mapa stránek || vyhledávání

Karma

Ale ne ten průtokový plynový ohřívač vody, který posloužil některým lidem i třeba k sebevraždě. Karma jako neměnný Boží zákon.

Kdysi jsem tu napsal sérii článků o Satanovi, o negativní síle v nás, o tom, že v člověku, který žije normálním a spořádaným životem, se najednou udá taková zásadní změna, která se projeví až neočekávaným výbuchem, například násilím. Ten Satan, odpadlá duše, Lucifer, nosič světla, Kníže temnot, Beliar… má mnoho pojmenování. V jedné knize je popsáno, jak se andělovi, spolutvůrci Boha v Jeho díle, omrzelo vytvářet ten dokonalý svět a žádal po Něm, aby mohl vytvořit svět podle svých parametrů. A aby dokázal, jak moc o toto přání stojí, dokázal stát na jedné noze tisíce jug… až byl Bůh tím obměkčen a jeho úsilí bylo naplněno. A ten svět byl vytvořen. Jen Bůh nedal moc tomuto andělovi vytvářet samotné duše. To je od počátku jen Jeho doména.

Je jisté, že oživující princip, duše, jsou v celém stvoření od Boha. A princip toho „andělova“ světa, lze již domyslet, kým ten anděl pak již byl, spočíval v tom, že obdržel pro svůj svět duše, s nimiž ve svém světě pak již hospodařil a hospodaří. Ví, že duše se mohou z tohoto světa vymanit, ale v tom je jim bráněno. Duše se vtělují a ve vrcholu stvoření, co se týká inteligence, v člověku, je pak ta duše jedinečným vzácným artiklem. Pro tuto nejnižší úroveň Stvoření, tady podotýkám, že Bůh již potom nic nižšího netvořil, má vládce, Satan, ne neomezený počet duší, které mu „jeho“ svět oživují. Bůh mu proto požehnal i jeho zákon reinkarnace a duše se v neustálém koloběhu rodí a rodí, oživují a oživují. Satan jim nabídl mnohé atrakce, od dané Boží svobodné vůle, ta je velmi důležitá, až po mysl, která svým vírem myšlenek za přispění smyslů se do nich ponořila, noří a nořit bude, až po ty příslovečné uši. Atrakce podložené chtěním, chtíčem, závistí a egoismem.

Lidská mysl je prvním darem pro duši, a nezbytným, při její sestupné cestě do hmotné úrovně. K předání dochází v oblasti zvané „Univerzální Mysl“. Jak si ji představit? No, v dnešní mluvě je to supervýkonný, ultralogický megapočítač, fungující v celém stvoření. Duše přináší mysli svoji energii, kterou čerpá od Ducha, Slova…. a zase mnohá pojmenování, tím ji vlastně udržuje v chodu; jen tak na okraj – když vědomí mezi duší a myslí z nějakého důvodu nefunguje, stává se člověk bezvědomým a projeví se to jistou netečností těla. Lékařská věda to umí navodit těmi různými „rajskými“ plyny. Univerzální Mysl jako oblast – region – úroveň či hierarchie stvoření se řídí jediným svrchovaným zákonem, který funguje bezchybně jen a jen a právě „tam“. Ten zákon se jmenuje kauzalita a je to mnohorozměrný, mnoho plošný a super dynamický zákon „příčiny a důsledku“.

Použiji citaci jednoho vzdělaného muže, vedle kterého jsem sedával na satsangu v našem duchovním centru v Indii. Profesor John Davidson napsal:

„Právě tak, jako film v promítacím přístroji rozděluje bílé světlo z xenonové lampy na množství barevných obrazů na plátně, i Univerzální Mysl rozděluje Jednotu Boží tvořivé síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených částí.“

Jak tomu rozumět? Dovolím si tedy ještě pár vět.

Vím, že vše, co se stane v úrovni Univerzální Mysli, se stane vždy z nějakého důvodu. Jinými slovy, za vším je vždy nějaká příčina. No a je nasnadě, že jakmile se všechny skutky a události dějí /karma je ze slovesného základu „kr“ – konati, činiti/, jakmile začal proces vědomého konání, přicházejí vždy z vytvořených příčin odpovídající důsledky. A to je základní zákon Univerzální Mysli. Zjevně působí v oblasti hmoty, kde je pak vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip fungování potvrzují.

Shrnuto: Vše, co se děje, má příčinu, přesněji, celý komplex příčin, které jsou samy o sobě jen malými částmi nekonečného bludiště a složité sítě příčin a důsledků. Nutně dodávám, tento zákon karmy funguje i na úrovni lidské mysli stejně jako na úrovni hmoty. Musím to napsat, protože platí to sanskrtské „kr“. Ať každý člověk dělá cokoliv, vše má původ, prvopočátek v mysli, ať již jsou myšlenky či mentální pochody jakkoliv prchavé. Člověk myšlením tvoří, pak koná a nese následky z velkého množství příčin, které tím procesem byly vytvořeny.

/pokračování někdy příště/
 

Odkazy na články k Satanovi:
https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/existuje-satan-uvod/
https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/existuje-satan-prvni-pokracovani/
https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/satan-zaver/
 

Václav Žáček /Venda/
 

P.S.
Kontrolní otázka pro přemýšlivého čtenáře??
„Komu-čemu je podřízen svět jevů?“ /nápověda – svět jevů je náš svět, ve kterém žijeme/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference