mapa stránek || vyhledávání

Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení

Človek musí byť v živote veľmi opatrný. Musí byť napríklad veľmi opatrný pri podpisovaní rôznych zmlúv a podrobne si všetko preštudovať, aby na to potom ťažko nedoplatil. Musí byť veľmi opatrný pri vážnych životných rozhodnutiach, aby sa nerozhodol nesprávne a neskomplikoval si celú svoju existenciu. No a ani v duchovnej oblasti tomu nie je inak. Aj tu je potrebná veľká opatrnosť, aby človek neprijal za svoje niečo, čo je nesprávne, alebo dokonca nepravé a neniesol za to potom vážne duchovné dôsledky.

panna-maria-sochaZ tohto hľadiska, z hľadiska zodpovedného skúmania všetkého toho, čo duchovne prijímame, sa vecným spôsobom skúsme pozrieť na problematiku mariánskych zjavení.

Na rozlišovanie dobrého od zlého, správneho od nesprávneho a pravého od nepravého má človek k dispozícii jednak svoj cit a svedomie a jednak priamo Stvoriteľom dané normy pre správny život človeka na zemi, ku ktorým nepochybne patrí už stáročia ľudstvu známe Desatoro.

Ak sa teda budeme pozerať na dianie vôkol seba pevne sa pridržiavajúc kritérií Desatora, budeme mať v rukách spolu s našim citom a svedomím neomylné meradlo pre posúdenie všetkého, čo nám život prináša. A teda aj pravosti mariánskych zjavení, ktoré, ak sú skutočne zo Svetla, musia bezpodmienečne korešpondovať s prikázaniami Stvoriteľa.

Avšak v našom konkrétnom prípade narazíme už pri prvých dvoch prikázaniach na dosť veľké nezrovnalosti.

Ja som Hospodin, tvoj Pán, nebudeš sa klaňať nikomu inému okrem mňa! Tak znie to prvé.

Kult panny Márie a jej úloha takzvanej „prostredníčky“ je však v rozpore s predchádzajúcimi slovami, čo si uvedomil už Luther, ktorého poslaním bolo reformovať kresťanstvo a odstrániť z neho rôzne dogmy, pokrivenia a ľudské omyly, nekorešpondujúce s Pravdou.

Naše modlitby a naša úcta majú smerovať jedine k Otcovi, Stvoriteľovi a Vládcovi všetkého čo jestvuje. Dokonca i jeho Syn Ježiš upozorňoval, že tá najvyššia úcta prináleží jedine Otcovi.

A pritom je to práve on, Ježiš, časť živého Boha, ku ktorému je ešte možné smerovať naše prosby. To jeho bytosť prichádzajúcu priamo od Boha a z Boha možno nazvať v pravom slova zmysle prostredníkom, pretože Kristus sám riekol, že on a jeho Otec sú jedno, avšak vždy zdôrazňoval, že jeho Otec je predsa len väčší.

Všetky tieto fakty naznačujú, že prostredníkom Najvyššieho môže byť len ten, kto od Najvyššieho bezprostredne prichádza. Len ten a nikto iný!

Kult panny Márie a uctievania takzvaných „svätých“ sa teda pri hlbšom skúmaní môže vzhľadom k zneniu prvého prikázania javiť ako niečo nesprávneho a nesúznejúceho s týmto prikázaním.

ruzenecNevezmeš meno svojho Pána nadarmo! Tak znie prikázanie druhé. Na hlboké zváženie zostáva, ak sa zjavenie zo „Svetla“ príkro prieči tejto jasnej požiadavke.

Ako? Niet takmer žiadneho mariánskeho zjavenia, ktoré by nenabádalo ku každodennej modlitbe ruženca. A ako vieme, v tejto modlitbe založenej na neustálom opakovaní sa veľmi veľa krát vysloví meno Najvyššieho, alebo jeho Syna. Vysloví sa však bezmyšlienkovite, mechanicky, ako nejaká odriekávanka.

Vyslovovať meno Stvoriteľa by však človek mal vždy iba s tou najväčšou vrúcnosťou, akej je jeho duša schopná. Nech už sa tak stane v žiali a utrpení, alebo v šťastí a radosti. Nikdy ale nesmie chýbať citová vrúcnosť, lebo ďaleko hodnotnejším je zlomok sekundy, v ktorom sa duša s vrúcnosťou v srdci povznesie k svojmu Tvorcovi, ako hoci i mnohohodinové, mechanické opakovanie modlitieb pri ktorých ani pri tej najlepšej vôli nie je možné vyvinúť zodpovedajúcu citovú vrúcnosť.

Nevezmeš meno svojho Pána nadarmo! Čo to znamená? Znamená to, že toto slovo a tento pojem musí stáť vysoko nad všetkými, bežne používanými slovami. Musí sa stať klenotom, ktorý berieme do svojich rúk len s tou najväčšou úctou. V nijakom prípade nesmie byť strhnutý nadol častým používaním, ako nejaký všedný slovný zvrat a to ani bezmyšlienkovitým a mechanickým opakovaním v modlitbe, akou je ruženec.

Mimochodom, stačí si napríklad pripomenúť obyčajnú ľudovú múdrosť hovoriacu, že „menej je niekedy viac“. Táto prostá ľudová múdrosť platí vzhľadom ku všetkému vyššie uvedenému v dvojnásobnej miere.

A ešte niečo! Sám Kristus v súvislosti so správnou modlitbou zdôrazňoval, že sa nemáme modliť ako pokrytci, ktorí dúfajú, že budú vyslyšaní pre množstvo svojich modlitieb. Inými slovami povedané, nie množstvo je rozhodujúce, ale kvalita! Avšak onú pravú kvalitu môže modlitbe dodať len citová vrúcnosť. A takáto, citovou vrúcnosťou predchnutá, hoci aj kratučká modlitba má omnoho vyššiu cenu, ako dlhohodinové, mechanicky odriekávané modlitby bez citu.

Čitateľom tu boli predostreté dve veľké nezrovnalosti, vyskytujúce sa v súvislosti s mnohými mariánskymi zjaveniami. Na slobodnej vôli každého z nich záleží, ako sa s nimi vysporiada, pretože každý z nás sa bude musieť iba sám za seba a svoje vlastné konanie zodpovedať Pánovou spravodlivosťou. Len človek sám za seba sa bude zodpovedať za to, ako vážne bral vo svojom živote Pánove prikázania a nakoľko dôsledne sa nimi vo všetkom riadil.

PS. Týmto textom nemajú byť paušálne odsúdené absolútne všetky zjavenia ako falošné. Človek sa však musí mať na pozore! Musí byť schopný na základe vlastného zvažovania i na základe indícií spomínaných vyššie sám oddeliť tie falošné od pravých. Čo je však treba rozhodne vedieť, je skutočnosť, že pri pravých takzvaných mariánskych zjaveniach nie je bytosť, ktorá sa zjavuje Máriou z Nazareta.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

10 komentářů

  1. Autor, tým, že si napísal :

    ….Kult panny Márie a uctievania takzvaných „svätých“ sa teda pri hlbšom skúmaní môže vzhľadom k zneniu prvého prikázania javiť ako niečo nesprávneho a nesúznejúceho s týmto prikázaním…

    a použil si veľmo výstižné slovo KULT, si vlastne pootvoril dvierka falošných teórií kresťanstva, ktoré si v rámci Trojjedinosti vytvorila ,,obezličku“ v podobe Panenky, ktorá vraj donosila plod Hospodinov, i keď je zrejmé, že Hospodin je vymyslená kategória Protožidmi, nie je osobou , čiže nemá tie ,,spermaktróny“, či ako sa volajú tie malé ,,bičikovce“, čiže Hospodin nemôže oplodňovať, teda je ,,neplodný“, je len virtuálny Taťuldo a Panenka Marienka je blud , ktorý je v rozpore aj s teóriou o možnom pobyte Nadprirodzených bytostí v reálnom , hmotnom Svete a opačne…

    Pobyt Marienky v Nebi je obrovskym ,,fo-pa“, pretože v židovskom Nebi nemá čo žena hľadať, lebo je nečistá a je stvorená len ako ,,pomocnica“, na vynosenie detí…

    A keď vstúpila Marienka na Nebesia, , keď sa teda tam odrazila, v akom je stave rozpoloženia teraz, v reálnom čase? A ako môže ,,odbaviť“ otravných kresťanov, ktorí k nej denno denne vysielajú miliony ,,prosbičiek“ a modlitbičiek a tieto musí tlmočiť Dedovi mrázovi, Dedovi vševedkovi a ostatným nebytostiam, keď NIE je prípustné zjavenie Hmotnej bytosti v Duchovnom svete, lebo by došlo k okamžitej anihilácii…

    Jediné východisko z tohoto náboženského guláša je v tom, že by Tajtrlík z Vatikánu pripravil nový koncil, kde by sa ,,povedalo“, že Ježiško priplával v prútenom košíku Jankovi, Šalomovi, či inému Protožidovi jedného slnečného rána do záhradky a potom, keď sa rozreval, ho UVIDEL…

    Nikto nebude pátrať, kto je Taťuldo a Matička. Priplával, po tridsiatke z ničoho-nič začal robiť čáry-máry a hotovo…

    Keď sa takto mohol zjaviť malý Mojžiško, prečo by nemohol aj Ježiško…

    1. SUMERI->čti : SU MERI = „Jsem Moře“

      *moře= Vědomí ->(z tvé obrácené pozice Nevědomí)

  2. Konkrétně ve Fatimě, děti mluvily o Krásné paní, teprve církev pak mluvila o Panně Marii ,Vatikánu se to nelíbí..protože se Panna Maria nezjevuje ve Vatikánu ale někde kde to nemají pod kontrolou . nelíbí se jim že to nejde přes ně samotné .

  3. Panna Mária sa nezjavuje, je to archanjel Anael, ktorý má ženskú podobu. V takejto podobe sa ešte zjavuje Lucifer! Pravosť toho-ktorého zjavenia, či je to arcidémon alebo archanjel sa dá zistiť, najistejšie dodatočne. Ak sa to stane nám tak už kto čo vie, cíti, teda podobne ako sa píše v článku. Archanjelov by som s cirkvou nemiešal, tá ani nevie, na čo existujú.

  4. Nuen, zle píšeš, keď píšeš:

    …Panna Mária sa nezjavuje, je to archanjel Anael, ktorý má ženskú podobu. V takejto podobe sa ešte zjavuje Lucifer!…

    Nie je ani len prípustné, aby ,,Duchovná bytosť“ zo Sveta rozprávok sa ,,mohla“ z ničoho nič objaviť v Hmotnom svete.

    Uvažuj, je to v rozpore aj s Druhou vetou termodynamickou a z realitou sveta, že ani Ja ani TY, ani iný ,,humusák“ sa nemôže objaviť v ,,Duchovnom svete“ len preto, že vie povedať : Budiž moje telo v ,,Duchovnom svete“ a na tento príkaz sa otvorí virtuálna ,,Hviezdna brána“.

    Vieš si predstaviť akú dezorganizáciu by si spôsobil, keby ŤA nejaký duchovný zmrd, počas ranného brieždenia uvidel na nejakom obláčiku, ako sa zvíjaš v rytme náboženských chórov ?

    Je v rozpore aj s logikou a stavom vecí TU, v Hmotnom svete uvažovať aj o zjavení sa všelijakžch iných , či už Luciferka, arcianielov a podobných nehmotných nebytostí – ,,hybridov“ z podkategórie Nadprirodzenývh nebytostí…

  5. GN,
    píšeš, že bytosti sa len tak nezjavujú.. Niet sa čo čudovať, mne sa tiež nič nezjavilo.
    Ale už viem, ako to bolo. Proste si z neba dostal padáka a pustili ťa von k ľuďom. Lenže čo, ľudia sú zlí, tak aj z teba sa stal hybrid – zver. Necheli ťa samého uprostred chórických spevov, a ty si nevedel čo si počať, ako keď Mary počala.
    A tak si si spieval falošné pesničky, ktoré sa ľuďom nepáčili.
    GN, budem ťa ochraňovať na veky vekov amen, a porozmýšľaj, či ti to stojí za to pchať sa tým zmluvaarchadémonom, veď dole je krajšie, i keď…

  6. Pane Šupa, ještě nedávno jste byl člověk, který vyjadřoval sympatie paní Merkelové a bojoval za to, aby muslimští uprchlíci byli přijati v Evropě, neřku-li na Slovensku. Nyní máte plnou pusu o křesťanství. Dle mého názoru jste pokrytec. Proto Vám opakuji“ Nestrkej sem svůj egoistický Slovenský nos, jinak tě přes něj tvrdě praštím.“

  7. Nuen, dosť komplikovane píšeš , napr.

    …..Proste si z neba dostal padáka a pustili ťa von k ľuďom. Lenže čo, ľudia sú zlí, tak aj z teba sa stal hybrid – zver…

    Musím Ťa napomenúť, že počas učenia sa Katechizmu si bol ,,duševne“ inde, nebol si v súzvuku s témou, lebo už som Ti ,,hore“ vysvetlil, že Duchovná nebytosť sa nemôže objaviť TU na Zemeplacke ako Hmotná bytosť, napr. zver, lebo počas prestupu z Nebies do Hmotného sveta by sa rozplynula, ale by anihilovala ako prd v gatiach…

    Ani ja , klasický Neznaboh to nedokážem, i keby som poznal zaklínadlá prestupu ako onen čarodejník z tej francúzskej komédie , keď ,,časovou dierou“ poslal onoho stredovekého rytiera aj so svojim sluhom do dnešných dní…

    Ten čarodej je už po smrti a jeho ,,diera“ sa zavrela…

    A premenu človeka na zver nedokáže ani antievolučný predvoj vývoja. Keby si napísal, že z niektorého ,,geneticky pripraveného“ zmrda sa stáva niečo ako zver, to by bola iná káva. Charakter je ako ebonitová tyč, je ohybná , priťahuje problémy a je pri vyšších teplotách natvrdlá….

    Podobne je asi natvrdlý i Anonymní, ktorý si myslí, že cez monitor vie niekoho praštiť po nose. Ak máš psyché v perdeli, volaj linku OOF, pošlú Ti asistentov Dr. Chocholouška a znovu sa vrátiš tam, odkiaľ si asi ušiel…

    To, že niektorí z nás vyjadrujú iné názory ako máš Ty, napr. Venda, Pardál, alebo i ja, neznamená, že ich ,,upálime“ a potom, čo hranica dohorí, bude furt už len pokoj, klídek, tabáček a jeden názor…

    Hovorím Ti, túdle nudle. Aj Adolf , aj J. Visarionovič , či Ponochet si to mysleli a kde sú ? Prezradím Ti, sú v Perdeli….

    Anonymní, konštatujem, že napriek Tvojim ,,vyhrážkam cez telefón“ , Ti zostalo ešte ,,zdravé“ jadro, lebo si p. Šupovi Vykal aj Tykal v jednej vete : Citujem : ,,Proto Vám opakuji“ Nestrkej sem svůj egoistický Slovenský nos, jinak tě přes něj tvrdě praštím.“…

  8. – K Bohu Otci, Stvořiteli, se modlíme a děkujeme. Je to nejposvátnější děj a dar, který může lidský duch konat. Ježíše a Ducha Svatého, tj. Jeho Lásku a Vůli, můžeme v modlitbě prosit o splnění. Ostatní vysoké duchovní bytosti můžeme také prosit, ale pochopitelně jen o pomoc a správné vedení.
    – Mariánská proroctví existují, ale neznáme jejich znění, pouze tak či onak v něčím zájmu upravenou verzi. Ještě vyvstává otázka, kdo je Paní Maria, která se s poselstvím zjevuje, čili jestli byla správně pochopena identita vysoké duchovní bytosti. Církevní paskvil v dogmatu tzv. neposkvrněného početí Ježíše Krista dětinsky směšuje duchovní a hmotné děje, a vytrhuje tak dění z nezměnitelného Božího řádu.
    – A na bezduché modliče ze zvyku, kteří v nějakém časovém schématu stereotypně odmumlávají předepsané texty, je smutný pohled, protože jejich cit nevytryskne, a tak se nemohou spojit se světlými výšinami jako byť bezeslovná modlitba z vnitřní horoucí potřeby a nejniternější důvěry vytrysklá. Správná modlitba je dar pro nás, vzácné spojení, které mezi jiným dokáže uzdravit i naše hmotná těla.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference