mapa stránek || vyhledávání

Geneticky upravení lidé…

…tu s námi ještě nejsou. Nebo někdo ví již o opaku?

Rok 2020 a Nobelova cena za chemii, Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová, „za vývoj metody editace genomu“.

Jennifer Doudna a její přednáška je zde /české titulky/:
https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna#t-709688

Lze se z ní přijatelnou formou během pár minut dozvědět mnohé a nové informace. A v čem jsou podané informace třeba až děsivé? Lze to v přednášce slyšet! Co takhle etické otázky, co moratorium na molekulární klonování? Jak je to s bezpečností u takových vědeckých pokusů? Tuším, že vědce /některé/ doslova svrbí dlaně je přesto dělat. A jiní lidé mohou cítit obrovskou příležitost v novém „podnikání“. Např. léky na to, co by bylo pokusy způsobeno, sice nechtěně, ale dostalo se to ven!! (Nevidíme teď v reálu něco podobného??) Ostatně, genetické manipulace rostlin a zvířat, ty se již dějí??

Nedávno můj přítel Alois napsal článek „Podobenství“. Citoval v něm, proč a co Ježíš Kristus podobenstvími lidem té doby vysvětloval. Ve Starém zákoně, ihned na počátku knihy Genesis, je však napsáno něco velmi významného. A zdůrazňuji to „významné“ několika vykřičníky!!! A není to podobenství; skrývá se za tím velké varování:

22Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ 23Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.Genesis 3:22-24

Eva s Adamem pojedli ze stromu poznání a Bůh vyslovil /On ví proč/ tuto obavu a také zajistil i hlídání cesty ke stromu života. Dovolím si napsat, že tento strom života neexistuje v nějakém skutečném Ráji. V nějaké zemi zde na naší planetě. Naopak si myslím, že je v nás, v naší podstatě a jeho plod je zakódován a také je doslova hlídán cheruby s plamenným mečem. Kdo ví, co se stane, když člověk vyvine snahu dostat se k tomu stromu života?

Překročit řeku Rubikon či vypustit z klece šelmu? Rozumíte? V těch verších 22 až 24 není doslovný zákaz od Boha. Člověk, znaje dobro a zlo si ale může /musí/ uvědomit, co se asi stane, když „vezme ze stromu života“! Obávám se, že trest by byl pro lidstvo veliký.

Na počátku člověk zavdal příčinu k tomu, že byl vyhnán z Ráje. Žil a žije v důsledku tohoto překročení zákazu. Teď se blíží svoji pýchou k mnohem většímu problému.

Závěrem doporučím tomu, kdo chce, přečtěte si prosím kapitolu 22. Zjevení Janova, jediné apokalypsy pojaté do Nového zákona. Přeji všem pochopení.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Použité zdroje:
-přednáška – viz odkaz na video
-Starý zákon, 1.Mojžíšova
-Zjevení Janovo z Nového zákona
+pochopení lidské podstaty dle učení Sant Mat jak jsem ji poznal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference