mapa stránek || vyhledávání

Přicházející nová civilizace (2.)

sedmiramenny-svicenJak bylo výše řečeno, zásady týkající se Boha jsou tři. Proto Mojžíš na první desce má tři „přikázání“. Na druhé desce jich má 7, neboť číslo člověka je sedm. Sedmiramenný svícen, sedm čaker neboli středů duše člověka. Ohledně člověka dal tedy Bůh Mojžíšovi sedm darů ve formě rad. Týkají se vztahů jednotlivce k okolí, aby se vůči okolí nezatížil karmou. (Protože lidé sami by se na nich nikdy neshodli.) Jsou to:

 1. K první čakře neboli k dosažení a udržení vitality: „Cti otce svého a matku svou a dobře ti bude na zemi“! Jinak cti roli otcovství a mateřství neboli rodinu a dostaneš dobrý základ pro vitalitu i uvedení do dějů života! Také později rodiče zastupující učitele a nadřízené v životě. Nebo také vlastně: važ si daru života a daných okolností do jeho vstupu, neboť je to šance k přiblížení Bohu.
 2. K druhé čakře v známém znění: „Nesesmilníš!“ Neboli neoddělíš sexualitu od duševní a duchovní lásky. Jinak vzniká neviditelné psychické poškození na duši neboli karma. Poruší-li člověk tuto radu, snižuje se skrze otupění další šance na vznik největšího božského daru člověku v těle, dokonalé lásky muže a ženy. Ta je vždy ve třech úrovních: těla (sex), duše (cit) a ducha (společný ideál).
 3. K třetí čakře: „Nepokradeš!“ Protože vytvořením atmosféry možnosti kradení člověkem pro rodinu vytvořeného vzniká atmosféra neustálého strachu!!! A jak je známo, strach ničí pravidelnost chodu 3. čakry a tím orgánů nadledvinek, slinivky, sleziny, žaludku. S následnými „civilizačními nemocemi“. Stálý podvědomý strach zkrátí život těla člověka na polovinu.
 4. Ke 4. čakře: „Nezabiješ!“ (Úmyslně, se záměrem.) Neboli nebudeš nenávidět jiné lidi a cokoliv živého! Ví se, jak nenávistné pocity poškozují 4. čakru a tím srdce a cévní oběh. (Také obecně rozšířená civilizační choroba.)
 5. K 5. čakře: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!“ Jinak řečeno „neublížíš slovem“! Ba ani pravdou! Jestliže může pravda ublížit, jsi povinen mlčet. Protože křivá slova mohou nejen těžce poškodit duši druhého, ale zcela rozvrátit soudnictví v komunitě. Důsledkem pádu soudnictví a správy státu do lží je úplná ztráta jeho věrohodnosti neboli nastoupení chaosu. A ten rozvrátí podvědomí neboli klid v duši všech.
 6. K 6. čakře: „Nepožádáš neboli nebudeš v myšlení (mozku) dychtit po manželce bližního svého!“ Neboť dychtěním po sexuálním vyžití s druhými klesá afinita k vlastní ženě a tím hloubka vztahu nejprve v mysli, pak v duši. (Odtud otupění mozku a citu, ztráta intuice neboli oslabení 6. čakry.) Sexuální „revolucionáři“ jsou rychle trop na hlavu pro ztrátu intuice. Neboli ztrácí schopnost vyciťovat Boha.
 7. K 7. čakře: „Nepožádáš statku (majetku) bližního svého!“ Neboli nebudeš závidět majetek, který mu svěřil Bůh. Protože majetek přináší sice výhody, ty jsou lidmi viděny, ale také povinnosti! Každý bohatý bude ze správy svého majetku skládat účty, až bude odcházet z úrovně hmotnosti. A kdo mnoho dostal, mnoho po něm bude požadováno! Se svůdným velkým majetkem se daleko tížeji rozvíjí duchovnost, přibližování k Bohu. Proto Ježíš upozorňuje, že snáze projde provaz na velblouda uchem jehly, než zatížený hmotností (boháč) do království nebeského. Ale dodává, že i to je u Boha možné. Při takové správě majetku, že jej použije k prospěchu (duchovnímu) všech. Nemyslím k podpoře lenochů.

Těchto sedm rad člověku dal Bůh skrze Mojžíše vyvolenému národu. Vyvolený u absolutně spravedlivého Boha je ovšem ten jedinec a národ, který vyvolil Boha jako cíl svého směřování. Čtenář může posoudit, jak je v minulosti a současnosti lidstvo žije. Podle mne až na výjimky vůbec ne. Z jejich nežití (kromě esejských židů) vznikl pád židovského národa a nyní i židovsko-křesťanské civilizace.

Proto jako záchytný bod a ukazatel směru pro ještě transcendentnírozměr reality vnímající lidi, aby se dosáhlo obratu duchovního vývoje lidstva a vytvoření vyšší kvality lidského společenství, civilizace, byla na zemi inkarnována „jiskra“ Boha, nazývaná lidmi s rozšířeným stavem vědomí „Syn boží“. Ježíš Kristus. Ten před 2. tisíci roky provedl upřesnění výkladu výše uvedených božích rad a za cenu svého sebeobětování nastavil pozemské náboženství tak, aby mohla vzniknout vyšší než barbarská civilizace.

(Pro představu čtenáře: Nejnižší 24. civilizace vesmíru jsou lovci mamutů. 23. Pastevecké kmeny. 22. Zemědělské kmeny a civilizace. 21. Řemeslné a městské státy. 20. Průmyslové státy současnosti. 19. Informační a astrální civilizace, umožňující komunikaci s jinými civilizacemi vesmíru. Tam právě máme právě vkročit, podmínkou je ale vyšší míra žité duchovnosti. Aby bylo omezeno působení padlých duchů. Neboli musí jej doprovázet proměna v biblickém „armadegon“, ve významu: arma (zbraň) ad (k) ego (egoizmu) n(ot). Neboli konec egoizmu! Neboli plné pochopení Ježíšem sděleného, také „druhý příchod Ježíše Krista“, tentokrát s mocí.)

(pokračování)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 12
Tisk Tisk

35 komentářů

 1. Ano, pane vážený autore dr Staňku,… z napsaného textu lze odezřít, že i vládcům tohoto světa začne brzy být jednoho dne poněkud špatně.
  „Oblbovací metody vládnoucích“vůči mase lidí i jednotlivce nezabírají tak jako dříve. Budou tedy dále muset vymýšlet nové a násilnějsí konflikty jako např další invaze „muslimských uprchlíků“ do Evropy. Každý obyčejný člověk, který je gramotný si dokáže najít informace na netu, které potřebuje a nemusí být odkázán pouze na main stream media, která vysloveně kazí duši člověka.
  Je třeba podotknout, že „malárie“ zvaná BILDENBERG má v dnešní době velmi mnoho naočkovaných buněk do všech vrstev ve společnosti a nebude lehké jí potlačit. …., bude tedy určitě vítán každý, který přinese svůj vlastní pohled s patřičnými insekticidy.

 2. Autor,

  musím Ti pripomenúť, že Tebou očakávaná obroda z hlbín ludského druhu HOMO FLEXIBILUS sa neuskutoční .Ver tomu, že ničoho ,,dobrého“ sa nedočkáš…

  Pozri sa len na posledných 2.000 rokov. Zabíjanie sa stechnizovalo, vyvíjajú sa nové a nové, vždy kvalitnejšie zbrane a všetko to Trápenie ľudstva ukončí až TÁ ALFA-OMEGA, ktorú už teraz v labákoch všetci vedátori vyvíjajú a TÚ spúšť niekto konkrétny RAZ stlačí…

  A zmizne raz a navždy Zemeplacka, planéta, okolo ktorej sa vraj otáčalo aj Slnko a ktorá stvorila taký druh bytosti, akou bol ČLOVEK, i keď to niekomu vraj volakedy znelo ….

  Je to len otázka času a nervov, kto TO bude ako PRVÝ a zároveň aj ten POSLEDNÝ.

  A ver tomu, že TEN kto stlačí TO tlačitko , bude ,,hrdinom“ a JEHO meno bude naveky vekov visieť na NÁSTENKE R O H Galaxie v Mliečnej TO dráhe…

 3. Autore,
  jestli je 7. čakra o majetku, tak na Vás leze už stařecká demence!

  1. Jo a ještě jsem zapomněl, že budovat novou civilizaci na podkladě 5000 let starých přikázání se Vám asi taky nepovede.

   1. Anonyme, to zapomínání by vás mělo upozornit na demenci vlastní, přičítanou ovšem vždy ostatním. Z toho plyne, že nějakou civilizaci nehodlám budovat, nejsem blázen a s bláznivým myšlením, že by ji mohl vybudovat jakýkoliv člověk. Na to je onačejší síla, která se nebude ptát anonymů.tu vy

  2. ad.jestli je 7. čakra o majetku, tak na Vás leze už stařecká demence!
   ——————————————–
   Mluví z tebe nevědomost,a ta je mnohem horší než demence.

   1. Z Wikipedie:
    Temenní čakra (7. čakra)

    Sahasrara čakra
    Název: Sahasrára, temenní čakra
    Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
    Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
    Vůně: kadidlo, lotos

    Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

    1. Pro anonyma:

     Wiki není vědoucí.Je dobrým pomocníkem(informace),ale zlým pánem,
     pokud si informace neověřuješ.
     ———
     cituji slova,která jsou mou zkušeností:

     A následně velmi mnozí lidé, přilákáni cílem dosažení jasnovidnosti, ale zároveň nechápající podstatu Božího Učení, se věnovali sebemrzačení koncentrováním v bodě mezi obočím… To vedlo prvotně k aktivaci jedné z nejhrubších čaker — ádžni. A jako následek postupný vznik «ostrého», «pronikavého» nepříjemného pohledu a zhrubnutí celého vědomí… Více než to: čakra ádžňa (její název, mimochodem, má v překladu smysl «nemoudrá», tj. jednoduše «hloupá») — to je přece ohnisko lidského «nižšího já»! Proto koncentrace v ní vyvolává urychlený růst egocentrizmu — jako protipól realizace Bohocentrizmu, nezbytného na duchovní Cestě… Tak se lidé vydávají na opačnou stranu od Dokonalosti…
     (http://swami-center.org/cz/text/anatomie-boha/treti_oko.shtml)

     To však neznamená,že Antonov se nedostal z cesty.
     Tušila jsem ,proč mají kluci problém.Není to jejich vina,nýbrž nyní
     snáší důsledky chybování svých předků.Nyní to již vidím zřetelně.

    2. Hvězdičko,
     Váš příspěvek je jako vždy „mimo mísu“. Já jsem psal o 7. čakře, nikoli o šesté. A co s tím má společného Antonov a kluci, to už fakt nevím.

    3. Pozor na anomyma pro Hvězdičku: On ji viděl (7.č.) a proto popisuje! A ještě dělá z jiných nevědomce.

  3. Platí zákon relativity vnímání. Je o lpění na majetku před Bohem pane potrefený..

 4. Jedním z přikázání je důvěřuj,ale prověřuj.
  Těch civilizací zde přišlo a odešlo již opravdu mnoho,ale bez těch přikázání
  v srdcích neodešel nikdo.Oceány hodně snesou,říká Otec.

 5. Hvězdička,

  to dôveruj , ale preveruj bol príkaz DŇA u súdruhov, z minulej civilizácie a pochádza od súdruha Džugašviliho.

  A k Tvojej poznámke o Otcovi: Nekecej, ten Tvoj ,,Otec“ je Nehmotná nebytosť, nemá ústa ani hlasivky,tak mi vysvetli ako mohla prehovoriť. Nemá ani ruky, aby tú myšlienku napísala, ani RIŤ, na ktorú by sa pri písaní posadila, ani MODZOG, ktorým by premýšlala, ani ….

  Tak podla Teba, len tak bei očko Čo , alebo KTO to je ten OTEC?

  Nemusíš sa báť, si ,,spásaný“ tak , či tak. Však vieš, ten ,,obetovaný“ Ježišťok…

 6. Slyšte, slyšte, vyznavačům Bible nové pohledy. Pan Staněk dělá ve svém lucidním snění značné pokroky.

  Ad.:
  K 6. čakře: „Nepožádáš neboli nebudeš v myšlení (mozku) dychtit po manželce bližního svého!“ Neboť dychtěním po sexuálním vyžití s druhými klesá afinita k vlastní ženě a tím hloubka vztahu nejprve v mysli, pak v duši. (Odtud otupění mozku a citu, ztráta intuice neboli oslabení 6. čakry.) Sexuální „revolucionáři“ jsou rychle trop na hlavu pro ztrátu intuice. Neboli ztrácí schopnost vyciťovat Boha.

  pane Staňku, a co svobodný muž toužící po svobodné ženě ? Ten jako 6.čakru nemá či ji nepotřebuje?

  A celé to dychtění v 6.čakře se týká jen mužů, žen se to dychtění a ztráty netýkají?

  Venda

 7. Pane Staněk, mal som o Vás lepšiu predstavu, ale po prečítaní Vášho posledného príspevku som si musel tento názor o Vás poopraviť. Mal by ste sa nad sebou vážne zamyslieť…

  1. Panu Degonovi. Zvažte zákon relativity. Nejen o dvou tělesech nelze říci bez již Archimedem žádaného pevného bodu (Boha), které ke kterému které letí. Z toho plyne, že jestliže si o druhém bez vyjádření Boha kdokoliv myslí, že je blbec, měl bych si na relativitu rozpomenout. Jinak upadne do stavu, že všechna tělesa (lidi) letící kolem mne jsou blbci! A to je konec, který hrozí za jejich stavu myšlení Degonům, Anonymům a bolavým nohám Gilgamešovým. Stačí se podívat na jejich příspěvky k jakýmkoliv článkům zpětně!!!

   1. Pane Staněk,
    máte ale rychlost! Od 12,53 hod. do 13,10 hod. jste stihl napsat 4 urážlivé příspěvky. Od takového člověka se holt musíme učit (zejména duchovnosti a lásce k bližnímu)!

    1. Jen sis dostal,co sis poslal.Laskavěji to již nelze.

    2. Odpověď panu anonymovi. Ano, mám rychlost ve všem, i v „urážkách“. Vždyť jsem sklerotik, jak jste zjistili! Celý profesní život jsem byl adresný a po celou dobu i trestně odpovědný za podpis a jeho následky. Za zdravotní nezávadnost podepsaného. Ve styku se řezníky a různými „kádry“ jsem se musel naučit, že co mě kdo do očí řekl, ve stejném tónu jsem mu odpověděl. Proto anonyme a spol. sežeňte někoho jmenovitého, kdo mě osobně zná, ať mi vámi anonyme a spol. napsané podepíše! A vůbec někoho, kdo mě zná a prohlásí mě za nepřítele nebo hrubanta. Anonymové ze tmy a zákoutí si troufají, to je známo. To je právě to jejich pojetí charakteru. Mají pravdu, je jiné!

   2. Pre p. Staněka: Každý človek sa môže mýliť, ale nie každý si svoj omyl dokáže aj priznať. To sa týka najmä intelektuálov, ktorí si o sebe myslia, že už obsiahli všetku múdrosť sveta a tak tu omylnosť prisudzujú iba Degonům, Anonymům a nohám Gilgamešovým. Nechcem tieto ľudské vlastnosti posudzovať, alebo odsudzovať, pozastavil som sa iba u Vášho pozoruhodného spájania Mojžíšovho desatora s karmou a čakrami. Zaiste „všetko so všetkým súvisí“, ale toto hádam len nie! To nemáte po ruke iné rozumnejšie vysvetlenie zdanlivej záhady dvoch dosiek desatora?

 8. Chapem prikazania ako minimum aby sa ludstvo dostalo na vyssiu metu a nemyslim, ze zrovna to musi byt na duchovnej urovni. Cestovat vesmirom sa da aj v kozmickych lodiach a mozno od vytvorenia umelej inteligencie taktiez nieje daleko. Potom tym masinkam dame kodex. Jeden na jednej doske aby nas milovali nadovsetko a ten druhy aby boli pre nas uzitocni. Presne ako dostaj Mojzis. V kazdom pripade ako pan Stanek pise, je potrebne urcite pravidla pochopit, prijat za svoje a respektovat aby sme zvladli technologicky prechod, ale to sme sa este nenaucili a asi ani nestihneme. Viete, jasny zlocin kryjeme institutom amnestie, najvacsich zlodejov obdivujeme v “ smotanke“ a svetlo na konci tunelu nevidno. Co ak je to, co sem prave prichadza naozaj nasim buducim obohatenim a cestou k vyzsej spolocnosti?

 9. Pro Anonyma:

  Váš příspěvek je jako vždy „mimo mísu“. Já jsem psal o 7. čakře, nikoli o šesté. A co s tím má společného Antonov a kluci, to už fakt nevím.
  ——————————————————————————–
  Mýlíš se.

  IRIS
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Iris

  https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus&prev=search
  https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus
  https://en.wikipedia.org/wiki/Irisin

  http://www.nutris.net/aktualita.php?id=2075
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774709/
  IRIS-OSEL.CZ
  http://www.osel.cz/8107-irisin-a-s-nim-170-vedeckych-clanku-zpochybneno.html

  Našinec by řekl, že to je průšvih jako Brno a že na povrch nejspíš vyplouvá pořádná aféra,napsal autor článku a nemýlí se.Protože s tou sedmou čakrou je to jako s irisinem.Také má tzv. startovací kodon. A lidská verze genu odpovědného za tvorbu irisinu (FNDC5) ,je právě v tomto místě zatížena mutací. Titěrná banalita nám gen prakticky znefunkčnila.Ve srovnání s jinými druhy, naše svaly produkují méně než jedno procento irisinu. Z pohledu myší, ovcí i oslů, jsme postižení mutanti.

  Tou „titěrnou banalitou“ je vychcanost rozumářů,pýcha felešného ega,
  zmutované informace,předávané a slepě přijímané z pokolení na pokolení,
  bez sebemenší námahy si tyto informace ověřovat v praxi.
  DNA,TO JE HUDBA,TÓNY.

  “ Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“

  Výše citovaná slova Antonova jsou alfou omegou k tomu,aby si každý vědomě
  opravil „chyby“ v záznamu svého vědomí.Jinak se ke spojení Otce-Matky v sobě
  samém nedostane.Místo „duhového mostu“ tedy spojení s VĚDOMÍM,se pak
  ocitá v rozdělení astrálu.Astrál není domov.Může cestovat mimo tělo jak
  chce,přesto mu Zvuk nedovolí přejít hranice ,kterými se zde oddělil od celku.
  Bez cestování mimo těla,přejímá jakékoliv informace z Vědomí.Jenže tyto
  mají svůj specifický „jazyk v obrazech“ pro vzájemnou komunikaci.
  Bez vědomého spojení mužského a ženského principu v sobě samém láskou
  bezpodmínečnou,se mysl stává egoistickou,arogantní.Duše se takovému
  duchu „otočí zády“ a duch se stává jednookým.V zrcadle ,které mu nadstaví
  duše,se nepoznává a všechny své chyby svaluje na duši nebo se z něj stává
  narcista,zahleděný slepě do své iluzní dokonalosti->MAJETNICKÝ psychopat.

  Jenže ani ty nejsi DNA,tedy těmi šaty a jejich myslí.

  Čakry(ŽLÁZY) fungují JEN SPOLU a v JEDNOTĚ.

  PS:Takže pan Staněk má pravdu.Navíc není jen majetku světského,ten duchovní
  je důležitější.Jenže pokud přijmeš bezpracně lži,pak se sám stáváš lží.Takže bez
  práce koláče nejsou nikde.

  ———————–
  „Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.“

  „Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

  1. ad: Astrál není domov.Může cestovat mimo tělo jak chce,přesto mu Zvuk nedovolí přejít hranice ,kterými se zde oddělil od celku. Bez cestování mimo těla,přejímá jakékoliv informace z Vědomí.Jenže tyto mají svůj specifický „jazyk v obrazech“ pro vzájemnou komunikaci. Bez vědomého spojení mužského a ženského principu v sobě samém láskou bezpodmínečnou,se mysl stává egoistickou,arogantní.

   +1!

 10. Prvé 3 čakry sú zemskej energie, stred osobnosti človeka je 4 čakra a a horné 3 čakry sú spojené s nebeskými energiami, alebo dolné 2 sú zemské potrebné pre život na zemi teda vonkajším svetom hmotným, 3 a 4 sú spojené s citmi a pocitmi a teda s človekom samotným a jeho vnútorným svetom teda duševným svetom a 5. a 6 čakra s energiami ducha a tvorivosti teda duchovným svetom, 7 čakra je aktívna až keď sú všetky ostatné aktívna a uzatvára bytosť ako celok

 11. Ano pane autore, tak se projevili temnější ,ze tmy vycházející a ze zákoutí vrhající špínu na světlejšího člověka, který je vnímavější duchem i rozumem. Ti, kteří útočí jsou temnější, kteří celý svůj život přáli pouze vlastní pohodlnosti, nic zvláštního nevytvořili, milovali pouze svoje ego …. a dnes zjišťují, že jejich život je u konce. U konce, kde je ani pověstný Áron za zlatku nepřeveze na protější břeh, neboť i Áron má velmi vydatnou dávku svědomí a nemá v úmyslu převážet pouze závistivce a lemply.
  Proto Vás pane doktore Staňku prosím, pokračujte dál ve své tvůrčí práci a buďte takový obratný, jaký jste.

 12. Článek píše:“Pro představu čtenáře: Nejnižší 24. civilizace vesmíru jsou lovci mamutů. 23. Pastevecké kmeny. 22. Zemědělské kmeny a civilizace. 21. Řemeslné a městské státy. 20. Průmyslové státy současnosti. 19. Informační a astrální civilizace, umožňující komunikaci s jinými civilizacemi vesmíru.“
  Komentář : na to moje představy nestačí a číslování proti směru času už vůbec ne.
  Mám před sebou skvělou knihu Česko, Ottův historický atlas, poslední aktualizace dat červen 2014. Začíná se Velkým třeskem vznikem vesmíru, geologickým vývojem Země a kotliny později české. Keltové, Markomani, Germáni, Slované, říše, knížectví, království, císařství.. Ale „21. Řemeslné a městské státy nikde“ ( snad v Itálii a Německu). Přestože si lidstvo vedlo tak špatně, jak autor píše, nerespektovalo Desatero atd., dotáhne to na 19. Informační a astrální civilizace, umožňující komunikaci s jinými civilizacemi vesmíru. A to má ještě 18 stupňů vyšších před sebou. Jsem rád, že se toho nedožiji a vystačím s výkladem Desatera podle bible nebo
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero

 13. ad.Mám před sebou skvělou knihu Česko, Ottův historický atlas, poslední aktualizace dat červen 2014.
  —————————————————————————-
  Vzhledem k tomu,jaká zde proběhla a probíhá genocida a manipulace,jej můžete vyhodit.

  ad.Začíná se Velkým třeskem vznikem vesmíru, geologickým vývojem Země a kotliny později české. Keltové, Markomani, Germáni, Slované, říše, knížectví, království, císařství..
  ————————————————-

  Špatně.Začněte Slovany a Kelty…DÁVNO PŘED ZMĚNOU LETOPOČTU
  NAŠTĚSTÍ I AUTOR KOSMOVY KRONIKY MĚL ZA UŠIMA.A ti,co mají na svědomí římskou
  historii,ji měli také.Tyto kroniky a popisy tzv.historie na zakázku jsou založeny
  účelově.Ale protože je psali vzdělaní lidé,věřící,zanechali odkazy.
  Málem jsem zbaštila i lži o římské historii.S čím nepočítali manipulátoři?
  No že LŽI vyjdou najevo.No a s Božským Otcem nepočítali již vůbec.
  BIBLE ODHALUJE DĚJINY V TÉ PRAVÉ PODOBĚ!TEDY TO,CO MÁTE I VY PŘED SVOU TVÁŘÍ
  A PŘESTO NEVIDÍTE.

 14. Hvězdičko,píšeš :

  ….BIBLE ODHALUJE DĚJINY V TÉ PRAVÉ PODOBĚ!TEDY TO,CO MÁTE I VY PŘED SVOU TVÁŘÍ
  A PŘESTO NEVIDÍTE.

  Keď si myslýš, že Biblia odhaluje ,,pravé dejiny“, musíš sa v čo najkratšej dobe ,,ponoriť do ladovej“ vody, vydržať nápor tej hnusnej zimy čo Ťa obostrie a vrátiť sa späť na vzduch, do tejto atmosféry.

  Potom všetko predýchaj a ešte raz sa zamysli čo si NAPÍSAL…

  Nikto normálny totiž nikdy nemohol uveriť tomu, že Biblia je Dejepisom . Je to zlátanina hovadín, dristov, kecov, je to čítanie odpornejšie ako horor, pretože je plné krvi, mrtvol a fantazmagórii…

  Už len prvé slová Biblie sú dôkazom toho, že to bolo písané ako politický LETÁK , agitka pre PROTOŽIDOV…

  Ale proti Tvojmu gustu vraj žiadny dišputát..

  1. odpornejšie ako horor, pretože je plné krvi, mrtvol

   Dějiny jsou plné mrtvol a krve, protože lidi nic jiného neumí a s dobou se v zabíjení zdokonalují, problém je, že islámská kultura, která je dejme tomu 500 let za křesťanstvím, mají moderní zbraně.

   Podívejte se na zábavu mladých, starých, jaké vychází hry na počítačích a které jsou nejlepší.

   Daniel 2

   Král jim řekl: „Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát.“

   Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky: „ Králi, navěky buď živ! Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad.“

   Král hvězdopravcům odpověděl: „Mé slovo je příkaz: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště.

 15. Matrixi, píšeš:

  …Dějiny jsou plné mrtvol a krve, protože lidi nic jiného neumí a s dobou se v zabíjení zdokonalují, problém je…

  Ano, s touto myšlienkou súhlasím. Rozdiel medzi dejinami, kde je vela krvi a mrtvol a medzi mrtvolami a krvou, ktorú podla Protožidov spôsobil Hospodin je v tom, že to zrobil ,,ON“ osobne pri ,,Vyčisťovaní životného priestoru pre Protožidov “ a kántrenie ,,vlastných“, ktorí ,,pochybili vo viere“…

  Počet mrtvol,teda osôb zavraždených-zlikvidovaných samotným Hospodinom sa dá podla Biblie počítať na desaťtisíce . To nepočítam ,,milióny“, ktoré táto Vesmírna atrapa ,,utopila“ pri Potope Sveta..

  Toto má byť Tá Láska, Pravda, Svetlo, Stvoritel, Istota ?

  Neviem v akej miere je za tieto ,,akcie“ spoluzodpovedný jeho nohsled , TÁ paroplynová nebytosť, známy to Duch svätý..

 16. Klucí klucí… To nejeden čtenář žasne, když sen vstoupí,
  prý by se tu měl nacházet klid a pochopení,

  každý z vás tu prezentuje tu svojí unikátní pravdu co má v hlavě,

  a hádáte se tu jak malí klucí,

  vždyť je to vše tak jasné,

  není potřeba nic komentovat, takovým způsobem…

 17. Davide, si tu nový?

  Tak sa nečuduj, je to TU ako v protialkoholickej liečebni. Každý sa chce oslobodiť od ,,metly ľudstva“ a potrebuje si ulaviť, aby sa znovu slobodne nadýchol. Sice nie je to nič MOC, ba povedal by som že je to hnus, ale je to zatiaľ ZADARA…

  Tak buď k nám ,,nehodným“ trochu zhovievajší. Asi tak ako náš Nebeský Taťulda, ten babrák, čo nás vraj stvoril na obraz Protožidov a ich ciele.

  A nepokaz si KARMIČKU, lebo ako vieš, raz budeš aj TY presvetlovaný , neutrónovo kalibrovaný a radiačne ordinovaný…

  No vidíš, upozorňoval som Ťa, hneď na úvod , že si vstúpil na ,,horúcu“ pôdu…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference