mapa stránek || vyhledávání

Astrální mentiony

Motto:
Pokud existuje astrální svět a jeho nehmotné části (nazvu je astrální mentiony), tak v naší hlavě.

Mentiony zavedl profesor Kahuda (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda), zakladatel české parapsychologie. Údajně proto, aby v souladu s materializmem a dalšími -izmy vysvětlil telekinezi. Zformuloval hypotézu tzv. fundamentálního záření hmoty. Duchovní projevy chápal jako fyzikálně měřitelné částice a vědecky správnými postupy se je snažil najít. Tyto částice, mentiony, ale nenalezl, nebo mu to věda neuznala.

Astrální svět se údajně skládá z hmotné a nehmotné (duchovní) části. Opět kvůli gendrové vyváženosti musí být astrální mentiony-m (mužské), mentiony-f (ženské) a dětské mentiony (mentionina). Některé mentiony jsou chytřejší (supermentiony), většina střední (mentiony) a zbytek slabší (dementiony), takže klasické Gaussovo rozdělení. To píšu kvůli tomu, abych nebyl obviněn, že si myslím, že dementionů je nejvíc. To by se pak musely rozdělit na halbdementiony, normaldementiony a ganzdementiony. Do této poslední podskupiny jsem se sám sebekriticky tento týden zařadil.

Náš dobrý zahrádkový soused má souseda, jehož zralý rakytník s velkými trny visí k němu přes plot. Řezat větve nechtějí a ani jeden s tím nechce nic dělat, asi vědí proč. Byl jsem vybídnut v závěrečné fázi manželkou, abych rakytník otrhal. Na popíchané ruce se namáčkne kus aloe, aby to nehnisalo a až se zima zeptá, co jsem dělal na podzim, dám si malou stopičku. Nakládá se to do 40%- ního alkoholu a nijak moc ho to (ten alkohol) nezkazí. V mezinárodní klasifikaci Dobrovolná pomoc muže v domácnosti je trhání rakytníku zařazeno do 3. nápravné skupiny. Při této práci mě ale napadla většina tohoto článku, takže to vypadá, že nějaké použitelné mentiony ještě mám.

Astrální svět (astrální vesmír) se má skládat z hmotné části a duchovní části, která je složena z vyšších frekvencí. Pokud byla nějaká původní myšlenka, tak tedy že duchovní část je nehmotné povahy. Jinak nemá smysl je oddělovat.

Zdroje [1],[2],[3],[4] se shodují, že astrální svět se skládá z čehosi subtilního (v prvním přiblížení drobného) s mnohem vyšší frekvencí než viditelné světlo. Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subtilni

Vyšší frekvenci vlnění než viditelné světlo má záření rentgenové (RTG) a záření gama. Obojí je fyzikálně velmi dobře prozkoumáno a nic astrálního nebylo nalezeno. Další potíž je zřejmá: slovo subtilní se pojí s nějakým konkrétním pojmem (ta slepička kropenatá subtilního peří) nebo drobná chybička, přímo subtilní skoronic.

I když přijmeme jakési vyšší frekvence, i pak cosi subtilního je pořád hmotné podstaty. Světlo je hmotné podstaty, jen klidovou hmotnost má nulovou a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla. Energie je hmotné podstaty E = mc^2.

Problém mám s tvrzením, že astrální svět je mnohem větší, než hmotný svět (zdroj [2]). O nekonečnosti vesmíru měl Einstein lehké pochybnosti, ale o nekonečné lidské hlouposti nepochyboval. Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne. Ani kdyby to bylo astrální.

Energetické epicentrum astrálního světa je mimo rámec mého chápání. Epicentrum snad zemětřesení na povrchu Země, těžko v tom astrálním světě větším než hmotný vesmír. S cizím slovem astrální svět to vypadá líp a vědecky. Účinky síly gravitační klesají se čtvercem vzdálenosti. Působení centra naší galaxie je menší, než gravitační síla Slunce, proto Země obíhá primárně kolem Slunce. Také energie záření klesá se čtvercem vzdálenosti, důkazem je už pouhý pohled na noční oblohu na blikotající vzdálené hvězdy, z nichž mnohé mají svítivost daleko převyšující svítivost Slunce.

Můj názor: Náš svět je hmotné povahy, myšlení je hmotné povahy (k udržení spojení dendritů je třeba energie dodaná mozku). Lidský mozek je nejsložitější výtvor živé přírody, proto má potíže zkoumat sám sebe. Hřešit můžeme myšlením, slovy i skutky, ale neměli bychom. Mozek musí neustále řídit tělo a potřebuje k tomu energii. Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. S tím souvisí zážitky blízké smrti. Kromě toho je mozek centrem myšlení, obrovského množství představ o skutečnosti, zážitků, vzpomínek a snů – všechno zůstává z hlediska biologie a fyziky uvnitř naší hlavy. Zdát se nám může cokoliv hlavně z toho, co se nám celý den motalo hlavou. Může se nám zdát, že vidíme Ježíše nebo Pannu Marii, na jejichž obraz jsme se dívali dlouho v kostele. Jinému se může zdát, že vysílače 5G sítě přenášejí vzduchem virus covid-19. Jen tak mimochodem, vysoké frekvence 5G sítí jsou kolem 6 GHz (6*10^9 Hz) a viditelné nejsou. Viditelné světlo má frekvence o pět řádů vyšší – třeba 6*10^14 Hz. Viditelnost souvisí s frekvencí jednoduše: Člověk i zvířata vidí v té části spektra, které se ze Slunce dostane na povrch Země a není pohlceno ovzduším.

Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev. Ano, mozek vyzařuje tepelné infračervené záření jako všechna hmota určité teploty. Myšlenky nezastaví vlak. Můžeme si představit, že myšlenkami odtlačíme žhavou Venuši dál od Slunce na úroveň dráhy Země a časem se z ní stane planeta s kvetoucím životem. A nestane se nic. Můžeme si představit, že myšlením zastavíme rozpínání vesmíru. A nestane se nic.

Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích. Ani v reálném životě.

Astrální očistce – zdroj [2]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Komentář: Místo aby se duše v očistci očistila, musí znovu zpátky na Zem odžít si karmický dluh a pak nejspíš v jiném těle odžít další část. Nejenže každých asi 12 až 16 let v posledních desetiletích přibude na Zemi 1 miliarda lidí, pro které vracející se karmická duše prostě není. Navíc se duše ještě pozdrží blíže neurčenou dobu v astrálním očistci. A to nemluvím o tom, že život na Zemi za 1,75 miliardy let nebude, protože Slunce bude svítit stále víc a pokročilý život bez kapalné vody není možný.

Pročetl jsem server www.jogi.cz, abych neútočil na zdejší tvůrce.
https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

Kauzální tělo je utkáno z idejí, „žije“ a pohybuje se ve velkolepé a přitom extrémně subtilní blažené sféře čistých idejí. Je matricí třiceti pěti silových idejí.

Kauzální tělo z 35 silových ideí!

Astrální tělo sestává z devatenácti subtilních prvků.

Astrální tělo z 19 prvků!

Dělí se do tří hlavních skupin, podle kóš (pránamajakóši, manómajakóši, vidžňánamajakóši): 1) vyšší intelekt; 2) ego; 3) cítění; 4) mysl (vědomí smyslů); pět nástrojů poznání, subtilní obdoby fyzických smyslů: 5) čich, 6) chuť, 7) zrak, 8) hmat, 9) sluch; pět nástrojů činnosti: 10) rozmnožování, 11) vyměšování, 12) řeč, 13) chůze, 14) manuální dovednost; a pět nástrojů vitální síly odpovídajících různým tělesným funkcím: 15) krystalizace, 16) vstřebávání, 17) vylučování, 18) metabolismus a 19) oběh.

Když je něco nestravitelného, tak to rozděl a předžvýkej.

Zaujalo mě vylučování a zvlášť vyměšování. Už (snad) Aristoteles říkal: Každé vyměšování je tělu prospěšné.

Nějak se mi zastesklo. A na co jsem si vzpomněl?

Že byl jeden Bůh a jeden svět. Náboženství bylo v rozvrhu na obecné škole a chodili na ně skoro všichni. Ovečky pásly se samy, jehňátko se drželo mámy.

Na začátku nového školního roku ze školního rozhlasu mluvil ministr školství Kahuda: „Mílí žáci, začíná nový školní rok.“ Věřil jsem, že to s námi myslí dobře. I naše máma říkala, učte se, ať se máte líp, než jsme se měli my.

Pak se obzory rozšířily o světlé zítřky. Svět byl kulatý, kde není nahoře ani dole. Ale někteří se nahoru dostávali a jiní zůstávali dole.

Jel jsem včera za krásného dne na kole celé odpoledne až do večera nahoru a dolů přes potůčky, potoky a řeky asi 90 kilometrů. Věnec hor se ztrácel a zase objevoval, hory ještě máme. Pasoucího se dobytka zase méně jak loni, vepříny opuštěné. Vzpomněl jsem si na heslo: „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Boubelaté vepře jsme zhatili sami. Mluvil jsem bývalým údržbářem ve vepříně až pro 30 000 prasat, automatické krmení, rozvod teplé vody, vedle bioplynka. V polovině 90. let přijeli na exkurzi imperialističtí zemědělci a říkali: „Tohle nás zničí.“ Mysleli si, že se u nás ještě jezdí s kolečkem hnoje ručně. Posledním správcem konkurzní podstaty tohoto vepřína před rozřezáním všeho kovového do šrotu bylo Divadelní sdružení se sídlem na Václavském náměstí v Praze. Zřejmě se inspirovali u vojína Kefalína, který byl chovatelem vepřů a před tím „asi-stentom na Barrandove“.

Připadá mi to jako by na českou kotlinu s jejími pohraničními horami sedla poklička, a pod tou pokličkou jako v hrnci na plotně se drží u moci ganzdementi. Pšenice se vykupuje za 6-8 Kč za litr a prodává se lacino imperialistům, kteří nám ji prodávají vykrmenou v kůži jako maso za 100 Kč za kilo v Kauflandu. Podmínky jsou nastaveny tak, že u nás obstát s výkrmem nejde. Přijdou kontroly a řeší se něco jako spokojené prase. Nejen napáječky na teplou vodu, ale i na studenou. A v neděli asi Matonka jemně perlivá.

Křesťanství a východní náboženství.

O křesťanství je v jedné starší recitované písni: „Je jeden Bůh a jeden svět, jak o tom pastor v Bibli čet.“

Východní náboženství má mnoho bohů a mnoho světů, jeden z nich je astrální.

Astrální svět.

Podle zdroje [1]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Podle zdroje [2]:

„Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry… existuje periodicky opakující se tzv. Zničení..

Jen tak namátkou z těch světů nad univerzální myslí: Dasvándár, jako tzv. desátá brána – tam je duše bez mysli, vnímá vše vědomím.

Je to třetí duchovní oblast Bhanvár Guphá – doslova rotující, vířící jeskyně, čtvrtá duchovní oblast. No a nad pátou duchovní oblastí, oblastí věčného ducha odkud přicházejí duše, jsou ještě tři nejvyšší regiony, ale to již raději dost..

Takže rozdíl spočívá nejen v trvání /astrální oblast není věčná/, ale také např. s obsahem hmoty. Zatímco u nás, tady „dole“ je nejvíce hmoty /zhuštěné energie/ a malá příměs Ducha Svatého /Božského Vědomí/ v tvořivém aspektu Boha-Otce, tak ty čistě duchovní oblasti již nemají žádnou hmotu…

Oblast ANDA, astrální svět, je mnohem rozlehlejší než náš celý hmotný vesmír. Má své hlavní místo, což znamená vrchol této oblasti a nebo také jeho energetické centrum, které nazývají mystici – Mistři Sahansdal Kanval.“

Už jsem to komentoval nahoře.

Zdroj [1]:

„Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie.“

Komentář: Univerzální mysl a Nejvyšší mysl to je bájný pojem asi jako Křesomysl, Nezamysl a možná i Mnata.

[3]:

„Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru..“

No to jsem nepobral. Přesná nehmotná kopie hmotného světa.

Zdroj [5]:

„To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění… A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“

Komentář Eon je už i v Česku :)

Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 10^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…

Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30. letech). Ke konci svého života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.

Takže jsem se dostal taky cyklicky zase na začátek.

Je jeden Bůh a jeden svět. Mně to ke kousku štěstí tady na Zemi stačí.
 

[1] https://hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
[2] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspěvek vložen 5.9.2020 8:07)
[3] https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
[4] https://hledani.gnosis.cz/prirozenost/comment-page-2/#comments (diskuze vložena 9.9.2020 22:09)
[5] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspvek v čase 5.9.2020 21:42)
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

203 komentářů

Přidat komentář
 1. Pavle v. dopúšťate sa manipulácie. Počítač ku svojej činnosti potrebuje nielen hardware a software, ale aj elektrickú energiu, čo v prípade človeka predstavuje telo, ducha a dušu (ktorá mu zabezpečuje život – teda ho oživuje). Duša je teda pre telo človeka iba čistou energiou a nie je teda zodpovedná za skutky a hriechy človeka. Za jeho skutky je zodpovedný iba jeho duch, ktorý podlieha satanovi, alebo Božiemu Duchu. Po smrti ľudského tela odchádza k Bohu duša a duch je tu prítomný iba na skúmanie skutkov človeka, ale už nemusí utvárať s dušou žiadny zväzok. Môže ho kľudne nahradiť Duch Boží – teda Božia láska a Božie milosrdenstvo. Taká je Pravda!

  1. Pane Degone,

   podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši. Vy vycházíte z jiného, mě neznámého, učení. Jen těžko se můžeme shodnout. A nemá smysl, abychom k přesvědčení druhého používali techniku přeskakující gramofonové desky. Stejně nefunguje. Ponechejme si každý svůj názor. Ostatně teologie není při hledání světla to nejdůležitější. To, co je důležité, je vztah k člověku vyjádřený například větou: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

   Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil. To už je závažný blud. Znamenalo by to, že oběť, kterou podstupovala Matka Tereza, byla vlastně zbytečná. Že kdyby žila sobecky, vyšlo by to nastejno. A já doufám, že se s Věrou v tomto bludu neshodujete.

   1. Pavel:
    podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši. Vy vycházíte z jiného, mě neznámého, učení. Jen těžko se můžeme shodnout.
    _____________________

    „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.“ (První list svatého apoštola Jana, 4. kapitola, 1. až 3. verš)

   2. ad/…podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši.

    Pavle V., souhlasím s Vámi. Ještě bych dodal, že člověk má ještě mysl – viz. „Největší přikázání“ dle Matouše. Pan Degon může dát pro poučení odkaz, třeba na E.László či jiného svého oblíbeného autora. Jsem zvědav, co Vám odpoví.

   3. ad – Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil.
    _________________

    Opět lžete, Pavle, jste naprosto nenapravitelný. Nic takového jsem neřekla. Obávám se, že jediný správný způsob komunikace s vámi je ten Honzův.

   4. Věro, píšete, že lžu, když jsem napsal, že podle vašich představ člověk přijde do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil. Proto vám sem dávávám kopii vašeho komentáře:

    „Věra z Vysočiny
    31.8.2020 (21:39)

    ad – Vendo, nechápu Vaše myšlení, že chcete trestat duši, za něco co nespáchala? Vždyť ona je v tom nevinně!!!

    Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače. Jen si vzpomeňte, co všechno si dobrovolně odříkáte, přikazujete, zakazujete, hledáte, hádáte se, …zbytečně. To by byla teprve revoluce, chaos a destrukce. Kdepak, náboženství je tmel civilizace. A my, co víme své, vás necháme tomu věřit. Tak jako tak – musíme tam všichni:-))“ – konec citace

    Je mi jasné, co odpovíte. Že to, co jsem řekl, neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala. A dál už nebude nic – žádné vysvětlení, jak jste to vlastně myslela, v čem jsem si to podle vás špatně vyložil.

    Píšete, že „jediný správný způsob komunikace s vámi je ten Honzův“. Myslíte ten způsob komunikace, kterým se proslavila teta Kateřina ze Saturnina?

   5. Pavel:

    Je mi jasné, co odpovíte. Že to, co jsem řekl, neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala.
    _________________________

    Není vám to jasné. Odpovídám vám, že lžete, ne že to „neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala“. Jste jednoduše lhář.

  1. „Bytostní element“ sú základné zložky každej (živej) bytosti. Sú to materiálne telo, ako u počítača harware, potom je to kvalitatívny duch, niečo ako u počítača software a duša, ako u počítača energia. V prípade auta by sme to mohli popísať ako materiálna konštrukcia auta, potom je to benzín, alebo nafta, prípadne elektrická energia a šofér ako duch, ktorý ono auto riadi. Bez týchto troch základných zložiek nie je schopný žiadny útvar samostatnej činnosti. Ak vyšleme raketu k Marsu, tiež musí mať predom nainštalované takéto vybavenie – hmotnú raketu, pohon a ovládací softwarový program.
   V prípade človeka je tu diskutovaná najmä jeho oživujúca duša o ktorej sa niektorí „tiežveriaci“ domnievajú, že je softwarom – teda programom, ktorý je zodpovedný za ľudské skutky, čo je ich historický omyl! Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!

   1. ad/Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!

    Z čeho ten program vychází?

   2. V prípade človeka je tu diskutovaná najmä jeho oživujúca duša o ktorej sa niektorí „tiežveriaci“ domnievajú, že je softwarom – teda programom, ktorý je zodpovedný za ľudské skutky, čo je ich historický omyl! Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!
    ___________________

    Přitom je to tak jednoduché. I Písmo praví o zkoumání duchů nebo o sestoupení Ducha svatého. Duch svatý sestoupil na živé bytosti, na „duši živou“, takže i z toho lze celkem logicky snadno odvodit „co je co“.
    Nabízí se ovšem ještě otázka, kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program. Proč někdy vítězí zlo a jindy dobro? Máme zde jmenované tělo, duši a ducha. Ale evidentně je zde ještě něco, co rozhoduje. Můžu se samozřejmě pokusit o odpověď, ale dám vám přednost. Uvidíme, jestli se shodneme.

 2. Žalmy 30: Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu

  Izajáš 66: To oni vyvolili na cestách svých, proto že, v ohavnostech svých duše jejich se kochá.

  Ezechiel 18: Duše, kteráž hřeší, ta umře.

  Matouš 10: A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

  Marek 8: Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?

  Lukáš 9: A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil.

  Degon: Duše je dokonalá a neměnná.

  Tak kdo tady nemá pravdu?
  (Jasně, že Degon. Především tím, že zaměnil ducha za duši.)

  Zásadní duchovní zákon, který je ze samotného Boha a jde do veškeré jeho tvorby:
  Duch oživuje duši a duše oživuje tělo.

  V podobenství člověk – počítač (třebaže to kulhá)
  hardware je tělo, sofware je duše, energie je je duch.

  Jan 4: Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

 3. Logicky tu uvažuje iba Věra z V. keď sa pýta: „Nabízí se ovšem ještě otázka, kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program?“
  – Odpoveď je logická. Je to každý jednotlivý človek! Každý máme od narodenia slobodnú vôľu, ktorej sa však často radi slobodne zbavujeme, aby sme nemuseli pred Bohom niesť za naše rozhodnutie zodpovednosť. A tak sa radšej dobrovoľne staneme otrokmi iných a plníme tak ich vôľu, aby sme mali pred Bohom, ktorý nás bude súdiť, aliby. Presúvame túto svoju zodpovednosť na iných. Už mnohí proroci a vizionári povedali, čo takýchto alibistov u Boha čaká. „Vypľuje ich zo svojich úst!“ To v preklade znamená, že im odoberie ich najväčší dar – ich duše! Takže ich fakticky anuluje…

  1. Degone,

   …Logicky tu uvažuje iba Věra z V…
   To jste se střelil do vlastní nohy a měl byste urychleně dělat něco pro to, abyste také začal uvažovat logicky. Možná byste měl pro začátek mluvit jen za sebe a přestat s mykáním.

   A co se týká otázky: kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program?
   Odpověď vyplývá ze zákona duch – duše – tělo. Ten program si volí samotná duše člověka, jejíž významnou složkou je mysl. Duše stojí mezi duchem a tělem a svojí svobodnou vůlí rozhoduje o tom, zda se přimkne k tělu (a bude dělat vše pro ukájení ega a tělesných choutek), nebo zda se přimkne k duchu a půjde cestou Krista.

   Pro doplnění: duše není nějaký chomáček, má tvar samotného člověka, takže oživuje celé jeho tělo (skafandr pro tento svět).

  2. Degone, jestli jsem vás správně pochopil, člověk má duši, ducha, tělo a svobodnou vůli (podle Věry vědomé vědomí). Dále říkáte, že duše každého člověka je čistá a jelikož člověk nejedná vždy čistě, je jasné, že duše toho člověka svobodnou vůli nemá. Pak je otázkou, k čemu ta duše je, když nemůže svého člověka ovlivnit. Každý člověk je unikátní. Vnější kabát duše, tělo unikátní je. Co duše samotná? Má duše vědomí? Ví, co se s jejím tělem dělo na zemi poté, co se podle vás vrátí ke Stvořiteli?

   1. Áááá, POZOR!, pan admin má zase svůj den..:-)) Napsat, že dement je dement, nebo-li vyslovit pravdu, je e-e, co?..:-)))
    A tomu se tady říká „Hledání světla“..:-)))

 4. ad – – Odpoveď je logická. Je to každý jednotlivý človek! Každý máme od narodenia slobodnú vôľu, ktorej sa však často radi slobodne zbavujeme, aby sme nemuseli pred Bohom niesť za naše rozhodnutie zodpovednosť.
  _________________

  Moje odpověď na výše uvedenou otázku zní: vědomé vědomí a rozum. Takže se oba v podstatě shodujeme.

  Připomínám, že bychom se neměli příliš vázat na představu „počítače“, je to velmi zavádějící a vede k dětinským závěrům. Stvoření nelze rozložit na součástky. Celé universum existuje jako kompaktní celek.

 5. Astrální svět v mozku.
  https://www.osel.cz/11384-puvod-sytosti.html
  Astrocyty
  Buňky astrocyty jsou charakteristické hojností svých výběžků. Původně měly být jen lešením udržujícím tvar mozkových záhybů, ale plní v mozku celou řadu funkcí. S mírnou nadsázkou lze říci, že jsou to právě ony, které rozhodují o našich pocitech a že neurony jsou jen jakýmsi vedením poslušně vykonávajícím jejich pokyny. ..Ukázalo se, že jsou to ony, kdo neuronům zajišťuje výživu. Proto jsme jim začali říkat „kojné“. I dnes se mnohde píše, že palivem pro provoz mozku a tím i naše myšlení, je cukr a že si ho neurony berou z krve v podobě glukózy. Neberte to vážně. Realita je jiná. Glukózu v mozku přijímají jen astrocyty, neurony „jezdí“ na laktát. Právě tím je naše „hvězdičky“ zásobují. Říkat astrocytům kojné tak, docela sedne.
  Astrocyt
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrocyt

 6. → Pardal 29.9.2020 (18:28)- poselství papeže Františka

  Pardale, no neříkejte mi, že (mu) tohle žerete? Kašparovi globálního cirkusu? To byste mě fakt rozesmál..:-)))

  ps: zapamatujte si jednou a provždy: cokoli co přichází ze SYSTÉMU, je ZLO!

  1. Honzo, píšete :“cokoli co přichází ze SYSTÉMU, je ZLO!“
   Ale Honzo, systém je všude. Ještě než se narodíte, stará se systém zdravotnictví, pak pomáhá dětem na svět, pak jiný systém pomáhá a chrání atd. Já třeba jsem se narodil doma, nejspíš v té posteli, kde jsem vznikl. Farář mě zanesl do systému matriky, že jsem se narodil v malé vesnici. Nikomu to nevadilo až novému systému pro občanky, podle kterého jsem se narodil o 2 km dál v obci, která má obecní úřad. Až tento malý úřad zruší, a budu-li ještě živ, tak s novou občankou se znovu narodím ve větší vesnici další 2 km dál.
   Prostě znovuzrození existuje.
   Systém školství mě naučil spoustu věcí a některé jsem i potřeboval. Vaše oblíbené komponenty spláchne systém kanalizace a v lepším případě je přemění na bioplyn. Místo svých oblíbených komponent používejte pojem biomasa a máte systém, který projde kontrolou admina. Zdejší systém diskuze se neshodne ani na tom, jakou barvu mají Vaše oblíbené komponenty. Bioplyn je bezbarvý a je po problému.
   Papež František promlouvá rozumně. není třeba se snažit být bohatí, stačí, když bohatí jsme (duchovně). V DPH jsme asi na 40.místě na světě, ale v úsporách domácnosti jsme na 3. místě v Evropě. Takže naše ženy, vojevůdkyně domácností, jsou bronzové.

 7. Venda sa pýta: „Z čeho ten program vychází?“ Myslí sa tým na Ducha sv. a ducha Satana v pozemskej realite. To je celkom opodstatnená otázka, ale na jej vysvetlenie by som potreboval veľa priestoru a času, veď celá Biblia sa v podstate zaoberá najmä touto otázkou. Vy, ako študovaný človek, iste máte po ruke dajaké svoje jednoduché vysvetlenie, možno by bolo rozumnejšie, aby ste sa tu najskôr vyjadril sám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference