mapa stránek || vyhledávání

Tomášovo evangelium (Připomenutí)

Níže uvádím malý výběr některých v Tomášově evangeliu obsažených samostatných výroků a při té příležitosti, jimi inspirován, se trochu zamýšlím a připomínám, co bylo součástí původního křesťanství.
 

Tomášovo evangelium (zlomek Oxyrhynchus 654)

Křesťanství je stále hodnotovou osou a v tomto ohledu i myšlení řídící etickou strukturou Západu a s ním i dalších zemí, které jsou s ním nějak v tomto ohledu historicky a mocensky spojené. Ať už je to východní Evropa, Rusko, latinská Amerika, nebo třeba Filipíny. I v ateistických částech společnosti stejně skrytě vládne hodnotový odkaz křesťanství, protože výklad světa, typický způsob jeho dualistického výkladu a morální imperativy v zákonech celé společnosti stále ve skutečnosti vycházejí z tzv. biblického projektu a řídí se formálně, navenek, i pokud jde třeba o pozitivní právo, Desaterem.

Nechci se nyní pouštět do rozboru křesťanství a jeho historie, neboť jde o příliš rozsáhlé téma. Ale využívám příležitosti ukázat a připomenout na Tomášově evangeliu, které patří mezi tzv. apokryfní evangelia, která nebyla přijata do biblického kánonu Nového zákona z rozhodnutí církve (církví), že původní křesťanství vycházelo z jiných pozic a vykládalo dualitu světa jinak, než to, které bylo nakonec na koncilech postupně vypilované do podoby programu pasení oveček.

Na příkladu Tomášova evangelia je možné zřetelně rozpoznat, že původně křesťanství obsahovalo základy hermetického výkladu světa. A tento výklad, protože Tomášovo evangelium je sbírkou údajně autentických 114 Ježíšových výroků, které jistý Tomáš pouze zapsal, poskytl tedy svým učedníkům, stoupencům a následovatelům tedy sám Ježíš!

Shoda některých výroků Tomášova evangelia s hermetickým výkladem světa je taková, že pokud jde o vybrané příklady, odhalují se v nich hlavní principy, z nichž vychází při svých postupech například spirituální alchymie mnohem otevřeněji, než v klasických alchymických textech.

/Croix/

5. Ježíš řekl: Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno.

10. Ježíš řekl: Přinesl jsem na svět oheň a pohleď, střežím ho, až se rozhoří.

22. Ježíš viděl malé děti, které dostávaly mléko. Řekl svým učedníkům: Tyto děti, které dostávají mléko, se podobají těm, kteří vejdou do království. Ptali se ho: Vejdeme, když jsme dětmi, do království?

Když z dvojího uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu, svrchní spodnímu a spodní svrchnímu, a když mužskost a ženskost učiníte jedním, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, a když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou a obraz na místě obrazu: pak vejdete do království!

48. Ježíš řekl: Když dva vytvářejí mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: Pohni se, a ona se pohne.

105. Ježíš řekl: Kdo pozná Otce a Matku, toho nazvou synem děvky.

106. Ježíš řekl: Když dvojí učiníte jedním, stanete se syny Člověka. A když řeknete: Horo, pohni se, tak se pohne.

61. Ježíš řekl: Dva budou na jednom loži – jeden zemře a druhý bude žít.

61a. Salome řekla: Kdo jsi, člověče, jakoby z jediného? Ležel jsi na mém lůžku a jedl z mého stolu. Ježíš jí řekl: Já jsem ten, který povstal z toho, co je jednotné. Dali mi z toho, co je mého Otce.

114. Šimon Petr mu řekl: Marie by měla od nás odejít, neboť ženy nejsou Života hodny. Ježíš řekl: Pohleď, já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se i ona stala živoucím duchem, který se vám mužům vyrovná. Neboť každá žena, která se stane mužem, vejde do království nebe.

 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

30 komentářů

  1. Díky za upozornění, ale diskuze na nové republice je sice nadstandardně početná, ale zcela nekvalifikovaná a mimo mísu i v tom, nač článek a citace vlastně upozorňovaly. S jistotou mohu říci, že se do diskuze pod články nezapojil ani jeden hermetik nebo alespoň někdo, kdo by v rámci alespoň částečných znalostí řekněme religionistiky nebo dějin filozofie alespoň trochu věděl, o čem je řeč.

   1. @ – S jistotou mohu říci, že se do diskuze pod články nezapojil ani jeden hermetik nebo alespoň někdo, kdo by v rámci alespoň částečných znalostí řekněme religionistiky nebo dějin filozofie alespoň trochu věděl, o čem je řeč.

    A proč taky.:-)

   2. @ – k A proč taky.:-)

    „V dnešním světě se smysl lidské existence rozplynul v hodnotovém relativismu, nihilismu, ekonomismu a materialismu světa, kde „je Bůh mrtev“ a nahrazen modlami.“

    1. Ne u všech lidí, Bůh není mrtev pro všechny a pro mnohé lidi modly vůbec neexistují.

    2. Dada
     Když modly,bohové a bůžkové začnou ožívat. :)))))))

 1. Vážení

  Tomášovo evangelium je cosi, co bezprostředně promlouvá k nám lidem v dnešní době. Problém je v tom, že mu málokdo rozumí. Na níže uvedeném odkazu jsem zpracoval toto evangelium tak, že jsem k němu přidal náhled a pohled současných největších kapacit světa a rozšířil ho o svůj vlastní. Sami tak máte možnost posoudit, zda výše napsané řádky, které mluví o aktuálnosti, mluví pravdu nebo ne.

  http://www.rozpravy.cz/news/tomasovo-evangelium-s-vykladem/

  Antonín Mareš

  1. Opět variace na téma nekonečně dobrý Bůh a Podstata s velkým P.

 2. PŘÍSLOVÍ 1:5,6
  Biblenet:
  5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
  6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

  překlad:
  5.Aby Moudrosti srdce(mysl) mohlo obdržet,a potom rozmnožit v nitru vědomosti,s ženichem ve vzájemném porozumění být schopné dosáhnout(docílit) od slyšitelného(vnímatelného) Zvuku(Hlasu,Slova,Světla,..) opětného sjednocení,

  6.je napřed třeba porozumění(pochopení)symbolům(jinotajům,číslicím,vzorcům,figurám,postavám,cenám-platbě,atd.)a obrazům,zprávám(informacím) od moudrých(prozíravých) a jejich tajemným(enigmatic) pokynům(znamením).

  PS:V originále není ani jednou uvedeno jméno Ježíš.
  Nejen Bible,Korán,Nostradamus,Gíta,atd. jsou psány v symbolech,ale i tzv.Tomášovo nebo Filipovo evangelium.

  cituji:
  Světlo a tma, život a smrt, pravý a levý, všichni jsou si navzájem bratry, není možné je od sebe oddělovat. Proto nejsou ani dobří dobrými, ani zlí zlými, ani život není životem a smrt není smrtí. Proto se každý ničí již svým od svého původního začátku. Ti ale, kteří jsou nad svět povzneseni, jsou nezničitelní a věční.

  Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu.

  Nikdo nebude skrývat velkou cennou věc v nějakém velkém předmětu. Často se však odloží bezpočetné desetitisíce do předmětu za jeden haléř. Tak se to má také s duší. Ta je cenností uvízlou v bezcenném těle.

  Ten, kdo vlastní poznání Pravdy, je svobodný. Svobodný nehřeší. Kdo hřeší, je otrokem hříchu. Pravda je Matkou, poznání je Otcem. Ty, kteří se domnívají, že nehřeší, označuje svět za ‚svobodné‘. Slova, že jsou ‚svobodnými‘, znamenají, že poznání Pravdy činí z takových lidí domýšlivé a poskytuje jim pocit nadřazenosti nad celým světem. Láska však buduje. Ten, kdo se osvobodil skrze poznání, je z lásky služebníkem těm, kteří svobodu poznání dosud nemohli přijmout. Ale poznání je uschopňuje, aby se dokázali stát svobodnými. Láska nebere nic. Neboť jak by mohla něco brát, když jí všechno patří? Ona neříká: „tamto je moje“ nebo „toto je moje“, nýbrž „patří to tobě“.
  /Filipovo evangelium/

  Petr Vladyka – Učení a paměť pravou hemisférou
  https://www.youtube.com/watch?v=HilYV8VltKg

  Cesta do hlubin mozku – 1 – Co je skutečnost?
  https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4

  Cesta do hlubin mozku – 2 – Co nás dělá kým jsme?
  https://www.youtube.com/watch?v=kqK_gBnfZPQ

  Cesta do hlubin mozku – 3 – Kdo nás ovládá?
  https://www.youtube.com/watch?v=JKSH7yqOIE0

  Cesta do hlubin mozku – 4 – Jak se rozhodujeme?
  https://www.youtube.com/watch?v=yEc0kJCDd_o

  Cesta do hlubin mozku – 5 – Proč se vzájemně potřebujeme?
  https://www.youtube.com/watch?v=0-tge2c55_w

  Cesta do hlubin mozku – 6 – Kým budeme? HD CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=bx3LJrCdWFA

  MOZEK JAKO PACHATEL – neurovědec DAVID EAGLEMAN
  https://www.youtube.com/watch?v=u02fUhsyjN8

 3. V počátcích, v raném křesťanství, se evangelia lišila od komunity ke komunitě a je celkem pochopitelné, že byla vyhlašována za autentická. Kupř. „Evangelium Hebrejců“ bylo nakloněno na židovskou stranu, „Evangelium Egypťanů“, oblíbené u obyvatel Egypta nežidovského původu, mělo tendence asketické; „Evangelium ebionitů“ ukazovalo malou náklonnost k doktrínám Pavla…. atd.. Tomášovo evangelium je velkou „sbírkou“ výroků Ježíše. Přináší mnoho cenného do mozaiky gnose, do mystiky, zjeveného poznání, mnoho cenného a potvrzení, že Gnosis Boha, znamená přímé Jeho poznání, zkušenost Boha. Velmi cenné je i Filipovo evangelium, které podává mystický výklad Ježíšova učení. Tomášovo evangelium klade velký důraz na vnitřní poznání , důraz na to, že království Boží je v nitru, tam by ho měl člověk svým úsilím a s pokorou a trpělivostí hledat.

  V raném křesťanství bylo ezoterické „Hermovo náboženství“ rozšířené v helénských kruzích po celé Římské říši a hermetický vliv je citelný i v gnostických spisech. Mezi dokumenty z Nag Hammadi se nachází i část hermetické knihy „Asklépios“. Je faktem, že i Hermes Trismegistos učil to základní, té jedné základní pravdě. Byla tu mnohokráte diskutována a často i s nepochopena. Ale i tak tomu nepochopení bylo v dobách minulých; ne všem je dáno umět rozlišovat a zkoumat s jedním důležitým dílčím cílem, dojít ke stavu, který zbaví mysl člověka závislosti na světě a na jeho /falešných/ radostech.

  Autorovi článku děkuji za připomenutí.
  Václav Žáček

 4. Tomášovo evangelium: Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne. (Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

  Antonín Mareš: Tady to chce trochu vysvětlení. Uzavřít mír v jednom domě znamená, že ti kteří spolu tento „mír“ uzavírají, jsou těmi, kdo nahlíží již duchovno. Neboť jeden dům znamená to samé jako vše ve všem a vše v jednom (nelineární projev). Tací lidé nejsou schopni žít jinak nežli žít v Pravdě. Tedy uzavřeli mír v „jednom domě“. Tito lidé pochopitelně ovládají i tajemství hmoty a proto jsou schopni toho, co nám ostatním lidem připadá nemožné (pohnout horou).

  JK: „Dům“ znamená tělo člověka. „Dva“ znamená ego a Ducha z Boha (vyšší já). Když ti dva jsou na stejné vlně (ego svou kvalitou odpovídá Duchu z Boha), je člověk přímo napojen na Boha a v souladu s jeho vůlí tvoří cokoli.

  I ze zdejší diskuse je patrné, že kdekdo si myslí, že jeho názory na Boha jsou přinejmenším rovnocenné těm ostatním. Ale to platí pouze u „chroustalů mrtvé kůry“.

  1. Hvězdička trefně popisuje svobodného člověka.

   Dům chápu stejně jako JK.
   Pokud člověk podřídí své egoistické choutky vyššímu Já přijme vůli Boha za vlastní a začne být tvůrcem se svobodnou-Boží vůlí. Lidská svobodná vůle je pouze iluze, dokud mě ovládá ego tak ji nemám.

 5. Delší dobu mi zatěžuje mysl Šavel.
  Byl brán v ůvahu Šavlův kotrmelec, při přípravě Ješuova zrození, nebo je to nečekaný prvek, který vše změnil, oproti původnímu záměru??????????

  1. Ad: Šavel spíš vystoupil na vyšší schod…
   Žádný z apoštolů nevystoupil na vyšší schod.
   Jediný Jan měl pár zážitků( vizí).
   Církev, měl vybudovat Petr, tzn. že s Šavlem nebylo počítáno.

   1. Další možností je naprosté nepochopení nutnosti zachránit římskou říši, s tím mohlo být počítáno. Byl to Petrův úkol?

   2. Nikdo neměl záměrně vybudovat nějakou církev. Pro vztah s Bohem není církev nezbytná a vývoj ukázal, že může být i kontraproduktivní. Výrok o tom, že Petr je skálou, na které má být vystavěna církev je mylný – sdělované bylo špatně pochopeno.

    1. Oliver
     Ano, samozřejmě. :)
     Může se zdát, že hledám viníka, ale není tomu tak?. Pouze se snažím pochopit?.
     Ale spíše jen hledám kde se stala chyba, která naprosto změnila záměr. :)

   3. …že s Šavlem nebylo počítáno…

    Všechno se musí stát nejdříve v duchovnu, aby se to mohlo projevit v tomto světě.
    (I váše příspěvky tak vznikají.)

    1. z nabídnutého vybíráme. Obvykle bývá předem srozumitelné, co kdo vybere dle svých přístupů.

    2. Otázka na JK – Vy se domníváte, že v duchovní sféře (skutečné, nikoliv v astrální sféře) se skutečně např. vraždí, lže a krade? Není to spíše teoretická možnost (teoretická nabídka), než skutečně realizované děje v duchovní sféře? (tím nepopírám to, že v duchovní sféře jsou pravzory, nedomnívám se však, že nectností, ale pouze ctností)

    3. Olivere,

     vy se domníváte, že zloději, lháři a vrazi odcházejí po tomto životě do duchovního světa ctností?
     Svůj k svému.

     Ostatně, leccos můžete pochopit i z tohoto konkrétního příkladu:
     vy jste položil otázku a já jsem položil otázku. Nelze je nahmatat, takže evidentně nevycházejí ze světa atomů, nýbrž z duchovních rovin.
     Z rozdílných duchovních rovin – podle toho, co je duši člověka blízké.
     Svůj k svému.

     A po fyzikální stránce:
     každá síla je neviditelná a nám se projevuje pouze prostřednictvím viditelné hmoty. (Síla hýbe hmotou, nikoli naopak.)
     Takže doslova cokoli se projevuje ve viditelné hmotě, muselo se nejdříve stát ve světě neviditelném.

 6. Pane JK, na mou otázku jste neodpověděl přímou odpovědí. A Vaše odpovědní otázka nic neřeší. Zloději, lháři apod. samozřejmě do duchovního světa neodcházejí. Ale je zavádějící považovat neviditelný svět za stejnorodý. Takže má otázka na Vás dále přetrvává – v které z „duchovních rovin“ se dle Vás dějí vraždy, krádeže apod.? (lidé tady totiž používají pro různé podstaty stejné názvy, jenže o všem je třeba se vyjadřovat co nejpřesněji, aby nemohlo dojít k mýlce)

  1. Ještě upřesnění k předchozímu příspěvku. Pane JK, to, že viditelné ve hmotě se nejprve muselo udít ve světě neviditelném, mnou nebylo nijak zpochybněno, ale hned můj první dotaz směřoval k přesnějšímu vymezení Vámi jmenované úrovně z Vaší strany (astrální x duchovní, případně další). Pojem viditelné hmoty navíc zřejmě vztahujete k běžnému současnému standardu, ale i dnes žijí lidé (i běžně mezi námi), kteří vidí energie, které jsou pro drtivou většinu lidí neviditelné. Koneckonců Vy víte, že lidé mají více těl, takže mohou zřít očima těchto různých těl. Označíte snad všechna tato neviditelná těla za duchovní? Předpokládám, že nikoliv. Různé informační zdroje námi diskutované pojmenovávají jinak, ale i přesto je třeba v rámci možností se pokusit upřesňovat a konkretizovat.

 7. Olivere,

  …můj první dotaz směřoval k přesnějšímu vymezení Vámi jmenované úrovně z Vaší strany…
  To po mně chcete číslo úrovně (které by vám stejně k ničemu nebylo), nebo adresu GPS?
  Království neveské je mezi vámi… A království pekelné rovněž. Takže když dva různí sedí u jednoho stolu, jeden může být v nebi a druhý v pekle – záleží na stavu jejich duše. A podle pravidla „svůj k svému“ jsou také obklopeni příslušnými duchovními bytostmi.

  …Označíte snad všechna tato neviditelná těla za duchovní?…
  Samozřejmě, že ano. Vše, co je ze světla, je duchovní záležitost (dokonce i atomy, ale to nechci rozvádět).

 8. Děkuji za odpověď. Opět se potvrzuje, že různé věci nazývají lidé stejnými názvy a stejné věci/jevy různými názvy. Nemá proto cenu diskutovat, neboť každý samozřejmě používá pro něj ustálenou terminologii a protože ji má téměř každý ustálenu jinak, tak se to jeví, jako že jeden mluví o koze a druhý o voze. Jistěže atomy jsou ve své podstatě duchovní, ale to je jiná úroveň, než o které tu byla řeč. Na úroveň komunikace typu „čísla nebo GPS“ nehodlám reagovat už vůbec. Takže dost.

 9. GPS Nebe:
  N ∞° ∞‘ ∞“
  E ∞° ∞‘ ∞“

  GPS Pekla:
  N -∞° -∞‘ -∞“
  E -∞° -∞‘ -∞“

 10. 48 Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

  překlad z koptštiny:
  „Z Nitra prýštilo/Pečovatel,Ochránce duše,obal duše řekl/:
  Pokud důsledek duchovní výroby míru v mysli, nový král významný unipolární/jednotný/ přístup
  a zde snímek obrazovky/obraz/ Ós,pokud spojení/telefon/ hříbě Th/Zvuk-vibraci/ skutečně má/vlastní/.“

  *Ós = Bůh= Kost/žebro/=Život,Živa
  *telefónní spojení = vnitřní vědomé spojení s Ós
  *hříbě = duchovní bytost ve zvířecím/domestikovaném/ těle,které ještě není nebo už není pod nadvládou sexuální závislosti
  *obrazy = Bůh k nám promlouvá obrazy/syboly/ neustále->proto je pro člověka důležité se těmto
  obrazům naučit opět rozumět a zpětně je slovně pojmenovávat
  ->pravá mozková hemisféra je nástrojem Matky,Nadduše, a mluví k nám v obrazech
  beze slov.Slovy tyto obrazy pojmenovává levá mozková hemisféra,
  prostřednictvím které k nám zřetelně promlouvá a vede nás Otec-Duch,Mysl,a to
  prostřednictvím našim mozkem naučených slov k našemu pochopení.
  Je to důležité,protože obrazy zůstávají stejné,ale pojmy s každou dobou
  zanikají a vznikají nové.
  Řeč symbolů se liší od námi naučeného jazyka,neboť VÝZNAM obrazů je jiný,než
  jak je chápe náš mozek.Navíc symboly lze rozmotávat,rozkódovávat,
  pro člověka do obrovských rozměrů.Není pro mne již nezvyklé,že samotná věta z 
  Písem sama o sobě je vícevrstevná.
  *Zvuk/Th,Tha/= každé slovo má zvuk a obraz a jejich spojením i hloubku;zvukem je i tón,tedy vibrace,kterou okamžitě Matka registruje,jako matka své dítě,
  a dochází k jejich vzájemné rezonanci,neboť jsou vibrací stejné povahy->“Z Matky pocházíme a k Matce se vrátíme.“A jak říká Otec:“Tam,kde je matka,tam je i domov“,
  ať se již nacházíme kdekoliv a kdykoliv.Zvuk nemusí člověk slyšet lidskýma ušima,lze jej i cítit.O to vzácnější je slyšet,i když je vypnutý zvuk/anténa/.
  *duchovní výroba míru = probíhá pomocí poznání dvou polárních/opačných/ energií,které spolupracují jen tam,kde se nachází vibrace lásky bezpodmínečné,klidu a míru,která je spojuje.Sjednocení je tam,kde je přítomna vzájemná úcta,důvěra a porozumění.
  *nový král= nový duch vědomí,vykonavatel vůle->král a královna Vědomí jsou rozum a cit.

  PS:Pro informaci,v jedné z vět tzv.Tomášova evangelia je jasně psáno,že text je napsán směsicí jazyků tehdejší doby.Čím však odhaluje skutečnou historii.Hluboká poklona těm,kteří je uschovali.Tedy Otci.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference