mapa stránek || vyhledávání

7 let hledání životní síly s Karlem Kožíškem (6. část)

Jednou se nás u Kožíška v kuchyni sešlo několik diagnostiků automatickou kresbou, léčitelů rukama (tělesným magnetizmem) a mentální silou (třetím okem). Karel povídá: „To by bylo něco, kdybychom dovedli léčivou sílu spojit! A zejména, sešlo-li by se nás 12, jako apoštolů. Vždyť Ježíš říkal, kdekoliv se vás sejde více v mém jménu, dokážete to co já!“ Karlovým snem bylo udělat viditelný „zázrak“ a pak jej předvést ateistům. Jedna z přítomných řekla: „Tady v kuchyni není dost prostoru, ale můžeme se sejít u mne“. (Na Jakubském nám.) Teď už chyběl do možnosti experimentu jen ten nevyléčitelný pacient se zjevně opravitelnou vadou.

Povídám: „U nás má veterinární technička asi 10letého syna s vrozeně zkrácenou nohou. Já se jí tedy zeptám, jestli by byla ochotna se synem na léčení přijít.“ Byla a přišli. Kožíšek byl ze sešlosti nadšený. Budeme ihned „natahovat“ nohu. Pomůžete mně všichni společným působením! Ve vztahu k přítomným energiím by to mělo jít! „Natahování femuru“ mi připadalo trochu šílené, ale já jsem pro každou „legraci“ s dobrým koncem. Vždyť i létání do vesmíru bylo svého času vnímáno jako šílené!

Hoch se před námi prošel a viditelně kulhal. Karel uchopil hocha za nárt a bedra a mentálně „natahoval“ stehno. My jsme mu „mentálně pomáhali“. Pak Karel povídá: „Projdi se!“ K úžasu matky i nás hoch se procházel po pokoji viditelně bez kulhání. Jenže to nekulhání trvalo jen chvilku. Když odcházel, kulhání se vrátilo. Karel byl mírně zklamaný, já až tak ne. Přemýšlel jsem o možnosti léčitelských oprav dlouho a dodnes. Jako schůdnou cestu k takovému srovnání symetrie těla bych viděl trvalé působení na určitý bod či body, které by časem vyrovnalo nerovnoměrnost drah. (Dělá to čínská medicína, jen to umět!) S Kožíškem jsme po neúspěchu tohoto postupu došli k závěru, že léčitelské energie různých lidí skládat a „nastavovat“ nelze. O úspěšnosti působení rozhodne vždy ta nejsilnější. Nehledě na to, že možnost zákroku omezuje karmická přípustnost „opravy“.

Tento zdánlivě bláznivý podnět mě přímo vrhnul k přemýšlení o věcech všeobecně viditelných, ba přímo nápadných! Leč „vědou a dialektiky“ absolutně úmyslně přehlížených. Mimo jiné se to týká vrozených vad sourozenců. Ale zejména jevu, i genetiku lidí značně zpochybňujícího, totiž až divoké rozdílnosti těl, dispozic i duší dětí z jedné rodiny, dokonce i z jednoho porodu. Považte, dětí identických rodičů, vzniklé ze spojení stejných DNA (dědičných dispozic) matčina vajíčka a otcovy spermie!!! A v děloze se vyvinou ve zcela odlišné děti??? A některé s genetickou vadou? Když poslouchám o tomto jevu vážně vykládané teorie, i se nasměji. Např. „astrologická“. U jednoho dítěte se na obloze páří Mars a Venuše v nějakém kvadrantu a Jupiter zase se motá v jiném ascendentu. Důsledkem toho se zrozenec počůrává nebo něčím trpí, či je nadán! K smíchu. Nebo legrační je báje ateistická. Tito „ctitelé náhod“ došli k „logickému“ závěru, že po spojení genů dojde k jejich promíchání a změnám jako při losování v sazce. A tím k různým vzhledům a povahám dětí stejných rodičů! Osobně dávám za pravdu Einsteinovu výroku: „Bůh nehraje v kostky!!!“ Náhoda neexistuje. Co se jí zdá člověku být, je jím osobně nedohlédnutá souvislost pozorovaných dějů ve stvoření!

Vždyť já jsem ale ještě kolem sebe neviděl jediný děj, který by probíhal mimo meze zákonů neboli vůli Stvořitele. V důsledku tohoto vlastního pozorování, na rozdíl od výše uvedených „vědeckých“ teorií, jsem začal obdivovat pohádky. Naše babičky v nich vypráví, jak při každém narození stojí u dítěte jen ve snu viditelné „sudičky“. Právě ty přidávají dítěti do osudu události dobré a zlé. Já jsem si jen místo „přadlen osudu“ s velikým spodním pyskem dosadil na jejich místa doprovodného ducha (anděla strážce). A vidím, jak již do 24 hodin po spojení chromozomů obou stran (oplození), neboli vytvoření klubka vrozených dispozic, „ťuká“ zrozencův strážce „prstíkem“ do DNA pro něj vzniklé (základ dědičnosti a tím osudu). Z tvořících se genů od otce a matky vyřazuje některé purinové báze, ze kterých se aktivní DNA skládá. Inaktivuje tím tělu právě se inkarnující duše geny neboli některé dispozice rodu zrozeného. A naopak, některé purinové báze DNA v oplozeném vajíčku může v dříve inaktivovaných rodových dispozicích duchovní strážce dosadit. A vybavit tak touto v rodině nevídanou dispozicí přicházející duši! (Příklad: u dítěte řezníka Dvořáka se probudil hudební génius Antonína Dvořáka!) V důsledku tohoto hmotnýma očima neviditelného duchovního děje, který se odehraje po splynutí vajíčka a spermie, tedy při vzniku zárodku každého dítěte, se následně manifestují i v jedné rodině rozdílné dispozice i vzhledy!!! Souhrn těchto andělem strážcem „naťukaných“ dispozic předurčí osud. Ovšem jen v hrubých rysech, vždy v možnostech „od-do“. Závisí také na způsobu rozhodování zrozeného v dospívání a životě. (Podrobně v Knize Agape „Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil“.)

Vrtalo mi v hlavě, jestli by tyto předurčené vlastnosti nebyly přece jen ovlivnitelné. Záhy se mi naskytla příležitost. K sousedům na chalupu přijela návštěva s 18letým klukem. Stěžovali si, že syn měří jen 150 cm a už neroste. Lékaři mu podle chrupavek moc naděje na růst nedávají. Řekl jsem jim, že to zkusím „popohnat“ šamansky. Nic za to nedají. Sáhl jsem mu na vrchol hlavy (dráha šišinky) a zapůsobil. Dal jsem hochovi uhnětený kousek vosku s tím, aby si jej každé ráno na to místo přiložil. A měřil si svou výšku na dveřích. Za několik měsíců mi sousedi říkali, že jejich ostravští příbuzní volali, že kluk začal růst 1 cm měsíčně. A vyrostl ještě 25 cm! Když se tam za 2 roky objevil, měl 175 cm. Jenže jsem si všiml, že se mu zvýraznila jiná vada, kterou před tím měl jen naznačenou. Vysvětlil jsem si to pro sebe tak, že se karmické zatížení těla převážilo jinam. Od té doby už nemám chuť se do karmických zátěží „magneticky míchat“. Tato zažitá zkušenost měla na mne i v životě další směrující dopad. Všechny aktivity léčení rukama jsem začal velmi vážit a omezovat. (Věnoval se včelám.) Nenásledoval jsem proto tehdy Janu (Brzobohatou) do Agape k léčitelským aktivitám. Pro sebe jsem dospěl k názoru, že je třeba nejprve léčit ateistické myšlení a povrchní náboženský přístup národa.

Ten paradox! Já, který jsem byl na gymplu známkově nejslabší v češtině a slohu, na rozdíl od matiky a fyziky, jsem se donutil „smolit“ knihy! O pět let před tím by mě to ani nenapadlo! Mým zámyslem bylo a je všemi těmito knihami podněcovat čtenáře ve snaze najít cestu k samostatnému myšlení a duchovní činnosti. Jen vlastní osvojené, ne přečtené, má na druhé straně života platnost! Moje knihy mají odpoutávat čtenáře od masové hypnózy jednostranného socialistického a nyní pseudodemokratického materializmu. A to skrze provokativní kladení otázek, ve školách a kultuře obcházených. Popisuji nedavové a neškolní odpovědi na smysl života a světa, jako v článcích. Psal jsem s Janou a píši dosud ovšem jen pro ty lidi, kteří chtějí vědět více. Než jen to, co jim chutná. Pro o poznání usilující, kteří nechtějí pohodlně věřit domněle vědeckým báchorkám o vzniku a smyslu existence světa. Právě ty jsou silně propagovány prostřednictvím „veřejnoprávních“ médií a „umění“. Mediální nástroje mocných tohoto světa vysvětlují davu konzumentů, zejména prostřednictvím otitulovaných, svět jako změť „náhod“ a nutné vlády peněz a sexu. Vědci „médií“ nenápadně vydávají současnou materialistickou vědu za konečnou pravdu! (Za 30 let si o úrovni současné vědy o světě přečtete!)

První mé knihy byly napsány v roce 1990 s Janou Brzobohatou a právě se týkaly léčitelství a dokonalého partnerství muže a ženy. Např. „Léčení ne-moci duchem“, „Duchovní příčiny nemocí“, „Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil“, „Otevření duchovního oka“.

(Pokračování.)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Tisk Tisk

7 komentářů

 1. ad – Řekl jsem jim, že to zkusím „popohnat“ šamansky.
  _________________________

  To je to, co medicína ke své veliké škodě opustila. Současná medicína je na vynikající úrovni, ale někdy selhává právě a jenom proto, že neumí nebo nechce pracovat „šamansky“. Neumí nebo odmítá (nebo nemá čas) cíleně probudit a pracovat s tzv. dráhami očekávání. Někdy by stačilo přidat jen trochu magie, a děly by se věci. Jenže lidi jsou lenošní i věřit.

 2. Pár mých poznámek :

  ad/“Karlovým snem bylo udělat viditelný „zázrak“ a pak jej předvést ateistům.“

  Touha Karla, sen, a to bez ohledu na karmu? To není zázrak, kdyby se podařilo, to je čiré nepochopení.

  Jeden mudrc Východu řekl: „Každé přání vám může ublížit, dokonce i ta duchovní“

  ad/….že po spojení genů dojde k jejich promíchání a změnám jako při losování v sazce.

  Ateisté, ctitelé náhod. Pěkné označení. Btw, pane Staňku, losování je ve sportce.

  ad/….neviděl jediný děj, který by probíhal mimo meze zákonů neboli vůli Stvořitele.

  Nemohl jste ho vidět, protože nemůžete znát vůli Stvořitele.

  ad/ Souhrn těchto andělem strážcem „naťukaných“ dispozic předurčí osud.

  Pane doktore, s tím sem nechoďte – osud? To místní ateisté neuznávají.

  ad/ Jenže jsem si všiml, že se mu zvýraznila jiná vada, kterou před tím měl jen naznačenou. Vysvětlil jsem si to pro sebe tak, že se karmické zatížení těla převážilo jinam.

  Váš hokus pokus a tzv. znalost karmy, to jste tedy šlápl pěkně vedle!

  ad/ Jen vlastní osvojené, ne přečtené, má na druhé straně života platnost!

  Ano, zkušenost, která přichází s tvrdou praxí. Má ale platnost především na této straně života!

  Venda

 3. cit.:

  Karlovým snem bylo udělat viditelný „zázrak“ a pak jej předvést ateistům…..
  ……Hoch se před námi prošel a viditelně kulhal. Karel uchopil hocha za nárt a bedra a mentálně „natahoval“ stehno.
  ___________________

  Takhle se zázraky nedějí, a divím se, že do takového čarování se pan Kožíšek pustil. Spíš to vypovídá o zpychnutí a touze zvítězit (nad ateisty?). Zázrak především předpokládá hlubokou víru – věř, a víra tvá tě uzdraví. Z tohohle čpí jen zvědavost, dychtivost po vítězství a možná i slávě.

  1. Psychické síly jsou doposud neprozkoumané a nikdo jim nerozumí. Ani léčitelé. Proto, když léčitel někoho uzdraví, tak to nedokazuje, že existuje Bůh.

   1. Možné i přesněji: Psychické síly jsou doposud málo prozkoumané a málo se jim nerozumí. Znáte například Minaříkovo dílo?

   2. Minaříka neznám, na gůglu se mi objevil akorát Pavel Minařík – agent StB.
    Četl jsem třeba o páterovi Ferdovi, mnoho knih od Břetislava Kafky a spoustu jiných. Třeba Ferda byl kněz, tak nesměl mluvit o reinkarnaci, tak to okecal jaksi jinak (dědičností?). Kafka byl amatér okresního formátu, něco málo prozkoumal, ale výsledek vcelku žádný.
    Myslím si, že fyziku 21. století bude tvořit výzkum právě těchto psychických sil a zákonitostí.

   3. Kafka zanechal trvalé dílo, tak jako Minařík. Jistě byli i jiní velicí mystici, ovšem mimořádně jsou zapsaní ti, co předali.
    Jistě je potřebné co píšete o výzkumu. Byl-li Břetislav Kafka formátu evropského či světového, neposoudím.
    A kdo je tím opakem amatéra – profesionálové, zřejmě kněží?
    *
    Kultura rozumu a vůle: člověk zítřka / Břetislav Kafka.
    (206) Rozum a svobodná vůle jsou člověku vloženy do jeho přirozenosti jako věno na celoživotní pouť. Jimi Bůh ozdobil duši, která se tak v rámci tohoto božského daru stala pánem a vládcem bytí každého jedince.
    *
    SOCHAŘ A JEHO SPÍCÍ RÁDCI – vzpomíná Zdeněk Rejdák
    Koncem 40. let minulého století si komunistický ministr kultury a školství Václav Kopecký přečetl knihu Břetislava Kafky Nové základy experimentální psychologie. I poslal za autorem svého tajemníka, aby zjistil, zda jasnovidnost, o níž kniha mimo jiné pojednává, může vůbec existovat. Kafka před tajemníkem zhypnotizoval jednu ze svých pokusných osob a řekl tajemníkovi, ať vezme z knihovny libovolnou knihu a vybere si stránku. Uspaná osoba mu tu stránku z knihy, kterou držel za jejími zády, přečetla. Ohromený ministr následně zařídil, aby Kafkova kniha vyšla v celkovém nákladu 500 tisíc výtisků, třebaže po válce nebyl papír ani na reedice díla Karla Čapka. Tolik vzpomínka Zdeňka Rejdáka na jeho přítele Kafku.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference