mapa stránek || vyhledávání

Úvahy nad čtvrteční kávou…

Dnes ráno jsem si podle české filmové komedie „Kulový blesk“ a hlášky v ní – „nedal by si někdo z přítomných šálek pravé brazilské kávy?“ – sám odsouhlasil oblíbený hrnek kávy a seděl u počítače a pak také u knihy.

Když se právě teď dívám na stránky seznam.cz v tomto čase – 5.3.2021 v 9:30 hod. – mám takový pocit, že ve světě probíhá intenzivní válka proti přírodnímu /nebo umělému/ koronaviru. Pár titulků pro ilustraci: Jedinečná vakcína je na dohled, v Česku však opět může mít problém… nebo Trrnitá cesta českých pacientů do Německa. Přeplněné nemocnice to nespasí… nebo „Potřebujeme kila a kila a kila.“ Svět nemá dost lipidů pro mRNA vakcíny… nebo „Válka“ o vakcíny. Přehodnoťte zákaz vývozu, žádá EU Austrálie… nebo Stockholm hlásí třetí vlnu… nebo Promořování v Česku jede na plné obrátky. Jsme ve světové špičce!

Druhý charakter informaci ze stejného webu – viz např.: Tohle je nejvíc sexy řidička autobusu (24) v Británii: Často slýchám, že jsem na tuhle práci až moc hezká… nebo Gabriela Soukalová ve 4. měsíci přibrala 5 kilo! Poprvé ukázala těhotenské bříško a prozradila neobvyklé chutě v jídle… nebo Neuvěříte, jakou sprosťačinkou zahání trému Zora Jandová… nebo Perverzní i rafinovaná erotická díla, která zvedají ze židle puritány… nebo Hrála nádherné postavy, pak se na ni zapomnělo. Naše princezna se utrápila k smrti… A tak si říkám, však se nic neděje. Lidi žijí, milují se, množí se, vymýšlejí srandičky, čumí na seriály, sledují celebrity, politiky a úmrtí…

Inu, jak napsal W. Shakespeare:

„Celý svět je jeviště, a všichni muži a ženy pouhými herci.“

A že těch rolí na tomto jeviště bylo, je a bude, že?

Kdysi se říkal vtip, jak zájemce /tenkrát/ o práci v SNB dělal přijímací pohovor a komise se zeptala; co nám můžete říct o životě soudruha Lenina? On se na ně podíval, zakroutil hlavou a povídá – co to? No co víte o soudruhovi Leninovi? O kom? No o Leninovi! Tak to slyším poprvé, co to je Lenin? Vy jste nikdy neslyšel o vůdci světového proletariátu V. I. Leninovi? Ne! To mi nic neříká. Lenin, řve komisař, učí se o něm na školách, slavíme jeho narozeniny, díky němu jsme teď tady! Ne, neslyšel. Komisař se nevěřícně ptá – odkud jste? Z Kadůvek. Kde to je? No na Vysočině, malá osada. A komisaři uklouzne nechtěně přiznání – Vy se v těch Kadůvkách teda máte!

Chci tím jen pro sebe říci. Nebát se, nenechat přijmout strach, který by mě ovládal a co nejméně sledovat informace, které narušují vnitřní klid a harmonii. Někdo vezme koště, jde odmést sníh ze záhonu a letlampou prohřívat půdu a připravovat tak záhon na jarní setí. Jiný jde v rámci povolení od strany a vlády na procházku v katastru své obce, a když není nikdo nablízku, sundá si odvážně i roušku a možná i překročí hranice vymezeného území.

Já, protože nemám zahradu, nemohu nic takového chystat. Na procházky chodím, dnes to plánuji až odpoledne, protože teď lehce sněží. A tak sedím s Biblí v ruce /ekumenické vydání rok 1985/ a čtu v ní a přemýšlím nad ní.

V knize Genesis kap. první, verše 26 a další říká Bůh; učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby… stvořil ho, jako muže a ženu, požehnal jim a řekl jim, co mají na zemi dělat, co si mají podmanit, nad čím vládnout a hlavně to známé „Ploďte a množte se a naplňte zemi“.

Tato kniha Genesis je knihou zrodu a zaznamenává to, co bylo „Na počátku“. Nikdo nezná žádný časový údaj tohoto zrodu, k této legendě /?/, k mýtickému příběhu; například že to bylo 12.566.824 roků před naším letopočtem, to nejde vyčíst? Ale jedno je jisté, lidstvo po 6. dni Tvoření se začalo na zemi rodit a osídlovat ji. Kdo ví, jak kontinenty v té době vypadaly a kde se nacházely oproti těm dnešním. Faktem asi bude, že lidstvo muselo být již stvořeno v různých barvách své kůže; bílé, hnědé, černé, žluté či rudé…?

V té samé knize Genesis pak popisuje Starý zákon v kapitole druhé od verše 7., jak Bůh vytvořil člověka /dalšího/ z prachu země a vdechl mu v chřípí dech života. Z textu je známo, že se tak událo v nějakém již konkrétní místě, přiblížit ho lze hraniční řekou Eufrat v dnešním Iráku. Tam, v Edenu, pak tvořil Bůh dalšího člověka, Evu, protože poznal, že není dobré, aby byl člověk /Adam/ sám. Pak je známo co se dělo… jablko, had, neuposlechnutí zákazu Boha a nakonec vyhnání z Ráje. Bůh tam konstatuje, že člověk, tedy tato dvojice, zná dobré i zlé. A pak pochopitelně, když toto první dva lidé poznali, měli i jeho první potomci mezi sebou toto poznání, třeba i závist či nenávist, jako to zlé; a jak to dopadlo? Příběh Ábela a Kaina je až notoricky znám. A pak vznikly dvě větve lidských rodů, Kainovci a Šétovci.

V kapitole páté knihy Genesis je pak výčet celého rodu Adama – jmenuje se příznačně – od Adama k Noemu. A tady mne poprvé napadlo, že na zemi se již od šestého dne Stvoření rozmnožilo mnoho „jiných“ lidí, pochopitelně v Bibli opominutých a tak mne napadlo, že Bůh začal tvořit v Edenu ten tzv. vyvolený národ.

V kapitole šesté knihy Genesis je zajímavý údaj. Dcery lidské byly půvabné a synové božští si je brali za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Upřímně řečeno, kdo byli u všech všady ti synové boží? Malé s a malé b? Kde se tu vzali a kolik těch synů božích tady asi bylo? Bůh-Stvořitel se o nich před tím nikde nezmiňoval. A dcerám lidským se rodily zrůdy, ti bohatýři dávnověku. ODBOČKA. Někde jsem četl něco o tvoření Anunakiů /Zecharia Sitchin/ a tam se této ovládající, božské rase také líbily ženy lidské a také je oplodňovali? Ještě v této části kapitoly šesté Genesis je důležité to, že Bůh říká, že člověk je jen tělo a ať je jeho dnů sto dvacet let.

No prostě, jak příběh pokračuje v této kapitole, litoval Bůh, že člověka stvořil, litoval, že stvořil další tvory, zvířata, plazy i nebeské ptactvo a rozhodl se, že celé toto stvoření smete z povrchu země!! Jen Noe získal u něj milost. Příběh Noe a synové jeho, archa a záchrana vybraných tvorů je také notoricky známá. Poukazuji ještě na kapitolu devátou, v níž se z člověka vegetariána stává člověk, který může i zabíjet zvířata, ryby a ptactvo /každý pohybující se tvor/; zkrátka Bůh povolil, že i živí tvorové budou za určitých podmínek člověku pokrmem!

A tak na závěr; ze tří synů Noe a jejich následných rodových linií pak byla země zaplavena a rozdělena a kapitola desátá knihy Genesis pak podrobně popisuje rozmnožení a rozčlenění lidstva. Starý zákon a první Mojžíšova kniha Genesis v něm neřeší, kde se vzaly na zemi rasy jiné barvy pleti a jak moc se jich dotkla údajná světová potopa? V tzv. ekumenickém překladu Bible je na počátku chronologický přehled s rozdělením na Judsko, severní Izrael a okolní země. Zřejmě již doložená historie začíná někdy kolem roku 1200 před n.l., kdy začalo pronikání izraelských kmenů do Palestiny.

Káva je dopita a na webu seznam.cz se objevují nadále nové a nové zprávy – třeba tato – Zachraňte nás před krachem. Nemocnice žádají o desítky miliard… nebo Natankujte plnou, příště už bude benzín dražší. Poroste nad 30 korun.

Na závěr, nenechte se zprávami zahltit. I to je účel negativní síly. Pro samé stromy /informace/ a naší závislosti na nich nemáme vidět ten krásný les.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference