mapa stránek || vyhledávání

Jak vznikají znamení zvěrokruhu?

V knize „Fraktální astrologie pro každého“, publikované dne 30.3.2017 nakladatelstvím Dimenze 2+2, je předloženo vysvětlení základů astrologie na základě filozofie Bytí českého přinašeče, filozofa a léčitele pana Josefa Zezulky.

Jde o následující: Celý náš svět, který je nazýván pojmem Tvůrčí dílo, vzniká dělením oddělené části Podstaty. Co je to Podstata (kterou my, lidé, nazýváme pojmem Bůh)?

„Podstata je základní bezčasové a bezrozměrné bytí – původní základ, ze kterého vše vzešlo. Je nejvyšším pojmem a východiskem toho, co chápeme jako realitu, i toho, co pro nás zatím reálné není, co se vymyká smyslovému chápání. Je v ní obsaženo vše, co je projevené i neprojevené.“ (J.Zezulka, Bytí, strana 5)

„Je to asi tak, jako když čistému slunečnímu paprsku postavíme do cesty křišťálový hranol a tím ho rozdělíme na všechny barvy spektra. Pak tento zpočátku jednotný paprsek vidíme rozdělený. Chceme-li ho ale pochopit opět jako jednotný (podstatný), musíme celé spektrum opět složit zpátky dohromady. Tak je to i s Podstatou, o které nyní mluvím.“ (J. Zezulka, Přednášky I., strana 35)

Dělením Podstaty povstávají 3 části (Principy):

DUCH (duchovní vlastnosti, ze kterých je v Tvůrčím díle postaveno vše myšlenkové, duchovní a psychické)
HMOTA (hmota ve všech jejích podobách, skupenstvích a sloučeninách)
VITALITA (síla, procházející hmotou i duchem, naplňuje a oživuje Tvůrčí dílo)

Tyto 3 části (Principy) jsou tvořeny 4 složkami Tvůrčí čtyřky:

Dostředivost – Země
Odstředivost – Vzduch
Žár – Oheň
Chlad – Voda

Tyto složky se projevují ve hmotě, duchu i vitalitě. (J.Zezulka, Bytí)

Máme zde tedy trojnost, která je zároveň čtverností. Toto je základní struktura Tvůrčího díla! Ke každému periodickému pohybu (vibraci) každé části TD pak náleží tato struktura jako její rezonanční součást. Sem tedy patří například i oběh Země kolem Slunce.

Právě tím vzniká to, co známe jako znamení západního a čínského zvěrokruhu. Je jich vždy 12, neboť každý Princip se musí projevit v každé složce Tvůrčí čtyřky.

Tedy 3 x 4 = 12
Toto musí platit jak pro hmotu (západní znamení), tak i pro ducha (znamení čínská).

Tímto přístupem lze odvodit nejen všechna znamení, ale také popsat a vysvětlit vlastnosti aspektů, domů i planet – a odvodit tak základy celé astrologie. Při tomto rozlišení již mizí rozdíly nejen mezi jednotlivými astrologickými systémy navzájem, ale i mezi Astrologií, Vědou i Bohem. Vždyť vše je doslova jedno a totéž.

Memorování astrologických axiomů je nahrazováno hlubokým pochopením, a tak si budoucí astrologové nebudou muset tolik pamatovat – vždyť vše si budou moci znovu a znovu kdykoliv odvodit.

Fraktální pohled ukazuje, že zvěrokruhy mají svou neustále se opakující vnitřní (i vnější) strukturu, která jde oběma směry do nekonečna. Právě proto máme nekonečnou pestrost lidských povah i osudů – přesto, že pracujeme pouze s 12 + 12 zvěrokruhovými znameními.

Více a podrobněji naleznete v knize „Fraktální astrologie pro každého“.
Viz také https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/
(zde naleznete řadu výňatků i informaci, kde je možno knihu zakoupit)

Přednáška o Fraktální astrologii :
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=lTV18oVv2qU&t=10s
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=NYIE3Pr8VQQ&t=1s

Vladislav Šíma
 

Anotace knihy:

Fraktální astrologie vychází z nauky Bytí českého přinašeče – léčitele a filozofa pana Josefa Zezulky a z přednášek Duchovní univerzity Bytí, která pokračuje v jeho díle. Název knihy je vyjádřením skutečnosti, že svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části. Kniha je určena nejen astrologům a zájemcům o astrologii, ale úplně každému, koho zajímá proč je náš svět takový, jaký je. K jejímu přečtení a pochopení není nutno mít žádné hlubší astrologické či filozofické znalosti (vše je vysvětleno od naprostých základů).

Toto dílo není obvyklou astrologickou učebnicí. Naleznete zde odvození základních astrologických prvků a principů, které na základě filozofie Bytí pana Zezulky objasňuje většinu toho, co je astrology po tisíciletí pozorováno. Kromě toho jsou zde popsány i astrologické vlivy některých nových planetek objevených od roku 2003.

Fraktální pohled na astrologii ukazuje i cestu pro její další rozvoj, podobně jako jej před dvěma tisíci lety ukázal Klaudios Ptolemaios svou knihou Tetrabiblos. Je zde předkládáno nejen vysvětlení soudobé západní astrologie, ale i její propojení s astrologií čínskou a indickou. Vždyť jde jen a jen o různé projevy téhož.

V knize najdete :

 • vysvětlení vzniku a fungování našeho světa podle filozofie pana Josefa Zezulky
 • představení základních světových astrologických systémů
 • odvození vlastností znamení klasického a čínského zvěrokruhu
 • odvození astrologických domů i hlavních os horoskopu
 • vysvětlení a zdůvodnění astrologických vlastností planet
 • předpokládané astrologické vlastnosti planetek Makemake a Eris
 • vysvětlení a odvození základních astrologických aspektů včetně orbisů
 • návrh způsobu určení počátku Platónského roku/siderického zvěrokruhu
 • předpověď času nadcházejících zásadních změn na povrchu naší planety
 • řadu dalších námětů a směrů pro současnou astrologii

Odvození základních astrologických prvků vychází z Podstaty (příčiny příčin, chcete-li z Boha). Není zde proto žádný předěl, rozdíl nebo hranice mezi Bohem – a astrologií. Vždyť jedno i druhé je doslova totéž.

Svým uceleným a logickým zdůvodněním dosavadních poznatků tak Fraktální astrologie nabízí jednotící a objasňující prvek, který může napomoci nejen propojení všech světových astrologických systémů do jediného, ale i budoucímu spojení vědy a náboženství do jednotného souboru vědění lidstva. Přesto nejde o nějaké uzavřené všeobsažné pojednání – tato kniha především ukazuje směr pro další vývoj astrologických i filozofických poznatků o našem světě.

Své názory a myšlenky zde pouze předkládám. Případné dotazy k obsahu této knihy můžete pokládat na email astrologie@dub.cz. Přeji vše dobré.

RNDr.Vladislav Šíma, Dr.

 

Řekli o této knize:

„Moderní astrologové dnes hledají inspiraci v tradičních zdrojích, které se díky masivnímu překladatelskému úsilí objevují v nebývalém množství prakticky ze všech jejích historických období. Dějiny západní astrologie jsou však plné osobností, které se snažily astrologii obohacovat a přicházely s novými, revolučními a neotřelými pohledy na věc. V tom se západní astrologie odlišuje od astrologií východních, které jsou více konzervativní.

Kniha, kterou držíte v rukou, patří určitě mezi ty, které přinášejí nové pohledy a zcela jistě ji nelze zařadit mezi klasické astrologické “kuchařky“. Je v ní ukryto mnoho práce a duševního úsilí. V tomto smyslu je ojedinělá a je určitě hodna pozornosti každého člověka, který je otevřen novým pohledům a o astrologii je ochoten přemýšlet i jinak než v zaběhnutých schématech.“

JUDr. Jiří Kubík, MBA – astrolog, místopředseda České astrologické asociace

„Fraktální astrologie je mostem, který úspěšně propojuje východní a západní filozofii. Na základě nauky Bytí českého přinašeče pana Josefa Zezulky se blíží pochopení teorie věků a přináší tak pozoruhodné dílo vhodné jak pro začátečníky, tak i odborníky astrologie. Kniha v sobě nese duchovní aspekt sjednocující racionální a intuitivní složku fraktální struktury, která je stále živá a dynamická.

Toto dílo naplňuje Komenského rčení Vědět-Chtít-Umět. Pomocí historických souvislostí objasňuje i tradiční západní a východní astrologické školy, podle nichž zodiaky fungují jako generátory kosmické energie, a přináší tak poznání starých civilizací. Knihou vás provázejí dva malí skřítkové, jejichž dialog umožňuje vtipným způsobem pochopit i to, co je napsáno mezi řádky. Klíčem k porozumění celé záhadě je Platónský rok o délce 26 000 let, 4 živly a 3 Principy, které mezi sebou hrají „hru“ na fraktální architekturu. Jestli nevíte, co to znamená, pak je tato kniha určena právě pro vás.“

Ing. Adolf Inneman, Ph.D. – filozof a astrolog, spolupracovník kosmických agentur NASA, ESA a JAXA

 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

72 komentářů

 1. Článek píše :“svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části.“
  Jestliže libovolně malá část obsahuje totéž, co celek tak jsou zhruba dvě možnosti :
  1) Libovolně malá část obsahuje totéž co celek, takže i počet částic, souhrn energie atd. To by vedlo k nekonečné hustotě a mnoha dalším nesmyslům.
  2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
  Fraktál je dimenze topologická, to jest části a celek jsou sobě TVAROVĚ PODOBNÉ. Tedy část obsahuje podobné tvary jako celek, ale rozměrově menší.

  Astrologie. Článek asi mluví o něčem jiném, než astologii.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
  „Zabývá se zkoumáním jejími stoupenci předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Z těchto souvislostí vyvozuje vlivy v různých oblastech života na Zemi. Činí tak zejména formou hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku a fyzické tělo, na světové dění, události, politické souvislosti atd. Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství“.
  Rozklad slunečního světla hranolem je fyzikální jev fungující neustále, příčiny prvotního vzniku světa ( vesmíru) to nijak neobjasňuje. Snad se tím chtělo říci, že na počátku bylo světlo (reliktní záření), pak světlo hvězd..
  http://www.hvezdarna.cz/astrokurz/obrazky2/kap17/436-I-01%20timeline_6.jpg
  http://nd01.jxs.cz/595/293/c03862c6b7_17983184_o2.jpg
  http://vesmir.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full_width_extra/public/obrazky/2016/11/bigbang_-_kopie.jpg?itok=TJCDTNmi
  Zvěrokruh.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brokruh
  „zvířetníková (zodiakální) souhvězdí jsou souhvězdí, která alespoň zčásti zasahují do pásu zvěrokruhu, který sahá 9° na sever a na jih od ekliptiky, souhvězdí, kterými prochází ekliptika; kromě výše zmíněných souhvězdí sem patří ještě Hadonoš…
  Asi kolem roku 400 př. n. l. (někdy je udáván rok 700 př. n. l.) byl počet znamení omezen na dvanáct. Každé z nich pokrývalo 30° nebeského pásu. Prvním znamením byl Beran přidružený počátečnímu měsíci roku (babylonský rok začínal jarní rovnodenností).“
  Rozdělení pásu zvěrokruhu na nynějších 12 dílů jasně odpovídá dvanácti měsícům roku. 12 dílů měl i babylonský zvěrokruh
  http://myty.info/image/2010020007/trojice-hvezd.jpg
  Článek píše :“zodiaky fungují jako generátory kosmické energie“
  No hezky. A co jsou generátory kosmické energie, jak se strefuje ta energie ze souhvězdí na Zemi? Jen podotýkám, že souhvězdí nejsou většinou blízké hvězdy, ale jasné hvězdy, které se promítají na naší oblohu z různých vzdáleností.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD
  „Dnes už označení souhvězdí neznamená jen tvar a několik hvězd v tento tvar spojený. Každé jedno souhvězdí má přesné hranice a stává se v podstatě jakýmsi územím, do kterého spadá všechno, co v tomto území můžeme v dalekém vesmíru pozorovat (tělesa Sluneční soustavy se při pozorování ze Země mohou postupem času promítat do různých souhvězdí).“

  1. „1) Libovolně malá část obsahuje totéž co celek, takže i počet částic, souhrn energie atd. To by vedlo k nekonečné hustotě a mnoha dalším nesmyslům.“

   Naše lidské vědomí je velmi omezené a z celé nekonečné sféry Bytí vnímá jen pranepatrnou část. Proto je pro nás řadu věcí obtížné pochopit. Až budeme ve vyšších vývojových druzích, budeme chápat více.

   „Astrologie. Článek asi mluví o něčem jiném, než astologii.“

   Článek vysvětluje, jak vznikají znamení západního a čínského zvěrokruhu.
   Znamení zvěrokruhu patří do Astrologie. Samotná kniha pak objasňuje řadu dalších
   základních astrologických veličin – domy, vlastnosti planet, hvavních os, aspekty
   orbisy, Platónský cyklus, propojuje západní, čínskou a Védskou astrologii. Zároveň je astrologie propojena s Bohem i vědou – vždyť vše je doslova jedno a totéž.

   „Rozklad slunečního světla hranolem je fyzikální jev fungující neustále, příčiny prvotního vzniku světa ( vesmíru) to nijak neobjasňuje. Snad se tím chtělo říci, že na počátku bylo světlo (reliktní záření), pak světlo hvězd..“

   Rozklad slunečního světla hranolem je pouhé podobenství, které má přiblížit mechanismus, jak vznikal náš svět.

   1. O Vesmíru možno přemýšlet jako o hmotě, nezávislé na vědomí.
    Druhou možností je – Vesmír, včetně našeho vnímání, daný informaticky.
    Pak snáze možno hledat v odlišném směru než popisuje Pardal; třeba podle autora článku.

   2. Píšete
    „Až budeme ve vyšších vývojových druzích, budeme chápat více.“
    To by ani Cimrman nevymyslel. Vyšší vývojové druhy -co to je, kdo vyšší vývojvý druh bude a kdy?
    Prostě nechápete pojem fraktál a jeho samopodobnost.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
    Píšete :“Článek vysvětluje, jak vznikají znamení západního a čínského zvěrokruhu.“
    Článek vysvětluje, že 4×3 =12. Kdežto znamení zvěrokruhu je odvozeno od počtu měsíců v roce.

    Dobrý a čitelný obrázek s pěti elementy podle čínské filosofie je
    http://www.vozdek.eu/static_pages_files/image/5el_velky.jpg
    Čili 5 elementů, jak píše Milan, ne 4.
    v diskuzi píšete
    „Správná je pouze čtveřice. Ta pátá je Podstata, která ovšem není živlem“
    Stačilo by řici, který z 5 elementů to je a který není.
    Článek píšete
    „Tyto 3 části (Principy) jsou tvořeny 4 složkami Tvůrčí čtyřky:
    Dostředivost – Země
    Odstředivost – Vzduch
    Žár – Oheň
    Chlad – Voda
    Tyto složky se projevují ve hmotě, duchu i vitalitě.“
    Dostředivost a odstředivost pokud to něco je tak síla, ne skupenství. Žár a chlad jsou dány jednou veličinou – teplotou.
    Pokud tyto 4 pojmy Tvůrčí čtyřky se projevují ve hmotě, duchu i vitalitě, tak i vepřo-knedlo-zelo-pivo se projevuje na hmotě, duchu i vitalitě.

    1. Já bych to viděl tak, že živly jsou čtyři a elementů je pět. Kov není ani živel ani Podstata. Nějak to prostě nesedí.

    2. Číňané kdysi dávno znali Podstatu a 4 elementy. V průběhu tisíciletí se jejich původně správné chápání základů našeho světa ztratilo a rozmlžilo…

     Zopakujme si, že „naše“ živly, složky Tvůrčí čtyřky jsou základem všeho, vždy a všude. Vždyť třeba právě proto máme právě 4 skupenství hmoty – pevné, kapalné, plynné a plazmu (oheň) a také jaro, léto, podzim a zimu. Zásadní význam 4 živlů je patrný i z následujícího :

     Nemůžeme žít, tvořit a existovat bez :
     – ohně (sem patří i teplo od Slunce)
     – země (na čem bychom žili, a kde bychom pěstovali rostliny ?)
     – vody (co bychom pili ?)
     – vzduchu (co by nás chránilo a co bychom dýchali ?)

     Živly Tvůrčí čtyřky však životu nejen pomáhají, ale také ho i boří a berou :
     – oheň (blesky, požáry)
     – země (zemětřesení)
     – voda (povodně)
     – vzduch (tornáda, uragány)

     I zde je jednoznačně patrný naprosto zásadní význam ohně, vody, země i vzduchu pro život bytostí (nejen lidí, ale i rostlin a vůbec všeho živého).

     Zamysleme se sami. Platí to samé i o kovu a dřevu ? Vždyť přece kov patří do živlu země. Není přece možno zaměňovat prazáklad s projevem.
     Rozumíte ?

     Kdysi dávno znali čínští astrologové kromě Slunce a Měsíce jen 5 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn). Nelze vyloučit, že těmto planetám pak dle jejich empiricky vypozorovaných vlastností přiřadili postupně 5 prvků – vodu, kov, oheň, dřevo a zemi…

     Ještě pravděpodobnější je ale, že v původním chápání (jak jsme si také uvedli) byla čínská země dokonalá (a tedy v duálním světě vlastně neexistující) rovnováha Jin a Jang chápána jako samotná Podstata (která ovšem není živlem). Tímto by se podle pana Zezulky snad dala také vysvětlit ona pětice : Podstata – a 4 složky Tvůrčí čtyřky.

     Pokud by čínská země prapůvodně měla význam Podstaty, pak by zejména dnešní chápání čínské země pouze jako jednoho z pěti elementů mělo být poměrně diskutabilní.

     Pojďme se proto v této souvislosti podívat na české a evropské dějiny. Víme, že období čínské země by mělo být dobou klidu a stability. Také víme, že roky čínské země jsou vždy ty, které končí na 8 nebo 9. A teď si vezměme českou a evropskou historii, například :

     1848 – řada občanských a národních revolucí v Evropě
     1918 – rozpad Rakouska – Uherska, vznik samostatné Československé republiky
     1938 – počátek druhé světové války
     1948 – komunistický převrat v Československé republice
     1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
     1989 – sametová revoluce v Československu a dalších zemích východního bloku

     Co myslíte, byla tato „zemní“ období skutečně klidná a stabilní ?

    3. Děkuji za podrobnou odpověď. Ovšem souhlasit nemohu. V tom obrázku pěti elementů jsou ty elementy na stejné úrovni – nemůžete tedy říci, že země má nějaký jiný význam než 1 z 5 principů. A že se v lidském těle během roku takto tyto principy ujímají vlády nad tělem, to mám vypozorováno na sobě už 20 let. Myslím si tedy, že ten obrázek pět elementů je správným pochopením jednoho ročního cyklu člověka. (I když roční období jsou jen čtyři.)

    4. Milane, vůbec nevadí, ponechte si prosím Váš názor a já si ponechám ten svůj – že čínská pětice prostě není chápána správně.

    5. Dělení Podstaty lze vyjádřit i matematicky :

     0 = (+1 -1) + (+1 -1)

     Tedy rozdělením Podstaty (0) vznikají dvě dvojice sil, které se dále dělí na síly opačného pólu. Součtově tak máme stále nulu (Podstatu).

     Západní astrologie vychází ze 4 živlů (oheň, voda, země a vzduch), které dělí na mužské – tedy kladné, aktivní, vydávající (oheň a vzduch) a ženské – tedy záporné, pasivní, přijímající (země a voda). Zde je myslím naprostý soulad s učením pana Zezulky.

     Naproti tomu čínská astrologie pracuje s 5 prvky (oheň, voda, země, dřevo a kov). Dle některých výkladů čínské astrologie se tedy vše skládá z těchto 5.

     Znáte však možnost, jak rozdělit nulu na 5 jedniček, abychom v součtu měli stále nulu ? Já tedy ne. Co myslíte ?

    6. Nula je zároveň jedničkou…..1,1,1,1,0=1 podtrženo sečteno rovná se

    7. Vladislave Šímo,

     co se týká čtyř základních elementů, máte pravdu.
     A protože každý z nich je trojjediný (obsah, forma, síla), má zvířetník 12 znamení (4×3). Staří zasvěcenci byli z úplně jiného „těsta“ než lidé typu Pardal, proto rozdělili rok právě do dvanácti měsíců.
     Pátým elementem je éter, který ovšem není základním, vznikl ze zmíněných 4 elementů.

     Co se však týká vašeho žonglování s nulou, v tom pravdu nemáte.
     Z nuly nikdy nevznikne něco plusového oproti něčemu mínusovému (například plusová hruška oproti mínusové hrušce).

     Něco úplně jiného ale je: rozvlnit nehybnou – nulovou – hladinu.
     Tam samozřejmě platí, že co je nahoře (jakoby v plusu), to je i dole (jakoby v mínusu)…

    8. „Z nuly nikdy nevznikne něco plusového oproti něčemu mínusovému“.

     No, a jak asi vznikla dualita, ve které všichni žijeme ? Přece vždy máme 2 póly které jsou proti sobě a mají opačné znaménko (obrazně). Máme den a noc, muže a ženu, hmotu a ducha… atd.

     Ale nepíši to sem proto, aby tomu někdo uvěřil. Jde spíše o podnět k zamyšlení. Vysvětlují informace uvedené ve Fraktální astrologii to, co skutečně pozorujeme ? Je zde shoda, či nikoliv ? Dává to vše logický smysl ??? Inu, je jen předloženo, a každý si může udělat názor sám…

    9. Pane JK, píšete :“A protože každý z nich je trojjediný (obsah, forma, síla), má zvířetník 12 znamení (4×3). Staří zasvěcenci byli z úplně jiného „těsta“ než lidé typu Pardal, proto rozdělili rok právě do dvanácti měsíců.“
     Rok má 12 měsíců z jednoduchého důvodu, prvotní kalendáře byly lunární a lunárních měsíců se do roku vejde zhruba 12.
     Jdu si dát k večeři těstoviny, jsem z jiného těsta jak ti zasvěcenci.

    10. Vladislave Šímo,

     dualita sice existuje (ve skutečnosti existuje kvaterlita), ale to není důkaz, že vznikla z nuly.
     Jaký máte konkrétní důkaz, že nula dokáže tvořit plusové a mínusové hrušky, domy, nebo snad bohy?
     Ostatně, co způsobilo, že nula bez inteligence začala tvořit,
     navíc inteligentně?
     A když tvrdíte, že to nula umí, proč ji v praxi k tvorbě čehokoli nevyužíváte vy sám?

    11. „Ostatně, co způsobilo, že nula bez inteligence začala tvořit,
     navíc inteligentně?“

     Nula je zde symbol, který používáme pro Podstatu – Boha. „Podstata
     je základní bezčasové a bezrozměrné bytí – původní základ, ze kterého vše vzešlo“. Josef Zezulka, Bytí, strana 5.

     Velmi doporučuji studium díla tohoto vzácného člověka, léčitele a filozofa. Jeho filozofii Bytí je možno vzít a úspěšeně aplikovat na kterýkoliv obror lidského poznání. V knize, kterou předkládám je právě tato filozofie aplikována na astrologii – a vysvětluje tak po tisíciletí axiomaticky známé základní veličiny a prvky, ve shodě s empiricky známou skutečností.

     A prosím pěkně, Podstata – Bůh jistě nepostrádá inteligenci, naopak. Podstata je tím nejvyšším a všechny nás dalece přesahuje. Jak nás učí pan Zezulka, Podstata je vším co jest, i vším co není. Je tím, z čeho jsme všichni vzešli i kam směřujeme…

    12. „Prostě nechápete pojem fraktál a jeho samopodobnost.“

     Vážený pane, vše výše uvedené je pouze předkládáno k posouzení všem.
     Kdo chce vezme, kdo nechce ať nechá být :-). Ponechte si prosím Vaše přesvědčení, a já si s dovolením nadále ponechávám názor svůj :-).

    13. Pane Šímo, to jsem rád, že necháváte k posouzení všem. Svůj názor si ponechejte, nezávidím Vám.
     Píšete:“svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části.“
     Nebyl by alespoň jeden příklad? Jako třeba člověk jako celek je beze zbytku obsažen ve své libovolné části? Leda že všechny buňky člověka mají stejný genetický kód (genom). Nebo raketa Saturn 5+ Apollo byla ze 285 000 pohyblivých částí. Kromě spousty nepohyblivých. Kdyby v každé její části byl beze zbytku obsažen celek, tak se nehnula ani metr ze startu. Celý systém jako že by byl obsažen v malé části třeba trysce, kde je obrovská teplota a tlak?

    14. Pane Šímo, Váš odkaz
     https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/videos/vb.269045370208745/307523479694267/?type=2&theater
     No kus jsem poslouchal a není co dodat. Demagogie jako vyšitá. Astrologie, starověká a středověká pavěda pracuje odedávna s 12 zodiakálními souhvězdími. Abyste se nějak dokopal k číslu 12 , tak v článku máte „Kdysi dávno znali čínští astrologové kromě Slunce a Měsíce jen 5 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn). Nelze vyloučit, že těmto planetám pak dle jejich empiricky vypozorovaných vlastností přiřadili postupně 5 prvků – vodu, kov, oheň, dřevo a zemi“
     čili 12 =7+5.
     Ale na videu z facebooku
     https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/videos/vb.269045370208745/307523479694267/?type=2&theater
     jste přidal Uran, Neptun, trpasličí planety Pluto, Eris a Makemake.
     Prostě geniální starověcí astrologové nechali místo na planety objevené až silnými dalekohledy a poslední dvě trpasličí planety až po roce 2000….
     Přechod jarního bodu ze znamení Ryb do vodnáře Vodnáře znamená skutečně katastrofu, ale v myšlení člověka, který něco takového tvrdí. Precese zemské osy je astronomický jev fyzikální podstaty a nijak nesouvisí s astrologii a předpovědí brzkých katastrof, stejně jako údajně minulých ( na videu zamumlaný zánik Atlantidy před 13 000 roky).
     Precese souvisí s Milankovičovými cykly a ty s pozvolnými změnami klimatu. Heslo pro Google např. Milankovičovy cykly nebo
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy
     Kdysi jsem k tomu napsal souhrnný článek
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/37-globalni-otepleni-1-dil-cely.pdf
     str.23-31.

    15. „No kus jsem poslouchal a není co dodat. Demagogie jako vyšitá.“

     Vážený pane, chcete asi vyjádřit, že s mými názory a závěry neshoulasíte, a že Vaše přesvědčení je jiné. To je naprosto v pořádku, prosím ponechte si Vaše názory.

     Já si s dovolením ponechávám ty své, neboť o jejich pravdivosti jsem se mnohokrát přesvědčil.

     „Abyste se nějak dokopal k číslu 12 , tak v článku máte „Kdysi dávno znali čínští astrologové kromě Slunce a Měsíce jen 5 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn). Nelze vyloučit, že těmto planetám pak dle jejich empiricky vypozorovaných vlastností přiřadili postupně 5 prvků – vodu, kov, oheň, dřevo a zemi“

     No, tohle už vůbec nechápu. 12 vzniká jako 3 x 4, a když mluvím o čínské pětici, pak vysvětluji, jak k ní asi tehdy mohli dojít… Znali tehdy bez dalekohledů jen 5 těles.

     Celkově prosím abyste komunikoval slušně a bez dehonestace názorů druhého. Děkuji.

    16. Pane Šímo, psal jste 8.7 17:05 :
     „Kdysi dávno znali čínští astrologové kromě Slunce a Měsíce jen 5 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn). Nelze vyloučit, že těmto planetám pak dle jejich empiricky vypozorovaných vlastností přiřadili postupně 5 prvků – vodu, kov, oheň, dřevo a zemi….
     Takže jste vyvodil číslo 12 jako 7 astronomických objektů + 5 živlů, alespoň zatím je 7+5 =12.
     No a na videu jste vyvodil, že 12 = 7 starověkých astronomických objektů + 5 novodobých ( Uran, Neptun, Pluto+ trpasličí planety Eris a Makemake). Pluto patří dnes také mezi trpasličí planety.
     Takže ne já, ale Vaše sdělení se dehonestují sama.
     Diskuze není o tom, že bych Vás přesvědčil, když jak každému píšete si ponecháte a názor on ať si ponechá svůj. Diskuze je o tom, že šroubujete jakoby vědecky lidem do hlavy nesmysly o brzké katastrofě lidstva kvůli precesi zemské osy a posunu jarního bodu. Vysvětlení na videu je prostě hrůza. Oběh Země kolem Slunce je něco jiného, než precese, Precese je odklánění osy rotace zemské osy s periodou asi 25 800 let.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy

    17. „Diskuze je o tom, že šroubujete jakoby vědecky lidem do hlavy nesmysly o brzké katastrofě lidstva kvůli precesi zemské osy a posunu jarního bodu. Vysvětlení na videu je prostě hrůza. Oběh Země kolem Slunce je něco jiného, než precese, Precese je odklánění osy rotace zemské osy s periodou asi 25 800 let.“

     A já snad někde tvrdím, že oběh Země kolem Slunce je totéž co precese ? Vážený pane, Vaše výše uvedená tvrzení se nezakládají na pravdě. Navíc, znovu Vás důrazně žádám o slušné vyjadřování a úctu k názoru druhého. Souhlasit nemusíte, ale na dehonestaci kterou zde předvádíte právo nemáte.

    18. Pane Šímo, k jarnímu bodu a precesi
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_bod
     hhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
     „Jarní bod je jeden ze dvou průsečíků ekliptiky se světovým rovníkem. Jedná se o bod na nebeské sféře, kde se nachází Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti. Nebeský rovník je vůči rovině ekliptiky skloněný o ~23.5°“
     Vaše video
     https://www.facebook.com/pg/Fraktalni.Astrologie/videos/?ref=page_internal
     Video na začátku : do znamení Vodnáře se dostane jarní bod, nastane katastrofa, střet dostředivosti a odstředivosti.
     Video asi po 6-7 minutách
     „..doba Vodnáře,doba, která nastupuje celoplanetárně, lidi se k sobě začnou chovat líp,vnímat ty druhý, vnímat jejich potřeby, bude tady víc svobody.“
     Takže sdělte: bude celoplanetárně katastrofa nebo více pochopení a svobody?

    19. „Přechodem jarního bodu do jiného znamení se nestane nic. V minulosti se přechod jarního bodu mezi znameními stal mnohokrát a nic.“

     A odkud to prosím Vás víte ? K zásadní změně dojde vždy, když se střetnou protikladné živly – oheň s vodou (tedy žár a klid) anebo země se vzduchem (tedy dostředivost a odstředivost). Naposledy k tomuto došlo před 12.000 lety (doloženo i geologicky). Prtavděpodobně tehdy zanikla bájná Atlantida.

     „Takže sdělte: bude celoplanetárně katastrofa nebo více pochopení a svobody?“

     Nastane obojí. Změna zemského povrchu i změna v myšlení lidí. Jsou to jen dva různé projevy téhož.

    20. Pane Šímo, doložte geologicky jak nastala ta zásadní změna díky přesunu jarního bodu a změně dostředivosti a odstředivosti.
     Znamení zvěrokruhu je 12 a perioda precese 25 800 let. Když to zjednodušíme ( souhvězdí nejsou stejně úhlově široká), tak vyjde 2 150 let na změnu jarního bodu z jednoho souhvězdí zvěrokruhu do jiného. Tak některé změny jarního bodu celkem nic a některé dají zásadní změny?
     To se hned líp usíná, když někdo má na starosti zásadní změny. :“K zásadní změně dojde vždy, když se střetnou protikladné živly – oheň s vodou (tedy žár a klid) anebo země se vzduchem (tedy dostředivost a odstředivost).“
     A jak to víte Vy? Odkud, jak a čím se ta zásadní změna šíří?
     Nebo to, že před 12 000 roky zanikla Atlantida. To jsou argumenty nebo astrologické plácnutí do vody?
     Před 12 000 roky byl průběh konce doby ledové.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly
     „Zemská osa uskuteční jeden cyklus precese za přibližně 26 000 let. Současně dochází ke změně náklonu osy mezi 22,1 a 24,5° v 41 000 ročních cyklech. Excentricita zemské dráhy vyjadřuje změny oběžné dráhy Země z eliptické na téměř kruhovou. Cykly způsobené tímto dějem se opakují každých přibližně 96 až 127 000 let.“
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/MilankovitchCyclesOrbitandCores.png/800px-MilankovitchCyclesOrbitandCores.png
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Holocene_Temperature_Variations.png
     Teplotních změn bylo za 540 milionů let hodně a precesních cyklů po 25 800 letech s přechody jarního bodu bylo skoro 21 000.
     http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c01b7c75a5318970b-pi
     Píšete:“Takže sdělte: bude celoplanetárně katastrofa nebo více pochopení a svobody?“ Nastane obojí. Změna zemského povrchu i změna v myšlení lidí. Jsou to jen dva různé projevy téhož. “
     Co na to říkali studenti 5. ročníku přírodovědy UK Praha, jak astrologie mění zemský povrch a myšlení lidí? To je přímo myšlenkové tsunami.

    21. „doložte geologicky jak nastala ta zásadní změna díky přesunu jarního bodu a změně dostředivosti a odstředivosti.“

     To, že před 12.000-13.000 lety nastalo masivní vymírání druhů je geologicky potvrzený fakt. Příčinná souvislost s pohybem jarního bodu (která tehdy proběhla mezi ohněm a vodou) jistě doložit nelze. Pochopení celé záležitosti spočívá v pochopení základního fungování našeho světa, nekauzální synchronicitě, rezonanci (kterou popsal např. Jung).

     „Co na to říkali studenti 5. ročníku přírodovědy UK Praha, jak astrologie mění zemský povrch a myšlení lidí? To je přímo myšlenkové tsunami.“

     Studenti byli nadšení, měli řadu dotazů i ohledně astrologie jako takové. Byla to super přednáška (v rámci jejich povinné výuky).

 2. ad.: Tyto 3 části (Principy) jsou tvořeny 4 složkami Tvůrčí čtyřky:

  Dostředivost – Země
  Odstředivost – Vzduch
  Žár – Oheň
  Chlad – Voda

  Pane Šímo,
  co si mám pod těmito složkami představit? Co tyto složky představují např. ve fyzice?

  1. Například ve fyzice :

   Dostředivost – skupenství pevné
   Odstředivost – skupenství plynné
   Zár – skupenství plazmy
   Chlad – skupenství kapalné

   Tvůrčí čtyřku najdeme ve všem a všude. Tvoří základní stavební kameny celého našeho světa. Více a lépe J.Zezulka, Bytí, ev přednášky Duchovní university Bytí (www.dub.cz)

    1. Skvělý odkaz, je dobré si to prostudovat, případně oživit znalosti.
     Sama jsem kdysi nakreslila jiný koloběh, aniž jsem o něčem takovém kdy slyšela, nebo četla.

    2. Přeji hezký den, problematikou 5-ti se podrobně zabývám se své knížce.
     Správná je pouze čteřice. Ta pátá je Podstata, která ovšem není živlem…

 3. ad.:Milane, vůbec nevadí, ponechte si prosím Váš názor a já si ponechám ten svůj – že čínská pětice prostě není chápána správně.

  Možná ji správně nechápete Vy, ale praktický život ukazuje, že to tak je. Na rozdíl od vašich čtyř živlů. Ty živly jsou totiž živly neživé přírody a chybí Vám tam ten třetí rozměr živé přírody.(mužské + ženské)
  Vaši knihu vydalo nakladatelství Dimenze 2+2. To jsem ještě nikdy neslyšel, aby dimenzí bylo 2+2. Dimenze jsou tři. Pokud by někdo k nim přidal duchovní protipól 3 dimenzí, tak by se to mohlo počítat jako 2×3.

  1. Milane,

   děkuji za poznámku, a jsem si jist, že příznivci čínské pětice budou mít s přijetím myšlenky Tvůrčí čtyřky potíže. To je zcela přirozené a v pořádku.
   Když se ale podíváte na čínské pozemské větve, a jak je zde přiřazena jejich pětice, zjistíte, že země je tam 4x a ostatní části pětice jen 2x
   (2×4=8+4=12). Už to svědčí o nerovnováze mezi prvky této pětice. A minimálně v Evropě období čínské „zeměL nefungují vůbec – jak jsem i výše uvedl.

   Samozřejmě se mohu také mýlit, vše je jen předkládáno lidem k zamyšlení.

   Jinak, i když náš vjem je třírozměrný, ve skutečnosti žijeme ve čtyřrozměrném světě. Více a lépe kniha „Časoprostor“ pana Tomáše Pfeiffera (uvedeno i v mé knize)

   1. Já su z jižní Moravy a po druhým litru vína vidím ten štvrté rozměr zcela jasně.

 4. Vladislave Šímo,

  …Nula je zde symbol, který používáme pro Podstatu – Boha…
  Nevím, kdo je to „my“, ale budiž. Ovšem když je pro vaši komunitu nula symbolem Boha, co je pro vás symbolem pro nulu hrušek, domů, nebo čehokoli?

  …Podstata je tím nejvyšším a všechny nás dalece přesahuje…
  O.K. – ale to není nula. Nula znamená neexistenci čehokoli,
  takže v ní není prostor pro cokoli, natož pro Podstatu – Boha.
  Vladislave Šímo, pletete si nulu a nekonečno.
  Jenže s nekonečnem už nelze tak žonglovat, jako s nulou, viďte.
  která vás dalece přesahuje?

  1. Pane Šímo,
   diskuse zde je náročná. Naprosto souhlasím s JK. Stejně tak jako s Pardalem ohledně výhrad ve Vašem videu.
   Ale ještě něco k těm horoskopům. Kdyby ten svět fungoval takhle jednoduše, tak by se dal udělat nějaký počítačový program na horoskopy a hned bychom věděli, kdy bude válka, kdy bude neúroda, zemětřesení, finanční krachy, apod. Zatím to nikdo předpovědět nedokázal.
   Kromě toho se ten čínský horoskop každý rok posouvá, tzn., že se hmota (západní znamení) a duch (znamení čínská) vůči sobě otáčejí?

   1. Milane,

    prosím nejprve si video poslechněte celé (oba díly), posuzujte celek a nevytrhujte jednotlivosti z kontextu. Obrázek Země a Slunce tak jak je uveden je vhodný pro znázornění a pochopení rovnodenností i slunovratů. Děkuji.

    Nechci Vás přesvědčovat o astrologii jako takové. Já jsem se přesvědčil, že funguje. Bohužel je v ní mnoho omylů a nejasných míst.

    Právě proto vzniká „Fraktální astrologie“, která otevírá dveře pro její hlubší pochopení.

    Kdysi se astrologie přednášela na věhlasných universitách. Jsem přesvědčen, že v budoucnu se astrologie na akademickou půdu vrátí. Ne náhodou byla moje první astrologická přednáška letos v dubnu právě na Karlově Universitě, pro studenty 5. ročníku přírodovědné fakulty. Neboť zde mizí hranice mezi Bohem, astrologií a vědou.

  2. „Vladislave Šímo, pletete si nulu a nekonečno.“

   Pane JK, vy nevíte co nevíte. Podstata je symbolicky značena nulou. Pro nás, bytosti ve stádiu člověka není ve své nerozdělené podobě vnímatelná.

   Pokud Vás tyto věci zajímají, doporučuji si prostudovat dílo pana J. Zezulky, Bytí.
   Pokud Vás nezajímají, pak prosím zanechme této neplodné diskuse :-).

   1. Vladislave Šímo,

    vaše argumenty jsou nelogické, nesmyslné a jim adekvátní pak je jsou i vaše doporučení.
    …Pane JK, vy nevíte co nevíte…
    Vy o mně nevíte vůbec nic, ale z toho, co zde předvádíte, já vím, co nevíte vy.

    …Pokud Vás tyto věci zajímají, doporučuji si prostudovat dílo pana J. Zezulky…
    Vám nedochází, jak je toto vaše spojení manipulativní a tudíž pokleslé?
    Mne tyto věci zajímají – a mám prostudována díla úplně jiných autorů, nezávislých na J. Zezulkovi (takže leckteré jeho citáty umím i zpřesnit).

    Kromě toho, vy sám jste špatným žákem pana Zezulky, protože on například napsal:
    Nic (ve smyslu nuly) nebylo a nebude, vše jest. Je věčná a n e k o n e č n á Podstata i Tvůrčí dílo…

    Takže, ať se posuneme, mám dva konkrétní dotazy:
    1) Jestliže u vás platí, že (v rozporu s vaším guru) značíte Podstatu Boha nulou, je to stejná nula, jako třeba stav, kdy
    4 hrušky mínus 4 hrušky = 0 hrušek?

    2) Jak přesně definujete rozdíl mezi nulou a nekonečnem?

    1. „vaše argumenty jsou nelogické, nesmyslné a jim adekvátní pak je jsou i vaše doporučení.“

     Chcete asi říci, že máte názory poněkud jiné.
     Co takhle slušné vyjadřování a úcta k názoru druhého bez dehonestace ?

     1) „4 hrušky mínus 4 hrušky = 0 hrušek?“
     Vůbec nechápu, na co se ptáte. 4-4=0, to se učí v ZŠ.
     Zde se jedná o hmotu na jedné straně a ducha na straně druhé.
     Jsou to 2 póly téhož, jen opačného znamínka, tak aby součtem mohla být nula.

     2) Nula je symbolické vyjádření Podstaty. Nevím proč sem pletete nekonečno. Nekonečen je celá řada, jaké máte na mysli ?

     Nejsem zvyklý na diskusi s anonymními profily – co se také slušně představit svým jménem a příjmením ?

  1. Teď jsem se také pobavil :-). Pana syna z Rychlých šípů pěkně pozdravujte, a nechť si nechá své přesvědčení, nikdo mu ho nebere.

   Snad jen jedno k zamyšlení :
   podle západní a Védské astrologie se vše skládá ze 4
   podle některých výkladů čínské astrologie se vše skládá z 5

   Tedy buďto má pravdu astrologie západní/Védská anebo ta čínská.
   Mně osobně dává smysl pouze 4.

  2. Možná by nebylo tak nepotřebné vyjmenovat všechny pány, kteří jsou mimo (nejen autora) – to není zastávání se kohokoliv, ani útok na někoho konkrétního, ale obecná pobídka k sebereflexi.

  3. Anonyme,

   …A 3 x 4 = 12, to ho nakonec dostalo…
   To je naprosto plevelná informace.

   Až se váš syn „z toho dostane“, tak ať vysvětlí „nejčastějšími čínskými pojmy“, kterým se už věnuje dost let, proč je ve zvířetníku právě 12 znamení – a rozdělených právě do čtyř skupin.

 5. ad.: 4 hrušky mínus 4 hrušky = 0 hrušek?

  Jestliže si já ve spořitelně uložím 10 Kč, tak mám na účtu +10 Kč. Spořitelna mi je dluží, má tedy na účtu -10 Kč. Dohromady je to nula. S těmi hruškami si domyslete už sám.

  1. Vladislave Šímo,

   jste evidentně doplantaný a já vám akorát ukazuji, jak.
   Že vidíte problém s nulou v hruškách a ve spořitelně, v tom vám nepomohu, to jste se měl naučit na základce.
   Zásadní problém však máte v tom, že pro vás existuje i jiná nula, než normální nula.
   (Kdybyste si vydefinoval rozdíl nuly oproti nekonečnu, bylo by vám to jasnější.)

   …Zde se jedná o hmotu na jedné straně a ducha na straně druhé.
   Jsou to 2 póly téhož, jen opačného znamínka, tak aby součtem mohla být nula…
   Toto tvrzení je nesmysl (bez jakékoli dehonestace). Součet dvou různých entit je nejen nesmyslné sčítat, ale navíc nikdy nemohou dát nulu – a vy sám jste toho důkazem. Obsahujete hmotu i ducha a přesto nejste nula.

   …Nevím proč sem pletete nekonečno…
   Nekonečno sem pletete vy, ale říkáte mu nula (což jsem se vám snažil vysvětlit i slovy vašeho guru.)

   …Nekonečen je celá řada, jaké máte na mysli ?…
   To je poměrně rozšířený blud, ale skutečná Pravda je, že nekonečno je jen jedno a je nedělitelné. Jinak by tam, kde začíná druhé nekonečno, musel být konec prvního (a nekonečno nemá konec) a začátek druhého (a nekonečno nemá začátek).
   Jak říkám, když vy začnete u přesných definic, budete se lépe orientovat.

   1. Co znamená výraz doplantaný? Ve slovníku českého jazyka jsem ho nenašel.

   2. „Nekonečen je celá řada, jaké máte na mysli ?… To je poměrně rozšířený blud“

    Nekonečno je spočetné či nespočetné (chodil jste asi do školy, že), může být v čase, prostoru, v oblasti ducha i hmoty. Takže které z nich máte na mysli ?

    Odmítáte se řádně představit, přenášíte diskutované do osobní roviny a říkáte, že mé tvrzení je nesmysl.

    Odpovím Vám přesto slušně, slovy Járy Cimmermana. Cituji :

    „Můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“

    A tak, milý zlatý anonymní JK, v další diskusi s Vámi již pokračovat nebudu.
    Ani sem nebudu chodit a číst další Vaše výplody. Přeji vše dobré :-)

    1. Vladislave Šímo,

     …Nekonečno je spočetné či nespočetné (chodil jste asi do školy, že), může být v čase, prostoru, v oblasti ducha i hmoty. Takže které z nich máte na mysli ?…

     „Spočetné nekonečno“ neexistuje. A jestli nevěříte, sdělte mi předposlední číslo jakéhokoli „spočetného nekonečna“.
     Skutečné nekonečno je jenom jedno a existuje pouze tam, kde neexistuje ani jeden rozměr, protože co má rozměr, to je dělitelné – a nekonečno je nedělitelné.

     …přenášíte diskutované do osobní roviny…
     To není pravda, je mi úplně jedno, kdo jste. Do osobní roviny si to převádíte sám.

     …a říkáte, že mé tvrzení je nesmysl…
     Já to neříkám proto, že to říkáte vy, nýbrž proto, že to nesmysl je – a zároveň k tomu podávám důkazy.
     Navíc to neříkám proto, aby se z vás stal cimrmanolog, ale proto, abyste dokázal přehodnotit to, co hlásáte druhým – a ono je to špatně.

     Za závěrečné přání, v případě, že nebylo jen prázdné, nebo falešné, samozřejmě děkuji a přeji vám totéž.

    2. Jára Cimmerman bude asi nějaký astrálně-fraktální klon Járy Cimrmana.
     Astrologie měla vliv na dějiny i české. Ne kvůli hvězdám, zodiakálním souhvězdí, jarnímu bodu a dostředivisti/odstředivosti atd., ale kvůli psychologickému účinku.

     Jan Kepler, zemřel s dědictvím 22 říšskými tolary a tím, co měl na sobě, dříve než Valdštejn, kterému udělal úspěšný horoskop předvídající úspěchy, ale roku 1634 nejistoty, byl toho roku zavražděn.
     Valdštejn vozil sebou na tažení přímo astrologickou laboratoř. Dařilo se mu, tuneloval císařskou pokladnu a privatizoval Frýdlantsko. Prostě člověk své doby. Astrologie ho ke konci života vedla k váhavosti, když se nabízela příležitost zradit tentokrát Habsburky a se Švédy ovládnout střední Evropu. Takže pověstné KDYBY. Kdyby nebylo astrologie a kdyby nebylo tehdy už špatného zdraví Valdštejna, mohli jsme se zbavit Habsburků.

    3. To bude asi tím, že se zabýval pouze astrologií, nikoli fraktální astrologií.

 6. Pane Šímo, skoro každý jiný názor je pro Vás neslušná diskuze a dehonestace (urážka, pomluva, znectění). Tohle slova tady neběželo 10 let, co se zde pohybuji až teď.
  Video z přednášky
  https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/videos/vb.269045370208745/307523479694267/?type=2&theater
  je nejspíš někde ze společenské místnosti pro lázeňské hosty, když zrovna prší.
  Máte někde seznam míst, kde přednášíte, abychom se mohli vidět tváří v tvář? Pak je zřejmé, že anonymita dotazujících se nevadí.
  Máte nějakou stručnou charakteristiku Kozorohů (v tomto znamení se narodila asi 1/12 lidstva, takže obecnou charakteristiku podloženou statistkou milionů lidí jistě máte) , to je moje manželka. Je hodná, chytrá, pracovitá a pro rodinu. Říkáte taky nějaké špatné vlastnosti nebo jen ty dobré, co se líp poslouchají?

  1. Základní charakteristiku slunečních znamení najdete na zde zveřejněné stránce
   (kam jste se ale neobtěžoval podívat)https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie, je tam i Kozoroh.

   Ohledně dehonestace, vážený anonymní Pardale, použil jste odhledně nárorů, které jsem předkládal slova jako „demagodie“ a „nesmysly“.

   Kdybyste napsal, že máte názor poněkud jiný, pak by bylo vše v naprostém pořádku. Vždyť názorová pestrost a svoboda je základním a nezpochybnitelným prvkem zdravě fungující společnosti.

   Všichni máme 100% právo mít odlišné názory
   Všichni máme 0% právo dehonestovat názory druhých

   Vaše chování je tedy nepřípustné. Ani s Vámi proto nebudu již dále v diskusi pokračovat. Nemá to žádný smysl, víte ? Přeji vše dobré.

   1. Pane Šímo.
    Ne. Obtěžoval jsem se hledat na Vaší stránce
    https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie
    a nic o výkladu znamení tam nevidím. Ale máte pravdu vysvětlení znamení třeba Kozoroha se dá najít všude, takže jít kvůli tomu na přednášku fraktální astrologie nebo na Vaše stránky je tedy nesmysl. Když už jsme u toho slovo nesmysl jsem tady v diskuzi za ta léta použil asi tak 100x a nikdo kvůli tomu neprudil s dehonestací.
    V prvním příspěvku jsem napsal:
    Článek píše :“svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části.“
    Jestliže libovolně malá část obsahuje totéž, co celek tak jsou zhruba dvě možnosti :
    1) Libovolně malá část obsahuje totéž co celek, takže i počet částic, souhrn energie atd. To by vedlo k nekonečné hustotě a mnoha dalším nesmyslům.
    2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
    Fraktál je dimenze topologická, to jest části a celek jsou sobě TVAROVĚ PODOBNÉ. Tedy část obsahuje podobné tvary jako celek, ale rozměrově menší.“

    Dejte si jak říkají Slováci tesat do kameňa :
    „svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části.“
    Takže třeba celý Váš článek nebo ta kniha je beze zbytku obsažena v jednom písmeni nebo tečce na konci věty. O tom diskutovat opravdu nemá smysl.

    Také Vám přeji vše dobré, zvláště pak to, aby se ten nesmysl „svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části.“ brzy z Vaší hlavy dostal v její v libovolně malé části, čili z celé hlavy. Nemusíte mít obavy se urazit, když i té uražené části máte celý celek :)

 7. Prosím, z časových důvodů jsem stihl diskuzi zdejší jen prolítnout, ptám se jen, kdo z vás tady prodává hrušky? Respektive vlastní sad s hruškami? Koupím 80 kg! Je 4 + 4 = 8 x 10 = 80, žejo? Případně i 3 x 40 = 120 kg…děkuji!

  1. Já bych Vám mohl 3 x 4 = 12 kg prodat. Mají ale znaménko mínus:-((
   Kontaktujte mě:
   Dětský pionýrský tábor Artěk
   Krym

   1. Pionýre Péťo, právě se vracím z Artěku, ale nikdo tě tam nezná…jen mi vedúcí lágru potvrdil, že takového stachanovce podobného jména tak měli jako budovatelský vzor před asi 50 léty…ty, pionýre, vypadáš psychicky na mladšího… Míša Gorby navíc říkal, že jim hrušky zesnědli losi…nebo to byli kosi???
    Tož z toho mínusového kšeftu asi nic nebude! Ale díky za snahu?

 8. Pane Šímo,
  když ta fraktální astrologie tak funguje, tak mi tady napište, kdy padne dolar. To bude taková prda, že to musí hvězdy (pardon synchronicita) vědět.

 9. Nekonečno vnímám shodně s bohem, je také jeden a obsahuje naprosto vše, nic nemůže být mimo.
  Každá částečka celku obsahuje i celek a to ve formě informace, jinak by se to tam přirozeně nevešlo. Pro zjednodušenou představu na HDD velikosti pár cm je uložen celý symfonický orchestr ve formě video a audio záznamu. Takže je to reálné ve formě pouhých dat.

  1. ad.:na HDD velikosti pár cm je uložen celý symfonický orchestr ve formě video a audio záznamu. Takže je to reálné ve formě pouhých dat.

   Škoda, že tu s námi nediskutuje už Gilgamešova noha. Tak já se zeptám za něj: Kde je to úložiště HDD s těmi daty, na jakém je to médiu a kdo ta data čte? Nebo kdo je dokáže přečíst?
   Samotná data nemohou do tmy křičet: „Budiž světlo!“

 10. Píšete :“Každá částečka celku obsahuje i celek a to ve formě informace“
  No snad v představě o Bohu, který prostupuje vším.
  Příklad s HDD a uložením videa audio záznamu orchestru je spíš jinak. Disk obsahuje místa se záznamem 0 nebo 1.Teprve skládáním mnoha MB těchto základních informací vzniká celek, ten záznam orchestru. Poškození některých částí záznam oslabí, ale pořád to bude orchestr.
  Pokud bude porušena FAT, FAT32 atd. (FAT = tabulka uložení souborů), tak se nepřehraje nic, bude to jako balík dopisů se smazanými adresáty.
  Tím jsem chtěl říci, že hledání vysvětlujících příměrů k údajnému objevu, že část má všechny stejné vlastnosti jako celek, je celkem k ničemu.
  Homogenní ( stejnorodé) látky ( například sklo) mají některé vlastnosti stejné v celém objemu, třeba hustotu nebo index lomu. Části menší počet atomů, menší hmotnost, setrvačnost, energii..). Stejnorodost ovšem končí u různých atomů ( Si, O, Na,K, Ca, Pb..) z nichž se skládá to sklo.

 11. V elektronu není metrák uhlí, ale informace popisující metrák uhlí, a mi nedomyslíme v jaké formě to tam je zapsané. Chtít to porovnávat s naším magnetickým nebo digitálním záznamem je pouze projev lidské nedokonalosti.

  Všichni máme problém, protože disponujeme pouze velmi omezeným vnímáním a možností pochopit, jsme pouze lidé. Je tedy přirozené, že ke všemu přistupujeme pouze z lidského pohledu a svou omezenou myslí si myslíme, že vše můžeme a musíme vysvětlit a pochopit. Nechápeme ani proč jsme na tomto serveru a účastníme se této diskuse, nechápeme ani sebe samé a máme mít na to pochopit to, co stvořilo vše co kolem sebe vnímáme a mnoho toho co nevnímáme? Není toto projev pýchy a naprosté nepokory?

  I ty nejmenší částice obsahují informaci o celku, vždyť je zde pouze jedno jediné a to se manifestuje jako obrovské množství oddělených částeček. Vše je „tělo“ Boha“ a pro naše vnímání to má různé formy, ale naprosto vše je jen informace a energie.

  1. ad.: Nechápeme ani proč jsme na tomto serveru a účastníme se této diskuse, nechápeme ani sebe samé

   Milenium, mluvte za sebe, já to chápu.

  2. Jistě, části obsahují část informací o celu. Pan Šíma říká zhruba to, že část obsahuje všechny informace jako celek. A už mě to nebaví, bádejte si dál.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference