mapa stránek || vyhledávání

Esoterika a věda

Motto:
Svět je bláznivý, lidi neblázněte i vy.

Tak jsem nakonec neodolal a našel v slovníku cizích slov význam slova esoterika. A hned jsem se zalekl, jestli jsem intelektuálně vyspělý, když nejsem zasvěcený ani privilegovaný.

„Esoterika (z řeckého esoterikós, „vnitřní“, „uzavřený“) je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí.“

„…lze esoterismus definovat také jako vyhrazení určitých tajných znalostí zasvěcencům bez ohledu na náboženský či duchovní směr. …koncept magických korespondencí – spojený s ideou makrokosmu a mikrokosmu, víra ve vesmír jako živoucí bytost, důraz na kreativní imaginaci a vnitřní proměnu esoterika skrze poznání, doprovázený často ideou souladu mezi duchovními proudy – prisca theologia, a předávání zkušeností skrze zasvěcení.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Esoterismus

Takže poznání má vést k vnitřní proměně a předávání zkušeností skrze zasvěcení.

Zastánci jógy a astrálního světa říkají, že nejprve vlastní zkušenost a pak poznání. Zastánci vědy říkají, dvakrát měř a mockrát publikuj. Problém u esoteriky, astrálního světa a karmy vidím v tom, že není co měřit.

S esoterikou, astrálním světem, karmou a koncem světa je to jako s tím koronavirem. Napřed zasahuje starší ročníky, kteří víc o konci svého světa přemýšlejí. Starší ročníky rozjímají dobře, mají čas, ale už nemají vůli změnu života udělat. Doporučované vegetariánství, cvičení, odříkání všeho, i sexu – to moc netáhne. Mladší ročníky žijí s telefonem a internetem v ruce. Rychle si najdou všechno, tedy i důvod dnes ještě se změnami nezačínat.

Esoterika se dostává do sporu s vědou, ale snaží se přizpůsobit. Jako ten koronavirus, je méně nebezpečný, ale šíří se rychleji u mladých.

Já jsem pochopil, že nemá smysl psát rozbory toho, co je v astrálním světě a světě karmy nemožné. Je to na pomezí vědy, kde věda nemá jasné důkazy a tak přicházejí hypotézy a na jejich podporu další hypotézy. Esoterici pak vytáhnou kus hypotézy a už je jejich svět blíž vědě. Vypadá to víc věrohodně. A já jako autor proti pavědě shromažďuji argumenty, některé se jen lehce prekabátí a máme skoroesoteriku. Čím víc se do esoteriky vtahuje věda a do vědy esoterické pomezí vědy, tím je více verzí. Každý si může vybrat třešničky na dortu z různých verzí. Duchovní svět po smrti je tak nejasný, že nelze ověřit nic, ale lze splácat dohromady cokoliv. Vzniká splácanizmus.

A to ještě před 100 lety byl jeden Bůh a jeden svět.

Lidský mozek je nesložitější částí živé přírody. Ale lidé víc než 1000 lidských generací od kromaňonců přežilí díky tomu, že dokázali rychle a rozhodně řešit věci podstatné pro život. Tuto schopnost roztříštěním mysli a paralelními duchovními světy stále víc ztrácíme.

Dnes jsem viděl hejno racků jak zahnalo orla mořského. Rackové jsou rychlejší a nalétávají shora s křikem ze všech stran. Orel asi chtěl chytit některého z mladých racků na hladině. Ale neměl šanci. Rackové se pak slétli doprostřed rybníka na hladinu si odpočinout, křičeli a plácali do vody. Asi si ukazovali jak byli stateční – takhle to budeme dělat, je to náš rybník.

A náš svět, který se díky internetu tak rozšířil, se místo našeho společného rybníka stal systémem lokálních loužiček propojených hlavně virtuálně. A loužiček rozbitých diskuzemi na přátele a nepřátele.

https://www.jogin.cz/
https://www.jogin.cz/slovnik/

S rekreačním cvičením jógy jsem měl řadu let dobré zkušenosti. Slovník pojmy kolem jógy působí, že je pro ten úzký okruh zasvěcených, privilegovaných. Jak jsem psal, radši nic nevyvracím. Tím se ty subtilní energie, subtilní zvuky, potenciální síly, vibrace a rezonance na internetu leda množí. Když se o tom tolik píše, tak na tom musí být něco pravdy. Je to taková subtilní (drobná) v jádru dobrá pravdička, která nemusí hned zvítězit, hlavně že ji máme od duchovního průvodce. A samozřejmě spojení mikrokosmu člověka a makrokosmu.

Na první a druhou ránu ze slovníku třeba:

BÍDŽA

Energie, semeno, zárodek. Potenciální síla obsažená v jádru. Subtilní energie ukrytá za každým hmotným objektem. Velmi silná v bídža mantrách (subtilní zvuky, které vyjadřují možnou vibraci v rezonanci) pokud jsou získané přímo od duchovního průvodce. Záhadná esence určitého jevu vyšší reality je v koncentrované podobě přítomna ve zvuku bídža mantry, která sama sebe vyjadřuje jako rezonující zvuk. Tyto symbolické zvuky (založené vždy na subtilních, objektivních analogických konvencích, souladu mezi lidskými bytostmi a makrokosmem) v sobě mají uloženy specifické, subtilní, kosmické energie, které mohou být vnímány, shromažďovány a používány jogínem, který bídža mantry používá správným způsobem.

BINDU

Sanskrtský pojem bindu v češtině znamená „bod“ nebo „silové ohnisko“. Bindu je analogickým projevem, dovolujícím ustanovení sui generis tajného spojení mezi mikrokosmem lidské bytosti a určitou specifickou silovou sférou v makrokosmu. Pokud je bindu dostatečně probuzené a energetizované, umožňuje dotyčné bytosti dostat se do stavu rezonance s určitými aspekty nebo specifickými energiemi z makrokosmu, neboli vesmíru, který nás obklopuje, na určité úrovni jeho projevu, v závislosti na oblasti či úrovni shody. Bindu představuje rovněž vesmír promítnutý do určité oblasti vnitřního mikrokosmu člověka, přičemž tato projekce existuje zpočátku jen v potenciálním stavu, dokud příslušný ohniskový bod (bindu) není probuzen a dostatečně energetizován, aby dotyčnému člověku dovolil jednotně rezonovat nebo se dostat do rezonance s aspektem či specifickou energií, která se díky danému ohniskovému bodu (bindu) může ve vnitřním vesmíru příslušného člověka projevit.

Dal jsem si dnes k večeři smažené hříbky s vejci, k tomu kompot z hrušek a na to dvě jablka. Uvidím, co to s vnitřním mikrokosmem bakterií ve střevech do rána udělá. Astrální cestování to asi nebude, ale v noci se možná proběhnu.
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

15 komentářů

 1. Ve škole jsme měli předmět zvaný marxismus-leninismus. Jeho součástí byla materialistická filosofie. V kostce by se dala charakterizovat tak, že idealismus předpokládající na hmotě nezávislé bytí ideí (myšlenek, duchovních bytostí) je v příkrém rozporu s vědou. Pro marxisty byl idealismus nejen nevědecký, ale dokonce vědě škodící – tmářský systém vybudovaný na dogmatech, která byla posléze vědou vyvrácena. Věda dokázala, že „země se točí“, že není středem vesmíru atd. Autorita vědy velice vzrostla, ale pak se jí přihodilo totéž, co dříve církvi. Její dogmata, například Newtonovy zákony, byly popřeny novými vědeckými objevy jako například teorií relativity. Tak, jako se kdysi církev bránila přijetí nových objevů, stejně tak se někteří vědci bránili přijetí teorie relativity. Tyto zkušenosti měly pozitivní vliv na ztrátu nadutosti vědců. Ti dnes nové objevy již označují jako teorie a ne jako vědecká fakta. Například teorie velkého třesku je cosi, co nejlépe vyhovuje empirické zkušenosti, ale nejedná se o fakt, ba tato teorie má povahu víry, kterou zpočátku odmítali přijmout zejména sovětští fyzikové – asi z filozofických důvodů. Posléze byl mezi vědci přijat úzus, že věda zkoumá jevy hmotného charakteru a není schopna detekovat duchovno.

  Nicméně existují renomovaní vědci (Roger Penrose), kteří zkoumají lidské vědomí a zjišťují, že mozek není pouhý komputer a vědomí není pouhé software, že vše je daleko složitější a tak trošku blížící se Pardalem vysmívané ezoterice. Zde uvádím úryvek z populárně vědeckého textu i s příslušným odkazem nav celý článek níže:

  Rezonance vibrací

  Vědci Tam Hunt a Jonathan Schooler na University of California v Santa Barbaře za poslední desetiletí zkoumání vyvinuli teorii, kterou nazvali „rezonanční teorie vědomí“. Pojem „rezonance vibrací“ zní pro uši vyznavačů různých esoterických nauk více než přijatelně. Ovšem z vědeckého hlediska v zásadě vibruje snad vše kolem nás, dokonce i objekty, které se zdají být stacionární. Vibrují ovšem na různých frekvencích. Zajímavý efekt nastane, když se různě vibrující věci či identity setkají.

  Po chvíli většinou začnou vibrovat společně, se stejnou frekvencí, prostě se synchronizují a rezonují. Tento fenomén spontánní sebeorganizace je procesem, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému vzniká nějaká podoba řádu bez toho, že by byl proces nějak centrálně řízen. Americký matematik Steven Henry Strogatz z Cornell University ve své knize o tom, jak se v synchronizaci mění různé chaotické formy, uvádí příklady z fyziky, biologie, chemie i neurologie od synchronizace náhodně oscilujících laserů přes vznik elektrického proudu mezi odizolovanými supravodiči (Josephsonův jev) po synchronizaci cvrčení několika na jedné louce shromážděných cvrčků.

  Německý neurofyziolog Pascal Fries z Institutu Maxe Plancka zkoumal způsoby, jakými se v mozku synchronizují různé elektrické impulzy, produkující různé typy lidského vědomí. Zaměřil se na vlny gama, beta a theta. Gama vlny (frekvence 40–100 Hz) převažují v situacích, kdy zatěžujeme mozek náročnými úkoly, a hrají významnou roli při učení a ukládání do paměti. Beta vlny (12–40 Hz) se liší účinkem podle frekvence – čím je vyšší, tím jsme podrážděnější, nervóznější a naopak, v nižší frekvenci jsme apatičtější, cítíme se unaveněji. Tyto vlny se také vyskytují při řešení problémů, při rozumovém uvažování.

  Gama, beta a theta

  Theta vlny (4–8 Hz) se aktivují při relaxaci, meditaci i při některých fázích spánku. Pomáhají dlouhodobé paměti a navozují schopnost nacházet neobvyklá řešení. Tyto tři typy vln jsou podle Friese zásadní při vytváření různých druhů lidského vědomí díky tomu, že přes rozdílné frekvence se tyto vlny synchronizují, a umožňují tak hladkou komunikaci mezi neurony a skupinami neuronů. Bez tohoto druhu synchronizované koherence se vstupy dostanou do náhodných fází takzvaného vzruchového cyklu a jsou pak mnohem méně účinné v komunikaci.

  https://www.flowee.cz/clovek/4099-jak-zni-odvazna-teorie-zivota-po-smrti-ozivil-ji-ucitel-stephena-hawkinga?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=2bXhF5qXasw-202009241742&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box https://www.flowee.cz/clovek/5560-co-vlastne-vime-o-vedomi-je-soucasti-organismu-ale-putuje-i-mezi-nimi

  1. Pavle v.
   opustíte někdy marxismus a leninismus, když Vám jde o duchovno? Zkuste se podívat, co píší lékaři
   https://www.wikiskripta.eu
   Píšete: „idealismus předpokládající na hmotě nezávislé bytí ideí(myšlenek, duchovních bytostí) je v příkrém rozporu s vědou“
   Ano s vědou. Váš příklad s mozkovými vlnami je hmotné podstaty. Mozkové vlny a jejich frekvence se měří elektrodami.
   https://www.wikiskripta.eu/w/Elektroencefalografie
   „Elektroencefalogram je záznam časové změny polarizace neuronů a neuroglie v CNS. Jde především o aktivitu povrchových struktur (vliv podkorových na záznam je mnohem menší), amplituda potenciálů z povrchu kůže lebky v desítkách μV (membránový potenciál v mV). Zdrojem EEG aktivity jsou hlavně excitační (EPSP) a inhibiční postsynaptické potenciály (IPSP), podstatně méně AP (sice jsou větší, ale mnohem kratší a ne tak často). Zvlášť významné jsou pro genezi EEG neurony pacemakerového typu – spontánní produkce oscilačních výbojů, inhibiční interneurony a zpětnovazebná spojení → základní princip funkce oscilátoru (kortikální neuronové sítě → rytmická aktivita 10−40Hz).“
   Jiné zdroje třeba:
   https://www.osel.cz/2756-pri-meditaci-mozek-vykazuje-stejnou-aktivitu-jako-ve-stavu-ostrazitosti.html
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A9_vlny_gama
   Píšete :“uvádí příklady z fyziky, biologie, chemie i neurologie od synchronizace náhodně oscilujících laserů přes vznik elektrického proudu mezi odizolovanými supravodiči (Josephsonův jev) “
   Opět všechno vlnění je hmotné podstaty. Laser čerpá energii, atomy jsou uspořádány ve vyšší nestabilních hladinách a pak naráz uvolní energii –> pulz (záblesk) laseru.
   Rezonance vlnění je hmotné podstaty stejně jako vlnění samo. Nejstarší církevní stavby
   https://cs.qwe.wiki/wiki/List_of_oldest_church_buildings
   stojí přes 1500 let. Až budete někdy v kostele , tak se dívejte, kostely mívají na jednu, dvě nebo tři klenby. Jestli mezi klenbami probíhají nějaké vlny a vznikají ty rezonance, tak se to nijak neprojevuje.
   Píšete :“ Pojem „rezonance vibrací“ zní pro uši vyznavačů různých esoterických nauk více než přijatelně. Ovšem z vědeckého hlediska v zásadě vibruje snad vše kolem nás, dokonce i objekty, které se zdají být stacionární. Vibrují ovšem na různých frekvencích. Zajímavý efekt nastane, když se různě vibrující věci či identity setkají.“
   Komentář: Rezonance je fyzikální jev, opět hmotné podstaty. K rezonanci dochází, když kmity vlastní mají stejnou frekvenci jako kmity vynucené . Kmitající struna rozechvěje vzduch, rezonátory v uchu (zdaleka nejvíc ty, jejichž kmity jsou na té vynucené frekvenci ) se rozkmitají a slyšíme zvuk. Rezonance v elektrotechnice slouží k dálkovému přenosu dat, přijímání signálu atd.
   Josefsonův jev je kvantové povahy založený na tunelovém jevu ( část vlnění se dostane přes energetickou bariéru, kterou by v klasické fyzice nemohla překročit).
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Josephson%C5%AFv_jev
   Komentář : Váš příspěvek byl přesně o tom, o čem píši. Splácanismus. Do duchovního světa údajně nehmotné podstaty se naťukají předžvýkané vědecké pojmy, které nejsou každému jasné a máme jakoby vědeckou esoteriku.
   Vůbec si nemyslím, že by vědomí člověka bylo plně prozkoumáno. Nic není plně prozkoumáno.
   Ale není správné psát v rozporu s tím, co prokázáno je.
   Jinak jsem rád, že jste v této diskuzi opustil svá témata Stalin, Hitler, atheisti atd.

   1. Marxismus-leninismus nelze opustit. Je mezi námi stále. Zapustil v myslích Čechů hluboké kořeny. Za to, že jsme nejateističtějším národem v Evropě, může marxistická glorifikace vědy. Vědy, která podle marxistů dokázala, že Bůh neexistuje a že materiální stránka života je v životě to hlavní. Materialismus v myslích lidí má hluboký vliv na jejich společenské rozhodování, na jejich občanské postoje.

    Dal jsem zde odkazy upozorňující na teorie renomovaných vědců Rogera Penrose a Stuarta Hameroffa. Nevím, zda jste je četl. Vím jen, že vy jste je označil za splácaniny. Já, na rozdíl od vás, nejsem odborníkem ani v kvantové fyzice, ani v medicíně a neumím kvalitu těch teorií z odborného hlediska posoudit. Chtěl bych jen zdůraznit, že jsou to jen teorie, nikoliv vědecká fakta. Tyto teorie se pokouší vysvětlit svědectví lidí, kteří prodělali klinickou smrt a vrátili se do života. Ti lidé popisují, že opustili své tělo a cestovali tunelem, na jehož konci bylo nepopsatelně zářící světlo. Jistě jste o tom četl. Podle materialistů se jednalo o halucinace. Nedokáží však vysvětlit, že lidé probuzení z klinické smrti popisují věci, které, když byli v komatu, vidět nemohli.

    Pro tentokrát dosti „splácanin“.

   2. Pavel:

    Marxismus-leninismus nelze opustit. Je mezi námi stále. Zapustil v myslích Čechů hluboké kořeny.
    ________________________

    V té vaší na 100%.

 2. Pardale, odhalil jste se nám, ale ten pohled na Vaše odhalené ego neni příliš přítažlivý. Nu, což – jsme jenom lidé – že áno, i když si někdy myslíme, že jsme něco víc…

 3. ad – Duchovní svět po smrti je tak nejasný, že nelze ověřit nic, ale lze splácat dohromady cokoliv. Vzniká splácanizmus.

  A to ještě před 100 lety byl jeden Bůh a jeden svět.
  ________________________

  Člověk (myšleno obecně, jako živočišný druh) se nestíhá mentálně adaptovat na vnější evoluční duševní nátlak. Bombardují ho chaotické informace a ničí ho zmatek, lež a nedůvěra. Je jen otázkou času, kdy se lidské myšlení úplně rozloží. Paradoxně lepší pozici na evolučním žebříčku budou mít chudší společenství a komunity s méně složitými pravidly, kde ano je ano a ne je ne.

  Věřím, že lékem na civilizační zmatek v duši, který vede až k psychopatiím spočívá ve změně způsobu života, kdy se člověk sám na svém bytí aktivně podílí. Stará se aspoň částečně o svoje základní existenční potřeby, ideální je alespoň drobné hospodaření, aby mysl vnímala přírodní cyklus a pravidelný rytmus času. Říkávalo se: na velké starosti je velké prádlo. A tak to je, práce je lék na všechna trápení.

  1. Věro z Vysočiny, sme rôzní, jeden sa podobá tej žabe v studni, ktorá celý svoj život prežije v tom svojom vodnom prostredí, kde tam hore vidí iba malý otvor, kde sa občas mihne dajaký ten tieň a dajaké tie svetielka a iní sú objavitelia neznámeho, ako boli Marco Polo (1254-1324), alebo Krištof Kolombus (1451-1506), ktorí objavili dovtedy neznáme svety a posunuli tak ľudské poznanie do nových epôch. Aj dnes tu máme scarabeov, ktorí váľajú tú svoju gulôčku do svojej skrýše v podzemí, ale aj kozmonautov a astrofyzikov, alebo esoterikov, ktorí hľadajú to tajomné neznámo, ktoré našim zmyslom doteraz ostáva skryté a nepoznané. Každý si môže vybrať svoje smerovanie – do hrobu zeme, alebo do tajomného jasu hviezd, svetla a večnej lásky.
   Šťastnú cestu všetkým pútnikom…

   1. Svatá pravda, Degone. Ovšem pravdou taky je, že i ta žába ve studni prožívá svoje štěstí a nakonec ve finále je to úplně jedno.

 4. Věro, to je dobrá filosofie. Mít pořádek na vlastní zahrádce, kus soběstačnosti a sepjetí s přírodou. Na to evolučně lidský mozek stavěný. A není stavbou odlišný od mozku kromaňonce. Dá se říci, že kdyby se mu před 30 000 lety dostalo dnešní výchovy v dnešním světě, byl by stejný jako naše děti.
  Chtěl jsem diskuzi postrčit od osobních potyček a zalepování bebínek. Shody nelze dosáhnout a ani není třeba. Jen se odpíchnout od přežvykování, toho, co si kdo vykopíroval a tahá to odněkud z paty, dokud se na prvotní nesmysly, které napsal, nějak nezapomene. Což by se asi mělo hned, když to evidentně nikam nevede. Věci, které jsou jasné a smysluplné lze pochopit najednou, jinak je to špatně napsané.
  Vlepování vědy do nehmotné ezoteriky můj článek nezabrání. Jak jsem psal, vyrobí se z něj další mlhy v internetu.

  1. „…se člověk sám na svém bytí aktivně podílí. Stará se aspoň částečně o svoje základní existenční potřeby, ideální je alespoň drobné hospodaření, aby mysl vnímala přírodní cyklus a pravidelný rytmus času (Věra).“
   „Věro, to je dobrá filosofie. Mít pořádek na vlastní zahrádce, kus soběstačnosti a sepjetí s přírodou (Pardal).“
   ————————————————–
   Karel Marx definoval koncepci základny a nadstavby. Podle ní ekonomická základna tvoří klíčový společenský faktor a určuje nadstavbu, která je tedy odrazem hospodářské sféry. Nadstavba představuje duchovní kulturu, vzdělání, zdravotnictví apod. Věřina filozofie, která dává důraz na starost na základní existenční potřeby hodně tu Marxovu filozofii připomíná. Člověk by si myslel, že základem zdravého životního stylu je mít čisté svědomí a uvažovat o smyslu života, abych svůj život nepromarnil. Podle Věry je to práce (ta práce matka pokroku …)

   1. Věruška marxisistka..:-))) Tak to jó, to sis twl zase šláp do svýho vlastního ho*na.:-)))

   2. Pavle, vy se toho Marxe nezbavíte, to jsou holt ty kořeny. Vidíte se? (fakt si nepřipadáte trapný?)

 5. → pavel v 26.9.2020 (9:30)- Marxismus-leninismus nelze opustit.

  Ach ty „drogy“, chuděro mdlého rozumu…:-)) A jak už jsem řekl, Bůh má s tebou jiný plány.

 6. → Pro tentokrát dosti „splácanin“

  Twl a splácanino všech splácanin král, tomu přece sám nevěříš..:-)))))) Je to v tobě (přítomný a působící) jako v koze..:-)))
  Marná sláva, PŘÍTOMNOST BOŽÍ má tisíce podob!

 7. → Marxismus-leninismus nelze opustit. Je mezi námi stále. Zapustil v myslích Čechů hluboké kořeny.

  Hmm, bezva, hmno který Čechy tím – Zapustil v myslích Čechů hluboké kořeny – myslíš? Sebe, mě, koho? Prosím, odpověz.

  Právo na názor není právo na lež (Ladislav Hejdánek)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference