mapa stránek || vyhledávání

Jak vznikají astrologické vlastnosti planet?

Při práci nad knihou Fraktální astrologie jsem nad vysvětlením vzniku vlastností planet strávil poměrně dlouhou dobu.

Odkud se berou a proč jsou takové, jaké jsou?
Může zde být nějaký smysl a řád?

I zde jsem hledal odpověď ve filozofii Bytí pana Josefa Zezulky (Josef Zezulka, Bytí – Životní filosofie, 30.3.2000, ISBN 80-85238-33-0). Z jeho učení vyplývá, že celý náš svět, který je nazýván Tvůrčím dílem, by se dal připodobnit k obrovskému fraktálnímu orloji, ve kterém je vše rezonančně synchronizováno.

Pan Zezulka nás učí, že i Tvůrčí dílo podléhá během své existence zákonu Tvůrčí čtyřky. Všechna vesmírná hmota se tak v pravidelných (pro nás nepředstavitelně dlouhých) intervalech rozžhavuje, rozchází, znovu shlukuje a chladne… A to celé se stále opakuje. Podstatné je, že i v době, kdy se všechna hmota vesmíru rozžhaví a rozejde, existují stále hvězdy a kolem nich obíhající planety jako nehmotná silová centra!

A tak i hvězdy a planety, stejně tak jako lidé, procházejí během své existence vtělenou a nevtělenou fází. Neustále opouštějí hmotu a znovu se do ní rodí! I když jde o nesmírně dlouhé intervaly, zákony Tvůrčího díla jsou tytéž, platné vždy a všude. A proto i hvězdy a planety nutně podléhají stejným přírodním zákonům jako všechny jiné jednotky – a tedy i lidé.

Víme, že člověk se rodí v určitý okamžik a jeho vlastnosti odpovídají základnímu nastavení zvířetníkových koleček klasického a čínského zvěrokruhu.

Naprosto totéž musí analogicky platit i pro planety samotné.

Planety tak získávají při svém vzniku také vlastnosti klasického i čínského zvířetníku. I ty odpovídají nastavení vesmírných zvěrokruhů v době, kdy se zformovaly (= zrodily). Také zde jde o vztah k periodickým pohybům, jichž se účastnily. U hvězd a planet může jít, vzhledem k dlouhé době jejich formování, o oběh kolem centra galaxie, nebo o pohyb galaxie celé. Všechny tyto periody jsou z našeho pohledu nesmírně dlouhé. Přesto i pro ně platí tatáž pravidla i zákony.

Proto jsem se v knize pokusil vyložit základní vlastnosti každé planety pomocí kombinace jednoho klasického a jednoho čínského zvěrokruhového znamení. Jde pouze o první přiblížení, skutečnost bude tak jako u lidí mnohem pestřejší.

Zatímco přiřazení klasických znamení je známé (dané vládcovstvím), u čínských znamení (pozemských větví) jsem musel porovnávat empiricky známé vlastnosti jednotlivých těles s vlastnostmi prvků čínského zvířetníku, tak jak vyplývá z uspořádání příslušných živlů a Principů.

K mému velkému překvapení se čínská znamení začala řadit do stejné struktury v pořadí podle oběžné doby, jakou vykazují znamení klasická. A to tak, že u všech hlavních těles tvoří klasické a čínské znamení daného tělesa trigon. Odtud jejich silné působení. I zde se tedy projevuje struktura a harmonické uspořádání Tvůrčího díla.

Vlastnosti každé planety jsou tak v prvním přiblížení vyjádřeny jako kombinace vlastností jednoho klasického a jednoho čínského zvěrokruhového znamení:

Dostáváme tak následující obrázek:
 


 

Zde vidíte hypotetické znázornění 12 planet včetně Makemake a Eris. Planety jsou vzestupně očíslovány podle jejich oběžných dob v rámci sluneční soustavy:
 

1. Slunce ve Sluneční soustavě kolem ničeho neobíhá
2. Měsíc 27,3 dní (kolem Země)
3. Merkur 88 dní
4. Venuše 224,7 dní
5. Mars 687 dní
6. Jupiter 11,87 let
7. Saturn 29,45 let
8. Uran 87,07 let
9. Neptun 164,79 let
10. Pluto 247,92 let
11. Makemake 305,34 let
12. Eris 561,37 let

 

Je patrná analogie mezi levou i pravou polovinou obrázku, i to, že planety jsou „rozčleněny“ do 3. skupin:

a) Slunce – Mars (5 planet, „jdou“ po sobě ve směru hodinových ručiček)
b) Jupiter – Neptun (4 planety, „jdou“ po sobě proti směru hodinových ručiček)
c) Pluto – Eris (3 planety, „jdou“ po sobě ve směru hodinových ručiček)

Velmi pravděpodobně nejde o náhodu, ale o projev řádu a uspořádání Tvůrčího díla.

Toto je však pouze hypotéza, kterou bude nutno dalším pozorováním ověřit, či vyvrátit.

Kdo by se chtěl dozvědět více:

Šipka https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=lTV18oVv2qU&t=42s
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=NYIE3Pr8VQQ&t=50s
 

Vladislav Šíma
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference