mapa stránek || vyhledávání

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

eu-vlajkaČlovek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov.

Európske inštitúcie majú rozličnými predpismi ruky zviazané tak, že nie sú schopné deportovať nazad do krajiny svojho pôvodu ani tých imigrantov, ktorým bol zamietnutý azyl. Jednoducho, kto sa dostane do Európy, ten v nej už zostáva!

Každý, kto varuje pred nebezpečím, pred neasimilovateľným prívalom príslušníkov inej kultúry, pred stratou identity európskych národov, pred zánikom Európy v súčasnej podobe a už ani nehovoriac o ekonomických problémoch s imigráciou súvisiacich, každý takýto človek dostáva okamžite nálepku nacionalistu, či extrémistu. Nálepku netolerancie, alebo nedostatku ľudskosti. Politické elity najmocnejších európskych štátov, dobre platené z daní ľudí, idú vo svojich rozhodnutiach proti prospechu a dobru vlastných národov, ktoré sa zaviazali zveľaďovať a chrániť.

Zdá sa, ako by sa proti Európe všetko sprisahalo a akoby sám Brusel usiloval o jej zničenie. Európa je ponechaná doslova napospas neustávajúcim prúdom imigrantov a mnohí z nich to vnímajú ako slabosť. A preto už ani neprichádzajú ako prosiaci, ale ako požadujúci. Svoje požiadavky si vynucujú arogantným, či dokonca násilným spôsobom. Podvedome totiž tušia a vnímajú, že majú prevahu a že európske inštitúcie majú vo vzťahu k nim, i prostredníctvom aktivít najrozličnejších pseudo humanistov, akoby spútané ruky. A preto sa už teraz na samom začiatku začínajú chovať ako páni, ktorým má Európa slúžiť. Vnímajú nás ako ľudí, ktorí stratili životaschopnosť a preto musia byť pokorení a ovládnutí. A toto ich vnímanie sa žiaľ v mnohom zakladá na pravde.

Naše univerzum má totiž duchovný rozmer. Duchovné je v ňom tým najrozhodujúcejším a najpodstatnejším. Vo stvorení prebieha určitý druh duchovnej evolúcie, na základe ktorej je všetko duchovne silnejšie a vitálnejšie silami univerza podporované a naopak všetko duchovne mdlé, pohasínajúce a strácajúce vitalitu tlačené k rozkladu. K rozkladu a deštrukcii, pretože sa to stáva v požadovanom evolučnom vývoji ducha neživotaschopným.

Duchovný vývoj je teda hlavným motorom akéhokoľvek rozvoja v tomto stvorení. S rozvojom ducha a vyšších duchovných hodnôt, ako je spravodlivosť, čestnosť, ľudskosť, ušľachtilosť a podobne, je spojený i rozvoj čisto pozemský a hmotný. Je s ním úzko prepojený. A táto zákonitosť platí i vo vzťahu k európskej civilizácii. Tá sa taktiež pôvodne a až donedávna opierala o vieru v Boha a o vysoké hodnoty, s ňou súvisiace. Duchovnosť Európy bola motorom, ktorý hnal dopredu jej rozvoj materiálny i hmotný.

Pod vplyvom dosiahnutého blahobytu a s pyšným vedomým toho, čo všetko sme boli schopní dokázať, sa však začalo postupne upúšťať od viery v Stvoriteľa i od všetkých vyšších hodnôt. Ľudia tým pyšne a ľahkomyseľne odvrhli základnú oporu, z ktorej vyrástol ich blahobyt. Začal sa rozmáhať ateizmus a materializmus. Duchovný motor, ktorý dovtedy hnal európsku civilizáciu dopredu, pohasol. Stalo sa čosi podobné, ako keď idete rýchlo autom a zrazu vypnete motor. Auto nezastanete okamžite, pretože má značnú rýchlosť. Bude pokračovať voľnobehom ešte hodný kus ďalej. Pozvoľna však spomalí, až napokon zastane úplne.

Toto sa prihodilo i Európe, ktorá vypla motor svojej duchovnosti, začala upúšťať od všetkých vyšších a ušľachtilejších hodnôt a v súčasnosti už beží iba na voľnobeh. Blahobyt a materiálne výdobytky ešte pretrvávajú, ale Európa je už hodnotovo vyprázdnená. Jej chod je už len chodom zo zotrvačnosti.

Vnútorná vyprázdnenosť a hodnotový úpadok sa premietajú do celkového úpadku spoločnosti. Spôsobujú mravný a morálny chaos, prejavujúci sa slabosťou, premrštenou toleranciou k najrozličnejším úchylkám, zvráteným pseudo humanizmom, neschopnosťou rozpoznávať dobré od zlého a stratou základného pudu sebazáchovy. Dostávame sa mimo hlavný prúd duchovný síl univerza a preto sa stávame neživotaschopnými a slabými.

Veď si len napríklad skúsme námatkovo vybrať desať priemerných imigrantov a desať priemerných Európanov a porovnať, koľkí z nich majú vieru v Boha. Z desiatich imigrantov to bude s najväčšou pravdepodobnosťou všetkých desať a z desiatich Európanov to budú možno dvaja, traja, alebo v najlepšom prípade štyria.

Na koho strane nájdeme väčšiu vieru v Boha? Čo musí byť duchovnými sila univerza nevyhnutne viac podporované? V konečnom dôsledku teda nerozhodne ani prevaha kultúrna, ani vzdelanostná, ani vojenská, či ekonomická. Nakoniec rozhodne jedine prevaha ťahu smerom nahor! Smerom k Bohu! To sa napokon ukáže ako rozhodujúce a prekoná všetko ostatné. A i preto je dnes islam na vzostupe.

Nastáva čas, kedy sa mohutný jašter, neschopný obstáť v ďalšom progresívnom evolučnom napredovaní vývoja na našej planéte, to jest blahobytná, ateistická, konzumná a materialistická Európa, približuje k svojmu zániku, pretože hodnotovo vybočuje z hlavného vývojového prúdu vo stvorení.

Tieto slová vyznievajú pesimisticky, ale ich účelom nemá byť vzbudzovanie pesimizmu. Ich účelom je pochopenie príčin toho, prečo k nám sem dnes v modernej podobe prichádzajú novodobí „dobyvatelia“, aby ovládali a napokon aj dorazili veľké zomierajúce zviera, ktorým je Európa v súčasnej podobe a so súčasnými pseudo hodnotami, ktoré uznáva.

A keďže nie je možné nájsť východisko zo zmätkov bez poznania príčin týchto zmätkov, museli sme byť doteraz iba pesimistickí. To správne východisko však jestvuje! Spočíva v opätovnom prinavrátení sa Európy k skutočným a pravým hodnotám, od ktorých sa tak pyšne a ľahkomyseľne odvrátila! Spočíva v prinavrátení sa k hodnotám ducha! K hodnotám dobra, cti a ľudskosti! K hodnotám kresťanstva a viery v Boha!

Ale pozor! K hodnotám kresťanstva pravého a nie toho zmäkčilého, hovoriaceho iba o láske! K hodnotám kresťanstva, v ktorom má svoje pevné miesto spravodlivosť! Dokonalá Spravodlivosť Božia, na základe ktorej sa každý jednotlivý človek narodil presne na tom mieste na zemi, kde si zaslúžil.

Tam má žiť, tam má pracovať a tam má duchovne rásť. Jeho život v tamojších podmienkach mu bol totiž určený Zákonmi Spravodlivosti Božej, ktoré dokonale posúdili všetky klady i zápory jeho duše a s neomylnou presnosťou a osobnou nezaujatosťou mu jeho pozemským zrodením určili presne to miesto na zemi, ktoré mu prináleží.

A preto všetci ľudia, všetci imigranti, ktorí nechcú toto určenie vyššej Spravodlivosti akceptovať a odchádzajú z domova za vidinou lepšieho života niekde inde, by mali byť okamžite posielaní naspäť. Z celkového počtu je ich až osemdesiat percent.

Dočasná pomoc má byť poskytnutá iba tým, ktorí utekajú v obave o svoj holý život. Akonáhle sa však pomery u nich doma upravia, a k ich náprave by mala výdatne prispieť i Európa, potom sa majú títo ľudia okamžite vrátiť nazad a tam ďalej žiť. Lebo práve tam je ich miesto na zemi, ktoré im určila spomínaná, vyššia Spravodlivosť, o ktorej dokonalosti a nestrannosti nemôže predsa nikto pochybovať.

Európa, tvoja záchrana je iba v pravých hodnotách! Lebo iba rešpektovanie pravých hodnôt a život v súlade s nimi je motorom rozvoja každej civilizácie. Ak Európa dokáže tento motor znovu naštartovať, pohne sa z miesta a začne opäť napredovať. Európa však nie je nijaký abstraktný pojem! Sú to ľudia, jednotlivci, z ktorých každý musí začať sám od seba!

Ak to totiž nezvládneme, sme stratení, pretože sa dopredu začne drať civilizácia, ktorej motor duchovného snaženia zostáva stále v chode. I keď v chode nedokonalom, s mnohými chybami, prejavmi násilia a mnohokrát až stredovekými spôsobmi. Ale v chode! V duchovnom chode, ktorý je predsa len niečím viac, ako materializmus, ateizmus, bezbožnosť a prázdny, konzumný spôsob života súčasnej Európy. To sa však musí nevyhnutne zmeniť, ak sa chceme zachrániť.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

9 komentářů

 1. Autor,

  nezáviď tým ,,drbnutým“ koberčekovým veriacim, lebo veriť v ,,také kokotiny“, v aké veria ONI, je nie na smiech , ale skôr na ,,srdvervúci plač“.

  To radšej nech veria na ich táraniny, akými sú Aladinova lampička, Lietajúci tkaný trojvalec , či topánočky od majstra Muka, či Puka…

  Že sa vedia na náboženských blbostiach zjednotiť, to je asi vec ich IQ, alebo ich vrodenej závisti, ktorá sa premenila na nenávisť voči všetkému, čo je od ,,bielych“…

  A všetko TO začalo od okamihu, keď ten nablblý NOE ,, zakotvil“ na Ararate . Ten tajtrlík, ten Hospodin mohol vedieť, že kým ,, nevykántri celú prvú várku ludí“ a nezrobí úplne nových ludí z INEJ HLINY, ako bola TÁ inkriminovaná hlina pre Adama, ľudstvo sa bude chňuť medzi sebou až do posledného člobrdu.

  Máme to už zakódované v tých ONÝCH, NO v tých GÉNOCH..

  1. memyslim, ze sa sem hrnie zrovna nieco duchovne ako pisete “ z desiatich desat „. Ked bude u nas poprava za odpadnutie od viery, taktiez budeme vsetci vzyvat : “ blahoslaveny budiz orai !“ Nema to nic spolocne s ich duchovnostou! Naopak, prave mame moznost odskusat nasu v praxi. Dostat po lavom lici a do posledneho europana nastavovat aj to druhe! Ved verime tym hovadinam, nie?

 2. Hodně lidí chápe, že se náš život neskládá jen z cesty do práce, do obchodu a zpět domů. O něco méně lidí chápe, že má i nějaký jiný rozměr, pro zjednodušení mu říkejme duchovní a skoro tolik lidí chápe, že když tento rozměr chybí, mohou nastat problémy. Největší problém ovšem nastane, když si máme ujasnit jaký duchovní je směr nás z problémů vytáhne.
  Není to legrace, co čeká Evropu, ale nic naplat. Války nepomohly, ledacos dalšího nepomohlo. Pořád jsme telátka a ještě větší telátka si volíme za představitele. Netěším se, ale snad to bude zase trochu očistná budoucnost. Pokud to dopadne dobře, tak tu za nějaký čas nikdo nebude diskutovat, co je to „správně duchovní“, no a pokud to dopadne špatně, tak také ne -)).

 3. Vieme ako dopadol židovský národ po tom čo odmietol Ježiša. Za pár desaťročí chaos, povstanie, nepokoje, smrť, zničenie hlavného Jeruzalemského chrámu a Jeruzalem v troskách s následným vyľudnením. Bude zaujímavé sledovať ako dopadne nemecký národ po tom čo odmietol Ježišom zasľúbeného Syna Človeka = Abdruschina = po slovensky Svarožica. Vieme ako ho Hitler nechal zajať a pod dohľadom gestapa v domácom väzení umiera. Pred smrťou odňal povolanosť z nemeckého národa a povolaním určil národ v tej dobe označovaný ako Československý. Povolanosť platí pre Čechy, Moravu, Sliezko, Slovensko, Podkarpatskú Rus. https://www.youtube.com/watch?v=VFPjuzUBCO0
  https://www.youtube.com/watch?v=eEDYLc-N8DE

 4. Martin, píšeš:

  …..Vieme ako dopadol židovský národ po tom čo odmietol Ježiša. Za pár desaťročí chaos, povstanie, nepokoje, smrť, zničenie hlavného Jeruzalemského chrámu a Jeruzalem v troskách s následným vyľudnením.

  Je tu nesúlad medzi Tvojim tvrdením, že za všetko ZLÉ, čo Protožidov postihlo, je ,, odmena“ za to, odmietli Ježišťoka..

  Určite NIE…

  Protožidia trpeli aj za Protoegypťanov, počas babylónskeho zajatia i za čias keď ich ,,okupoval“ Rím a Ježiško ešte bol v ,,gatiach“ Hospodinových…..

  Takže ICH kolektívne ,,nešťastie“ je v INOM.

  Asi v tom, že sú geneticky iný .Vytvorili si mafiánske prostredie a udreli na nepripravených gojov cez ,,uchopenie“ malej ekonomiky všade vo svete, kde sa rozptýlili.

  Pokračovaním by bolo uchopenie nadvlády nad ich vyšou ekonomikou a …

  To pochopili v Nemecku, kde silou prerezali chápadlá ekonomickej chobotnice…

  Metódy boli však nechutné, až pripomínajúce činy Hospodinove pri čistení Kanáánu od ,,zbytočných“ pôvodných obyvatelov…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference