mapa stránek || vyhledávání

Karma

Ale ne ten průtokový plynový ohřívač vody, který posloužil některým lidem i třeba k sebevraždě. Karma jako neměnný Boží zákon.

Kdysi jsem tu napsal sérii článků o Satanovi, o negativní síle v nás, o tom, že v člověku, který žije normálním a spořádaným životem, se najednou udá taková zásadní změna, která se projeví až neočekávaným výbuchem, například násilím. Ten Satan, odpadlá duše, Lucifer, nosič světla, Kníže temnot, Beliar… má mnoho pojmenování. V jedné knize je popsáno, jak se andělovi, spolutvůrci Boha v Jeho díle, omrzelo vytvářet ten dokonalý svět a žádal po Něm, aby mohl vytvořit svět podle svých parametrů. A aby dokázal, jak moc o toto přání stojí, dokázal stát na jedné noze tisíce jug… až byl Bůh tím obměkčen a jeho úsilí bylo naplněno. A ten svět byl vytvořen. Jen Bůh nedal moc tomuto andělovi vytvářet samotné duše. To je od počátku jen Jeho doména.

Je jisté, že oživující princip, duše, jsou v celém stvoření od Boha. A princip toho „andělova“ světa, lze již domyslet, kým ten anděl pak již byl, spočíval v tom, že obdržel pro svůj svět duše, s nimiž ve svém světě pak již hospodařil a hospodaří. Ví, že duše se mohou z tohoto světa vymanit, ale v tom je jim bráněno. Duše se vtělují a ve vrcholu stvoření, co se týká inteligence, v člověku, je pak ta duše jedinečným vzácným artiklem. Pro tuto nejnižší úroveň Stvoření, tady podotýkám, že Bůh již potom nic nižšího netvořil, má vládce, Satan, ne neomezený počet duší, které mu „jeho“ svět oživují. Bůh mu proto požehnal i jeho zákon reinkarnace a duše se v neustálém koloběhu rodí a rodí, oživují a oživují. Satan jim nabídl mnohé atrakce, od dané Boží svobodné vůle, ta je velmi důležitá, až po mysl, která svým vírem myšlenek za přispění smyslů se do nich ponořila, noří a nořit bude, až po ty příslovečné uši. Atrakce podložené chtěním, chtíčem, závistí a egoismem.

Lidská mysl je prvním darem pro duši, a nezbytným, při její sestupné cestě do hmotné úrovně. K předání dochází v oblasti zvané „Univerzální Mysl“. Jak si ji představit? No, v dnešní mluvě je to supervýkonný, ultralogický megapočítač, fungující v celém stvoření. Duše přináší mysli svoji energii, kterou čerpá od Ducha, Slova…. a zase mnohá pojmenování, tím ji vlastně udržuje v chodu; jen tak na okraj – když vědomí mezi duší a myslí z nějakého důvodu nefunguje, stává se člověk bezvědomým a projeví se to jistou netečností těla. Lékařská věda to umí navodit těmi různými „rajskými“ plyny. Univerzální Mysl jako oblast – region – úroveň či hierarchie stvoření se řídí jediným svrchovaným zákonem, který funguje bezchybně jen a jen a právě „tam“. Ten zákon se jmenuje kauzalita a je to mnohorozměrný, mnoho plošný a super dynamický zákon „příčiny a důsledku“.

Použiji citaci jednoho vzdělaného muže, vedle kterého jsem sedával na satsangu v našem duchovním centru v Indii. Profesor John Davidson napsal:

„Právě tak, jako film v promítacím přístroji rozděluje bílé světlo z xenonové lampy na množství barevných obrazů na plátně, i Univerzální Mysl rozděluje Jednotu Boží tvořivé síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených částí.“

Jak tomu rozumět? Dovolím si tedy ještě pár vět.

Vím, že vše, co se stane v úrovni Univerzální Mysli, se stane vždy z nějakého důvodu. Jinými slovy, za vším je vždy nějaká příčina. No a je nasnadě, že jakmile se všechny skutky a události dějí /karma je ze slovesného základu „kr“ – konati, činiti/, jakmile začal proces vědomého konání, přicházejí vždy z vytvořených příčin odpovídající důsledky. A to je základní zákon Univerzální Mysli. Zjevně působí v oblasti hmoty, kde je pak vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip fungování potvrzují.

Shrnuto: Vše, co se děje, má příčinu, přesněji, celý komplex příčin, které jsou samy o sobě jen malými částmi nekonečného bludiště a složité sítě příčin a důsledků. Nutně dodávám, tento zákon karmy funguje i na úrovni lidské mysli stejně jako na úrovni hmoty. Musím to napsat, protože platí to sanskrtské „kr“. Ať každý člověk dělá cokoliv, vše má původ, prvopočátek v mysli, ať již jsou myšlenky či mentální pochody jakkoliv prchavé. Člověk myšlením tvoří, pak koná a nese následky z velkého množství příčin, které tím procesem byly vytvořeny.

/pokračování někdy příště/
 

Odkazy na články k Satanovi:
https://hledani.gnosis.cz/existuje-satan-uvod/
https://hledani.gnosis.cz/existuje-satan-prvni-pokracovani/
https://hledani.gnosis.cz/satan-zaver/
 

Václav Žáček /Venda/
 

P.S.
Kontrolní otázka pro přemýšlivého čtenáře??
„Komu-čemu je podřízen svět jevů?“ /nápověda – svět jevů je náš svět, ve kterém žijeme/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

66 komentářů

 1. Lékař, neuropatolog a filosof František Koukolík:
  “ Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí“.

  Včera na Nova Cinema byl sci-fi film Hostitel prostoupený emocemi, myslet u toho nebylo třeba. Duši nosili v pěkné oválné dózičce, vlnila se jako bílé hubené houbičky ve větru, přilétla z jiných planet, vlezla do hlavy skoro všech lidí a po smrti znovu ožívala duše v jiném těle, včetně hlavní hrdinky, která hrála skvěle. A na konec jeden ze skrytých hrdinů černošský lékař- výzkumník spolu s hlavní hrdinkou se naučili meziplanetární duši z těla výtáhnout, stačilo jí pěkně domluvit a vlezla si do dózičky. Nebyla třeba žádná násilná operace.
  Prostě z Hollywoodu jasný důkaz karmy a stěhování duší z jiných planet. Je to bez satana a duchů zlých, meziplanetární cestovka s dušemi přinesla lidstvu mír, střílí se tam málo, ,spíš se jen mává brokovnicí, dá se na to dívat.
  Ke stažení
  https://ulozto.cz/file-tracking/7be27d8e4f6c5a4a4dae3bcbe7bfc9b4fd6dc3b70ad3c6188789e119be8aa0bac7349911aca02a8f44b9510385594578?q=Hostitel
  Také heslo Google sci-film Hostitel

  1. Tak takhle to u Vás je? Hmm, kdo by to byl řekl. Hlavně, že se na to dá dívat.
   Jinak ale díky, pane Stanislave.
   Václav Žáček

 2. ad.: /karma je ze slovesného základu „kr“ – konati, činiti/

  Vendo,
  konečně jste něco opsal (pochopil) z mé knihy. Podle Vás byla vždycky karma něco fuj, čeho se musí člověk pomocí Mistra zbavovat.
  Až tedy odstraníte karmu (konání, činění) ze svého života – tak Vám zbude jenom ta Vámi nepochopená Nicota. (v himalájštině Nirvána)

  1. V himalájštině Nirvána – to je dobré. Mimochodem, himalájština jako jediný jazyk neexistuje; který z těch mnoha máte na mysli?

   A v češtině ještě také Prázdnota, co říkáte? Vidíte rozdíl mezi Nicotou a Prázdnotou?

   Jistý sled, který trvale přináší Slovo /Logos/ již od počátku -Život, Poznání, Osvobození, Pravda, Prázdnota…….. Ale ne vše se týká všech.

   Mimochodem, všiml jste si, že kolega a Váš jmenovec Alois, Vás zařadil do toho seznamu osobností, které se tady na gnosis kdy objevily? Viz. jeho článek „Pavlovy rozpravy“

   Mějte se fajn, pane Kučero.
   Václav Žáček

  2. Lojzo, mějte se na pozoru, Alois u Vendy Vás zařadil do svého seznamu.

   Napsal jsem odpověď Degonovi, který se Ve Vašem článku JSEM, zapomněl podepsat. Zjistil jsem, že to, co jsem sepsal, je to vlastně ke karmě (tedy proti ní samozřejmě), tak to dávám sem.
   Degone, bezdomovectví nevyřeší nikdo. Je to v lidských genech jako touha po svobodě a u někoho se to za určitých podmínek může projevit (hippies v Kalifornii). Podobně alkoholismus a sklony k nezodpovědnosti.
   Není to žádná karma.
   Mají to v genech i zvířata. I takové skvělé matky jako jsou slonice (také opice) se nacpou v četně puberťáků v matriarchálním stádu zkvašených plodů, že se sotva udrží na nohou a mláďata se spíš koulí. A příští rok zase, i když slonice mají výbornou paměť a poslouchají vůdčí matku.
   Takže i takové zmatky jsou součást evoluce, té cesty za lepšími podmínkami pro sebe a další pokolení.
   Předci lidstva táhli z jihovýchodní Afriky do celého světa, opuštění stanoviště bylo podmínkou přežití a kdesi to je v genech zakódované jako poslední záloha.
   Jsou mezi bezdomovci nimi slušní lidé, nežebrají, vyjdou s podporou, ale život ze dne na den poznamená každého. Nepracují. Na slušného bezdomovce , co bydlí v malé stavební buňce se mají snahu nabalit horší.
   Pavel v. tady někde psal, že za totality byli tito lidé někde uklizení. Myslím, že ne. Spíš museli chodit do práce, tam dostali najíst, měli zdravotní péči a ubytování, práce jim moc nešla, ale i poslechli “ tak aspoň vem koště a zameť beton“, byli mezi lidmi, kteří na ně vliv kladný měli. Bezdomovec od bezdomovců se těžko odpoutá.
   Celý středověk se u nás žilo v těžkých podmínkách pro většinu lidí a obešlo se to bez spravedlivé karmické odplaty. Často i bez odplaty na tomto světě.
   Zločiny ve středověku vyšetřovalo a soudilo panstvo nebo rychtář, prováděly s zápisy, které lze dohledat, píše v rozhovoru prof. Jaroslav Čechura, historik a autor knih o kriminalitě ve středověku. Vězení mělo strašlivé podmínky, ale moc se nehlídalo, jídlo nosili příbuzní, obec nechtěla vězně dlouho živit. Nikomu moc nevadilo, když se ztratil a zmizel o pořádný kus dál. Podrobně se ale zkoumalo, jestli už u něho nebyl podobný přečin a recidivista měl kupodivu lehčí trest. Mučícími nástroji se většinou jen hrozilo. Kat sídlil daleko a byl drahý. Sexuální násilí se trestalo málo. Neodvolatelný byl trest smrti za zabití novorozence, moc se nerozlišovalo, jestli to nemohla být nešťastná náhoda (zalehnutí nebo psychický problém zvaný dnes laktační psychóza tehdy nikdo neznal). Trest byl zasypání a probodení srdce kůlem.
   Jestli i tohle někdo považuje za spravedlivý karmický trest, tak mu hrabe.
   Odplata za zločin byla na tomto světě odedávna, Evropa tisíce let žádnou karmu neznala a nepotřebovala a je otázka, proč nyní každého spravedlivá karmická odplata čeká. Asi proto, že se o tom snadno píše.

   1. Pardale,

    připomněl jste mi kolegu ze zaměstnání s jeho výrokem: „Je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný.“ Byl to vtipálek, jeho oborem byly kameňáky. On to myslel jako fór, vy totéž myslíte smrtelně vážně. Vaše filozofie by mohla znít i takto: „Někdo má v životě štěstí, jiný smůlu. No a co?“ Existuje domněnka, že bohatí lidé jsou bohatí, protože byli pracovití. V ojedinělých případech je to pravda (Baťa). Ve většině případů platí, že boháč nebyl ani moc chytrý, ani pracovitý. Je bohatý, protože byl ve správnou dobu na správném místě. Kdyby se Pardal narodil v živořící indické rodině, asi by také celý život živořil. Ne že by nebyla šance se povznést, ale nebyl by nikdo, kdo by malého Pardala nasměroval. To, že jsme se narodili v bohaté části světa není ani v nejmenším naše zásluha. Podobnou filozofii jako máte vy, Pardale, vyzpíval Werich ve známé písni:

    Na Nirvánu na Olymp na nebe nevěřím,
    když někdo svět pomlouvá vždycky láteřím.
    Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi,
    stačí mi pár krásných let někde na zemi.

    Když já vám povídám, že je nebe na zemi…
    pravdu mám, věřte mi…
    Za život život dám, i když nerad umírám…
    nejsem sám, věřte mi…

    Pro toho kdo chce žít, je na světě plno krás…
    a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás…
    Jen od nás věřte mi, záleží kdy přijde čas,
    kdy pro nás bude nebe na zemi.

    Pro toho kdo chce žít, je na světě plno krás…
    a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás…
    Jen od nás věřte mi, záleží kdy přijde čas,
    kdy pro nás bude nebe na zemi…
    kdy pro nás bude nebe na zemi…

    Jsou lidé, kteří se skromně spokojí s omezeným přepychem střední Evropy a nežádají okázalý přepych miliardářů s jachtou na Capri. Jsou také lidé, kteří se narodí v otřesných podmínkách ve slumu. Hlad je jejich denním průvodcem. Podvýživa se podepíše na jejich zdraví a IQ. Takoví lidé nedokážou úplně snadno uvěřit v nebe na zemi. Nebem na zemi není ani život otroka či otrokyně (sexuální). Pro tyto lidi je nadějí Boží spravedlnost na onom světě. A tak lidé „pronásledovaní osudem“ mají snazší cestu k Bohu než ti zdraví a bohatí. Většina lidí ráda uvěří tomu, co je pro ně výhodné. Boháči rádi uvěří v „nebe na zemi“, chudáci v království Boží, kde už nikdy hladovět nebudou. Z dlouhodobého hlediska jsou na tom ti hendikepovaní mnohem lépe.

    Pardale, doporučuji vám knihu Mořský vlk od Jacka Londona. Vlk je přezdívka kapitána velrybářské lodi. Tento člověk otevřeně deklaruje, že nevěří v Boha a jeho spravedlnost, která duši naměří podle zásluh. Podle toho i jedná. Když se dostane do sporu s jedním námořníkem, bez milosti ho pro výstrahu zabije. Spousta lidí jedná stejně a když je ve hře více peněz, dokáží také zabít. Není pochyb, že tito lidé, nevěřící ve spravedlnost na věčnosti, jednají, podobně jako mořský vlk, naprosto logicky.

    V jiné knize jsem četl o italském šlechtici, který nemilosrdně uplatňoval archaické právo první noci. Byl už starý a odporný. Nějaká slečna vymylela plán, jak se noci s ním vyhnout a řekla, že se chce stát jeptiškou. Hrabě se rodině vysmál a řekl, že mu bude potěšením, když Pánu Bohu nasadí parohy. Ten člověk jednal zcela v souladu se svým přesvědčením, že po fyzické smrti nic není a že se nebude odpovídat ze zla, jehož se dopustil.

   2. ad – Ve většině případů platí, že boháč nebyl ani moc chytrý, ani pracovitý. Je bohatý, protože byl ve správnou dobu na správném místě.

    Pavle, jste chudý nebo bohatý?

    ad – Kdyby se Pardal narodil v živořící indické rodině, asi by také celý život živořil.

    To se ale nestalo, protože se to stát nemohlo. Věcem, které se stát nemohly a nemohou neznají žádné „kdyby“, to musíte do pohádek, Pavle.

   3. Ano, v celosvětovém srovnání patří Česko mezi bohaté země, takže i já jsem bohatý.

    Empatie je schopnost vžít se do situace jiného člověka. Ne každý má tuto schopnost podívat se na svět očima toho druhého. Avšak tato schopnost je to, čím se člověk liší od zvířete. Bez empatie by nebylo ani svědomí. Zvíře žádné svědomí nemá. Svědomí postrádají i lidé, kterým se říká sociopaté.

    Historie nezná žádné „kdyby“. Tím je řečeno, že lidstvo je nesmírně složitý systém, který, na rozdíl od fyziky, nedovolí cokoliv predikovat. Pokud tedy řekneme, že kdyby se někdo v historii zachoval jinak, než se zachoval, nemůžeme vědět, jak by se zachovali ti ostatní. Proto nemá smysl vymýšlet alternativní historii. Když jsem napsal, že kdyby se Pardal narodil v bídě, že by asi nevyznával filozofii „nebe na zemi“ nejedná se v tomto případě o žádnou manipulaci historie. Jedná se o myšlenkový experiment. Každé vciťování se je myšlenkový experiment.

   4. ad – Ano, v celosvětovém srovnání patří Česko mezi bohaté země, takže i já jsem bohatý.
    ___________

    Fajn, Pavle, z vašeho výroku vyplývá, že bohatý je každý český občan včetně bezdomovců. A vy – počítáte se k té blbé a lenošné většině?

   5. Když vynecháme bezdomovce, ani ti nejchudší Češi nehladoví, mají kde bydlet, mají vlastní toaletu, mohou se vykoupat, kdy se jim zlíbí, mají dostatek oblečení. To není ve světovém měřítku samozřejmost. O sobě si nemyslím, že jsem zrovna blbý, ale Baťa byl úplně jiná třída než já. Žel, jsem líný jako většina lidí.

   6. Pavle, takže podle vás jsou i ti nejchudší Češi vlastně bohatí, tak to vám gratuluji k tak skvělmu optimistickému výsledku auditu.
    Ale k tomu, že jste líný ( a navíc ještě hluchý a slepý, ale tak už to u lenochů bývá) vám pogratulovat nemohu, protože lenost patří mezi sedm kardinálních hříchů.

   7. Ano, nepočítám-li bezdomovce, mají i ti nejchudší Češi vyšší životní standard než většina lidí na světě. Na internetu je kalkulačka „How Rich Am I?“ (jak jsem bohatý?). Předpokládejme rodinu, kde pracuje jen jeden z rodičů, má minimální mzdu a mají 2 děti. Minimální mzda pak činí 15200 Kč, čistá mzda 16412 Kč. Tomu odpovídá roční příjem 196944 Kč. Po dosazení do kalkulačky zjistíte, že takový člověk má vyšší příjem než 68% lidí na zemi. https://howrichami.givingwhatwecan.org/how-rich-am-i?income=196944&countryCode=CZE&household%5Badults%5D=2&household%5Bchildren%5D=2

   8. ad – Předpokládejme rodinu, kde pracuje jen jeden z rodičů, má minimální mzdu a mají 2 děti.
    ___________________

    Podle vás model nejchudších Čechů.

   9. Nechcete, Pavle, přece jen trochu poupravit váš axiom „bohatá země = bohatý občan“?
    V rozhlasu na Dvojce v 8:30h moderuje svůj diskusní pořad Zita Senková a zve si do debaty samé supr mozky. Nedávno tam mluvil jeden politolog, říkal, že např. v USA žije třetina populace v chudobě nebo na hranici chudoby. Podobně se píše i zde.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba_ve_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1tech_americk%C3%BDch
    A máme-li mluvit o Česku, zadejte si do vyhledavače chudoba v česku a vyjede vám toho spousta. A to teď teprve začne mazec, to budeme kulit oči.

 3. ad.: Atrakce podložené chtěním, chtíčem, závistí a egoismem.

  Mám na dvorku dvě kočky, kterým dávám žrát, ale nejsou moje. Jedna rezavá se chce pořád hladit. Někdy ji pohladím. Druhá kočka byla velmi plachá a když jsem přišel na dvůr, tak utekla. Když ale viděla, jak hladím tu rezavou, tak časem přišla, že se chce hladit taky. Takže ta kočičí závist je také od Satana? Já jsem myslel, že Satan pokouší jenom lidi?

  1. Lojzo,
   zkuste návrat do zdejších trosek diskuze.
   Než to tady ukarmujou.
   Budu napomínám za špatnou češtinu a tvorbu nových slov jako za časů národních buditelů.
   Kdybych napsal, že jsem v garáži našel pendrek, kterým jako lidový milionář bušil na Národní třídě, tak tomu uvěří. Budou zjišťovat, kdo Pardal je a roztroubí dojmy po fecebooku. Už jsem v hledáčku této dvojky z VKI (Vyšetřovací komise internetu), podle překlepů se dá analyzovat možnost autorství textů. Vyměnil jsem špatně klikající myš, tak je snad zmatu a překlepů bude méně.
   Neměnitelnost osudu a karma a potlačování všeho včetně prdíků, jsou v těžkém rozporu s emoční stránkou života člověka. Bez emocí by lidé nepřežili. Něco jako emoce je u živočichů na souši asi 300 milionů let a emoce spojené s mozkovou činností byly jednou z příčin vzestupu při vývoji člověka ve společenského tvora, který chápe emoce a potřeby druhých.
   U koček na dvoře zkuste středověké: page, satanas ( odstup, Satane). Když jedna kočka odstoupí, tak je to důkaz, že Satan pokouší i zvířata).
   Rozumně řečeno, emoce mají i zvířata a touží po pohlazení, což je rovno uzavření míru a bezpečí.

   1. Opravy, emoce se vloudily: lidový milicionář, po facebooku, apage, satanas. ..i zvířata.

  2. To mnou použité v článku – Atrakce podložené chtěním, chtíčem, závistí a egoismem – se v kontextu týká člověka.

   Zvířata posuzuje člověk podle dvou protikladných principů – utilitárního a emocionálního.

   Satan způsobil ve zvířecí říši mnohé. Nazval bych to zjednodušeně démonizace. Některá zvířata jsou člověkem bita a přesto pro něj pracují za „byt a stravu“. Jiným, většinou šelmám, byla dána do jejich přirozenosti zloba, krutost, bezdůvodný a nezkrotný hněv, krvežíznivost, žárlivost – a mám já snad nějaké údaje, abych mohl posoudit, do jaké míry si ta či ona zvířata uvědomují tyto projevy a z hlediska člověka až jejich nevhodnost? Dravčí princip u některých existuje. A opačný existuje zase u jiných.

   Ne „vaše“ kočky prochází jistým přerodem / týká se to řady tzv. domácích mazlíčků /. Výjimečně na dvorku zabijí myš, jinak ale mají od Vás žrádlo, nebojí se, chtějí se hladit. I ten lev, kdyby věděl, že místo toho, aby člověka sežral / jako velmi lehce získanou kořist /, mohl by si ho nechat pro to, že ním bude laskán, hlazen, škrábán, a trochu více pracněji by si ulovil k zahnání hladu antilopu.

   Ano, kočka je dravec a má svůj vývoj. Proč Satan zasáhl do života – vývoje zvířat – obecně? Kdybyste věděl o rozdílu mezi duší a monádou, leccos by se Vám objasnilo a vlastně byste se na tu otázku ani nezeptal.

   Václav Žáček

   1. ad.: Proč Satan zasáhl do života – vývoje zvířat – obecně?

    Takže, Vendo, nevíte. Jen odpovídáte v tom smyslu, že Vy to víte.

   2. Víte nebo nevíte o rozdílu mezi duší a monádou? To je docela důležité vědět.

    Vaše otázka – Já jsem myslel, že Satan pokouší jenom lidi?
    Odpovídám -Satan má mnohem širší pole působnosti.

 4. Nedávno jsem se podíval na český film Horem pádem, režie a scénář Hřebejk a Jarchovský. Při jeho sledování jsem si asi 7 x řekl, tak to je karma. Jinak se to nedalo vysvětlit, opravdu musela být. Možno shlédnout zde : https://www.youtube.com/watch?v=tiZuVQzX7UY
  Brilantní Jirka Macháček a taky nebožtík Jan Tříska.

  Nepíši to sem proto, že by si někdo mohl uvědomit, jak karma funguje, proč se člověku děje to, co se mu děje. To ne.

  Mějte se fajn. O Václavově otázce z konce jeho článku začnu přemýšlet.

  Pardalovi se omlouvám, že jsem se podepsal na konci mého příspěvku a do jména jsem uvedl „kdysi napsal Degon“. Fakt už blbnu.

  Jo, a ještě k Vám, Pardale. Napsal jste jednoduché souvětí – „Pojem inflace vesmíru je nafukování, které popsáno na“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace_(kosmologie)

  Mimochodem, chybí Vám tam slovese býti v přítomném čase. Mohlo by být místo „je“ i „bylo“. A nebo by se hodilo dát tam sloveso např. „najdete“ ? Ale to není podstatné.

  Mírně jsem se musel pousmát, jak některý člověk, to nepatrné vesmírné nic napíše o inflaci vesmíru….nafukování! Jako by šlo o tání ledu vlivem oblevy na kalužině na polní cestě k lesu. Pardal je fakt ze zdejší homogenní skupiny, která má Stvoření dokonale zvládnuté !

  BTW, Pardale, pokud to tedy čtete, mohu Vás také oslovovat Vaším křestním jménem ?

  1. ad – Při jeho sledování jsem si asi 7 x řekl, tak to je karma. Jinak se to nedalo vysvětlit, opravdu musela být.
   _____________________________

   Aloisi, to není karma, to je scénář.

   1. Věro, vidím to v širších souvislostech, jak Alois kdysi psal : Všude je karma.
    Alois píše :“jsem si asi 7 x řekl, tak to je karma“
    „Tak tomu říkám – dobrý výkon!“ radoval by se MUDr. Uzel, jak ten Arginmax dobře funguje.

   2. Viero z Vysočiny, měl bych k Vám jednu poznámku: Asi znáte onu Ježišovu řeč o tom, kde se praví, že „řekněte této hoře, aby se přesunula jinam a ona poslechne“. Ale to bychom mohli spochybnit tvrzením, že tam byla i předtím, že jo? Ale, kdybychom ve víře řekli „země otevři se“ a ono by se tak i stalo, tak to by bylo něco jiného, že? Podívejte se na tenhle obrázek https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/hororove-proroctva-nostradama-pre-rok-2021-biblicky-hladomor-katastrofy-zivi-mrtvi/7 a neříká Vám to něco podobného? Co, když si tam někdo ve víře řekl: Země, otevři se a ono se tak i stalo? Co na to říkáte?

   3. ad – Co na to říkáte?
    __________________

    Kolemjdoucí, napadlo mě, že hned jak povolí zem, musím nasázet česnek.

   4. ad: hned jak povolí zem, musím nasázet česnek.

    Věro,
    s takovými pěstiteli jako Vy tu potravinovou soběstačnost nevybudujeme. Česnek se sází na podzim:-((

   5. Věro, česnek jako pomazánku jsme měli před chvílí k snídani, sázeli jsme nový na podzim (kolem Mikuláše, když nemrzne), ale potkal jsem známou, která sází na jaře po poradě od nějakého dobrého zahrádkáře. Česnek je proti covidu, jak informoval Venda o sibiřském lékaři, tak je to jasňačka. Pro něj ještě dodám, že sázíme česnek v řádcích, které jsou ve směru magnetických siločar (zhruba sever-jih), takže tento česnek posiluje a uzdravuje karmu, ale čurat se musí taky ve směru magnetického pole.:)
    To jsou výsledky mého výzkum, snad to Vendovi pomůže v pátrání po mé osobě, už se dotazoval, jestli mám facebook a oslovuje mě důvěrně, jako by to vypadalo, že si e-mailujeme. Zatím jsem na hlavu neupadl.

   6. Stanislave Pardale,
    Váš výzkum je fascinující. Vzhůru s ním na stránky osel.cz.

    Mějte se pěkně.
    Václav Žáček

   7. S tím výzkumem čůrání opatrně. Neberte to jako poučování, ale raději nečůrejte proti větru.

   8. Pardale, čůrat se musí hlavně ve směru větru, ale to je takové obecné pravidlo u všeho konání.
    Vidím, že se na Vás Venda nalepil a mermomocí se Vám snaží vetřít pod kůži jak drzá veš, což je konání právě proti větru, slušný člověk to nedělá.
    Česnek se může sázet na podzim, když přejde první mráz, aby se co nejvíc zamezilo napadení stroužků chorobami. Když se to nestihne (což byl můj případ), zasází se na jaře, co nejdřív, hned jak je možné dostat se do země, nejpozději do půlky března, pozdější výsadba ovlivňuje slabší a méně kvalitní výnos.

   9. Věro, já se tomu fízlování leda směju. Jsem v důchodu a nejsem v situaci, kdy do diskuze jsem sem tam něco přihodil v práci, což bylo mírně riskantní, z firemního serveru se dá najít skoro všechno nazpět, ale je to hrozná práce a slušný admin to dělat nebude. Nemluvě o zdejším adminovi, který by odtajnění nikdy neudělal.
    Takže nyní, i kdyby zjistil něco pán, co tu údajně hledá světlo, pravdu, boží zákony, astrální nesmysly, vnitřní klid atd., tak si to může leda nabouchat zezadu do trenek.
    Podstata věci je jednoduchá- já, ale i Vy, jsme neuctivě promluvili o chráněné bábovičce na písečku, která se jmenuje karma. Bábovička zatím narostla do rozměrů pískové duny velké jak pyramida, ale na rozdíl od ní její zrnka písku nedrží nic, leda pocit vlastní důležitosti.
    Takže něco rozumnějšího. Manželka chtěla po mě připravit záhon na sázení na česneku před mrazem. Hlavně říkala, že se nemá sázet do mokrého záhonu.
    Měli jsem na vojenskou přípravu majora, který jako fronťák přišel s generálem Svobodou s Volyňskými Čechy. Mluvil trochu huhlavě a asi rok po tom, co přijeli sověti znova říkal: „Sou-uzi, proti větru se nedá chcát“.

   10. Tato zásada dobře vystihuje českou národní povahu. Za to, jak jsme dopadli v letech 1938, 1948 a 1968, jsme mohli jem my sami.

  2. → Nedávno jsem se podíval na český film
   _______________ Álois, FILM!!! Film, Álois, to je vždycky iluze! ILUZE, Álois, víme?..:-)))

 5. Uložila jsem si Vaši otázku do své paměti a sedla si do meditační pozice – otázka ve třetím pádě zněla zdánlivě jednoduše – „Komu-čemu je podřízen svět jevů?“

  Nebudu rozebírat průběh meditace a to, že meditující má získat jednobodovost, vyčištění mysli a zastavení jejího víru. Nechala jsem tomu volný průběh. Jak víte, vědomí pracuje zcela samo a zadání se postupně naplňuje (někdy rychleji, někdy pomaleji, ale to je relativní). Po nějakém čase po meditaci přišel vnitřní „pokyn“ a sedla jsem si s tužkou a čistým listem papíru před sebou a napsala stručnou odpověď: „Svět jevů je podřízen zastírací oponě, kterou nazvu pro zjednodušení iluzí!“ Má to svůj účel, otázce i odpovědi rozumím, ale víc to tady nechci rozebírat.

  Díky za pěkný úvodní článek ke karmě a těším se na pokračování. Až potom k tomu něco napíši.

  Marie Š.

  1. Děkuji a budu stručný.
   Mája. A Vy to víte.

   Pěkný den
   Václav Žáček

  2. Pane Žáčku, zaregistrovala jsem tu, že jste oslovil p.Pardala jménem Stanislav. Nereagoval. Řádně jsem si to vše přečetla, i reakci pí.Věry. Je mi to také podivné, jak jste na toto jméno přišel. Vím, že se Vás mohl optat i přímo oslovený Pardal, neudělal to. Někde jste napsal, že se nic neděje bez příčiny a také, že nic není náhoda. A tak, jestli Vám to nebude vadit, ptám se, kde jste přišel na jméno Stanislav?
   Děkuji. Pěkný den.
   Marie Š.

   1. Paní Marie, máte pravdu, zareagovat mohl Pardal k tomu, proč se ho ptám na jeho jméno Stanislav. Třeba se tak ale nejmenuje a tak nereagoval.

    Zkusím to stručně vysvětlit. Každý den zapínám internet na mém PC kolem 6:30. I v neděli. V neděli 17.1. jsem ho zapnul a na těchto stránkách byl poslední příspěvek od nějakého Stanislava. Pro mne nový člověk, alespoň si nikoho s nickem Stanislav nepamatuji.
    Byl to příspěvek z neděle 17.1., napsaný v 0:13 hod., tedy v noci, ale již v novém dni. Pak jsem šel něco hledat jiného, vrátil jsem se po chvíli k tomu příspěvku Stanislava, ale k mému překvapení tam již nebyl jako autor Stanislav, ale Pardal. Podíval jsem se na roletku „nejnovější komentáře“ toho nedělního rána, ale tam Stanislav ještě byl. A tak jsem si ji okopíroval – tady je :

    • Stanislav: Šedý web, Všediweb /teď Pardal neděle 17.1. 0:13 hod.
    • Věra z Vysočiny: Šedý web, Všediweb / Věra 16.1.sobota 22:31 hod.
    • Věra z Vysočiny: Šedý web, Všediweb /Věra 16.1.sobota, 21:57 hod.
    • Venda: Virtuální realita… /Venda 16.1.sobota, 18:41 hod.
    • Venda pro Pardala: Šedý web, Všediweb
    • Alois: Virtuální realita…
    • Degon: Šedý web, Všediweb
    • Pardal: Šedý web, Všediweb
    • Pardal: Šedý web, Všediweb
    • Venda pro Pardala: Šedý web, Všediweb

    Tady je důkaz, že ty komentáře šly takto za sebou – víc jsem jich nedoplnil časem: https://hledani.gnosis.cz/diskuse/?bwprc_paged=3

    No a tak jsem si odvodil, že pan kolega Pardal napsal v 0:13 článek a do jména dal své jméno Stanislav, ne Pardal. Ale pak v tom nedělním ránu 17.1. to „nějak“ /?/ opravil a pak se u autora již objevilo jméno Pardal.

    Z toho jsem vydedukoval, že Pardal se jmenuje Stanislav a párkrát ho tak i oslovil.

    Ta reakce paní Věry, že se mu /Pardalovi/ snažím vetřít pod kůži jak drzá veš,….to je její pocit. Dočkal jsem se od ní i horších přístupů. Vás, ač jste proti ní nic neměla, zařadila např. do jmen lidí, kteří se probudili ráno z opice. Když jste se jí ptala na vysvětlení, mlčela.

    Tak to je moje vysvětlení ke jménu Stanislav pro Pardala. Ještě pro pořádek vznesu dotaz na admina, zda opravoval jméno u toho článku s nickem Stanislav na Pardal v tu neděli 17.1..

    Jinak je to jen lapálie. Někteří lidé mají asi až fobii uvést tu své jméno. Já a kolega Alois se podepisujeme celým jménem, Vy jste Marie Š., někdo je Lojza, jiný Matrix….atd..

    Mějte se hezky.
    Dnes jsem napsal druhý článek „Karma 2“.

    S přátelským pozdravem.
    Václav Žáček

   2. —>Marie Š.
    Venda tady uváděl v diskuzi před několika týdny, že zbytek Vám pošle v e-mailu, že tomu budete rozumět, že jste lékařka.
    Dobře, neřeším to. Ale z toho plyne, že Vám psal a máte tedy jeho e-mail.
    Mohla jste se rovnou zeptat jeho.
    Neříkejte mi, mažete e-mail adresu člověka, se kterým souzníte, což je cítit z každého příspěvku.
    Chápu, proč to řešíte v diskuzi, je to nahrávka na smeč, kterou Venda už měl připravenou. Tož tak, užijte si to, je to na 1 m2 další diskuze, která musí každého potěšit.

    Psal jsem, o co jde, Venda to jakoby nečetl. Takže ještě jednou:
    Pardal : „Věro, já se tomu fízlování leda směju. Jsem v důchodu a nejsem v situaci, kdy do diskuze jsem sem tam něco přihodil v práci, což bylo mírně riskantní, z firemního serveru se dá najít skoro všechno nazpět, ale je to hrozná práce a slušný admin to dělat nebude. Nemluvě o zdejším adminovi, který by odtajnění nikdy neudělal. Takže nyní, i kdyby zjistil něco pán, co tu údajně hledá světlo, pravdu, boží zákony, astrální nesmysly, vnitřní klid atd., tak si to může leda nabouchat zezadu do trenek.
    Podstata věci je jednoduchá- já, ale i Vy//tedy Věra//, jsme neuctivě promluvili o chráněné bábovičce na písečku, která se jmenuje karma. Bábovička zatím narostla do rozměrů pískové duny velké jak pyramida, ale na rozdíl od ní její zrnka písku nedrží nic, leda pocit vlastní důležitosti.“
    hledani.gnosis.cz/sedy-web-vsediweb/comment-page-1/#comment-36157
    Pardal 22.01.2021 19:07

   3. Václav Žáček píše:

    adJeště pro pořádek vznesu dotaz na admina, zda opravoval jméno u toho článku s nickem Stanislav na Pardal v tu neděli 17.1..

    _____________________

    Sním či bdím?

   4. Na konci příspěvku, adresovaným mně, ve kterém Venda slídí je psáno: Film Amundsen jsem viděl, příběh Běhounka znám i kniho Oceánem na kře ledové. Kniha o dobytí jižního pólu ( Amundsen a Scott) byla mé oblíbené čtení v mládí a pamatuji si i obrázky v ní. Náš spisovatel Stanislav Bart psal dobře. – 17.01.2021 0:13
    Je dost dobře možné, že Pardal omylem a automaticky napsal do „Jména“ Stanislav, protože měl ještě v mysli jméno spisovatele Stanislava Barta. Ale i kdyby to bylo JINAK, tak je po tom každému úplné ho**no. A to, že se „paní doktorka“ Marie propůjčuje „ke spolupráci“ svědčí o tom, že opravdu co karmoš, to hňup.

   5. V kause Pardal bude třeba vytvořit nezávislou vyšetřovací komisi ve složení:
    Václav (Venda) Žáček, Alois Vrobel a Marie Š.
    Venda a Alois budou pracovat kontaktně s dodržením bezpečnosti v rouškách, Marie Š. bude pracovat distančně pomocí e-mailů.
    Komise podá závěrečnou zprávu do konce roku 2024, ten bude přestupný, takže to musí stihnout.
    Zdroje diskuze
    https://hledani.gnosis.cz/diskuse/
    dole jsou pak šipky přetáčení po 50 příspěvcích
    https://hledani.gnosis.cz/diskuse/?bwprc_paged=2

    https://hledani.gnosis.cz/diskuse/?bwprc_paged=100
    to je asi rok nazpátek a nejspíš to jde i dál nazpátek, ale nepředbíhejme, komise to za vedení Vendy zvládne.

   6. ad. Pardal26.1.2021 (9:53)
    Doufám, že už se staví barák pro komisi, přece bychom komisi nevyhnali na mráz.

   7. Pardale, opravdu nevím, proč nenapíšete pravdu, tak jak to v tu neděli bylo. Copak je to tak obtížné? Já bych si nemyslel, že se jmenujete Stanislav a slušná paní Marie by nemusela být nazvána hňupem.

    A nakonec, bylo Vám i pomoženo nahrávkou /která Vás asi nenapadla/ v tom, proč jste mohl napsat Stanislav.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   8. Matko, už jsem se dočkal prvních výsledků od vyšetřovací komise ve fázi coby kdyby:
    „Já bych si nemyslel“, „slušná paní Marie by nemusela „.
    Není pochyb o tom, že Venda začal šťourat s úmyslem ublížit a schovává se za hledání pravdy. Léta hledání vnitřního klidu, přenášení moudrostí přes tisíciletí a přes půl Zeměkoule a teď takové fiasko. Já se tomu směju, ať si objeví, co libo. Čím víc se s tím bude mazat, tím víc ublíží leda sám sobě.

   9. „Já bych si nemyslel, že se jmenujete Stanislav a slušná paní Marie by nemusela být nazvána hňupem.“
    /Václav Žáček/

    :-))))))))))))))))))))))))
    :-))))))))))))))))))))))))

   10. cit.:“slušná paní Marie by nemusela být nazvána hňupem.“
    _____________

    :-)))))))))))))))
    tohle prostě nemá chybu.
    Jen pro pořádek: týká se to VŠECH karmošů.

   11. ad. Pardal26.1.2021 (14:41)
    Pardale,
    komise se vyznačuje mnohým, a tak je třeba stavět barák a veškeré jejich komentáře a odkazy archivovat, aby bylo možno i dodatečně pořád dokola kutat, pokud by došla inspirace, zkopírovat cos minulého v budoucnu.
    A nezahlcovat tou nezvladatelnou centrifugou více zdejší prostředí. Neboť hledat donekonečna v minulosti, a to bez poučení a změny vlastní současné tvorby, pro budoucnost, je největší nesmysl, který lze dělat.
    Čerpat v minulosti, s nadějí na lepší budoucnost bez toho, aby člověk žil v přítomnosti,… je nesmysl a centrifuga se točí fest pořád dokola a žvanění je tedy zbytečné zahlcování tohoto prostoru.
    A jak říkal náš klasik: „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.“
    Takže ano, přesně, jak píšete, ubližují hlavně sami sobě.

   12. Matko, o zahlcení zdejšího WWW bych se nebál. Je to několik stránek A4 ( dohromady diskuze + nové články) za den. Normovaná stránka A4 má 1800 znaků a při zjednodušeném počítání se na 10 GB disku vejde asi 5 700 000 stránek A4 , vytištění těch 10 GB textu na papír by stálo asi 5 000 000 Kč (velmi záleží jak je stránka zaplněna znaky, často jen z 5%).
    Běžný notebook, který už něco zažil, má kapacitu HDD třeba 200 GB. Všechno si ale admin musí zálohovat, protože zbořit server hackerem je možné.
    Takže nějaké nezvladatelné šíření pandemie karmy od jednoho tvůrce zde zahlcením zdejšího serveru nehrozí.
    Jiná věc je, co se z diskuze dozvíme. Moje názory v oblasti přírodovědné vzdělání a Bůh , byly už zde vyšetřovány mnohokrát, takže už jsem skoro získal imunitu. A tolerantních a o něčem diskutujích je málo.

    Česko si vede zdatně v pornostránkách, v dubnu 2020 tu byl nějaký kongres. Prý 4% až 30 % Webu ve světě je porno. A zabezpečení před dětmi je slabé. Modré světlo obrazovky vadí tvorbě hormonu melatoninu, který se tvoří jen za tmy se spánku. A vadí i sledování obrazovky před spánkem. Melatonin má velký vliv na tvorbu imunity. Viz video.
    https://www.televizeseznam.cz/video/adost/tenhle-hormon-chrani-pred-covidem-a-dalsimi-nemocemi-vlastni-hlouposti-se-o-nej-ale-pripravujeme-64129482
    (je tam na začátku dlouhá reklama, dát přeskočit). Pana Tůmu zrovna nemusím, ale odborníci tam mluví dobře.
    Víc jak porno pro děti by se hodily úplné programy distanční výuky třeba ve třech liniích pro pomalé, střední a hodně bystré žáky.
    Jeden den odstavené ekonomiky stojí asi 1-1,5 miliardy Kč. Testovat (na covid) by se mělo víc, jestli je pravda(?), že testování zatím stálo 24 miliard.
    ad Kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
    Hovado na vsi bylo hospodářské zvíře. A zrovna takový vůl, co člověka hned napadne, ten se vyznačoval tím, že nekvaltoval. Prostě byl pomalý, povaha mouchy vemte si mě.
    Což se i dělo, hovada, jako létající kousající hmyz, si je nacházela. Hovada si uměla najít i lidi, to se nezměnilo.

 6. Gratuluji Kolemjdoucímu za ten ůchvatný snímek té trhliny v zemi o kterém by nějaký materialista, jako je Pardal, jistě řekl, že je to důsledek pohybu zemských platní, ale já taky vím, že si tady zase někdo pohrával s tou vírou, jako je to dnes s tím covidem 19, které jak dobře víme, je obyčejná chřipečka, ale víra z ní udělala celosvětový problém a katastrofu. Tak je to a ne jinak!

  1. Ďakujem Návštevníkovi za to, že tu spomenul otázku viery (nie Viery z Vysočiny), ktorú si niektorí spájajú iba s náboženskou vieroukou, čo je veľký omyl a nepochopenie. V skutočnosti má viera v našom živote omnoho väčší význam, ako sa domnievame. Ja som sa s otázkou viery po prvý raz stretol ešte niekedy v roku 1950 v škole, kde v našej triede vystúpil hypnotizér a predviedol nám, čo všetko dokáže tá naša viera. Jedného žiaka tento hypnotizér uviedol do hypnotického spánku v ktorom na príkaz onoho hypnotizéra sa tento žiak správal ako pes, štekal a lízal mu ruky a pod. čo bolo pre nás neuveriteľné. Neskôr som si obstaral knihu od Břetislava Kafku s názvom „Nové základy experimentální psychologie“, kde tento autor popisuje svoje experimenty v stave hypnózy. A tak ma táto oblasť zaujala a spoznal som, že sa v našom živote zneužíva na ovládanie ľudí, aby sa správali tak, ako si tí ľudia želajú, bez toho, aby si toho boli vedomí. Nazýva sa to davová sugescia, alebo psychóza a dnes sa využíva v celom svete pre potreby určitej skupiny vládnych zoskupení. Môžem o tom poskytnúť bližšie informácie, ak o to bude záujem. Píšem to tu preto, lebo si mnohí neuvedomujú, že sú ovládaní ako ovce na lúke a že sa tu uplatňuje záujem cudzích agresorov. Nie je viera, ako viera! Kto chce žiť slobodne, musí poznať pravdu!

 7. Vážení diskutéri (Pardal, Viera z V. a Pavel v.): – Ako sa vraví – každá diskúsia napokon skončí u politiky. Tu sa to tiež tak trochu ukazuje, že je to pravda – aj keď sa to otvorene ešte nepriznáva, lebo, ako sa vraví – „politika je špinavá záležitosť“ – ale bez nej nie je žiadna spoločnosť. Tak, komu vlastne fandíme? – Demokratom, liberálom, alebo socialistom? Pani Viera sa zatiaľ otvorene nevyjadrila, ale, ako sa zdá, koketuje tak trochu s demokratmi, ktorí majú silné zázemie u ženskej populácie. Pardal je viac demokrat a Pavel jasný liberál. – Tak, to ukazuje na 3.sv. vojnu, alebo, ako sa vyjadrili naši proroci – na apokalypsu…
  Niet mieru pod olivami, ani pod naším slnkom! Nenájde ľudstvo dajaké rozumné riešenie tejto kardinálnej otázky – ako ďalej? Alebo bude stále platiť ono známe – „rozdeľ a panuj“? Naša história ukazuje, že všetky vojny a pohromy vo svete mali práve túto príčinu. Načo potom vzniklo OSN, keď sa nezaoberá touto otázkou? Veď práve preto bolo vytvorené, alebo sa mýlim? – Čo vy na to???

  1. Degone, můj děda říkával: „politika je sviňa“. Takže za mě – co nejdál od nich. Jediné, co by mi snad udělalo radost, kdyby Miroslav Kalousek kandidoval na prezidenta. Nikdo vhodnější zde podle mě není. To by byl majstrštyk, což?

   Už vím, jak je to s tím otevřeným knihkupectvím – fungují jako zásilkovna a mohou prodávat i svoje zboží. Zítra si tam jdu koupit tento skvost:
   https://www.megaknihy.cz/bohuslav-reynek/100758-basnicke-spisy.html

   1. Viera, ďakujem za reakciu a vysvetlenie. Ja by som sa tiež rád vyjadril k politike a histórii, ako učiteľke pravdy. Už zo školských lavíc sme nemali radi vlastivedu, lebo namiesto pravdy tam servírovali iba propagandu a lož. Tak je to bohužiaľ aj s náboženstvom, kde je to podobné. Pravda sa zakrýva a hlásajú sa lži! Niekedy je pravda publikovaná až po odtajnení po 50, alebo 100 rokov a niekedy sa ju nedozvieme ani po 2000 rokov, lebo by usvedčila zo zla aj dnešných mocipánov. A to nie je predsa dovolené!!! Takže sme krmení iba báchorkami a propagandou mocipánov. Preto sa ľudia prestali obracať na históriu, ako učiteľke múdrosti a pravdy. A kto nepozná svoju minulosť, nepozná ani prítomnosť a dokonca ani svoju budúcnosť, čo je škoda. Ja som sa dozvedel pravdu o Stalinovi a Gottwaldovi až dnes, po celých 70 rokov, čo neprajem nikomu, lebo život v lži nie je dobrý a neprajem to nikomu.
    Pekný a pravdivý deň!

   2. ad – Ja som sa dozvedel pravdu o Stalinovi a Gottwaldovi až dnes,
    __________________

    Vážně? A máte odkaz?
    To byl žert, ale smím se zeptat na nějaké bližší podrobnosti?
    Jen nevím, jestli to není mimo téma, aby se pan Venda nezlobil.

  2. Ptáte se:“Tak, komu vlastne fandíme? – Demokratom, liberálom, alebo socialistom?“ Z toho vyplývá, že politiku chápete jako sport. Sportovní fanoušek fandí určitému klubu a se zlou by se u svých kamarádů-fanoušků potázal, kdyby si znenadání vybral jiný klub – stal by se vyvrhelem. Sportovní fanoušci se chovají jako sekta – věrnost klubu je pro ně absolutní hodnotou. Lidé by neměli chápat politiku jako sport. Selhání politika je něco mnohem závažnějšího než faul ve sportu. Když voliči například zvolí politika přistiženého při lži, dávají najevo, že jim lež nevadí. V politice tím nastane úpadek. Lež se stane standardem.

   Ujišťuji vás, že nejsem liberálem ani konzervativcem ani socialistou. Tyto pojmy totiž nic neznamenají. Často se však používají jako nálepka pro jiného člověka, k jeho dehonestaci. Každá z těchto nálepek má svoji ošklivou stránku a ti kdo je používají, mají na mysli právě tuto negativní konotaci. Bylo by mnohem rozumější, aby lidé mluvili o konkrétních problémech ve společnosti. A byli by nakonec překvapeni, že mají na věc stejný názor, přestože se jeden hlásí k liberálům a jiný ke konzervativcům a ještě jiný k socialistům.

   Mluvme o tom, jak by se dalo zabránit megakrádežím zločinců v bílých límečcích. Jak zabránit srůstání politických stran s organizovaným zločinem. Jak zabránit obchodu s chudobou. Jak zabránit, aby exekutoři vysávali hloupé věřitele… To jsou opravdové problémy.

   1. Všechno je karma. Standard se mění v karmu. Úpadek je následek, a tudíž zase karma. Dluhy vznikají z karmického jednání. Megakrádeže lidí s bílými límečky je příčinou, která je přivede k neblahým následkům. Ale už samotná megakrádež je následek vyvolaný nějakou příčinou – stačí jen tužba po penězích, po moci, po silném postavení, po slávě, kterou si zloděj vysní a myslí si, že ji získá krádeží. Politické strany nesrůstají. Příčinou je pár lidí v jejich vedení a karmický propletenec. Můžete lecčemu zabraňovat, můžete bránit vysávání……i to jsou důsledky něčeho předchozího.

    Václav Žáček

 8. Degone,
  dovolím si napsat poznámečku – dnes jsem zažila zvláštní věc, komunikaci dvou nechápajících se lidí a co se nestalo?
  Jeden napsal:
  „…Tak sa trochu pozabavajte, ak Vam to padne na uzitok:-)…“
  A druhý reagoval:
  „…Pardon a ďakujem….“

  Kdy se něco takového stalo zde?
  Tedy nejen omluvnými slovy, ale i patřičnou energií do těch slov vloženou, bez skrytých, či méně skrytých invektiv…?

  Pokud by se to však podařilo i ve veřejném životě i politice, OSN by byla funkční a konala, pominula by potřeba ovládat, nebyl by důvod k válkám a dalším pohromám způsobených lidmi.

  1. Ďakujem matke za reakciu. Môj názor k politike je taký, že nehovoriť o politike a zatvárať si pred ňou oči nie je politikárčenie. Správny postoj k politikárčeniu je hovoriť pravdu, ale, aj s tým sú problémy, lebo aj pravdu – ako vieme – je možné prekrútiť. Dnes sme svedkami takej ničivej vlne propagandy a dezinformácií, aká tu ešte nebola, že si skutočne robím starosti o našu ľudskú budúcnosť…

 9. Viera píše: Jen nevím, jestli to není mimo téma, aby se pan Venda nezlobil. – Je to mimo téma a tiež mám obavy z toho, že bude pan Venda protestovať. Okrem toho, je to trochu dlhšia debata a tak by bolo vhodné si od pána Vendu vypýtať jeho súhlas. Netýka sa to totiž karmy…

  1. Klidně se s tématem Stalin – Gottwald přesuňte jinam, Degone.

 10. Viera – to jinam – to myslíte jako do p—-? Tiež mám z tejto témy tak trochu obavu, lebo je to pre súčasnú vládnu garnitúru veľmi nepríjemná téma. To, aby som neskončil tak, ako títo dvaja…
  A tiež neviem, čo na to povie ten náš „ochranca“ – admin??? Patrí to ešte do obsahu témy „hledání světla“, keď sa jedná o „historickú pravdu“? Vážne, som na pochybách a neviem – ako ďalej???

  1. Ale kuš, Degone….:-))))))))))
   Měla jsem na mysli jinam = pod jiný článek. Aby Vendovi toto téma nepřekáželo, přejděte třeba pod svůj nebo pod můj článek. Vůbec se toho nebojte. Zima je ještě dlouhá, tak se může posedět u počítače a poklábosit:-)

 11. Viera, viem, že ste dobrá duša a každé zlo je Vám cudzie. Ja som aj uvažoval, že by som to mohol dať do rubriky, kam by to logicky malo patriť, teda do „historických súvislostí“, ale keď som si to tak zbežne pozrel, tak som zistil, že si to tam už predo mnou okupoval Jozef Staněk, ktorý fandí celkom inému mužstvu a tak by som „narušil jeho kruhy“, čo by sa mu určite nepáčilo, práve tak, ako sa to nepáči nášmu karmistovi, keď mu „lezeme do jeho zelí“. Okrem toho on verejne hlása, že žiadna „PRAVDA“ nejestvuje a tak by som u neho určite neuspel a dostal od neho nedostatočnú. Som z toho zúfalý a neviem, kam sa so svojou historickou pravdou obrátiť. Že by na lampáreň? Asi to vzdám a nechám si to iba pre seba…
  Ale, aby som neodišiel celkom naprázdno, je tu tento odkaz, ktorý sa mi páči: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald.
  Aj tento:
  V rokoch 1948 – 1949 Stalin upustil od masových vrážd nepohodlných osôb aké realizoval v skoršom období. Prenasledovanie politických nepriateľov však malo podobný charakter. Začal antisemitskú kampaň proti kozmopolitizmu. Všetkých Židov plánoval presunúť na východ krajiny do už dlhšie existujúcej autonómnej oblasti k Čínskym hraniciam, pri tom síce nemalo dochádzať k ich popravám, ale počas transportu mala veľká časť z nich zahynúť. Presunu Židov sa malo týkať aj vytvorenie ďalších pracovných táborov pre asi štvrť milióna ľudí. Tesne pred svojou smrťou rozpútal propagandistickú kampaň a zatýkanie lekárov po celej krajine. Celá kampaň sa začala zatýkaním lekárov, ktorí sa starali o politikov v moskovskom Kremli. V roku 1953 sa už našli vo vedení strany ľudia, ktorí sa s ním odvážili nesúhlasiť, hoci iba na neverejných zasadaniach.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference