mapa stránek || vyhledávání

ČISTOTA – doplnění druhé – pudy, slabosti a ctnosti

Navazuji na moje dva předchozí články k tzv. „Čistotě“:
https://hledani.gnosis.cz/cistota-doplneni-prvni-pudy-slabosti-a-ctnosti/
https://hledani.gnosis.cz/cistota/

Pozorný čtenář by mohl vzít v případě zájmu v potaz i mé starší články k dokonalosti, které jsem tu nabídnul:
https://hledani.gnosis.cz/dokonalost/
https://hledani.gnosis.cz/dokonalost-2-cast/
https://hledani.gnosis.cz/dokonalost-treti-pokracovani/

Proč by chtěl nebo měl být člověk čistý či až dokonalý? Matouš v 6:13 napsal: „A ochraňuj nás od zlého.“ Řečnická otázka – koho ochraňovat, lidské tělo snad? Ne! Ochraňovat duši, dát ji sílu a vládu nad myslí, která je agentem, softwarem… viz. dále.

Zlo nelze přejít filosofickými úvahami a vzájemným přesvědčováním se o nějaké pravdě, že je snad jen iluzí, že neexistuje, že je to stín či méně světla. Málokdo může říci, že se s projevem zla nesetkal. Je to tak i proto, že zdejší region stvoření /spolu s dvěma vyššími, již duchovními, ale i ještě s doznívajícími projevy materiálnosti/ „spravuje“ síla, která podléhá Nejvyššímu, Bohu Otci – Stvořiteli. Vyšším úkolem této negativní síly je držet zde duše ve formách – tělech stvoření, po takovou dobu, v níž se vyvíjí evolucí z nižších do vyšších forem, aby pak v lidském těle se zbavila nákladu karmy daným zákonem akce a reakce, zákonem vyrovnání dluhů a aby tak byla konečně očištěna pro svůj výstup, pro návrat do čistě duchovních regionů. Tento zákon, tato negativní síla neovlivní, ale využívá zákon spravedlivého působení – myšlenek, činů, skutků… A tělo? Nástroj, nic, byť hmatatelné, ovládané však pudy, projevujíc se pod vlivy slabostí … a nebo? Což je cílem očisty – jdoucí k ctnostem, kdy jeho pravým vládcem je duše člověka.

V minulém článku jsem si povšiml dvou pudů – cituji:

„Vyvážený přístup k těmto dvěma schopnostem či pudům mohu nazvat jako nepřipoutanost k vlastnictví a spokojenost se základními životními potřebami. Ten výraz „nepřipoutanost“ je použit záměrně, je výstižnější než výraz „odpoutanost“, který by mohl evokovat bezcitnost a odměřenost, což je pravým opakem snahy duchovně založeného člověka.“

Člověku je vlastní rozmnožovací pud. Jak na něj pohlížím? Ve většině případů cíl tohoto pudu upadl do zapomnění a nahradila ho možná až primitivní touha po smyslových rozkoších a sebeuspokojení. Rozmnožování se u člověka tak změnilo a znehodnotilo na smyslnost a žádostivost. Na druhé straně, vyvážené zaměstnávání tohoto pudu si vyžaduje, abychom ho využívali jen v rámci „předepsaných“ omezení s cílem početí rodiny či vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí. I když to mnozí lidé těžko pochopí, obzvláště v dnešních časech, celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí. Navzdory všemu, a i navzdory moderním postojům v sexu, cizoložství je stále příčinou rozvodů a veřejných skandálů. Nechť se člověk chová jakkoliv, ví, že na tom není nic správného. Ostatně, je to hřích vyjmenovaný v Desateru Božích přikázání. (Uvádí ho i tzv. královská cesta jógy.)

To stejné platí i o využívání smyslových vjemů. Člověk je může v Božím stvoření využívat na vyvážené pozorování, zhodnocování a patřičné konání anebo, na druhé straně, jako včela, která spadla do medu, se může do všeho vnořit příliš hluboko a oddávat se požitkům svého nenasytného apetitu. Takto vznikají další formy žádostivosti – nenasytnost jakýchkoliv smyslových požitků. Tak vznikají další lidské slabosti jako obžerství, přeexponování jinak přirozených potřeb jíst a pít. Určitě bude spolu se mnou souhlasit i většina zdejších čtenářů, že pro vyvážený a úspěšný život je nevyhnutelná sebekontrola. Zodpovědnost za sebe samého. Týká se to také užívání alkoholu a drog, které mění stav vědomí.

Ještě dodám mé vlastní vnitřní poznání, které mi přicházelo přes ten hlavní bod spojení, přes setrvání v tzv. třetím oku, které je sice obtížné, ale kam je nutné stáhnout pozornost, vědomí rozprostřené v těle ale i v okolním světě a tedy touhy a přání ovládnout a tím se dostat do svého vlastního nitra, a to již s jistou dávkou čistoty. Není to nic složitého, byť někomu to může trvat i dlouhá léta. /Může mi být snad líto stráveného času, když jdu za vyšším poznáním?/ To poznání spočívá v tom, že v souhlase se zákonem Stvořitele si musí nejprve každý z nás svým vlastním úsilím připravit podmínky pro duchovní vzestup. Nemohlo to minout ani mě. A tak tato příprava a úsilí, jež mě k němu vede po dobu cca patnácti roků, je možná pouze jako následek individuálních zkušeností v oblasti negativní síly. Tam může každý, i já, jednat tak, jak si sám přeje, ale pak také i já musím přičíst veškeré následky těchto svých činů jen sám sobě. Když usiluji o vyšší cestu, musím se však vystříhat působení pudů, vědět o svých slabostech a tušit a jít k tomu, co cítím jako ctnosti. Opakování je matka moudrosti – mysl a zase mysl, ovládnout ji tak, aby mi sloužila pro vyšší zájmy na duchovní cestě, ego a zase ovládnuté ego, které by mě nemělo brzdit a vášně a zase jen vášně – zbavení se jich tak, aby vzestup mohl začít a já mohl usilovat o Jeho Milost.

Na úplný závěr z mystického evangelia Jana /kap. 15, verš 20./:

„Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše.“

Výklad, který mi „přišel“ v čase zklidnění – když lidé tohoto světa tak často pronásledují Mistry a když také pronásledují mne, Ježíše Krista, vašeho Mistra, jak se můžete domnívat, že s vámi budou zacházet lépe? Proto i vy budete možná trpět, říká Kristus svým následovníkům, nesmíte však ztratit svůj klid a vyrovnanost. Věřte ve mne a obraťte svoji pozornost ke Slovu, Duchu Svatému /Šabdu/, ke svému Mistrovi ve svém nitru a ten vás pozvedne nad království mysli a smyslů… A tak i po těchto vysvětlujících slovech já, obyčejný hledač, poznávám, že můj boj může být vítězný. Přístup a snaha k získání chtěné čistoty je vlastní a interní pro každého kdo hledá. I to je mé poznání.

(pokračování)
 

Václav Žáček /Venda/

Zdroj – Učení Mistrů, které je mi neustále vzorem a inspirací na mé vlastní cestě a za které velmi děkuji.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

80 komentářů

 1. Bůh Otec -Stvořitel a karma,
  další článek o pudech a zdarma.
  Děti už mají mámu a tátu,
  pak rodiče maj žít v celibátu.
  Když dostaneš pěstí na oko,
  zachovej klid, máš třetí oko.
  Ať nám slouží ve dne v noci
  Šabd a Mistr ku pomoci.

 2. „I když to mnozí lidé těžko pochopí, obzvláště v dnešních časech, celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí.“

  Václave,
  Vy už budete asi nějaký starší pán, že u Vás je přitažlivost zemská větší než přitažlivost ženská. Ve třiceti letech byste takhle nemluvil!

  1. ad/Ve třiceti letech byste takhle nemluvil!

   Nemluvil – nepsal.
   Měl jsem tři malé děti a podílel se na jejich výchově, začal jsem cvičit jógu, hrál jsem ochotnické divadlo a zpíval v kapele.

   Dělal jsem něco špatně?

   Teď mi je sedmdesát, podílím se na hlídání / i výchově dvou malých vnuček, ostatních 5 vnoučat je v cizině/, cvičím jógu, hraji ochotnické divadlo, v kapele již nezpívám.

   Václav Žáček

 3. ad – I když to mnozí lidé těžko pochopí, obzvláště v dnešních časech, celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí.
  ____________________

  Hodnota celibátu impotentního muže je nulová, Václave.
  A u zdravého muže je celibát zdraví škodlivý, dochází k retenci ejakulátu a důsledkem může být zbytnění prostaty. Nic příjemného.
  Když chlap nemá možnost mít pravidelný sex, měl by aspoň občas masturbovat.
  Nebo – v nevyšší nouzi – napsat 150 článků na Gnosis.
  :-)))))))

  ad – Navzdory všemu, a i navzdory moderním postojům v sexu, cizoložství je stále příčinou rozvodů a veřejných skandálů.
  _________

  No a právě proto by partneři měli mít spokojený sex, aby nedocházelo k cizoložství.

  1. ad/No a právě proto by partneři měli mít spokojený sex, aby nedocházelo k cizoložství.

   Souhlas – to je v mém krátkém článku dost zdůrazněno.

   Václav Žáček

   1. ad – Souhlas – to je v mém krátkém článku dost zdůrazněno.
    ______________________

    Pokud považujete celibát za spokojený sex, pak to asi zdůrazněno je..:-))
    Otázka je, jestli oba mluvíme o tomtéž.

   2. Vendo, tak se Vám ten celibát a vymkl kontrole. Řekl bych, že to chce méně Šabdu.
    V článku píšete :“celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí…Rozmnožování se u člověka tak změnilo a znehodnotilo na smyslnost a žádostivost.“
    Věře píšete něco velmi jiného:
    „Souhlas – to je v mém krátkém článku dost zdůrazněno. No a právě proto by partneři měli mít spokojený sex, aby nedocházelo k cizoložství.“
    Takže to shrnu. Spokojený sex, rozmnožit se, ale bez smyslnosti. A pak celibát v manželství.
    Spojení slov : spokojený sex se objevuje pouze v diskuzi.
    Slovo sex je v článku pouze ve větě :“Navzdory všemu, a i navzdory moderním postojům v sexu, cizoložství je stále příčinou rozvodů a veřejných skandálů. “
    Možná jsem něco přehlédl, nemám sil ten článek číst podrobně znovu.
    Takže ve svém článku jste proti cizoložství a jak jste se rozjel, vadí Vám i sex v manželství po dětech.

    http://www.christnet.eu/clanky/5326/seste_prikazani_nesesmilnis_nezcizolozis.url
    “ Proto všechna přikázání ohledně sexu, ať doslova zní jakkoli, můžeme shrnout pod jednu větu: Nebudeš škodit sexem, a to ani svobodné dívce, ani vdané ženě, ani jejímu manželovi, ani jejich dětem a dokonce ani sám sobě. Šesté přikázání se zpravidla překládá jako nesesmilníš, ale přesnější překlad hebrejského originálu by měl znít nezcizoložíš. “
    Takže křesťanství žádný sex v manželství neomezuje, manželé by měli žít ve vzájemné úctě (tedy respektovat potřeby druhého) a dokonce si to slibují před Bohem při církevní svatbě. A vychovávat spolu děti, mimo jiné i k úctě k rodičům. Cti otce svého i matku svou..
    No a projevy na radnic se bez vzájemné úcty manželů taky neobejdou.

    Celibát katolické církvi moc nepomáhá. Faráři neví o sexu nic a měli by duchovně radit při potížích, často právě sexem způsobeném. Ještě kronikář Kosmas byl ženatý. Mnoho chytrých chlapců se po staletí stávalo faráři a jejich genetická linie se ztratila.. O sexu nevěděli faráři skoro nic, a to napomohlo vytvoření kultu Panny Marie. Její neposkvrněné početí (bez prvotního dědičného hříchu jejích rodičů) a pak početí Ježíše Duchem Svatým, to je lepší nerozebírat.

   3. Naučte se, prosím číst a pochopit přečtené.
    Díky
    Václav Žáček

   4. Pardale, díky za Váš písemný rozbor.

    Píšete – „Takže křesťanství žádný sex v manželství neomezuje, manželé by měli žít ve vzájemné úctě (tedy respektovat potřeby druhého) a dokonce si to slibují před Bohem při církevní svatbě. “

    Ano, píši o tom a nic proti lásce i sexu v manželství nemám. Viz. souvětí z mého článku:“Na druhé straně, vyvážené zaměstnávání tohoto pudu si vyžaduje, abychom ho využívali jen v rámci „předepsaných“ omezení s cílem početí rodiny či vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí.“

    Dnes mám náročný den, ještě se k tomu, co jste napsal, vrátím.

    Václav Žáček

  2. @ Když chlap nemá možnost mít pravidelný sex, měl by aspoň občas masturbovat.
   Nebo – v nevyšší nouzi – napsat 150 článků na Gnosis.
   :-)))))))

   Napsat 150 článků na gnosis je vlastně taková masturbace. Jen jestli při ní místo zbytnění prostaty nedochází ke zbytnění mozku:-))

 4. ad – I když to mnozí lidé těžko pochopí, obzvláště v dnešních časech, celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí.
  __________________________

  Vendo, proč píšete takové nesmysly?

  1. V mém článku jsem napsal: „Na druhé straně, vyvážené zaměstnávání tohoto pudu si vyžaduje, abychom ho využívali jen v rámci „předepsaných“ omezení s cílem početí rodiny či vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí.“

   (…či vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících lidí“ = není v tom ten zdravý sexuální život nebo máte pocit , že ho tím vylučuji?)

   Tuto větu jste přešla, asi se Vám nehodila.

   Jinak píšu a k uvedenému předchozímu to patří, že celibát je ideálem – snad chápete, že ideálem pro duchovně směřujícího člověka. Je důležité nepodléhat sexuálnímu chtíči až k nevázanosti, která pak v důsledku sráží člověka až k animálnosti. /chtíč je jedna z degradujících vášní mysli/ Někdo může argumentovat, že je člověk v podstatě zvířetem. Podle mě ale není. To jsem vysvětlil a lze to pochopit právě na tom, jak se i v této oblasti od zvířete lišíme.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad – (…či vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících lidí“ = není v tom ten zdravý sexuální život nebo máte pocit , že ho tím vylučuji?)
    ______________

    Vendo, vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících lidí může způsobit třeba kachnička se šesti…..:-))))))))

   2. Vendo, píšete :“vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí“.
    Tak jo – tohle je u Vás celibát + sex dohromady.
    Píšete :“hlavní bod spojení, přes setrvání v tzv. třetím oku“
    Já hlavní bod spojení a ten sex vidím jinak, ale teprve se učím číst a chápat text, jak radíte.

   3. Vendo, ve 135 článcích jste se doškobrtal od Himálaji k rodným horám a rovinám. Od indického Sant Matu, vegetariánství, od odříkání a bádání o duši (nejlíp duši astrální), přes pudy k domácímu celibátu (sexu jako).
    Myslím, že Pavel v. se tady zmínil, že i přes desetiletí atheismu přežívá v nás hluboko zbytek morálky založený na křesťanství.
    Moje dlouhodobé výčitky k Vám směřují k tomu, že z cesty k Bohu děláte zmatek -katolický guláš posypaný indickým kořením.
    Je to filosofie a cesta k Bohu zaměřená hlavně na sebe- celý život si odříkat, sledovat jakousi čistotu, duchovní rozvoj ve zmatených pojmech (viz ten celibát/necelibát) s vyšším cílem dosažení astrálního nebe.
    Věra to píše dobře, nejsme tu jen pro sebe a pro odevzdání duše k jakési recyklaci, jsme tu, abychom řádně žili. Byli šťastní, a tím mohli pomáhat být šťastní i ostatním hlavně v rodině. Mít rád, obětavě pomáhat a odpouštět, to je cesta k čistotě duše. Není to nic složitého pro člověka tak denně žije a své duchovní síly využívá zde na zemi pro dosažní i osobních cílů, spokojenosti, lásky. Prostě neprudit s ptákovinama, radovat se z krásných dní.
    Není každý den posvícení a sex. Užívám si slunce, kolo, les a pak dva v jednom. Ve vaně 2-v-1 produkt Hair & Body Shampoo.
    Nechám psa zaplavat si v tekoucí slušné vodě, leží spokojený a zdá se mu o fenkách a psím nebi s chrupavkami ořezanými z ovarových kostí. Prostě to, na co mu hlavinka stačí.
    Závěr:
    Štěstí je nakažlivé. Odříkání si skoro všeho, to nakažlivé naštěstí moc není.
    Přeji hodně zdaru na všech cestách.

   4. Paní Věro z Vysočiny, ano, máte Vaši pravdu.
    Dejte si sedm a nezapomeňte si pěkně odříhnout.
    Václav Žáček

   5. Pardale, ano. Přeji Vám, ať se v tomto životě naučíte číst a chápat.
    Václav Žáček

   6. A ještě Pardale k Vaší odpovědi z 11:38 :

    ad/ ……od odříkání a bádání o duši (nejlíp duši astrální)….“ Pardale, Vy znáte duši astrální? Tož rozpovídejte se trošku, prosím, poučte.

    ad/ …..a cesta k Bohu zaměřená hlavně na sebe ……..s vyšším cílem dosažení astrálního nebe.“ Pardale, astrální nebe je podle mě a mého učení velmi malý cíl. Ale rozpovídejte se, když jste to nakousl, mohl byste mě o tomto poučit?

    ad/ ……a své duchovní síly využívá zde na zemi pro dosažní i osobních cílů, spokojenosti, lásky.“ Pardale, jakou sílu, Vy, vědec máte na mysli? Ale ať je jakákoliv, využíváte ji k dosažení lásky, a to Vám chválím.

    Ale moc se Vám v té lásce nedaří, protože ihned napíšete …… „Prostě neprudit s ptákovinama, radovat se z krásných dní.“ Pardale, je toto od Vás laskavé?

    A závěrem Vám také přeji pěkné sny o lidských samičkách, ať máte se svým psem pěkné sny.

    Václav Žáček

    P.S. – položil jsem Vám tři konkrétní otázky, které vycházejí z Vašeho článku – odpovíte mi na něco?

   7. Vendo ,
    1) —> astrální ve vašich článcích
    https://hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
    běhá to po internetu i pevzato na
    https://lecitelstvi.webnode.cz/news/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
    „Co je pravou příčinou pro hledání vstupu do první, astrální oblasti nad životem zde“

    Komnetář:
    Já astrálního neznám nic, od Vás jsem o astrálním poučen až běda. V článku se to hemží pojmy Kauzální a astrální oblasti nebo Astrální a kauzální oblasti jsou však regiony plné nepoznaných slastí a plné jiskřivého duchovního světla. Vy o tom píšte články, jen v tomto článku je cosi astrálního celkem 20x.
    https://hledani.gnosis.cz/paranormalni-schopnosti/comment-page-1/
    astrální cestování 1x,
    https://hledani.gnosis.cz/pro-odlehceni/
    „První čakra těchto světů, známá z pohledu člověka jako sedmá a prostorově umístěna jen „malý kousek“ nad vrcholkem lidské hlavy je tou, odkud je řízen astrální a hmotný svět.“
    2) –> astrální nebe je malý cíl atd.
    Tím uznáváte, že astrální nebe dle Vás existuje. Jinak viz Vaše spisy a odkaz nahoře.
    3) —> duchovní síla je i smysluplné myšlení, tvorba nových hodnost (kreativita).
    4) –>neprudit. To nemáte šanci pochopit, jinak byste ten svůj rádoby vtipný závěr nevypouštěl. Stane se, prostě Vám cosi ušlo.
    A s kontrolními otázkami jděte do háje, taky nejsme vyšetřovací vazba.

   8. Vendo, co se to stěhuje do toho astrálního nebe, když na zemi člověk mrtev je a jeho tělo tlí?
    Není to kontrolní otázka, když neodpovíte, tak se prostě stěhuje do astrálního nebo cosi. Vždyť je to na konec fuk. Hlavně, že to nepodléhá sexuálnímu chtíči. To by ten celibát byl na nic.

   9. Pardale, nepoznávám Vás!
    Vy, precizní člověk se znalostmi silně vědeckými a píšete tu přiznání…. – Já astrálního neznám nic.

    Tak o co Vám jde? Proč o tom píšete? Chcete tady někoho okouzlit?

    Říká Vám něco rčení – ševče, drž se svého kopyta – ?

    Pište tedy o tom, čemu rozumíte, to je takové malé přátelské doporučení.

    Václav Žáček

   10. Vendo, okouzlujete tady Vy a píšete nesmysly. Když se proti tomu ohradím, tak máte doporučení, abych se naučil číst a chápat text. Takže taky rada: naučte se srozumitelně psát. Nejsem blbec, který smysluplnému textu nerozumí.
    Vendo, o astrálním těle, cestování a světě a podobných bajkách předpokládám, že neexistují. Nelze vyvrátit něco, co neexistuje. Takže můžete na toto téma tvořit klidně dál. Neexistují ze zřejmého důvodu- odporují přírodním zákonům.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1ln%C3%AD_cestov%C3%A1n%C3%AD
    „Předpokládá duální možnost existence „astrálního těla“, které se může od fyzického těla člověka oddělovat, cestovat mimo něj a pak nazpět do těla vstupovat…
    Fyzika ani astronomie však nepřipouštějí možnost nehmotného „astrálního“ cestování. Například z důvodu omezení, které jsou určeny teorií relativity, pak pro nemožnost lokalizace a pohybu v prostoru něčeho nehmotného bez působení hmotných sil (gravitace, setrvačnost, hybnost) a pro nemožnost vnímání světa pro orientaci a komunikaci, bez hmotných orgánů.“
    https://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body
    „Neexistuje žádný vědecký důkaz, že existuje astrální tělo. Psycholog Donovan Rawcliffe , který předpokládá existenci astrálního těla jako mýtus, napsal, že „bludy a halucinace způsobené acenestézií nebo hysterií nepochybně pomohly udržet mýtus astrálního těla“.

    https://theosophy.wiki/en/Astral_Soul
    Blavatská : „Astrální duše je tedy prostředním principem „mezi hmotou (tělem) a nejvyšším intelektem (jeho nesmrtelným duchem nebo nous)“ [4] známým jako Vyšší ego“
    Komentář : pokud tomu chce někdo věřit, tak astrální duše je prostředníkem mezi tělem a nesmrtelným duchem.

 5. Vendo s velikou úctou k Vám.

  Ale musím se přidat k Honzovi. Kupa hnoje se neustále zvětšuje.

  Na tento svět jsme přišli abychom ŽILI! Žít znamená udržovat svět v pohybu. Jedině co se máme naučit je žít vědomě. Najít svůj střed, svůj klid. Najít Nepohyb v Pohybu a být zároveň součásti obou. Kdo si myslí, že se tam dostane nekonečným očišťováním a bojem proti vlastnímu egu, tak ten se mýlí. Přitom stačí tak málo, uvědomit si a říci „Už to stačilo – už Tam jsem“

  Vendo, Vy věčný Duch jste stál v dlouhém pořadníku… aby jste se Zde… do hmoty… na naši překrásnou planetu Zem… mohl inkarnovat! Těšil jste se na výzvu… a ta výzva zněla prostě… budu ŽÍT!!!

  1. Marku, napsal jste :
   Přitom stačí tak málo, uvědomit si a říci „Už to stačilo – už Tam jsem“

   Kdo to říká? Vaše pýcha ega – už Tam jsem! A přitom se bít v prsa. Podívejte se, JÁ tam jsem! Jak to víte? A kde že jste? Myslí si to Vaše mysl a to Vám stačí ?

   Kde je v tom prohlášení pokora či úcta k té nejvyšší síle, k Bohu?

   Po mnoha inkarnacích je mnohem lepší dojít k jinému poznání. Teď na to ještě, pane Marku asi nemáte.

   Václav Žáček

   1. ad – Teď na to ještě, pane Marku asi nemáte. Václav Žáček
    ___________________

    Vendo, že vy máte strach, aby vás Tam náhodou Marek nepředběhl?
    :-))

   2. ad/….aby vás Tam náhodou Marek nepředběhl?

    Věro z Vysočiny, kde je to „Tam“ podle Vás? A co je to strach v tomto případě?

    Díky za stručné odpovědi.
    Václav Žáček

   3. ad – Věro z Vysočiny, kde je to „Tam“ podle Vás? A co je to strach v tomto případě?
    ___________________

    Podle mě vám to říct nemůžu.
    Ale je pozorovatelný jeden zajímavý jev: kdykoliv se někdo zmíní ve smyslu, že „našel“ (i Věra z Vysočiny zde něco málo v tom smyslu napsala, že….) tak okamžitě se toho chopí nějaký karmoš (Pardale, kouzlo nechtěného?) a piští „Teď NA TO ještě, pane Marku asi nemáte.“
    Ale on NA TO klidně může mít, Vendo. No a to To je prostě Tam.

    A co je to strach v tomto případě? Závist a nepřejícnost, že by někdo jiný byl obdařen milostí Boží zadarmo, zatímco vy se tak dřete a pořád nic. Nuž, znáte to s těmi celníky a prostitutkami.

    Vendo, neblbněte na stará kolena. Kdo ví, kolik vám to ten nahoře ještě natočí, užívejte života naplno a na askezi se vykašlete. Teď to děláte, protože máte možnost atraktivní volby. Přijde čas, kdy volbu mít nebudete a to bude pak mazec.Nemoc sedne na každého, lidi jsou dlouho živí, ale ty cílové rovinky, nepřála bych to nikomu. Vezměte nástroj a hrajte v kapele, co je to 70tka…! Já jsem minulý týden vzala záskok za basáka do trampské kapely, nikoho na záskok nenašli, tak mi strčili do kuchyně basu, jednou jsme to sjeli, týden jsen trénovala a na konci týdne ze mě byla basistka jak víno a chlapi hráli jak z partesu, když se chce, všechno jde,

   4. Zpívání s kapelou jsem s radostí nechal být, protože jsem dospěl k duchovní cestě.
    Budete se mi za toto vysmívat, paní Věro z Vysočiny?

    Hráli jsme třeba v pátek, sobotu, plesy, zábavy, karnevaly, svatby……do postele jsem se kolikráte dostal až k ránu. A životospráva? Hrůza – o půlnoci přišel pořadatel – tak chlapci, řízečky, nebo vepřo-zelo-knedlo, a pivečko, kávička, zákusek a frťánek…. .
    V noci, kdy se má tělo čistit v blahodárném spánku jsme do něj narvali nestravitelné bomby!?

    Vydržel jsem s kapelou jezdit třicet roků, být i vegetarián, nosit si svůj čaj i jídlo místo toho nočního obžerství. Ale s duchovní cestou se to již potom neslučovalo.

    Jo, asi si Vy zahrajete pro radost. Ale zkuste hrát pátky a soboty a pořád dokola.

    Moje radost je teď jinde a nelituji toho.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    P.S. – proč si myslíte, že pištím a co rozumět pod označením karmoš?

   5. Vendo, proč bych se vám vysmívala? Taky bych nemohla věnovat tolik času a hlavně energie hraní v kapele. Ale bez hudby bych měla smutný život, každý týden si najdu čas na společné setkání s kolegy muzikanty a zpěváky. Co se nazkouší, zúročujeme na koncertech nebo jen tak při setkání v hospůdce pro radost, všichni se na to těšíme.

    ad – co rozumět pod označením karmoš?
    ___________

    Co myslíte vy?
    :-)))))))))))))))

   6. ad/ ad – co rozumět pod označením karmoš?
    ___________

    Co myslíte vy?
    :-)))))))))))))))

    Použila jste to Vy, nikdy jsem to neslyšel,a tak se na to ptám Vás, jako autorky.

    Co rozumět pod označením karmoš?

    A ještě jste mi napsala 28.7.2020 (22:25)

    „No a to To je prostě Tam.“

    Co je to „To“ a kde je to „Tam“?

    Myslím, že mé otázky jsou jednoduché a navíc se týkají vysvětlení toho, co sama píšete.

    Díky za odpovědi.
    Václav Žáček

  2. Ano.
   Přijmout svou momentální nedokonalost v dokonalosti a nebát se žít.

   1. → …nebát se žít.

    Hmm, toť (v systému zvrácených hodnot s názvem „liberální demokracie“) čím dál tím větší dřina a každodenní boj.

   2. ad. “ Honza28.7.2020 (18:17)
    → …nebát se žít.
    Hmm, toť (v systému zvrácených hodnot s názvem „liberální demokracie“) čím dál tím větší dřina a každodenní boj. “

    Ano, ale nejen díky systému,…. vlastně ano. Systém se na denodenním životě podílí velmi.
    Dnes jsem byla u „své“ bylinkářky a zjistila jsem, že je na 100% unavena, a to obavami o svého partnera, který pro systém vlastně neexistuje. v 87. a 97.mi letech věku, si v systému těžko najdete oporu, která Vás natrvalo neodvede z domu. No, snad jim dokáže pomoci syn. Ale obavy zůstávají a život v těle není již radostný,…
    No, dám si pauzu, hezké dny přeji Vám i dalším „tady i tam“,… Z.

 6. Vážení, malá úvaha na uvedenú tému:
  Hlúposť, múdrosť a dovednosť:
  Mnohí sa domnievajú, že je možné z hlavy vytĺcť hlúposť bitkou. – To je omyl! Ale, nemajú pravdu ani tí, ktorí tvrdia, že sa múdrosti dá naučiť v škole. V škole sa žiak môže naučiť iba poznatky a prípadne aj znalosť iných klamať a podvádzať, ako sa to v súčasnosti ukazuje aj v mocenskej administratíve na Slovensku. – Kde sa teda nadobúda poznanie pravdy a pravá múdrosť, ktorou sa vyznačovali niektorí jednotlivci v ľudskej histórii? – Múdrosť je dar od Boha, ktorý si nikto nemôže zaslúžiť, alebo si na ňu robiť oprávnený nárok. Tak je to aj s Duchom svätým, ktorým krstil Ježiš. Bol to a aj zostáva veľmi výnimočný dar…

  1. Degone, mám na Vás jednoduchou otázku: – Co máme dělat, abychom mohli být spaseni?

   1. Návštevníku – dobrá otázka: – Ja mám pre Vás jednoduchú odpoveď: „Musíte sa vrátiť do púšte ku Svetlu, tak, ako to urobil aj Ježiš“. Iba tam je možné nájsť to Svetlo, z ktorého pramení Duch svätý a v ktorom máme život večný. Aj keď Ježiš odišiel medzi ľudí hlásať Ducha Pravdy, nikdy tú púšť neopustil a nosil ju stále v sebe.
    Želám mnoho pravého Svetla!

 7. Proč jste vůči Vendovi tak kousaví? Hlásíte se ke křesťanství, ale vaše počínání věru křesťanské není. Nevadí mi, že mu oponujete, vadí mi způsob, jakým to činíte.

  Když se rozhádali katolíci a protestanté, znamenalo to totální selhání jejich víry. Která ze stran na tom měla vinu? Nebyla to ta, která hlásala nějaký teologický blud. Byla to ta strana, která místo trpělivé diskuze použila sílu, ponižování atd. Absence trpělivosti a lásky je bludem, který všechny ostatní bludy přebíjí.

  1. Pavle V., díky za tato slova.
   Václav Žáček

 8. pro Pavla

  ad – Proč jste vůči Vendovi tak kousaví?
  ________________

  Možná jsme jeho karmickým osudem. Co kdo zaseje, to taky sklidí.

  (Je to tak správně?)

  1. Ano, je to tak správně a je jedno, zda se tomu říká karmický dluh nebo jen setba. Netuším, co zlého vůči vám zasel Venda, vidím co sejete vy. Na vás se to přísloví, to vás možná překvapí, vztahuje také.

   1. Pavle, to se ale nedá nic dělat, osud je osud. Kdybych mohla mít svobodnou vůli, mohlo by všemu být třeba i jinak. Ale Václav nás učí, že všechno má svoji neodvratnou karmu a že s tím nikdo z nás nic nenadělá.
    To by se na to osud pěkně podíval, kdyby si nějaká Věra z Vysočiny dělala co chce a měnila osudové záměry.

    Nebo je to jinak, Pavle?

   2. Sledoval jsem debatu o osudu mezi vámi, Pardalem a Vendou. Nevěřím, že mám svoji budoucnost nalajnovanou a že ji tedy může cikánka přečíst z mé ruky. Nevěřím ani na predestinaci, jak na ni věří kalvinisté. Věřím, že Bůh miluje to, co je jeho uměleckým dílem (svět) včetně člověka. Z toho plyne, že každý člověk má šanci na Boží milost a spásu. Záleží jen na daném jedinci, zda tuto milost využije nebo zda jí pohrdne. Když ji využije (obrátí se), Bůh smaže všechno zlo, které ten člověk spáchal. Podmínkou je, že obrácení bude opravdové. Znamená to například přiznat se ke všem podvodům (například k manželské nevěře), vrátit nakradené atd. Hlavním znakem obrácení je soucit s trpícími lidmi.

    Na druhé straně je naším o s u d e m, že jsme se narodili v civilizované a bohaté části světa. Nemáme na tom vůbec žádnou zásluhu. Kdyby se kdokoliv z nás narodil na Středním východě, byl by dnes asi muslimem a byl by v Česku považován za nekompatibilního (nepřizpůsobivého). Měl by asi rád svoji rodinu a chtěl by žít v míru. V Evropě by mu to sotvakdo věřil. Když si tuto „osudovost“ uvědomíme, přestaneme ohrnovat nos nad lidmi, kteří jsou jiní. Přestaneme ohrnovat nos nad bezdomovci, alkoholiky, prostitutkami atd. Nevíme, čím prošli, co je formovalo.

    Domnívám se, že můj názor není v rozporu ani s vámi, ani s Vendou.

    Pardal řekne, že pitvám. Einstein také pitval, až vymyslel teorii relativity, která je v příkrém rozporu se „zdravým selským rozumem“ (e.g. dilatace času). Svět je velmi komplikovaný a porozumět mu vyžaduje celoživotní intenzivní úsilí.

   3. ad – Přestaneme ohrnovat nos nad bezdomovci, alkoholiky, prostitutkami atd. Nevíme, čím prošli, co je formovalo.
    ___________________

    …..i nad ateisty……?……

    ad – Domnívám se, že můj názor není v rozporu ani s vámi, ani s Vendou
    ___________

    Někdy jste ve svých názorech příliš romantický. Kde je romantika a kde je realita?

   4. pavel v -29.7.2020 (22:34)

    ad.Když ji využije (obrátí se), Bůh smaže všechno zlo, které ten člověk spáchal.

    Bůh ti nesmaže všechno zlo, které jsi spáchal.To můžeš jen ty sám porozuměním a
    odpuštěním.V tom je ohromná síla přítomného okamžiku lásky bezpodmínečné.

    ad.Podmínkou je, že obrácení bude opravdové.

    Bůh nedává podmínky.Bez obrácení do vlastního nitra, do vlastního chrámu s ním však
    stěží můžeš komunikovat přímo.

    ad.Znamená to například přiznat se ke všem podvodům (například k manželské nevěře), vrátit nakradené atd.

    Dnes se již nedivím, proč Boha nazývali a nazývají vševědoucím.Z vlastní zkušenosti
    vím, že o tobě ví absolutně všechno, i to, na sis dávno zapomněl.Nic před ním neskryješ.
    Proto je důležité poznání proč tomu tak je.

    PS: „Nikdy nechtěj po druhých to, co sám nedokážeš.“ Otec

    Chceš-li po Bohu odpuštění ty sám,budeš se muset naučit umět odpustit sobě i Bohu.
    A bez lásky bezpodmínečné to nejde, jako i komunikovat přímo s Božským Otcem.

   5. Pavle, Einstein vyslovil i mnohokrát opakovaný citát, že lidská hloupost a vesmír jsou nekonečné, o tom druhém si nebyl jist.
    Venda mi píše, zřejmě ofouknutý teorií relativity a zkracováním délek:“Doufám, že její statické účinky se u Vás neprojeví deformací tělesa – když si to Vaše čtu, tak těleso je jakoby O.K., ale mozek je již možná deformovaný. Inu, co po Vás pak chtít.“
    Psal jsem panu Tichánkovi :“Zdůrazněme ještě jednou:
    Kontrakce délek neznamená, že se letící raketa zkrátí, protože délka letící rakety liší v závislosti na rychlosti pozorovatele vůči raketě. Kosmonaut, který uvnitř rakety sedí, ji vidí nezkrácenou (nepohybuje se vůči ní). Není tedy třeba, aby na raketu působila nějaká síla, která by ji stlačila, protože k žádnému absolutnímu zkrácení rakety nedochází. Dochází pouze k tomu, že pozorovatelé,kteří se vůči raketě velmi rychle pohybují, vnímají díky své rychlosti jednu z dimenzí prostoru
    zkráceně a kvůli tomu se jim zkráceně jeví i raketa.“
    Takže pan Venda nechápe text, jak píše často zde jiným.
    Předpokládám, že se nějaký čas odmlčím. Venda mi píše :“ závěrem Vám také přeji pěkné sny o lidských samičkách“. Prostě Venda, není co dodat.
    Váš zájem o muslimský svět, kde přece taky žijí lidé má slabinu v tom, že polovina z nich jsou ženy, které žijí pro člověka nedůstojném postavení. To je názorový systém, který se podporou muslimů nezmění několik generací (viz švédská města -obrovská podpora a zóny, kam se bojí i policie). Takže dobré myšlenky a skutky mají odvrácenou tvář.

   6. ad – Předpokládám, že se nějaký čas odmlčím
    ______________

    To by byla škoda, Vaše příspěvky čtu moc ráda.

   7. Ano, nemáme ohrnovat nos nad ateisty. Je vždy naděje, že se obrátí a uvěří. Budeme-li se na ně povyšovat, neobrátí se nikdy. Nepovyšovat se neznamená souhlasit s jejich mylným vnímáním světa. Není povyšováním říci ateistovi, že se mýlí.

    „ad – Domnívám se, že můj názor není v rozporu ani s vámi, ani s Vendou
    ___________

    Někdy jste ve svých názorech příliš romantický. Kde je romantika a kde je realita?
    —————————-
    Napsala jste kluzkou větu. To se mi navýsost protiví. Souhlasíte s tím, so jsem napsal na téma osudu nebo ne?

   8. Vaše tykání je pro mě urážkou. Buď se mnou jednejte s úctou jako já s vámi, nebo se na mě vůbec neobracejte.

   9. Je možné, že se vás Venda něčím dotknul. Je však otázkou, zda k tomu nebyl vyprovokován. V každém případě se Venda k vám choval zdvořile a s úctou. Zkuste také udělat nějaký smírný krok.

    Že pro muslima žena nemá žádnou cenu mě nesmírně irituje. Před pár stoletími to u nás bylo stejné, takže muslimové k rovnoprávnosti žen dospějí také. Není to záležitost náboženství. Je to snaha udržet si nezasloužené privilegium. Je to pusté sobectví. Je to jedna z ukázek, jak rodičovská výchova může dětem předat předsudky a proto je nutné neustále „pitvat“ to, co jsme již měli za samozřejmé a správné.

    Parlamentní listy jsou dezinformační médium. Zde je pravda o no-go zónách ve Švédskun https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/-no-go-zony-nic-takoveho-nemame-spis-go-go-zony-rika-svedsky-policista-_201702161035_emospanova

  2. pane Vendo, ještě jste se nepoučil, že nemůžete pro zdejší web psát články jako je tento a předchozí ? Je to jako přednášet dětem v mateřské školce učivo vysoké školy. Nepochopí ho a ještě Vás budou zesměšňovat. Typické házení perel sviním – perly zašlapou do bláta a obrátí se proti Vám.
   Vnitřní čistoty potřebné pro duchovní pokrok se nedá dosáhnout bez askeze. Kdo ze zdejších rádoby „duchovních “ diskutujících je schopen určitou askezi provádět ? Všichni chtějí jen uspokojovat svoje smysly. Nejsou ani schopni dodržovat základní askezi – nenásilí, neubližování ostatním živým bytostem (vegetariánství). Každý si chce jen užívat a nechápe, že právě toto užívání ho drží v hmotném světě. V duchovní svět nevěří, tak proč chodí na tyto stránky ? Je tolik jiných webů, kde mohou donekonečna diskutovat a řešit problémy tohoto světa, které stejně nikdy nevyřeší.

 9. Pardale, založil jsem k Vašemu článku nové vlákno, i když nepředpokládám, že budete nějak diskutovat. Týká se to Vaší reakce z 27.7.2020 (19:24)
  Vendo, tak se Vám ten celibát a vymkl kontrole. Řekl bych, že to chce méně Šabdu. . . .
  ( tady Vám ještě mimo téma chci sdělit, že jste nepochopil, co Šabd, v křesťanských naukách Slovo, Logos či Duch Svatý znamená/. Tou větou dokazujete, jak se snažíte mě zesměšnit. Nevadí mi to.

  na úvod:

  1.list Korintským, 6:12 – 20

  Nepatříte sami sobě

  12 „Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. 13 „Jídlo břichu a břicho jídlu – Bůh jednou zruší obojí.“ Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. 14 Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. 15 Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy! 16 Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: „Ti dva budou jedno tělo.“ 17 Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. 18 Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. 19 Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; 20 byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. /konec/

  Proto je mnohem lepší žít v manželství, mít pěkný a rozvinutý vztah s manželkou /s manželem/, poznávat sami sebe v zrcadle tohoto vztahu. Člověk se nemůže vzdát sexuální touhy – tohoto přirozeného pudu / ale i jiného pouta / k tomuto světu okamžitě. Tento proces musí být postupný. Jak se někdo chce vzdát některých věcí /na nichž lpí/ silou své vůle, přitom ale po nich ve svém nitru velmi touží, reálně hrozí, že potlačené napětí přeroste do takových rozměrů, že vnitřní tlak způsobí až nenadálou explozi a touha začne člověka ovládat o mnoho víc, než tomu bylo předtím.

  Jako zlatá nit se vine podle mě v duchovní snaze člověka, kterou lze praktikovat pouze za jeho života v těle to, co jsem tady již mnohokráte uvedl. Čistý a spravedlivý život a neužívat to, co mění stav vědomí. Bez něho může dojít k havarii – tedy člověk pod vlivem chtíče, ať je to i s pomocí alkoholu a drog, kdy vědomí a svědomí bývá z pravidla potlačeno, zapomene na to, že je člověkem a jeho pudy propuknout bez kontroly. Získat cizí ženu, smilnit, ukázat si sám sobě, jaký jsem borec, pán tvorstva. Narazí-li takový to samec na ochotnou ženu naladěnou na stejné vlně, užijí si. Mysl, smysly byly uspokojeny….a co je potom, jestli vznikne krize či až krach manželství, kde mohou být i děti? V okamžiku realizace sexuální touhy to je jedno! Pokud narazí sexuální chtíč na ženu, která nechce být svolná, a samec nedokáže své pudy ovládnout, může dojít až k násilí, znásilnění, tedy k obrovskému hříchu.

  Celibát je vrcholem vývoje, kdy se podaří člověku ovládnout svůj pud, svůj chtíč, který ho na duchovní cestě jednoznačně sráží dolů. Nejsem žádný psycholog, abych tady rozvíjel touhy mladých kněží či ze života vytržených vězňů, kde se energie sexu vybíjí lecjakým způsobem. O tom můj článek není a je škoda, že již nemáte sil ho číst znovu.

  V článku jmenuji i chtíč jídla, obžerství. Jak snadno se člověk, postižený nemocí z přežírání, a že jich je, dostane do stavu nějaké tzv. pokory, kdy po náročné operaci přežije, ale lékaři mu přikáží naprosto pro něj nepřirozený jídelníček. A i tady, a to může mnoho čtenářů znát, jsou lidé, kteří vědí, že to nemohou, ale přesto podlehnou svému chtíči.

  Tak ještě jednou – Lidské bytosti nežijí pro sex. Z pohledu Boha je zřejmě cílem člověka v čase jeho života v těle hledat Ho! Protože Bůh se dá najít pouze a jenom tehdy, když Ho začneme hledat v lidském zrození, a to právě jen v čase pobytu v lidském těle. Ale sex, alespoň jeho lepší stránky, se spojují s teplem partnera, s jeho energií a je vyjádřením hluboké náklonnosti mezi mužem a ženou. My lidé to nazýváme láskou. Není pochyb, že i jinak sobečtí lidé jsou pro dobro milované osoby schopni povznést se nad vlastní zájmy, i když jejich vztah nemusí být nutně sexuální. A jak jsem již uvedl, pohlavní styk je nutný pro rozmnožování a nedá se popřít, že jde o silnou, instinktivní a mimo vůli působící biologickou potřebu. Bezesporu, je nutným stimulem pro rozmnožování druhů a šíření života, bez něho by život skončil.

  Čtenář nezaujatý, který pochopí můj článek ve smyslu poukázání na jisté chtěné dokonalosti a čistoty usilujícího člověka, může v něm / i v těch dalších / najít, byť možná neuměle vyjádřeno, různá konstatování a pak i doporučení, čeho se vyvarovat na duchovní cestě.

  Mohl bych uvést přesné citaci kupř. odpovědí mého Mistra z Indie na otázky hledačů v této oblasti a nebo přejít na východní učení, která vědí o síle sexu. Ale to, pane Pardale nemáte mnoho rád. A tak překopíruji to, co říkal Ježíš Kristus – Matouš, kap. 5., 14-16:

  14 Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. 15 Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. 16 Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

  Snad to chápete i v té souvislosti s mým článkem, že člověk jako světlo světa má mít tento pud ovládnutý.

  Pěkný den
  Václav Žáček

  1. Vendo, když rozvíjíte v křesťanství pojem celibát, tak nevím proč používáte slovo Šabd, které křesťanského původu není. Že to Šabd znamená Slovo jste psal asi 10x a pořád nevím, co Šabdem chcete ukázat, leda to, že jste víte něco extra.
   Psal jsem už mnohokrát, klidně si šabdujte dál.
   Humor, ironie a zesměšňování.
   I klasik Havlíček Borovský psal ironicky a s humorem (Tyrolské legie, Křest sv. Vladimíra).
   Je Vaše věc, že píšete články, které potřebují následně článek dovysvětlování a to dovysvětlování potřebuje další dovysvětlení, když je zřejmé, že jste střelil na lišku a trefil Maryšku. Ne-li potrefil sebe sama, jak máte tu věčnou akci a reakci jako odplatu. Berte to karmicky – zasloužíte si, aby Vám někdo (třeba já) zaryl do těch jakoby pravd a jistot hlubokou orbu. která zaorá ten plevel, co množíte.

   1. Pardale, Vy jste trošku blázen, že? Článek s bídou přečtete, jak jste napsal – „Možná jsem něco přehlédl, nemám sil ten článek číst podrobně znovu.“ – a pustíte se do diskuze, která je nad Vaše síly, právě proto že obsah jde mimo Vás. Ta síla, vektorová fyzikální veličina, ta Vaše, známá, vědecká, materialistická, ta na Vás nejlépe působí jako na těleso, které jede, s klusajícím psem vedle kola, v polích. To Vám fakt sedí. Doufám, že její statické účinky se u Vás neprojeví deformací tělesa – když si to Vaše čtu, tak těleso je jakoby O.K., ale mozek je již možná deformovaný. Inu, co po Vás pak chtít.

    Mějte se hezky a pokud mohu poprosit, nevšímejte si mých článků. Jsou mimo oblast zájmu člověka, jako jste Vy.

    Václav Žáček

   2. Vendo,
    psal jste :“vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí“.
    Že je to o manželském domácím sexu jste pak musel opakovaně vysvětlovat a nejen mě.
    Ztrácíte glanc, a tím, že kydáte na mě, si ho nevyleštíte.

  2. Nové vlákno = na předchozí příspěvek nemáte argumenty. jako obv.
   Vendo, Šabd je u Vás to, co se zrovna hodí, třeba melodie.
   https://hledani.gnosis.cz/oslava-vyznani/comment-page-1/
   „poslouchej melodii Šabdu..
   Šabd – zvuk, hlas, slovo, chvalozpěv; proud božské energie, jenž je v základu všech věcí a jenž stvořil a udržuje vesmír; nazývá se také Slovo, Jméno, Duch Svatý, Logos, Zvukový proud, hudba sfér…atd..
   Právě s pomocí Šabdu, věčné Boží moci, byly seslány duše dolů ze svého původního domova, aby osídlily stvoření, a s pomocí téže moci se musejí i vrátit zpět. Avšak nikdo jiný než pravý Mistr nemůže žáku tajemství Šabdu odhalit a napojit na něj jeho vědomí.“
   Komentář :
   Jaký pravý Mistr v křesťanství odhaluje tajemnství Šabdu?
   https://hledani.gnosis.cz/utrzky-k-zamysleni-1/
   „Ale i ten jaterník či medvědí česnek tu před pár týdny ještě nebyly. V daleko větším měřítku probíhá koloběh života ve vesmíru, opakující se zrody, zrání a konce. “
   Komentář: On má život ve vesmíru koloběh? Ještě že podobnost s medvědím česnekem je jasná.
   hhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Nj%C3%A1ja
   „Podle njáji jsou možné čtyři zdroje poznání (pramána): smyslové poznání (pratjákša), logické odvození (anumána), srovnání (upamána) a svědectví (šabda).“
   Komentář : Takže šabda = svědectví.
   Prostě: kdo nešabduje, jakoby nežil.

   1. Pardale, našel jste můj jeden článek a jsem rád, že ho tu připomínáte:
    „“Já a můj Otec jedno jsme” – to je v Novém Zákonu hlavní téma. Duše je ve spojení s Pánem – “Já jsem v Otci a Otec je ve mně”. Jsme odděleni od Boha a musíme s ním opět splynout. Bůh je v tomto těle, na které se odvolává Ježíš jako na “chrám živého Boha”. Proto, když je Bůh uvnitř nás, musíme ho hledat právě tam! Pak říká, “Cesta je přímá a úzká”- cesta, po které půjdeme, abychom uvnitř sebe našli Boha. “V domě mého Otce je hodně příbytků…” – to znamená, že budeme muset projít mnoha stupni, než dosáhneme skutečný domov a poznání. Pak nám říká, “Klepej a bude ti otevřeno” – v našem domě (v našem těle) jsou dveře, a na ty uvnitř sebe musíme klepat. Ne nikde venku, hledat Zdroj v dalekých galaxiích. A tyto dveře musí být otevřeny dříve, než se vydáme projít ony stupně. A když se dveře otevřou, co uvidíme? “Hledej a najdeš” – musíme hledat cestu vedoucí k našemu domovu. Dosáhneme Ho, jen když budeme tuto cestu následovat. Potom najdeme to, co hledáme.“ / to byl z něj úryvek /

    Vaše otázka ve Vašem komentáři:
    „Jaký pravý Mistr v křesťanství odhaluje tajemnství Šabdu?“

    Pardale, máte o tom celé jedno evangelium – mystické evangelium Jana.

    Jaký pravý Mistr? ptáte se – ten, na kterého sestoupil Duch Svatý, ten který pomocí Ducha Svatého /Slova, Šabdu…. / dokáže kdykoliv vystoupit za svého života v těle člověka do vyšších sfér, odpovídám. Ten který připraveného člověka zasvěcuje a přivede ho na cestu Ducha svatého.

    A tajemství Šabdu – třeba jen slova Jana 14:4, 14:6, 14:10-15, 14-21

    A trocha pokory Mistra křesťanství tak nezbytná pro cestu, kterou dal svým učedníkům :13-10, 13:13 až 15

    A opět Slovo /Šabd/ 12:44-46

    A konečně, kdybyste byl ještě skeptik, tak to podstatné – 11:25-26

    Pardale, odpovídat Vám, ateistovi, který čte Nový zákon a zná jej, není těžké. Kdybyste se v tom ale neorientoval, protože stěžejní pojmy jako je např. Duch Svatý, Bůh, duše, Milost…..a další Vám unikají, klidně se mě zeptejte. S láskou a s pokorou k jisté nevědomosti bližního svého, která však není věčná, Vám odpovím, jak nejlépe umím. To mi věřte a Vy si to přeberete, srovnáte s wikipedií a zase položíte třeba novou otázku

    A ještě Vaše: Komentář: On má život ve vesmíru koloběh?

    Pardale, má, má, má. Pro ateistu není snadné pochopit vtělování duší, znovu vtělování, reinkarnaci, ale život je opravdu v koloběhu rození a smrti. A proč to tak je? Inu, třeba jen proto, že se znovu rodíme, abychom mohli sklízet své setby, jít za svými nenaplněnými touhami, které nás tu drží a které nás přivádění k zrození a ke smrti…. . Jako ateista tomu však nevěříte a to málo, co vyčtete kupř. ve Wikipedie je opravdu velmi málo. Podle mého názoru Vám to ale plně stačí na nějakou diskuzi s lidmi, se kterými jste na stejné úrovni. Probůh, neříkám že je špatná či nízká. Naopak, a je především Vaše. Je jen zaměřena do materialismu, do pomíjivého života ve hmotě a pro Vás, asi?, končí tmou po smrti. Nebo věříte na nějaké „dočasné uspání po smrti“ a pak na nějaký poslední soud, kdy k němu bude probuzen?

    Poslední Vaše poznání / rádoby vtipné, ale já to tak necítím/

    Tzv.šabdování nezáleží na vůli člověka. tedy Vaše „Prostě: kdo nešabduje, jakoby nežil“ je hloupost velkého kalibru. Ale ateista se tomu může i srdečně smát. A smích, jak se říká, to je koření života. A tak ho užívejte.

    Pardale, zodpověděl jsem Vám všechny otázky? Pokud ne, i z předchozích Vašich mnoha příspěvků, označte mi je, a speciálně Vám rád budu odpovídat pořád a pořád. Nemám s tím problém.

    Pěkný letní večer.

    Václav Žáček

 10. Návštevníku, ako vyplýva z tamojšej diskúsie, všetci hľadajú spôsob, ako sa zaradiť do systému v ktorom by našli svoje šťastie a zmyseľ svojho života a súčasne aj nádej vo večnú spásu. Ale, to je iba planá ilúzia, ktorú nikdy nemožno dosiahnuť. Spásu nemožno dosiahnúť pomocou „širokej cesty“, ktorou kráčajú davy, ale iba tou „úzkou“, ktorou kráčajú osvietení jednotlivci. Túto pravdu možno doložiť na mnohých príkladoch, kedy rozumný človek opustil „úzku cestičku“ a vydal sa tou „širokou cestou“ a stroskotal.

 11. Vendo, jste stále vegetarián, nebo jste už jídelníček obohatil o masíčko?

  1. Jsem vegetarián. Masíčko bych za obohacení jídelníčku nemohl považovat.
   Pěkný den.
   Václav Žáček

  2. Věro, spomínaný člověk se nenechá nikdy, ničím a nikým ovlivňovat, nebo formovat, to by ste už měla vědět. Teda, když už jednou přestal pojídat maso svých bližních, tak na to vemte jed, že se toho bude držet až do smrti, přesně jako toho, pro nás cizího pojmu – „šabd“!!!

 12. ad. I když to mnozí lidé těžko pochopí, obzvláště v dnešních časech, celibát je velkou ctností, je ideálem, ke kterému by se mělo směřovat dokonce i v manželství, a to po té, jak se narodil žádaný počet dětí.

  Ano. Nazývám spásnou sexuální askezi cestou sjednocení ducha.To je totiž to tzv. naplnění Zákona, nikoliv jeho zrušení.

  ad. Navzdory všemu, a i navzdory moderním postojům v sexu, cizoložství je stále příčinou rozvodů a veřejných skandálů.

  Ono ten moderní postoj je jedním ze způsobů, jak ovládat davy slepých.

  ad. Nechť se člověk chová jakkoliv, ví, že na tom není nic správného. Ostatně, je to hřích vyjmenovaný v Desateru Božích přikázání. (Uvádí ho i tzv. královská cesta jógy.)
  Ano, je to skutečně chybou /hříchem/, před kterým varuje moudrá rada Písma. Písmo však pojednává o vnitřním duchovním životě. A to se týká i smilstva. Smilstvo není o světské manželské nevěře, ale té vnitřní duchovní, tedy ducha a duše.
  Smilní totiž již každý duch /mysl/ svou připoutaností /závislostí, dokonce až majetnickostí/ na jiném člověku /partneru či dítěti/, kdy svou chemickou pudovost /přirozenost/ považuje za lásku. A to je přesně cestou rozdělení ducha do duality, podpořenou nahranými programy od narození v nevědomí.

  Rozděleného ducha Písmo nazývá satanem nebo ďáblem. Takový duch si však své rozdělenosti není vědom. Není si vědom svého chybování, je nemocným. Proto je spíše zázrakem, když se takový duch začne zajímat o to, jak se stát opět sjednoceným.

  O cestě spásné askeze církevní zákoníci rozhodně věděli, možná někteří ví i dnes. Proto je vyžadována násilně a nikoliv dobrovolně z vlastního přesvědčení po církevních hodnostářích.
  Někteří z rozumářů církve si kdysi usmysleli / a bohužel není to až tak dávno/, že když provozovat sex nebudou vůbec, k rozdělení jejich ducha nedojde. Opak je však zjevným faktem. Sexualita je přirozeností této reality, kdy i každý z církevních hodnostářů se narodil zrovna tak, jako každý jiný. Od mala byli ovlivňováni rodinou a společností. A nezachrání je před rozdělením ducha ani život v klášterech, či jejich panictví. Naopak. Zatlačováním své vlastní přirozenosti do podvědomí, proměnili sexuální energii ve špínu a zlo ďábla, proti kterému se musí bojovat. Což je opět cestou nejen rozdělení ducha, ale navíc stín, který v nevědomí narůstá se začne projevovat vně zvrácenými sexuálními úchylkami a praktikami. A to je zjevné, i když se to nejen církev snaží zatajovat a zametat pod koberec. Cesta spásné askeze a sjednocení ducha, o které pojednává i tzv.“křížová cesta“, dříve či později,ani je samotné tak či tak nemine. Nemají šanci odtud odejít ven, dokud je duch rozdělen.Byli vrženi do „ohnivého jezera“ i oni a z pozice iluzní moci strhávají slepé do něj stále zpět.

  Nejhorší na tom všem je, že dnes si už ani církve nejsou vědomy, že vykonávají jen nesmyslné obřady a rituály v rámci církevních tradic, bez toho, aby si byli vědomi, že znázorňují jen symbolicky obrazově to, co se má dít uvnitř každého. Žáden kněz, ani papež, vůbec nikdo nerozhoduje o něčí spáse v podobě sjednocení ducha přes duši /bod spojení/, krom každého z nás .Pomoci nám v obrácení může jen Božský Otec a Božská Matka.Oni spolu tvoří Boha jako Celek /Jednotu,Rodinu/ jako Duch a Duše, jako duch a duše v těle. Stačí ho poprosit.

  Sexuální askeze je součástí mé přímé cesty, přímého poznání Boha Otce,Slova, uvnitř mne.

  Věřit se dá všemu, ale já dnes vím a jsem si plně vědoma existence Boha i jeho podob.

  1. @ Sexuální askeze je součástí mé přímé cesty, přímého poznání Boha Otce,Slova, uvnitř mne.

   A není lepší počkat, až se ten Pták Ohnivák se vyřádí, povadne a askeze přijde sama.

  2. Díky, plno moudra – poznání. Ale mnozí to ještě neumí číst. Natož tomu rozumět.

   Václav Žáček

 13. Jan 15: 20,21
  20Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
  21Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.

  20 Να θυμάστε το λόγο που σας είπα: Ο δούλος δεν είναι μεγαλύτερος από τον κύριό του. Αν επέφεραν διωγμό σε εμένα, και σε εσάς θα επιφέρουν διωγμό·+ αν τήρησαν το λόγο μου, και το δικό σας θα τηρήσουν.
  21 Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουν εναντίον σας λόγω του ονόματός μου, επειδή δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε.

  20 Pamatujte si slovo /řeč/, co vám říkám: Otrok není větší od vládce/majitele/ jeho.
  Útočí-li pronásledováním uvnitř mne, i uvnitř vás budou útočit pronásledováním;
  pozorují-li slovo mé /Jsou-li vedeni slovem mým/, i to vaše vlastní budou pozorovat.
  21 Ale všichni tito budou činit vám utrpení pro pověst mou, protože neznají toho, co mne
  vede na smrt.

  Symboly:
  • Otrok-> slepá vášeň a otrocké závislosti
  • Vládce, majitel-> dominantní část mysli
  • Útočit pronásledováním-> vlastní stín, tedy vlastní personifikované negativní
  vlastnosti, závislosti, atd., které nemůžeme zničit nenávistí, odsouzením, ale jedině
  • asimilovat porozuměním, odpuštěním a soucitem
  • Pozorují-li-> jsou-li si vědomi
  • Činit utrpení-> trápení, neboť bez trápení se bdělost stává velkou neznámou
  • Pověst,legendu mou-> příběh můj, mou zkušenost
  • Vést na smrt-> vést k proměně

  Text po dosazení významů symbolů:

  20 Pamatujte si slovo /řeč/, co vám říkám: Závislost /vášeň/není větší od majitele jeho.
  Útočí-li stín pronásledováním uvnitř mne, i uvnitř vás bude útočit pronásledováním;
  Je-li si vědom Slova /Zvuku,Šabdu/ mého, i toho vašeho vlastního si budou vědom.
  21 Ale všichni tito /závislosti/ budou činit vám utrpení pro zkušenost mou, protože neznají toho, co mne vede na smrt.

 14. Vypadá to, že celý Vendův článek se zredukoval na debatu o celibátu v manželství. Může se to obracet zprava či zleva – je to nesmysl. Mezi celibátem a cizoložstvím je dost široký prostor pro krásnou a očistnou intimní blízkost partnerů, kázat rovnou o ušlechtilosti celibátu, ke kterému není žádný racionální důvod je směšné. Životní příběh přináší hodně omezování, dočasných i trvalých. Přijdou zdravotní potíže, které znemožní i sex a pak teprve dojde k lámání chleba, kdy jeden partner nemá na výběr a druhý má tu volbu: odepřít sex i sobě pro lásku k druhému nebo to řešit „jinak“. No a to je oč tu běží. Kecy o ušlechtilosti celibátu po zplození „žádaného počtu dětí“ si může každý strčit za klobouk, nechť každý ťapká ve svých mokasínech.

  1. Ono by bylo „nečistější“ nesouložit vůbec. Protože i plozením dětí si každý dělá karmu, protože ty zplozené děti musí zase souložit, plodit děti a dělat si karmu… atd.

  2. Neumím zcela posoudit ten Váš postřeh o zredukování článku . . . . . ?

   Mimo početí dětí jsem zdůraznil i….. vyvolání pocitu vzájemné blízkosti dvou milujících se lidí. V kontextu je to přes zdravé milování, přes třeba něžný i vynalézavý sex.

   Jedno pozor ale mám – člověk nemá plýtvat energií – berte to teď jako obecné konstatování.

   Sexuální energie, plýtvání s ní je špatné. Ale je to věc názoru – své o tom vědí třeba i lékaři.

   Já Vaše doporučení „strčit za klobouk“ neberu. Ještě jednou ale zdůrazňuji to, co jsem napsal – celibát je IDEÁL, ale musí být bez potlačování, bez násilí na sobě samém, bez lhaní si sobě samému. Pak je to vynikající krok na cestě návratu k Otci, troufám si napsat, že je to vele důležitý krok, který ukazuje jistý pokrok v tom biblickém „čistém poháru“, který má být naplněn.

   Je mi ale jasné, že obzvláště ateisté a materiálně založení lidé s tím mohou mít problém /netvrdím, že se to týká Vás, paní Věro/. Obzvláště, když reklama v televizi, na počítačích atd. člověku podprahově denně až vnucuje sex, od přípravků na křečové žíly až po reklamy na dovolené. Obzvláště, když jsou lidé přitahování k informacím typu…kolikrát se která celebrita rozvedla, o fotky v plavkách, bez plavek, o prádle….. . Např, dnes v přehledu zpráv na seznamu cz. titulky, která „jistě“ zapůsobí: /určitě ne na Vás/

   Modelka oblékla sotva postřehnutelné bikiny. Čeho si na této fotce všimnete nejdřív?
   nebo
   Podprsenku Lucie Vondráčková nenosí, jen tu od plavek: Na křtech svých klipů neměla žádnou
   nebo
   Poruchy erekce neřeší jen léky, jsou i další možnosti
   nebo
   To je pohled! Anife Vyskočilová (46) vklouzla do plavek a pochlubila se pevným zadečkem
   nebo
   Britney Spears se svlékla a ukázala tělo pomalované bílou henou
   nebo
   Zvrhlý papež Jan XII. udělal z Vatikánu nevěstinec. Jeho choutkám neunikly sestry ani vlastní matka
   nebo
   Jde na to fikaně: Alice Bendová si na nahé tělo dokreslila tanga
   nebo
   Lékařky se svlékly do bikin. Vyburcoval je článek hodnotící „nevhodné chování“ ……atd!

   Ve svých třech článcích jsem leccos popsal k Satanovi, k jeho působení. Mrkněte. Nemusí nikdo se mnou souhlasit, ale ještě jednou zopakuji; neovládnutá mysl, neovládnuté ego v tom, že podléhají v článku uvedenému chtíči, to je špatně.

   Jak jsem již dříve nazval zlo; všechno, co nás / mě/ odvádí z cesty k Bohu je zlé.

   / to však nikomu nevnucují, na to musí – může přijít každý sám / A proč to nepřiznat- někdo o to vůbec nestojí.

   Pěkný letní večer.
   Václav Žáček

   1. Vendo, vy nevidíte jak Vás vaše mysl a vaše ego ovládá. Já jsem na internetu denně, ale žádný z těchto článku na které ve svém sáhodlouhém výpisu odkazujete moje oko nezaznamenalo. Tady jde vidět vaše potlačována sexualita. Čím víc ji budete potlačovat, tím víc Vám bude vyvstávat na očích. Vaš domnělý celibát, je jen iluze vaší mysli, která Vás pevně ovládá. Vaše vysoce polarizovaná mysl Vám vybere z tohoto rozmanitého světa jen to, co nemá vyřešeno. Vyřešené záležitosti se už neřeší a jsou zapomenuty.
    Dnes jsem strávil s rodinou krásný den ve Vranově nad Dyjí. Všude bylo plno lidí. Pláže na přehradě plné. Za celý den jsem se minul s nejméně 1.000 lidmi. Rodiny s malými i velkými dětmi, zamilované mladé páry i staří lidé. Všichni si naplno užívali života. Pili dobré pivo a jedli dobré jídlo. Určitě na to měli nárok. Celý rok tvrdě pracovat a přitom se starat o rodinu a mít za ni odpovědnost není jen tak. Naprostá většina z těchto lidí byli určitě ateisté. Ale kupodivu byli všichni vyrovnaní. Nevypadali na to, že jsou připraveni táhnout do boje proti Bohu. Ateisté totiž Boha neřeší. Tudíž nemůžou ani řešit konflikt-rozpor-polaritu víra versus nevíra. Ateista není v žádném případě proti Bohu. Nevíru v Boha, nebo postoj proti Bohu řeší jen věřící fundamentalista. Pro něho je to neustále vyvstávající otázka, kdo není na mé straně, je proti mně. Takový člověk má nevyřešený konflikt s Bohem a ateista mu slouží pouze jako kompenzace svého jednostranného pohledu na svět.
    Dobrou radu dávám nakonec. Méně internetu a více meditace v přírodě.

   2. Marku, když jsem zareagoval přímo na Váš diskuzní příspěvek, Vy jste se na žádnou odpověď nezmohl. Teď reagujete na to, co jsem napsal Věře z Vysočiny. Ale prosím, je to Vaše věc.

    Napsal jste mi: „Já jsem na internetu denně, ale žádný z těchto článku na které ve svém sáhodlouhém výpisu odkazujete moje oko nezaznamenalo.“

    Jsem rád, že Vás to nezajímá. Já ty články pod těmito názvy také neotvírám. Jen jsem nimi chtěl na něco poukázat a uvedl jsem to pro paní Věru textem : „Obzvláště, když reklama v televizi, na počítačích atd. člověku podprahově denně až vnucuje sex, od přípravků na křečové žíly až po reklamy na dovolené. Obzvláště, když jsou lidé přitahování k informacím typu…kolikrát se která celebrita rozvedla, o fotky v plavkách, bez plavek, o prádle….. . Např, dnes v přehledu zpráv na seznamu cz. titulky, která „jistě“ zapůsobí:

    Díky i přesto za včerejší reakci na můj příspěvek pro paní Věru z Vysočiny a díky za rady. Vážím si Vašeho zájmu.

    Ale vrátím se k tomu, co jste přešel mlčením.
    Vaše konstatování ke mně z 28.7.2020 (3:48)
    Vendo s velikou úctou k Vám. . . . . . .

    Napsal jste tam – „Už to stačilo – už Tam jsem“ Uvedl jste jako že – Přitom stačí tak málo, uvědomit si a říci.

    A já se Vás zeptal na vysvětlení, protože v tom mám nejasnost – Kde že jste? Jinými slovy, není mi jasné, kde je to Vaše Tam. Nebo jste to myslel obecně a s Vámi to nemá vůbec nic společného?

    Děkuji za případnou odpověď.

    Václav Žáček

    P.S.
    Víte co je zajímavé? Tím svým diskuzním vstupem jste se přidal k Honzovi, který ale před Vámi pod tímto mým článkem vůbec nediskutoval. Tedy, ta kupa hnoje se má týkat mě? Mám ale pocit, že Honza kupu hnoje pod tímto a ani pod předchozím článkem vůbec nepoužil. Asi jste si to vymyslel, že?

  3. V katolické církvi kdysi existovaly názorové proudy, že sex je cosi nedůstojného až zvířecího a proto by se křesťané měli omezit na plození dětí. Církev byla (právem) obviňována, že chce lidem otrávit život. Dnes je oficiální stanovisko církve, že sex je Boží dar,kterým se manželé navzájem obdarovávají. A tak mě docela převapuje, když dnes někdo propaguje v manželství celibát.

   6. přikázání by správně přeloženo mělo znít: Nezcizoložíš. Cizoložství je podvod a ponížení partnera. To je to, oč tu běží. Nikoliv o sex jako takový.

 15. Kdo pochopí systém, pochopí i jednotlivosti v něm.
  Platí to o všem, tedy i o sexu – nesexu.

  Tento svět se točí kolem peněz, sexu a slávy.
  Je naprosto (a záměrně) neslučitelný s nebem,
  kde se vše točí kolem lásky, moudrosti a službě jiným.

  Každý člověk přišel na tento svět, aby ho prozkoumal po svém.
  Každý člověk má za úkol poznat ošemetnou sílu peněz,
  drtivou sílu sexu a omamnou sílu slávy.
  Teprve tehdy, když člověk těmito silami projde,
  teprve pak má šanci je ovládnout.

  – Kdo je pod vlivem těchto sil, tomu je zbytečné (až kontraproduktivní) vysvětlovat, že v jiném světě je to jinak a že skutečný život je jenom
  a právě v jiném světě.
  – Kdo pod vlivem těchto sil není, protože se jim sveřepě brání,
  stejně se jednou neubrání a ty síly ho dostanou.
  – Kdo pod vlivem těchto sil není, protože jimi prošel a OVLÁDÁ JE,
  ten dobře splnil svůj úkol v tomto světě.

  1. Chudoba stojí oproti Vámi uváděnému – poznání ošemetné síly peněz, drtivé síly sexu a omamné síly slávy.

   Z wikipedie úryvek – https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba

   „Dnes nejpoužívanější klasifikací chudoby, vytvořené Světovou bankou, jsou hranice denních příjmů na osobu. Podle jejích odhadů žila v roce 2001 celkem 1,1 miliarda lidí ve stavu extrémní chudoby, tedy za méně než 1,25 USD na den. Za méně než 2 USD denně žilo ve stejném roce zhruba 2,7 miliardy lidí. Nejvíce chudých pak žije v Subsaharské Africe a jižní a jihovýchodní Asii.“

   Opravdu si myslíte, pane JK, že „Každý člověk přišel na tento svět, aby ho prozkoumal po svém.
   Každý člověk má za úkol poznat ošemetnou sílu peněz, drtivou sílu sexu a omamnou sílu slávy.
   Teprve tehdy, když člověk těmito silami projde, teprve pak má šanci je ovládnout.“

   Opravdu každý ?

   Václav Žáček

   1. Vendo,

    …Chudoba stojí oproti Vámi uváděnému…
    To není pravda. Proti mně uváděnému stojí vaše nechápání, nebo zbrklost vaší mysli.

    Podle vás síla peněz není ošemetná, ale spravedlivá, nebo nulová, nebo se chudoby netýká, nebo ji lidé nemají znát, nebo se nemají učit ji ovládat, nebo co jste tím příspěvkem chtěl říci?
    (Stejné je to i v případě sexu a slávy.)

    …Každý člověk má za úkol poznat ošemetnou sílu peněz, drtivou sílu sexu a omamnou sílu slávy.
    Teprve tehdy, když člověk těmito silami projde, teprve pak má šanci je ovládnout.“
    Opravdu každý ?…

    Opravdu každý, i vy. A po svém.
    Nemáte na výběr: buď ty síly ovládáte, nebo jimi jste (budete) ovládán.
    Ať už jako princ, nebo jako chuďas.
    A že o tom nevíte, to na tom nic nemění.

   2. Pane JK, optal jsem se Vás jednoduchou otázkou – „Opravdu každý?“

    Opravdu každý z těch miliard chudáků na naší planetě má za úkol poznat ošemetnou sílu peněz, drtivou sílu sexu a omamnou sílu slávy?

    O moje nechápání, nebo zbrklost mé mysli přece nejde. Vy jste napsal “ každý člověk“. A najednou to obrátíte na mě.

    Divné.
    Václav Žáček

 16. Vendo, píšete Pardalovi:

  „Mějte se hezky a pokud mohu poprosit, nevšímejte si mých článků. Jsou mimo oblast zájmu člověka, jako jste Vy.“
  _______________

  Ani já vám pod vašimi články raději nebudu překážet, bude to tak lepší, co Bůh rozdělil, člověk nespojuj. Ať se zde sdružují jen ti, kdo házení vašich perel ocení. Můžeme se případně společně setkat třeba u Věry z Vysočiny, tam je místo pro každého.

  1. Věro z Vysočiny, Pardal mi přece napsal svůj pocit, že…nemá sílu číst můj článek znovu.
   Za tím přiznáním, které je pro mě hrozné, vždyť je to starší pán a já mu nechci ublížit, se skrývá i to, že ho to může nějak rozhodit. Mnohokráte dříve přiznal, že nečte moje odpovědi na něj, a tak jsem mu doporučil to, co je napsáno. Přece nemohu souhlasit s tím, aby, má-li málo sil, je ještě vyplýtval na čtení čehokoliv od mne.

   V další odpovědi jsem mu nabídl, ať se mě zeptá na cokoliv, co mu není jasné – mé odkazy na verše evangelia. Své vysvětlení mu dám a může, chce-li přemýšlet.

   Ale vystrašil mě s tou svou silou.

   A Vaše rozhodnutí je jenom Vaše. Necítím mezi námi žádné rozdělování nás dvou z vůle Boha. Vy asi ano.

   To setkání u Vás není v mé moci organizovat – navrhněte ho. Dobrý nápad.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad/ „Můžeme se případně společně setkat třeba u Věry z Vysočiny, tam je místo pro každého.“

    Z té věty vyplývá, že fyzicky bychom /zájemci – diskutující z těchto stránek / mohli být u Vás na Vysočině, protože tam u Vás je, jak píšete, místo pro každého. Bral jsem to jako pozvánku, takový první krok k ní, který by se dál precizoval – místo, spojení, jak s občerstvením….atd. . Ale teď zase nic. Naděje poznat Věru z Vysočiny, její malé štěstí, Pardala, Pavla V., B.Tichánka, Matrixe, Matku či Hvězdičku….. a případně další je pryč.

    Inu, což.

    Václav Žáček

 17. Těším se na doplnění třetí. Pak něco napíšu.
  Díky.
  Luboš

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference