mapa stránek || vyhledávání

Bible a křesťanství

Podobenství

Jsem po pár dnech půstu od počítače. Bohužel ne od jídla, uznávám dobrovolně, tak pět kilo dolů by se hodilo. V nedobrovolném volnu jsem si sám sobě naordinoval dobrovolné a podrobnější pročítání Nového zákona. A nyní k PC usedám a z mých poznámek píši svůj nový, amatérský článek. Nevšímám si jiných diskuzí o televizní tvorbě a také politika, […]

Moudroslovné knihy

Musím z názvu tohoto mého mini článku vzpomenout právě tyto, abych mohl přejít na slíbeného Džalál ad-Din Rúmího, do sufijské tradice. Stručně – moudroslovné knihy, co to asi je? Dám odkaz na Wikipedii, ať se tím nijak nezdržuji: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mudroslovn%C3%A9_knihy Mimochodem, v těch v odkazu vyjmenovaných knihách lze najít, tedy kdo v nich vůbec chce hledat, mnohé paralely k textům evangelií. […]

Doba súdu a v nej veľké Posolstvo Ducha Pravdy!

Svojho času prišiel na zem Ježiš Kristus, aby nám priniesol Božie Slovo. Slovo, pochádzajúce od Stvoriteľa, mohol totiž pozemským ľuďom čistým a neskresleným spôsobom sprostredkovať jedine ten, kto sám prichádza priamo od neho. Na zemi bolo v tej dobe mnoho duchovných učení, ale vinou ľudí, vinou ich vlastného vylepšovania a pozmeňovania, stratili tieto učenia schopnosť viesť […]

Štandardný kresťanský pohľad na pandémiu nezodpovedá realite!

Na tému koronavírus som napísal viacero článkov a reakcie na ně boli rôzne. Pozitívne i negatívne. Medzi nimi sa nachádzala aj jedna negatívna reakcia, opierajúca sa o štandardný kresťanský pohľad. Já osobne si však myslím, že tento pohľad nie je správny a chce vysvetliť prečo. Vo vyššie spomínanej, negatívnej reakcii na môj článok, citoval jeden […]

Sviatok troch kráľov! Oslava tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia!

Zakrátko po Vianociach, ktoré sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavujú kresťanské cirkvi sviatok troch kráľov. Traja králi, alebo aj traja mudrci z východu, poznali a pochopili, že na zemi, konkrétne v židovskom národe, sa má narodiť niekto Veľký. Že sa tam má narodiť Mesiáš, Spasiteľ sveta a Syn Boží. Jeho pozemské zrodenie bolo doprevádzané nevšednou hviezdou. Traja […]

S. A. Kierkegaard: Skutky lásky

„Všichni víme, co je to nejvyšší, i dítě to ví, nejprostší člověk i ten nejmoudřejší, všichni víme, co je věc nejvyšší a všichni stejně, neboť to je, smím-li to tak říci, úkol, který je nám všem uložen. Za jednu tichou hodinku odstupu od zmatku života a světa to pochopí každý člověk. Při návratu bude stále […]

Zásadný omyl kresťanskej symboliky

Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme hovoriť. A to kríž rovnoramenný a kríž kresťanský, s predĺženým zvislým ramenom. Symbol rovnoramenného kríža môžeme nájsť v rôznych civilizáciách dávno pred kresťanstvom. To znamená, že už v dávnych dobrách bola vnímavými ľuďmi zachytená vznešená symbolika rovnoramenného kríža, ktorá je nadčasovým vyjadrením […]

Pravda o historickom Ježišovi

(Výber z knihy „Neznámy“ od Leonarda Degona) Ježišov pôvod a detstvo Karol s Jožkom využívali pohostinnosť Tibora na rozhovory, lebo jeho poznatky a životná múdrosť bola pre nich príjemným osviežením a povzbudením. Trávili pekné letné večery hlavne na jeho terase, kde bolo možno vydržal dlho do noci.  Stretli sa tam aj tento podvečer, aby sa porozprávali o […]

S. A. Kierkegaard: Nácvik křesťanství

Kierkegaardův hlavní spis: „Nácvik křesťanství“, psaný pod pseudonymem Johannes Anti-Climacus, mající zdůraznit nejvyšší idealitu křesťanství, počíná citací z Mat. 11, 28: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí.“ Avšak jaké nepochopení a nedorozumění, že ten, kdo zve, k nám nemluví z výsosti, nepodvádí nás jako světsky urozený, zajištěný člověk […]

František Kovář: Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i myšlenkou, která byla při prvním vydání r. 1941 cenzurována fašisty, aby následně upadla v rukách církve do ztracena, vychází opět na boží Světlo ve své necenzurované podobě. Byl-li Výklad psán […]

Védy a kresťanstvo (4.) – Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!

Jedným z najradikálnejších tvrdení stúpencov Véd je, že Ježiš Nazaretský nikdy fyzicky neexistoval. Ide vraj len o židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága. Keďže ide naozaj o závažné tvrdenie, pozrime sa podrobnejšie na argumentáciu priaznivcov Véd, ale zároveň i na protiargumenty, ktoré ich teóriu vyvracajú. Šimon Mág, […]

Kresťanstvo versus Védy (3.) – O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev

Priaznivci Véd považujú židokresťanstvo za padlé náboženstvo. Veľké rozšírenie tohto náboženstva má podľa nich na svedomí takmer všetko zlo na svete. A to nie len vojny a vraždenie, ktoré sú v podstate prinášaním hromadných rituálnych krvavých obetí, ale má na svedomí i rozkvet všetkých ostatných negatívnych a nízkych vlastností, ku ktorým sú veriaci nabádaní priamo v Biblii. […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference