mapa stránek || vyhledávání

Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná?

Grigorij Gagarin (1811-1893) - Ježíšův křestSkoro všechna náboženství a některé filozofie mluví o vtělených bozích, neboli „synech božích“. Jak vůbec naši předkové a zakladatelé civilizací a filozofických soustav přišli na tuto myšlenku? Divím se, proč to nerozebírají naši „dialektici“, kteří nevěřící na nic, než atomy. Vždyť už jen taková myšlenka je musí rozzuřovat. Vžijte se do myšlenkového stavu ateisty už jen při vyslovení pojmů jako „vtělený bůh (Krišna), „syn boží“ (Ježíš Kristus) apod. Jak si takový člověk vůbec vysvětluje to, že „atomy v mozku jiných lidí“ vůbec na takový princip přišly?

K této myšlence a představě nelze totiž vůbec dojít jinak, než v důsledku pokusu o řešení otázky po smyslu existence člověka a každého jedince zvlášť. Jen tehdy, dospěje-li naše mysl k závěru, že naše vlastní existence a existence všech ostatních lidí má i jiný než zvířecí smysl. Tj. nežli býti pouhou živinou pro „sežrání hmotných těl šelmami nebo červy“. Což je vlastně nevyslovovaný „smysl“ existence materialistů a ateistů. A jaký smysl bytí má vlastně existence člověka z pohledu těch hlouběji se zamýšlejících?

Ti ze šťastných ještě v těle žijících, kteří za různých okolností zažili odpoutání duše (vědomí) člověka od těla, to po tisíciletí měli možnost pochopit. Mnozí také více či lépe pochopili a sdělovali své vidění reality ostatním. Totiž zjištění, že oni sami a člověk obecně není jen tělo a že jeho podstata (vědomí) existuje i po zničení těla. O tom od nepaměti ostatně svědčilo zjevování, a dokonce hovoření duší mrtvých i o věcech, které za svého života nemohly zažít. (Častá varování duchů zemřelých předků.) Proto za takových okolností u normálního, ateistickou hypnózou nepoškozeného člověka musí vzniknou otázka: Odkud se tito duchové dávno zemřelých berou, kde se současně nacházejí? Odkud je „vyvolávají“ spiritisté? Neboli vynoří se otázka po způsobu „záhrobní“ existence duší našich známých nebo předků. Taková otázka je znakem normálního myšlení a logiky neindoktrinovaného člověka. „Vysvětlení“ lidí typu Sisyfos, že celá zjevení jsou hrou nedookysličených mozkových buněk může přijmout jen „dialektik“. Tedy člověk, vyznačující se schopností „vysvětlit všechno“. (Tč. typ žádaný v politice.)

Normální člověk však musí dojít k logickému závěru, který jsem udělal i já. Že jako lidé žijeme pro věčnost a dostaneme se k ní skrze její hodnoty! Tedy že v současném hmotném těle je naše vědomí (duch) uvězněno jen dočasně. A dále, že k té dokonalé věčnosti, nábožensky řečeno k existenci v záři Boha Podstaty světa, se musíme dopracovat poznáním života a celého stvoření, jeho zákonů, neboli vůle Stvořitele všeho. I nás.

Jenže jak? Když se rozhlédneme, nalezneme mnoho různých názorů, a to od moudrých i nemoudrých lidí. (Nemoudří – hlavně když nám chutná!) Průšvih je v tom, že z mnoha moudrých každý tvrdil a tvrdí něco jiného! A již tisíce let! Není tedy divu, že nejvíce po Bohu toužící a tím hlouběji uvažující začali u Něj prosit o radu! Prosili o to, aby jim Bůh Podstata světa poslal takový „pevný bod“, biblicky„úhelný kámen“, od kterého by mohli začít stavět soustavu poznaní, která by při každém novém objevu nespadla. Tedy poznatků, které by je po smrti těla zavedlo do světlého záhrobí, lidově nebe.

Jenže zadarmo není nikde nic, tím méně u absolutní Spravedlnosti samotné. A tak také asi 130 roků před naším letopočtem se od hlavního židovského proudu farizeů oddělila „sekta“ esejských židů (zbožných), kteří si vytvořili duchovní centrum v jeskyních Kumránu. Celé společenství se začalo intenzivně modlit k Bohu za to, aby byl právě k nim tento Mesiáš poslán. A tak se stalo, že se člence komunity Marii narodil mimořádně disponovaný syn jménem Jošua (Ježíš). Nejprve žil v přísném ústraní, ale po křtu od neformální hlavy esejských tzv. Jana Křtitele v řece Jordánu začal bez násilí učit poněkud jiné zásady života, než byly židy žity dosud. Není divu, že byl „majiteli pravdy“ neboli církevními hodnostáři židů a státní mocí napaden a zabit. Jako v tehdejších dobách až dodnes tisíce jiných podobných „neuctivých k mocí hlásané pravdě“. Leč tokem desetiletí a staletí se stala divná věc. Na ostatní hlasatele kde čeho se zapomnělo, na Ježíše nikoliv! Proč asi? Naopak počet stoupenců jeho myšlenek a návodů k jednání, zachycených v tzv. evangeliích (radostných zvěstích), přes jakékoliv perzekuce rychle rostl. Až se jeho přístupy k životu staly nejrozšířenější soustavou duchovních hodnot v celé římské říši. Pod názvem „křesťanství“. „Dialektici“ tento úkaz zaručeně „nějak“ psychologicky vysvětlí. To je dobře, alespoň se zasmějeme.

Jak ovšem křesťané v důsledku svého počtu začali mít společenský vliv, vyvstal přirozený jev. Náhle „prohlédli“ i ti, kteří v nastalé situaci spatřili možnost získat něco pozemského a nadpozemského „snadno a rychle“. Do křesťanské církve vtrhli nehodní, začali ji zneužívat a deformovat. Tak dnes máme nejen stovky „zaručeně“ pravých vykladačů Ježíšova poselství (církví), ale miliony pachatelů zločinů všeho typu, kteří se za následovatele Ježíše Krista prohlašovali a dokonce považovali. Jak se v tom vyznat?

Jedině podle toho, že Ježíš řekl, že je se svými následovateli až do konce světa. A je! Kdo se v čistotě mysli soustředí na jeho osobu, ucítí jeho vliv na své myšlení a cítění. Možná jej i uvidí. Právě pro tuto možnost se mu právě On stane v životních rozhodováních oním „kamenem úhelným“ pro činění správných kroků v životě. Ty jej naučí rozpoznat nesprávné výklady „moudrých tohoto světa“ (ověšených tituly mocných). Ježíšovo vedení jej pak po oddělení od umírajícího těla vyvede do záhrobního „království čistoty a lásky“, do dimenze pod září Světla, podstaty všeho existujícího. Ostatně podle zákona vzájemné přitažlivosti duchovně stejnorodého. Před dvěma tisíciletími narozený Ježíš se pro takové stal Kristem, synem Boha, Otce všeho. Stal se oním vyprošovaným vysvoboditelem duší z řetězu nutných vtělení. Ta se ostatně dějí vždy jen do bolestmi a životními strastmi obdařeného hmotného těla. Až do dosažení stavu, kdy duše (vědomí) plně vedená Ježíšem již v důsledku své vibrace (čistoty) může zůstat natrvalo ve Světlu blízkých úrovních stvoření. Tedy ve stavu věčné blaženosti. Tak to vidím já.

Ostatní ani současní „dialektici“ a ateisti o svou šanci nepřijdou. Mají svobodnou vůli k žití svých současných názorů a o následky toho nepřijdou. Nepochybuji, že Bůh Podstata světa je také má rád! Proto existují. Když nezmoudří nyní, dá jim zajisté příležitost skrze inkarnace do nového těla znova zkusit najít cestu ke Světlu. Mám ale pochybnost, zda se jim to podaří, aniž mezi z Panny zrozenými rozpoznají Syna božího, ukazatele pravé cesty bez oklik.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.9
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

50 komentářů

 1. Autore, nemáte v těch pojmech nějaký chaos?

  První otázka člověka: Kdo nebo co je Bůh?
  ale i složky na hmotě nezávislé. Té obvykle říkáme duch nebo nepřesněji vědomí.

  Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná?
  zažili odpoutání duše (vědomí)
  člověk obecně není jen tělo a že jeho podstata (vědomí)
  Tedy že v současném hmotném těle je naše vědomí (duch)

  1. Vědomí je schopnost člověka poznávat skutečnost. Centrum vědomé psychiky, orgán smyslů, nositel já, který čerpá informace z vnějšího světa. Je tedy pevně spojeno s tělem, v noci spí.

 2. Někteří prostě zůstanou slepými a hluchými, třeba je nerušit,musí se přidat k těm,co nikdy nezahlédnou Světlo. V Míru a Duchu přítel Ježíše

 3. pane Staněk,
  vaše pojednání dnešní lidi nechápou. Z článku je evidentní, že chcete měnit svět k lepšímu, za to Vám budiž čest a sláva.
  Avšak je třeba upozornit, že Vaše vysvětlování nemusí být plně věrohodné.
  V současné situaci „házíte perly sviním“. Lidi který nechápou svoje emoce a tělesné potřeby – těm chcete pravděpodobně podle všeho vysvětlovat duchovnost.
  Přeju tedy také mnoho zdaru v roce 2017 v přetváření živočicha v žížalu.
  Děkuji

  1. Pane David, nic vám nebrání vysvětlit vše lépe. Já píši jen proto, že mi hodně lidí říká, že se jim v důsledku toho podařilo mnoho pochopit. Jiní pochopí třeba vás, tak do toho!

 4. ad. „Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná?“

  Kdo jej potká, již se nemusí ptát :-)

  1. Milá matko, využívám Váš vstup do tejto diskusie aby som Vám osobne poprial všetko najlepšie v novom roku 2017 a zaželal Vám mnoho radosti z aktívneho prežívania známosti s naším Stvoriteľom, ktorého si dovoľujú nevedomí ľudia urážať a sa Mu drzo vysmievať. Ospravedlniť ich môže iba ich slepota a zúfalstvo bezradnosti.
   Kto vie, ten sa už nepýta…

   1. Degone, děkuji Vám. A přeji Vám také všechno nejlepší v roce 2017. Napsal jste to hezky – známost s našim Stvořitelem. Je to spíš o tom, že on zná detailně nás. Zatím co my se snažíme tvořit, on zná tajemství Stvoření i Tvorby.
    Mnohdy je však velmi nelehké, zachovat si klid, aby člověk nepropadl slepotě, bezradnosti. Ale kdo pocítil a vzpomene si, opět ze slepoty a bezradnosti procitne.
    Děkuji Vám :-)

 5. Tvořivá energie Boha, na kterého mnoho lidí vůbec nevěří, ač vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty. Čím je tato energie „probouzena“, proč stále existuje a proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace? Odkud je tato prvotní energie, která drží Vesmír při životě? Mystici, kteří získali nadsmyslovou zkušenost, stručně říkají, že je jí Slovo samotné, jako tvůrčí princip. A dodávají, že materiální světy nevděčí za svoji existenci žádné materiální činnosti. Takovéto chápání, i když se může zdát jakkoliv logickým, bude však vždy obsahovat prvek ověřitelné víry, pokud, a to je důležité, nezažijeme Slovo ve svém nitru. Víra se totiž mění na poznání jen a jen prostřednictvím zkušenosti. Tu buď máme a nebo nemáme. Člověk doby raného křesťanství, Filón z Alexandrie, popisuje Slovo jako svatý Logos: „Rozpoznatelný pořádek ve všech věcech není ničím jiným, než Božím Logosem, neustále zahrnutým v aktu tvoření.“ Slovo, Logos, má ještě jedno významné jméno – Moudrost, Sophia. Doporučuji bez jakéhokoliv komentáře oslavující kapitolu „Moudrost byla při stvoření“ z Přísloví Starého Zákona – 8:22-31.

  Stručně řečeno a drobně rekapitulováno; existuje jediný Bůh, který svým Slovem a svou Moudrostí stvořil všechny věci, Bůh je Otcem a Jeho první emanací – beru to jako metaforu – je Jeho prvorozený Syn. A když si Bůh přeje přivést duše zpět k Sobě, posílá Syna, aby na sebe vzal lidskou podobu:

  „A toto Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi… plný milosti a pravdy.“ /Jan 1:14/

  Role Syna /božího/ se tak již zčásti stává zřejmou – být tím, kdo přivádí na cestu návratu duše. Synem, vtěleným Slovem, byl i Ježíš a svoji práci tu, v hmotném Stvoření i jasně definuje: „Já jsem se proto narodil a proto přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ /Jan 18:37/. Ten Jeho „hlas“ tu má dvojí význam – ve vnější i vnitřní slyšitelnosti. Ten vnější přitahuje ty, kteří mu jsou předurčeni, ten vnitřní budou slyšet jako Hlas Slova ve svém nitru.

  Současně říká Ježíš: „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“

  Role je téměř objasněna – jedině přes Syna Božího může být uskutečněn návrat zpět k Otci, který je Pramenem života a bytí. Skutečný Syn Boží, anebo Mistr, Učitel, Rádce… je tím Slovem; je Cestou, která vede k Němu. „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v Toho, který mě poslal, a kdo vidí mne, vidí Toho, který mě poslal.“ /Jan 12:44-45/.

  To jen mysl vidí člověka, protože jeho zrak je oklamaný závojem mysli a těla, který na sebe Bůh musel navléci, aby mohl na tomto světě fungovat jako skutečný Mistr, jako vtělené Slovo Boží. Ježíš přes evangelistu Jana říká, že dokud je na světě, je nutné konat, protože On je světlo světa. Říká tím, dokud jsem v tomto fyzickém světě, dokud jsem živý, dokud je den, mohu vám předávat učení, nauku, radit vám. Jak přijde noc, nebude již moci nikdo pracovat. To světlo má více významů. Hlavně však nabádá, abychom za života pracovali na své Cestě poznání, hledali Světlo.

  Jakmile Mistr dokončí své dílo, bude muset opustit svět. Vždyť žádné fyzické tělo nemůže žít na věky.

  Tak to je k Synům božím /nejen k Ježíši Kristovi/, kteří přišli lidem pomoci a kteří stále lidem pomáhají. Jisté je, že všech lidí se to v daném okamžiku historie i v pomyslném zastavení v současnosti netýká. Tato pomoc a její poznání je poklad a u většiny lidí čeká na své objevení.

  Josef Staněk píše v závěru – v předposledním odstavci:“Až do dosažení stavu, kdy duše (vědomí) plně vedená Ježíšem již v důsledku své vibrace (čistoty) může zůstat natrvalo ve Světlu blízkých úrovních stvoření. Tedy ve stavu věčné blaženosti. Tak to vidím já.“ – dodávám, nejen ale Ježíšem. Jen jím, to by bylo velmi smutné – jak málo lidí za svého života tento Syn boží přivedl k poznání; kolik měl učedníků?

  A na úplný závěr píše:“Mám ale pochybnost, zda se jim to podaří, aniž mezi z Panny /ze Slova, Ducha svatého jako Moudrosti – dodávám ze svého poznání/ zrozenými rozpoznají Syna božího, ukazatele pravé cesty bez oklik

  1. Fajn, Pardale. Vypadáto, že na závěr Vám to musím celé stručně upřesnít. A proč tady? Pochopíte to /snad / za chvíli.

   1.1. jste mi ve 22:56 napsal pod můj článek „Novoroční uvažování“ – uvádím jen malou část, toto:
   Vendo, dopadlo to tragicky, začal jsem uvažovat po článku Novoročním uvažování.
   Píšete :…..“vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty…….“

   Vaše Píšete …..vše kolem je jeho výtvorem….atd. Ano, to je hned z prvního řádku mého diskuzního příspěvku pod článkem pana Staňka. Teď pod něj píšu, vyjeďte si kousek nahoru. Tento můj příspěvek se týká jeho článku „Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná“.

   Vy, jako manipulátor, jste však tento můj diskuzní příspěvek přenesl pod můj novoroční článek a již jste se rozjel……. .

   Odpověděl jsem Vám slušně a další story znáte.

   Pardale, podle mého názoru se má věc takto. Od autora Staňka Josefa, kam jste do diskuze pod jeho uvedený článek vůbec nezavítal, Vám „hrozí“, že on s Vámi diskutovat nebude. Pro připomenutí, po mých dřívějších reakcích na jeho články mi dokonce napsal, že si nepřeje, abych s ním diskutoval, abych nepsal pod jeho články. Vy však, podle mého názoru, potřebujete pro své ego, pro uplatnění svých intelektuálních vědomostí někoho, kdo s Vámi bude diskutovat.

   Na úplný závěr. 3.1. v 15:05 jste mi napsal „Milý Vendo, já jsem s koncily nezačal. Ani s tím , že částice pořád kmitají a toto kmitání neustává. “

   A to mne dostalo a řekl jsem si – takhle ne! Začal jste, a to tím, že jste můj diskuzní příspěvek pod článkem pana Staňka, přenesl do diskuze pod můj novoroční článek, který je zcela mimo téma mého novoročního článku.

   Tento můj závěr diskuze, který snad čtete, jsem teď umístil tam, kam patřil od počátku. Bylo to jen o mém souhlasu, že jsem si pod „novoročním uvažování“ diskuzi s Vámi připustil a rozvíjel ji. Když jste však začal prskat, že jste to nezačal, tak to již bylo moc. A neříkejte mi, že jste si nevšiml, že kopírujete z mého diskuzního příspěvku pod článkem J.Staňka a že to přenášíte jinam. To bych Vám nevěřil.

   Píšete mi, že na mne kašlete. Já na Vás ne. Když se někdy příště zapojíte do diskuze pod nějakým mým článkem a bude to k věci, tak Vám budu odpovídat a diskutovat s Vámi. Vždycky jsem to tak dělal. Co však nesnáším je manipulace, které se tady často dopouštíte a teď i osočování.

   Mějte se dobře.
   Václav Žáček

   1. Vendo, reagoval jsem ( a často reaguji) na Váš komentář v sekci Diskuze k článkům. Jestliže Váš názor pod článkem pana Staňka je jiný než pod Vašimi články, je to Vaše věc. Obhájit své názory neumíte, leda rozpitvat a kopírovat a kopírovat.
    Je zajímavé, že diskuze byla v pořádku až do doby, kdy jste nedokázal obhájit více synů božích, ani to kmitání atd. Pak se najednou objevil problém proč já diskutuji, kde mám diskutovat, dodával jste si kuráž otcovským oslovením chlapče a kazatelstvím.
    Takže lze s Vámi diskutovat jen pod Vašimi články a je otázka proč diskutovat vůbec.

 6. matko,

  píšeš: ….Kdo jej potká, již se nemusí ptát :-)..

  Očúvaj matko, napísala si to tak, akoby si ho stretla Ty osobne v dedine na Šibeničnej hore medzi 23.55-24.00 hod.

  Chcel by som vedieť, či Ti vyliečil tú Tvoju trvalú invaliditu, alebo Ťa oslepil doživotne. Vraj tento ,,mutant“ nehanebný to plod Boha-Hospodina , ktorý po 14 miliardach rokov, od jeho vyliačenia sa z Veľkej Trieskavici ,keď ,,to na neho došlo“ oplodnil 3x po sebe onú Protožidovskú Marienku…

  Jedno si pamätaj, poloboh, trištrvrte boh, tretinový boh, či 7 osminový už nie je Nehmotná nebytosť a aká taký , sa NEMOZE dostať odrazom len tak do Neba, kde v paneláku na štvrtom poschodí od suterénu sídli ten Nebeský Splachovač …

  Takže všetky kecy a bludy aj od tohoto autora treba brať ako pokus o pokračovanie pri odrbávaní hlavne vaginálnych bytostí, ktoré na tieto dristy sú náchylné a lepia sa na ne ako osy na medovníček…

  Súdruhovia veriaci, spamätajte sa, lebo Ježiško je len falošný pokus o stvorenie bôžika od sekty Protokresťanskej a je v rozpore s druhou , či treťou, alebo až štvrtou vetou Desatora a s II. vetou termodynamickou…

  Nedajte sa odrbať, sú to spolu aj s Marienkou, falošný ,,bohovia“, lebo viete, že vraj jediným Bohom je ten Ptorožidmi vymyslený a nehorázne podporovaný Boh-Hospodin…

  Tak mu bože naďalej pomáhaj…

  1. Gilgamešova noho,
   nemohu Vám sdělit, co a jak, protože je to osobní nesdělitelný prožitek.
   Snad jen jedno – stávají se podivuhodné věci na této planetě dne a noci.
   A pokud jsou to jen bludy?
   No co už, každý blud, úzkost, strach, atd. je projekcí vlastních myšlenek – myšlenkové centrifugy. Pak přijímám dokonalost ve vlastní nedokonalosti.
   Pokud to nejsou bludy? Pak bývá jejich pravdivost potvrzena nejen rozumem, ale i jinak.
   ad. …napísala si to tak, akoby si ho stretla Ty osobne… pokud Ho nazveme „jednotkou velebné matky přírody“, pak zajisté, v jejich projevech Ho potkávám každý den.
   A Vy zajisté také. Přivoňte ke Gelgamešově noze – i tam jej můžete vnímat :-)

   Pokud Ho nepotkáváte? Potkáte Ho třeba v okamžiku, kdy to budete nejméně očekávat.
   P.S. nevnímám Jej jako vymyšlené božstvo, dle vymyšleného obrazu církví.

 7. matko, píšeš:

  ……Pokud Ho nepotkáváte? Potkáte Ho třeba v okamžiku, kdy to budete nejméně očekávat…

  … Možno som z tejto Tvojej vety zacítil niečo živočíšné, také ,akože strach naháňajúce, no také prízemné…

  A slovné spojenie : …kdy to budete nejméně očekávat…nabáda k tomu, že za všetko zlé, čo nás stretne v budúcnosti, môžeme len a len mi samy, pretože sme poľavili vo viere k Bohovi-Hospodinovi, teda že môžeme ,,za to“ očakávať
  ,,odvetu“, však božové mlyny melú isto, hoci pomaly…

  Ano to je základ viery: Strach, čo keby náhodou , ten odporný masový vrah, ktorý už skántril miliony člobrdov si to ,,vyrovná aj so mnou, s Tebou, čiže s hocikým“, keď sa mu zachce…

  Ano, je to hrozné pomyslenie, že aj takýto môže byť ten oný, ten Stvoriteľ. Na jednej strane Život, na druhej strane Smrť….

  A ja, alebo Ty, sa môžeme stať obeťami tohoto Netvora z hlbín vesmíru, lebo sme možno svojim vedomým nedokázali akceptovať bludy a klamstvá, ktoré v tej knihe, teda v Sprostonárodných Protoždovských báchorkách“, sa spomínajú a autorom tých blbostí TAM ,je ON – leningradskij pačtajlon…

  Lenže súdruhovia veriaci, nalejme si ,,zakaleného vína“. Nie Boh -Hospodin stvoril človeka na svoj obraz , ale vychcaní, vypočítaví Protožidia ,,stvorili-vymysleli “ toho Netvora z hlbín vesmíru na svoj obraz, lebo sa im hodil ako ,,Strašiak do maku“…

  ….A teď bábo raď , ako ďalej a čo s týmto zistením…

  1. Gilgamešova noho,
   jak je ten matrix úžasnej. Na jedný straně obrazovky něco myslím, cítím a napíši a na druhý straně z toho člověk pochopí něco naprosto jinýho.
   Který myšlení a chápání je však správný? Kdo ví.
   Mám-li objasňovat mnou napsaný? No, nevím, nevím.
   Tak snad jen takto, trochu jinak:
   * ad. … sme poľavili vo viere k Bohovi….
   – pro setkání s Ním není podmínkou víra
   * ad. …môžeme ,,za to“ očakávať
   ,,odvetu“, však božové mlyny melú isto, hoci pomaly…
   – neumím to vysvětlit, ale ON se nemstí. Pokud se někdo mstí, pak to není Jeho dílo, ale následek díla našeho.
   * ad. …Na jednej strane Život, na druhej strane Smrť….
   – No není to úžasné, tato dualita? Jenže – kde není smrt, nezačne život…. líp k tomu psát neumím.
   * ad. … sa môžeme stať obeťami tohoto Netvora …
   – jak jsem již psala – „padá na mne střecha“. Ale že by ji na mne shazoval pořád dokola onen „Netvor“. Ale kdepak, to jen má nevědomost mi padá na hlavu, aby se mi v ní zajiskřilo a já mohla něco změnit. Něco ve smyslu – bez práce nejsou koláče. Tedy doufám, že ji vždy dokážu nazdvednout a dostat se do volného prostoru. A když ne? No, tož půjdu a odejdu, projdu ranou věčnosti….pokud mi nespadne na hlavu, že ano.
   * ad. …akceptovať bludy a klamstvá,…
   – ále no tak, proč je akceptovat? Tedy pokud je dokážu rozeznat :-) Není to snadné, ale tam, kde se chybička vloudí, je předpoklad falše, bludu, klamu – tedy snaha člověka ovládat, udržovat v nevědomosti,… „krásný“ hračky, že ano. – á, o tom píšete kousek níž :-)
   ad. … bábo raď …
   – jó, babí rady se Vám zachtělo? Nó, co já Vám Ti vím? Nevím. Kdysi jako děcko jsem v seknici u prarodičů vídala na překližkou vypáleném obrázku: „Neboj se, toliko věř.“ Jenže když jsem víru neměla, tak jak? No, snad důvěřuj, ale prověřuj. Jde o to, jaké nástroje k prověřování člověk použije :-)
   Venku vidím námrazu. Co když je to jen klam matrixu? Co včíl? No, půjdu si sáhnout, případně vložím do úst jinovatku, jestli je správně promítnuta i po této stránce do tohoto světa… :-) No a pořídím fotečku, tak je stálejší, než….je?
   Hezký den.

   1. kouzlo nechtěnýho – nikoliv ranou věčnosti, anóbrž branou věčnosti, mělo býti napsáno.
    b mi vynechává….

 8. Autor píše:Když nezmoudří nyní, dá jim zajisté příležitost skrze inkarnace do nového těla znova zkusit najít cestu ke Světlu. Mám ale pochybnost, zda se jim to podaří, aniž mezi z Panny zrozenými rozpoznají Syna božího, ukazatele pravé cesty bez oklik.
  Ak chceme vystúpiť z rámca fyzického vtelovania , cesta nie je vyťahovaním vedomia od tela so snahou presiahnuť telo a myseľ , svet. Telo predsa nie je neživý predmet na ktorý by sme mali zabudnúť . To všetko je klam. Čo sa musí urobiť za jeho aktuálnej existencie je naopak jeho plné dovtelenie, čiže naplnenie neprejaveného potenciálu našej duše ktorá sa stelesňuje v podobe fyzického organizmu t.j.naplnenie človeka.

   1. Budha tomu říkal probuzení, Jung to nazývá individualizací, nám nejblíže je terminologie bible: narodit se z ducha svatého.

    1. Zdravím Lojzo, Buddha jistě nebyl zrozen z Ducha svatého ani omylem, protože Duch svatý ještě „nebyl dán“. Zrození z Ducha je možné, až od okamžiku vzkříšení a nanebevstoupení Krista. Přesně dle Jan 7,37-39:

     „V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.“

     Navíc, každý kdo je zrozen z Ducha má vnitřní neochvějnou víru v Ježíše jako Božího Syna a Mesiáše, protože Duch svatý jako Třetí osoba trojjediného Boha, ukazuje právě na Syna a Jeho slávu .

     Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“ Jan 16,13-15

     A pokud je mi známo, tak Buddha byl vlastně „průkopník“ ateismu. Ten však, kdo je zrozen z Ducha, je všechno jen ne popírač osobního Boha.

    2. Má Buddha plakat,
     že nebyl zrozen z ducha?
     brána věčnosti

     A jak jsem přečetla:

     budha nepláče
     to jen večerní mžení
     lechtá pod víčky

    3. Nedávno dávali v TV pohádku Lotrando a Zubejda. Hálí tam dělal překladatele a když se to nehodilo, tak přeložil: „Odborný lékařský pindy“.
     Váš příspěvek je to samé: Odborné křesťanské pindy.
     – ad.: nanebevstoupení Krista – kde tam, prosím Vás, je v nehmotném nebi s hmotným tělem?
     – ad: Duch svatý jako Třetí osoba trojjediného Boha. On ten Bůh není trojjediný od samého začátku? On se ztrojjedinil až před 2000 lety?
     Atd., atd. Jedna paní by to tady okomentovala, že je to tisíckrát přežvýkaná sláma.

    4. S Vaším přístupem a neláskou k pravdě, pochybuji, že Vás má odpověď uspokojí. Nelze na ně odpověď jednou větou.

     1) Oslavené tělo Kristovo je podle Bible tělo duchovní (1.Kor 15,35-55), které evidentně není závislé na „hmotě“ a je nesmrtelné a věčné. Takové tělo je také zaslíbeno všem, kteří Krista v pravdě přijmou a uvěří v něj -a již tady na Zemi se tak znovuzrodí z Ducha sv. a přímo na sobě a vlastním životě poznají „nadpřirozené“ pravdy křesťanství, kterým se nyní posmíváte.
     2) Duch svatý je jako Duch Boží/Pravdy samozřejmě od počátku, tedy ještě „před“ stvořením světa. Jen narození člověka z Ducha – které jste zmínil – tedy stav, kdy Duch svatý oživí ducha padlého člověka a vstoupí trvale „do něj“, souvisí právě s dílem Krista na kříži, které ale většina gnostiků a esoteriků popírá. Pak ale mají problém se svými hříchy (karmou) a jediné co jim zbývá je to rozložit do dalších životů v naději, že se jednou vlastním úsilím očistí/zbožští.

     V období Staré smlouvy/zákona nikdo zrozen z Ducha není, to se týká až novozákonní doby, kdy se „Slovo stalo tělem“ a také obdobím po Letnicích. Toto nové narození souvisí i s tzv.křtem Ducha sv. a následnými dary Ducha sv. a především s církví Kristovou-Tělem Krista, nikoliv náboženské organizace. Samozřejmě to nevylučuje fakt, že Duch Boží nemluvil skrze určité lidi a i jinak mocně nepůsobil i v době před Kristem. Nešlo ale o nové zrození z Ducha. Hezký den.

    5. Tak jste přežvýknul slámu po 1001. Logiku to sice nemá, ale stačí tomu přece uvěřit a už je člověk spasen.

 9. Anonym, píšeš:

  ……Navíc, každý kdo je zrozen z Ducha má vnitřní neochvějnou víru v Ježíše jako Božího Syna a Mesiáše, protože Duch svatý jako Třetí osoba trojjediného Boha, ukazuje právě na Syna a Jeho slávu ….

  Velký omyl keď trváš na tom, že …. protože Duch svatý jako Třetí osoba trojjediného Boha, …

  Prečo ??

  Lebo ako vieš, súčasťou Boha v prvom momente jeho larválného štádia bolo : SLOVO, ktoré ….

  A kde je to Slovo teraz ? Protožidia na Neho zabudli, hoci ONO bolo ako prvé u Boha, teda ešte skôr, ako sa vyliačil Duch svätý…

  Duch svätý je len sluhom Hospodina, nekoná svojprávne, je len vykonávateľom JEHO vôle…

  Ale slovo, jeho rezonacia spôsobila vznik Univerza, teda aj Prvotného rachotu, z ktorého sa vytvorili galaxie, svet a ….

  Teda,,TO“ Slovo bolo stavbárom a zároveń aj prvým ,,kameňom“ dnes známeho Sveta a jeho pamiatke sa nik nepoklonil. Zatiaľ…

  Skromne upozorňujem, že JA som si naň ,ako celkom tretí v poradí spomenul….

  Žiadam Galaktickú sliepku, aby sa prihovorila , aby ,,TO“ Slovo bola privzaté do partie a vytvorili tak modernejšiu variantu Trojjedinosti, a aby sa vytvorila Štvorjedinosť , pretože Slovo od Boha ,, po vyslovení“ začalo svojprávnu cestu Univerzom, ako samostatná bojová jednotka , samozrejme tykadlami stále napojenú na Pôvodnú podstatu ….

  Neviem, či sa sem teraz hodí to inkrimimované Ámen…

  1. Žiadam Galaktickú sliepku, aby sa prihovorila , aby ,,TO“ Slovo bola privzaté do partie a vytvorili tak modernejšiu variantu Trojjedinosti, a aby sa vytvorila Štvorjedinosť , pretože Slovo od Boha ,, po vyslovení“ začalo svojprávnu cestu Univerzom, ako samostatná bojová jednotka , samozrejme tykadlami stále napojenú na Pôvodnú podstatu ….

   Noho, ty si ale vtipný. Musím uznat, že takhle po ránu jsem se už asi 20 let nezasmál….

  2. g.n. Slovo je absolútne rozlíšené a zároveň absolútne spojené so svojim prejavom. V biblických spisoch stojí že „tma HO nepohltila “ Len nemôžeš túto vetu analyzovať, môžeš si ju iba uvedomiť nie v mozgovom laloku ,tam na nič neprídeš. Uvedom si ju v gilgemašovej pravej nohe na malíčku zvnútra , sopel v mozgu nechaj pri tom na pokoji.

   1. Tak jsem zapřemýšlel soplom: Já jsem tady kdysi uvedl, že logos znamená slovo i poměr. Venda mě zadupal do země. Když si ve všech těch příspěvcích o slově nebo Slově vyměníte slovo za poměr, tak dávají smysl. Logos je poměr složek ve Stvoření.

    1. Nezadupal. Není to pravda.
     Není pravda, že Logos / to velké L bych mohl na vyžádání vysvětlit /je poměr složek ve Stvoření.

 10. Lojzo keby si nepremýšlal o Slove len soplom a nevidel svet ako oddelený od seba možno by si zistil podstatné . Slovo je vnútorná reč vedomia k nám samým. Prehovára cez telo to znamená cez všetko prejavené bez toho aby bolo čímkoľvek zo stvoreného.

 11. anonymná, píšeš:

  ….V biblických spisoch stojí že „tma HO nepohltila “

  Chcem Ťa upozorniť, že ani v dnešných nebiblických časoch ,,Slovo nie je pohltené tmou“.

  Dá sa to dokázať napr. aj na rozsiahlej Tatárskej lúke, kde môžeš o dušu revať a Tma nepríde a nepríde a nepohltí tie slová, ktoré tam aj v opilom stave môžeš vykrikovať do ,,aleluja“…

  Tento pokus dokazuje, že Biblia je kniha Sprostonárodných Protožidovských báchoriek a to, že autorom nie je Boh Hospodin je zrejmé z toho, že je tam toľko bludov, chujovín a kecov, že niekedy až z tej knihy vytekajú.

  Nie síce prúdom, ale niekedy ráno vidím pod tou knihou kalužičku a nie je to od rosy…

  Že prečo som si taký istý, že to nie rosa ? Lebo v miestnosti nie je nikdy menšia teplóta, ako je ,,rosný bod“ priestoru…

  Teraz som si celkom istý, že sem patrí ,,TO“ amen, lebo ako hovoria naši červenší bratia že ,,howgh“, či tí úplne červení a zároveň pobirmovaní, že vraj
  Česť práci …

  1. G.n. kecy a omáčka o ničom to ti ide…môžeš si prečítať Bibliu ešte od konca a potom znovu a znovu…no keď si nevieš preložiť ani čo potrebuješ potom zbytočne strácaš čas. Jednu mnemotechnickú praktickú pomôcku si už dostal. Ja nemám toľko času na tomto svete aby som sa zapodievala zbytočnosťami z  môjho pohľadu. Musíš si vybrať, buď kecy alebo gilgamešovu ľavú alebo pravú nohu zvnútra. Dokedy nechce človek na sebe pracovať,má výhovorky a stará sa o druhých ,potom vraj komu nie je rady, tomu nie je pomoci…

 12. ano,

  máte pravdu, v kapitalizme, v ktorom teraz lebedíme až po uši patrí aj ten pozmenený, hoci otrepaný dovetok : Česť práci a robote pokoj…

 13. anonymná,píšeš:

  …Dokedy nechce človek na sebe pracovať,má výhovorky a stará sa o druhých ,potom vraj komu nie je rady, tomu nie je pomoci…

  Nie, nechcem, aby si padla do depresie ducha svojho, len preto, že dnes Slnko, ,,to zlaté prasa“ ktoré sa otáča aj podla Biblie okolo Zemeplacky zakryl ten mráčik…

  Nezúfaj, ten odporný mrak, to nežičlivé semeno neresti, raz zmizne, ako všetci vymyslení bohovia a prídu Tí ozajstní, ktorých doteraz tí vymyslení zakrývali, lebo boli nafúknutý ako zduté kozy…

  Ale aby sme položili aj ruku k dielu, idem si odpočinúť aktívnou nečinnosťou
  ,,Ducha“ svojeho …

  Pulse – eneter stlačte len vtedy, keď to bude 0,0011 sekundy pred samotným ,,oným“..

 14. Tak jsem spočítal ten Logos (poměr). Vychází mi to velice přibližně na:
  1 : 1,6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
  2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
  8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
  7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
  0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
  1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
  8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
  2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
  3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
  1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
  1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
  7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
  8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
  8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
  7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
  1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
  3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
  9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
  7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
  9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
  1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
  V matematice se tento poměr označuje za Zlatý řez, někdy se mu říká také Božský poměr. Uplatňuje se při stavbě rostlin, růstu listů na stromech, u struktury ananasu, slunečnice atd. Také logaritmická spirála schránek měkkýšů se dá odvodit z tohoto čísla. (Schránky měkkýšů myslím ulity nikoli trenýrky či slipy.)
  Také lidem se tento poměr líbí. Např. platební karta má poměr stran blížící se tomuto číslu.

  1. Venda napsal 3.1.2017 (14:46)
   Není pravda, že Logos / to velké L bych mohl na vyžádání vysvětlit /je poměr složek ve Stvoření.

   Ano Vendo, vysvětlete mi, prosím, jak Slovo nebo slovo dělá na povrchu ananasu poměr 1 : 1,618

   1. Z Vendy nevypadlo ani slovo, natož Slovo.

    1. Ananas zůstal neobjasněn. Nevím proč, asi by Venda musel smazal celou svoji půlroční tvorbu o slově a Slově.

     Tak to zkusím za něj:
     Ve východním náboženství je trojjedinost Boha popsána jako:
     Bůh Stvořitel (1)
     Bůh Tvořitel (1,618)
     Bůh Ničitel (0,618)
     Tvořitel = 1/Ničitel (1,618 = 1/0,618)
     Tvořitel – Ničitel = Stvořitel (1,618 – 0,618 = 1)
     Z tohoto pohledu se jeví křesťanská trojjedinost Otec – Syn – Duch Svatý jako naprosté nepochopení trojjedinosti.

   2. ad/
    Ano Vendo, vysvětlete mi, prosím, jak Slovo nebo slovo dělá na povrchu ananasu poměr 1 : 1,618

    Nevysvětlím. A ani mne to nezajímá.

    Příroda však jedná, právě pod působením – řízením tvořivého Slova, jako věčné emanace z Boha-Otce, podle moudrých zákonů, kterým ještě mnohdy ani věda nerozumí.

    Vypočítal jste číslo – poměr.

    V posledním řádku – viz.:
    1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089

    Nemá být místo sedmičky na 41.místě od konce, dvojka?

    Jak jste ten poměr, prosím, spočítal Vy?

    Přeji pěkný den, Lojzo – matematiku.

    1. ad:Nemá být místo sedmičky na 41.místě od konce, dvojka?
     Jak jste ten poměr, prosím, spočítal Vy?

     Ne nemá, je to spočítáno správně. Asi nečtete tu Wikipedii:
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez

     ad. Nevysvětlím. A ani mne to nezajímá.
     Jestli nehledáte Boha v přírodě, ale jen v knihách, tak se nedivím, že máte z toho v hlavě galimatiáš. Který Vám správně „osvětluje“ Gilgamešova noha.

    2. Wikipedii, až na okamžiky, kdy chci pochopit jednoho zdejšího diskutujícího člověka, nečtu.

     Když jste byl Lojza a Logos, tak jste napsal:
     Tak jsem spočítal ten Logos (poměr). Vychází mi to velice přibližně na: …… a pak stovky čísel.

     Zajímalo mne, jak jste to spočítal. Nic víc za tím nehledejte. Opravdu jsem nevěděl, že něco z wikipedie uvádíte jako svůj výpočet a není to pravda.

     Vy Lojzo nečtoucí či Lojzo nechápající. Já jsem před chvílí napsal:
     Příroda však jedná, právě pod působením – řízením tvořivého Slova, jako věčné emanace z Boha-Otce, podle moudrých zákonů, kterým ještě mnohdy ani věda nerozumí.

     Nemáte pravdu, já Boha hledám, velmi kvalitní cestou učení Surat Šabd Jógy. Bůh je všude, každým okamžikem si ho uvědomuji, i v přírodě, která je jeho projevem.

     A teď Vás zdravím jako Lojzu mírně lživého.

    3. Tenhle editor neumí psát matematické vzorce. Tak alespoň na ten vzorec se podívejte na tu Wikipedii.
     ad.velmi kvalitní cestou učení Surat Šabd Jógy
     Tak šťastnou cestu s učením Čurat Babd Jagy.

    4. Nebo jestli lepší překlad nebude: Čurák Baby Jagy

 15. Lojza a Logos,

  …(Schránky měkkýšů myslím ulity nikoli trenýrky či slipy.)
  Také lidem se tento poměr líbí. Např. platební karta má poměr stran blížící se tomuto číslu.

  Ty srandista, že vraj platobná karta má … Ty vyznavač Krákoravého boha Muldora. Zabudol si na detail, keď je táto karta bez ,,bubáčikov“ je naprd, i keď jej pomer Ti pripomína Pozlátený rez …

  O čo je horšia ,,stredovka“, keď vieš , že to čo je v centrálnom záujme je dôležitejšie, ako ,,zlatorezový pomer“ medzi mužom a ženou.

  Ty si zasexovaný ako protožidovský Abrman, ktorý vraj súložil i keď mal 288 rokov, sice nepoužíval wiagrónku, ale využíval pomoc ,,dvoch plajbojov“, nakoľko v slipoch mal toho inkriminovaného mäkkýša…

  Či je to o inom ???

 16. Církev si vždy chtěla urvat kus moci na světské správě a vlastnit majetky. Šířením strachu ze smrti a strašení utrpením v jejich posmrtném životě se zásadně podílela na udržení poslušnosti lidu vůči svým vládcům. No a s tímto si vystačila dodnes, i když se změnila podoba a metody…

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Katolicky-knez-Lidovci-vyjednavaji-i-s-dablem-jde-jim-jen-o-koryta-Odpadlik-Herman-tajtrlikuje-okolo-neomarxisty-dalajlamy-Buzna-Svoboda-hajici-Islamsky-stat-by-mel-drzet-hu-470123

 17. Vidím to také jak to píše anonymná v 2.1.2017(10:33)

  Úkolem je přestat dělat egoismy a vpustit do těla plně božství.
  Respektive vědomí, kterým každý ve skutečnosti je má cele ovládnout zvířecí část člověka-tělo, které je plně pod vládou falešného já – ega.
  Ego je největším zdrojem zlého dění, a hraje zásadní roli ve vývoji lidstva, a ono bude jednou u každého i příčinou svého zániku (ega) Ono přináší do života zejména utrpení a právě přes něj se člověk ega nejlépe zbavuje. Je to geniální mechanismus, takže se dál hádejte a rozčilujte, nechte ego se vyřádit, až vám bude nejhůř, budete na úplném dně vše pustíte, vše vám bude najednou jedno, ego se zlomí. Pak vás už ani nenapadne se s někým takto dohadovat a prosazovat svůj názor, dojde vám, že jste zmoudřeli a tedy ustoupíte a nebudete to již považovat za projev slabosti. Ve skutečnosti to je projev síly a tím, že v druhém nebudete podněcovat jeho egoistické chování v nutkání se s vámi přít tak mu tím prospějete, protože jsme všichni jeden duch-vědomí. A díky ztotožnění se s tělem nám toto falešné já – ego vnutilo pocit oddělenosti a z toho pramení strach, nenávist, zášť atd.
  Komu toto dojde, ten se osvobodí, protože jak bylo řečeno, tak pravda vás osvobodí.

   1. Já bych řekl, že se ta představa Milenia spíš podobá na krocení divokého koně. Na začátku je tady divoký kůň (ego), který si dělá co ho napadne a po zkrocení je tady poslušný kůň, který plní vůli toho, kdo ho ovládá.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference