mapa stránek || vyhledávání

Matematika v džungli

Úvodem žertovně – domorodé ženy ceněním svých zubů ocenily, že někteří vypočítaví cizinci jim darovali zrcátka, případně i pozornost. To jim potom jejich muži spočítali, s čímž indiánky nepočítaly – dostat nepočítaných.

indianiV amazonské džungli žije jistý kmen indiánů, kteří prý mají mimozemský původ. Příchod jejich neznámých předků by musel být dávný, nejspíš před tisíciletími. Údajně mluví o přistání talíře – doslova „plecháče“ – na Zemi, ze kterého měli vystoupit jejich vzdálení předci.

O žádném kmeni, který by jim byl příbuzný, není nic známo. Ostatní indiáni vždy sledovali tyto odlišné divochy spíš jen z dálky. Nějaké konkrétní poznatky či snad důkazy jejich původu nelze zjistit, přesto jedna souvislost překvapí.

Jistý příznak naznačuje zvláštnost tohoto pralesního lidu. Mají až ohromující schopnost počítat. Sice neovládají vyšší matematiku, takže jde jen o znalost počtů, přesto však je to umění, jež jim v džungli není potřebné. A přece – ovládají nejen sčítání, odčítání,
násobení a dělení, ale prý i práci s mocninami a logaritmy. Čísla mají různě pojmenovaná až do šedesáti. Vlastně se tak jedná o číslice. A další, větší čísla, pak odvozují složitým systémem – jakoby propojením podstat římských a arabských čísel. Používají i záporná čísla. Pokud však jim ve výpočtu vychází nula, pro niž nemají žádný název, vyjadřují ji jakýmsi posunkem obličeje. Písmo neznají, počítají jen zpaměti, takže zapsaný znak pro nulu jim nechybí.

Dvanáctkovou soustavu užívali například lidé ze střední Afriky. Zdůraznění tuctů a jejich pětinásobku – kopy dbala i Evropa. Ovšem ta neměla pro každé číslo kopy zvláštní číslici.
Jejich děti neznají žádnou školu. Je to věcí cti ovládnout staré umění, kterým se odlišují od všech ostatních kmenů. Mladí se učí nasloucháním starcům.

Ženy toto umění neovládají a dokonce je považují za pošetilost. Smějí se, když muži zjišťují násobením, kolik jedinců čítá letící hejno tukanů (ramphastos toco), jejichž pravidelný útvar – obdélník má, jen na chvíli, vpředu například šest ptáků a za sebou je jich seřazeno ještě víc. Dovedou také spočítat určitý hmyz, který leze v sestavě jakéhosi trojúhelníka. Náročný způsob má nějak připomínat postup, kterým kdysi udivil svého učitele chlapec – žáček C. F. Gauss – při rychlém sečtení řady čísel až do sta.

Tento kmen byl objeven v blízkosti nové dálnice, jež vede skrz džungli. Tak jako jiné, je i on ohrožený moderní dobou, jež jim zmenšuje obývané území. Ukázalo se, že je velmi zaujal provoz aut. Dal jim totiž nové možnosti k uplatňování výpočtů.

Naměření délky je jim jednodušším úkolem, a pak z ní a z času následně vypočítají rychlost jízdy. Nikdo nechápe, jaký to má pro ně smysl. Asi jako když v naší civilizaci atleti běží o závod, ačkoliv to lidstvu stěží co využitelného přináší.

Čas měří zvláštním způsobem odvozeným z chodu jejich těla, zřejmě z tlukotu srdce. Brazilští vědci zjistili, že indiáni vědomě stabilizují svůj tep; například nezávisle na teplotě okolí nebo na vzrušujících řečech.

Některá projíždějící auta se odlišují svou výškou – tu změří a pak počítají poměr, kolikrát je to které auto vyšší než tamto. Vozidla samozřejmě pro jejich potěšení nezastaví. Kartografové usuzují, že muži užívají metody paralaxy.

Protože velmi dlouhá jízda pralesem, nedávno zkroceným, není příjemná, stěží kdy se jí odváží motocyklista. Skoro žádné benzínové stanice na dlouhé trase nejsou. Když indiáni poprvé viděli jednostopé vozidlo, hleděli dost ohromeně. Nám přijde jako samozřejmé, že motocykl udržuje rovnováhu v jízdě nepatrnými obloučky; často si tento princip ani neuvědomujeme. Zato stát na zabrzděném jednostopém vozidle dovede málokdo z nás.

Zajímavé, ale až snad politováníhodné bylo jejich sebevědomí při setkání s vědci. Vyzvali je ke spočítání hejna, jež letělo docela uspořádané. A protože vědci nebyli na takovou činnost připravení – nikdy to nedělali, domorodí muži se k nim začali chovat s blahosklonností, či snad až s opovržením.

Vědci indiánům nabízeli vysvětlit příčinu, proč auta sama jezdí; bez viditelného poháněcího zdroje. Ale to muže nezajímalo, měli to jaksi za samozřejmost. Vždyť to vidí každý, že auta jezdí, co na tom hledat divného. Tak jako neposuzují, jak a čím to, že člověk běhá. Prostě to umí. Nýbrž důležitá jim je velikost té které vlastnosti, kterou dokážou vymyslet – například rychlosti či poměru velikostí, jak bylo výše uvedeno.

Auta při jízdě pravidelně zvučí, a navíc sama mění výšku tónu během přibližování a pak při vzdalování? Co s tím, i indiáni dovedli pískat podobným způsobem, a k tomu přece stačí rozličně špulit své rty, nastavit jazyk. Z celého světa okolo nich se zajímali ponejvíc o výpočty, ale to podstatnější, hlubší souvislosti či konstrukce různých mechanismů je nechávaly lhostejnými.

Princip kola do té doby neznali a i nadále mu nevěnovali pozornost. Pouze nějak dokázali spočítat obvod kola osobního auta. Znali domorodci konstantu potřebnou k výpočtu? To vědci nezjistili. Převažoval jen odhad? Ohromeně hleděli na obrovská kola speciálního nákladního vozu.

Ale jaký má auto smysl? Ani o tuto záležitost neprojevili žádný zájem. Že dopravuje lidi z jednoho místa, z jednoho města do druhého – smích. Neměli chuť přemýšlet nad městy, nad naprosto odlišně organizovanými prostory. Na takové pohádky nevěřili. Chatrče postavené na poschodí? I tomu se smáli. Lidé bez lesů a divokých zvířat?

Tito obdivuhodní lidé znali svou džungli, jenže pochopili jen to, co věděli, co viděli a hmatali, co vypočítali. Dálnici – zkamenělou cestu. Svůj k svému. Divoši nesledovali vývoj, potřebu kvalitativně nového poznávání světa.
 

Bohumír Tichánek
http://www.tichanek.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

9 komentářů

 1. Bóďo, já musím zase pracovat. Mám zakázkz,dělám novou elektriku po vytopení domku z koupelny. Ani nevím, jestli to čteš. Jestli ne, tak si mně nepřej nemůžu najít vykřičníky. Na tu Jarunu jsem se stále nedostal, asi nemám čas. Máš dost času, řekni že jo.
  Ahoj

 2. Děkuji za zajímavý článek. A postoj divochů? Dobře + či špatně – toť. 0tázka. :-) Přidávám tip na knihu aktuální. ->

  Miloš Mendel: MUSLIMOVÉ A JEJICH SVĚT. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu
  Anotace
  Kniha, kterou právě držíte v rukou, se snaží zprostředkovat české veřejnosti pohled na islám, který není zatížen nánosem smyšlenek, polopravd a demagogických klišé, jimiž je dnes česká veřejnost zahlcována z některých sdělovacích prostředků, aktivit občanských iniciativ i z postojů a prohlášení mnoha politiků. Autor se dlouhodobě zabývá modernímu a soudobými dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámského náboženství. Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, je autorem několika česky psaných monografií.
  http://dingir.cz/index.php?co=publikace/mendel_muslimove-a-jejich-svet
  RECENZE: http://www.iliteratura.cz/Clanek/35825/mendel-milos-muslimove-a-jejich-svet-o-vire-zvyklostech-a-smysleni-vyznavacu-islamu

  1. I když se to netýká předmětu článku pana Tichánka, cítím, že je dobré zaregovat na nabídku muslimské knihy. Přemýšlím totiž, jak moc je islám v dnešní době mocenskou doktrínou, jak vstupuje jako nástroj ovládání těch často zubožených mas. A jakou vinu v tom, že je náboženská nesnášenlivost dnes úspěšně prezentována, má vedení některých států „vyspělého“ Západu??

 3. Také odbočím od matematiky v džungli. Již Bóďa nahoře píše, že se na Jarunu ještě nedostal, tak co.

  Prý je náboženství islámu jednoduché, jednoznačné a přímočaré.
  Má jen několik principů.
  Jedním z nich je vyžadování bezpodmínečné víry v jednoho Boha, v jednotu Nejvyššího. Doslova prý z koránu – „Existuje jen jeden Bůh a jeho jméno je Alláh“??? S první části – existence Jednoho – souhlasím. Ale to jméno, jak to mohu vědět, jestli je to správné??? A potřebuje Bůh vůbec jméno ???

 4. Přeposílám z oběžníkového e-mailu a nekomentuji. Nebyl jsem tam, ani v přeplněných táborech v Řecku, ale je toho špatně hodně.
  Mgr.Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a
  skutečně ví o čem mluví, vzkazuje :
  Pro všechny, vás, humanistické, multikulturní, soucitné, solidární, korektní a
  různé jiné, pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily
  „uprchlíkům“, vzkazuji s plnou odpovědností :
  Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste pro „každého, i toho
  nejumírněnějšího muslima“, jenom jejich služebníci a cokoliv pro
  ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno a
  chápáno, ne jako pomoc bližnímu, ale za zcela normální povinnost
  otroka, vůči svému pánu! Samozřejmě, že to začnou dávat najevo,
  až jich tady, v Česku, bude ještě trochu více a až se tady
  „zahnízdí“. V okolních zemích EU, kde láska místních občanů,
  uměle vyvolaná tamními politiky, již „sklízí“ své první plody. A to
  si uvědomte, kolik jich v Evropě zatím je!
  Do roku 2020 v Evropě bude cca. 60 000 000 muslimů!

  Vaše soucitnost a milosrdenství vůči nim, jsou chápány a
  interpretovány Koránem, jako výraz ponížení, podřízenosti a
  přiznání nadřazenosti muslimů, nám, původním obyvatelům.
  Čím lépe a více jim budeme sloužit, tím více jich bude chtít přijet
  a užít si svých, navíc, dobrovolných otroků, ale zejména otrokyň.
  Od malička jsou Koránem, v tomto vychováváni, takto je učí a
  nebude to nikdy jinak!
  Všichni, kteří uklidňujete, nebo dokonce se
  nám, původním obyvatelům vysmíváte, že není důvod se bát, kteří
  by jste nás chtěli soudit, dle svých, nových zákonů, jako fašisty,
  jste buď: totální kreténi, nebo nejhorší zločinci! Muslimové, kteří
  již v Evropě jsou, jsou denně utvrzováni, že to, co jim bylo do těch
  jejich makovic natlučeno, formou Koránu, se potvrzuje a
  zhmotňuje, že si mohou dělat skutečně co se jim zlíbí a slabošští
  bezvěrci, budou více a více tancovat, dle toho, jak oni budou
  pískat! Celá tato celoevropská tragédie, má vyústit utvořením,
  Evropského Kalifátu a zánikem původní Evropy. To, čemu po
  staletí, se snažili panovníci evropských zemí zabránit, za cenu
  statisíců životů zmařených ve válkách, proti islamizaci Evropy,
  pozvolna přichází.

  1. Pan mgr.Kobza je s prominutim peknej kokot,kdyz tohle pise. Osobne jsem delal se 4 muslimama,2 z Maroka a 2 z Egypta,normalni lidi,dokonce vinko popili.Na vsechno vsak casto odpovidali,ze je to vule Alaha.Kdyz se jim darilo,tak to byla vule Alaha,nedarilo – vule Alaha,apod.

   Ten mail mgr Kobzi,je dalsi z nenavist vyvolavajici sracka,ktera ma za ukol akorat lidi strasit.Typicky haze vsechny muslimy do jednoho pytle.To je jakoby nekdo hodnotil čechy – vsichni jsou to jen vychcani a pokrytecti švejkove,kteri denne chlastaji litry piva.

   Zeme jako Syrie jsou/byla prikladem,ze muslimove mohou zit bez problemu dohromady s krestany.Tady v Americe je nekolik milionu muslimu (nevim to cislo presne) a nevsiml jsem si,ze by se chovali ,jak popisuje ten Kobza.

 5. Martasi, mám osobní zkušenosti se 3 muslimy, všechny negativní, ale nedělám závěry. Ani nevěřím plně Mgr. Kobzanovi, jestli to vůbec psal. Ale. Muslimů v Evropě přibývá, mají nejvíc dětí ze všech skupin, čili % procento poroste trvale. Jak říkal Libyjský šéf Muhamad Kadafí, vítězství dosáhnou přes vaginu. Dnes teroristi střílí v Bruselu na policisty a zranili jich několik.
  Jistě, dříve to tak nějak šlo, Turci v Německu makali. Syřané ( i Egypťané) kdysi žili v dobrých vztazích křesťané -islám, nakonec i v Jugoslavii.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m_v_N%C4%9Bmecku
  „Podle průzkumu z roku 2012 72 % německých Turků věří, že islám je jediná správná víra a 46 % si přeje, aby jednoho dne bylo v Německu více muslimů než křesťanů..Podle sčítání lidu provedeného v roce 2011 se 1,9 % německého obyvatelstva (asi 1,5 mil. lidí) považuje za muslimy. Nicméně je pravděpodobné, že jde o podhodnocený údaj vzhledem k tomu, že mnoho respondentů využilo své právo své náboženství při sčítání neuvést a skutečné číslo je vyšší.[2] Odhady z roku 2009 hovoří o 4,3 milionech muslimech v Německu (5,4 % obyvatelstva), z nichž má 1,9 mil německé občanství (2,4 %)“

  Americký velvyslanec v ČR v mešitě v Brně vyjádřil plnou podporu inklusi muslimů v ČR.
  http://aeronet.cz/news/vrchol-provokace-americky-velvyslanec-schapiro-navstivil-mesitu-v-brne-a-vyjadril-plnou-podporu-inkluzi-islamu-v-cr/

  http://www.novinky.cz/zahranicni/359473-evropa-panikari-z-muslimu-ale-kolik-jich-vlastne-je.html
  Evropě ale už celkem žije přinejmenším 44 miliónů muslimů (údaj z roku 2010), z toho většina zatím mimo EU.
  Nejpočetnější muslimskou menšinu v Evropě má přitom Rusko – 16 miliónů ( z toho 2 miliony v Moskvě). Ve Francii jich žije 4,7 miliónu. Spolková republika se 4,8 milióny drží jistý rekord: má přibližně tolik muslimů jako celá Severní a Jižní Amerika dohromady.

 6. Ja nevim Pardale,uznavam ze tohle tema je skutecne slozite,ale vre ve me krev,kdyz vidim a slysim vsechny ty pokrytecky zmrdy,co se ohaneji krestanskou moralkou,bijic se v prsa jak civilizovani evropani oni vlastne jsou,a pak si u kaficka prohlizeji fotky zoufalcu,kteri se v mrazivem pocasi snazi prekrocit rozbourenou reku,protoze tem chudakum nejakej hajzl nakukal,ze za rekou na ne cekaji autobusy co je odvezou do Nemecka.
  Nechci zde debatovat na tohle tema Pardale,jen me vytaceji podobne clanky a texty kolujici po internetu (take je dostavam do mailu) . Je neuveritelne,jak se nechavame strhavat a manipulovat az do bodu nenavisti vuci lidem,kteri jsou prece taky lide. Zazil jsem tady ve Statech na vlastni kuzi,jak smysleji nekteri americani o vychodoevropanech,nebudu to ani popisovat.Stejni americani,kteri chodej v nedeli do kostela a zahradu si nechavaj sekat tema „spinavejma „mexicanama,ktere by chteli vsechny deportovat.
  Stejna situace probiha i zde,kdy desitky tisic lidi proudi ze Stredni Ameriky utikajic pred nasilim,valkami gangu a drogovych kartelu,apod. A ceka je jen detencni centrum,odkud je deportuji zpet do toho pekla.
  Jeste chapu odpor proti ekonomickym migrantum z Afriky,ale lide (zeny s detmi) lezici ve stanech na hranicich v mrazech,apod. a my civilizovani zmrdi si je tam fotime jak nejake opice,to nechapu a ani nechci chapat. Myslim,ze jako lidstvo jeste mame hodne dlouhou cestu ..

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference