mapa stránek || vyhledávání

Astrální mentiony

Motto:
Pokud existuje astrální svět a jeho nehmotné části (nazvu je astrální mentiony), tak v naší hlavě.

Mentiony zavedl profesor Kahuda (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda), zakladatel české parapsychologie. Údajně proto, aby v souladu s materializmem a dalšími -izmy vysvětlil telekinezi. Zformuloval hypotézu tzv. fundamentálního záření hmoty. Duchovní projevy chápal jako fyzikálně měřitelné částice a vědecky správnými postupy se je snažil najít. Tyto částice, mentiony, ale nenalezl, nebo mu to věda neuznala.

Astrální svět se údajně skládá z hmotné a nehmotné (duchovní) části. Opět kvůli gendrové vyváženosti musí být astrální mentiony-m (mužské), mentiony-f (ženské) a dětské mentiony (mentionina). Některé mentiony jsou chytřejší (supermentiony), většina střední (mentiony) a zbytek slabší (dementiony), takže klasické Gaussovo rozdělení. To píšu kvůli tomu, abych nebyl obviněn, že si myslím, že dementionů je nejvíc. To by se pak musely rozdělit na halbdementiony, normaldementiony a ganzdementiony. Do této poslední podskupiny jsem se sám sebekriticky tento týden zařadil.

Náš dobrý zahrádkový soused má souseda, jehož zralý rakytník s velkými trny visí k němu přes plot. Řezat větve nechtějí a ani jeden s tím nechce nic dělat, asi vědí proč. Byl jsem vybídnut v závěrečné fázi manželkou, abych rakytník otrhal. Na popíchané ruce se namáčkne kus aloe, aby to nehnisalo a až se zima zeptá, co jsem dělal na podzim, dám si malou stopičku. Nakládá se to do 40%- ního alkoholu a nijak moc ho to (ten alkohol) nezkazí. V mezinárodní klasifikaci Dobrovolná pomoc muže v domácnosti je trhání rakytníku zařazeno do 3. nápravné skupiny. Při této práci mě ale napadla většina tohoto článku, takže to vypadá, že nějaké použitelné mentiony ještě mám.

Astrální svět (astrální vesmír) se má skládat z hmotné části a duchovní části, která je složena z vyšších frekvencí. Pokud byla nějaká původní myšlenka, tak tedy že duchovní část je nehmotné povahy. Jinak nemá smysl je oddělovat.

Zdroje [1],[2],[3],[4] se shodují, že astrální svět se skládá z čehosi subtilního (v prvním přiblížení drobného) s mnohem vyšší frekvencí než viditelné světlo. Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subtilni

Vyšší frekvenci vlnění než viditelné světlo má záření rentgenové (RTG) a záření gama. Obojí je fyzikálně velmi dobře prozkoumáno a nic astrálního nebylo nalezeno. Další potíž je zřejmá: slovo subtilní se pojí s nějakým konkrétním pojmem (ta slepička kropenatá subtilního peří) nebo drobná chybička, přímo subtilní skoronic.

I když přijmeme jakési vyšší frekvence, i pak cosi subtilního je pořád hmotné podstaty. Světlo je hmotné podstaty, jen klidovou hmotnost má nulovou a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla. Energie je hmotné podstaty E = mc^2.

Problém mám s tvrzením, že astrální svět je mnohem větší, než hmotný svět (zdroj [2]). O nekonečnosti vesmíru měl Einstein lehké pochybnosti, ale o nekonečné lidské hlouposti nepochyboval. Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne. Ani kdyby to bylo astrální.

Energetické epicentrum astrálního světa je mimo rámec mého chápání. Epicentrum snad zemětřesení na povrchu Země, těžko v tom astrálním světě větším než hmotný vesmír. S cizím slovem astrální svět to vypadá líp a vědecky. Účinky síly gravitační klesají se čtvercem vzdálenosti. Působení centra naší galaxie je menší, než gravitační síla Slunce, proto Země obíhá primárně kolem Slunce. Také energie záření klesá se čtvercem vzdálenosti, důkazem je už pouhý pohled na noční oblohu na blikotající vzdálené hvězdy, z nichž mnohé mají svítivost daleko převyšující svítivost Slunce.

Můj názor: Náš svět je hmotné povahy, myšlení je hmotné povahy (k udržení spojení dendritů je třeba energie dodaná mozku). Lidský mozek je nejsložitější výtvor živé přírody, proto má potíže zkoumat sám sebe. Hřešit můžeme myšlením, slovy i skutky, ale neměli bychom. Mozek musí neustále řídit tělo a potřebuje k tomu energii. Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. S tím souvisí zážitky blízké smrti. Kromě toho je mozek centrem myšlení, obrovského množství představ o skutečnosti, zážitků, vzpomínek a snů – všechno zůstává z hlediska biologie a fyziky uvnitř naší hlavy. Zdát se nám může cokoliv hlavně z toho, co se nám celý den motalo hlavou. Může se nám zdát, že vidíme Ježíše nebo Pannu Marii, na jejichž obraz jsme se dívali dlouho v kostele. Jinému se může zdát, že vysílače 5G sítě přenášejí vzduchem virus covid-19. Jen tak mimochodem, vysoké frekvence 5G sítí jsou kolem 6 GHz (6*10^9 Hz) a viditelné nejsou. Viditelné světlo má frekvence o pět řádů vyšší – třeba 6*10^14 Hz. Viditelnost souvisí s frekvencí jednoduše: Člověk i zvířata vidí v té části spektra, které se ze Slunce dostane na povrch Země a není pohlceno ovzduším.

Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev. Ano, mozek vyzařuje tepelné infračervené záření jako všechna hmota určité teploty. Myšlenky nezastaví vlak. Můžeme si představit, že myšlenkami odtlačíme žhavou Venuši dál od Slunce na úroveň dráhy Země a časem se z ní stane planeta s kvetoucím životem. A nestane se nic. Můžeme si představit, že myšlením zastavíme rozpínání vesmíru. A nestane se nic.

Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích. Ani v reálném životě.

Astrální očistce – zdroj [2]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Komentář: Místo aby se duše v očistci očistila, musí znovu zpátky na Zem odžít si karmický dluh a pak nejspíš v jiném těle odžít další část. Nejenže každých asi 12 až 16 let v posledních desetiletích přibude na Zemi 1 miliarda lidí, pro které vracející se karmická duše prostě není. Navíc se duše ještě pozdrží blíže neurčenou dobu v astrálním očistci. A to nemluvím o tom, že život na Zemi za 1,75 miliardy let nebude, protože Slunce bude svítit stále víc a pokročilý život bez kapalné vody není možný.

Pročetl jsem server www.jogi.cz, abych neútočil na zdejší tvůrce.
https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

Kauzální tělo je utkáno z idejí, „žije“ a pohybuje se ve velkolepé a přitom extrémně subtilní blažené sféře čistých idejí. Je matricí třiceti pěti silových idejí.

Kauzální tělo z 35 silových ideí!

Astrální tělo sestává z devatenácti subtilních prvků.

Astrální tělo z 19 prvků!

Dělí se do tří hlavních skupin, podle kóš (pránamajakóši, manómajakóši, vidžňánamajakóši): 1) vyšší intelekt; 2) ego; 3) cítění; 4) mysl (vědomí smyslů); pět nástrojů poznání, subtilní obdoby fyzických smyslů: 5) čich, 6) chuť, 7) zrak, 8) hmat, 9) sluch; pět nástrojů činnosti: 10) rozmnožování, 11) vyměšování, 12) řeč, 13) chůze, 14) manuální dovednost; a pět nástrojů vitální síly odpovídajících různým tělesným funkcím: 15) krystalizace, 16) vstřebávání, 17) vylučování, 18) metabolismus a 19) oběh.

Když je něco nestravitelného, tak to rozděl a předžvýkej.

Zaujalo mě vylučování a zvlášť vyměšování. Už (snad) Aristoteles říkal: Každé vyměšování je tělu prospěšné.

Nějak se mi zastesklo. A na co jsem si vzpomněl?

Že byl jeden Bůh a jeden svět. Náboženství bylo v rozvrhu na obecné škole a chodili na ně skoro všichni. Ovečky pásly se samy, jehňátko se drželo mámy.

Na začátku nového školního roku ze školního rozhlasu mluvil ministr školství Kahuda: „Mílí žáci, začíná nový školní rok.“ Věřil jsem, že to s námi myslí dobře. I naše máma říkala, učte se, ať se máte líp, než jsme se měli my.

Pak se obzory rozšířily o světlé zítřky. Svět byl kulatý, kde není nahoře ani dole. Ale někteří se nahoru dostávali a jiní zůstávali dole.

Jel jsem včera za krásného dne na kole celé odpoledne až do večera nahoru a dolů přes potůčky, potoky a řeky asi 90 kilometrů. Věnec hor se ztrácel a zase objevoval, hory ještě máme. Pasoucího se dobytka zase méně jak loni, vepříny opuštěné. Vzpomněl jsem si na heslo: „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Boubelaté vepře jsme zhatili sami. Mluvil jsem bývalým údržbářem ve vepříně až pro 30 000 prasat, automatické krmení, rozvod teplé vody, vedle bioplynka. V polovině 90. let přijeli na exkurzi imperialističtí zemědělci a říkali: „Tohle nás zničí.“ Mysleli si, že se u nás ještě jezdí s kolečkem hnoje ručně. Posledním správcem konkurzní podstaty tohoto vepřína před rozřezáním všeho kovového do šrotu bylo Divadelní sdružení se sídlem na Václavském náměstí v Praze. Zřejmě se inspirovali u vojína Kefalína, který byl chovatelem vepřů a před tím „asi-stentom na Barrandove“.

Připadá mi to jako by na českou kotlinu s jejími pohraničními horami sedla poklička, a pod tou pokličkou jako v hrnci na plotně se drží u moci ganzdementi. Pšenice se vykupuje za 6-8 Kč za litr a prodává se lacino imperialistům, kteří nám ji prodávají vykrmenou v kůži jako maso za 100 Kč za kilo v Kauflandu. Podmínky jsou nastaveny tak, že u nás obstát s výkrmem nejde. Přijdou kontroly a řeší se něco jako spokojené prase. Nejen napáječky na teplou vodu, ale i na studenou. A v neděli asi Matonka jemně perlivá.

Křesťanství a východní náboženství.

O křesťanství je v jedné starší recitované písni: „Je jeden Bůh a jeden svět, jak o tom pastor v Bibli čet.“

Východní náboženství má mnoho bohů a mnoho světů, jeden z nich je astrální.

Astrální svět.

Podle zdroje [1]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Podle zdroje [2]:

„Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry… existuje periodicky opakující se tzv. Zničení..

Jen tak namátkou z těch světů nad univerzální myslí: Dasvándár, jako tzv. desátá brána – tam je duše bez mysli, vnímá vše vědomím.

Je to třetí duchovní oblast Bhanvár Guphá – doslova rotující, vířící jeskyně, čtvrtá duchovní oblast. No a nad pátou duchovní oblastí, oblastí věčného ducha odkud přicházejí duše, jsou ještě tři nejvyšší regiony, ale to již raději dost..

Takže rozdíl spočívá nejen v trvání /astrální oblast není věčná/, ale také např. s obsahem hmoty. Zatímco u nás, tady „dole“ je nejvíce hmoty /zhuštěné energie/ a malá příměs Ducha Svatého /Božského Vědomí/ v tvořivém aspektu Boha-Otce, tak ty čistě duchovní oblasti již nemají žádnou hmotu…

Oblast ANDA, astrální svět, je mnohem rozlehlejší než náš celý hmotný vesmír. Má své hlavní místo, což znamená vrchol této oblasti a nebo také jeho energetické centrum, které nazývají mystici – Mistři Sahansdal Kanval.“

Už jsem to komentoval nahoře.

Zdroj [1]:

„Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie.“

Komentář: Univerzální mysl a Nejvyšší mysl to je bájný pojem asi jako Křesomysl, Nezamysl a možná i Mnata.

[3]:

„Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru..“

No to jsem nepobral. Přesná nehmotná kopie hmotného světa.

Zdroj [5]:

„To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění… A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“

Komentář Eon je už i v Česku :)

Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 10^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…

Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30. letech). Ke konci svého života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.

Takže jsem se dostal taky cyklicky zase na začátek.

Je jeden Bůh a jeden svět. Mně to ke kousku štěstí tady na Zemi stačí.
 

[1] https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
[2] https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspěvek vložen 5.9.2020 8:07)
[3] https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
[4] https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/prirozenost/comment-page-2/#comments (diskuze vložena 9.9.2020 22:09)
[5] https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspvek v čase 5.9.2020 21:42)
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference