mapa stránek || vyhledávání

Pravda a Láska zvítězí

jezis-kristusLáska způsobila, že přišlo Slovo na svět; Světlo k osvícení všech. Pravý nápoj Života. Svaté poslání Syna Božího Ježíše Krista, je Jeho Slovo, sám jím byl. To On přinesl Pravdu z pláně Boží, z věčného Světla nad stvořením. Tím celému lidstvu byla ukázána Cesta ke Světlu. Vězte, že Ježíš nepřišel trpět; avšak dobře znal místo kam vstoupil – znal a viděl, co je v člověku. Nedal svůj život proto, aby lidé dál holdovali svému já. Není jen nějakým obětním zvířetem. Kristus přišel povznést lidstvo z temnoty. To znamená vytrhnout člověka z pádu do hlubin nevědomosti a bludu o životě – oddělení se od Boha. Syn Boží odhalil tajemství o Bohu a Království, jak můžeš vstoupit. Demonstroval na sobě jak žít, jak myslet, jak mluvit, jak přemoci zlo. Učil, jak vzhlížet ke Svatému Bohu, jak žít ve Slově – TO JE Kristovo poslání.

Ve své Svatosti, upřímné Lásce pomoci lidem poznat Pravdu, k životu ve Světle, postavil se Syn Boží zpříma proti nenávisti a zlu i všem jeho přisluhovačům nosícím i kněžská roucha a se slzami v očích, z bolesti srdce nad lidskými syny, že jsou slepí a hluší, podstoupil tu poslední cestu až na kříž. Na symbolu Pravdy, Láska umučená a visící vzhlédla k nebi a řekla: OTČE, ODPUST JIM, VŽDYŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ!

Vůlí Boží nikdy nebylo, aby Ježíš, Syn Boží, trpěl. Jen lidé, kteří se nechtějí řídit Jeho Slovem, došli k názoru, že Kristovo utrpení bylo chtěné Bohem. Ve svém omylu začali říkat, že utrpení bylo hlavním cílem Kristova příchodu. Ti, co takto myslí, zůstali tak stát ve tmě bez pomoci a klesli do převrácených názorů, ve kterých se zmítá celé lidstvo. Nyní však nadešla doba vyrovnání. Boží Pravda zjevená v Kristu Ježíši a život v ní je vůlí Boží.

Vtělené Srdce Otcovo, čisté a bez viny, samo a dobrovolně podstoupilo boj s tím dávným hadem na život a na smrt. Pro všechny srdce, která Jeho obejmou a přidruží se, platí vítězství Jeho.

Vzkříšení Kristovo je znamením právě jim.

Láska přemáhá smrt.

Láska ať je s vámi se všemi, kdo stojíte s Kristem; budete Žít!

 

Jan Kašpárek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference