mapa stránek || vyhledávání

Pre pomoc ľuďom s najťažším priebehom nákazy! A nie len im!

Zamysleli ste sa nad tým, prečo má u niektorých ľudí covid nákaza ľahký, až dokonca nepostrehnuteľný priebeh, avšak určité percento populácie je vystavené tomu najťažšiemu priebehu? Uvažovali ste, prečo mnohí z toho vyviaznu bez ujmy, niektorí musia ísť do nemocnice a niektorí zomrú? Prečo je to tak a čo v každom z nás predstavuje spúšťací moment najťažšieho priebehu nákazy? Keby sme totiž toto poznali a mohli proti tomu podniknúť zodpovedajúce opatrenia, mohli by sme znížiť počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach. A čo je najdôležitejšie, predovšetkým počet ľudí, ktorí nákaze podľahnú. Takýto spúšťací moment musí existovať a aj existuje, a my si o ňom povedzme niečo viac.

Tento spúšťací mechanizmus je duševný! Je to duševné a celkom špecifické vnútorné rozpoloženie, alebo vnútorný stav v akom sa niektorí ľudia nachádzajú. A práve tento ich vnútorný stav, čiže ich osobitý spôsob vnímania a videnia reality, je tým, čo predstavuje určitú živnú pôdu, o ktorú sa nákaza zachytí, pevne sa v nej zakorení, vyrastie a nakoniec prinesie svoje plody v podobe ťažkého priebehu choroby.

Náš spôsob myslenia a vnútorného naladenia teda prestavuje istý druh pôdy, ktorá je konfrontovaná s realitou koronavírusovej nákazy. V určitej, pre toto semeno vírusu nevhodnej vnútornej pôde jednoducho nedostane príležitosť vyrásť a časom v nej zahynie. Avšak v inej, vhodnej pôde nájde pripravené vynikajúce podmienky pre svoj rast, a preto v nej vyrastie, rozvinie sa a nakoniec môže spôsobiť aj smrť.

Ľudia ale žiaľ nevedia, že ide o princíp, na akom funguje prevažná väčšina chorôb. Choroby majú svoje duševné príčiny. Ide o už zmienené, špecifické vnútorné duševné naladenie človeka. Ono predstavuje vhodnú pôdu pre rozvinutie takej alebo onakej choroby.

Kto sa hlbšie zaujíma o veci duchovné vie o tejto skutočnej a najhlbšej vnútornej príčinnosti. Preto pri liečení choroby postupuje tak, že ako každý iný človek lieči svoje telo, to znamená že ide k lekárovi, alebo sa pokúsi o nejaké alternatívne liečenie.

Zároveň však vie, že každá choroba je len vonkajšou manifestáciou skrytého, vnútorného stavu disharmónie. Vie, že každá naša choroba je len dôsledkom tejto vnútornej príčiny, a ak sa chceme naozaj vyliečiť, musíme sa liečiť komplexne. To znamená, že musíme liečiť ako telo, tak i dušu! Musíme teda na jednej stráne riešiť vonkajšie dôsledky, čiže našu chorobu, a to prostredníctvom oficiálnej alebo alternatívnej medecíny, avšak na druhej strane musíme zároveň riešiť skryté, vnútorné, duchovné príčiny, a to prostredníctvom zmeny nášho myslenia a našich vnútorných postojov.

Toto je komplexný a správny prístup k liečeniu, a každý kto má oň záujem, môže v súčasnosti na internete veľmi ľahko nájsť rôzne zdroje objasňujúce duchovné príčiny chorôb. A to jednoducho tak, že si toto slovné spojenie dá do vyhľadávača. Tak môže zistiť, čím sa on osobne odkláňa od harmónie a akým spôsobom sa má popri telesnej liečbe svojej choroby duševne meniť, aby znovu dosiahol stratenú vnútornú harmóniu.

No a po tomto nevyhnutnom úvode sa už dostávame k našej téme, a to k najťažšiemu priebehu koronavírusovej nákazy, zasahujúcej pľúca. Preto sa teraz bližšie pozrime na skryté, vnútorné, duševné príčiny chorôb, prejavujúce sa ochorením, ba až zlyhaním pľúc. Pozrime sa na to, aký celkom konkrétny nesprávny vnútorný stav dáva vzniknúť tomuto typu chorôb, a pozrime sa i na to, akým spôsobom sa máme vnútorne naladiť a preladiť, aby sme vnútornú príčinu pľúcnych chorôb v sebe eliminovali.

Špecifikom vnútorného života ľudí, náchylných k zápalu pľúc je neprimerané, príliš dlho trvajúce hromadenie niečoho negatívneho. Môže ísť o zúfalstvo, únavu a strach zo života, alebo o citové rany, ktorým nie je dovolené aby sa zahojili. Môže ísť o pocity neschopnosti, nezvládania situácií a beznádeje. Môže ísť o pocit, že si človek nezaslúži žiť naplno, pretože pľúca predstavujú schopnosť prijímať život. Alebo môže ísť tiež o podvedomú snahu obmedzovať slobodnú vôľu iných, čiže o snahu nenechať druhých dýchať.

Akým, spôsobom, alebo akým vnútorným naladením tento negatívny stav napraviť?

Mali by sme sa snažiť dať svojmu životu „šťavu“. Mali by sme sa zbaviť upätosti a obáv, že niečo urobíme zle. Mali by sme začať žiť naplno a radostne prežívať všetko, čo nám život ponúka. Mali by sme celý svoj život prijímať s radosťou a láskou. Mali by sme odpustiť.

Tieto dôležité informácie by mali poznať a hlboko si uvedomiť ľudia s komplikovaným priebehom nákazy, ale samozrejme aj ľudia úplne zdraví. A to preto, aby sa dokázali vnútorne správne naladiť, a tým eliminovať duševnú príčinu, vytvárajúcu možnosť vzniku najťažších pľúcnych komplikácií prostredníctvom koronavírusovej nákazy. Môžeme sa im totiž vyhnúť, ak si dokážeme tieto veci včas uvedomiť a vnútorne na sebe zapracovať. A to všetko samozrejme popri normálnej liečbe na koronavírus. Takýto je správny komplexný prístup, ktorý zvyšuje možnosť úspešného uzdravenia. Ale zvlášť treba podotknúť, že rozhodne najlepšia zo všetkého je prevencia.

Tieto zásadné skutočnosti nie sú ale ani zďaleka všetko, čo by mali ľudia vedieť a čo by si mali uvedomiť, pretože tieto skutočnosti majú aj svoje ďalšie presahy. Presahy, spočívajúce v pochopení, že nie len choroby, ale všetko vonkajšie dianie okolo nás má svoje skryté, vnútorné duchovné príčiny.

A to znamená, že aj to, čo v súčasnosti prežívame v podobe pandémie, musí mať nejakú svoju hlbokú vnútornú príčinu, na základe ktorej sme boli všetci uvrhnutí do neuveriteľnej neslobody a do najrozličnejších obmedzení. To všetko prežívame preto, lebo presne tak, ako sa my dnes cítime neslobodní a obmedzovaní, sa už dlhšiu dobu cíti náš duch. My ľudia sme totiž bytosti ducha, avšak existenciu ducha a jeho potreby dlhodobo ignorujeme. Svojho ducha sme vo svojom vnútri uvrhli do väzenia a do neslobody, a nedoprajeme mu sa rozvíjať, pretože sme sa jednostranne zamerali len na matériu a na napĺňanie svojich materiálnych potrieb. Nič iné nás nezaujímalo. Nezaujímal nás náš duch, uväznený a zabudnutý kdesi v zastrčenom kúte nášho vnútra. Nezaujímala nás jeho nesloboda, v ktorej chradne a trpí.

A tento dlhodobý chorobný stav materialistického ľudstva sa podobne, ako pri každej chorobe, napokon prejavil aj navonok. A tak sa nesloboda nášho ducha, uväzneného za mrežami našich nekončiacich materiálnych prianí nakoniec transformovala do vonkajšej reality tak, že sa my sami stávame neslobodní a obmedzovaní. Transformovala sa do reality, v ktorej sme my sami zbavení slobody a uvrhnutí do väzenia rovnako, ako sme to urobili a stále robíme vlastnému duchu.

Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám!

Nikdy nezotročujme a neväznime vlastného ducha, pretože potom budeme aj my sami väznení a zotročení! Nikdy neupierajme slobodu a slobodný rozvoj vlastnému duchu, pretože potom budeme aj my sami zbavení slobody! Nikdy neobmedzujme a neutláčajme vlastného ducha, pretože potom budeme aj my sami utláčaní a obmedzovaní!

Ale pretože ľudia na toto všetko nedbali, pretože upierali slobodný rozvoj a slobodu vlastnému duchu, pretože ho utláčali a obmedzovali, prišlo na nich niečo, čo ich samotných pripravilo o slobodu a slobodný rozvoj, a čo ich samotných utláča a obmedzuje.

V súčasnosti preto navonok prežívame presne to, čo sme si vnútorne zasiali. A zvíťaziť nad pandémiou sa nám zatiaľ nedarí preto, lebo popri všetkých tých testovaniach a očkovaniach nikoho ani len nenapadne riešiť súbežne s nimi aj skrytú, duchovnú príčinu daného stavu. A ak aj časom prostredníctvom očkovania potlačíme pandémiu, avšak bez pochopenia a odstránenia skutočných, vnútorných príčin tohto stavu, to vnútorne neriešené a nevyriešené časom prepukne ešte silnejším a zdrvujúcejším spôsobom.

V súčasnosti totiž žijeme v prelomovej dobe, ktorá nás bude tlačiť k duchovnej slobode. A my buď začneme konečne hľadieť na potreby nášho ducha, alebo ho budeme chcieť aj naďalej držať v neslobode, za čo však dopadne nevídaná nesloboda na nás samotných. A dopadne na nás až tak, že nás úplne zotročí a možno napokon aj zahubí.

Čo je to teda sloboda ducha a čo znamená?

Je to vrúcnosť citu, postavená nad chladnú rozumovú racionalitu.

Je to spravodlivosť, láska, úcta a dobro, prejavované voči každému človeku bez rozdielu.

Je to čistota a ušľachtilosť mysle i tela.

Je to ohľaduplnosť a súcit s ľuďmi i s prírodou.

Je to skromnosť, jednoduchosť a materiálna nenáročnosť.

Je to poznanie a naplňovanie skutočného duchovného zmyslu nášho bytia, ktorým je návrat do duchovnej ríše, nachádzajúcej sa v blízkosti Stvoriteľa.

Je to snaha pomáhať ľuďom a myslieť na iných viac, ako na seba.

Je to snaha poznávať a naplňovať Vôľu Stvoriteľa, čo je prejavom pravej lásky k Nemu.

Toto všetko je prejavom slobody ducha, ktorá je v súčasnosti od nás všetkých vyžadovaná, pretože len ona jediná má schopnosť vyliečiť dnešný chorý svet a dať mu pravú slobodu.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

3 komentáře

 1. Pohled na vznik choroby nabízí autor správně. Kdo se o tuto problematiku zajímá, ví, že dnes se tento pohled značně zaměřuje do práce a působení entity – ducha či duše. Je toho plný internet a vydáno bylo mnoho knih. Dovolím si pár poznámek.

  Autor na úvod napsal :

  Zamysleli ste sa nad tým, prečo má u niektorých ľudí covid nákaza ľahký, až dokonca nepostrehnuteľný priebeh, avšak určité percento populácie je vystavené tomu najťažšiemu priebehu? Uvažovali ste, prečo mnohí z toho vyviaznu bez ujmy, niektorí musia ísť do nemocnice a niektorí zomrú? Prečo je to tak a čo v každom z nás predstavuje spúšťací moment najťažšieho priebehu nákazy? Keby sme totiž toto poznali a mohli proti tomu podniknúť zodpovedajúce opatrenia, mohli by sme znížiť počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach. A čo je najdôležitejšie, predovšetkým počet ľudí, ktorí nákaze podľahnú. Takýto spúšťací moment musí existovať a aj existuje, a my si o ňom povedzme niečo viac.

  Tento spúšťací mechanizmus je duševný! ………..

  Pro mne z toho vyplývá jeden obecný závěr na úrovni tělesné. Člověk, který má již před vnikem koronaviru oslabený organismus, OSLABENOU IMUNITU, je již nemocen, může počítat s tím, že „semínku“ nemoci se v takto „připravené“ půdě bude dařit lépe, snáz zakoření a rozvíjí se. Slovo imunita by šlo vysvětlovat dlouho, ale postačí, když zdůrazním; na úrovni fyzična má zdravý jedinec její úroveň takovou, která si umí poradit s atakem různé nemoci, která do nás vchází zvenku. Při dnešním poznání je jisté, že imunitu musíme udržovat – posilovat. Zdravá slezina, dobrý oběh lymfy, zdravá a vyvážená strava……..celkově, zdravý životní styl.

  Dám sem připomenutí z jednoho mého článku, které má s napsaným přímou souvislost:

  Prána je životní energie……

  Oheň hoří pránou, vítr fouká a řeky tekou pránou, úsměv na tváři, melodie v hudbě, kouzlo řeči, svit v očích, síla modlitby, to vše je projev prány, jakož i magnetismus, elektřina……

  Prána se dodává smysly, potravou, vodou, vzduchem, sluncem……

  Silný a zdravý člověk má nadbytek prány, neboli nervové síly, neboli vitality…….

  Prána se spotřebovává myšlením, chtěním, vůlí, činy, pohybem……

  Přebytek prány se ukládá v nervových centrech – čakrách………

  Prána je spojovacím článkem mezi astrálním a fyzickým tělem…….

  (Připouštím , že těchto pár příkladů může působit jako alegorické vyjádření.)

  Dnes je plno reklamy na vitamín D. V zimních měsících je málo slunečního svitu. Slunce je jeho velkým zdrojem – i paprsků i toho vitamínu – a máme ho rádi. Stačí deset dnů pošmourného počasí a již u oslabeného člověka vznikají deprese. A deprese? To je hnusné podhoubí pro vznik řady chorob.

  Proto rada, že máme chodit do přírody, provětrat plíce, prodýchat se, až možná „překysličit“ je zcela namístě.

  Pan Šupa věnuje svůj článek oslabenému organismu a vznik nemoci především z duchovních příčin. To je velmi široké téma. Dám sem část jednoho mého dřívějšího článku:

  Od Pavla v jeho Listech Římanům 1:29-32 najdeme toto:

  29: Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30: štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; 31: nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. 32: Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

  Tomu verši dvacátému devátému předchází ze stejného zdroje jasné vysvětlení a role Boha:

  28: Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.

  Dodám jen, ano, ano! Bůh je nechává konat podle jejich tzv. svobodné vůle a připravovat si tak svůj pozdější ne lehký osud.

  A v Listě Korintským 6:9-10 píše Pavel obdobně:

  9: Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, 10: zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.

  A poslední Pavel z Tarzu – v Listě Galatským 9:19-21 píše:

  19: Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20: modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21: závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.

  Ale opět, aby bylo jasné, proč to Pavel říká, okopíruji jeho předchozí verše:

  16: Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. 17: Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. 18: Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. /konec/

  A tady za sebe cítím souhlas s panem Šupou a dodávám z předchozího. Nebuďme sami proti sobě, proti Duchu v nás. Nechme se Duchem /Boží vůlí/ vést.

  Přátelé, jsme tu každý jeden z nás za sebe a každý jeden z nás neseme to poznání dobrého a zlého. K čemu bychom se měli přiklonit je snad jasné.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 2. Přečetl jsem si článek.
  V závěru je toto a v kulatých závorkách je můj pohled :

  V súčasnosti totiž žijeme v prelomovej dobe, ktorá nás bude tlačiť k duchovnej slobode. A my buď začneme konečne hľadieť na potreby nášho ducha, alebo ho budeme chcieť aj naďalej držať v neslobode, za čo však dopadne nevídaná nesloboda na nás samotných. A dopadne na nás až tak, že nás úplne zotročí a možno napokon aj zahubí.

  Čo je to teda sloboda ducha a čo znamená?

  Je to vrúcnosť citu, postavená nad chladnú rozumovú racionalitu. ( rozumová racionalita stále výrazně vede )

  Je to spravodlivosť, láska, úcta a dobro, prejavované voči každému človeku bez rozdielu. ( každý člověk? to je strašně široký pohled….společnost se tak ke svým lidem nechová )

  Je to čistota a ušľachtilosť mysle i tela. ( mysl myslí na pěkné hovadiny a tělo? darmo o tom psát )

  Je to ohľaduplnosť a súcit s ľuďmi i s prírodou. ( lidé přírodu systematicky rabují a ničí a soucit s úplně všemi lidmi? no darmo psát )

  Je to skromnosť, jednoduchosť a materiálna nenáročnosť. ( chudák může být skromný, může být jednoduchý a v daných podmínkách i materiálně nenáročný; jakmile je však šance, lidi jdou za tím tzv. lepším )

  Je to poznanie a naplňovanie skutočného duchovného zmyslu nášho bytia, ktorým je návrat do duchovnej ríše, nachádzajúcej sa v blízkosti Stvoriteľa. ( vyprávějte cca 2 mld. lidí na planetě, že to poznání, naplňování k návratu do duchovní říše do blízkosti Stvořitele je důvod, že se vzdají svého /relativního/ bohatství )

  Je to snaha pomáhať ľuďom a myslieť na iných viac, ako na seba. ( ano, odhaduji, že jeden z tisíce by tak mohl uvažovat )

  Je to snaha poznávať a naplňovať Vôľu Stvoriteľa, čo je prejavom pravej lásky k Nemu. ( no když většina lidí ve Stvořitele nevěří, neví co je Jeho vůle….nemají co naplňovat)

  Nejsem asi moc na stejné lodi jak autor; jsem asi skeptik. Ale chápu, že to co on píše kdyby většina lidí realizovala, že by to byl Ráj na Zemi!

  Pěkný večer.

  Alois

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference