mapa stránek || vyhledávání

Geneticky upravení lidé…

…tu s námi ještě nejsou. Nebo někdo ví již o opaku?

Rok 2020 a Nobelova cena za chemii, Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová, „za vývoj metody editace genomu“.

Jennifer Doudna a její přednáška je zde /české titulky/:
https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna#t-709688

Lze se z ní přijatelnou formou během pár minut dozvědět mnohé a nové informace. A v čem jsou podané informace třeba až děsivé? Lze to v přednášce slyšet! Co takhle etické otázky, co moratorium na molekulární klonování? Jak je to s bezpečností u takových vědeckých pokusů? Tuším, že vědce /některé/ doslova svrbí dlaně je přesto dělat. A jiní lidé mohou cítit obrovskou příležitost v novém „podnikání“. Např. léky na to, co by bylo pokusy způsobeno, sice nechtěně, ale dostalo se to ven!! (Nevidíme teď v reálu něco podobného??) Ostatně, genetické manipulace rostlin a zvířat, ty se již dějí??

Nedávno můj přítel Alois napsal článek „Podobenství“. Citoval v něm, proč a co Ježíš Kristus podobenstvími lidem té doby vysvětloval. Ve Starém zákoně, ihned na počátku knihy Genesis, je však napsáno něco velmi významného. A zdůrazňuji to „významné“ několika vykřičníky!!! A není to podobenství; skrývá se za tím velké varování:

22Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ 23Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.Genesis 3:22-24

Eva s Adamem pojedli ze stromu poznání a Bůh vyslovil /On ví proč/ tuto obavu a také zajistil i hlídání cesty ke stromu života. Dovolím si napsat, že tento strom života neexistuje v nějakém skutečném Ráji. V nějaké zemi zde na naší planetě. Naopak si myslím, že je v nás, v naší podstatě a jeho plod je zakódován a také je doslova hlídán cheruby s plamenným mečem. Kdo ví, co se stane, když člověk vyvine snahu dostat se k tomu stromu života?

Překročit řeku Rubikon či vypustit z klece šelmu? Rozumíte? V těch verších 22 až 24 není doslovný zákaz od Boha. Člověk, znaje dobro a zlo si ale může /musí/ uvědomit, co se asi stane, když „vezme ze stromu života“! Obávám se, že trest by byl pro lidstvo veliký.

Na počátku člověk zavdal příčinu k tomu, že byl vyhnán z Ráje. Žil a žije v důsledku tohoto překročení zákazu. Teď se blíží svoji pýchou k mnohem většímu problému.

Závěrem doporučím tomu, kdo chce, přečtěte si prosím kapitolu 22. Zjevení Janova, jediné apokalypsy pojaté do Nového zákona. Přeji všem pochopení.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Použité zdroje:
-přednáška – viz odkaz na video
-Starý zákon, 1.Mojžíšova
-Zjevení Janovo z Nového zákona
+pochopení lidské podstaty dle učení Sant Mat jak jsem ji poznal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. No, tak takhle jsem se nikdy na tuto část knihy Genesis nepodíval. Fakt je, že satan – had byl sviňa a obrátil se na „slabší“ část z těch dvou.

  Genetické manipulace asi stejně probíhají /mám takový pocit/ i u lidí a asi ne vždy s láskyplným cílem ??

  A souhlasím, může to být velký problém.

  A teď již jdeme do Leicesteru.

  Alois

 2. Ještě bych dodal něco navíc. Znít to ale bude v neprospěch člověka, který je vlastně původcem. Planeta je vědomá entita a dokáže i změnit podmínky pro život. Bez nějakých emocí, v jiném vnímání času. Jeví se to jako zpomalené, jakoby lidé mohli mít ještě šanci pro nápravu?! Teď třeba to zpomalení Golfského proudu – zde:
  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/golfsky-proud-zpomalovani-globalni-oteplovani-klima.A210226_144542_zahranicni_kha#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main

  Ale co s tímto konkrétně může člověk dělat, když ten proces pro nastolení změny probíhal desítky let /emise skleníkových plynů v článku/ – že by byla jasná příčina a pak logický následek?

  Pěkný večer.

 3. Geneticky upravení lidé…
  …tu s námi ještě nejsou. Nebo někdo ví již o opaku?

  GENETICKÁ ÚPRAVA SE MŮŽE TÝKAT JEDINĚ FYZICKÉHO TĚLA.
  PRO UŽIVATELE TAKTO UPRAVENÉHO TĚLA SE ZMĚNÍ POUZE PARAMETRY TOHOTO, PRO TENTO PROSTOR UZPŮSOBENÉHO NÁSTROJE – NĚCO JAKO KDYŽ PŘEDĚLÁTE STARÉ AUTO TÍM, ŽE TAM PROVEDETE ÚPRAVY NA MOTORU, PŘEVODOVCE NEBO ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE…

  TOTO BY PLATILO POUZE PRO JIŽ ŽIJÍCÍHO JEDINCE…

  KDYBY TŘEBA I DOKÁZALI „VYROBIT“, SEBE DOKONALEJŠÍ REPLIKU LIDSKÉHO TĚLA, NEDOKÁZALI BY UMOŽNIT VSTUP DUŠE. TOTO PLATÍ PO VŠECHEN ČAS.

  TO, CO BY DOKÁZALI JE, VYROBIT DOKONALÝ STROJ, ŘÍZENÝ DOKONALE NAPROGRAMOVANÝM, NEBO I LIDSKOU VŮLÍ OVLÁDANÝM SOFTWARE…

  NA ZÁKLADĚ TOHOTO FAKTU, JE CELÉ VAŠE DALŠÍ POJEDNÁNÍ POUHOU HROU NA KDYBY a ASI a MOŽNÁ…

  PROSTĚ – NA VÍC, LIDSTVO NEMÁ.

  Stvořitel je jenom jeden…
  —————————————————————————–
  OHLEDNĚ
  „Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo.“

  ZDE DŮRAZ PATŘÍ VÝRAZU „jakoby“.

  JE TÍM SDĚLENO, ŽE VYVÍJEJÍCÍ SE LIDÉ, POBYTEM MIMO DUCHOVNÍ SFÉRY DOSÁHNOU URČITÉ MÍRY VĚDOMÉHO BYTÍ, NA ZÁKLADĚ PROŽITKŮ NA ZEMI, KDE JEDINĚ JE JIM MOŽNO ROZLIŠOVAT „dobro“ a „zlo“.

  TATO SCHOPNOST, NABYTA VE HMOTNOSTECH, ANI KDYŽ SE STANE VLASTNOSTÍ, NEUMOŽŇUJE NÁVRAT „Domů“ (EDEN).

  „Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“

  SOUZNAČNÉ SE JSOUCNOSTÍ „Jeho“ DOKONALÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ NEUMOŽNÍ ŽÁDNÉMU DUCHU, OBTÍŽENÉMU I KDYBY PRÁŠKEM HMOTNÉHO NA NĚM LPÍCÍHO, PŘEKROČIT HRANICI CHRÁNÍCÍ DUCHOVNÍ SFÉRY…

  23 Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
  OBDĚLÁVAT HMOTU, Z NIŽ BYL VYTVOŘEN (byl vzat) I JEHO NÁSTROJ – TĚLO…

  PŘITOM Vyhnat = Vypuzení Z LÁSKY k Člověku, PROTOŽE TÍM MU BYLO UMOŽNĚNO DOSTAT SE DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE VĚDOMÝM MOHL VŮBEC STÁT.
  Proto platí VYHNAL = PROJEV LÁSKY.

  24 Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Genesis 3:22-24

  Východní strana ZNAMENÁ MÍSTO(hranici), KUDY SE JISKRY DOSTÁVAJÍ VEN ZU EDENU. JE TO NEJZAZŠÍ HRANICE DUCHOVNÍCH SFÉR. ZPĚT LZE VEJÍT POUZE SKRZE STRÁŽNÉ Cheruby.

  Strome života je umístěn v Duchovních sférách, protože se týká pouze dokonalých duchovních bytostí všech druhů, kteří tam živě působí.

  Těmi „nejslabšími“, od Stvořitele nejvzdálenějšími, jou dokonalí lidští duchové, kteří byli stvořeni jako poslední, mající podíl na Stromu života.

  Na počátku této Duchovní úrovně stojí jako První Eva a Adam, kteří „obrazně“ pojedli ze stromu poznání. Tedy nejsou to duchové zplozeni a narozeni na Zemi…

  Strom života je tvořen energií (kmen a větve) Stvořitele, proudící Stvořením, od které jsou odvislé všechny stvořené vědomé bytosti, od nejvyšších až po nejvzdálenější. Všichni jsou touto energií přitahováni a udržováni „živými“.

  Je to pouze Obrazné vyjádření skutečných dějů, které si žádný lidský duch nedovede ani přibližně představit…

  Ve skutečnosti by se měl Strom života zobrazit kmenem shora dolů, aby byla jasná souvislost a odvislost.

  Vypustit z klece šelmu… ZNAMENÁ, DOVOLIT ROZUMU, ABY NABYL VRCHU, a VLÁDL NAD DUCHEM…

  SPLŇUJE SOUČASNÉ DĚNÍ NA ZEMI TYTO ZNAKY?

  Janovo „Zjevení“ zvané Apokalypsa, bylo, církvemi nepochopené a proto také zařazené jako samostatný odkaz na konec Ekumenické bible.

  V podstatě to učinili správně, jelikož pojednává o událostech a dějích, pojících se s tzv. Časem Konce.
  Rozsah „časového“ rozpětí však neumí definovat, ani vysvětlit tak, aby dávalo komplexní a konzistentní vědění toho, co nám tam bylo (v obrazech) Ne popsáno, nýbrž Oznámeno to bylo…

  1. Pro Pravdu: Pane „Pravdo“ překvapuje mne, že k vědeckým článkům a úvahám nezveřejňujete žádný postoj, to nemáte k „vědě“ co říct? Platí snad i u Vás názor, že „když věda mluví, musí Pravda mlčet?“. Je Pravda zaujatá, nebo se bojí? Pokud mne paměť neklame, tak podobně se zachovala i KC, když nepohodlné knihy dala na svůj index a zakázala je svým ovečkám číst. Ale, teď už ten „index“ zrušila i když opatrná zůstává, jako v případě toho „Barabášovho evangelia“…

   1. Pro toho, který na své pravidelné, cílené cestě prochází nepravidelně Kolem…

    … v našem případě prohodí několik mnohoznačných vět, aniž by odpověď skutečně očekával…

    Přesto reaguji.
    1) Nejsem Pravda, ani se nejmenuji Pravda
    2) Když Vás něco překvapuje, trápí, znepokojuje, provokuje nebo znervózňuje…
    Ptejte se tak, že nastolíte konkrétní problematiku a budete se ptát na to,
    co Vám tam není jasné.
    Pokud byste chtěl opravdu vědět, zda mám postoj k „vědě“, napsal byste –
    „proč…?“ a ne jízlivé „to nemáte k „vědě“ co říct?“
    3) Přesto Vám odpovím proč :
    Proto, že vědci veškerou jejich invencí, poznáním a postuláty vědomě
    (nevědomě) podporují a tím zavádějí ostatní lidi tím, že vycházejí z 
    neudržitelné premisy, která tvrdí, že vývoj „života“ a jeho následné
    přirozené projevy, jsou důsledkem Evoluce…
    3a) Pokud máte výhradně materialistický názor, můžu Vám položit několik otázek,
    abychom mohli posoudit, jak dalece lze „vědě“ věřit…
    4) Otázka zněla : „Platí snad i u Vás názor, že „když věda mluví, musí Pravda
    mlčet?“
    Odpověď : Neplatí. Provždy platí, že mlčet musí věda, když mluví Pravda…
    5) Otázka zněla : „Je Pravda zaujatá, nebo se bojí?“
    Odpověď : Pravda není zaujatá, ani ustrašená. Ona prostě Je…
    Pravda je Zákon…
    6) Když chci najít pravdivé skutečnosti, nestavím na své paměti, ani na
    zveřejněných textech, kdysi i dnes psaných lidmi…
    7) Kulty a později jejich „modernější“ pokračování ve formě Církví, byly a dodnes jsou formou ovládání mas. Poslední formy, tedy ty „nejmodernější“, jsou všechny organizace, které si nárokují, aby jim do jejich činnosti nikdo neviděl a současně, aby jim dal v absolutní „víře“ do rukou právo rozhodovat. Vždy Menšině o Většině.
    Namátkou některé z nich:
    Církev: Lékařská, Právnická, Bankovní, Politická, Vědecká – ve všech oborech, Historická, Paleontologická, Školská… doplňte si, co kdo chcete. Je ve všech institucích…
    A u všech platí: hlavně se nám do toho, ty amatére bez titulů, nepleť…

    Na závěr k evangeliím, coby principu:
    evangelium je ve své podstatě šíření Slova Božího poučováním. Ve starých dobách to bylo vždy v běžném životě podle a ve smyslu toho, co hlásali.
    V dnešní době se evangelizace provádí zejména skrze výklad, vysvětlování nebo upřesňování významu a smyslu biblických textů, ve světle dnešních vědeckých poznatků.

    1. → Anonym 27.2.2021 (14:53)
     Pro toho, který na své pravidelné, cílené cestě prochází nepravidelně Kolem…
     _______________ Tvl. admine, kolik těch pacientů, tady ještě koučeješ?..:-)))

     Když říkám: Tento web je čím dál tím větší trága a zoufalství. Vím o čem mluvím.

    2. :=))) Honzo…
     Když říkám: Tento web je čím dál tím větší trága a zoufalství. Vím o čem mluvím.

     souhlas a podepisuji

     P.S.: nebýt oněch „pacientů“, čím byste se zde bavil, nemluvě o nás, kteří se bavíme na Vás? :-)))

  2. Pan Žáček napsal mini článek. A hned na úvod dal odkaz. Paní Doudna v něm vysvětluje, že objevily s kolegyní metodu editace genomů a pojmenovaly ji CRISPR-Cas9. Ta dovoluje vědcům změnit DNA v buňkách a tím léčit genetické choroby. V tom článku se nejedná, podle mého úsudku, o vytvoření nového jedince genetickou manipulací. Odbočím. Nedávno proběhla v médiích informace, že někdo bohatý si nechal transplantovat další nějaký orgán. Jeden z mnoha, které lékařské technologie umí. Postupně měl všechny tyto vyměněny od mladých jedinců. Mohl si to dovolit, byl boháč. Ale stejně, i když ještě dostával pravidelně novou mladou krev, zemřel. Člověka nejde srovnávat s autem. V autech se nevyznám, ale je to jen „věc“, která může mít úpravami prodlouženu životnost. O autu Bůh-Stvořitel nikdy neřekl, že je prachem a v prach se obrátí. To platí jen u člověka. Bůh řekl o člověku, „ať je jeho dnů sto dvacet let“. Tuším v tom Vaše nepochopení. Umíme vyřešit ty problémy, které před lidstvo staví tento svět? Těžko a Boha to asi ani nezajímá.

   Mám dojem, že myšlenka autora nebyla tu napsat to, že je „vyráběn“ nový jedinec. Poukazuje na snahu, a tady to uvedu podle sebe, na manipulaci a pak i snahu získat nesmrtelnost. A to poznání nesmrtelnosti Bůh zakázal, jak lze číst v SZ – 3-22: Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“

   Žel, nezakázal tu snahu člověka, který poznal dobro a zlo.

   Technologie CRISPR-Cas9 člověka „někam posouvá“. Marie Curie-Skłodowská asi také netušila, že její objevy přivedou na svět bombu a s ní i smrt mnoha lidí. Tyto dvě vědkyně z videa v článku vědí, kam to může vést. A povede to tam stejně, protože člověk je nepoučitelný a ve svém hmotném světě se cítí neomezeným pánem. Ať tak či onak, stejně se v prach obrátí, ne? Jeho podstata, to je však, jak se říká, jiný tabák.

   Marie Š.

    1. Nemám jistotu, že jsem všechny důvody Vašeho příspěvku pochopil zcela, Homzo.

     V každém ohledu jste mne však potěšil dokonalým výběrem „podobenství“…

     Navíc famózní herecké výkony…

     Srdečné díky.

   1. Dobrý den na dálku a pěknou neděli a také díky za reakci.

    Je neděle a to je den odpočinku. Myšlenky však přicházejí a mohu je hodnotit, zavrhovat či i rozvíjet. Nebudu sobě a ani nikomu jinému kazit tento den tím, co by mohlo navodit nějaké rozrušení. Tělo, mysl, srdce, veškerá naše síla duše a působení Ducha jako Slova má být zaměřeno na vnitřní klid. Nechtěl to tak nakonec i nás Bůh?

    Paní Marie, pokud nesloužíte svoji službu, přeji Vám radostné rozjímání Vaší podstaty, která je, jak vtipně píšete, jiným tabákem.

    Zítra napíši víc.

    S úctou.
    Václav Žáček

 4. Pane Anonyme, myslím, že Kolemjdoucí adresoval svůj příspěvek mne a nikoli Vám. To já tady diskutuji pod jménem „Pravda“, co jste si ještě nevšiml. Proti Vám ten Anonym jistě nic nemá a vlastně ani já a naopak se s Vámi stotožňuji.
  Kolemjdoucí má na mne několik otázek a já je mohu klidně zodpovědět. Věda si s našem světě vybudovala dost slušné postavení a tak se nemůžeme divit, že ji nikdo nechce posuzovat, nebo snad i kritizovat. A to potom vede k tomu, že různí „nositelé“, nebo „hlásatelé“ té vědecké pravdy svoje postavení zneužívají na upevňování svého vlastního ega, což jim dělá dobře. Podobně na tom byla i naše KC, když si „troufla“ dát na „index“ mnoho převažně židovských autorů a dnes pod tlakem ekumenizmu to zrušila.
  Vyjadřuje se k tomu i Tomáš Halík, který ve své nové knize „Čas prázdných kostelů“ se přesunul k tomu, že lidé často vidí Boha jako toho, který trestá za různé činy. „Člověk je krizemi zaskočený a vše je pro něj najednou absurdní. Mnozí se uchylují k tomu, že zlo vidí tak, že nás Bůh za něco trestá, což je taková racionalizace. Mstivý Bůh ale přece není ten, v kterého věříme,“ – říká Halík.
  Tematika je velice obsáhlá a vyžádala by si hodně času a prostoru.

 5. → Peter – 27.2.2021 (18:04)

  Nápodobně Peter, nápodobně..:-) Srdečné díky i Vám.

 6. Pravda pro Anonyma z 27.2.2021 (14:53), který píše: – „Ptejte se tak, že nastolíte konkrétní problematiku a budete se ptát na to, co Vám tam není jasné“.
  – Tak, tohle je typicky školský příklad, kdy „pravda je učitel“ a žák ten, který se má tu pravdu od něho naučit a si ji osvojit. Tak se chová i ta věda! A žáci jsme my ostatní!
  Proč jsem si vybrat to svoje pseudonym „Pravda“? Proto, že to slovo má přímo mystický význam. Každý, kdo to slovo uslyší začne se ptát sám sebe – „Proč to říká, to jsem řekl nějakou lež, nebo hloupost? Nebo se v něčem mýlím?“ – Je to tedy taková asociace do sebe samotného a hned jsme opatrnější a začneme více kontrolovat své ego. Člověk je tvor, který uznává jenom tu svojí pravdu a k té pravdě jiných má přirozenou nedůvěru a tak se snažíme napravovat jiné lidi a nikoliv sebe samotného.

 7. „přisypu“ jeden odkaz: http://www.ragauian.cz/velka-kosmicka-hra-finisuje-jak-je-univerzum-propojeno-s-lidskym-vedomim-elektricky-i-plazmaticky-vesmir-galakticke-supervlny-a-slunecni-mikronova-a-dukazy-17/

  Vědomí, lidské, to zdejší, nižší ve hmotě……/a i další otázky/, to se sem hodí k tomu nadřazenému pohledu člověka. Ale jak jinak, vždyť nad člověka v této úrovni není, píše se o tom i v Genesis, 1.Mojžíšově.

  Pěkný večer.
  Alois

 8. Tož, pravda, jak se říká u nás na Hané, jsem si bedlivě přednášku paní vědkyně z odkazu poslechl a ještě doplním. Říká tam, že tato technologie klade na nás /vědce/ ohromnou zodpovědnost. Musíme zvážit nejen zamýšlené důsledky, ale i nezamýšlené dopady vědeckého pokroku. Po přednášce k ní přistoupí zřejmě moderátor a říká o technologii, že jde o genetické vylepšování nikoliv o využití k léčbě. A v časopise Ekonom prý vyšel článek „Editované lidství“. A na závěr paní Doudna říká:“ Podle mě nakonec ke genetickým úpravám lidí s touto technologií dojde“.

  Bylo by zajímavé pojmenovat to její vyřčené „nakonec“. To je dost relativní.

  Spíše bych cítil /další/ otevření Pandořiny skříňky, která zůstává symbolem zhoubného daru a možného uvolněného zla.

  Samozřejmě lze říkat, že přínos technologie genetických úprav lidí bude převažovat. Uvědomuji si však, že účel narození se člověka s např. genetickou vadou je Božím záměrem a Boží vůlí. Co je víc? Vůle Boha či vůle člověka?

  Václav Žáček

 9. Dobré ráno.
  Lidské bytosti, jejich nižší vědomí, mysl jako software……..+ lidské neovládnuté vášně = ovládání a moc.

  Na jednom konspiračním webu jsem četl diskuzní příspěvek. Píše se v něm o Číně. Než ho překopíruji, napíšu ještě, že tzv. světové mocnosti jsou na tom zhruba stejně. Jedni chtějí víc, druhé se brání, aby nebyly jejich zdroje vypleněny. Harmonie, čistota, láska je nabízena jen v různých prezentacích, vkládána do podvědomí lidí s útokem na city a hlavně, je to virtuální nabídka. Mimo ně však jde v hmotném světě o ovládající princip lidské /většinové/ dravosti.

  „Trochu mimo téma ale je dobré vědět co nás čeká za pár let. Na Číně dnes můžete vidět, co čeká i nás v oblasti kontroly našeho života.

  Mao Ce-tung, kdysi napsal, že „lidé mají ostré oči“, když hledají sousedy, kteří nesplňují komunistické hodnoty.

  A tak asi i proto vznikl v Číně ambiciózní projekt “Sharp Eyes”, díky kterému se každý uvědomělý občan bude moci stát “agentem” (u nás je asi přesnější označení “bonzák”) a nahlašovat vše “špatné”, co neuvědomělí občané způsobí. Ve stručnosti: bonzáci dostanou speciální “bonz boxy”, propojené s TV, a které budou propojeny s kamerovým systémem, který se nachází v jejich lokalitě.

  Pokud tedy bonzák uvidí konání něco závadného, může se hned přes ten bonz box propojit s policií a nahlásit protispolecenske chování. Všechny kamery mají samozřejmě facial recognition.

  Projekt Sharp Eyes klade velký důraz zejména na odlehlé oblasti. Projekt se zkoušel v Pingyao county, což je oblast, kde žije kolem 500.000 lidí a kde i ta nejmenší vesnička má minimálně 6 kamer. Jinak v Číně je dnes přes 200 mil kamer, takže potenciál to má. Kamery patří pod projekt SkyNet, čínští soudruzi se chlubí, že v jedné sekundě oskenuji obyvatelstvo Číny s účinností 99,8%.

  V podstatě se do žádné budovy nedostanete jinak než přes kameru která má facial recognition. Data se distribuují na LOKÁLNÍ policejní stanice, kde se s nimi LOKÁLNĚ pracuje. Tedy i když jsou celostátní databáze, vše se řeší na úrovni místa, kde bydlíte. A pokud zlobíte, tak se ze své lokality nedostanete.

  Pro upřesnění, SkyNet a ještě Golden Shield Project (také povedený, sleduje A vyhodnocuje samozřejmě i vaše chování na internetu) jsou zaměřeny na města, zatímco Sharp Eyes je určen hlavně pro venkov.

  PS: myslím, že letošní sčítání lidu bude mít zásadní význam pro tvorbu podobných užitečných systémů i u nás.“

  Alois

 10. Soňa Peková mluví o CRISPR a rozšiřuje můj laický článek, kde je objev čerstvých držitelek Nobelovy ceny……a pořád je to velký problém pro lidstvo – doslova se šláplo podle ní vedle do něčeho řídkého a nechutného !!

  https://www.youtube.com/watch?v=_SWeaGo4ygw

  Doporučuji poslechnout. A na závěr říká…..domnívá se, že se jedná o laboratorní únik /to, co nás teď straší /.

  Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference