mapa stránek || vyhledávání

7 let hledání životní síly s Karlem Kožíškem (4. část)

Zásadním principem pro Karla a pak mne bylo odlišné pojetí vzniku, průběhu a léčení nemocí. To Karel mě upozornil, že nemoc vzniká nesprávnou činností duše, řečeno církevní terminologií hříchem. Laicky absencí lásky, rozumu a intuice v myšlení a konání člověka. A u každého jiná chyba a odchylka od očekávání Dárce života proto, že každý z nás má jiné životní poslání. Plní jiný učební plán neboli očekávání Stvořitele. Smysl inkarnace je předurčen dosaženou kvalitou jeho duše. Každý se rodí do takového národa a rodiny, kde je to pro jeho duši optimální. Z hlediska duchovního růstu a poznání zákonů stvoření.

Když v myšlení a konání člověka nastane disproporce s božím očekáváním, přenáší se tato disproporce do jeho duše. V důsledku toho pomalu vzniká porucha v normální činnosti podvědomí mysli i těla. Přirozený chod sil, řídících nervové a hormonální procesy těla, se zprvu nenápadně, později viditelně odchyluje. Trvá-li tato porucha podvědomí dlouho, objeví se na těle následek, nemoc. Nejprve skrytě. Objevujeme jen přístroji zaznamenatelnou vadu v poruše průběhu metabolizmu a funkce tělových orgánů. Lékaři tuto poruchu většinou pozdě zaznamenají. Když se vyjeví ale její následky klinicky, „léčí je“ neboli chirurgicky a chemicky zahlazují.

Takový přístup k odstranění jevu je obdobný, jako když někdo ucpává výtok pramene vody ze země. Chvilku může být spokojen s okamžitým výsledkem. Ale za chvíli tatáž voda vyrazí na povrch jinde. Obdobně se chemicky nebo chirurgicky léčená porucha zákonitě přesune jinam. Třeba projevem „vedlejších účinků léků“. Protože „vědecká“ medicína nebere do úvahy nic než hmotu, léčení nemocí „uznanými léky“ bylo dosud vždy jen dočasné a částečné. Právě v současné době se již skoro vyčerpaly možnosti čistě materialistického přístupu k nemocem bytosti člověka. Při neopravení tohoto přístupu k nemocem by nastal kolaps medicíny z přetížení. Všechny nemoci jednotlivých lidí je možné skutečně odstraňovat jen tak, že se odstraní nejprve jejich duchovní příčina a pak tělesný následek. Odhaduji, že je to nutné nejméně u poloviny běžně se vyskytujících chorob. Tzn. současně s medicínským postupem začít odstraňovat i vadu činnosti dotyčného ducha a duše nemocného.

Svobodou rozhodování obdařený duch je tedy oním činitelem, který skrze způsob myšlení prvotně ovlivňuje kondici těla. Je-li člověk nemocen, musí tento i lékaři a teologové v první řadě usilovat o nalezení toho, co v myšlení a životě nemocný duchovně dělá špatně. Tedy odstranit prvotní příčinu vzniku poruchy podvědomí. Pak teprve je lékařská snaha účinná a skutečně trvalá. (Podrobně v knize Agape Brno: Duchovní příčiny nemocí.)

To Kožíšek tušil, ale nedovedl své vize formulovat. Viděl ale přímo skrze automatickou kresbu tmavá místa v auře. Nakreslil tahem tělo a tmavé uzly v auře těla nemocného. Pro takový „uzel“ „sáhl“ rukou, někdy jej odtlačil i jen mentální silou. Strhl tuto tmavou energii a „hodil“ ji spálit do žhavého středu země, jak říkal. Nemocnému se okamžitě ulevilo. Jeho nemocné orgány se následně, pokud to opětovně špatným myšlením a konáním nekazil, začaly uzdravovat. Neodstranil-li ale nemocný duchovní příčinu, tmavá energie karmy se na témže místě začala hromadit znova! Pak byl účinek Kožíškova zásahu jen dočasný. To, že každý stejným jednáním nevyvolá vznik stejné nemoci, je zapříčiněno tím, že jakýkoliv člověk na zeměkouli má Bohem stanovený jiný učební plán. Žije jej přece v jiných okolnostech, dispozicích a s jiným tělem! (Viz naprosto osobitý otisk čar prstu a dokonce složení bakterií střeva!) Jako odměnu Bohu za dar života se všichni máme nechat vést vnitřní touhou po hledání vůle Boží, každý v jemu daném čase a životních okolnostech. A naslouchat tichým pokynům svého anděla strážného! I naši neviditelní průvodci přihlížejí vždy k stupni duchovního rozvoje „svěřeného“ člověka. Proto od vyspělejších duchů je více vyžadováno. V klasických gymnáziích se v duchu antické moudrosti učila odvěká moudrost: „Co je dovoleno pánovi, není dovoleno volovi!“ Neboli „tvrďasům“ projdou všelijaká konání a myšlení. (Dnes už se přirozená nerovnost ve školách neučí! Podle satanského „humanizmu“ mají všichni lidé nárok, ale o povinnostech vůči komukoliv nikde ani slovo. Jak čtu v projevech vedoucích některých stran, prý o povinnostech, subordinaci a poslušnosti dětí mluví jen rasisti a fašisti.)

Někdy Kožíšek „pacienta“ nakreslil, udělal kolem něj spirálu, „přeléčil“ jej rukama a utěšil slovy: „Snad to bude dobré!“ Když odešel, tak mi povídá: „Toho volají nahoru! Ten umře! Toho jsem léčil jen proto, abych ho utěšil.“ „Já se s poznanou boží vůlí neperu!!!“ Vypočítal, i za jak dlouho dotyčný zemře. A vysvětloval mi: „Když je spirála levotočivá, je odvoláván ze života z viny nemocného, vlastně za trest! Když je pravotočivá, Bůh dotyčného nemocného chrání před událostmi, které by psychicky neunesl nebo nezvládl. (Třeba zvrhnutí dětí.) A pod jejich tlakem by ke smrti jdoucí mohl duchovně padnout níže, než žít začal. Další setrváním v těle by si duši poškodil z hlediska věčnosti. Tedy i smrtí může za jistých okolností Bůh z lásky k člověku jeho duši chránit! Ovšem z hlediska věčnosti a to se zdá rozumu nepochopitelné.“

K určování směřování ke smrti uvedu pro ilustraci ještě jeden konkrétní zažitý případ. Přijdu ke Kožíškovi a vidím, že je nějaký otřesený. Ptám se: „Karle, co se stalo?“ Kožíšek: „Aále, stal se mi takový nemilý případ. Byl jsem dnes za primářem Olivou v Hustopečích a tam mi dali nakreslit diagnózu nějakého člověka. Já nakreslil a povídám: vždyť ten je mrtvej!!! Všichni shromáždění i oddělení se dali do smíchu. Ráno v 7 hodin jsme jej jako zdravého propustili domů! Tak jsem se otráveně vrátil do Brna.“ Pak jsem šel také domů, protože s Karlem „nic nebylo“.

Příští den přijdu a vidím rozjásaného Kožíška hned ve dveřích. „Volali mi z Hustopečí, že jsem měl pravdu. Ten v 7 hodin propuštěný pacient jel domů autobusem a při přestupování jej našli v půl deváté v čekárně mrtvého! Infarkt! A já jsem jej maloval v 8 hodin! Takže jsem měl pravdu!“ Když jel příští týden do Hustopečí za primářem Olivou, to bylo slávy. Všechny sestry chtěli „diagnostikovat a léčit“. Pamětníci to určitě pamatují.

Diagnóza přicházející smrti nebo přežití nebývá však nikdy stoprocentní. Během doby se mění všelijak okolnosti a Dárce života může tím pádem změnit i osud! Proto se úmrtí nemá předpovídat a nemá mu věřit. Ostatně předpovědi čehokoliv se plní maximálně na 80 až 90%. Kdyby byl osud pevný a jistý, nebyla by svobodná vůle konání člověka! Nikdo by o nic nemusel usilovat! Správný je přece lidový poznatek: „Člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná!“
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

65 komentářů

 1. pozdravujem p. Stanek. dakujem za uzasne informacie. zelam zdravie, pohodu

 2. @ Tzn. současně s medicínským postupem začít odstraňovat i vadu činnosti dotyčného ducha a duše nemocného.
  @ (Podrobně v knize Agape Brno: Duchovní příčiny nemocí.)

  Duch je nesmrtelná částice Boha v nás a nemůže NIKDY onemocnět!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Anonymovi. Ale může vadně konat (hřešit) a tak onemocní tělo. Tak to pochopil každý, který tu vadnou činnost ducha vidí kolem sebe.

   1. Duch (částice Boha) nemůže nikdy vadně konat. Vadnou činnost ducha nikde kolem sebe nevidím.

   2. Anonyme,

    faktem je, že neexistuje duch bez duše a duše bez ducha.
    Dalším faktem je, že duch je z Boha a je dokonalý.
    Ale když je jeho obalem duše zlá, lze mluvit o zlém duchovi.

    Podobně, jako když obalem bílého světla je třeba červený filtr,
    nikdo nemluví o bílém světle, nýbrž o světle červeném.

    (Kromě toho, zlá duše o duchu ani neví a je sama sobě bohem,
    přestože bez ducha by vůbec nemohla žít.)

   3. @ Dalším faktem je, že duch je z Boha a je dokonalý.
    Ale když je jeho obalem duše zlá, lze mluvit o zlém duchovi.

    Ne, to lze mluvit pouze o zlé duši, duch zůstává stále dokonalý.

    @Podobně, jako když obalem bílého světla je třeba červený filtr,
    nikdo nemluví o bílém světle, nýbrž o světle červeném.

    Zase špatně, mícháte dvě věci dohromady. To bílé světlo může existovat i bez toho červeného filtru.

    P.S. Je zajímavé, že jindy tak komunikativní p. Staněk k tomuto zarytě mlčí.

   4. Anonyme,

    co se týká zlých duchů, nechtějte být chytřejší než Ježíš Kristus:

    Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.
    Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.
    A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.
    Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem
    a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“
    Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“
    A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.
    Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů.
    Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“
    On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce.

   5. JK,
    nesmíte věřit každé pohádce. Když ti zlí duchové vešli do stáda vepřů, tak v tom posedlém zůstalo vzduchoprázdno? Nebo kolik duchů má v sobě člověk?

   6. Anonyme,

    … nesmíte věřit každé pohádce…
    Tak vy věříte tomu, že Bůh je Tvůrcem veškeré tvorby, že stvořil život, vesmír, Zemi i lidi – a nevěříte, že Bůh má moc uskutečnit vše, co je v Bibli napsáno?
    Co to máte za bláznivou víru? Kolik je v ní Boha (ze kterého navíc děláte lháře)
    a kolik vás samotného (se všemi vašimi negativy)?

    …Když ti zlí duchové vešli do stáda vepřů, tak v tom posedlém zůstalo vzduchoprázdno?…
    Ne. Zůstal v něm duch z Boha a jím oživená duše i tělo.

    … Nebo kolik duchů má v sobě člověk?…
    Jednoho Bohem vloženého a dalších tolik, kolik si jeho duše přitáhne v jiných duších, dobrých či zlých (podle zákona: svůj k svému). KAŽDÁ DUŠE MÁ SVÉHO DUCHA. Duše, ve které není duch, nemůže dělat vůbec nic, protože nežije.

    Mimochodem, kdybyste například věděl, kolik a jakých bytostí vás ponouká
    a má radost z vašich pohrdavých a ješitných příspěvků, nepsal byste je.
    A místo okopávání pana Staňka byste mu za jeho materiály poděkoval.

   7. ad.: Kolik je v ní Boha (ze kterého navíc děláte lháře)

    Koho jste potkali, co Vám to nalhali! Jakého lháře? Vy si opravdu myslíte, že Bibli napsal Bůh? Nebo co? Vždyť je to konglomerát fragmentů a útržků, který si vykládá každý po svém.

    ad.: A místo okopávání pana Staňka byste mu za jeho materiály poděkoval.

    Ale já panu Staňkovi mockrát děkuji. Ukázal mi, kudy cesta nevede. Napsat 10 „duchovních“ knih a přitom nevědět, jaký je rozdíl mezi duší a duchem, tak to už je pořádné chucpe.

    Diskuse na tomto serveru pro mě už opravdu skončila. Už se tu jen přežvýkává 100x přežvýkaná sláma. Už jsou to jen s&h.

    Takže se s Vámi loučím, mějte se všichni fajn!
    Milan Kučera

   8. ad – Napsat 10 „duchovních“ knih a přitom nevědět, jaký je rozdíl mezi duší a duchem, tak to už je pořádné chucpe.
    _______________________

    Lojzo, a což teprve mezi duchem a Duchem !

    :-)

    ps – neberte to tady (a především sám sebe) tak vážně, stejně je to všechno jinak, jak pravil ten rabín na smrtelné posteli.

   9. Lojzo,

    …Vy si opravdu myslíte, že Bibli napsal Bůh?…
    Ano, Bibli napsal Bůh, a protože je určena lidem, nemohl to udělat jinak, než skrze (vybrané) lidi.
    Ovšem popírání Boží inspirace při zhotovení Bible je obvyklá chyba neznalých a nemá smysl se s nimi na toto téma hádat.

    Je taky jasné, že kdo ignoruje Boha, nebo dokonce určuje Bohu, co smí a co ne, nemůže Bibli rozumět. Ale jsou v ní dvě naprosto jasná přikázání, kterým může rozumět každý (a která v sobě obsahují i celé desatero):
    Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
    Odtud by začít měl každý, kdo chce rozumět Bohu a Bibli.

    … Napsat 10 „duchovních“ knih a přitom nevědět, jaký je rozdíl mezi duší a duchem, tak to už je pořádné chucpe…
    Bazírujete na tom, že termín zlý (nečistý) duch je nesprávný – jenže to je termín, který se používá běžně a používal jej i Ježíš Kristus.

    Oproti tomu skutečné chucpe je třeba to, že chcete poučovat lidi o Bohu a zlu,
    a přitom naprosto vážně tvrdíte, že platí rovnice:
    1 novorozenec + 1 mrtvola = 0
    (a nula prý ještě ke všemu znamená rovnováhu).
    Zjevně ani netušíte, že nula je jen pomocný matematický symbol, že skutečné „nic“ v realitě neexistuje a nikdy neexistovalo…

    Takže, Lojzo, teď už víte, že vidíte třísku v oku bližního, ale nevidíte břevno v oku svém. Toto zjištění by vám mohlo pomoci.
    (Bylo by to dobře, protože jinak jste poctivý chlap – takže Bůh má u vás na čem stavět.)

 3. Krásné vysvětlování. K narození člověka snad ještě připomenutí, že nejen „do národa a rodiny, kde je to pro jeho duši optimální“, ale i s nejbližšími dušemi, lidmi, ke kterým dlouhodobě patří.

 4. Tato věta mi tam silně nesedí – „Kdyby byl osud pevný a jistý, nebyla by svobodná vůle konání člověka!“

  Osud je takový, jaký je a člověk svojí tzv. svobodnou vůlí nenadělá nic, protože ho absolutně nezná.

  1. Vendo,
   osud je dle Vás dán, takže nějaké usilování o čistotu, o duchovní povznesení a cesty k Bohu – to všechno s tím nic nenadělá. Takže tady linkujete cestu do slepé ulice.

   1. Jé, jé, tak toto bych do Vás, pane Pardale, nikdy neřekl.

    Osud je pevný a jistý, ale člověk ho nezná. Kdyby svůj osud a předurčení znal, tak by neexistovala žádná svobodná vůle. Všem osudovým křižovatkám svého života by se tento člověk vyhnul.

    To usilování o čistotu má souvztažnost s konáním, činy, myšlenkami, které vytvářejí karmu a tak vytvářejí i příští osud v dalším zrození. Toto musím vzpomenout.

    V jednom svém článku jsem dal odkaz a okomentoval to:
    Z Tomášova evangelia:

    Ježíš řekl. Není možné vstoupit do domu silného muže a vyloupit ho násilím, pokud mu nespoutáme ruce. Potom bude možné vyloupit mu dům.

    Ježíšův názorný příklad nám pěkně sumarizuje lidský úděl. Naše tělo je dům, ve kterém si zařídil příbytek „silný muž“, Satan. Satanovým sluhou je samotná mysl a duchovní poklad ležící v domě můžeme získat jedině svázáním „silného muže“, úplnou kontrolou mysli. To není vůbec lehká úloha, protože většina z nás si ani neuvědomuje, že v našem domě je ukrytý nějaký poklad anebo že ho ovládá nějaký „silný muž“. /konec citace/

    Ovládnout mysl a konat tak, abych se blížil k dobru a tím i k Bohu. Pak již s pokorou očekávat, co vše mám v životě prožít ze svého osudu – plně se v tomto s pokorou oddat – „Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi“.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   2. Vendo, Vaše výklady karmy jakoby z Bible neberu. Je to plevel, který v Bibli a učení Ježíš není.
    Dnes v kostele kázání Podobenství o plevelu.
    Výklad : nevytrhávejte plevel, mohli bytse vytrhat i obilí. V době sklizně se plevel spálí. Dobro a zlo žije spolu, sklizeň (= poslední soud, andělé (!) oddělí plevel a spálí ho v ohnivé peci).
    že nejen vojska andělů proti vojskům ďábla, ale andělé spálí nepravé ohněm.
    Můj závěr: neukvapovat se, naučit se žít vedle zla, ale nepustit ho do své mysli.

    Pasáž: matous 13,24-42
    24Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
    25Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
    26Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.
    27Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘
    28On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘
    29On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
    30Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“
    31Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli;
    32je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“
    33Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“
    34Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil,
    35aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘
    36Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli!“
    37On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka
    38a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého;
    39nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
    40Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
    41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,
    42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

   3. ad/ Můj závěr: neukvapovat se, naučit se žít vedle zla, ale nepustit ho do své mysli.

    Vida, pokrok je tu.

    Václav Žáček

 5. p. Staňku,
  děkuji za článek. Podle mně příčina úpadku a chorob ve světe je, že nemocní nemohou nic dělat, jsou jakoby bez svobodné vule. Vubec se tomu nevěnuje pozornost. Člověče přičiň se a Buh ti pomuže – u mnoha procent lidí to nefunguje. Kvuli tomu evoluce vázne. Nekteří se vyvíjejí donekonečna, jiní zase vubec. Když Buh neumí spájet lidi, pak je to naprostá katastrofa. Nemají duchovní oporu, tím pádem se neřeší duchovní příčina jejich nemocí a pak je to jen otázka času, kdy je léky dorazí. Čas hrá proti nim! Hledat alternativní léky je riskantní, nikdo neví jak se který lék s čím snáší nebo který léčitel co v duši udělá špatně. Zkuste se vyjádřit k tomu, co mají nemocní dělat, aby se vyléčili, když nemohou dělat nic a nikdo jim nepomuže? Nebo proč Buh nedovede spájet lidi? (Na Slovensku to byl ohromný problém, aby se někdo s někým vubec bavil, pak to trochu změnila mladá generace.)

 6. „Osud je pevný a jistý, ale člověk ho nezná. Kdyby svůj osud a předurčení znal, tak by neexistovala žádná svobodná vůle. Všem osudovým křižovatkám svého života by se tento člověk vyhnul.“
  ________________________________

  Svůj osud člověk nezná, ale není mu předurčen. Každý svého štěstí strojvůdce, se říká. Pravda, jsou situace, kdy si musíme tzv. hodit korunou, ale ve většině případů moc dobře víme, resp. měli bychom vědět, co děláme, proč to děláme a co tím způsobíme.
  (Ten plurál je záměrný.)

  1. Aha paní Věra nemá předučeno jednou zemřít to jsou mi novinky.

   1. Matrixi, v tom jednom řádku máš dvě gramatické chyby.

   2. Když nevíš z které do které, začneš hledat gramatické chyby, je mi to jasné.

  2. ad/….ale ve většině případů moc dobře víme, resp. měli bychom vědět, co děláme, proč to děláme a co tím způsobíme.

   Navodím celkem běžnou situaci – nějaký člověk ví např., že sedá s celou svou rodinou do vlastního auta /to je to Vaše víme co děláme/, že ta jízda k babičce má svůj účel /to je to proč/ a že tím babičce způsobíme radost.

   Ale nevíme, že osud chce jinak a k babičce kvůli dopravní nehodě s fatálními následky nedojedeme. Když připouštíte, že osud existuje a člověk ho nezná, tak ten osud byl daný pro ten který život, a to každému člověku. Jestli to nazvu předurčení nebo nevyhnutelnost osudu, to je celkem jedno. Svými myšlenkami a činy si vytváříme setbu – osud pro další život. Ale to zde bylo již mnohokráte přetřásáno. / karma – že?/

   Jen tak pro dokreslení by tu mohlo mnohé zajímat, před jakým rozhodováním, paní Věro z Vysočiny, si házíte korunou? A opravdu se to musí?

   Díky a pěkný den.
   Alois Vrobel

   P.S. včera večer jsem se vrátil z krátké dovolené a brzy Vám odpovím na Vaše dvě dřívější otázky.

 7. → Vida, pokrok je tu.

  Kéž by jeden to samý moh říct u tebe, „Žáčku“..:-))

  ps: „Osud je pevný a jistý, ale člověk ho nezná.

  Asi jó, „Žáčku“, Takový Nomen omen asi fakt nebude náhoda → https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomen_omen

  Neber to prosím ve zlým, natož pak osobně, Vendelíne. Každej se holt „nějak“ nepoved a narodil. V Mährisch Trübau tě milujou. Co jsem tak zaslech, skládaj se ti tam na máják a kruhovej objezd.

 8. Ještě k tomu tzv. osudu: jistě nejsem sama, kdo si sám na sobě ověřil, že svůj „osud“ si sami plynule tvoříme nejen skutky a slovy, ale i pouhou myšlenkou, přáním. Ne nadarmo se říká: dej pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Myšlenka (přání, tužby) dává do pohybu věci, které směřují ke svému cíli. Bohužel takto směřují ke svému cíli i mnohé strachy a obavy, i na to pamatuje lidová mkoudrost: nemysli na to, nemluv o tom, ať to nepřivoláš. Zkrátka – jsou věci mezi nebem a zemí…

  1. → Ne nadarmo se říká: dej pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Myšlenka (přání, tužby) dává do pohybu věci, které směřují ke svému cíli.

   Tak, tak, svatá pravda..:-) Někdy postačí pouhá tři písmena – M N CH – a…

   https://www.youtube.com/watch?v=sxY1vNA_fqs

   → Zkrátka – jsou věci mezi nebem a zemí…

   Ano, ano. A jen tiše dodávám, zaplaťpambů za ně…!

   1. Stačí mlčet a všechno víš…..a zaplaťpámbu za to.

  2. Kecy, a teď Věro ne aby sis představila růžového slona!! :D

  3. Když má člověk motolice v hlavě, pak si muže vybrát akurát barvu auta, pod které skočí dřív. :)

   1. Dovolím si poznámečku
    kamarádka, o které jsem párkrát psala, že je lékaři diagnostikovaná schizofrenička, i léčená na uzavřeném oddělení…. měla v hlavě též „motolice“, to znamená, že slyšela hlasy. No, přátelé se jí snažili pomoci, některé hlasy zmizely, ale pořád něco zůstávalo. Co s tím? Nezbývá, než se nadále léčit klasickou medicínou a pokud zbytek nezmizí, nebo nebude utlumen, je natolik silná, že to unese a odliší svoji osobnost od toho, co je cizí, není její, není jí vlastní,…. Myslím, že to přijala …

   2. Podle mně jsou ty parazity z těch léku. Zřejmě obsahují i těžké kovy, které ty paraziti žerou, takže pacient se tak muže léčit celej život…

   3. Ještě k té schizofrenii. Já jsem nečetl o té Vaši kamarátce, ale četl jsem jeden článek, kde se píše názor domorodých šamanu na tyhle nemoci, kde tvrdí, že nějaké bytosti se pokouší kontaktovat toho člověka, tedy navázat s ním spojení. Pusobí tam zároveň dvě síly – ta pozitivní i ta negativní. No a šamani to řeší oddelením těch části od sebe určitým rituálem. A tihle léky brání vlastně tomu spojení těch duchu (místa atd.) s nemocným a když jse jim to nedaří, pak si nájdou někoho jiného, kdo je citlivý, pokouší se o kontakt zas a tak vlastně se zvyšuje počet pacientu, ptotože nikdo se takhle nemuže vyléčit. Když se ten rituál povede, tak to znamená zrod nového léčitele, který muže přijímat informace z jiného světa. Takže podle mně jediný zpusob jak zabránit zvyšování počtu nemocných je vyléčit alespoň ti kterí jsou ještě živí, protože je to nekonečný příběh. Zoberte si, že na Slovensku je jich 25%, v USA 50% a nikdo to vybec neřeší. Poznáte někoho, kdo se vyléčil z těžké psychické nemoci, kdo onemocněl kolem roku 2000? Já ne i když někdo se určitě najde, ale je to spíš výjimka. Tam je nutno ty energie nějak očisťovat rituály, jinak ten pacient nemá naději na úspěch. V podstatě je to tragedie toho nejvyššího stupně, protože ti lidé zažívají horší bolesti než třeba počas války. Když to trvá 20 let pak už nemají naději na nějaký normální život i když by se nějakým zázrakem uzdravili, protože mají zase nefunkční těla (např už nemají polovinu zubu). Takže i s tou kamarádkou je nutno hlavně pořád komunikovat a řešit ty problémy, které řeší ona pořád dokola, kým se ty dílčí problémy nevyřeší.

   4. pro Nuen:

    Zoberte si, že na Slovensku je jich 25%, v USA 50% a nikdo to vybec neřeší.
    ____________

    To znamená, že na Slovensku je každý čtvrtý člověk schizofrenik? A v USA každý druhý? Oj oj……

    Když to trvá 20 let pak už nemají naději na nějaký normální život i když by se nějakým zázrakem uzdravili, protože mají zase nefunkční těla (např už nemají polovinu zubu).
    ________________

    Nuene, vážně si myslíte, že odstranění poloviny zubů = nefunkční tělo? Jestli vám schází jenom tohle, tak to se tedy máte jako v ráji.

   5. „Ještě k té schizofrenii.“

    Jung když nastupoval do léčebného sanatoria, tak ho provázel ředitel jednotlivými pokoji a říkal: „To jsou naši blázni, těm přeskočilo.“ Jungovi to nedalo, ty pacienty rozmluvil a pouhým povídáním je vyléčil. Jung byl ovšem světová třída a dnešní psychologové na to vůbec nemají. Taky těch pacientů je hodně a nemají si čas s nimi dlouhé hodiny povídat. Tak je nacpou léky, ať je od nich pokoj.

    Chce to znát ten pojem „stín“. To, co člověk v sobě potlačuje a odmítá, nacpe do „stínu“ a nechce se tím zabývat. Ale ten odmítaný princip ve „stínu“ bobtná a dožaduje se pozornosti. Chce být projeven. Pokud člověk tvrdošíjně vzdoruje, odmítaný princip začne žít svým vlastním životem a objevuje se schizofrenie. (Jekyll & Hyde)

    Řešení je ale velmi složité. Ten člověk už vůbec nemusí vědět, co ho v tom „stínu“ trápí. Má to už tak hluboce zatlačeno do podvědomí, že si to už ani neuvědomuje. Může to být i 20 – 25 let starý problém. Problém je vždy třeba řešit tam, kde začal. Tedy třeba i před těmi 25 léty.

    Velmi často je to sexuální problém, např. nějaká sexuální úchylka nebo praktika, která NESMÍ NIKDY vyjít najevo. Tím se ale člověk zničí. Řešením je vytáhnout „stín“ na světlo a prožít si jej.

    Zajímavý film o Jungovi, který trochu napoví je: Nebezpečná metoda

   6. Pro Psycholog amatér:

    http://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_stin.htm

    „Stín je morálním problémem, který je výzvou pro celou jáskou osobnost, neboť nikdo není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odhodlanosti. Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně existující.“

    Mnohem jednodušší je dělat pořádek „na planetě“ nebo vychovávat „lidstvo“, než přiznat si a analyzovat svoje stíny. Proto i zde mnozí moralizují a ptají se, kde se bere „na planetě“ zlo a proč „lidstvo“ hřeší. Pro odpověď je potřeba sestoupit do nevědomí.
    http://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_nevedomi.htm

   7. To je teda snůška nesmyslů tady. Psychóza je nerovnováha látek v mozku a nějaké řeči to neovlivní má ji 1% lidi, a nezáleží jestli je válka nebo mír, nedostatek blahobyt. Z neznámého evolučního hlediska se přenáší i když by neměla. Říká se že je to na úkor řeči jazyka vůbec.

   8. pro Věru z Vysočiny
    myslel jsem to tak, že na Slovensku je 25% nemocných a z toho určité procento se soustavně léčí a kolik jich má schizofrenii to nevím. Pak jsou ještě ti, kteří jsou zárověn jěště posedlí a těch je možná asi 10% z těžkých případu – ale to nevím přesně. Prosím Vás neutočte na mně. To s těma zubama byl jenom příklad. Určitě mají někteří ještě jiné problémy, napr. rakovina, cukrovka nebo já nevím co – dá se to vyčíst z tabulek těch doktoru, nemluvě o tom, že nékteří se celý život léčí na nepsrávnou diagnozu, napr. mají problém se štítnou žlázou a nevědí o tom.

    pro Psychologa amatéře,
    ano ty věci spouští vždy nějaký potlačený problém z minulosti, řekl jste to úplně přesně. Ale také je to souhra vícero faktoru fyziologických, energetických, které je nutno řešit zároveň.

   9. Matrix napsal: „Psychóza je nerovnováha látek v mozku a nějaké řeči to neovlivní má ji 1% lidi, …“
    Připomenutí: Obsah látek v mozku, nerovnováha, je ovlivněný duchovními důvody.
    Ale jinak by posoudil materialista.

   10. pro Matrixe,
    nedostatek látek v mozku je sekundární příčina. Chobot tvrdí, že příčinou jsou patogeny (viry, bakterie), které podle mně zpusobuji mikrozápaly a ti vedou k nemocem. V minulosti tyhle zápaly lidé skoro vubec neměli, i když byla třeba válka, protože mali lepší imunitu, mali lepší stravu a fyzické zdraví. Myslím, že když sa člověk vypořádá a přijme ta zranění ze života, nebo z minulých životu, pak se ty látky začnou vyvažovat a nemoc zmizí.

   11. živ je to opačně, z nerovnováhy vznikají duchovní důvody. Proč si v pralese berou drogu? Aby vytvořili tu nerovnováhu a měli duchovní vytržení.

   12. pro Nuen.

    ad – Vás neutočte na mně. To s těma zubama byl jenom příklad.
    _________________

    Není to útok, jen nesouhlas.
    Píšete a jako příklad dáváte:
    „Když to trvá 20 let pak už nemají naději na nějaký normální život i když by se nějakým zázrakem uzdravili, protože mají zase nefunkční těla (např už nemají polovinu zubu).“

    To je naprosto směšné, nezlobte se. Dá se žít s mnohem závažnějším handicapem, vůle k životu je obrovská, a věřte, že vím, o čem mluvím.

   13. pro Věru z Vysočiny
    promiňte, máte pravdu. Asi jsem to tehdy myslel, kdyby tam byli nějaké trvalé následky, které by vedli ke smrti. Ano, po léčbě je možné tělo plně zregenerovat, případně doléčit zvyšné nemoci, také je možné určitými specielnimi technikami obnovit další biologické zuby, ale ty techniky neznám.

   14. ad – Ano, po léčbě je možné tělo plně zregenerovat, případně doléčit zvyšné nemoci, také je možné určitými specielnimi technikami obnovit další biologické zuby, ale ty techniky neznám. – 25.07.2020 17:24
    _______________________

    Možností je víc, můstky, implantáty…
    Moje kamarádka přišla o všechny zuby ve 24 letech. Mazec. No, taky se s tím vypořádala. Nefňukala, žila.

    Dárek i pro vás – nádherná Missa brevis od Jacoba de Haan
    https://www.youtube.com/watch?v=XpYPvFApJFo

   15. pro Věru z Vysočiny
    Děkuji za dárek. Ta mše je nádherná! Tohle jen tak hockdo napsat neumí. Představte si, že by ste napsala dílo takového formátu a kvality a pak jako vypnutím vypínače by zmizel vztah k hudbě jako takové, nic by Vám to neříkalo.
    Co si má takový člověk pak o tom životě myslet? Vždyť ta hudba vyjádřuje touhu po živote, má duchovní sílu, která přímo vede člověka k prožití vyšších emocí, léčí duši společnosti. Kdybych teď předstoupil před Řadu, co bych jim jako na sebe řekl? „Tak nevím ani co se vlastně pořádně stalo, zkrátka to nějak nevyšlo, je to sice totální debakel, ale snád se to nějak vyžehlí.“ :)
    Dnes se mi přisníl nějaký kluk, kteřý mi říkal, abych se s ním šel modlit za to moje zdraví. Modlitba mi ale tu infekci z těla nevymítí. Kdyby přišel ke mně o pulnoci nějaký mimozemšťan a řekl, tak hele Nuene, máš to nakrátko, zkusíme s tím něco udělat. To bych se neurazil, je to ale fantasmagorie, to já vím. Neberte to, že se stěžuji.
    Mám taky pro vás dárek: https://www.youtube.com/watch?v=A_i8qdfW5u8
    Je to fuga na známe téma od holandského skladatele, které se tu řešilo.

   16. Pro Nuen:

    ad – Je to fuga na známe téma od holandského skladatele, které se tu řešilo.
    ____________

    No tedy – to je vážně skvělé, to pošlu dál svým kolegům v hudebních sborech :-)
    Vidíte, co všechno se dá použít jako hudební téma, je to opravdu moc pěkné a báječná je ta grafika.
    Hudba a práce – to je nejlepší lék na všechny chmury, a je potřeba se při tom vyhnout debatám o politice a náboženství:-)).

    Pošlu vám ještě jednu krátkou mši od Jiřího Pavlici, ta taky nemá chybu, Pavlicův moravský rukopis je nezaměnitelný. Mše je latinsko-česká.
    https://www.youtube.com/watch?v=pPdWGqOUmpw&list=PL68F410BA836B0974
    Tyhle krátké mše si pouštím vždycky při vaření:-) a ta Pavlicova je fakt boží.
    Znáte texty těch jednotlivých částí mše? Tahle dvojjazyčná to krásně překládá.

   17. pro Věru z Vysočiny
    tu skladbu si mužete koupit z jeho stránky. Je tam i verze pro smyčcový kvartet nebo orchestr.
    ..ale tohle je taky dobré – Variace na tému ‚Wer nur den lieben gott lässt walten‘ pro varhany.
    https://www.youtube.com/watch?v=g_0qz2F7nHE

    Co se týče těch latinských textu tak to nemám. Co se v nich píše, to nevím, ale pravděpodobně to bude něco středověkého. Čtel jsem překlad Stabat Mater, a bylo to o tom jak Ježíšova Matka naříkala pod křížem svého Syna. Silné vyjádření. Problém nastáva tehdy, když Ježíš ukřižován nebyl (i když se učedníkum s těmi ranami zjevoval) a lidstvo se pak (i skrze hudbu) učí nepravdy. Co by na ty texty řekl samotný Ježíš, nebo Pavel? Skladatelé mají také duchovní odpovědnost a nelze vše zhudebnit.

   18. pro Věru z Vysočiny
    mně se tam spustilo i Popule meus od da Victoria: https://www.youtube.com/watch?v=bH8t5BKI7Qg Je to lepší. Modalita je nádherná věc. Teď se taky mnohí inspirují timhle harmonickým principem, protože žijeme časově v době podobné renesanci, kdy se taky navracíme ke starým vzorum.
    Také jsem kdysi posluchal tohle: https://www.youtube.com/watch?v=qW1HCWvk8g0
    Přečtel jsem si ten text. Myslíte si, že je to pravda, co se tam píše, věříte tomu? Mně by spíš zajímali inkarnace Ježíše před dosáhnutím nesmrtelnosti. Jaká tam byla míra utrpení a co se tam dělo. Někdy jsi ty avatáry ani nemohou na ně vzpomenout..

   19. Pro Nuen:

    ad – mně se tam spustilo i Popule meus od da Victoria:

    Aha, tak se vloudila chybička, Popule meus od da Victoria je taky nádherná, ale zkuste si zadat od Palestriny, uslyšíte sám, Palestrina je génius harmonie. Jeho Missa papae Marcelli je – dá se říct – přelomovým dílem v chrámové hudbě, do té doby církev nechtěla v chrámech polyfonní hudbu uvádět, aby nerušila a neodváděla věřící od srozumitelnosti slova božího. Palestrina svojí Mší papeže Marcela dokázal, že i polyfonní skladba je srozumitelná, stejně jako do té doby preferovaný Gregoriánský chorál.
    https://ireferaty.cz/310/3687/Missa-Papae-Marcelli

    Ale Gregoriánský chorál – to je taky čirá nádhera, například sbor Schola Gegoriana Praegensis pod vedením Davida Ebena, to si vyhledejte na YouTube, to je špička.
    http://www.gregoriana.cz/

    Pardon – omlouvám se za svoje nadšení pro hudbu, nevím, jestli vás to zajímá stejně jako mě. Sama se hudbě hodně věnuji, pasivně i aktivně.

   20. Pro Nuen.:

    ad – Také jsem kdysi posluchal tohle: https://www.youtube.com/watch?v=qW1HCWvk8g0
    Přečtel jsem si ten text. Myslíte si, že je to pravda, co se tam píše, věříte tomu?
    ________________

    Bohužel v práci na služebním PC si nemůžu spustit YT, ale doma se na to večer určitě podívám:-)

   21. pre Věru z Vysočiny

    teď nejsem ve stavu, abych se k tomu Palestrinovi vyjádřil. Neomlouvejte se za nadšení, také mně hudba zajímá, ale teď jsem z toho vyšel. Někteřé věci se prostě ovlivnit nedají. Má to cenu se nad tím trápit? Když se to tenhle týden se mnou nezmění k lepšímu, pak už nevím kdy. Přečet jsem si překlad těch části mše. Je v tom nějaký rozdíl jako co to se učí v kostele? Nevím, když si pustím nějaké motivační video, tak mi příjde, je tam té reality víc. Každý si muže napsat i vlastní text, literatury je od středověku mnoho.
    Přeji Vám hodně štěstí i úspěchu v hudbě.

   22. Pro Nuen:

    ad – Také jsem kdysi posluchal tohle: https://www.youtube.com/watch?v=qW1HCWvk8g0
    Přečtel jsem si ten text. Myslíte si, že je to pravda, co se tam píše, věříte tomu?
    ___________________________

    Anima Christi – Duše Kristova.
    Nuene, já chodím do kostela jen když tam mám nějaké hudební aktivity. Když naslouchám liturgii, nezkoumám, jestli tomu „věřím“. Obřad vnímám jako rituál, který mi dává pocit soudržnosti s kořeny svých předků a v širším kontextu s kořeny civilizace, kterou považuji za svůj původ a domov.
    Duchovní písně vnímám jako nástroj, který uvede duši do stavu klidu a rozjímání. Ten stav je velmi důležitý, aby si mysl odpočinula od starostí a povinností, je to takové sváteční spočinutí v kolébce bezpečí, poeticky řečeno. Všechny starosti (kříž) za nás alespoň na chvíli bere na svá bedra někdo jiný….

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e_Kristova

    http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.pdf

    ad – Přečet jsem si překlad těch části mše. Je v tom nějaký rozdíl jako co to se učí v kostele?
    _____________

    Je to stejné.

 9. Mamince mého kamaráda neustále pískalo v uších. Nešlo to vyléčit. Oběsila se.

  1. To je mi líto. Já jsem se mohl poslát na druhý svět někdy před 12 léty. V posledné chvíli jsem to zastavil. Pak jsem toho celý čas litoval. Stihnul jsem tehdy ještě zaznamenat takovej pocit, jakokdyby se duše odspodu stáhla do 3. oka a chtěla vystřelit napříč vesmírem někam ke Zdroji. Z vězení osudu jsem dosud ale neušel..

   1. Vtělená duše je ve svém těle dokud neprožije to, co prožít má. Zastavil? Sebevražda tam neměla být.

   2. Vendo, píšete :“Vtělená duše je ve svém těle dokud neprožije to, co prožít má vtělená duše.“
    Kdo nebo co určuje, co má vtělená duše prožít? Byl jsem nedávno na kole se podívat ve vesnici, kam jsme chodil na ZŠ. Pomník padlých v 1. světové válce, přes 20 obětí, z toho čtyři Sikorové za sebou. Soudný člověk musí chápat, že jejich osud určila válka a náhoda. Jak souvisí to, co má vtělená duše prožít s atentátem v Sarajevu? Počet padlých Čechů je odhadován různě od 140 000, včetně později zemřelých na následky zranění až 300 000. Drtivá většina byli katolíci.
    Myslíte, že by se u pomníku mělo připsat, že měli špatnou karmu? Vy něco takového tvrdíte v každém druhém příspěvku. Já bych to chápal jako urážku jejich památky.

    Hledal jsem, co je vtělená duše.
    https://www.youtube.com/watch?v=BZOR1hkvUM4
    Téma :Vtělená duše – oduševnělé tělo – Cyril Höschl (1. část přednášky)- čas asi od 28 minut. Placebo : duše ovládá tělo a dá se to měřit magnetickou rezonancí.

   3. Jsou zde i příspěvky jakoby od dítěte. Neznalého problematiky.
    Proč F.Ferdinand v Sarajevu? Protože byl odpůrcem války, chápal zaostalost státu. Naopak posloužil jako záminka v válce.
    Proč ho nezabil granát, ale až kulky? Protože zastřelil statisíce! zvířat na lovech, jak se píše. S granátem takovou souvislost neměl.
    Cestou na jih sledoval protijedoucí vlak se Sokoly z ciziny jedoucí do Brna na sokolský slet. Náznak, že Slované budou po 1. světové válce posílení?
    Když převáželi na voru rakve s těly přes řeku, Dunaj, byla obrovská bouře, blesky. Málem rakve skončily v řece. Taky jedna z náhod, které materialista hodnotí po svém. Které se asi nevztahují k nastávající tragédii války?

   4. —-> živ.
    Hezké pohádky, stvořil jste, jak píšete dětinský příspěvek. Ferdinand zastřelil loveckou puškou 100 000 zvířat, proto ho nezabila bomba, ale kulky z pistole. A jeho ženu zabila jedna kulka, a ta nestřílela zvířata vůbec. Ferdinandův vlak potkal vlak se Sokoly, to ovlivnilo Slovany na celé století, jak jinak.
    Příčiny I. světové války jsou známé, jistě že atentát byl záminkou. Řeč je o tom, jestli Ferdinand měl o tom slavném předurčeném osudu nalinkováno, že spustí I. světovou válku.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Diny_prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky

   5. ad/ Kdo nebo co určuje, co má vtělená duše prožít?

    Tak co myslíte Vy, Pardale?
    Na osud nevěříte, předurčení je také mimo Vás.

    Všechno je karma, i ti padlí Sikorové. Svět je pod tímto zákonem.

    ad/Myslíte, že by se u pomníku mělo připsat, že měli špatnou karmu?

    Nemyslím. Zkuste to, je to Váš nápad a dejte pak zprávu, jak to bylo přijato.
    Určitě by tam mohlo být, že padli za císaře pána.

    Hledal jste, co je vtělená duše – a asi našel nebo nenašel?

    Již to nebudou nějak dlouho, 20 až 30 roků a seznámíte se s tím.

  2. Karma. Měla tak předurčený osud. V minulém životě asi někoho trápila pískáním.
   (Je to tak v pořádku, ne?)

  3. špatně jsem umístila reakci – oprava

   Venda, cit.:
   Mamince mého kamaráda neustále pískalo v uších. Nešlo to vyléčit. Oběsila se.
   ___________

   Karma. Měla tak předurčený osud. V minulém životě asi někoho trápila pískáním.
   (Je to tak v pořádku, ne?)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference