mapa stránek || vyhledávání

Víra, závislost … a kdy přichází probuzení?

Dobrý večer, vážení čtenáři Magazínu Gnosis, dlouhé dopoledne jsem vážila, zda sepsat tento text, s jehož obsahem se přiblížím spíše filozofickým esejím a úvahám, ke kterým se za normální situace nekloním. Nejsem k této formě textů „fundovaná“ osoba. Jsem studentkou, nikoliv vystudovaným filozofem či sociologem. Nicméně jazýček pomyslných vah se přiklonil k tomu, abych text za jednoho letního večera sepsala. Z části mě k tomuto kroku ovlivnil provozovatel nejmenovaného portálu, který mi v odpovědi předložil osobní názor, s nímž souhlasím, de facto se s ním v některých otázkách plně ztotožňuji.

Jedná se „obecně“ o všechny poradny, které jsou provozovány prostřednictvím internetové sítě, kdy je na zvážení problematika poskytovaných služeb. Je nutné se zamyslet nad citlivostí obsahu, nebo spíše nad odborností, kterou jednotlivé poradny řeší.

V mém pomyslném hledáčku jsou především lékařské online poradny. Někteří z nás mohou poukazovat na spornou otázku posuzování zdravotního stavu na dálku. Nicméně tento fakt musí zvážit každý uživatel sám za sebe, neboť lékařská operace na dálku je zatím realita 22. století, ale pokud poradna řeší indikaci léků na běžné nemoci, viz nachlazení nebo vymknutý kotník, či vlastní doporučení odborných ambulancí, za svoji osobu zde zásadní chybu v provozování lékařských poraden neshledávám.

Ano, z nedávné zkušenosti mé kamarádky mohu tuto problematiku zhodnotit a nad problémem snad do jisté míry i veřejně uvažovat. Je velice snadné přimknout se k jedné z lékařských poraden, ale pak se jedná ze strany uživatele služby o „jakousi“ jeho nezlomnou víru. Důvěru tvoří pocit vlastního pochopení své fyzické schránky.

Pokud se nad tématem hlouběji zamýšlím, není lehké si přiznat, že se víra může transformovat až v závislost člověka na službě, která je mu poskytována. Ovšem na druhou stranu pokud věříme, obvykle to znamená, že si klademe spousty otázek, na které hledáme jisté odpovědi, a pokud se nám nedostává pro nás relevantních odpovědí, klademe si mnohé další otázky. Náš život je zpravidla postaven pouze na otázkách a odpovědích, kdyby tomu tak nebylo, lze si položit otázku: „Kde by dnes naše civilizace stále ještě byla?“ Naše otázky jsou v přímé vazbě na nová společenská poznání a objevy.

S tím ale souvisí již výše uvedená závislost, protože v jistém ohledu je pro jedince i společnost nesmírně přínosná, neboť závislost na otázkách nám pomáhá pochopit mnoho z přirozených procesů, kterými lidstvo prochází po mnoho tisíc ba milionů let, pokud bereme v úvahu již člověka druhu Homo habilis (člověk zručný).

Na závěr své úvahy bych měla rovněž upozornit na přirozenou interakci, kdy se vzájemně ovlivňují pozitiva s negativy. Kladení otázek v zásadě odhaluje naši vnitřní psychickou strukturu, tedy naši osobnost, obrazně řečeno jsme nazí před komunitou ostatních uživatelů, potažmo celé společnosti. Východiska z této situace snad ani neexistují, protože každá víra je nesmírně pevná.
 

Hezký den přeje Ivana Kryllová
 

Poslední články autorky:


hodnocení: 4
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference