mapa stránek || vyhledávání

Novoroční uvažování…

2017Číslovka letopočtu je nová, 2017. Numerologové si s ní určitě umí pohrát. Co lidstvo čeká, je otázkou, kterou asi nikdo nezodpoví s jistotou. Budu tu za rok v mé rodině, s přáteli, bude tu internet, bude jasná obloha, sklizená úroda, potraviny, voda, mohou těhotné ženy doufat, že své dítě porodí do klidného světa? I takové otázky napadají určitě nejen mne jako zcela obyčejného člověka.

Málokdo by mohl být silně v opozici, když řeknu, že kultura se vyvíjí. Jestli zcela správným směrem, to může být diskutováno a najde se na její hodnocení mnoho názorů. A to i značně odlišných.

Snad by mohl být uznán fakt, že v popředí kultury v našem století stojí věda. Její vědecká metoda se snaží o určitou nadvládu či vůdcovství, myslí si o sobě, že ona řeší a vyřeší narůstající problémy lidstva. Když se na její působení podívám bez předsudků, brýlemi svého poznání a vidím, jak se profilovala do současné doby, je téměř jisté, že její plusy a mínusy v působení na člověka se někdy tu vzájemně ruší, někdy mají převahy pozitiva, někdy negativa. Věda slouží člověku, ale někdy je i proti němu.

Mám-li v představě svůj ideál společnosti, s reflexí potřeb a s usilováním k zachování třeba jen přežití, bude pro mne nutné zamyslet se nad charakteristikou právě k tomuto vztahu; na jedné straně ideál, na druhé vědecká metoda. Nabízí se mi i otázka, když si uvědomím opravdu početné iluze, které nabízí vědecká metoda rozvoje společnosti, zda je tato jedinou poznávací metodou, ve které „září“ pro vědce vůdčí stimul chtění si přes ni osvojit hmotu, ovládnout ji. Není nic nepravdivého na tom, když i napíši, že jsou již dávno položeny základy takové metodiky poznání a osvojení si hmoty, jejíž zvládnutí je velmi těsně spjaté s procesem duchovního zdokonalování člověka, s neustálým jakoby prosvětlováním jeho mravní podoby.

Po známém vývoji člověka v různých obdobích obnovování až k narůstání duchovnosti, a to i přes nepříznivé podmínky umělé tmy, která měla účelově zakrývat tento pokrok, rozvíjí se duchovnost člověka neustále. Nemám na mysli nějaké magické rituály, okultismus, jako utajené rádoby vědy. Jde v zásadě o růst duchovního konání i přes zřejmý atak materialismu v ryze podpůrném uspořádání konzumní společnosti, která se s duchovností neslučuje. Může se to nelíbit, může tu být nepochopení, ale pokrok na úrovni ducha je zakotven v mnoha náboženstvích a jeho univerzální atributy jsou i přes drobné kosmetické odlišnosti stejné. Již dlouhá staletí se rozpracovávají způsoby rozvoje v rovině následné praxe; v úrovni působení vůle na organismus člověka a také na vnější hmotu. Jsou známé školy, učení, které po dlouhé mravní přípravě, vedoucí i přes široké prověření, vedou mnoho jedinců k jejich vyspělosti, jasněji řečeno, až ke „konání zázraků“. Ale to není v žádném případě kýžený cíl.

Vědecky založený člověk může snadno přehlédnout význačný princip, jenž ale není vlastní vědě. Je to princip zdokonalování a transformace vlastní lidské bytosti, nenápadná, ale o to více náročná práce ve vlastním poznávání své podstaty. Tato cesta vede až k tomu, že se mohou uskutečnit až neskutečné jevy, za všechny třeba jen vědomý průnik skrze objekty trojrozměrné dimenze. Z podstaty člověka a z jeho vůle, s jistým procesem pro konečné ovládnutí fyzického, astrálního, mentálního těla a mysli, může člověk dojít k poznání, k zvládnutí a využití zákonů našeho světa, naší hmoty s mechanismem podřízení nižších zákonů vyšším, i vědě dosud neznámým.

Nemohu nevzpomenout našeho Posla, Ježíše Krista, který přes evangelistu Matouše sděluje v 5. kapitole, ve verších prvním až patnáctém, co je blahoslavenství. Jednoduchým jazykem doporučuje, jakým má člověk být, aby nebyl pošlapán jako ta sůl, která nesolí. Doporučuji na prahu nového roku přečíst a zamyslet se.

prumyslova-krajina-nahledJe jisté, že některé osudové události vývoje, vyznačující se sobeckostí, touhou po ovládání, zavinily, že jen pouze řádově jednotlivci a ne zástupy lidí, vstupují na tuto jedinečnou cestu interního poznání, vedoucí až k osvojení hmoty. Mohla to být snad atmosféra ateismu, která brzdila pohyb vpřed na této cestě? Snad! Je tu ovšem naděje, že nevíra v ateistické době spěje ke svému konci, že není nekonečná. Úspěchy moderní techniky, řečeno stručně, jsou od počátku těžkopádné, zatěžující přírodu a vyčerpávající zdroje planety. Kdyby na rozvoj duchovnosti, poznání člověka a jeho vnitřní podstaty, byly dány stejné prostředky, jaké byly dány v minulosti a dnes pro rozvoj metodiky vědecké, pak by se v základech změnilo spektrum lidského života, lidské tvorby, poznatků, společenského zřízení a mravní podoby.

Jaký mohu vidět svůj ideál, to jsem zatím nenaznačil. Požadavky na něj bych mohl klást ve velké šíři, nic to nestojí, ale když přemýšlím o světě, maje na zřeteli své zkušenosti, přichází mi nezpochybnitelný fundament. Předesílám, není to nic jednoduchého.

Co takhle se zaměřit na sjednocení národů a států Země v nějakém společenství, nad kterým by vládla propracovaná etická kontrolní instance. Začátek by byl obrovsky těžký, ale takové sjednocení by mělo několik cílů, které by lidskost mohly pozdvihnout. Je tam i rozšíření materiálního blahobytu s požadavkem na vysokou kulturní úroveň obyvatelstva všech zemí s kladením požadavků na výchovu generací, nebojím se termínu, do ušlechtilé podoby. Dělo by se tak postupně, ale s jasným cílem a pod plnou kontrolou jednotlivých kroků od samého začátku.

Nelze ani přejít a nevšímat si historicky dlouhého vývoje náboženství, které lidstvo dnes silně rozděluje. V mém ideálu je nutný požadavek na sjednocení křesťanských církví do nějaké svobodné unie všech dalších náboženství, které mají zaměření ke Světlu a které by se podílely na postupné proměně planety v jednu obrovskou zahradu a přivedly by ji v žité bratrství všech národů a států.

Na jedné straně tedy ovládnutí hmoty, na druhé žití morálky a etiky, jako další hlavní podmínky. Tak by se člověk dostal k uvědomění si daru, který denně užívá, k daru přírody, která by si zasloužila po staletích přehlížení či až degradace, své vlastní produchovnění. Člověk je její součástí a ona mu má sloužit k jeho zdravému rozvoji. A on jí!

Přijměte prosím přání zdraví, lásky a té správné cesty.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

40 komentářů

  1. Když se moc věnuješ jen hmotným věcem a zapomínáš na duchovní tématiky, tak tvé vědomí je pak tak vzdálené od chápání duše, že nechápeš článek s tématem duchovním.

 1. Dobrý večer a všem to NEJ v r.2017.

  Četl jsem, co pan Kukliš, provozovatel zdejších stránek napsal Vendovi. No, asi nemá zcela pravdu.

  No tomu trojitému otázníku a dvojtečce bych s láskou doporučil třeba ta autorem zmíněná blahoslavenství podle evengelisty Matouše. To dost otevírá oči a když se to dosadí do článku, zase to má o pohled víc.

  1. Novoroční procházka, klouzačka na zamrzlém rybníku, slunce, srpek Měsíce a Venuše nad jihozápadem a potom horký čaj….. a pod můj článek se dostávám až po mém příteli, který byl rychlejší.

   Na dotaz anonyma s nickem ??? pár možností, ale nijak Vás nechci ovlivňovat. A tak např.:

   -pokud umíte číst z čísel, mohl byste rozebírat nový letopočet
   -a nebo rozvinout otázku, co všechno čeká lidstvo, podle Vás, v tomto roce
   -možná byste mohl uvést své názory do vývoje kultury v naší civilizaci
   -a pak se dostat k roli vědy, pokud vidíte kontext mezi vědou a kulturou – třeba
   -a nebo souhlasit – nesouhlasit, jak moc jde – nejde věda proti člověku …..atd.

   Ale to není to podstatné z mého „Novoročního uvažování“.

   Víc zatím nepomohu.

   Za Váš dotaz jsem ale rád. Možná jsem v názvu článku měl více základní téma objasnit.

   1. @ – Možná jsem v názvu článku měl více základní téma objasnit.

    A je zde na celej tenhle rok spolehlivě vydlážděno. Bude se objasňovat.

    1. A je zde na celej tenhle rok spolehlivě vydlážděno. Bude se objasňovat.

     Místo aby se zestručňovalo, tak se začne nafukovat mohutná bublina. :) Přitom celý Vesmír vznikl ze singularity jediného bodu, nebo strom vyroste z malého semínka.

   2. Vendo, dopadlo to tragicky, začal jsem uvažovat po článku Novoročním uvažování.
    Píšete :“vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty. Čím je tato energie „probouzena“, proč stále existuje a proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“

    No, částice hmoty kmitají, proč to nevím, je to jejich základní vlastnost. Tendence k zastavení tohoto pohybu se projevují- vesmír chladne ( tedy částice méně kmitají) a rozpíná se.

    „proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“

    Životní vibrace ( co to je životní vibrace- pohyb spojený s životem?) se zastavují smrtí a vznikají neustále narozením. Zastavení života na Zemi je statistická jistota několika miliard let. A protože nikde jinde, než na Zemi život neznáme, tak hodně pravděpodobnou verzí je, že skončením života na Zemi skončí poměrně brzy i život v naší sluneční soustavě.
    Píšete :“ Tak to je k Synům božím /nejen k Ježíši Kristovi/, kteří přišli lidem pomoci a kteří stále lidem pomáhají. “
    Zajímalo by mě, kde jste přišel k tomu, že Synů božích je více. Duch Svatý počal jednoho syna Krista. Asi nejsme ve starém Řecku plném bohů a jejich synů nebo ve staré Mesopotamii, příběhy tamních bohů napsal Zacharia Sitchin do spousty knih a věřit se dá hlavně tomu, že tam bohy měli. Bohy, ne jednoho boha.
    Přítel anonym u Vendy má jediného Boha s mnoha jmény. Sám máte taky jediného Boha, píšete 01.01.2017 9:49:
    “ existuje jediný Bůh, který svým Slovem a svou Moudrostí stvořil všechny věci, Bůh je Otcem a Jeho první emanací – beru to jako metaforu – je Jeho prvorozený Syn.“
    Z toho plyne,
    a)že jediný Bůh jednoho Syna
    b)Jediný bůh má mnoho matek svých synů. Mohamed měl jednu dceru.
    c) více bohů má více synů, aj tak možno.
    Vendo píšete :“Vědecky založený člověk může snadno přehlédnout význačný princip, jenž ale není vlastní vědě. Je to princip zdokonalování a transformace vlastní lidské bytosti, nenápadná, ale o to více náročná práce ve vlastním poznávání své podstaty. Tato cesta vede až k tomu, že se mohou uskutečnit až neskutečné jevy, za všechny třeba jen vědomý průnik skrze objekty trojrozměrné dimenze.“
    Prosím při vědomých průnicích skrze trojrozměrné dimenze to neberte srze mé ledviny, játra a slezinu.
    Hlavně se nějak rozhodněte, třeba pro jednoho Boha jednoho Syna. Nebo nějak jinak, ale trvale, ne na jeden článek.

    1. Tisíc lidí házelo kostkou a zázrak se nekonal. Pokořit náhodu se nepodařilo
     2. ledna 2017, http://technet.idnes.cz/experiment-nahoda-spolek-zadna-veda-kooperativa-fue-/veda.aspx
     Po prvním dni to vypadalo na zázrak. Jenže! Všechno bylo jinak, než se dalo předpokládat. Místo šestek padaly samé jedničky. A to tak, že i z pohledu statistiky by musel být tento jev označen za velmi neobvyklý a nepravděpodobný. Konspirátoři mezi námi by dokonce mohli říct, že jsme byli svědky něčeho paranormálního.
     Vypadalo to, jako by se kostka spikla proti hráčům, kteří si přáli, aby padaly šestky. Nejčastějším číslem, které speciální snímací technika zaznamenala, byla totiž jednička!
     *
     Záhada splaskla ve chvíli, kdy jsme všechny hody prvního dne ručně zkontrolovali.
     * jednoduché vysvětlení, jehož nalezení však trvalo mnoho desítek hodin. Ve skutečnosti totiž padala všechna čísla přesně tak, jak předpovídá statistika, jenže použitý rozpoznávací software kvůli chybě programátora výsledky s vyššími čísly (a zejména se šestkou) jednoduše ignoroval. To ovšem na první pohled nešlo poznat.
     Zázrak se tedy nekonal. Přesto se v průběhu experimentu objevily zajímavé výsledky. Jednou přišel člověk, který o sobě tvrdil, že má psychokinetické schopnosti. Usedl ke stroji a hodil čtyři šestky z 12 hodů. Tvrdil, že se málo soustředil a musí to zkusit ještě jednou. Tentokrát padlo sedm šestek z dvanácti hodů. A tento muž nebyl sám *
     Co jsme zjistili:
     Nevhodné podmínky veřejné části experimentu: rušné prostředí nákupních center či veřejné knihovny rozhodně není laboratorní. Mnoho účastníků mohlo brát experiment jako pouhý žert nebo se snažit z legrace házet jiné číslo, hloučky lidí navíc účastníky mohly přirozeně rozptylovat. Proto jsme na závěr uskutečnili finále v naprosto klidném prostředí. Tam skutečně šestky „vyhrály“, ale ne tak výrazně, abychom při daném množství pokusů mohli vyvozovat jakékoli závěry.

    2. Milý Pardale,

     pro začátek nového roku, přesněji 29.12., jsem napsal tento můj malý článek, takové uvažování nad ….světem, vesmírem, člověkem, ateismem, přírodou, Bohem, kulturou,náboženstvím, etikou, vědou….. . Dotaz pana – paní ??? mi nahrál a já mu /jí/ nastínil jen několik konkrétnějších témat. Těch je ale v článku snad na desítky. O čem článek je? O tom jste i Vy začal uvažovat. A to je dobře.

     . . . . . . . . . . .

     Napsal jste na úvod pro mne překvapující myšlenku, vlastně dvě:

     „No, částice hmoty kmitají, proč to nevím, je to jejich základní vlastnost. Tendence k zastavení tohoto pohybu se projevují- vesmír chladne ( tedy částice méně kmitají) a rozpíná se.“

     Nevíte, proč částice hmoty kmitají, ale víte, že je to jejich základní vlastnost. Vesmír chladne a rozpíná se. V našich podmínkách když něco chladne, tak se to smršťuje.

     . . . . . . . . . . .

     Až teď odpoledne jsem otevřel PC a po přečtení Vašeho příspěvku jsem si uvědomil, že my dva spolu diskutujeme často. A témata to nejsou jednoduchá. Vy materialista, vědec, do jistý míry ateista, já jako hledající člověk bez nutnosti mít vědecké důkazy, avšak hledající vnitřní zkušenost s Bohem, jeho Slovem, Synem. K tomuto poznání si tady, mimochodem, mnozí gratulují. V Janově evangeliu je v počátku verš 1:18
     „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.“

     /zapamatujte si termín „jednorozený“, barvitě „v Otcově náručí “ /

     . . . . . . . . . .

     Kniha Job, kap.1., verš šestý:
     „Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.“

     /navazuje na výše napsané /

     . . . . . . . . . .

     V Janovi je již tady na stránkách webu často diskutovaný „Počátek“ – Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
     Pro mne z toho vyplývá, že Slovo bylo na počátku, ale nebylo před Bohem, protože to Slovo bylo u Boha….., ten TAM byl již dříve. Snad to byl jeho tvořivý záměr, tvořivá síla, projekce jeho postupného tvoření stvoření. /povšimněte si, že píši malá písmena / Nabízí se otázka v logice předchozího – tvořil sám?

     „To bylo na počátku u Boha“ – Slovo je s Bohem i nyní a Slovo vždy s Bohem bude.
     „Všechno povstalo skrze ně /Slovo/ a bez něho nepovstalo nic, co jest“ – to znamená, že vše bylo stvořeno Jim samotným, nic nebylo učiněno někým jiným ani zde nikdo jiný nebyl. V tomto stvoření není nic, co by nebylo stvořeno tímto Slovem božím, a nic, co by nebylo tímto Slovem udržováno při životě.
     „Od Boha byl poslán člověk jménem Jan“
     Tady se objasňuje, jak strhnout závoj nevědomosti a temnoty, jak spatřit často citované Světlo. Syn, Mistr – Bůh posílá skrze své Slovo, vtělení Slova pro naši planetu a lidskou populaci normálně /!!!!!/ stvořeného člověka jako Syna Božího, Slova do zárodku počaté bytosti vtělené. proto i ten Boží aspekt.

     Pojem monáda, který používám má dvojí význam – jsou obrovské monády v Bohu zrozené, Synové – jsou vždy jednorozenými. A potom jsou monády Bohem stvořené. Ty první „jednou přišli jako synové…a s nimi i satan-viz.Job.

     Je mou velkou troufalostí, až hříchem, napsat to následující, že TAM, u Boha nejsou žádné matky synů, nějaké akty početí, porody synů /proč ne dcer?/. TAM jde o tvoření, až z vědomí a Slovem přichází tvořivá práce monád s hmotou, oživovaná Slovem v neustálém procesu Božího principu.

     . . . . . . . . . . . .

     A znovu upozorňuji na knihu Job, ze které cituji ten fakt setkání jednorozených Synů, Bohem zrozených monád.

     . . . . . . . . . . . .

     A na závěr – při diskuzi se opět a vždy dostanu ke zdrojům učení Sant Matu, co by univerzálního učení Surat Šabd Jógy – a Vy jste mi nedávno napsal:“Znám základní věci o učení Sant Mat(u) a děkuji nechci, nevěřím ani Vám jako jeho vykladači.“

     Vykladač nejsem, ale používám to učení, které studuji, které mne přivedlo k meditaci, k vnitřnímu poznání, které mne změnilo. Toto píšu i přes to, že mi to zase otlučete o hlavu, protože já se k tomu Sant Matu zase dostanu. Jinak to nejde. Když bychom diskutovali o matematice, o fyzice, tak i Vy se dostaneme k zákonům, teoriím slovutných osobností těchto věd….atd.. Také to jinak nejde.

     . . . . . . . . .

     Také jste mi nedávno napsal: „Když jste v koncích s argumenty, které si přizpůsobujete (např.že Ježíš v Bibli mluví a karmě, a když jde do tuhého tak o karmě mluví nepřímo a pro Vás z toho cosi plyne), prostě když jste v koncích, tak honem do Sant Mat…….“
     Že Ježíš v Bibli mluví o karmě…..o karmě mluví nepřímo….tak honem k Sant Matu….. !!!! Musím to zkratkovitě zdůraznit.

     Pardale, od předávaného učení Ježíše v 1.století n.l. po koncil v Cařihradu uplynulo pět set let / cca /. Kdysi jsem o tom napsal: „V r. 553 n. l. svolal římský císař Justinián do Konstantinopolu 5. ekumenický koncil, který měl k řešení mj. i zásadní otázku jedné křesťanské doktríny, která již staletí trápila mnoho světských i církevních vládců a hodnostářů. Je ještě nutné zdůraznit, že Nový Zákon byl vytvářen po více než pět století od Ježíšova ukřižování a vše, co se světské vládě, římským císařům i církevní moci nelíbilo a nehodilo, bylo postupně změněno, upraveno a popř. i z Ježíšova učení a Bible vyloučeno. Výsledkem zmíněného koncilu bylo vydání mnoha anatén, což je učené pojmenování pro klatby!“

     V současném znění Nového Zákona, v evangeliích, je ke karmě to, co tam zbylo z prvního století, co tam zanechali přepisovači, co koncil nevyloučil proto, že to nepochopili tehdejší církevní cenzoři.

     . . . . . . . . . . . .

     Pardale, dokud nebudeme v naší diskuzi přistupovat k tématu korektně, do tehdy ta diskuze bude jen o nějakém neustálém střetu. Ale!! Oba víme, že jsme každý úplně jinde a že nejde donekonečna s Vámi diskutovat o karmě, o reinkarnaci, o duši.

     . . . . . . . . . . .
     Píšete v závěru:
     „Prosím při vědomých průnicích skrze trojrozměrné dimenze to neberte srze mé ledviny, játra a slezinu.“
     Vy to možná nevíte, ale Vaše ironie, dělání si srandy z jiných, byť je Váš projev kultivovanější než byl u jiných, tu přesto odradilo mnohé diskutující. Zeptám se k tomu, co píšete, a myslím to vážně – jsou nějaké „paprsky“, vlnění, či částice, které procházejí Vašimi tělesnými orgány, aniž o tom víte?

     . . . . . . . . . . . . .

     V závěru mi píšete doporučení: „Hlavně se nějak rozhodněte, třeba pro jednoho Boha jednoho Syna. Nebo nějak jinak, ale trvale, ne na jeden článek.“
     Ano, můžete mi leccos doporučovat. Jste zřejmě člověk starší, máte VŠ přírodovědeckého směru. Vždy si Váš příspěvek přečtu, to mi věřte a zamýšlím se nad ním.

     Ale také mi prosím věřte – já se již dávno rozhodl a vím to i o čem.

     Pěkný večer.

    3. Uff, to jsem musel rolovat přes 4 obrazovky.

     ad.:po přečtení Vašeho příspěvku jsem si uvědomil, že my dva spolu diskutujeme často.

     Kdo TAO zná, nemluví o něm,
     kdo TAO nezná, mluví o něm.

    4. Vendo, tak jo, nezklamal jste. Další stránka A4 o ničem k uvedeným sporným výrokům v článku. Můj sarkazmus, když si dělám z hovadin legraci, odrazuje diskutující, jinak byste tu měl diskutujícími zřejmě narváno.
     Vesmír byl malý a horký, od té doby po Velkém třesku chladne. U Vás :“V našich podmínkách když něco chladne, tak se to smršťuje.“
     No vidíte a voda zrovna ne, když zmrzne.
     Podle kinetické teorie teorie přísluší pohybu každé částice určitá kinetická energie, která odpovídá teplotě látky. Nižší teplota –> nižší rychlost pohybu.
     Mým organismem jistě prochází neutrina,odhaduje se, že každým 1 cm2 našeho těla proletí každou sekundu 70 miliard neutrin (většina z nich pochází ze Slunce). Neutrina jsou hmotné podstaty, V píšete o vědomém průniku skrz trojrozměrnou dimenzi.Hlavně, že tomu sám rozumíte.
     Píšete k tomu jestli víc bohů a více synů nebo jeden Bůh a jeden Syn :“Ale také mi prosím věřte – já se již dávno rozhodl a vím to i o čem.“
     A v rámci přenášení moudra, tak nepovím, to mě už ani nepřekvapuje.

    5. Vendo, synové Boží jsou myšleni andělé. Boží Syn je jen jeden ( Kristus)
     Citát z Bible21.pdf , kniha Job, verš.6 je jak píšete :
     „6) Jednoho dne, když synové Boží a) a přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan. „Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin satana.“
     Dole je vysvětlivka a) jak chápat synové Boží
     a) tj. andělé, nebeské bytosti (Gen 6:2–4; Žalm 29:1; 89:7–8).

     Takže zas někdy u vědomých průniků trojrozměrnou dimezí.

    6. Vendo, „synové Boží“ v Bibli u Jóba i jinde jsou myšleny andělé – nejen ti dobří, ale i ti padlí. Pardal to již hezky a pravdivě okomentoval.

     Ještě k vaší poznámce ohledně Nového zákona, který byl podle Vás 500 let po Kristu přepsán, cituji z Wiki (https://cs.wikipedia.org/wiki/Historicita_Bible#Nov.C3.BD_z.C3.A1kon):
     Nejstarší zachovaný zlomek Nové smlouvy je papyrus Ryland P52. Je datován do období 125-160 a byl nalezen v Egyptě. Byly nalezeny i zlomky ostatních knih Nové smlouvy, datované hlavně do závěru 2. století. Dokazuje to rozšířenost křesťanství na velkém území Římské říše. Zároveň potvrzují neporušenost biblického textu do velmi rané doby.

     Většina vědců se shoduje, že evangelia (obsahují nejvíc materiálu o Ježíšovi) byla zapsána v letech 60-95. Bylo to přibližně 40 až 60 let po skutečných událostech, když ještě žili mnozí očití svědkové událostí. Autorem těchto spisů hrozila za jejich šíření smrt a to zvyšuje důvěryhodnost těchto textů.“

     Dále z jiné Wiki (https://cs.wikipedia.org/wiki/Historicita_evangeli%C3%AD), sekce datování vzniku evangelií:
     Pokud se zpráva o historické události předává jen ústně, postupně se komolí a ztrácí na věrohodnosti. Je proto důležité zjistit, jak dlouho po události byl zhotoven písemný záznam. Nejstarší dochované rukopisy evangelií pocházejí ze 2. století, přičemž se předpokládá, že prvotní sepsání se odehrálo ještě o několik desítek let dříve. Rozdíl mezi předpokládanou dobou vzniku evangelií a datací nejstarších dochovaných rukopisů tedy činí v případě evangelií jen několik desítek let.U jiných antických děl je rozdíl mezi předpokládanou dobou sepsání a nejstarším dochovaným rukopisem řádově větší — spisy Caesarovy, Hérodotovy, Thúkýdidovy nebo Liviovy máme dochovány až z doby vzdálené přibližně osm století od doby jejich sepsání.

     Další věcí, které si nelze nevšimnout – každý druhý esoterický/duchovní učitel mluví o tom, ja je Bible smyšlená a přepsaná, „aby se to někomu hodilo“ A přitom většina těchto lidí s oblibou citují a opírají se právě o Bibli – tam kde se jim to hodí do jejich výkladu.

    7. Pro Anonyma.
     Ano, když se to hodí, tak je výtažek z Bible čisté slovo Boží. Když se něco nehodí, tak se to řeší přes koncily, které všechno zaonalčily.
     Přehled koncilů:
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_koncil%C5%AF_a_synod
     Admin stránek Gnosis9.net zpracoval náboženské a zvláště křesťanské písemnosti perfektně, shrnující odkaz:
     http://gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=75
     Počátky křesťanství:
     http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070004
     Raně křesťanské spisy (chronologický seznam):
     http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060015
     Reinkarnace v křesťanství a jeho odmítnutí:
     http://gnosis9.net/obchod/?83,reinkarnace-v-krestanstvi

    8. ad/ k Pardalovi, ale ještě k Vašemu příspěvku z 1.1.: „Duch Svatý počal jednoho syna Krista.“
     Pardale, Vy v toto věříte?

     A dále již k Vaší nejčerstvější reakci:

     ad/ k Pardalovi „No vidíte a voda zrovna ne, když zmrzne.“

     Cituji z Vašeho „božstva“ -wikipedie :
     Anomálie teplotní objemové roztažnosti /více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C3%AD_rozta%C5%BEnost /

     Zajímavou (a z hlediska existence života důležitou) odchylkou je objemová roztažnost vody. Při zvyšování teploty od 0 °C do 3,98 °C se objem vody zmenšuje a její hustota se zvyšuje. Hustota vody je největší při teplotě 3,98 °C,[3] při dalším zvyšování teploty dochází ke snižování hustoty vody (a tedy ke zvětšování objemu). Při ochlazování vody k bodu mrazu bude klesat ke dnu nejdříve voda o teplotě 3,98 °C (protože má vyšší hustotu), čímž bude vytlačovat k hladině chladnější vodu. Chladnější voda na hladině proto zamrzne dříve a vytvoří příkrov, pod nímž se může udržet život i v zimě.

     Pardale, chlapče, stůjte nohama na zemi, když přemýšlíte. Vy píšete u té vody / …a voda zrovna ne/ o změně skupenství, a to je rozdíl.

     ad/ k Pardalovi
     „Ano, když se to hodí, tak je výtažek z Bible čisté slovo Boží. Když se něco nehodí, tak se to řeší přes koncily, které všechno zaonalčily.“

     Pardale, upřímně, já nevím, co přesně koncily zaonačily; můžete mi prosím dát upřesnění, jaké texty po 5.koncile v Konstantinopolu byly z evangelií v souvislosti s uvalenými klatbami odstraněny? Co se změnilo podle Vašich zdrojů z původních evangelií, přijímaných postupně jako kánon za vlády císaře Konstantina, kdy bylo křesťanské náboženství přijaté jako státní?

     ad/ k Pardalovi :
     „Podle kinetické teorie teorie přísluší pohybu každé částice určitá kinetická energie, která odpovídá teplotě látky. Nižší teplota –> nižší rychlost pohybu.“

     No a vidíte, tedy jak čtete v encyklopediích – vesmír chladne a chladne a přitom se rozpíná a dokonce se to rozpínání zrychluje – někde jste o tomto svém poznání psal. A píšete, vesmír byl malý a horký, po VT chladne, jak píšete, nižší teplota, nižší rychlost pohybu. A vida, je to jinak.

     (sveďte to na temnou hmotu a bude vymalováno)

     ad/ k Pardalovi – napsal jste: „Mým organismem jistě prochází neutrina,odhaduje se, že každým 1 cm2 našeho těla proletí každou sekundu 70 miliard neutrin (většina z nich pochází ze Slunce). “

     Prosím Vás, kdo odhadl, že Vaším, Pardalovým organismem prochází na 1 cm2 zrovna tolik neutrin za sekundu? Máte nějaký hodnověrný zdroj?

     (doufám, že to bude wikipedie)

     . . . . . . . .

     Anonyme, pro Vás upřesním, že ten Vámi citovaný papyrusový fragment Ryland P52 je uložen v knihovně v Manchestru, že byl poprvé publikován v roce 1935 a vědci tento text identifikují jako část rozhovoru Ježíše s Pilátem, jak je zachycený v Janovi – 18:31-34 a 18:37-38. Předpokládá se, že pochází z kopie Janova evangelia. Je to podle vědců pozoruhodný fragment, ale nic neříká o Ježíšově učení ani o autenticitě evangelií.

     Anonyme, můj článek „Novoroční uvažování“ není o např. prvních rukopisech křesťanství, o datu jejich sepsání….atd..

     Anonyme, napsal jste :“Ještě k vaší poznámce ohledně Nového zákona, který byl podle Vás 500 let po Kristu přepsán,….“ Kde jste to vzal, že by byl Nový zákon přepsán? Co mi to tu vkládáte do pera? Jestliže 5.koncil přijal anatény, a to je fakt, přijal, jinak napsáno klatby, tak něco, jen něco, bylo potom z textů dosud používaných vyškrtnuto – jen něco! No a tady prosím i Vás, když znáte zdroje, co bylo po koncilu v NZ změněno.

     Pánové, mějte se a v novém roce se držte wikipedie. S wikipedií na věčné časy a nikdy jinak.

    9. Vendo, než něco hledáte na internetu, teď zrovna o fyzice a vesmíru, je dobré něco vědět. Vesmír se rozpíná o ochlazuje. Když už hledáte jednoduché analogie vesmíru v denním životě. Kdysi bývaly sifonové bombičky, když se pustil CO2 do vody, bombička se ochladila, konala se práce na úkor vnitřní energie.
     Dal jsem Vám odkazy, které nečtete, diskutujete o fyzice a vesmíru. A hodně chabě.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
     „Podobně jako u jiných ústředních témat křesťanské nauky, např. christologie či spásy, nebyl v prvních staletích jednoznačně definován ani vzájemný vztah Otce, Syna a Ducha svatého. Již záhy se však objevuje jasné vymezení proti extrémům, které představoval adopcionismus či dokétismus. Proti víře v trojjedinost existoval od počátku v křesťanství i odpor, především proto, že podle názoru odpůrců představa Trojice odporuje absolutnímu monoteismu. Odpor existoval i z dualistických pozic: někteří gnostici přišli s teorií nemilosrdného Boha Starého zákona a stvořitele světa a milosrdného láskyplného Boha Nového zákona, Ježíše Krista.
     V průběhu 4. století došlo k poměrně rychlému vnitrocírkevnímu posunu ve vnímání této nauky v souvislostí s ariánskou krizí a Prvním konstantinopolským koncilem (381). Církev pak přijala za vlastní nauku obsah Nicejského vyznání a Nicejsko-konstantinopolského vyznání; tato vyznání uznává naprostá většina současných křesťanských církví. Ariánství přežívalo ještě několik staletí u germánských kmenů, avšak v teologických debatách již nehrálo žádnou roli.“
     Máte tam odkazy na koncily.

    10. Pardale,
     Vy jste jak ti v tom rčení, položte mi otázku na cokoliv a já vám odpovím také na cokoliv /jiného/ nebo to je tak, zeptejte se mne na co chcete, já vám odpovím na co chci já. Nebo neodpovím, ve Vašem případě.

     Můžete se ještě jednou vrátit k Vašemu prvnímu diskuznímu příspěvku z 1.1.2017 (22:56), přečíst si ho a říci mi, kolik otázek jste mi v něm položil?

     Ale já se Vás dnes ráno ptal konkrétně.

     Nejprve Vás citoval: „Duch Svatý počal jednoho syna Krista.“

     Moje otázka – Pardale, Vy v toto věříte?

     Odpověď nula!
     . . . . . . . . .

     Vaše reakce na změnu stavu skupenství NIC – z kapalného na pevné jako Váš osobní poukaz na příklad vody, na to, co jsem napsal k vesmíru, že když se něco ochlazuje, že se to smršťuje. Prostě jste přešel na změnu skupenství a zameteno – co byste objasňoval. Jako by měl být vesmír z té Vaší vody, ochlazuje se a proto se rozpíná.
     . . . . . . . . . . .

     Položil jsem Vám další dvě konkrétní otázky:
     …..můžete mi prosím dát upřesnění, jaké texty po 5.koncile v Konstantinopolu byly z evangelií v souvislosti s uvalenými klatbami odstraněny? Co se změnilo podle Vašich zdrojů z původních evangelií, přijímaných postupně jako kánon za vlády císaře Konstantina, kdy bylo křesťanské náboženství přijaté jako státní?

     Odpověď – samozřejmě nula a trapně a doslova kopírujete své zaručené poznání z wikipedie.
     . . . . . . . . . .

     Moje zpochybnění, ale s přímou návazností na Vás:
     „ad/ k Pardalovi :
     „Podle kinetické teorie teorie přísluší pohybu každé částice určitá kinetická energie, která odpovídá teplotě látky. Nižší teplota –> nižší rychlost pohybu.“

     No a vidíte, tedy jak čtete v encyklopediích – vesmír chladne a chladne a přitom se rozpíná a dokonce se to rozpínání zrychluje – někde jste o tomto svém poznání psal. A píšete, vesmír byl malý a horký, po VT chladne, jak píšete, nižší teplota, nižší rychlost pohybu. A vida, je to jinak.“

     A reakce od Vás – nula nic, raději utíkáte k božstvu wikipedie o dogmatech křesťanské církve. (ale tady jsem Vám dal šanci – temná hmota)
     . . . . . . . . . .

     A poslední:
     ad/ k Pardalovi – napsal jste: „Mým organismem jistě prochází neutrina,odhaduje se, že každým 1 cm2 našeho těla proletí každou sekundu 70 miliard neutrin (většina z nich pochází ze Slunce). “

     Prosím Vás, kdo odhadl, že Vaším, Pardalovým organismem prochází na 1 cm2 zrovna tolik neutrin za sekundu? Máte nějaký hodnověrný zdroj?

     Vaše odpověď – zase nic. A to jsem napsal opravdu otázky, nejen nějaká povzdechnutí.

     Tak mi tady nic nevyčítejte o stránce A4, o sporných výrocích v článku.

     Vždyť Vy ani nevíte, kdo nebo co udělilo částicím hmoty kmitání, jako jejich základní vlastnost. To se opravdu nedá vyčíst ve wikipedii?

    11. Vendo, nevím co udělilo vesmíru základní vlastnosti ( včetně kmitání částic) vedoucí až ke vzniku života. Myslím si, už jsem to psal asi 10x, že takový vývoj vesmíru byl už při jeho vzniku. Klidně tomu neznámému a těžko poznatelnému můžu říkat Bůh.
     Milý Vendo, já jsem s koncily nezačal. Ani s tím , že částice pořád kmitají a toto kmitání neustává. Nerozlišujete rozpínání vesmíru ( to je pohyb jedním směrem z původně malého prostoru) a kmitání částic ( pohyb v určité části vesmíru – třeba na Zemi, sluneční soustavě nebo galaxii). Vesmír chladne a jednou z možností je tepelná smrt vesmíru.
     Když si neumíte ani zadat heslo, tak Vám nebudu děla slouhu. Heslo kolik neutrin projde lidským tělem za sekundu a hned první máte http://www.osel.cz/1828-neutrinova-observator-v-antarktide.html
     Zpochybňujte mnou uvedený údaj. Když něco zpochybňujte, tak buďte tak laskav a uveďte, co Vás k tomu vede a předložte nějaké argumenty.
     „Duch Svatý počal jednoho syna Krista.“ Moje otázka – Pardale, Vy v toto věříte?“
     Odpověď: Nevěřím, ale nerouhám se. Není třeba věřit všemu ani z Bible, podle mě je dobré podle základů morálky křesťanství žít. A k tomu patří opravdová úcta k tomu, co předchozí křesťanské generace vytvořily. Není to o kafemlejnku slov, který předvádíte.
     Vendo vy tvoříte 5 let nové náboženství VHN ( Vendovo hybridní náboženství) od Pyrenejí k Himálajím, Bůh a Syn, bohové a synové, karma, reinkarnace a neustálé poučování jak poznávat. Už jste měli s VHN nějaký koncil s nějakými závěry nebo pořád se mlátí prázdná sláma? Je tady jeden člověk, který Vašemu slepenci uvěřil? A jestli ano, co mu to dalo víc, než je v křesťanské morálce a způsobu života? Máte tak rád otázky vedoucí k poznání sebe sama. Začněte tedy od sebe. Já náboženské traktáty nepíšu, takže nemusím poznávat sebe sama až do zblbnutí.

    12. Pardale, napsal jste mi toto níže uvedené a já tak byl přinucen uvést ne koncily, ale jen jeden koncil, 5. v Konstantinopolu, kterým objasňuji to, co Vy jste tu nazval jako nějakým mým koncem s argumenty a úprkem k Sant Matu.

     „Když jste v koncích s argumenty, které si přizpůsobujete (např.že Ježíš v Bibli mluví a karmě, a když jde do tuhého tak o karmě mluví nepřímo a pro Vás z toho cosi plyne), prostě když jste v koncích, tak honem do Sant Mat…….“

     Ale zase jste mi na otázku neodpověděl. A tak je to jedno. Nevíte a nepřiznáte.

     Píšete mi, že jste nezačal s tím, že částice kmitají …..!

     Pardale, začal jste Vy a nevím, proč jste to sem k tématu mého článku přinesl. Pardal 1.1.2017 (22:56) Já jsem v článku nic takového nepsal a Vy mi klidně napíšete:

     ….začal jsem uvažovat po článku Novoročním uvažování.
     Píšete :“vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty. Čím je tato energie „probouzena“, proč stále existuje a proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“

     Pardale, chlapče, možná jste měl ještě oživený zbytkový alkohol po Silvestru /často tu o svém pití píšete / a tak jste se začetl do mého článku, kde ale nic takového není.

     A tak prosím alespoň netvrďte,že Vy jste s tím nezačal.

     Pardale, již jste to psal /údajně asi 10 x /, že takový vývoj byl už při jeho vzniku (vesmíru) – prosím, moje nová otázka – co bylo bezprostředně po jeho vzniku? Vaše milé božstvo wikipedie říká, cituji:“V kosmologii označuje počáteční singularita počátek našeho vesmíru při velkém třesku, kdy nelze aplikovat běžné fyzikální zákony?? Tak co jste to psal asi 10x o tom, že nešlo při vzniku aplikovat běžné fyzikální zákony?

     Tak to je vše, dnes již nebudu na PC.

     Pardale, prosím, když mne přinutíte svým komentářem /bylo to karmě /, abych vzpomenul 5.koncil, kdy došlo pomocí klateb k významným změnám v textu NZ, tak mne to pak netřískejte o hlavu, když o tom napíšu.

     A nenoste sem nějaké povídání o kmitání, které v mém článku není zmíněno. Zajímavé je, že se divíte, kdo to sem pod článek přinesl.
     Pardale, chlapče, všichni stárneme.

     Hledáte mezi námi neustále třecí plochy. Já ne.

    13. Já, jak vidím drzosti s možnostmi současné vědy, tak se ve mně jakoby rozvíjí nová forma myšlení na Boha – je to STRACH O BOHA. Prostě z láskyplných pocitů k Bohu, přichází v nové době strach o Boha, neboť vidím, že bůh blesku na Zemi nic neznamená – přičemž nebe vidíte všude, jenom ne pod mostem. Ať jste kdekoliv, nebe se nad vámi klene, i nad tím mostem – a toto je nyní denně napadáno něčím, čemu se říká kancelářsky „Geoengineering“, – což já jen ten název považuji za ZNEÚCTĚNÍ ZÁKLADNÍ PODSTATY NEBE A TOHO, ŽE MRAKY SE V ČASE bez ustání POŘÁD NĚKAM STĚHUJÍ.

     A tak tady lze rozvíjet náladu STRACHU O BOHA INDRU. Přestože se ve Védách říká, že Indra je neporazitelný a jediný vládce všech živlů (hlavní bůh živlů a vládce polobohů), tak dnes je úroveň drzosti k Indrovi tak šílená, že MÍSTO TOHO, ABYCHOM SE INDRY BÁLI JAKO V PŘEDCHOZÍCH STALETÍCH, TAK SE MOHOU LIDÉ NYNÍ BÁT O NĚJ. Protože to, jak se dneska přistupuje k nebi (a velkým viníkem je např. obrovská organizace NATO), je velmi nevídané! Lidé z historie mají z boha blesku respekt a pak během jednoho století se všechno OTOČÍ NARUBY?

     A přelidnění začne až poté, co skončí II.světová válka?

     Hitler zneúctil svastiku pro své sobecké zájmy, zatímco SVASTIKA PŮVODNĚ ZNAMENÁ NÁBOŽENSTVÍ, HINDUIOSMUS, VIŠNU, ŠTĚSTÍ. V 20.letech 20.století se svastika z Orientu šířila v míru, HITLER VŠECHNO OTOČIL. To je můj názor.

     ALE JÁ SE DO SVĚTA NERODÍM KVŮLI TOMU, ABYCH SE O BOHA MĚL BÁT, PROTOŽE TO JE NĚCO, CO MĚ PŘESAHUJE, CO JSEM NIKDY ÚPLNĚ NEPOCHOPIL, TUDÍŽ SE K NĚMU MÁM MODLIT BEZE STRACHU O NĚJ; SPÍŠ SE MÁM V MODLITBĚ ZAJÍMAT O TO, ABYCH CÍTIL RESPEKT K BOHU JÁ.

     Lidská mysl dobře (nebo lépe) pochopí jen to, s čím měla praktickou zkušenost. Např. žába ve studni nepochopí, jak je Tichý oceán velký. Na druhé straně, lidé dokázali otrávit celý Tichý oceán (který nepochopili) prostřednictvím katastrofy ve Fukušimě, což je katastrofa s zemětřesením, které bylo uměle vyvolané s velmi vysokou pravděpodobností… A STALA SE NEJHORŠÍ KATASTROFA TOHOTO DESETILETÍ V ČISTÉM VLÁDCI KATASTROF A ŽIVLŮ, NEBO nato JE JAKO BŮH BLESKU? To je spletitý hlavolam…

     Nerodím se proto, abych měl mít strach o Boha. Bůh, to je něco esenciálního, co potřebuju cítit blízko např. měsíce před válkou. Neboli: Cítím, že hrozí válka, a tak nechci meškat čas a chci si užívat, chci třeba meditovat při západu Slunce. COŽ MI DOBŘE NEJDE, PROTOŽE NĚKDO FURT TRÁVÍ POČASÍ, A TAK SE SMYČKOU V MYŠLENÍ VRACÍM ZPÁTKY AŽ K STRACHU O BOHA INDRU.

     Ale rodím se proto, abych poznal sebe, abych v nejlepším případě našel cestu k Bohu… ne abych vědou za jedno století zničil životní prostředí a tím odsoudil oddané Bohu k nejistotám.

     A pak má být válka. Nikdo se nemůže duševně posílit při západech nebo východech slunce (pokud mu překáží letadla s tlustými čarami), ale válka teprv přijde.

     Nerozumím, jak má být válka, když bůh blesku je také bůh válek a na Zemi je úplně jak nic, nic než vzduch, ale ještě větší nic.

    14. Vendo, nepsal jsem, že v okamžiku Velkého třesku lze aplikovat naše fyzikální zákony, to neříká nikdo, ani ta Wikipedie samozřejmě ne. Psal jsem opakovaně, že vývoj vesmíru až k životu je tímto počátkem Velkého třesku podle mého názoru dán. Říká to i Lawrence Krauss. Psal jsem, že popsat první okamžik Velkého třesku nelze, a že klidně tomu neznámému a těžko zjistitelnému budu říkat Bůh.To už se Vám do krámu nehodilo, takže zákruta a vytáčky a předhazujete mi, co jsem neříkal.
     Milý Vendo, máte pravdu, kmitání ( vibrace) nebylo to v článku, ale bylo to ve Vaší diskuzi. Vy sám jste začal rozvíjet diskuzi Venda 1.1.2017 (9:49), nyní je to v předchozí padesátce diskuze, prostě jste počkal, až to zapadne dolů a hurá.
     Venda 1.1.2017 (9:49)//já jsem odpovídal 01.01.2017 22:56// :“Tvořivá energie Boha, na kterého mnoho lidí vůbec nevěří, ač vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty. Čím je tato energie „probouzena“, proč stále existuje a proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“
     No a už máme 3.1. a nevíte o tom, dokonce jsem to měl vyvolat já a pod vlivem Silvestra.
     Takže dnes je tu Vaše verze
     :“A nenoste sem nějaké povídání o kmitání, které v mém článku není zmíněno.“
     Moje chyba, nebylo to v článku, ale ve Vašem diskuzním příspěvku. Kdyby snad jste měl zase chuť na A4 příspěvek, tak kmitání = vibrace.
     Takže už ani nevíte, co píšete a kde. Berte to tak, že v článku nebylo nic kromě otazníků, což shledal i hned první příspěvek, takže jsem odpovídal na Váš první diskuzní příspěvek.
     Nevím kde jste sebral, že jsem človíček a píšu často o svém pití, často piju leda čaj a občas kafe.

    15. Pardale, nevím čím to je, ale za sebe cítím od Vás zřejmou touhu po neustálé konfrontaci. Je to až tragedie, co se to s Vámi děje v touze prosazovat své ego. Vy jste již tak buď omezený a nebo takový manipulátor, že ani nevíte, na co reagujete, pod jakým článkem a hlavně když bušíte a bušíte, až se Vám z toho dělají asi mžitky před očima……a nevidíte, nepoznáváte, hlavně psát a psát.

     kamarádsky Vám říkám – čtěte článek, pod kterým diskutujete.

     V mém článku „Novoroční uvažování“ a diskuzi, než jste vstoupil Vy, není nic o kmitání, nic o Božích synech, o Moudrosti….a Vy si do toho vletíte, jen aby Vás bylo vidět. Kde v článku něco o tom Vašem „vyblití se“ píšu? Kde, do 1.1., do té Vaší pozdní hodiny vložení diskuzního vstupu, mám ta Vaše témata, která uvádíte – „dopadlo to tragicky“.

     Co to sem a proč taháte?

     Jen část jako ukázka Vaší manipulace v diskuzi a pak, nechte mne již na pokoji. Buď diskutujte k článku a nebo se, teď fakt prosím, se mnou domluvte, o čem a proč chcete diskutovat.
     Jste trapný.

     Pardal 1.1.2017 (22:56)
     Vendo, dopadlo to tragicky, začal jsem uvažovat po článku Novoročním uvažování.
     Píšete :“vše kolem je Jeho výtvorem, uděluje věčný pohyb veškeré hmotě; vysoce energetické kmitání lze pozorovat u molekul, atomů a subatomových částic a tento pohyb je základem existence veškeré hmoty. Čím je tato energie „probouzena“, proč stále existuje a proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“

     No, částice hmoty kmitají, proč to nevím, je to jejich základní vlastnost. Tendence k zastavení tohoto pohybu se projevují- vesmír chladne ( tedy částice méně kmitají) a rozpíná se.

     „proč se neprojevují tendence k zastavení věčné životní vibrace?“

     Životní vibrace ( co to je životní vibrace- pohyb spojený s životem?) se zastavují smrtí a vznikají neustále narozením. Zastavení života na Zemi je statistická jistota několika miliard let. A protože nikde jinde, než na Zemi život neznáme, tak hodně pravděpodobnou verzí je, že skončením života na Zemi skončí poměrně brzy i život v naší sluneční soustavě.
     Píšete :“ Tak to je k Synům božím /nejen k Ježíši Kristovi/, kteří přišli lidem pomoci a kteří stále lidem pomáhají. “
     Zajímalo by mě, kde jste přišel k tomu, že Synů božích je více. Duch Svatý počal jednoho syna Krista. Asi nejsme ve starém Řecku plném bohů a jejich synů nebo ve staré Mesopotamii, příběhy tamních bohů napsal Zacharia Sitchin do spousty knih a věřit se dá hlavně tomu, že tam bohy měli. Bohy, ne jednoho boha. / konec z Vašeho manipulativního příspěvku /

     . . . . . . . . . . . . .

     Dobrý večer a mohu-li doporučit, jděte raději již spát.

    16. Vendo, choďte si spát kdy libo a neraďte.
     Vendo, o Synech božích píšete rovněž dříve, já reaguji.Píšete následující text 01.01.2017 9:49
     „Tak to je k Synům božím /nejen k Ježíši Kristovi/, kteří přišli lidem pomoci a kteří stále lidem pomáhají. “
     Tedy dříve než já odpovídám 01.01.2017 22:56.
     Já jsem reagoval na Vás a teď na Vás už kašlu. Když si to neumíte ani v této diskuzi najít a nic si nepamatujete, tak je to těžké. Zdejte si celý kus své věty do Google, jsou to tak hrozné a unikátní kecy, že to Google najde na první ránu. Jen musíte přejít do první padesátky diskuze.To jsou šipečky >> a <<.

    17. Schwarzenbergovi jsou k mentalitě Hitlera velmi blízko. V podstatě následovníci jeho ideí.

    18. Jak to, že když je nějaká významná bohoslužba, vidím v televizi, že do kostela vešli i velcí zločinci?

     Na jedné straně čtete, jak různí politici dělají různé zločiny, pak jich vidíte velké množství na bohoslužbě…

     A taky jsem viděl video, že slovo „JESUS“ bylo nasprejováno na oblohu prostřednictvím chemtrails; ten odkaz jsem někam do diskusí také vkládal…

     Svatá jména…

 2. Vendo,

  píšeš v záchvate lásky k ľuďom:….Nelze ani přejít a nevšímat si historicky dlouhého vývoje náboženství, které lidstvo dnes silně rozděluje. V mém ideálu je nutný požadavek na sjednocení křesťanských církví do nějaké svobodné unie všech dalších náboženství, které mají zaměření ke Světlu a které by se podílely na postupné proměně planety v jednu obrovskou zahradu a přivedly by ji v žité bratrství všech národů a států…..

  Neviem či si postrehol že takou úniou je už cca 500 rokov kresťanstvo, ktoré ako sekta sa ,,dobrovolne“, bez násilia,bez krvi rozdelila do podsiekt, kými sú evanjelici, luteráni, postkatéchéti, štvrťkatolíci, dvojtretinoví katolíci, darwinisti prvého počatie a ďalšií a ďalší…

  Ale poradím Ti, ak chceš byť v ďalšom živote pápežom všetkých náboženstiev, musíš si nájsť cestu ku všetkým bohom, ktorí počas tých cca 50.000 rokov existencie ,,homo penisális vaginálius, boli ľuďmi vymyslení na svoje obrázky.

  Musíš postupovať ako ten literárny hrdina Old Winnetou, ktorí tiež zjednotil všatky ,,červené“ kmene a v Európe vytvoril na 1/5 Zemeplacky , ,,demokratický, červený Gulag“…

  Ano jediné riešenie je stretnúť sa na ,,druhom svete“ so všetkými božstvami a ukecať ich na jednotu v rôznorodosti… Vytvoríš niečo ako 30.000 hlavového draka, s jedným telom s toľkými hlavami ,koľko ,,bohov“ stihneš ukecať.

  Bude to aj Šarkan“ s jedným ,,mozgom „, len s jedným bruchom a s jednou ,,kloakou“..

  Protokresťania stvorili Opachu 3-och v jednom a Ty, Vendo stvoríš Galaktického netvora cca 30.000 v jednom…

  Ale dúfam, že keď to dokážeš, nebudeš svojich protivníkov ,,upalovať za živa“ na drevených pahrebách …

  Vendo, je to výzva, ale ja Ti verím. ..

  Vendo , ako sa kričalo na zápasoch v Ujgirate: Šamani do toho, teraz všetci budeme kričať: Vendo do toho, na množstvo nehľaď, nie je dôležité zvíťaziť-dosiahnuť cieľ , ale začať….

  Takže Old Vendo začíname odpočítavanie , trochu netradične, ale s obrovskou nádejou vo víťazstvo ,,Hmoty nad Duchom“, teda 1,2,3 ……

  1. ad/ „Neviem či si postrehol že takou úniou je už cca 500 rokov kresťanstvo, ktoré ako sekta sa ,,dobrovolne“, bez násilia,bez krvi rozdelila do podsiekt, kými sú evanjelici, luteráni, postkatéchéti, štvrťkatolíci, dvojtretinoví katolíci, darwinisti prvého počatie a ďalšií a ďalší…“

   Kecy…..a ani nejsou veselé.

   Nechci být papežem a kde jste vzal, z jakého zdroje, 50.000 let existence ?

   Ano, mám nějaký ideál. Ideál je můj směr a podle něj mohu posuzovat. Máte Vy nějaký ideál?

   Hmota nad Duchem nikdy nezvítězí, podle mne. Určitě pobavíte a nebo zaujmete mnoho čtenářů, když objasníte, v čem spočívá Vaše naděje ve vítězství „Hmoty na Duchem“:

   1. ad/ Napsal jsem Vám – „Hmota nad Duchem nikdy nezvítězí, podle mne. Určitě pobavíte a nebo zaujmete mnoho čtenářů, když objasníte, v čem spočívá Vaše naděje ve vítězství „Hmoty na Duchem““

    No, asi jste někoho pobavil, možná i zaujal. Já to tak necítím.

    Noho, položil jsem Vám dvě otázky. Zopakuji je.

    První:
    Nechci být papežem (to jsem odpověděl na Vaše „ak chceš byť v ďalšom živote pápežom „) a kde jste vzal, z jakého zdroje, 50.000 let existence člověka ?

    Druhá zněla s uvedením mého postoje:
    Ano, mám nějaký ideál. Ideál je můj směr a podle něj mohu posuzovat. Máte Vy nějaký ideál?

    Neodpověděl jste a hrabete se v něčem jiném.

    Po získaných zkušenostech sděluji, že Vaše odpovědi tímto neurguji. Opět zase jen konstatuji, že na otázky neodpovídáte.

 3. Vendo, píšeš:

  …..Určitě pobavíte a nebo zaujmete mnoho čtenářů, když objasníte, v čem spočívá Vaše naděje ve vítězství „Hmoty na Duchem“:….

  Tak teda , momentálny stav je napr. 50.000:1 ,ale stačí aj pomer skromnejší, teda 1,00001:1 . Aby som to vysvetlil. Hmota vedie nad Duchom v takomto pomere, lebo v hmotnom svete, nemôže prebývať ,,žiaden Duch, či akákoľvek Nehmotná nebytosť“.

  Nemôže, i keby sa volala Duch svätý, lebo jej miesto je v literatúre pre
  ,,zámerne nevedomých“ alebo pre lepšie pochopenie pre veriacich prvého levelu.

  …Sú to tí, momentálne duševne postihnutí.-.-.

  Jedinou výnimkou je mnemotechická pomôcka, typu SEN. Aj ten je však len produktom hmoty, lebo sa ,,vytvára“ v snových žlazách , teda v lalokoch, ktoré sú úplne ide umiestnené, ako laloky náboženského blúznenia. Tieto laloky náboženského blúznenia reagujú, teda sa aktivujú lenvtedy, keďosoba veľmo , ale veľmo chce od Nebeského Taťuldu ,,bez práce“ a bez pritihodnoty niečo, čo štatisticky vie zabezpečiť len Stolček prestrisa, Obušťok z pytle ven, či tretí Pán,Somárik môj premylený zatras sa…

  Tak sa však vždy jedná o formu Žobrania, lebo za neštandartné vymoženosti je daný úbohý úplatok vo forme modlitbičky, ktorá má však dosah len ccca 4 m od zdroja a tak ho ten, ktorý mážobrajúcemu vyhovieť, ,,TO“ ani nepočuje , pretože je štatisticky vzdialenejší ako tie inkriminované 4 m od huby žobrajúceho…

 4. @ – Jaroslav Krejčí – 3.1.2017 (17:12)

  CapsLock je taky krásný, taky príma.

 5. @ – Venda pro Pardala – 3.1.2017 (20:41)

  Krásné. Venda objasňoval.

 6. @ – Nevím kde jste sebral, že jsem človíček a píšu často o svém pití, často piju leda čaj a občas kafe.

  Krásné. Pardal též objasňaňuje.

 7. @ – Já jsem reagoval na Vás a teď na Vás už kašlu.

  Krásný. Pardal objasnil. Takže objasněno.

 8. Děkuji anonymovi za objasnění výše popsaného….teď již mám konečně jasno….

 9. Také se cítím tak nějak objasněný, že objasněnější jsem nikdy nebyl a možná již nikdy objasněnější nebudu. :)))))
  Jen doufám, že mé OBJASNĚNÍ bude trvalé.(to je lepší než být v rauši)
  Děkuji mnohokrát všem, kteří se podíleli na mém objasnění.
  :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 10. To su ráda, že je jasno, že již nic objasňovat nemusím :-)

 11. Stiahnite rolety !!!

  … Tu sa už nič nemusí objasňovať, všetci potvrdili, že sú dostatočne
  ,,osvetlení“ a objasnení . A tam, kde je všetko osvetlené už nie je naozaj nič potrebné dovysvetlovávať a doosvetlovávať……

  …Howgh, ako by povedal aj ten Old Winnetou, keby bol medzi náma…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference