívejte. Převzal jste to a tím i to popisujete.
    ________________________________

    Konečně něco zajímavějšího než covid, pro zasmání to nemá chybu.

    Pardal před 4 lety o půlnoci napsal:

    „Nemáte taky nějakou nějakou stránku zkušeností tisíců lidí s astrálním cestováním nebo jste Vy osobně pořád ještě v oblasti Pinda? Slyšel jste už ten zvuk a stoupal? Vím, že jste už o Sant Mat dříve psal. Jestli jste z toho nic nepoznal, tak o čem to je? Zzrak nastane, až Vašim Příběhům, mýtům, legendám a pohádkám někdo uvěří.“
    http://pocamag.cz/sant-mat.php

    Pardale, klidně to přiznejte, protože jste se trefil už tenkrát a hádám, že jste se u toho dobře bavil:-)).

 5. Pardale, chápem Váš spôsob uvažovania a spracovávania vedeckých, hypotetických a vieroučných informácii, ale chápem aj opodstatnenosť poznámky Návštevníka že
  „Čísla, drafy, statistiky – co vypovídají o kvalitě lidského života?“. Téma je to zaujímavá a zaslúži si našu pozornosť, ale nesmie sa to s tými číslami a grafmi preháňať.
  Čo sa týka viery a pochybnosti o Bohu ako Stvoriteľovi sveta, myslím, že je rozumné a múdre pripustiť jeho existenciu aj keď tu nemáme žiadne priame „vedecké dôkazy“.
  Vo svete sa dnes rozvíja a uplatňuje čoraz viac psychotronika a psychotechnika pôsobenia na ľudí a jej využívania k mocenskému ovládnutiu ľudí. Začína to byť veľmi nebezpečná hra mocenských štruktúr a deformácia ľudskej civilizácie. Možno by bolo potrebné sa viac zaoberať týmto vedným otázkam a problémom, lebo ako vraví – „tu nás začína tlačiť topánka“.
  Želám veľa vedeckých úspechov!

  1. Nejsem vědec, psal jsem mnohokrát.
   Einstein říkal E =mc2. Uvolněná energie odpovídá hmotnostnímu úbytku. Vítali ho ve 30. letech s tímto vzorcem jako heslem v Hirošimě.
   Einsten bojoval proti použití jaderných zbraní.
   Návštěvníku, Vaše názory a komentáře se tak liší od mého chápání, že nevím, jestli Vám budu něco platný.
   Přeji pohodu.

   1. Návštěvník pro Pardala: Taky přeji pohodu! Já jsem se domníval, že sem lidé chodí diskutovat o předmětu jejich společného zájmu a nikoliv pro osobní koketování. Jestli se považujete za vědce, nebo jen za vychloubače je úplně šumi-fuk, ale když napíšete nějaký svůj výrok uznávaný před mnoha léty, tak to vyvolá reakce a polemiku, zejména, když se jedná o takové téma, jako je duševní energie.
    Přeji hodně toho sebeuspokojení i když to nepovede k spokojenosti jiných!

 6. Pardale, píšete:

  Sledování genomu a evoluce může umožnit pochopit myšlení a city člověka, které jsou na vyšším stupni, než u zvířat.
  ____________

  Včera jsem byla v knihkupectví pro drobný dárek. Prodává tam takový oduševnělý vlídný intelektuál. Knížečku se zvířátky od pana Lady jsme našli (hurá!) a u pokladny jsem dostala ještě záložku s koťátky. Pán mi při rozloučení pravil: „Je to zvláštní, teď jsou hodně lidé smutní, ale těch zvířátek se to vůbec nedotýká, ona jsou pořád stejná.“
  Tak mi to pak dlouho rezonovalo hlavou a překvapilo mě to taky. Proč bychom si vlastně nemohli taky dovolit ten kočičí luxus, starat se jen o plnou misku, teplý pelíšek a občas podrbat, a to by mělo stačit k tomu, abych se cítila jako královna:-))

  cit.: „Takže po odepsání karmické odplaty můžu odmítnout i přímé stvoření člověka Bohem. Přírodní zákony jsou dány a v obecném pojetí je lze chápat jako nadřazený princip, jako existenci Boha.“

  Přírodní zákony vnímáme a chápeme skrze jejich projevy, je to tak?

  1. Věro, život se skládá i z příběhů i jejich interpretace. Pokusím se i z chabého příběhu vykřesat něco, co asi moc nepotěší, nezahřeje, ale alespoň má něco pozitivního a není to covid pozitivní.
   Šel jsem se psem na zahrádku odházet sníh ze skleníku s polykarbonátovými deskami. Na lavičce s pěkným výhledem na svět seděl jako obvykle slušný bezdomovec neurčitě pozdně středních let. Zdraví vždycky na dálku, zjevně je rád, když se náš pes u něj pozastaví. //Pes si asi myslí : nejsem hloupej pes, zná se s páníčkem, tak já ho znám taky//.
   Vyměníme spolu dvě věty o počasí a já jdu dál. Připomíná přerostlé dítě z Ladových obrázků- silná pletená čepice zavázaná až pod bradou, velká bambule, rukavice palčáky a radost z toho, že slunce svítí, sníh se leskne, vítr nefouká, mráz se dá vydržet.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada
   Narodil se v jihočeských Horusicích známých velkým rybníkem. A sněhu bylo zjevně tehdy plno nejen na horách jako dnes.
   Jako dítě si poškodil jedno oko a měl zjednodušené prostorové vidění. Jeho kresby jsou možná i proto tak blízké dětem a roztomilé dospělým.
   Takže i člověk, který vstoupil do života s postižením přinesl trvalé radosti dětem. Vzpomínám si na bruslení na rybníce, mezi vesnické děti rodiče dnes bychom řekli chalupáři z města přiváděli občas adoptovanou dceru, která mělo jedno oko skleněné a báli se o ní. Dnes bych řekl, že to byl hrozný spratek, zahodila schválně to skleněné oko a my jsme ho pak všichni hledali v zavějí odhrnutého sněhu. Ale nikdo se jí nesmál ani nijak neodstrkoval.
   Dnes jsou děti příliš uzavřené doma. Děti mají růst /u nás se říká rost/ v houfu. Naučit se podřídit, ale i chránit slabší.

   Za 80 000 let má být další doba ledová, fest, ještě větší jak ta největší před 22 000 roky, půl Evropy pod ledem. Určitě bude nějaké vedení EPU ( Evropská podzemní unie zahrabaná někde hluboko a využívající geotermální energii), která vydá k tomu pokyny. Dnes: Jeden litr vody uvařený v kávovaru = emise CO2 asi jako se žádá pro nová auta od roku 2021 pro osobní auto na 1 km. A jsou i tabulky, kolik gramů emisí CO2 odpovídá, že se otevřou venkovní dveře za mrazu. Ne jako v časech ladovské zimy, kdy tabulky byly leda zamrzlé krásnými ledovými květy.

   1. Pardale, píšete:
    život se skládá i z příběhů i jejich interpretace….Za 80 000 let má být další doba ledová.
    ____________

    Asociace:

    Nedávno jsem koukala na film o Roaldu Amundsenovi. Dnes v pořadu S.Motla byl vyprávěn životní příběh Františka Běhounka. No a protože osudy těchto velikánů se protnuly v příběhu vzducholodi Italia, zajímalo mě to, koukala jsem na to taky a zaujala mě zmínka o zapojení spiritistů do pátrací akce po ztroskotané expedici. Médium – prostá žena, švadlena z Jilemnice měla popsat svoje vidění, které v podstatě popsalo skutečnost. Že František Běhounek je živ a zdráv a těší se dobré mysli. O druhé polovině týmu expedice, která zůstala nezvěstná měla švadlena vidění, že zahynula dřív, než dopadla na led.
    Tak kdo ví, jak to s tím informačním polem je….

   2. Věro, obecně. Nesplněných předtuch a běžném životě snů je neskutečně víc, jak těch, co se splnily. Rozdíl je v tom, že jen dlouhodobě ty neobvyklé, které se splnily si pamatujeme.
    Psal jsem už několikrát. Jel jsem kdysi v sobotu na kole za mámou, děti a manželka byli u druhé babičky. V noci před tím se mi zdál velmi živý sen, viděl jsem jak někdo letí vzduchem, dopadl tvrdě na obličej, zvedl hlavu, která padla vzápětí zpátky. Varoval jsem tehdy malou dceru, aby nelezla na vysokou houpačku. V neděli hlásila: Tati, na houpačce jsem nebyla. V úterý jsem šel dřív z práce, že vezmu děti do bazénu. Manželka už byla ale přichystaná a jela s nimi sama. Ohlédla se někde na děti za sebou, vlítla do díry v asfaltce, letěla vzduchem, padla na obličej, zvedla hlavu a zase jí spadla nazpět. Říkaly děti. Vážný otřes mozku, přeražená horní čelist, doktor na záchrance řekl, že horní čelist přeraženou ještě neviděl. Když jsem za ní přijel do nemocnice, tak mě ženy na pokoji naváděly : Tady máte manželku. Nepoznal jsem jí, měla obličej oteklý jako meloun.
    Podobně jsem varoval bratra, že nemá vstupovat do hluboké studně. Divil se moc. Vylezlo s toho pak, že pojedou do Chorvatska a chce se potápět. Což mu pak manželka zatrhla, i když vždy po obědě přišel lákat potápěč s vybavením.
    I moje máma, která nám na dvoře nechávala neuvěřitelnou volnost, když výjimečně měla nějaké varování, tak jsem to respektoval. Po průtrži mračen : nechoď k potoku, mohlo by se něco stát. Co by se stalo, šel jsem, ale pak mi zacukalo srdce a zůstal pár desítek metrů na svahu. Asi 3 km nad tím se protrhla hráz rybníka. Plocha si jako fotbalové hřiště se valila jako rovnoramenný trojúhelník, ve předu přílivová vlna asi po kolena jako svislá stěna na šířku toho trojúhelníka a úplně rovná, jen malinká háďátka vln se předbíhala. Vlétlo to do lesa a začalo lámat menší stromy.
    Takže varování tohoto neznámého původu beru vážně.
    Zvířata mají instinkty, bez nich by nepřežila. Člověk má tyto oblasti příliš potlačeny myšlením.
    Film Amundsen jsem viděl, příběh Běhounka znám i kniho Oceánem na kře ledové. Kniha o dobytí jižního pólu ( Amundsen a Scott) byla mé oblíbené čtení v mládí a pamatuji si i obrázky v ní. Náš spisovatel Stanislav Bart psal dobře.

   3. Jeden můj kamarád měl pocit, že nemá jít to ráno do práce. Prostě jen pocit, někdy se to prý dá pocítit v oblasti kolem žaludku. Tíseň?!
    Rozhodl se, že si hodí mincí a když padne orel tak půjde, když panna tak nepůjde. Vyprávěl to pak kamarádovi v nádražní restauraci u kávy a ten se zeptal, tak padla panna? Jo, ale musel jsem si hodit tou mincí osmkrát.
    Dalo by se namítnout, že prostě hledal důvod nejít do práce. To je to nejjednodušší vysvětlení. Večer se dozvěděl, že minibus, který vozil dělníky na stavbu se vyboural, jeden kolega zahynul, dvě vážná zranění, tři lehká. Kdyby prý šel do práce, kdo ví, jak by to dopadlo s ním.

    Nabízí se tak pohled na osud. Ten neznáme. Osud vytváří okolnosti, aby se karma mohla projevit. Svoji svobodnou vůli můžeme užívat, chceme-li vyjít předním nebo zadním vchodem nebo vykročit pravou či levou nohou. Náš pozitivní nebo negativní přístup však neodvrátí osud od toho, aby konal. Osud uplatní svoji moc a dovede nás do situace, která bude příčinou našeho pádu, bez ohledu na to, kterou z možností jsme si vybrali. To bylo naším osudem. Tato situace byla předurčena; zůstává tedy nezměněna.

    Ten příběh měl ale své pokračování. Po kávě následovali nějaké dva-tři panáky a potom pár piv. V rozjařené náladě šel dotyčný zkratkou domů, spočívalo to v chůzi po kolejích a zrovna když byl na mostku přes potok, zahoukal vzadu vlak, který pro svoje zpívání neslyšel. Lekl se a chtěl elegantně zábradlí přeskočit, ale v té rychlosti si neuvědomil, že bude padat z výšky asi 2,5 metru. Dopadl nešťastně tak, že si zlomil komplikovaně nohu v kotníku.

    Souhlasím se Stanislavem. Klokotání myšlení, jeho doslova vír, je opravdu velmi silné a člověka často odvádí od své přirozenosti.

    Také se mi líbí myšlenka toho pana profesora z článku :….“Bůh je zatím mimo naše chápání.“

   4. Venda píše:
    Svoji svobodnou vůli můžeme užívat, chceme-li vyjít předním nebo zadním vchodem nebo vykročit pravou či levou nohou. Náš pozitivní nebo negativní přístup však neodvrátí osud od toho, aby konal. Osud uplatní svoji moc a dovede nás do situace, která bude příčinou našeho pádu, bez ohledu na to, kterou z možností jsme si vybrali. To bylo naším osudem. Tato situace byla předurčena; zůstává tedy nezměněna.
    _____________________

    Není to pravda. Člověk není vězněm svého osudu. Ale to zde už bylo polemizováno x-krát.

   5. Ať už je náš tzv. „osud“ jakýkoliv, než se naplní, vždycky by naše rozhodování a volba měla být konfrontována s naším svědomím a mravním kodexem. Nejsme slepci tápající na cestě, jsme vědomé bytosti a schopnost rozlišovat máme danou – jistě ne nadarmo a zadarmo.

   6. Zdravím!
    ad/ Člověk není vězněm svého osudu. – píše paní Věra.

    Nikde ale není napsáno, v příspěvku Václava, že by byl člověk vězněm osudu. Vězení má totiž podstatný znak v omezení svobody.

   7. ad Nikde ale není napsáno, v příspěvku Václava, že by byl člověk vězněm osudu. Vězení má totiž podstatný znak v omezení svobody.
    ___________________________

    Chytrej pejsek…:-))

    Aloisi, Venda napsal:

    „Osud uplatní svoji moc a dovede nás do situace, která bude příčinou našeho pádu, bez ohledu na to, kterou z možností jsme si vybrali. To bylo naším osudem. Tato situace byla předurčena; zůstává tedy nezměněna.“
    /Venda/

    No a to jinými slovy znamená, milý Aloisi, že – podle Václava – člověk je vězněm svého osudu. Nebo vy to snad vidíte jinak? Klidně tu Václavovu tezi vyvraťte, páníček bude mít radost (a já taky).

   8. Ale, ale, vždyť Vy přece víte a sama jste to tu sdělila – všechno je jinak.

   9. Věro, to je boj s větrnými mlýny, tady nejde o pravdu, ale kdo na ni má patent..
    Píšete dobře :“Ať už je náš tzv. „osud“ jakýkoliv, než se naplní, vždycky by naše rozhodování a volba měla být konfrontována s naším svědomím a mravním kodexem.“
    Jsem z toho, co píše Venda jelen :“Náš pozitivní nebo negativní přístup však neodvrátí osud od toho, aby konal. Osud uplatní svoji moc a dovede nás do situace, která bude příčinou našeho pádu, bez ohledu na to, kterou z možností jsme si vybrali. To bylo naším osudem. Tato situace byla předurčena; zůstává tedy nezměněna.“

    Budu tomu říkat cyklostezky, zacyklené pěšiny kolem pojmů a dojmů. Pořád dokola.
    Akce a reakce, příčina a následek, spravedlivá karmická odplata a neodvratný osud.
    Hledání cesty k dosažení duchovního klidu formou naprosté beznaděje : „Náš pozitivní nebo negativní přístup však neodvrátí osud“.
    Můj názor: Předurčený nezměnitelný osud a karma jsou ve sporu. Je-li osud předurčen, nelze ani tu karmu měnit, o což se má prý fest usilovat. Na karmu se lze vykašlat, ale určitě usilovat slušným způsobem o lepší život pro sebe a nejbližší.
    Někdo si tu karmu a nezvratný osud v diskuzi hýčká jako mimino. Když se něco v diskuzi pos***, tak se to přebalí a zavine do zavinovačky dalších frází. Teď je zavinut nezvratný osud.
    Argument: Příčina pak následek platí všude, takže nevím, proč s tím operovat jako se strašákem odplaty a ještě k tomu spravedlivé.
    Jiná věc je údajný zákon akce a reakce jako ve fyzice. Ve společnosti lidí neplatí.
    Akce a reakce jsou síly opačné, stejně velké a vznikají zanikají ve stejnou dobu. Kdežto příčina v údajně nevratném osudu spouští něco, co nastane bůhví kdy. Výslednice sil akce a reakce ve fyzice není nulová, protože síly působí na různá tělesa. Takže tady to je přesně opačně- působí na nás jako na jedno těleso a nepůsobí ve stejnou dobu (dlouhodobý alkoholismus a později bídné zdraví a úrazy).
    Něco mírně jiného je zobecnění zákona akce a reakce, Braun-Chatelierův princip pro (chemické) děje. Soustava reaguje tak, že svými účinky působí proti změně, která ji vyvolala. Ale není to tak jednoduše vidět. Třeba: Zvýšení tlaku vede k posunutí rovnováhy ve směru ke zmenšení objemu soustavy, která před tlakem jakoby ucukne.
    Zvýšení tlaku argumentů v diskuzi nevede k reakci proti argumentům, ale ucuknutí kamsi zpět v diskuzi do situace, kdy argumenty ještě nikdo nevyvracel. Prostě přehrabování archívních kompostů vydávaných za moudra.
    Když se nějaký argument podaří vyvrátit, ničeho se nedosáhne, po čase se vynoří stejný argument znova, jako místo přizabitých bakterií ve střevech se namnoží zas na uprázdněném místě.
    Jediné čeho se dosáhne je, že diskutující spolu napřed mluví moc, a pak vůbec nebo prostřednictvím trapných nahrávek kamarádů na smeč.
    I to jsou šedé vlasy internetu.
    Na konec zase nějaký mini příběh ze života. Zasáhl jsem do nezvratného osudu, ale nevím, jak to dopadlo. Dnes jsem pomáhal v lese zmatené dvojici zřejmě máma- dcera hledat kamaráda – zatoulaného psa rasy Jack Russel. Tma za hodinu na krku a pes nikde. Takže jsem jim dodal naději, že pes stopu najde, ale necvičený neví, kterým směrem vede, takže šel nejspíš domů. Řekl jsem, že náš Jack Rapl, jak mu říkám, vždycky ví, který směrem je domů, i když křižujeme cesty lesem. Psy se prý orientují i podle magnetického pole, umí jít správným směrem, i když tudy ještě nešli.
    https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/psi-vyzkum-orientace-magneticke-pole-zeme-vedci-ceska-zemedelska-univerzita.A200622_143349_domaci_aug

   10. Jestli se onen Jack Russel teriér jmenovala Džesi, pak jste potkal moji švagrovou s neteří. Ta švagrová (seniorka) mi nyní poslala politickou agitaci (níže), co jí přišla v mailu, s dotazem, co si o tom jako myslím:

    „Moje drahá žena má propadlou lékařskou prohlídku
    na“ řidičák“( „70“, v dobré kondici). Obrátila se na naši
    vynikající doktorku a ta jí v tichosti sdělila, že na posledním
    lékařském školení, kde přednášel i právník lékařské komory,
    jim bylo důrazně doporučeno, aby neprodlužovali důchodcům po sedmdesátce lékařské potvrzení!
    Nereagovali jsme na to až teď, na základě informace pana Hanycha, tomu začínáme věřit. Stydím se za tu naši sebranku v opozici,co s tím uděláme?
    Volby jsou jednou, byť slabou možností!
    Piráti chtějí odebrat řidičáky seniorům nad 70 roku!
    Jak to tak vidím, jmenované strany v bloku se vehementně snaží seniory vyšachovat z veřejného života, okleštit je na právech.Finančně, psychicky a zdravotně zdeptat.
    Muže se stát, že prosadí, aby senioři nad 70 let přišli o řidičák,
    protože ohrožují silniční provoz. Je to logické, protože těm
    zazobaným příživníkům, kteří nikdy nemakali a jsou bohatí jen díky tomu, že mistrně vysávají státní peníze (naše peníze), prostě na silnicích vadíme.
    Senioři dodržují pravidla silničního provozu, jsou opatrní a rozvážní, jenže tihle zmetci by chtěli na dálnicích a rychlostkách jezdit aspoň 150.
    Chtějí, aby senioři přišli o volební právo, aby senior po 70 měl
    nárok jen na tu nejzákladnější zdravotní péči.
    A takto to muže plíživě pokračovat dál.
    Nakonec v 70 budeš muset prodat byt či dům, vystěhovat se do důchodcovského koncentráku a čekat na smrt, aby mladí a chudí,
    ubozí migranti měli kde bydlet.
    Můžou nám vzít důchod, místo něho vyfasujeme lístky na základní potraviny a nejnutnější věci pro přežití a tím to hasne. Jediné právo, které ti zbude, bude dobrovolná nebo nedobrovolná eutanazie, aby jsi nepřekážel a uvolnil místo „ lepším a demokraticky smýšlejícím zmetkům“.
    Sice to zní jako hodně přitažené za vlasy, ale to co se děje kolem nás začíná HODNĚ, ale HODNĚ smrdět fašismem a totalitou. A TU NAŠI RODIČE A SOUČASNÍ SENIOŘI ZAŽILI.
    CHTĚJÍ NASTOLIT NOVOU TOTALITU HLAVNĚ NENÁPADNĚ.
    Aby se proti těm zlosynům nezačalo protestovat a lidi je nechtěli
    z politického života vyšachovat.
    Prosím, přepošlete tento odkaz svým přátelům. Myslím si, že se mnohých z nás toto téma hluboce dotýká a je třeba, aby se článek dostal na žebříčky a přečetlo si ho co nejvíc lidí.
    Děkuji za podporu.
    Srdečně zdraví Petr Hannig“
    Konec citace

    Petra Hanniga by si mohl Venda přidat do seznamu svých oblíbených komentátorů, který zde nedávno zveřejnil. Nechce se mi ho hledat. Byla tam, tuším, taková jména jako Petr Štěpánek, Xaver Veselý, Jana Bobošíková, Petr Žantovský, Zdeněk Zbořil, atd. Co jméno, to lhář.

    Petr Hannig není tak hloupý, aby si myslel, že té jeho agitaci někdo uvěří. Jemu úplně stačí, že zaseje semínko pochybností: „Co kdyby na tom přeci jen něco bylo?“

    Motivem těchto lží nemusí být jen prachy. V zaměstnání jsem měl kolegu, inženýra, který studoval v bývalé NDR. Nějaká dívčina ho vzala do rodiny a on popisoval svůj zážitek z této návštěvy. Šli do hospody, ale byla to hospoda privátní, neoficiální, v rodinném domě – všichni se navzájem znali. Když stoupla hladina šňapsu, zpívali vlastenecké písničky z druhé světové války a hrdě vyprávěli o svém hrdinství v boji. Že druhá světová jiným přinesla obrovské utrpení, pro ně asi nebylo tak důležité.

   11. Pardale, k Vašemu příspěvku není co dodat, je to tak. Karma se tluče s osudem a výsledek je nevraživost, uražení se, a „nekamarádím s tebou“. Jako v mateřské školce. Je fajn, když někde na konci debaty zůstane v záloze prostor pro smysl pro humor, který funguje jako brzda vznikajícího konfliktu, zvláště tam, kde v podstatě o nic dvakrát nejde. Aby to nakonec nekončilo jako v jednom hodně depresivním verši B. Reynka: „…stařena tu klove holí, z očí mne si bídy pel, psi se perou o hnát holý, v hněvu močí na popel…“

    Přeji pěkný den:-))

   12. Máme opravdu předurčen svůj osud, jak píše Venda? Víra v predestinaci má závažné konsevence. Tím hlavním důsledkem je, že člověk, který je „těžce stíhán osudem“ si za svoje neštěstí vlastně může sám – splácí svůj karmický dluh. Když takovému člověku pomůžu, vylepším svoji karmu, ale jeho tím poškodím – prodloužím dobu splácení jeho dluhu. Závěr je takový, že pomáhat ubožákovi znamená pomáhat někomu, kdo mohl být ve svém minulém životě zločincem. Pomáhat zločinci je ovšem nefér vůči jeho obětem. Věřím, že hinduisté mají nějaký výklad, kterým tento nehumánní důsledek dokáží obejít. Současně si ovšem myslím, že ti, pro něž je to výhodné, rádi uvěří, že jejich nynější pohodlný život je odměnou za ušlechtilost v jejich minulém životě.

   13. Pavle, hezký článek o řidičáku pro 70+, cestu pro potvrzení k paní doktorce mám na krku asi za 3 měsíce. Už trénuji koukání na dálku v přírodě. Nejvíc ovšem koukám na nedaleko na zadek psa…aby se nezatoulal.
    Z hlediska optiky oko starozraké nevidí na dálku ani na blízko pořádně. Obě oči vidí podststně líp jak jedno, mozek si umí dělat kompenzace a písmenka si dotvoří, což je přesně to, co se zkouší- přečíst úplně bez chyb ten zatraceně malý řádek.
    Ztracený pes se jmenoval Tobi, jestli se našel nevím. Dnes v lese nebyl, tak snad ano. Omlouvám se, že jsem napsal s y :“ Psy při orientaci..“. Píše se mi ypsilon líp malíčkem vlevo dole, jak í nahoře..:)
    K druhému příspěvku.
    Inflace dobrých skutků byla před rokem 1 000, kdy se čekal konec světa. Nikdo nechtěl přijímat dobré skutky, ale jen poskytovat, aby se dostal do nebe. Moc dlouho tato chvályhodná činnost nevydržela.
    Že vlastně bohatý a úspěšný si může myslet, že je to skvělou zděděnou karmou a nemusí makat, je dobrá myšlenka. Statistiky ale říkají, že úspěšnou firmu zazdí až vnukovská generace.

   14. Věro, já jsem to močení na popel samozřejmě jako kluk taky zkoušel, nic moc, ani obrazce se nedaří.
    Teď jako čilý stařík zvládám pravidelnou stolici a méně zvládám nepravidelnou moč.

   15. ad.
    Věra z Vysočiny18.1.2021 (11:59)

    Neskutečný komentář. Píšu si a s dovolením použiji dále.
    Asociace – to je jak v tý pohádce – překročená propast. Vám se to daří. Dík.

   16. Matko, povšimněte si, že B.Reynek ve svém verši použil techniku Cimrmanova tzv. absolutního rýmu. Resp. můžeme procítit splynutí substantiva s adjektivem, důsledkem čehož v oblasti Třetího oka zarezonuje dynamická emoční zvukomalba.

    Ne, vážně – B.Reynek dokáže tak dokonale vystihnout atmosféru okamžiku a atmosféru místa, že člověku přeběhne mráz po zádech a má pocit, že poetický obraz prožívá spolu s básníkem.

    https://revue.theofil.cz/fotogalerie-detail.php?foto=260
    B.Reynek, Lesík na podzim 1935

   17. Věro a matko.
    Vylezla mi z hesla Google
    “ hledani.gnosis.cz Venda paranormální“
    stránka s asi 200 diskuzními příspěvky. Google to chápe správně, než že by Venda byl paranormální, ale že o tom píše.
    https://hledani.gnosis.cz/paranormalni-schopnosti/comment-page-2/#comments
    To je počteníčko. Od vulgárního zesměšňování třeba Věry až po výhled a předevzetí do budoucna, tehdy v roce 2015,
    „Venda pro Padlého Lea 9.11.2015 (19:25)
    ..letos dopíšu příspěvek s pořadovým číslem 65. Pak již se budu věnovat své praxi s minimem účasti na zdejším fóru. Opravdu zdejší diskuzi nepotřebuji. “
    Komentář : Nevím , jestli by to šlo do rytmu písně:
    Každý ví, časy se mění…
    Předsevzetí se mění,
    jak léta jdou
    a lidé jak kamení
    stejní zas jsou.
    https://www.youtube.com/watch?v=g_7pvZEBz3Y
    https://www.youtube.com/watch?v=QlPac9mpItA

    Takže doporučuji to brát hodně s nadhledem, dávné šarvátky, dnešní šarvátky, zítřejší šarvátky a výsledek rozumný žádný.
    Což asi bude platit i v mém dalším článku
    Konec světa a život věčný
    Děkuji adminovi za zveřejnění.

  2. Věro, píšete: „Včera jsem byla v knihkupectví pro drobný dárek“. – To ma prekvapuje! U Vás sú kníhkupectva otvorené??? – To u nás sú všetky predajne okrem potravín, lekární, drogérie a potrieb pre psov už asi dva mesiace zatvorené a nekúpite si nič z toho ani v marketoch, aj keď to tam majú, ale majú to zakázané predávať. Tu je to všetko ako v spiacom kráľovstve, kde všetko spí a spí. Už ani v Tatrách neplatí, že tam „hromy divo bijú“. Všetko a všetci spia a snívajú o lepších časoch. Všetko spí a čaká sa na princa, ktorý nás zobudí…

   1. Degone, přiznám se, že už situaci „venku“ příliš nesleduji, ale knihkupectví by asi měla být zavřená, že? Ve čtvrtek jsem skutečně zakoupila v knihkupectví tuto krásnou knížečku
    https://www.zbozi.cz/vyrobek/zviratka-josef-lada-2018/fotogalerie/
    a vlastně mě ani nenapadlo zeptat se, jestli je nějaká změna nebo výjimka z výjimek. No tak vidíte, člověk udělá úplně normální věc a ono to vlastně vyzní jako nenormální:-)

 7. Pardale, není tady ještě mnoho diskuzních příspěvků, tak to píšu zde až dole. Upozorním a není třeba nic vysvětlovat – jen z Vaší strany pochopit. :

  Pardale, reagoval jsem na Vaši reakci Pavlovi V., jeho příspěvek byl ním napsán 14.1. čas 11:22.

  Pardale, chcete říci, že Pavel V. Vám tímto příspěvkem nic nepsal? Reagoval na Váš článek, ne? A vy jste mu za pár hodin dost obsáhle odpověděl a zpočátku jste si všímal i té karmy:

  Pro osvěžení paměti:

  Pardal 14.1.2021 (19:29) /všimněte si oslovení PAVLE !!, kterého jste myslel ??/

  Pavle, pochopil jste dobře, že článek je proti manipulátorům, proti VĚDOMÝM rozsévačům nepravd. Cíleně se vyberou informace, a když je to neudržitelné, tak se přímo lže, jak se prvotní zdroj neopařilo najít. Nebo jak to někdo poslal a já nic, já muzikant.
  Píšete :“Netuším, jak výše uvedené souvisí s otázkou karmy.“

  Můj názor : S karmou nesouvisí nic, karma neexistuje. Pokud k něčemu sloužila a slouží, tak k udržení v klidu lidí, kteří jsou nejchudší a až na dně společnosti (v Indii).
  Píšete :“V této věci se nauka o karmě shoduje s křesťanskou vírou.“
  Můj názor: Vůbec ne. Žádné návraty duší s opravenou karmou křesťanství nezná.
  Jiná věc je potrestání špatného činu.
  > Společenská rovina – zvyklosti, poději zákony. Za zločin má být trest. Je to už Chamurapiho zákoníku ……………………………atd.

  Víte co je podivné? Že lovíte, zřejmě pro Vás relevantní informace, na webu magie a duchovno – http://pocamag.cz/ ??

  Pardale, 13.1. jsem napsal toto, a týkalo se to myšlenky z Vašeho článku:

  ad/ Člověk, který má v genech dobrou kondici a rychlé reakce, může snáze postřehnout problém a stačí uskočit.

  Dodal jsem k tomu, že „Může mít dobrou kondici ale špatný zrak a nestačí uskočit. Jinak řečeno – má dobrou karmu a nebo špatnou, jak jistě víte. I zdravotní stav je dán karmou.“

  Díky a přeji mnoho úspěchů v tématice „Společnost“. Vašich 12 článků zde na gnosis má jen jeden v sekci „Hledání Světla“. Je to pochopitelné, protože Vy přece nehledáte „Světlo“, protože Vy ho máte a znáte, se vzděláním v přírodních vědách, jako viditelnou část elektromagnetického záření.

  Pardale, připomínám naše vzájemné žádosti a prosím, abychom je vzájemně dodržovali :

  Vy: Pokud mohu požádat, tak mi už o tom nepište, obraťte se na spolubratry karmoše a utvrzujte je ve víře.

  Já na to reagoval – Nebudu a žádám Vás o totéž.

  Pěkný den .

  1. Vendo jako obvykle, jste v kocích, takže jste založil novou linii diskuze.
   Vendo,
   je dobře, že si věříte, jiná věc je mít pravdu. Pavlovi jsem psal
   Pardal14.1.2021 (19:29)
   Pavle, pochopil jste dobře, že článek je proti manipulátorům, proti VĚDOMÝM rozsévačům nepravd.
   tredy ne jak píšete “ jeho příspěvek byl ním napsán 14.1. čas 11:22″.
   Psal jsem, že budu nemám sil odpovídat na Vaše fámy o covidu. Takže ještě dodatek: Na vaše objevy z archívů kašlu. Vždycky kus vyrtžrný ze souvislostí.
   Píšete :“Víte co je podivné? Že lovíte, zřejmě pro Vás relevantní informace, na webu magie a duchovno –
   http://pocamag.cz/ ??“
   Nelovím, nesouhlasím s tím, dělám si z toho leda legraci, brát to vážně nejde, což jsem psal v tom příspěvku s astrálnem . Odkaz ukazuje, že takové ptákoviny, jako píšete Vy, už byly uceleně napsané. Prostě, když je člověku smutno pro zasmání to špatné není.
   Takže ode mne naposled o čem je řeč a o čem dojmy. Psal jsem:
   https://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/
   „Pardal8.1.2017 (0:14)
   „Vendo, stále citujete zdroj Sant Mat. Jak ten člověk stoupá soustředěný na třetí oko do vyšších světů, kde na něj čeká astrální forma Mistra, pak spaluje svou špatnou karmu.
   Nemáte taky nějakou nějakou stránku zkušeností tisíců lidí s astrálním cestováním nebo jste Vy osobně pořád ještě v oblasti Pinda? Slyšel jste už ten zvuk a stoupal? Vím, že jste už o Sant Mat dříve psal. Jestli jste z toho nic nepoznal, tak o čem to je?

   Zázrak nastane, až Vašim Příběhům, mýtům, legendám a pohádkám někdo uvěří.“

   No a já jim nevěřím.
   Nezapomeňte poznamenat, že za tím No má být čárka, jazykový rozbor překlepů tu určitě chybí.

   1. Pardale, nejsem v kocích, jak píšete.

    A protože neakceptujete sám Váš návrh, ještě snad naposledy odpovím.

    V tom mém starém článku jsem napsal a může být z toho patrno, že není dobré chodit na veřejnost se svým interním poznáním. Ateisté či vědci to asi nepochopí nikdy a nejde primárně o zázraky. Doslova jsem tam napsal :
    „Jak je tedy mysl dostatečně kontrolovaná a koncentrovaná, může být smyslový svět postupně manipulovaný naší vůlí. Uvědomuji si, že schopnost kontrolovat mysl, nepodléhat smyslům a přáním, se vyvíjí společně s nárůstem víry a pokory v Boha. Tak jednoduché to je. Mystici proto často zdůrazňovali, že předvádění zázraků je cestou k růstu egocentrismu. Ten je pak pravým opakem duchovního směřování, neblahou cestou, která prosazuje vlastní vůli na úkor vůle Boha.“

    Viz. https://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/

    K Vašim všetečným dotazům kde se jako nacházím, jsem Vám napsal: „O svých interních zkušenostech na cestě Sant Matu nemluvím, nepíši. I pan dr.Johnson v citované knize někde uvádí, že je to vnitřní poklad člověka. Pokud má nějaký člověk vnitřní zkušenost – jako poznání třeba té vyšší oblasti, má ji i proto, že k ní dospěl doslova „tvrdou“ prací a tak i ví, že by o ní mohl lehce přijít, pokud by ji zneužil pro svět – kupříkladu pro zviditelnění svého ega, či nedej Bože, konání zázraků.“

    Vy to jistě nevíte, a proč byste měl, ale zasvěcení přináší žákům i poskytnutou informaci od Mistra o tom, že hovořit o svém vnitřním postupu značí pak jasnou ztrátu ! A tu já nechci.

    Také jsem Vám pod tím starým článkem napsal :
    „Zeptáte se žáka třetí třídy ZŠ co si představuje pod vzorcem E=mc2. Někdy v budoucnu se ale k tomu tento žák dostane. V tomto čase, v jeho věku však musí poznat mnoho z jiných oblastí a učit se mnoha znalostem a dovednostem. Postupně.

    Když se Vás zeptám, co je to v učení Mistrů např. Dasvándvár, co si pod tím představujete, a jaké místo má v praxi, tak tak, jako dospělý člověk, mající již školní výuku dávno za sebou, budete možná někde hledat odpověď. Pak se dopracujete k tomu, že možná někde najdete definici významu tohoto pojmu. Ale to není vše. Pak je nutné projít vlastní zkušeností tím, co toto slovo pro satsangiho znamená. A to je již o něčem zcela jiném.“

    Nemusíte ty příklady pochopit, nepochopil jste je ani tenkrát před léty a já to od Vás neočekávám ani nyní.

    Na závěr napíši jedno Vaše upřímné přiznání a vlastně i poznání, které jste před léty učinil : „Pro mě věčná duše a život po smrti neexistuje, prostě se rozpadnu nebo mě spálí.“

    Ano, teď jste to tak pochopil. Jinak to zatím ani nejde – je to o hledání, prošení a tlučení. Nemusíte mi věřit, ale duše, která má toto Vaše tělo, mysl a intelekt k tomu jednou dospěje.

    A úplně na závěr – už toho nechte, jak jsem Vám psal.
    Připomínám naše vzájemné žádosti a prosím, abychom je vzájemně dodržovali :

    Vy: Pokud mohu požádat, tak mi už o tom nepište, obraťte se na spolubratry karmoše a utvrzujte je ve víře.

    Já na to reagoval – Nebudu a žádám Vás o totéž.

    Zdravím.

  1. Anonyme, vědci říkají i jiné věci.
   https://edu.techmania.cz/cs/veda-v-pozadi/888
   „Mozek je ale velmi náročný na přísun živin, k jejichž zpracování potřebuje kyslík, proto už po 4 – 5 minutách bez kyslíku začnou mozkové buňky odumírat. V mozku se v každé chvíli nachází 15 – 20 % krve, kterou má člověk v oběhu. “
   Jinak řečeno: v době zástavy srdce má mozek zásoby glukózy i okysličené krve a není mrtvý. Což dokazuje i to, že klinicky mrtví svědci umírání pak žili se svým funkčním mozkem dál. Mozek ve funkčním těle spotřebovává asi 20 % glukózy, která je v těle k dispozici.
   Mozek ke své činnosti potřebuje kyslík a glukózu a při zástavě srdce má obojí. Při zástavě srdce se snaží lékaři ho znovu nahodit.
   Pak se může rozběhnout i mozek, pokud nebyl bez kyslíku příliš dlouho. V chladném prostředí je nevratné poškození mozku pomalejší.

 8. Autor se příliš dívá na televizi. Nestačilo sem rovnou vypastovat Cempera a Bubílkovou?

  1. Pane weisbachu, Pardal nepíše o televizních pořadech, ale o struktuře hodnověrnosti informací na internetu a myslím si, že je to napsané velice dobře. Smutné je, že na šíření nehodnověrných informací (roztahávání šedých vlasů děda Nevěda) se aktivně podílí i někteří autoři článků na Gnosis a považují to za správné. To je podle mě obrovská degradace úrovně webu.

   1. Věro, to mě nenapadlo, mělo to být v nadpisu: Šedé vlasy děda Nevěda.
    Takže snad už jen vypsat zde soutěž o titul Děd Nevěd.

   2. weissbach píše: Co považujete za nehodnověrnou informaci?
    _____________________

    Takovou informaci, která není hodna důvěry. Jejími zdroji bývají dezinformační weby, bulvár (do kterého už lze zařadit i Seznam), facebook, řetězové maily, obecně sociální sítě a agentury JPP.

 9. „„Existuje jedno, základné všetko obsahujúce fyzikálne pole, ktorého prejavom sú všetky v prírode pozorované polia – gravitačné, elektromagnetické, pole silných a slabých jadrových interakcií. Vo svete potom nejestvuje nič mimo tohto poľa, ktoré je nositeľom všetkých prírodných javov a z ktorého je všetko vytvorené – hmotné útvary (častice) sú iba „zhluky“ tohto unitárneho poľa.““

  Alois

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference