mapa stránek || vyhledávání

Jak vznikají znamení zvěrokruhu?

V knize „Fraktální astrologie pro každého“, publikované dne 30.3.2017 nakladatelstvím Dimenze 2+2, je předloženo vysvětlení základů astrologie na základě filozofie Bytí českého přinašeče, filozofa a léčitele pana Josefa Zezulky.

Jde o následující: Celý náš svět, který je nazýván pojmem Tvůrčí dílo, vzniká dělením oddělené části Podstaty. Co je to Podstata (kterou my, lidé, nazýváme pojmem Bůh)?

„Podstata je základní bezčasové a bezrozměrné bytí – původní základ, ze kterého vše vzešlo. Je nejvyšším pojmem a východiskem toho, co chápeme jako realitu, i toho, co pro nás zatím reálné není, co se vymyká smyslovému chápání. Je v ní obsaženo vše, co je projevené i neprojevené.“ (J.Zezulka, Bytí, strana 5)

„Je to asi tak, jako když čistému slunečnímu paprsku postavíme do cesty křišťálový hranol a tím ho rozdělíme na všechny barvy spektra. Pak tento zpočátku jednotný paprsek vidíme rozdělený. Chceme-li ho ale pochopit opět jako jednotný (podstatný), musíme celé spektrum opět složit zpátky dohromady. Tak je to i s Podstatou, o které nyní mluvím.“ (J. Zezulka, Přednášky I., strana 35)

Dělením Podstaty povstávají 3 části (Principy):

DUCH (duchovní vlastnosti, ze kterých je v Tvůrčím díle postaveno vše myšlenkové, duchovní a psychické)
HMOTA (hmota ve všech jejích podobách, skupenstvích a sloučeninách)
VITALITA (síla, procházející hmotou i duchem, naplňuje a oživuje Tvůrčí dílo)

Tyto 3 části (Principy) jsou tvořeny 4 složkami Tvůrčí čtyřky:

Dostředivost – Země
Odstředivost – Vzduch
Žár – Oheň
Chlad – Voda

Tyto složky se projevují ve hmotě, duchu i vitalitě. (J.Zezulka, Bytí)

Máme zde tedy trojnost, která je zároveň čtverností. Toto je základní struktura Tvůrčího díla! Ke každému periodickému pohybu (vibraci) každé části TD pak náleží tato struktura jako její rezonanční součást. Sem tedy patří například i oběh Země kolem Slunce.

Právě tím vzniká to, co známe jako znamení západního a čínského zvěrokruhu. Je jich vždy 12, neboť každý Princip se musí projevit v každé složce Tvůrčí čtyřky.

Tedy 3 x 4 = 12
Toto musí platit jak pro hmotu (západní znamení), tak i pro ducha (znamení čínská).

Tímto přístupem lze odvodit nejen všechna znamení, ale také popsat a vysvětlit vlastnosti aspektů, domů i planet – a odvodit tak základy celé astrologie. Při tomto rozlišení již mizí rozdíly nejen mezi jednotlivými astrologickými systémy navzájem, ale i mezi Astrologií, Vědou i Bohem. Vždyť vše je doslova jedno a totéž.

Memorování astrologických axiomů je nahrazováno hlubokým pochopením, a tak si budoucí astrologové nebudou muset tolik pamatovat – vždyť vše si budou moci znovu a znovu kdykoliv odvodit.

Fraktální pohled ukazuje, že zvěrokruhy mají svou neustále se opakující vnitřní (i vnější) strukturu, která jde oběma směry do nekonečna. Právě proto máme nekonečnou pestrost lidských povah i osudů – přesto, že pracujeme pouze s 12 + 12 zvěrokruhovými znameními.

Více a podrobněji naleznete v knize „Fraktální astrologie pro každého“.
Viz také https://www.facebook.com/Fraktalni.Astrologie/
(zde naleznete řadu výňatků i informaci, kde je možno knihu zakoupit)

Přednáška o Fraktální astrologii :
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=lTV18oVv2qU&t=10s
Šipka https://www.youtube.com/watch?v=NYIE3Pr8VQQ&t=1s

Vladislav Šíma
 

Anotace knihy:

Fraktální astrologie vychází z nauky Bytí českého přinašeče – léčitele a filozofa pana Josefa Zezulky a z přednášek Duchovní univerzity Bytí, která pokračuje v jeho díle. Název knihy je vyjádřením skutečnosti, že svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části. Kniha je určena nejen astrologům a zájemcům o astrologii, ale úplně každému, koho zajímá proč je náš svět takový, jaký je. K jejímu přečtení a pochopení není nutno mít žádné hlubší astrologické či filozofické znalosti (vše je vysvětleno od naprostých základů).

Toto dílo není obvyklou astrologickou učebnicí. Naleznete zde odvození základních astrologických prvků a principů, které na základě filozofie Bytí pana Zezulky objasňuje většinu toho, co je astrology po tisíciletí pozorováno. Kromě toho jsou zde popsány i astrologické vlivy některých nových planetek objevených od roku 2003.

Fraktální pohled na astrologii ukazuje i cestu pro její další rozvoj, podobně jako jej před dvěma tisíci lety ukázal Klaudios Ptolemaios svou knihou Tetrabiblos. Je zde předkládáno nejen vysvětlení soudobé západní astrologie, ale i její propojení s astrologií čínskou a indickou. Vždyť jde jen a jen o různé projevy téhož.

V knize najdete :

  • vysvětlení vzniku a fungování našeho světa podle filozofie pana Josefa Zezulky
  • představení základních světových astrologických systémů
  • odvození vlastností znamení klasického a čínského zvěrokruhu
  • odvození astrologických domů i hlavních os horoskopu
  • vysvětlení a zdůvodnění astrologických vlastností planet
  • předpokládané astrologické vlastnosti planetek Makemake a Eris
  • vysvětlení a odvození základních astrologických aspektů včetně orbisů
  • návrh způsobu určení počátku Platónského roku/siderického zvěrokruhu
  • předpověď času nadcházejících zásadních změn na povrchu naší planety
  • řadu dalších námětů a směrů pro současnou astrologii

Odvození základních astrologických prvků vychází z Podstaty (příčiny příčin, chcete-li z Boha). Není zde proto žádný předěl, rozdíl nebo hranice mezi Bohem – a astrologií. Vždyť jedno i druhé je doslova totéž.

Svým uceleným a logickým zdůvodněním dosavadních poznatků tak Fraktální astrologie nabízí jednotící a objasňující prvek, který může napomoci nejen propojení všech světových astrologických systémů do jediného, ale i budoucímu spojení vědy a náboženství do jednotného souboru vědění lidstva. Přesto nejde o nějaké uzavřené všeobsažné pojednání – tato kniha především ukazuje směr pro další vývoj astrologických i filozofických poznatků o našem světě.

Své názory a myšlenky zde pouze předkládám. Případné dotazy k obsahu této knihy můžete pokládat na email astrologie@dub.cz. Přeji vše dobré.

RNDr.Vladislav Šíma, Dr.

 

Řekli o této knize:

„Moderní astrologové dnes hledají inspiraci v tradičních zdrojích, které se díky masivnímu překladatelskému úsilí objevují v nebývalém množství prakticky ze všech jejích historických období. Dějiny západní astrologie jsou však plné osobností, které se snažily astrologii obohacovat a přicházely s novými, revolučními a neotřelými pohledy na věc. V tom se západní astrologie odlišuje od astrologií východních, které jsou více konzervativní.

Kniha, kterou držíte v rukou, patří určitě mezi ty, které přinášejí nové pohledy a zcela jistě ji nelze zařadit mezi klasické astrologické “kuchařky“. Je v ní ukryto mnoho práce a duševního úsilí. V tomto smyslu je ojedinělá a je určitě hodna pozornosti každého člověka, který je otevřen novým pohledům a o astrologii je ochoten přemýšlet i jinak než v zaběhnutých schématech.“

JUDr. Jiří Kubík, MBA – astrolog, místopředseda České astrologické asociace

„Fraktální astrologie je mostem, který úspěšně propojuje východní a západní filozofii. Na základě nauky Bytí českého přinašeče pana Josefa Zezulky se blíží pochopení teorie věků a přináší tak pozoruhodné dílo vhodné jak pro začátečníky, tak i odborníky astrologie. Kniha v sobě nese duchovní aspekt sjednocující racionální a intuitivní složku fraktální struktury, která je stále živá a dynamická.

Toto dílo naplňuje Komenského rčení Vědět-Chtít-Umět. Pomocí historických souvislostí objasňuje i tradiční západní a východní astrologické školy, podle nichž zodiaky fungují jako generátory kosmické energie, a přináší tak poznání starých civilizací. Knihou vás provázejí dva malí skřítkové, jejichž dialog umožňuje vtipným způsobem pochopit i to, co je napsáno mezi řádky. Klíčem k porozumění celé záhadě je Platónský rok o délce 26 000 let, 4 živly a 3 Principy, které mezi sebou hrají „hru“ na fraktální architekturu. Jestli nevíte, co to znamená, pak je tato kniha určena právě pro vás.“

Ing. Adolf Inneman, Ph.D. – filozof a astrolog, spolupracovník kosmických agentur NASA, ESA a JAXA

 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference