mapa stránek || vyhledávání

Vnitřní cesta duše s novou nadějí! Jen porozumět… (3. část)

Lucas Cranach starší - Adam a Eva (1532)

Lucas Cranach st. – Adam a Eva (1532)

Podle knihy Genesis Starého zákona přikázal Hospodin Bůh prvnímu člověku, aby nejedl ze stromu poznání dobra i zla. Ten s tím pak seznámil i druhého člověka, Evu. Snad ale proto, že to Eva neslyšela od Hospodina Boha na vlastní uši, kdo ví, nedbala tohoto přikázání a nechala se svést hadem k ochutnání tohoto jablka poznání a dala ochutnat i svému muži. První hřích, překročení přikázání, měl pak za následek jistý trest. Dvě neposlušné lidské duše byly umístěny mimo Ráj a pak již v pozdějším procesu plození dalších a dalších potomků se všechny duše vtělovaly do těchto nových lidských těl zatíženy tímto prvotním hříchem. Tento byl a je dědičný; člověk po narození postupně poznává duální svět svými smysly a myslí a rozlišuje v něm dobré i zlé a stále více se svojí tzv. svobodnou vůlí zamotává do sítí vztahů, vytváří akce, prožívá reakce, následky a podle Zákona Spravedlnosti se tu rodí v koloběhu Stvoření.

V předchozích dvou článcích jsem se podle úryvků z významného gnostického spisu Pistis Sophia pokusil objasnit cestu duše, její vztahy s nejvyšší a tvořivou Energií Slova a konečně s myslí, jako falešným duchem v nás, který je tím, co vytváří, udržuje a „buduje“ další a další hříchy podle subjektivního poznání zmíněného dobra a zla. Také v tom náznaku cesty bylo popsáno putování duše po smrti fyzického těla, ve kterém byla nejvyšší Mocí uvězněna a které bylo tou poslední suknicí, oděvem, ale lépe řečeno, závojem, jehož úkolem je zahalovat ji skutečný svět a jeho pravdivé poznání. Starodávný spis však dává jedinečnou naději, a to pro duši, která v čase svého života přijala mystérium světla a nepadla za oběť falešnému duchu, démonu, hadovi, Satanovi, jak si kdo vybere! Nahromaděné hříchy, či jinak pro vysvětlení, karma duše, které byly v mysli uložené z nespočetných minulých životů, ale které zatím nedostaly možnost, aby se v čase hmotného života realizovaly, jsou ve spise pojmenované jako osud. Ježíš Kristus říká:

„… navíc, i duši, která již v ničem neposlouchá falešného ducha a stává se dobrou a přijme mysterium světla (zasvěcení) (…), když se naplní její čas, aby vyšla z těla, falešný duch – mysl ji stále následuje. Falešný duch spolu s osudem (uložené hříchy či karma) následují duši na její cestě k Výšinám. Předtím, než se duše odebere k Výšině, řekne „mysterium uvolňování pečetí“ a všech vazeb falešného ducha, kterými ho (falešného ducha-mysl) archonti, jako vládcové negativního světa, k duši připoutali. Když jsou tato slova vyřčena, pouta falešného ducha se uvolní, přestane následovat duši a propustí ji. (…)

V momentě, když duše poví mysterium uvolňování pečetí a všech vazeb falešného ducha, přestane ten do ní vstupovat a vazby mezi ním a duší se navždy přeruší. Tehdy duše uvolní svůj osud v přítomnosti archontů, kteří jsou vládci regionu Středu. Vyřčení mysteria zanechává duše uvolněného falešného ducha – mysl na místě, kde s ním byla spoutána…“

/Region Středu je termín uváděný v mnoha gnostických spisech a byl objasněn v minulém příspěvku./

Jinými slovy, když nastane čas, kdy zasvěcená duše, která nebyla falešným duchem svedena z cesty, opustí tělo, stoupají pak společně na tzv. Výšiny, směřují do věčného regionu. Na cestě však přichází jistý bod výstupu, kde se tato mysl-falešný duch a k němu přiřazený osud, jako zásoba nasbíraných hříchů z minulých životů, uvolní a duše je nechává doslova za sebou! Jednou pro vždy je odhazuje jako nepotřebné staré věci. Ty se vrátí na místo svého původu, k vládcům tohoto nejnižšího hmotného světa. Říci mysterium znamená, že duše má a zná Boží heslo Slova, Energie Ducha Svatého, a to pro ni otevírá doslova všechno! Především pak všechny cesty do pravých Výšin Stvořitele, Boha, které leží nepředstavitelně vysoko nad regionem mysli, nad regionem Satana. To je to pohádkové „sezame otevři se“, heslo, které duši v čase jejího vnitřního výstupu přenese přes všechny překážky a otevře ji (postupně) všechny dosud uzavřené brány. Duše se stane svobodnou a nahou jako v čase počátku (Adama a Evy) a bude zářit svým vlastním velkým světlem.

„Tehdy se z duše stane mocný proud světla, který bude zářit nesmírnou silou. A (zmínění) tzv. „kární komisaři“, kteří ji vyvedli z mrtvého těla ven, se mocného světla tryskajícího z duše leknou a padnou tvářemi před ní tak, že nemají sílu na ni jen pohlédnout. A jedině tehdy se z duše stane tento zářivý proud světla, tím světlem získá přímo křídla, a bude snadno osvobozena, bude pronikat všemi regiony archontů a všemi nižšími formami jejich falešného světla dotud, dokud se nedostane do pravého regionu svého Království.“ /Pistis Sophia/

Pomocníci Satana, ať již pojmenovaní jakkoli, komisaři, služebníci či černí andělé smrti, kteří v jistém čase způsobovali duši obrovské utrpení, uvrhovali ji do pekla a do jednoho těla za druhým, cítí před její čistou nádherou a před jejím vnitřním rouchem slávy velkou bázeň. Osvobozená duše je tak mocná ve své vznešenosti, že její čisté vědomí „proniká“ všemi regiony archontů (vládců) a všemi formami jejich nižšího světla. Má větší moc jako samotný Satan se všemi svými pomocníky dohromady. Osvícení dává duši všechno poznání o říši Satana, o nižším stvoření hmotné úrovně.

Poslední citace z Pistis Sophia:

„A duše jim přenechává jejich osud, říkajíc – vezměte si ho zpět; od teď již nikdy nepřijdu do vašich regionů. Stala jsem se pro vás navždy cizincem a odcházím do oblasti Jeho Stvoření, tam, odkud pocházím. Vezměte si zpět svého falešného ducha…“

Pro krásu poselství Ježíše z gnostického spisu ještě jednou. Duše propouští falešného ducha-mysl a spolu s ním i osud, své karmické dluhy vzniklé z hříchů a říká, že se již nikdy nevrátí do této tmavé říše Satana, protože směřuje na poslední Cestě do Říše nekonečného Světla pro naplnění svého pravdivého dědictví. To je začátek spasení, které vrcholí ve spojení s Bohem. Se skutečným návratem.

Pro ty, kteří nepochopili to podstatné. Výraz „falešný duch“ je obzvláště výstižný, protože mysl se tím, že se projektuje jako EGO, anebo individuální Já, staví do polohy duše – skutečného, neboli vyššího Já. A člověk je touto maškarádou plnou falše, lži a přetvářky, podvedený, koná podle toho, co považuje za svoji výhodu; a přitom ve skutečnosti je to úplně naopak. Člověk koná proti sobě samému. Falešný duch – mysl způsobuje oddělení duše od Boha a je tou nejhlavnější zbraní Negativní Energie při jejím podvodu, protože „Já“, které vystupuje a jedná na tomto světě, je vlastně agentem Satana, který přivádí duše do stálého koloběhu nových zrození. Není proto divu, že Ježíš Kristus řekl: „Jste ze svého otce Ďábla.“ A to je situace, v které se jako lidské bytosti nacházíme.

Jak získat skvostný „dar mystéria světla“ by mohlo tvořit základ dalšího článku. K tomu však musí člověk dospět sám. Co však každý může vědět, po příchodu Ježíše Krista a z jeho učení a učení dalších proroků, Synů Boha? Třeba to, že je třeba trpělivě hledat, prosit a klepat, ukládat si své poklady v Nebi, prodat svůj majetek a kupovat ty pravé perly zářivé Síly poznání, s pokorou prosit o otevření duchovního zraku a sluchu a naučit se pak v meditaci naslouchat Slovu, tvořivému životnímu proudu, který k nám neustále přichází přímo od Otce. A nezapomeňme, že Slovo se stává tělem pro každou sekundu trvání Stvoření a přebývá mezi námi. I to je tou velkou nadějí!
 

Václav Žáček /Venda/
Mimo citace ze spisu Pistis Sophia bylo použito i vlastní poznání z Učení Mistrů Sant Mat.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

88 komentářů

 1. Článek píše :
  „Ježíš Kristus říká:
  „… navíc, i duši, která již v ničem neposlouchá falešného ducha a stává se dobrou a přijme mysterium světla (zasvěcení) (…)“
  Jsem hodně překvapen, že je to citace a Ježíš Kristus říká text s vysvětlovacími závorkami, v jednom ostavci celkem 6 závorek.
  Pod článkem :
  Mimo citace ze spisu Pistis Sophia bylo použito i vlastní poznání z Učení Mistrů Sant Mat.
  Na internetu jsem toho moc z Pistis Sophia nenašel, gnosis texty
  Zdeněk Kratochvíl z UK Praha
  http://www.fysis.cz/filosofiecz/texty/krato/evang.pdf
  http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006080016
  Pistis Sophia více v angličtině
  http://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-pistis-sophia-unveiled.html
  http://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-pistis-sophia-unveiled/1541-chapter-1.html
  až ……….chapter-25.html

  1. Pardale, že jste nenašel. Co s tím nadělám? Pod minulým článkem jsem asi před desíti dny zrovna Vám objasňoval, odkud čerpám.
   Pro mne milejší by bylo, kdyby můj článek, spolu s těmi dvěma předchozími, pomohl někomu v hledání poznání.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

   1. Vendo, cyklické vytáčky. Vysvětloval jste v minulém dílu podobenství Evangelia Matouše o splacení do posledního haléře.
    Je problém uvést zdroj citátu Ježíše Krista? Kniha má název, autora, vydavatele, stránky. Internetový odkaz lze dát jako zdroj k citátu.
    Přeji pohodu v hledání, stále píšete že jsou důležité vlastní prožitky. Tak jsem myslel, že už jste tím správným hledáním něco našel.

   2. Pane Vendo,
    děkuji za Váš článek.
    Spis Pistis Sophia neznám a ani nemám potřebu ho studovat. Úryvky z tohoto spisu mi jen dokazují, že mezi výroky Ježíše Krista a učením Véd není rozdíl, je zde jen trochu jiný způsob podání. V Bhagavatgítě je i uvedeno ono „mysterium uvolňování pečetí a všech vazeb falešného ducha“, jen je v trochu jiné formě. Jak píšete, kdo trpělivě hledá, ten najde.

  2. ..“Na internetu jsem toho moc z Pistis Sophia nenašel“..

   Z Vaseho odkazu..
   this is The Pistis Sophia, whose original is in Coptic. It was found underground in Egypt, the land of the Pharaohs. The Pistis Sophia contains all the words of the adorable Savior of the world. It was written by the Apostles.

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia
   http://startistics.com/wp-content/uploads/2011/06/Pistis-Sophia-Mead.pdf

   Na internetu je toho mraky Pardale ..

   Jinak ja Vendovi dekuji,o tehle knize jsem nevedel. Shoduji se s Jaromirem,ze uryvky z tohoto spisu jsou napadne podobne nekterym textum v Bhagavadgite.

   1. Taky jsem se díval na jeden cizojazyčný zdroj a zaujalo mne, že Ježíš Kristus se svým učedníkům v meditaci zjevoval po své smrti ještě celých jedenáct roků. Ty články od p.Žáčka jsou napsány takovou přijatelnou formou. A jsou, pro toho kdo chce vnímat, zcela srozumitelné. Je jisto jistě jisté, že Víra hraje či musí hrát obrovskou roli. Ale ani vědci by se neobešli bez své víry v to, co dělají, čemu věří, za čím jdou.

    Zaujal mne pan Jaromír – to, co objevil v Gítě, srovnatelnost s mystériem světla z článku, to by mne zajímalo. Přiznávám se bez mučení, že jsem to tady četl poprvé.

    Zdravím všechny – Luboš

   2. Martasi, díky za dobré odkazy.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia
    http://startistics.com/wp-content/uploads/2011/06/Pistis-Sophia-Mead.pdf
    Pistis Sophia.pdf
    3 knihy Pistis Sophia psány rozhodně později, než 4 evangelia, čtvrtá je nejstarší snad srovnatelně stará s evangeliemi a je neúplná, řeší ty duše.
    Slovní spojení
    Jesus said
    je v Pistis Sophia.pdf celkem 34 x , nejsem dobrý v angličtině, ale odstavec s Vendovým citátem Ježíš řekl s asi 6 vysvětlovacími závorkami jsem tam nenašel, Venda ve své odpovědi rovněž ne.

    1. Zapomněl jsem se podepsat u příspěvku
     Martasi, díky za dobré odkazy…..
     Pardal

  3. Pistis Sophia se v knihkupectvích prodává v češtině, četla jsem ji. Je to náročné čtení, které není pro každého. (plné odborných výrazů) Každopádně kdo má zájem, může si v ní studovat v češtině.

   1. Diky, to jsem nevěděl. V sobotu se na ni podívám v jednom dobrým knihkupectví v Praze. Kniha je opravdu složitá. Však také obsahuje nauky – učení, které nejsou určeny pro všechny. Oproti kanonickým evangeliím obsahuje gnostické /tajné/ učení Ježíše, které bylo předáváno učedníkům mystickou cestou. Píše o tom Luboš – viz. jeho příspěvek.
    Díky oběma.

    Václav Žáček

    1. K Pistis Sophii – není to „praktický návod pro člověka, jak být lepším“, je to „vzdálené gnostické učení“. Každý si musí udělat sám svůj názor, zda mu něco takového na jeho cestě pomůže, či nikoliv. Cesta k Bohu je otevřená pro každého, i pro toho, kdo třeba ani neumí číst – z tohoto pohledu studium tohoto spisu není důležité. (pokud si někdo neosvojil gnostické termíny a jejich význam, bude pro něj čtení opravdu složité, možná i nepochopitelné)

    2. Sofie, díky za Vaše vstupy.

     Píšete :
     „K Pistis Sophii – není to „praktický návod pro člověka, jak být lepším“, „….
     Ano, je to nauka, která je pro většinu lidí málo pochopitelná.
     Být lepší……, JAK? Je toho plný Nový zákon, Bhagavatgíta, učení Véd, Tao, morálka a etika dospěla v „teoretické rovině“ k tomu, jakým má člověk být, aby byl dobrý. Obecně se ví, co je dobré a co špatné a na to zlé-špatné lidé pro postihy vymysleli tisíce zákonů. A přitom je zákon jen jeden, ne? Miluj Boha….., miluji bližního svého…..! Ale, v praxi je to opravdu jiné. V praxi totiž funguje ten falešný duch-mysl, nástroj Satana, který dbá na to, aby člověk poznal dobro a zlo – viz. v úvodě mého článku ta kniha Genesis a pád Adama a Evy. A Sofie, to zlo má tisíce podob, nástrah, pastí, a za to, když člověk na ně přistoupí, koná ho, může sice falešný duch v nás-mysl, ale v sumáři, je to pak trest pro duši. / opomíjím záměrně „tresty“ na tělesné úrovni /

     A gnostici, učedníci Ježíše, kterým byla tato jiná „bible“ poznání přednášena, se mohli, a to byl i hlavní účel, seznámit s cestou v životě, jak ten nástroj Satana v nás porazit a umožnit tak duši se z tohoto světa utrpení a tmy, vyvázat. Kolikráte Ježíš učedníkům říkal – následujte mne, mám pro vás živou vodu, chléb, buďte v mém světlu…., ale nemohli ho následovat ihned, museli odžít svůj život. A ten má ty nástrahy. I Ježíšem vybraní učednicí měli své ego, svou mysl-falešného ducha.

     Proč je to čtení složité a možná i nepochopitelné? Protože člověk je v područí temných sil falešného ducha-mysli v nás. Protože třeba „jen“ závidí, je sobecký, chce to co má soused, sousedka,a to za každou cenu, je netrpělivý, neovládne emoce, necítí lásku k bližnímu svému, naopak, vidí v něm překážky pro uspokojování své vlastní chtivosti, chtíčů, je nenávistný, pomlouvačný, jedná pudově s vlastnostmi spíše zvířecími než lidskými, je povýšenecký, panovačný, vulgární,lže, krade, je nevěrný, nezná spokojenost s tím co má, nezná lidskou radost nad darem života, není pokorným, skromným, neodpouští, netoleruje, nezná co je střídmost, zdrženlivost…… .
     Samozřejmě, proti tomu bych mohl napsat výčet opačný. Ale když se podívám kolem sebe, do novin, na internet, tak to záporné tady na světě převládá.

     Někdo, prosím, ne Vy, může mít pocit, že když by přelouskal nějaké gnostické dílo, že pozná nějaké zázračné tajemství, které ho vyzdvihne! Ale ne k Bohu, což by bylo správné, ale k tomu, že mu to v důsledku posílí ego, jeho pocit výjimečnosti nad jinými. Takoví lidé nejen že nejsou předurčeni k poznání, ale jejich přístup je zgruntu špatný, převládá u nich nevědomost….atd.. Pokud je však duše člověka připravena, učitel, poznání a s ním i cesta se objeví. O tom jsou gnostická díla.

     I ty moje tři články byly napsány pro to, aby si čtenář /některý/ uvědomil ty pohledy na svět, na konání dobra a zla, na souvztažnosti duše – Energie-Duch Svatý, Slovo – falešný duch-mysl. A navíc je tam i to putování duše – „zpět dolů či nahoru“.

     Pěkný den přeji a omlouvám se za poněkud šířeji podané mé objasnění.
     Václav Žáček

    3. Sofie, souhlasím s Vámi. Váš příspěvek mě opravdu zaujal jednoduchostí a jasným sdělením, že Boha lze na určité úrovni chápat a blížit se mu, i když člověk neumí ani číst.
     Články a diskuze o křesťanství, které dělají super sborky a rozborky textů, mají často společnou vlastnost- jsou přemoudřelá, překombinovaná, nesmyslně složitá a rozporná.

     Uvedu příklad z jedno ne moc vážně míněného testu:
     Vzdálenost bodu A, ( což je místo, kde ukončí puzena gravitační silou svou dráhu malvice) od bodu B ( což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) je malá.
     Ano, je to přísloví, které se dá říci jednoduše :Jablko nepadá daleko od stromu

     https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia
     „Pistis Sophia je gnostický textu objeven v roce 1773 [1], možná psaný mezi 3. a 4. stoletím našeho letopočtu.“
     Čili Pistis Sophia vznikla později, než základní evengelia, a důvěryhodnost výroků a citátů Ježíše z Pistis Sophia je rozumné brát podle toho, že 300 let působila lidová tvořivost. Působí i dnes, vyrobit citát, co řekl Ježíš je snadné, pokud se neuvádí řádně zdroj. Prostě to někdo myslí dobře a myslí za mně. Díky.

     Názory na vznik evangelií
     http://blisty.cz/art/34371.html
     „Všechna kanonická evangelia vznikla pravděpodobně v Judei, a to ne dříve než roku 40 a ne později než počátkem 60tých let. Žádné z nich nereaguje na pád Jeruzaléma. Evangelní výrok o znesvěcujícím znamení se netýká r.70 ale počátku povstání Makabejských a nebo pokusu jistého prokurátora přizdobit Chrám po římsku (orlice) někdy v r. 35 n.l. “

     Evangelia -zdroj Wikipedie a HSG ( hesla strejdy googlů).
     Evangelium podle Jana: „Tento fragment vznikl v 1. polovině 2. století; patrně kolem roku 125 .. Fragment, nalezený v místě geograficky velmi vzdáleném od Malé Asie, kde pravděpodobně Janovo evangelium vzniklo, vyvrací teorie některých starších teologů (např. F. C. Baur), kteří kladli vznik Janova evangelia až na konec 2. století.
     Evangelium podle Marka :“Spis vznikl pro helénsko-křesťanskou komunitu zřejmě před rokem 70, protože neobsahuje žádnou narážku na zničení jeruzalémského Chrámu.[1] Někteří badatelé však prosazují data ještě starší, až k roku 40 n. l.[2] Je možné, že místem vzniku byl Řím. Tradice dodává, že Marek nebyl očitým svědkem událostí, ale že psal to, co se dověděl od apoštola Petra.“
     Evangelium sv. Lukáše podle Wikipedie :“ Na základě toho křesťanská tradice usuzovala, že evangelium vzniklo nejspíše v Kaisareii někdy v době tamějšího Pavlova vězení (asi v letech 56-58 n.l.)….Většina moderních badatelů proto soudí, že spis vznikl někdy mezi léty 70-90.“
     Evangelium podle Matouše :“Spolu s evangeliem Markovým a Lukášovým patří mezi tzv. synoptická evangelia. Evangelia se obvykle datuje dle badatelů do rozmezí od 40 až do 133 n. l. Místem sepsání byla pravděpodobně syrská židokřesťanská komunita, snad v Antiochii.“

    4. Mým záměrem bylo uvést, že spis je těžký ke studiu kvůli speciální terminologii a také, že si nemyslím, že čtení tohoto spisu je důležité. Nic více, nic méně. Přečtěte ho a usuďte sami. Žádné TAJNÉ nauky nejsou pro duchovní růst potřebné, Bůh je spravedlnost, a tedy k němu mohou směřovat všichni, i ti, jak jsem psala, co třeba neumějí číst. Kdo má potřebu číst gnostické texty, je to jen jeho věc, kdo tu potřebu nemá, tak je to jeho věc též.
     PS: spis jsem četla asi před 10 lety, nemám potřebu se k němu vracet

    5. Souhlasím s Vámi.

     Píšete:“….že si nemyslím, že čtení tohoto spisu je důležité. “
     Dodám jen, jak pro koho.

     Např. v evangeliích Nového zákona je toho dost, nejen pro jeden život. Když se člověk bude chovat podle něho, bude na světě radost, štěstí, soulad…, prostě Ráj.

     Ale že není? Je dobré poznat, proč tomu tak je? Odpověď, protože se nedodržuje desatero a přikázání. Ano, tak to je. Logická další otázka. A proč se nedodržují? A tady je již obtížnější hledat odpověď. Ježíš mnohokráte doplňuje něco závěrečným …..“a tam bude skřípění zubů a pláč“.

     A tu odpověď – proč se nedodržují- jsem chtěl objasnit v mých třech článcích. Dobré je o tom vědět více. Nebo ne?

     A také tu bylo zpochybnění existence duše, reinkarnace, karmy, Energie /Ducha Svatého jako tvůrčího Slova /. Komu je dáno, může pochopit. Dokonce i podobenství v NZ.

     Ještě jednou, Sofie, díky za Vaše vstupy.
     Václav Žáček

 2. Pardale, včera jsem Vám napsal upřesnění „pod minulým článkem“. Co to asi může znamenat, to se Vás teď neptám. Že by to „pod“ mělo znamenat v diskuzi, která je pod minulým článkem, to by mohlo být zřejmé. A když jsem včera uvedl, že přímo Vám jsem vysvětloval něco o zdroji, a to před desíti dny, tak ze staré známosti Vám pomohu více. Včera bylo 21.2. mínus 10 se rovná 11.února. Víc nenapovím.

  (…) – vysvětlení. Ježíšova slova pokračují v něčem, co není důležité pro autora již uvádět a nebo použití v závěru říká, že tím předchozím textem již bylo sděleno vše.

  Vím, že na karmu, duši a její reinkarnaci nevěříte, to jste tu již dostatečně objasnil. Moje tři články mají tyto názvy :

  Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…

  Hříšná duše? Odkládá někdy duše mysl? Jen porozumět – 2.část

  Vnitřní cesta duše s novou nadějí! Jen porozumět… – 3.část

  Když se na ty názvy mých článků dívám a vím o jejich obsahu a vím také, jaký máte postoj k duši, reinkarnaci, možná i k Duchu, tak je pro mne jednoznačné, že se v případné diskuzi musíme míjet. A to jsme si již několikráte tady společně vyzkoušeli a potvrdili. Naposledy ještě jednou zdůrazním, že Vás nemíním o existenci duše, o reinkarnaci, o karmě, popř. o Duchu nijak přesvědčovat. A z názvu článků a dovětku – „Jen porozumět….“ je zřejmé, že někdo porozumí, někdo ne, někomu je dáno znát víc, někomu méně, někdo je na cestě, někdo se s tématem míjí, na cestě není.

  Pod mým 2.pokračováním jste sám nabídl své nějaké zdroje – tady jsou:
  http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1203
  http://tajnespisy.webnode.cz/gnostici/
  http://tajnespisy.webnode.cz

  Možná jste v nich něco ke spisu Pistis Sophia objevil již i sám a mohl byste po více jak desíti dnech dát naopak i Vy další upřesňující, konkrétní odkazy.

  A k Vaší otázce – „Je problém uvést zdroj citátu Ježíše Krista?“ Zdroje citátu Ježíše Krista lze uvést; např. evangelium Matouše, Jana, Tomášovo evangelium, Nauky Silvánovy, Filipovo evangelium, Epištola apoštolů, Pistis Sophia….. – a pak, pro hloubavého člověka vzniká další přirozená otázka – jsou to opravdu citace slov Ježíše Krista? Kdo toto ví? Nabízí nám je ale např., jako autorita, římskokatolická církev a tak tomu věříme?

  Ten profesor, o kterém jsem psal před 11ti dny přednášel v Indii, mám nějaké poznámky k tématu „Cesty duše“, mám nějaké odkazy na interní materiály SANT MAT. V še v „papírové podobě“ a tudíž Vám nejsem schopen dát odkaz na nějaký web. Gnostická Bible, jak se spis Pistis Sophia nazývá, je významným dílem a já z ní dost čerpám. / i svými neumělými překlady, kterým však v kontextu „Učení Mistrů“ a „Vědy o duši“ celkem rozumím / I Vy, jak jsem poznal, jste schopen hledat.

  Pardale, nechci se však zaplétat do diskuze o zdrojích, o tom mé tři články nejsou. Gnostismus a gnostická literatura, když někoho zajímá, tak si zdroje najde. To, co jsem napsal v mých článcích buď čtenář:
  – ani nepřečte
  – přečte, ale dále ho to nezajímá
  – přečte a nachází v tom něco pro inspiraci

  Jinak řečeno, berte prosím /téma/ a nebo nechte být.

  Na závěr malou prémii pro Vás z gnostického poznání: „Rozumím v něm, že fyzický svět je jiný než mnoho dimenzí či úrovní reality. Pohled mírně vědecký – chápeme v něm, že světlo má mnoho úrovní vibrací. S našimi tělesnými smysly jsme schopni vnímat jen extrémně úzké pásmo těchto vibrací. A tak je to i se Stvořením, které nedokonalými smysly nedokonale vnímáme a chápeme. Rozsah světla, které vnímáme fyzicky, koresponduje s fyzickým světem. Oblast pro nás viditelného světla nám dává obrovskou rozlohu světa. Ale, jsou tu pak vibrace neviditelné. Nemohu ale proto říci, že neexistují“

  Mějte se hezky a uvítám diskuzi k tématu článku.
  Václav Žáček

 3. Vendo,

  keď Stvoriteľ, vraj stvoril Svet, rozložil sa v Priestore a v ČASE, čiže anihyloval, lebo jeho úloha bola splnená. Dostal metál od Elohimov, jeho Stvoriteľov a …

  Ale tu je dôležitejší TEN Druhý. Je to TEN , ktorý všetky tie stvorené hviezdy, planéty či iné ,,nebeské potvory“ a je ich niekolko miliard , prvý roztočil a dodnes ich dokáže udržať v tomto pohybe.

  Predstav si len tú srandu. Všetko sa okolo všetkého točí, napravo aj naľavo a zároveň sa to všetko zároveň rúti ,,do blba“…

  A to je TEN , ktorý je mňa No.1

  Ano u mňa je to Prvý Hýbatel, či ináč zvaný Točiteľ. Je tiež od Elohimov, ktorí ho ,,jednoducho Stvorili“ , lebo situácia si to vyžadovala…

  To je TEN, ktorému by sme mohli sem – tam hodiť modlitbičku, alebo si len tak na okamih spomenúť na jeho zodpovednú prácu, ako si sem tam spomenieme na jeho vzdialeného príbuzného. Myslým na toho ,,chudáčika“ Syzifa…

  Lebo keby to ON neudžiaval v pohybe, už by sme zase boli v ,,Bode singuláris“ a nepomohla by nám ani AQUA Benedicta , ktorej sa jedna z Nadprirodzených nebytostí tak ,,bojí“…

  A teraz ,,bábo“ raď , čo s tým…

 4. Znáte trochu kabalu? Učení o emanaci, vyzařování
  Podívejte se, v jaké úrovni se nachází Elohim. Doporučuji.

  A Vaše závěrečné „A teraz ,,bábo“ raď , čo s tým…
  ??????
  Máte to sám za sebe nějak srovnané. Ale poradím. Již by bylo na čase, když byste se sám pustil do sepsání nějakého uceleného tématu ve svém vlastním článku – třeba „Stvoření světa“, „V čem je Bible přínosná, v čem není“…..atd..

  Pane Noho, asi je pod Vaší úroveň reagovat stále na někoho jiného.

  Václav Žáček

 5. Vendo,

  ten článok je ,,už vo mne“, ako to mala TÁ inkriminovaná slečna z toho hororu o Alienovi, ktorého nosila v tele, po kontakte s tou príšerou.

  Len je problém v tom, že by to bolo ,,na dlhšie“…

  A to čitatelia TU, nemajú radi. Článok s viac ako 12.930 písmenami radšej nechavájú pre zrelších a tých, čo nevedia ,,čo s načatým dňom“ a reagujú na články max do 150 písmen…

  Aby bolo jasno, ani sa im nečudujem… Mnohí si musia na prežitie ,,ešte zarábať“…

  Mannostroj vraj Protožidia stratili na hore NEBO a tak sa ešte niektorí naši čitatelia musia živiť tým ,,najodpornejším“ spôsobom – Prácou.

  A kto pracuje , nemá až tak veľa času nazvyš a pri čítaní musí človek niekedy aj premýšlať a to BOLÍ…

  Takže,ako povedal ON, všetko je v pohybe a raz sa to určite ,,okotí“..

  1. Vaši odpověď odhaduji tak na 220 písmenek. A přečetl jsem to bez problémů.
   Vašich 12.930 písmen rozdělte do 80ti pokračování a bude to.
   „Zarábať“ musel každý, pokud to nebyl přímo syn knížete, krále nebo bankéře. To je normálka. I já jako důchodce počítám, že nám „zvoní“ hrana.

   Ale pravda, všechno je v pohybu. Nic horšího než smrt nás nečeká. To je pro materialisty. Pro ty druhé – vysvobození čeká na připravené.

   Václav Žáček

 6. Tam…..jsou všichni tím,kým ve svém nitru skutečně jsou. Ti,co vládli,žebrají ve stoce; opovrhování a ponížení jsou u stolu s Králem,oni zdědí Zemi.

  1. Jen pro doplnění – Matouš 25:34-46

   34 Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
   35 Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě,
   36 byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘
   37 Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít?
   38 Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě?
   39 Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?‘
   40 Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.‘
   41 Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!
   42 Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít.
   43 Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
   44 Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?‘
   45 Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.‘
   46 Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

   Ta nová naděje pro duši v názvu článku je závislá na našem konání v lidském těle. Nijak nezveličím, když napíši, že Pán i Mistr jsou přítomni v každé části svého stvoření. Pokorná služba jiným /jak dnes chybí jen třeba tolerance a odpouštění / je z duchovního hlediska důležitá. Změkčuje a otepluje srdce, připravuje mysl na to, co dosud, jako nástroj Satana nepoznala, na duchovní cvičení a skutečnou bohoslužbu a oddanost Bohu. Jemná, laskavá, milostivá, soucitná a milující povaha je pro člověka, který se chce sám stát dostatečně pokorným, aby mohl přejít úzkou branou, vstoupit do čistého vnitřního oka přímo nevyhnutelná.

   A obráceně pak je to, co je odvracením se od trpících. To zatvrzuje srdce a odtahuje mysl od Boha. Člověk, který nezištně dává, otvírá své srdce a ten kdo bere je uzavírá. A otevřené srdce je tak otevřené Bohu, a tak se naplňuje Boží láskou. Opačně, srdce, které je uzavřené před Bohem, zůstává samo se svojí sobeckostí, a to vede k depresím a vnitřnímu utrpení.
   V řádcích z Matouše je tak řečeno vše. Ti, kteří Ho milují, najdou cestu zpět. Ale ti, co milují jen sami sebe, půjdou do věčného trápení.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

    1. Původně jsem tyto verše z Matouše chtěl dát do mého článku. Pak jsem usoudil, že je to již zbytečné. Teď stručně napsal Jan Kašpárek. A tak jsem to doplnil. jevilo se mi to jako vhodné.
     Proč píšete pane s velkým písmenem P?
     Pěkný den
     Václav Žáček

   1. Když,tak celý text,neboť důležité je vědět,co znamená ovce a co kozel.:))
    ——————
    31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
    32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
    33ovce postaví po pravici a kozly po levici.

    To znamená,že se již poznal vpravdě a rozlišuje zrno od plev.Plevy vytrhá
    a spálí,ze zrna,které rozseje povstane nový život,obohacen o nové zkušenosti.

    ad.Ti, kteří Ho milují, najdou cestu zpět.Ale ti, co milují jen sami sebe, půjdou do věčného trápení.
    —————-
    Milovat Ho může opravdu každý.To by však nejprve musel vědět,kým Je.
    Trápí se totiž ten,kdo nezná sám sebe vpravdě a neumí si odpustit,nemiluje sám sebe.Pokud si myslíte,že On nikoho nezná,a že před Ním někdo něco skryje,pak Ho neznáte.
    Pokud kohokoliv odsuzujete,pak sebe zcela jistě ještě neznáte vpravdě a
    „ukazuje se“ vám jen to,s čím máte sami v sobě problém.

    Pokud odsoudíš někoho,kdo chyboval a nenalezl jsi s ním společně
    příčinu jeho chybování a neuviděl důsledky,pak ses odsoudil sám k zopakování téže chyby znovu a znovu,dokud ti to nedocvakne.Pokud ti nedocvakne to divadlo,i to,že sis odsoudil jen „nejlepšího herce“.

    pro začátek:
    *kozel=cap->“úspěch“ u druhého pohlaví,závislost na sexu(nezpracovaná sexuální energie),nespolehlivost,nepřiměřené chování ke svému věku,prhkost,blamování sebe samého,unáhlení v reakcích,agrese,hloupé konání(tedy myšlení),pýcha,strach,..-> mysl falešného ega
    *ovce=>symbol rodinného života a obětavosti ve prospěch svých potomků, ve prospěch rodiny je nahrazován kolektivním uvažováním ve prospěch vyšších celků (oblast, město, národ),-vědomý vztah s nevědomím


    46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

    *věčný život-způsob myšlení,dokáže rozlišovat dobré od chudoby srdce,
    rozlišuje,ale nerozděluje,(způsob myšlení je předáván i z generace na generaci přímo v DNA)
    *muka-ulpění(závislosti),neschopnost sebeuvědomění,sebepoznání se vpravdě,
    sebeodpuštění
    —————————————————————
    Izajáš 44:24
    Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),
    budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
    „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.Kdo je se Mnou?“

    Ezechiel 28:22
    Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
    Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,
    takže SI NEHREJ NA TO,KÝM NEJSI.
    Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

    1. Anonymní, jaký je to rozdíl mezi milujícím Synem NZ a Ezechielem SZ, mezi Bohem NZ a Panovníkem Hospodinem SZ, že?

     O velikášství krále týrského……..
     Ezechiel 28:22

     22 a řekni – Tak praví Panovník Hospodin:
     Sidone, já jsem proti tobě
     a na tobě se oslavím!
     Poznají, že já jsem Hospodin,
     až v něm vykonám své rozsudky,
     až v něm dostojím své svatosti.
     23 Raním to město morem,
     na jeho ulicích bude krev,
     budou v něm padat mrtvoly,
     kolem dokola meč je obklíčí –
     a poznají, že já jsem Hospodin!

     Ano, mé tři články jsou i o roli falešného ducha-mysli v nás. A ta většinu lidí ovládá. A nabízí i velikášství jako ego.

    2. ad.jaký je to rozdíl mezi milujícím Synem NZ a Ezechielem SZ, mezi Bohem NZ a Panovníkem Hospodinem SZ, že?
     ————————-
     Rozdíl?A mezi čím jako?Ezechielovo vidění je vidění,což znamená,že je psáno jiným jazykem(jinou řečí),jazykem srdce.Hospodin?Pokud je mi známo,tak je psáno HVYV a jiné varianty této zkratky,kterou znali
     již stavitelé chrámu Göbekli Tepe.Tedy před 11 600 lety,což potvrzují zcela jistě ještě i další nalezené artefakty.Bůh je Jeden.

     ad.O velikášství krále týrského……..
     ———
     To je hloupost,lež rozumářů,kterou sis bezpracně převzal.

     Takže znovu:

     KOZLI,tzv.rozumáři,čtou BIBLI takto:
     22 a řekni – Tak praví Panovník Hospodin:
     Sidone, já jsem proti tobě
     a na tobě se oslavím!
     Poznají, že já jsem Hospodin,
     až v něm vykonám své rozsudky,
     až v něm dostojím své svatosti.
     23 Raním to město morem,
     na jeho ulicích bude krev,
     budou v něm padat mrtvoly,
     kolem dokola meč je obklíčí –
     a poznají, že já jsem Hospodin!…

     A říkají fuj a pomlouvají Boha,
     pomlouvají své bližní,vedou žvásty o ničem,
     Slovo Boží je jim žvástem a tlachem,maskují se přetvářkou a květnatými slovy,aniž by si byli vědomi,že ten,co stvořil jejich tělo,stvořil i jejich obsah.

     OVCE s Beránkem v srdci(vědomí) čtou Bibli takto:

     Ezechiel 28:22
     Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
     Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže SI NEHREJ NA TO,KÝM NEJSI.
     Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

     23
     Způsobím vnitřní bolest ve tvé mysli ke tvému vlastnímu užitku,
     díky svým neřestem se dostaneš do problémů,necháš se ovlivnit myslí falešného ega,uprostřed světského dění v konfliktech a nedorozumění si budeš připadat zranitelný,pošetilým a hloupým jednáním se ocitneš uprostřed potíží.Jen tak zřetelně uvidíš(budeš mít správnou představu,znalost,vědomost),…

     A žasnou,diví se a žasnou nad tím,kam až je člověk schopen zajít bez lásky v srdci.

     ad.Ano, mé tři články jsou i o roli falešného ducha-mysli v nás. A ta většinu lidí ovládá. A nabízí i velikášství jako ego.
     ————
     Ano,články jsou především o tobě.O tom,s čím máš velký problém.Jenže stejnou myslí to neuvidíš ani v nejkvalitnějším zrcadle.

    3. Anonymní = Hvězdička?

     Nic to nezmění na tom, že takovou snůšku hloupostí jsem již dlouho nečetl.

     A ještě jednou. To, že tu píšete jako anonymní či Hvězdička Vás neopravňuje k tykání. Nikdy jsme se na tykání nedohodli. Přečtěte si tyto tři věty srdcem.

     Václav Žáček

    4. Mně neděkuj,poděkuj se Otci za příležitost poznat sám sebe vpravdě.
     Chtěls:
     ad.Buď Vůle Tvá. Od počátku, kdy jsi vše stvořil a vše Duchem Svatým – svým Slovem řídíš, a kdy posíláš své Synu ku pomoci, nechci nic jiného, než s pokorou přicházet k Tobě.

     ale pak nevidíš příležitost Otcovy pomoci.Tvá slova jsou pak jen
     pouhou přetvářkou a frází,bez pokory,tedy čisté upřímnosti k Otci.
     Pomoc Otcova není v mazání medu okolo úst,ale o příležitosti
     sebepoznání.Až poznáš sám sebe vpravdě,budeš znát i Otce-Matku a
     budeš poznán.Dřív ne.
     ————————-

     ad.Nic to nezmění na tom, že takovou snůšku hloupostí jsem již dlouho nečetl.

     Vždyť jsem to jasně napsala,že pro kozly je Starý Zákon snůškou
     hloupostí.
     ————————-
     ad. To, že tu píšete jako anonymní či Hvězdička Vás neopravňuje k tykání. Nikdy jsme se na tykání nedohodli.

     To,že není každý jako ty,sis již dávno mohl uvidět.Podle sebe
     usuzuješ,že tak činí i druzí?Kolik je vás tam uvnitř tebe??,
     že vyžadujete oslovování v množném čísle?Vždyť psáno jest:
     „Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce a budou stát jako jeden jediný.“

     Mimochodem:
     1.v tzv.Tomášově evangeliu není uvedeno ani jednou jméno Ježíš.
     2.v Bibli jsou uvedena jména,ale nejsou to názvy lidských jedinců.
     3.Knihy Starého Zákona byly a jsou stále velkým pomocníkem pro každého člověka na jeho cestě sebepoznání.

     PS:Nemíním masírovat tvé falešné ego a jeho mysl,ani jeho věrné kamarády pýchu a strach.

    5. Hvězdička
     Ad: poděkuj se Otci za příležitost poznat sám sebe vpravdě.
     Poslouchaj hvězdička, nejsou nějaká náročná? Nebo nevěděj, že sebepoznání bolí? :)))
     Ono je mnohem pohodlnější si nalhávat, že ty šedý čmouhy na zádech jsou jen znamínka krásy. :)))))
     Ps: Hvězdičko, omlouvám se za svém onikání, na kterém jsme se nedohodly. A proto, že nemám důvod tě podezírat, že trpíš rozdvojenou osobností, nebo, že zastupuješ nějaké sdružení, budu tě napříště oslovovat „ty Hvězdičko“ :)))))

  2. Ale to snad ne, nechat bytosti trpět ve stoce,… či se dokonce na to těšit ve smyslu: „Dočkej času jako husa klasu“ – jednou se ukáže, kde je pravda, protože pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“, tedy ve stoce?

   1. Nevím, jestli jste se seznámila s pojmem „archont“. Jsou uvedeni v článku p.Žáčka. Jsou to ti, kteří v určitých úrovních, nižších, vládnou nad dušemi. Autor to dobře objasnil. A kupodivu, myslím, že vládnou i spravedlností.
    I panu Kašpárkovi rozumím. Každému podle jeho zásluh. Také ty Vaše „husy“ lze nahradit božími mlýny, které melou pomalu, leč spolehlivě. Život není jen náhoda, ve který jsi jednou dole, jednou nahoře. Život je propletenec plodů, setby a sklizně a proto někdy jako král si pak zaslouží za svoje vládnutí tu stoku a ti, co život protrpěli, avšak s „čistým štítem“, budou sedět u hostiny, u stolu s Králem. Tak se mi to jeví docela pochopitelným.

    Myslím, že dlouhé objasňování karmy, reinkarnace a putování duše přináší sem i plody v pochopení. Zmizely jak zázrakem takové ty ostré „hrany“. Prosvětluje se to tady.

    1. A když se to prosvětlí, nezůstane žádná bytost ve stoce, na nižších úrovních :-) Přesně :-)
     V tom nejsme ve při.

    2. Také bych si přál,aby seděli všichni u stolu Krále,avšak představa není pravdou,ale omylem.Věřte zkušenosti ona je svědectvím Pravdy. Kdo můžeš chápat,tak pochop. J. K.

    3. ad. Jan Kašpárek 24.2.2016 (16:26)
     „…Také bych si přál,aby seděli všichni u stolu Krále…“
     Inu, říká se, že ten člověk, který byl ukřižován na vedlejším kříži s Ježíšem, tam je…
     Tož naděje tu je pro všechny :-)

    4. Já jsem světlo světa. kdo mně následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. / z evangelia Jana /.
     Jen následováním lze získat zkušenosti a poznat Pravdu.
     Václav Žáček

    5. Ano,jen v opravdu hlubokém pokání je spása,jen v hlubokém pokání,může člověk předstoupit před Nejvyššího. Jediné je nutné; aby stalo se za pozemského života. Milost ať je s vámi.

    6. Království nebeské se může přiblížit jedině za života a podmínkou je přeměna srdce, obrácení směřování a změna duševní orientace do vlastního nitra. Ze světa k Bohu; ovocem pokání je sjednocení se s Ním; nebýt tím ztraceným synem. Otec čeká.
     Václav Žáček

    7. ad. „…Nevím, jestli jste se seznámila s pojmem „archont“…“
     Nikoliv. Není v mé moci seznámit se se vším, co je kde napsáno. To nelze stihnout. Ostatně, bude-li to třeba, život mne to naučí jinak.

    8. no dobrá, přečetla jsem si to říkání o archontech.
     Já bych je sice nazvala jinak, ale podstatné je,
     nebát se a po světelném paprsku „projít“ touto oblastí bolesti a tmy,
     domů, domů,….

   2. Láska = přísná spravedlnost,hledej Světlo,poznáš Pravdu a budeš svobodný. Mír Nejjasnějšího přeji vám.

    1. Buď Vůle Tvá. Od počátku, kdy jsi vše stvořil a vše Duchem Svatým – svým Slovem řídíš, a kdy posíláš své Synu ku pomoci, nechci nic jiného, než s pokorou přicházet k Tobě. Požehnej mé kroky a prosím o Milost i pro podobně smýšlející.
     Václav Žáček

    2. I s Vámi nechť je Mír na „schodišti zvaném „Život“. Podanou rukou Světlo pomůže všem :-)

 7. Ján,píšeš :

  ….Ti,co vládli,žebrají ve stoce; opovrhování a ponížení jsou u stolu s Králem,oni zdědí Zemi….

  To sa číta naozaj pekne, aj pocítiš , že naozaj by tí ponížení mali dostať satisfakciu, ale potom príde vytriezvenie, keď si pomyslýš čo sa môže udiať…

  Predstav si, že naozaj by na úbohej Zemeplacke vládli TÍ, ktorí boli ponižovaní . Vieš aká by bola ich reakcia, keby si pamätali na to, ako sa s nimi TU zaobchádzalo ?

  Krv by tiekla potokom, lebo vieš, ako povedal ten ponížený literárny hrdina, ten Edmond Dantes na strane 233 ?

  Vrátil som sa , aby som svoje poníženie POMSTIL . A zhasla fajka, kolobeh ponížených a povýšených by sa znovu roztočil…

  Medzi ľuďmi nehľadaj ani jediného spravodlivého, lebo TEN jediný, ktorý tu bol, už dávno zomrel a jeho hrob je na Cédrovej hore zarastený a nikým nepovšimnutý..

  Tie ,,dobré veci“, o ktorých si napísal pár písmienok , sa odohrávajú LEN v Tvojej hlave a možno vo Večných lovištiach , odkiaľ nám tú zvesť žial neprinesieš, lebo aj Gilgameš na tom vraj stroskotal..

  Však to poznáš , vraj velmy CHCEL ale to nedokázal, hoci bol trojpätinovým bohom. Aj jeho hrob je tiež niekde TA-TAM a vedľa neho ,,leží“ Ten KAIN, ktorý za svoj ,,čin“ ani neodvisol. Umrel ako ,,spravodlivý“ v požehnanom veku…

  Určite si aj o ňom tiež počul pri táborových ohňoch…

 8. Jak získat skvostný „dar mystéria světla“ ………?

  Kdo toto ví, nepoví. A komu? Lze tomu vůbec porozumět?

  1. A tady se v článku napsalo něco o skvostném daru mystéria světla, něco, co může mít kvalitu pro lidský život a oproti tomu se pak „řeší“ kniha kokotů.

   Za své krátké a nepravidelné návštěvy na zdejších stránkách jsem poznal, že se tu zhruba dá rozdělit diskutující :

   – na ateisty, kteří jsou ve své nevíře až tak pevní, že se někdy obávají, že je Pán Bůh potrestá

   – na materialisty, kteří se tady vyžívají v posuzování témat z jediného pohledu, kupř. neomylné vědy

   – na ty, kteří si možná jen tak krátí dlouhou chvíli a jsou připraveni zareagovat /citátem, odkazem / na téměř cokoliv

   – na ostatní / křesťany, přiznivce východních nauk…..atd. /, kteří, dokáží-li zaujmout stanovisko z pohledu své víry – filosofie, jsou často terčem posměchu od ostatních

   A zatím, troufám si napsat většině, může podstata unikat a s ní i čas pro pravé poznání.

   Who is who jmenovitě vypsat /tedy můj subjektivní názor/, to je celkem zbytečné. Ale některé příspěvky jsou tak plné nenávisti a zášti k Bohu, že se divím, proč takový píšící zde vůbec působí. Ale to je každého věc.

   1. Nebál bych to rozdělení ještě doplnit, že tu jsou i lidé s nějakou duševní poruchou či již i nemocí.

    Ta nenávist k Bohu, i s tím se dá souhlasit. Podle mne je způsobena nevědomostí.

    Pěkný večer
    Václav Žáček

    1. ad: Nebál bych to rozdělení ještě doplnit, že tu jsou i lidé s nějakou duševní poruchou či již i nemocí.

     Tááák, Vendo, máte recht. V blázinci si musíme pomáhat. Jedno jestli duchovní outěchou, nebo diagnostikou.

 9. ad.Kniha na dobrou noc: Spiknutí kokotů
  Je vůbec šance je zastavit?
  http://blisty.cz/art/9739.html

  ———————————————————————————
  Ano,je šance tomu všemu porozumět a pochopit,proč se vše děje tak,jak se děje.
  Řešení se opravdu nachází v Bibli,neboť v ní jde o psychologii.

  Doporučuji zhlédnout,aby spadly některým klapky z očí:

  Bewusst TV: Tribunál ITCCS proti rituálním vraždám dětí elitami
  https://www.youtube.com/watch?v=a-crHefHiWc
  Obchod s lidmi,dětmi,orgány,drogami,zbraněmi,zahlcují svět jedy,…to jsou ty samé struktury,ty samé orgány a mocné lóže,které to provádějí.

  PS:Vše souvisí se vším.To,co v sobě člověk potlačuje již tisíce let,se nyní
  zobrazuje v této realitě natvrdo.Nyní ještě v horší podobě,nakolik se vše
  ukrývá pod koberec a tutlá.Paradox je v tom,že tito pomatenci,o kterých je
  ve videu řeč,tomu všemu ještě i věří.Vyrůstali a žijí v jiné realitě.Jsou
  naučeni se dívat na lidi jako na spodinu,jako na majetek,se kterým si mohou
  dělat,co se jim zamane.Hrají si na bohy,jsou však žebráky,pro svou chudobu srdce.
  Genocida tu vesele pokračuje.Otázkou je dokdy si lidé nechají šlapat sami
  po sobě,s klapkami na očích.Pro ty,co věří na karmu,je otázkou,jaké důsledky
  si sami ponesou za to,že neudělali pro své děti(tedy pro sebe) nic.

  1. ad: Genocida tu vesele pokračuje.

   Ano, bohužel… A má milióny „skrytých“ a zdánlivě „neviditelných“ podob.

  2. „Genocida tu vesele pokračuje.“

   Nějaký osadník v 19.století na území severní Ameriky si mohl říci. Za svůj život v novém domově jsem zabil asi sedm indiánů a na čtyřicet bizonů. Nepřipustil si, že šlo o genocidu původního obyvatelstva a bizonů. Naopak, mohl si říci, že udělal pro své děti (tedy pro sebe) dost.

   1. Inteligenční idiocie,ať již mentální nebo emocionální,je již jen důsledkem násilí páchaném na duši.
    Duše se uzavře(„odchází Láska bezpodmínečná“) a duch(mysl) degraduje.
    Duch a Duše jsou spojenými nádobami od Počátku.

    https://sk.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADda_%28pr%C3%A1vo%29
    Genocída alebo genocídium je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin. Známa je napríklad genocída židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Je tým najťažším zločinom proti ľudskosti. Podľa medzinárodného práva je genocída NEPREMLČATEĽNÝ medzinárodný zločin.

    1.Idiot(snížené IQ) je v rámci lékařství zastaralé označení pro člověka postiženého těžkou mentální retardací (též

    slabomyslností či oligofrenií), tj. s narušenými psychickými funkcemi. Možnosti vzdělávání při takto silném

    postižení jsou většinou silně omezené.
    2.Psychosociální zakrňování, psychofyzická retardace, jako následky deprivace(snížení EQ)
    http://eridanus.cz/id32402/ve%282da/ve%282dy_o_c%282loveku/psychologie/Moc_dotyku.htm

    deprivace
    Význam:
    • ztráta, zbavení, nedostatek něčeho
    • strádání z nedostatku smyslových podnětů
    • dlouhodobé a významné strádání v oblasti základních lidských potřeb

    http://nassmer.blogspot.cz/2013/06/koncentracni-tabory-ve-sluzbach.html
    http://nassmer.blogspot.cz/2013/07/demokraticke-brutalni-sireni-moci-aneb.html

    1. Hvězdičko, s tématem mých článků tato Vaše charakteristika příliš nesouvisí. Dosti často Vám unikají souvislosti, ale s tím nic nenadělám. Na druhé straně je zajímavé, co všechno umíte vyčíst.

     K vysvětlení genocidy :
     Indiáni např.Severní Ameriky – uvádí se původně od 2,5 do 10ti milionů původních obyvatel. V r.1900 zůstalo cca 250 tis.. Byla to genocida – nejméně devět desetin vyvražděno?

     Bizoni – před příchodem bělochů se jich odhaduje na 30 až 50 milionů kusů. V roce 1889 tak zbylo pouhých 542 bizonů, především v chráněných územích a v zoologických zahradách. Genocida jako prase.

     Pěkný den a pěkné záběry do oblastí samostudia psychických poruch a nemocí.
     Václav Žáček

    2. 1.Řeknu ti to tak starobiblicky:Tvůj duch falešného ega ulehl se svou manželkou Pýchou a ona ti porodila syna,který se jmenuje Zášť a s druhou manželkou Strachem sis splodil ducha Ješitnost.
     Podle Koránu:Vystavuješ na odiv ozdoby manželek tvého harému a ještě po nich chceš,aby dupaly a všechny ty ozdoby se hlučně ozývaly.Měl bys je raději zahalit závojem.

     2.Moudrý se učí na chybách druhých ,protože si je vědom toho,že jsou to zkušenosti,které již nemusí absolvovat.Pokud tyto zkušenosti nepochopí ,pohrdá jimi,zatracuje lidi,kteří tyto chyby podstoupili,pak si je přímo zapisuje do své vlastní knihy života ,protože je to lekce,kterou si dřív nebo později zopakuje.A to tak dlouho,než mu to celé docvakne.Hlavně to,že na jednom jevišti všichni stojíme,na sobě lidské šaty jako kostýmy herců máme.
     Přísloví 22:3
     „Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.“
     „Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

     Takže každý Pistis(koláč) z Sofie(Moudrosti) v sobě láskou oživ porozuměním a pochopením,protože moudrost nepozvedneš mocnostmi,jež svírají tvou mysl,tedy svou vlastní sebelítostí(nenávistí,závistí), ani ulpěním na iluzích(představách a domněnkách) tohoto světa a násilím již vůbec ne,protože každé násilí plodí jen násilí další,plodí další chudobu srdce,tedy zlo.

     3.Utíkají ti souvislosti,neboť operuješ tady s genocidou na bizonech,ale mnějde o GENOCIDY NA DĚTECH V SOUČASNOSTI.Jedna genocida je na nich páchaná diktaturou společnosti a škol,další je ještě horší,neboť jde o PEDOFILII a její různé odnože,včetně neskutečného fyzického a psychického násilí nejen na honech na živou lidskou zvěř,ale hlavně při KULTOVNÍCH OBĚTECH za podpory katolické církve a papeže,který sám je již usvědčen a obžalován jako i ten minulý.
     Děti se dnes jako oběti rozsekávají na kusy na oltářích hned potom
     co je na nich spácháno sexuální násilí.Mluvíme i o kojencích!
     Děti nám mizí před očima,jsou odebírány jako sociální oběti
     (důvody:matka neupekla dort dítěti k narozeninám,otec příliš
     rychle krmil dítě z kojenecké flašky,..),jsou unášeny a obchoduje se s nimi.Jsou prodávány nejen na sex,jsou zneužívány na otrockou práci,jsou obětmi válek a orgií!O nesmyslných obřízkách nemluvě!
     A to se týká i SR a ČR.Právní ochrana je nastavena takovým způsobem,aby se o tom lidé nemohli dozvědět,nikoliv aby je chránily.
     Všechno se dokonale tutlá,a tak také přikládám sekeru ke kořeni, tedy s pomocí Otcovou neboť nevím jak ty,ale se mnou to otřáslo hodně.Tedy zjištění příčiny,jejíž důsledky nabraly přímo lavinové síly.
     Jedna chyba z minulosti je jako jedna rakovinová buňka,která začla předávat deformované nebo lživé informace dalším buňkám,a tak došlo k rakovinové invazi a následné zkáze celého organismu,nakolik buňky,které byly součástí organismu,aniž by tušily začnou bojovat proti němu,tedy proti životu samému.
     Pedofílie a další psychické poruchy proti přirozenosti jsou důsledkem nezpracované sexuality,tedy zvířecí přirozenosti lidského těla a tisíce let předávaných desinformací nejen katolickou,
     židovskou nebo islámskou církví .
     Tragické důsledky se však nedají opravit nenávistí,zabíjením nebo hněvem.Je třeba hodně odvahy nalézt v sobě Střed,tedy bod spojení rozumu a citu láskou bezpodmínečnou a zůstat nad věcí.Protože jen tak se dá uvidět Moudrost.
     Každé další násilí plodí jen další násilí a zlo.No zavírat oči ze strachu se nevyplácí.

     4.Matoušem bych se neoháněla,protože Starý Zákon usvědčuje ten Nový ze LŽÍ.A to už se týká GENOCIDY spáchanÉ na lidstvu účelově skrze moci.Důsledky jsou katastrofální.
     Nejen Starý Zákon je o VNITŘNÍM životě,nikoliv vnějším.

     PS:Nikdo se nerodí zlodějem,psychopatem,vrahem,posměvačem,
     arogantním hovadem,židem,křesťanem,muslimem,inženýrem,atd….
     k tomujej dovede vždy jen rodina a společnost.

     Přísloví:
     10Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků,
     11neboť jejich zastánce je mocný, on povede jejich spor proti tobě.

    3. ad./ „Utíkají ti souvislosti,…..“
     Nezapomínejte na neměnný zákon Spravedlnosti, zákon karmického vyrovnání.
     Cokoliv, co je, co se děje jednotlivci / a ti tvoří i celé národy /, nakonec i ta genocida, má příčinu v předchozích životech – i toho dnešního dítěte.

     Ano, jeví se to mnohdy jako nelidské, snad i nepochopitelné – ale jako odplata za něco vykonaného, nelidského v předchozím životě /životech/ ?? Je to nezpochybnitelný Zákon. A tedy – kdo ví,co ty „DĚTI SOUČASNOSTI“ provedly v minulém životě. A co provedli jejich rodiče??

     „Moudrý se učí na chybách druhých…“ – ano, souhlasím
     „Zatracuje lid…“ – špatné, také je mi to odporné

     „Tedy zjištění příčiny,jejíž důsledky nabraly přímo lavinové síly.“ – příčina = setba není známá. Ale to o rakovinové buňce je dobře popsáno. Každý jeden člověk žije svůj život, koná, činí skutky a je nutné si uvědomit, že i myšlenky se počítají. Bez nich nevznikají činy – skutky. A zase jsem u zákona příčiny a důsledku.

     Matouš, kap.12:
     33 Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci.
     34 Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!
     35 Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé.
     36 Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.

     Závěr na Vaše PS:
     „Nikdo se nerodí zlodějem,psychopatem,vrahem,posměvačem,
     arogantním hovadem,židem,křesťanem,muslimem,inženýrem,atd….
     k tomu jej dovede vždy jen rodina a společnost.“ – neboli karmické vazby, neboli setba byla uskutečněna a vyroste úroda. Nic víc.

     Ale pak je tu nástroj Jeho Milosti.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

  3. ..“Ano,je šance tomu všemu porozumět a pochopit,proč se vše děje tak,jak se děje.
   Řešení se opravdu nachází v Bibli,neboť v ní jde o psychologii.“..

   RESENI SE NENACHAZI JEN V BIBLI ..

 10. Zaujímavé téma: Genocída…

  Podla mňa najväčším ,,Genocidmanom“, bol nejaký bôžik, prezývaný Hospodin , ktorý pri umelo založenej Potope sveta utopil niekľko milionov člobrdov a každý to považuje akože to bolo O.K..

  A prečo tento otrlý Genocidman ,,nevytopí“ teraz a ihneď taký Vatikán, kde sa to hemží buzerantami a pedofilmi, ako kanál potkanmi …

  Dokonca aj ,,bigotní“ Američenia natočili teraz film o katolíckych perverzákoch a teraz tento film dostal aj Oskára…

  Asi to nepoteší toho Tajtrlíka vo Vatikáne, ktorý sa tvári, ako betonový ,,svätý za dedinou“…

  Však čo ON, za to nemôže . To robí tá vysoká cirkevná vrchnosť bez jeho požehnania , lebo však kam s ,,ejakulátom“, ktorý sa už vytvoril ,,vo vajciach“…Ženská vagína je tabu, tak šup to do riti miništranta , či opustené dieťa v cirkevnom ,,bordeli“…

  Hlavné ,že je oslavovaný ako ,,katolícky“ reformátor. Nohy na Velkú noc vraj umyje po 2016 rokoch od vzniku tohto perverzného zvyku aj menejcennej bytosti, akou je ,,vaginálna bytosť“, stvorená hlavne ako ,,pomocník“ pre Adamčoka…

 11. ad: 1.Řeknu ti to tak starobiblicky:Tvůj duch falešného ega ulehl se svou manželkou Pýchou a ona ti porodila syna,který se jmenuje Zášť a s druhou manželkou Strachem sis splodil ducha Ješitnost.

  Nepochopí, není mu dáno, hvězdičko. Taky odpovím „starobiblicky“:
  A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte.
  Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a já abych jich neuzdravil.

 12. ad.Tedy zjištění příčiny,jejíž důsledky nabraly přímo lavinové síly.“ – příčina = setba není známá.
  Ale je známá,proto o ní píšu.
  ad…. i myšlenky se počítají. Bez nich nevznikají činy – skutky
  Přesně tak.Duch není nad hmotou,Duch je hmotou,myšlenky jsou hmotou…

  ad.ke karmě: Karma spočívá v tvé mysli.Karmou je lidská mysl,na kterou má vliv Božský Otec.
  Velmi snadno tě odvede v mysli jinam,než chceš.
  „Miluj i Tar,aby bohů děl a načetl až tam,kam dospěl si.“
  ————

  10 hlavních bludů New Age a jejich uvedení na pravou míru
  New Age přináší mnoho dobrého, ale má i své horší stránky. Lidé mohou pod jeho vlivem snadno podlehnout některým nebezpečným přesvědčením. K těm nejznámějším patří mýtus o tom, že hněv je vždycky špatný, že negativní věci je lepší nevidět a že pravda se jaksi prodá sama – a tak za ni není nutné bojovat.

  z Waking Times

  Poznámka editora: Tento seznam sestavili a utřídili na základě videí Marka Passia Brendan D. Murphy, Tim McClew

  a Juliet J. Carter.

  „Opravdový soucit dokáže jednomu pěkně zatopit a o některých dnech není příjemný. Jestli nejsi připraven na OHEŇ, najdi si nějakého newageáckého, slaďoučkého, permanentně se usmívajícího učitele a nauč se onálepkovat si ego duchovně znějícími výrazy. Ale od těch, co praktikují OPRAVDOVÝ SOUCIT, se drž radši dál, protože by ti připálili prdel, kamaráde.“ – Ken Wilber

  10 základních klamů New Age podle Marka Passia

  1. Ignorujte všechno „negativní“

  Představa, že soustředěním se na negativní záležitosti všechno jen zhoršíte, je nesprávná. To ignorováním negativních věcí všechno zhoršíte – stejně jako kdybyste ignorovali příznaky nemoci. Pokud si odmítáte připouštět negativní informace, protože z nich máte nepříjemný pocit, dobrovolně se rozhodujete zůstat ve stavu neznalosti, nevědomosti.

  Správný přístup: Vnímat negativní věci takové, jaké jsou. Jen pak je možné obrnit se proti jejich nedobrým důsledkům a možná se jim i úplně vyhnout.

  2. Nikdy se nesmíte rozzlobit

  „Nikdo by se nikdy neměl zlobit. Hněv je emoce, kterou musíte úplně vymýtit.“

  Správný přístup: Neoprávněný a nekontrolovaný vztek je sice pro osobní vývoj i pro kolektivní úsilí o vyvolání hromadné změny kontraproduktivní, ale spravedlivé rozhořčení může představovat důležitou motivaci ke zrealizování pozitivních změn světa. Jestli vás nerozhořčuje, co se kolem vás děje, tak si svého okolí nevšímáte – jste nevědomí.

  3. Všechno je Jedno, tak je to všechno dobré

  Mnoho vyznavačů New Age vnucuje lidem názor, že uvažování v intencích správné x nesprávné je „dualistické“, a tím pádem chybné. Snaží se nás přesvědčit, že VŠECHNO je oukej, protože jsme „všichni Jedno“. To je nebezpečný morální relativismus.

  Správný přístup: „Svědomí“ je „společné vědomí“ (orig. „conscience“ znamená „to know together“), zdravý rozum. Je to znalost objektivního rozdílu mezi tím, co je správné, a tím, co je nesprávné. Žijeme v dualitě, duch není nadřazený hmotě a NENÍ všechno dobré.

  4. Objektivní realita neexistuje

  New Age vyznává solipsismus – ideologii, která říká, že cokoliv mimo vlastní mysl je nejisté, že objektivní realita nemůže existovat a nic nemůže být opravdu poznáno.

  Správný přístup: Vnímání NENÍ realita. Naším úkolem je obojí sladit. Solipsismus je typický znak počátečního stadia duchovního vývoje. Opuštění této vyšinuté ideologie je jasným projevem počátku lidského zrání.

  5. Přijímejte nespravedlnost, nikdy se nebraňte

  To je zneužití meditace a jógy. Hnutí New Age tyto praktiky pokřivilo a učinilo z nich prostředky, které mají pozornost lidí odvrátit od faktu, že byli zotročeni, a usnadnit jim přijetí současného stavu světa jako jakéhosi

  údělu.

  Správný přístup: Pravým účelem meditace je dosažení harmonie mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Pravým účelem jógy je pomoci nám odhalit, jaký je náš životní úkol a motivovat nás k tomu, abychom HO SPLNILI. Začněte říkat ne. Správné používání síly NENÍ totéž co násilí.

  6. Pančovaný zákon přitažlivosti

  Newageácká verze zákona přitažlivosti je z větší části postavena na snaze posloužit svému já.

  Správný přístup: SKUTEČNÝ zákon přitažlivosti je systém univerzálních (nikoli člověkem vytvořených), závazných a neměnných podmínek, které řídí důsledky našeho chování. Je to služba Pravdě, nikoli já. Naši realitu spoluvytváříme v harmonii s přírodním zákonem.

  7. Nastavování druhé tváře (aspoň budou obě stejně červené!)

  Falešná představa bezvýhradného odpouštění.

  Správný přístup: Pravé odpuštění NEZNAMENÁ vytrvalé omlouvání záměrného páchání zlých skutků, které se nekonečněkrát opakuje. To je v nejlepším případě naivita a v tom nejhorším napomáhání zlu. Musíme se za sebe umět postavit a NESMÍME tolerovat škodlivé jednání ostatních.

  8. Strach z chaosu

  „Jestliže se vzdám svých svobod, budu v bezpečí.“ V současném systému kontroly a otroctví jde o omezování svobodné vůle a aspirací prostřednictvím ničení možností. Je to smrt představivosti.

  Správný přístup: Pravá svoboda zahrnuje nekonečné množství možností, k nimž nevyhnutelně patří i možnost chaosu. To je třeba přijmout bez strachu, máme-li být skutečně svobodní. Anarchie neznamená chaos. Znamená absenci pánů a vládců. Musíme přestat věřit v autoritu.

  9. Pořád se musíme cítit dobře

  Touha cítit se příjemně je vrozená a naši vládci na tu strunu rádi hrají. Neustále se nás snaží rozptylovat dalšími a dalšími způsoby, jen abychom se izolovali od reality.

  Správný přístup: Pravda o současném stavu věcí BY MĚLA způsobovat, že se nebudeme cítit příjemně. Říká se tomu mít otevřené oči. Ten nepříjemný pocit bychom měli využít jako motivaci k provedení OPRAVDOVÉ ZMĚNY světa prostřednictvím ČINŮ.

  „Člověk se nestane osvíceným tím, že si představuje jakési postavy světla, ale tím, že učiní temnotu vědomou. Ten druhý postup je nicméně nepříjemný, a proto nepopulární.“ —Carl Jung

  10. Pravdu není nutné bránit

  „Nikdy nikomu neodporujte kvůli tomu, že vykládá blbosti (i kdyby škodily lidem). Bránit pravdu není třeba.“

  Správný přístup: MY jsme nástroje, jejichž prostřednictvím Pravda operuje v tomto světě. Darebáci by měli být pohnáni k zodpovědnosti. Můžeme zde vytvořit jinou realitu, pokud si dáme tu práci, abychom zjistili Pravdu a abychom v sobě probudili Odvahu a Vůli bránit ji za jakoukoliv cenu.

  Pár myšlenek na závěr

  „To, co lze pravdou zničit, by mělo být takto zničeno.“—P. C. Hodgell

  „Když jste zjistili, jak ničivé účinky má fluorid, a podělili jste se o ty informace s ostatními, byli jste kritičtí? …ano, protože kritické uvažování je nedílným prvkem jakéhokoli hodnocení. Celá ta pseudoduchovní KULTura je toxická… perfektně se hodí k tomu blahosklonnému přístupu všech těch duhových fašistů a příslušníků pozitivní policie, co by vám rádi nakukali, že smoothies, jóga, permakultura, recyklace a prozpěvování jmen momentálně frčících hinduistických božstev… je to jediné, co vám pomůže dupnout na brzdy té stupňující se apokalypse, která se na nás valí. Jen před nimi proboha nemluvte o genocidě, o pedofilii nebo o globálních klamech a podvodech. A každá zmínka o alienech nebo o Měsíci je v jejich kruzích jasným hřebíčkem do rakve vaší reputace.“ – Juliet J.

  Carter

  http://www.osud.cz/10-hlavnich-bludu-new-age-jejich-uvedeni-na-pravou-miru
  http://www.wakingtimes.com/2016/02/13/10-basic-new-age-deceptions-and-how-to-correct-them/

 13. Pro Honzu

  ad.Nepochopí, není mu dáno,..

  Pro přeplněný pohár nevidí a neslyší.

  ad.Izajáš -> Matouš

  Průser je v tom,že kniha Izajáš není proroctvím,ale týká se vnitřní cesty
  každého člověka.Ono vůbec Starý Zákon není proroctvími.Prorok=Moudrý stařec,
  který člověka směřuje zpět k Bohu přes vlastní sebepoznání se vpravdě.
  *Prorok= „pro zbytek“= pro zbytek celku

 14. Ve Starém Zákoně jsou docela podrobně jsou rozepsány různé kombinace myšlenek a emocí,i jejich důsledků.Ve Starém Zákoně jde o generování,tedy tvorbu vědomí podle určitých pravidel.Tato pravidla jsou zákonitostí ,kterou si zde každý prošel ,prochází nebo projde.Takže Starý Zákon je návodem,jak se rozložit a znovu poskládat.A to vše z jediného důvodu,pro spojení dvou inteligencí v jednu.Jde o vývoj psýché,tedy vnitřního světa(mysl,duše) v nás samých.

  Starý Zákon usvědčí ten Nový ze lži.O tom jsem však již tady psala.

  Vzpomínky se mohou dědit prostřednictvím DNA
  http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/528-vzpominky-se-mohou-dedit-prostrednictvim-dna

  => všechny ty prožitky při hypnózách,regresích,změněných stavech vědomí,atd. se nachází v DNA těla.Vzpomínky nejsou vlastní,Netýkají se duše.
  Ti vědci na to časem přijdou,ale neobjevili nic nové,protože o tom všem je již ve Starém Zákoně psáno.Připomnělo mi to „humornou situaci,o které rád vypráví Nássim Haramein,když v jedné staré knihovněnašel tisíce let staré záznamy o objevu,ke kterému došel i on sám vlastní prací,na níž byl hrdý.Nešlo mu
  do hlavy jak je možné,že někdo před asi třemi tisíci lety objevil to,co objevil on nyní.To je nářez pro ego a obrovská zkušenost,že zde není nic,co by už dávno neexistovalo.
  Rozumím mu,protože to samé se stalo i mně samé s Biblí a jsem si vědoma i toho,že milostí Otcovou.Spouštěčem bylo osočování Boha a Bible zde na Gnosis.Znala jsem Otce,a tak mi věty ze StaréhoZákona,předkládané diskutujícími na Gnosis jako doklad strašlivého netvora vůbec k němu neseděly.
  Pak mne Otec navigoval a já jsem uviděla souvislosti.(Otec je Navigátor)
  Začala jsem se učit překládat texty ze Starého Zákona.Všemu se dá naučit rozumět.
  Po čase jsem zjistila,že se dají překládat i jiná písma.Pokud by se jednalo o pár slov,jednalo by se o náhodu.Jenže je náhoda,že se dápřekládat:
  Genessis,Exodus,Izajáš,Ezechiel,Janovo zjevení,…a také texty pyramid(odkazy do budoucnosti),texty Etrusků,Nostradamus?Také v Gítě je spoustaobrazů,ale i nehorázných chyb v překladech,a to tak zásadních,že převrací celé učení na hlavu.
  Podle toho se dá poznat spoustu plevele.A aby toho nebylo málo,dá se překládat i Korán,který k mému včerejšímu úžasu opěvuje Velkou Matku a ženství vůbec.A to již náhoda NENÍ!
  Že je to zde celé na hlavu obrácené,je důkazem existence dvou Sil opačné povahy.Jedni se bijí o zem,a jezdí do Mekky uctívat Velkou Matku,aniž by to jen tušili.Další se bijí o zeď,provádí obřízky a jedíkošér jídlo,aniž by jen tušili,co je slovy vyjádřeno skutečně.Další se marně nechávají křtít jako lidská
  mimina a na kříži je keltský Bůh Esus,Hesus(Ježíš),nebo růže,tedy spojka mezi světy duch a duše.
  Ani se nedivím,protože ve Starém Zákoně lze krásně uvidět nejen Keltské Poznání,ale i Toltécké,učení Slovanů i poznání Východu.Jen koptština je úžasnou směsicí jazyků,která však ukazuje na to,jak ještě zcela nedávno dokázali lidé ,kmeny,rody,spolunažívat v míru.Ono stačí nějaká živelná pohroma a vždy se najdou „kokoti“,kteří této situace využijí ve svůj osobní prospěch.Takto se dá zneužít náboženství k udržení moci.Genocida na Keltech a Slovanech
  v Evropě a na kontinentech Ameriky,kde žili Slované i Keltové tisíce let předna šim letopočtem(a o čem církev věděla),genocida na původních národech v Asii..
  Největší genocida je však spáchána na člověku samém,protože mu byla ukradena identita,byla mu ukřižováno SPOJENÍ se Zdrojem,s Otcem-Matkou a důsledky této genocidy můžeme vidět nejen okolo sebe.
  -člověk je od mala učen lžím,je naučen falešným domněnkám a představám
  -vyrůstá ve lžích a polopravdách
  -ukradená je minulost(historie),aby nemohl nalézt chyby v minulosti,protože bez poznání příčin
  důsledků,které musí snášet,se z místa nepohne nikdo ani o krok dál
  -historie je skutečně zfalšována
  -boří se kulturní památky,tedy důkazy skutečné lidské historie(Afganistán,Irák,Líbye,Sýrie,..)
  -nechávají se zde rozdmýchávat rozpory např.:
  evoluce versus kreacionismus,aniž by se tyto dvě teorie spojily v jedno praktické poznání.Nebo další téma:byl Ježíš ženatý?Lidé se hádají a to jde pěkně na ruku samotné církvi.Je totiž lepší,aby se dohadovali o pitomostech,než aby se kdo pídil,jestli zde skutečně taková osoba žila.Zlá reklama je přece také reklama.Tzv.Tomášovo evangelium,přestože posloužilo jako výchozí pro vznik dalších,je přeloženo církevní inkvizicí záměrně tak,aby v každé větě figurovalo jméno Ježíš.V koptském textu se však toto jméno nevyskytuje.No a překladatelé jsou většinou lidé,kteří sice studovali jazyky,ale nemají ani tušení,o čem texty jsou.Texty Bible byly také překládány všelijak,naposledy jezuity
  po bitvě na Bílé Hoře,kdy převzali i Karlovu univerzitu.Jezuité pomáhali velmi zdatně při genocidách na Moravě,při likvidaci povstání,ale tzv.Habánů.Habáni byli a stále jsou živým obrazem soběstačného života Slovanů,rodového zřízení,které zde bylo genocidou odstraňováno celá staletí.Jak je jinak vůbec možné,že zmizely stovky měst a tisíce sídlišť z povrchu zemského,která zde byla ještěv 8.století.Okolo roku 1850 byly vystěhováni i poslední obyvatelé z Valašska,kteří věděli víc než měli,do Ameriky.Je otázkou,jestli se tam vůbec dostali,protože utichly vody o ďurách,které by prozradily přítomnost PYRAMID na Moravě.

  Nastal čas,kdy se Bůh nechává poznat vpravdě a vytahuje esa z rukávu.

  1. Hvězdičko, těžko se reaguje na text, který prolétá většinou historie a negativních jevů společností všech dob. Kromě špatné interpretace všech náboženství a historie se lidstvu dost věcí podařilo, hlavně přežít za mnohem horších podmínek. Věřím, že přežije i katastrofické scénáře a nové intuitivní překlady z dávných jazyků.
   Hvězdička píše:
   „Habáni byli a stále jsou živým obrazem soběstačného života Slovanů,rodového zřízení,které zde bylo genocidou odstraňováno celá staletí.Jak je jinak vůbec možné,že zmizely stovky měst a tisíce sídlišť z povrchu zemského,která zde byla ještěv 8.století.“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Hab%C3%A1ni
   Habáni ( novokřtěnci) -hnutí vzniklo v roce 1525 ve Švýcarsku. Habáni pocházeli převážně z Německa mluvili německy a přišli po porážce selské války na Moravu, kde byli asi 100 let.

   Pokud si budete číst o příchodu Slovanů, Sámova říše a Velká Morava, tak stovky měst těžko. 200 let se jižní morava dotýkla a trpěla od avarského kaganátu, který porazil a oslabil až Karel Veliký. Pokud tedy něco bylo zničeno u nás v 8.století, tak hlavně Avary, kteří se živili loupením a vybíráním poplatků.

   * píše :
   „.Genocida na Keltech a Slovanech v Evropě a na kontinentech Ameriky,kde žili Slované i Keltové tisíce let předna šim letopočtem(a o čem církev věděla),genocida na původních národech v Asii..“
   No to je prohrábnutí vlasů a mozkových závitů pod nimi. O Slovanech a Keltech tisíce let před naším letopočtem nikdo neslyšel, ani církev ( katolická), která tehdy neexistovala. Původem asijští Hunové, Avaři (a Bulhaři),se dopuštěli genocidy na národech Evropa včetně slovanských kmenů, které se před nimi posouvaly do střední jižní Evropy 6-8 stol. Poději turecké kneny ,Tatři a Mongolové. Takže Evropa trpěla od Asiatů a později v kolonálních říších to bylo v Asii různé, genocidu milionů lidí vlastního národa měl na svědomí Pol Pot i Mao Ce-tung.
   http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/528-vzpominky-se-mohou-dedit-prostrednictvim-dna
   „„Takový fenomén by mohl přispět k etiologii a potenciálnímu mezigeneračnímu přenosu rizika neuropsychiatrických poruch jako jsou fóbie, úzkost a posttraumatická stresová porucha. Naznačuje to, že zkušenosti jsou nějakým způsobem přenášeny z mozku do genomu a mohou tak být předávány dalším generacím.“
   Prokázáno u myší. „Tyto typy výsledků jsou povzbuzující, když naznačují, že transgenerační přenos existuje a je zprostředkován epigenetikou, ale než bude možné extrapolovat tato zjištění na člověka, bude zapotřebí pečlivějších mechanistických studií živočišných modelů.“
   Takže heslo epigenetika a už končím.

   1. 1.ad.Kromě špatné interpretace všech náboženství a historie…

    Ono je to „dítěti doby“ velmi těžko pochopitelné a ani ve snu by mu nenapadlo,že právě zhovadilé interpretace Písem rozumářskými knězi jsou tou příčinou katasrofických scénářů nejen pravé historie,ale právě i současnosti.Katastrofické scénáře těchto rozumářů a nenasytnost po bohatství a moci způsobily mnoho násilí,tedy zla.

    2.Polpotovský režim podporovaný Usa a Velkou Británií je vzorovým příkladem
    mazání skutečné historie a lidské identity,tak jako tomu bylo a bohužel stále
    je nejen v historii,ale i současnosti.A to nejen v Evropě.

    3. ad.intuitivní překlady z dávných jazyků
    Intuice je energie,která působí na mysl a která člověku pomáhá.Intuice a vlastní zkušenost mne upozornily,že tu něco nesedí.Božský Otec mne navigoval k tomu,že jsem našla již téměř hotový překladový slovník,podle kterého si lidé budou moci sami tyto staré texty a knih Starého Zákona nebo Koránu překládat a ověřovat si svá poznání,tedy své vlastní zkušenosti.
    Špatné interpretace Písem ,násilí spáchané i na Vás samém způsobily,že jste je přijal,ať již z nevědomosti,strachu,naivity nebo strachu z odsouzení,atd.
    Mnoho lidí je na tom zcela stejně.Také jsem byla držena v této iluzi.
    Ale nyní jste již ve věku,kdy se můžete sám rozhodnout ověřit si získané
    informace na základě vlastních zkušeností.Tedy buď získané informace dokážete
    nebo vyvrátíte.To je vědecký přístup.K tomu budete muset podniknout cestu
    do vlastního nitra.Je to hodně bolestivá záležitost protože se seznamujete i
    se svými stinnými stránkami.

    4.Na wikipedie skutečně nelze nalézt to,kým jsme vpravdě,odkud a kam kráčíme.

    5.Úžasné na těch Písmech je,že lidé o svém nitru a psychologii člověka věděli
    před tisíci lety mnohem více ,než člověk současný.Věděli,že se mohou ve svém
    nitru spojit s Otcem-Matkou.A také věděli,že přijde čas,kdy budou lidé tyto
    informace potřebovat jako sůl.Zaznamenávali je pro sebe do budoucnosti.
    To my jsme tou jejich budoucností.Umírali tady lidé zbytečně?

    6.Historie,to je to,co už BYLO.Potřebná je především k nalézání Příčin důsledků,které nyní lidé snáší,aby našli společná řešení a společnou řeč.
    Nikoliv k tomu,aby byla jejich brzdou.

    7.Hlavním tématem mého příspěvku je však GENOCIDA páchaná na dětech:
    pedofílie ve všech jejích projevech,obchodování s dětmi,války,násilí páchané
    těm,kteří nám tu prostřednictvím Božského Otce a Matky,přivedou na svět
    další „šaty“.No a pak budeme zakoušet to,co jmse společně nepořešili nyní.
    a budeme se znovu divit,jak mohli naši předkové něco takové vůbec dopustit.
    A nebo také ne.DNA umí zpívat hodně smutné písně.
    ————————
    např.:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsk%C3%BD_geograf

    Popis měst a míst na severní straně Dunaje.

    Tito jsou, kteří sídlí poblíž končin Dánů; nazývají se Nortabtrezi[pozn. 1] – je tam území, ve kterém je 53 měst, rozdělených podle svých knížat. Vuilci,[pozn. 2] kde je 95 měst a čtyři území. Linaa[pozn. 3] je lid, který má 7 měst. Blízko nich sídlí ti, které nazývají Bethenici, Smeldingon a Morizani,[pozn. 4] kteří mají 11 měst. Vedle nich jsou ti, kteří se nazývají Hehfeldi[pozn. 5] a kteří mají 8 měst. Vedle nich je území, které nazývají Surbi,[pozn. 6] v kterémžto území je více (oblastí) a které má 50 měst. Vedle nich jsou ti, které nazývají Talaminzi,[pozn. 7] kteří mají 14 měst. Betheimare [Becheimare],[pozn. 8] u kterých je 15 měst. Marharii[pozn. 9] mají 11 měst. Vulgarii[pozn. 10] jsou rozsáhlé území a početný lid, mající 5 měst; poněvadž je jich velké množství, není jejich zvykem míti města. Je lid, který nazývají Merehani;[pozn. 11] tito mají 30 měst. To jsou území, která hraničí s našimi končinami. Tito jsou, kteří sídlí vedle těchto krajin: Osterabtrezi,[pozn. 12] kde je více než 100 měst, Miloxi,[pozn. 13] kde je 67 měst. Phesnuzi[pozn. 13] mají 70 měst. Tlaidesi[pozn. 13] mají více než 200 měst. Glopeani,[pozn. 14] u nichž je 400 měst nebo i více. Zuireani[pozn. 15] mají 325 měst. Busani[pozn. 16] mají 231 měst. Sittici,[pozn. 13] území nezměrné lidem a přepevnými městy. Stadici,[pozn. 13] u nichž je 516 měst a nesčetný lid. Sebbirozi[pozn. 13] mají 90 měst. Unlizi,[pozn. 17] početný lid, 318 měst. Neriuani[pozn. 13] mají 78 měst. Artorozi[pozn. 13] mají 145, lid (to) velmi lítý. Epataradici[pozn. 13] mají 263 měst. Vuillerozi[pozn. 13] mají 180 měst. Zabrozi [pozn. 13] mají 212 měst. Znetalici[pozn. 13] mají 74 měst. Aturezani[pozn. 13] mají 104 měst. Chozirozi[pozn. 13] mají 250 měst. Lendizi[pozn. 18] mají 98 měst. Thafnezi [pozn. 13] mají 257 měst. Zeriuani,[pozn. 13] což takové je království, že z něho pošly a svůj původ odvozují všechny národy Slovanů, jak ujišťují. Prissani[pozn. 19] (mají) 70 měst. Velunzani[pozn. 20] 70 měst. Bruzi[pozn. 21] jsou ze všech stran rozsáhlejší než (vzdálenost) od Enže k Rýnu. Vuizunbeire .[pozn. 13] Caziri[pozn. 22] 100 měst. Ruzzi,[pozn. 23] Forsderen liudi,[pozn. 13] Fresiti,[pozn. 13] Serauici,[pozn. 13] Lucolane,[pozn. 13] Ungare,[pozn. 24] Vuislane,[pozn. 25] Sleenzane[pozn. 26] 15 měst. Lunsizi[pozn. 27] 30 měst. Dadosesani[pozn. 28] 20 měst. Milzane[pozn. 29] 30 měst. Besunzane[pozn. 30] 2 města, Verizane[pozn. 13] 10 měst. Fraganeo[pozn. 13] 40 měst. Lupiglaa[pozn. 13] 30 měst. Opolini[pozn. 31] 20 měst. Golensizi[pozn. 32] 5 měst.

    Suevi nejsou zrozeni, ale rozseti. Beire se nenazývají Bavoři, ale Baioarii podle řeky Boia.

    PS:Ta nejdůležitější,nejbolestivější,ale i nejkrásnější mystéria se dějí uvnitř člověka.Podle toho se pak projevují i vně.

   2. Pardale,priznavam,ze ne vzdy chapu co * pise,a nekdy si rikam,kde na ta „moudra“ chodi. Ale opirat se o „tzv.historicke zaznamy“ je rovnez naivni pohled.
    Co se tyce Ameriky – napr. byly nalezeny pohrebiste irskeho typu.Byly nalezeny predmety a kostry lidi,ktere vubec nepasuji do obrazu predkolumbovske ameriky,jak nam ji lici skolni historie. Uz v knizce Masky Bohu od Josepha Cammbela vydane v 1959 zminuje cinsky vliv na nektere andske kultury.Dnes to pousti i na history chanelu,jak cinane casto preplouvali Pacifik a meli styky s jihoamerickymi kulturami. Popis bohu ci zakladatelu nekterych americkych kultur v jejich mytech zminuje postavy bile pleti a s plnovousem.Je jedno kdo to byl,jestli Slovane,Fenicane,Vikingove,Cinane,apod. Fakt je ten,ze nelze jen slepe verit oficielni historii.

    1. Martasi, Vikingové v Americe byli 1002 Leif Eriksson a o 2 roky později jeho bratr. Američtí indiáni mají krevní skupinu nula ( peruánští indiáni až z 99% skupina nula). To je velmi silný argument pro to, že přešli přes Beringii řádově před 15 000 roky. Evropané začali TRVALE OSIDLOVAT Severní Ameriku až po 1600 ( pole, dobytek, první město Georgetown). Vikingové na New Foulandu vyhynuli. Jakou šanci mohli mít k usídlení ve střední Americe třeba námořníci arabové, Kartaginci , Nearchos velitel loďstva Alexanda Velikého nebo snad i Egypťané, kdyby se jednotlivě dostali do Ameriky? Podobně Polynésané jednotlivě snad mohli dosáhnout Peru.
     Slované nebyli v dávné historii námořní národ. Popsáno je, že se jich mnoho utopilo, když byli Avary ( asi 626) nuceni při dobývání Konstantinopole na lodích z kmenů se pokusit přeplout úžinu Bospor ( širokou v nejužším místě asi 1 km). Dávné kultury jezera Titicaca centrum kultury Tiahuanaca, jsou záhada.

 15. * muzes prosimte uvezt priklad nejakeho spatneho prekladu v Gite ? Mam Prabhupadovu verzi,jine jsem necetl.

  Zajimava zminka o tzv.Habánech – diky :)

  1. Také by mě ty nehorázné chyby v překladu zajímaly a připojuji se k Vaší prosbě.

   Vlastním tentýž překlad. Všechny jednotlivé verše jsou tam uvedeny v originále a pokud ji má i Hvězdička, nebude pro ni problém uvést chyby, které převracejí celé učení na hlavu, jak píše. A pak mám ještě vydání z Votobie Praha / r.2000 /, ze sanskrtského originálu přeložili J.Filipský a J.Vacek.

   Je fakt, že oba překlady vykazují snad v každém verši rozdílnost. Uvedu namátkou dva příklady.
   Kapitola II, verš /sloka / 70:

   Prabhupadova verze překladu – „Klidu a míru může dosáhnout jen ten, koho neznepokojuje neustálý tok tužeb-jež přicházejí stejně, jako se řeky vlévají do oceánu, který je tak věčně plněn, ale přesto zůstává vždy klidný-a nikoliv ten, kdo chce tyto touhy ukojit.“

   Vydání Votobia – totéž : „Míru dosáhne jen ten, do něhož vstupují všechny žádosti tak, jako když vody naplňují oceán, který přesto ve svém základě zůstává nehybný, nikoli však člověk, který svým žádostem hoví“

   Myslím, že podstata je však stejná?

   Druhý namátkový příklad: kapitola 6, sloka 16.:
   „Ó Arjuno, nikdo se nemůže stát yoginem, pokud se přejídá nebo jí příliš málo, spí přespříliš nebo naopak spí nestatečně.“

   Votobia: „Sebekáznění však není pro toho, kdo se přejídá, ani pro toho, kdo nejí vůbec, ani pro toho, kdo je náchylný k přílišnému spaní, ani pro toho, kdo příliš spí, Ardžuno.

   Myslím si, že Hvězdička však nemá na mysli takové drobnosti, ale asi bude mít k překladu daleko závažnější vysvětlení.

   Pěkný den do tepla Floridy.
   Václav Žáček

  2. např.:
   kapitola šestá
   verš 27:
   „Yogin,kterého mysl je připoutaná ke Mně,jistě dosáhne nejvyšší dokonalost
   transcendentální blaženosti.Je nad kvalitou vášně,protože realizuje svou kvalitativní
   totožnost s Nejvyšším(Duchem Svatým,s Nadduší,Matkou),a proto je osvobozeným
   od všech reakcí za svoje předcházející činy.“->A proč?
   Protože si je již vědom své podstaty a již se neztotožňuje s myslí,inteligencí atd. svého
   těla,hereckého kostýmu.Ba co víc,je velmi dobře vědom,jak postupovat,aby proměnil
   vodu na víno,umí proměnit víno na krev.Ví,jak chodit po vodě.

   *Nejvyšší->brahma-bhútam(terč H,s Nadduší,s Duchem Svatým,Matkou)

   verš 28:
   Sebeovládnutý yogin,který se takto neustále věnuje yoze,se osvobodí ode všech
   nečistot a dosáhne nejvyšší dokonalou blaženost v transcendentální láskyplné
   službě Pánovi.->špatně přeloženo
   ————————————-
   Jedna věc je překlad,druhá je uspořádání slov ve smyslu:Máma jedla z mísy nebo
   mísa jedla z mámy,kdy rodíl je markantní.Třetí záležitostí je opět používání
   slov k pojmenovávání „obrazů“,která však pro rozumové chápání mají jiný
   význam.V dnešní době tím tuplem.Slova vždy měla i svůj obsah,takže jsou slova,
   ale i jména,která jsou složeninami vícero slov.Další zajímavostí je původní
   jazyk,kde ti může velmi pomoci gutžarátština,ale i jiné jazyky.Souvisí to
   s rodovými zřízeními.Rodové zřízení je díky abstrakci použito z přírody(včely)
   a vůbec ne jen tak pro nic zanic.Dnešnímu člověku připadají rody jako něco
   zastaralé,ale mělo to své důvody.Lidé si byli vědomi důsledků,které přináší
   rozdělování Země skrze iluzního přivlastňování.O krvi a DNA nemluvě.Ženy si
   pamatovaly několik pokolení zpět,jen proto,aby nedocházelo k blízkým rodinným svazkům a tím k degradaci krve,DNA a tím i mysli a vědomí,a samozřejmě k různým nemocem,které dnešní člověk tvrdě zakouší.
   To jen dnešní člověk se dívá na historické události jen z pozice jedince,nikoliv
   z pozice celku(celého těla)Země.Byl a je učen tomu,co chtějí jiní,aby viděl.
   Bez souladu se Zemí,které jsou naše fyzická těla součástí a která zase vrátíme.
   Ale o tom až někdy jindy.

   Země umí mluvit různými jazyky a různými způsoby.
   https://www.youtube.com/watch?v=y-6M_4C0xEM
   https://www.youtube.com/watch?v=o9GFGMlCTMo

   1. Hvězdičce
    A toto mají být ty zásadní a nehorázné chyby v překladu Bhagavatgíty, že „převrací celé učení na hlavu ?? To myslíte vážně ?

    „Také v Gítě je spoustaobrazů,ale i nehorázných chyb v překladech,a to tak zásadních,že převrací celé učení na hlavu.“

    1. to Jaromír
     ad.A toto mají být ty zásadní a nehorázné chyby v překladu Bhagavatgíty, že „převrací celé učení na hlavu ??
     ———————————————
     Uvedla jsem jen jednu jedinou a zásadní.Na ty ostatní si musíte přijít sám.

    2. Fajn,takže další „chyby“ v překladu jste nenašla, jinak by jste se určitě pochlubila viz vaše rozsáhlé předchozí příspěvky a tuto jedinou zase tak zásadní aby převracelo celé učení Bhagavatgíty na hlavu neshledávám.

    3. To *
     Za prve si neuvedla zdroj, z ktere Gity cerpas. Za druhe jsem ve tvem zasadnim prikladu nenasel chyby,ktere by jak pises,prevraceli cele uceni naruby. A tvuj komentar ze na ty ostatni si musi prijit sam ,to je sam o sobe argument jak prase.

   2. Hvězdičko, víte, já žádné jazykové znalosti nemám, třeba vůbec ne v té uváděné gudžarátštině, ale to co jste uvedla, dvě sloky a neuvedla jste celé jejich znění, jak by měly být podle Vás správně přeloženy, tak to není pro mne důkaz toho, co jste napsala:

    „Také v Gítě je spousta obrazů,ale i nehorázných chyb v překladech, a to tak zásadních, že převrací celé učení na hlavu.“

    Vůbec z toho nemám pocit, na Vámi uváděných příkladech,že je celé učení nějak převráceno na hlavu. Kdybyste měla něco „v rukou“, co potvrzuje to zásadní – nehorázné chyby např. – a v jakých překladech, tak bych se spojil s fakultou orientalistiky UK v Praze a s jednou jogínkou, která tam absolvovala celé studium sanskrtu. Měl bych vážný zájem o to to konzultovat.

    Z jakého překladu prosím čerpáte? Ještě mám v pdf Gítu v překladu Rudolfa Janíčka a jak on tam píše tak Bhagavadgíta byla přeložena vícekráte : V r. 1877 vyšel překlad Čuprův, v r. 1900 překlad Procházkův, v r. 1920 překlad Maternové, v r. 1926 vyšla dvě vydání překladu Weinfurterova, v r. 1945
    vyšel také dvakrát překlad Rudolfa Janíčka. A v roce 1976 vydali první český překlad Bhagavadgíty ze sanskrtu Jan Filipský a Jaroslav Vacek.

    Děkuji Vám za snahu.
    Václav Žáček

    1. Hvězdička vlezla na tenký led. Neznaje nic, troufne si zhazovat jedno velké dědictví lidstva.
     Gíta má kolem 680 veršů. Ona si vybrala jeden a na něm „ukazuje“, jak je učení Gíty převrácené !!!!!!
     Neukazuje a ještě doporučuje – vyhledejte si sami.

    2. Pane Luboši, netrapte se tím. Máte pravdu – tenký led je tenký led.

     Hvězdička uvádí jako příklad dva verše z kapitoly šesté , a to 27. – u toho textu se ptá „Proč? a u verše 28. říká „špatně přeloženo“ !

     Kapitola 6. z tzv.královské jógy má mimochodem celkem 47 veršů a vše, co se týká této části Gíty je tam perfektně objasněno.
     Je jisté, že někteří lidé to ale nemusí pochopit. /není jim to dáno/

     Pro mne osobně je Bhagavadgíta velkým zdrojem pro poznání, přímo studnice modra na duchovní cestě a nějaké chybné, vlastně nijaké poukázání od této diskutující, neznamená nic.

     Mějte hezký den.
     Václav Žáček

 16. ad: To * / A tvuj komentar ze na ty ostatni si musi prijit sam ,to je sam o sobe argument jak prase.

  Mýlíš se… Hvězdička „nepracuje“ s argumenty, nepotřebuje je. Není v mých silách Ti to (myšleno, slovy vysvětlit) vysvětlit. Je to „obraz“. Mnohovrstevnatý obraz reality, tak jako je mnohovrstevnatý obraz (odraz ducha) sám o sobě.

  ps: připouštím, je to dřina… dřina jako prase..:-)

  1. Mño ja ti nevim Jendo,kdyz mi nekdo rekne ze neco je cele naruby a uvede( vlastne neuvede) ten priklad,ktery to jako ma cele dokazat,a na zbytek odpovi ze si na to musis prijit sam,tak je ten clovek nejakej žvanil ci co,nebo se dela zajimavym,nevim.I choroba neni vyloucena.

   A pokud * nepouziva argumenty,nepotrebuje je,tak proc se ucastni diskuze ? To potom nechapu.Asi jsem jeste nedospel k videni mnohovrstevnateho obrazu reality… Ach jo ,jdu si radeji pokecat s delfíny.

   1. ad: odpovi ze si na to musis prijit sam

    No vždyť. Hledejte a naleznete, přece…:-)

    1. ad: Ach jo ,jdu si radeji pokecat s delfíny.

     Zkus jim naslouchat Naslouchání je umění. Lhostejno zda delfínům, nebo hvězdičkám..:-) Sebe nepočítám. Vždyť jsem jen hovno ve vesmíru..:-)

 17. Honzo, smutne konštatuješ:

  ….Sebe nepočítám. Vždyť jsem jen hovno ve vesmíru..:-)

  Neber si to tak k srdcu, však vieš, že je to len PUMPA , nemá žiadne pri pitve viditeľné ,,duchovné senzory“, takže je určené len aby drelo celých 24 hodín počas trvania nášho ,,hrubozrnného“ paživota..

  A nie že sa budeš hádzať z prízemia šopy do lajen. Však vieš, že sa Ti nič nestane fyzicky, ale budeš psychicky trpieť, lebo budeš smrdieť…

  A to už bolí…

  Radšej sa dnes úprimne pomodli k posvetenej to babke Terezke z Bombaja..

 18. Martas, píšeš:

  … Ach jo ,jdu si radeji pokecat s delfíny…

  Očúvaj, Ty si snáď vyvolený samotným Duchom svätým, pretože len TEN porozumel reči iného tvora, ktorého ,,posadol“.

  Najprv to bola Tvoja pramatka Eva, ktorá si pokecala s Hadom na strome
  ,,Poznania a báchoriek“ a terazky TY Martasi…

  Ja Ti začnem aj závidieť, pretože to nie je ,,spomenuté“ v Desatore, takže môžem, bez straty desiatky.

  Ale to je aj netaktné, keď Ty ano a JA nie. Čím si si túto výnimočnosť zaslúžil Martasi 300 ?

  Ak mi to samostatne nepošepneš, budem Ťa vydierať, že to nahlásim samotnému tajtrlíkovi z Vatikánu, ktorý je podla svojich vlastných slov aj amatérskym vyháňačom Diabla a iných Nadprirodzených nebytostí. A keďže ani vydieranie nie je porušením Desatora, takže ,,môžem“ a zase nestratím svoju už aj tak ťažko vydobytú desinku..

  A keď Ťa pri nezáveznom pokecávaní si ,ten Delfín zvedie na zlé chodníčky a Hospodin na to dojde, ten Delfín si to odserie a bude do konca Sveta plávať v morskej to vode medzi odpornými žralokmi, ktorý sú na inej vývojovej vetve ako TY a ON.
  Aj jeho potomkovia budú trpieť, lebo za 100-200 rokov bude z morí a oceánov JEDNA ODPORNÁ STOKA. A aby si vedel, bude aj smrdieť…

  Môžem Ťa ubezpečiť ,že Ty z tohoto incidentu vyjdeš bez ,,újmy“ a možno sa dožiješ aj cca 987 rokov, ako oná inkriminovaná Evička a ,,nakazený“ Adamčok……

  Ešte taká ,,neľudská“ prosbička : Nieže ma ,,uriekneš“… Fuj tajbl..

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference