mapa stránek || vyhledávání

Ohrožuje Rusko Evropskou unii?

vladimir-putin-2009Samozřejmě že ano. Svým příkladem v účinnosti řízení mnohonárodnostního státu!

Přečteme-li si tisk, musí nás i nepochybně napadnout, proč je napadána Putinova autoritativní, pro Rusko jako velmoc úspěšná politika? Přitom je nutné si k pochopení situace uvědomit, že v Rusku žije asi „sto“ národů, které zastávají nejméně tolik náboženství. Tedy více než v EU. A taková promíchanost všech možných směrů a povah nejen že drží pohromadě, ale po staletí je toto soustátí stálým předním činitelem světové politiky.

Navíc si Rusko „drze“ nenechalo a nenechá „radit“ od těch, „kteří podle svého přesvědčení zaručeně vědí“, co je pro ostatní národy a státy nejlepší. Oni „vědoucí vše“ dávno došli k závěru, jak se dovídáme z „našich“ novin, že i pro Rusko je nejlepší formou vlády americká demokracie. Ta, která dává voličům lidské právo si svobodně z předložených k zvolení vybrat. Tato možnost výběru má ale „malou“ kosmetickou vadu. Dává totéž právo výběru zvoleným. Totiž „za kolik“ nebo za jakou jinou výhodu budu podporovat ten či onen zákon či vládu?

Systém je velmi stabilní, protože v něm nevadí, když se ve zvolených občas objeví „pošetilec“, který pozbyl „zdravý tržní rozum“. A řídí se svědomím. Jedna vlaštovka jaro nedělá, prostě je takový samorost skrze funkční období přetrpěn. Na konci jeho mandátu tisk „důkladně“ prověří jeho činnost. Kdyby v průběhu funkčního období opravdu nadměrně v něčem překážel, všichni ví, jaké jde nebezpečí od extremistů. Extremisté ohrožují na životě kde koho, dokonce i americké prezidenty. Jako třeba bratry Kennedyovi. Proto si i nejvyšší funkcionáři demokracie musí dávat velký pozor, aby dbaly na rady o jejich bezpečí se starajících poradců!

V důsledku zhroucení ateistického komunizmu američtí provozovatelé demokracie naznali, že i pro národy Ruska a Číny je jen americký způsob správy jejich států ten nejlepší. Zvláště když je podle potřeby opřen o právo na sebeurčení třeba Krymských Tatarů, Evenků, Jakutů a Čukotčanů. Ti podle výkladu lidských práv „mezinárodními organizacemi“ mohou v místech svého usazení za „určitých“ okolností uplatnit právo na sebeurčení. Jejich následně ve volbách zvolení představitelé, přesně podle litery mezinárodního práva, udělí za „nějaké ty korálky“ a pobyt svých představitelů v centrech „nejvyšší světové kultury“ typu Las Vegas technologicky vyspělým americkým těžebním firmám práva na těžbu surovin.

I pro tyto národy by takováto demokracie měla své výhody! Odborníci na zákony trhu si určitě dovedou představit, že přetučnělým americkým černochům by se určitě nechtělo těžit suroviny na Sibiři za tam obvyklý plat! Proto je jisté zaměstnání na podnebí zvyklých místních v těžebních zařízeních. Za platy své kvalifikaci odpovídající. Tito zaměstnanci tam v nově vzniklých pracovních místech si pak za mzdu nakoupí skvělé, vědou vyvinuté, geneticky upravené potraviny. A ve velkém výběru a v mnoha pestrých obalech a nemusí se jako dosud namáhavě honit za „nějakými soby“!

Plán na uplatnění práv všech národů podle mezinárodního práva byl v Rusku skvěle započat za prezidenta Jelcina. Jediným nevelkým problémem běhu věcí se stalo nepřerušení přísunu vodky pro prezidenta. Ale bohužel „zasáhla náhoda“ a ruskou demokracii rozvíjející prezident zemřel.

V nastalém zmatku se jeho nástupcem stal, jak se posléze ukázalo, v demokracii zcela nekvalifikovaný Vladimír Putin. Ten se drze přestal chovat podle rad jemu doporučených demokratických „odborníků“. Zarazil odsun kapitálu do zahraničí, odstranil práva místních národů, třeba Čečenců na sebeurčení. Zastavil privatizaci armády a jaderných zbraní. Marně se mu západní znalci pokoušeli soukromě domlouvat! Z počátku se chápavě „tvářil“, ale činy ne a ne! Jako vrchol omezení lidských práv dokonce nařídil v Rusku působícím lidsko právním organizacím ze zahraničí registraci! To si nedovolí ani v Saudské Arábii! (Takové tam ani nesmí být!)

Skupina organizující demokracii ve světě dala tedy „hlavy dohromady“ a dostala skvělý nápad. Je nutné svrhnou tak nekvalifikovaného usurpátora moci. V Česku dokonce někteří komentátoři v čele s bývalým ministrem zahraničních věcí dokonce zjistili, že Putin je vlastně znovuobjevený Hitler. Demokrati tedy vypracovali plán, jak obtěžujícího Putina svrhnout. Založili jej na myšlence, co by se stalo, kdyby američtí ze svobody přetloustlí občané přestali dostávat potravinové poukázky? Určitě by udělali nějakou barevnou revoluci! Nejlépe bude, odzkoušíme-li tento plán nejprve na chudé Ukrajině. Pak po revolučním úspěchu „praporu Azov“ jej rozvineme v Rusku.

Já si ovšem myslím, že „lidé trhu se vším“ míní a transcendentní síly mění. Již se to v dějinách stalo mnohokrát. Do myšlení tohoto typu „demokratů“ se vloudila stejná chybička jako do myšlení socialistického „demokrata“ soudruha Brežněva v roce 1968. Soudruh Brežněv tehdy neuvážil, že internacionálně usměrnění Češi nejsou způsobem myšlení Afghánci. V důsledku toho si nevypočítal, že výsledek „internacionální pomoci“ v Afghánistánu určitě nebude stejný jako v Československu. A zde vidím tu analogii se současnými americkými demokraty s jejich ukrajinským dobrodružstvím. Rusové nejsou konzumem ovíněnou českou populací, a také mají jiné dějiny. Tento faktor nevzal v úvahu v roce 1968 soudruh Brežněv a rozhodl se vojensky pomoci svému příteli „Babráku Karmalovi“ v Afghánistánu! Nutně se musel se zlou se potázat. Místní kmeny nejsou „stavěné“ na ohýbání a mimikry, neb nejsou „trénovaní“ dějinnými zkušenostmi střední Evropy. Zastávají k životu postoj takový, že než by se plahočili v tak těžkých podmínkách a ještě žili ohnutí, radši jdou do nebe. V důsledku tohoto rysu povahy měl sovětský expediční sbor, poskytující „internacionální pomoc“ Afghánistánu, po velkých ekonomických a vojenských ztrátách co dělat, aby se mu podařilo odtud vůbec odejít.

Situace pro americkou demokracii šířící „věrozvěsty“ je dnes jak na Ukrajině, tak v Rusku velmi podobná. Podle mne je toto území svou rozlohou i vojenskou silou obdobou „dvaceti Afghánistánů“. Navíc jej řídí ruská „rafinovaná“ vojenská „soldateska“, která si poradila i s Hitlerem. Jako čtenář Švejka z průběhu dějů na Ukrajině silně cítím, že Ameriku a její politiku tam a v Rusku „ovinuly nějaké mraky“. Vzpomeňme si, jak poté, kdy v roce 1918 takové mraky „ovinuly“ Rakousko-Uhersko, se tato velmoc zhroutila! Skoro bych řekl k mé lítosti.

Tímto úvodním odkazem se můžeme vrátit k rozboru vlastní příčiny ohrožení EU skrze příklady řízení takových soustátí, jako jsou Rusko a Čína. Nutně si musíme položit otázku, proč tato soustátí jdou bez ohledu na nízkou kvalifikační úroveň jejich obyvatel hospodářsky a vědecky rychle dopředu a Evropská unie, složená z vyspělých států a kvalifikovaných obyvatel, přešlapuje na místě??? A její vedení se nekonečně se zabývá „otázkami“ typu od „romská“, muslimská, homosexuální, až po otázky „zahnutí banánů, obsahu procent mléčného tuku v másle až po normalizaci rozměrů včelích rámků“?

Příčinou takového úpadku soustátí je nevhodná forma správy velestátu. Nejlepším učebním příkladem je vývoj způsobu spravování úspěšné a tisíc let trvající Římské říše. Dvě stě let před n.l. se tato zmítala v rozporech nikoliv nepodobných problémům typu „zahnutosti banánů“. Problém neschopnosti se rozhodnout se také odehrával za vlády „demokraticky“ zvoleného senátu. A to byla neplacených senátorů tak stovka! Ve srovnání s bruselským a štrasburským tisícihlavým nákladným řídícím centrem tento počet nesnese srovnání. Než se v takových auditoriích každý k čemukoliv vymluví, projednávané již není aktuální. Římská říše byla na rozpad do okamžiku, kdy se moci chopil nejprve „diktátor“ Sulla, pak byla správa státu přeměněna na císařství. Jasně deklarovaná moc římského císaře zajistila další existenci velestátu a evropské civilizace na tisíc let.

Z toho můžeme usoudit, že dějiny Evropy samé a nyní i současný úspěšný způsob správy složených států, jakými jsou USA, Rusko a Čína, jednoznačně prokazují, že jediným akceschopným způsobem vlády v mnohonárodním seskupení je forma autoritativní moci delegovaná na jednoho člověka. Dnes se to nesmí říkat, ale v nacistických školách se to vyučovalo jako k úspěchu jakékoliv organizace vedoucí „fýrer princip“.

V současné době stojí konečně evropské národy, po století nesmyslných válek, na prahu možnosti se spojit v kooperující a tím úspěšnou velmoc. Prozíravě vytvořily obrysy jakési „evropské unie“! Jenže i ignorantovi se už mělo vyjevit, že její „kolektivní“ správa není akceschopná!!! Navíc unii nespojuje v hlavních rysech jednotná duchovní idea, jako kdysi křesťanství Římskou říši! V důsledku absence kvality správy a spojující ideje, těchto hlavních opor jakékoli velmoci a civilizace, jsme svědky permanentní krize Evropy. Možná rozpadu a války. Krize EU existuje jen proto, že její řídící centra jsou ovlivňována ze zahraničí a navíc se stala arénou zápasu všelijakých, až obskurních ekonomických a ideologických „bratrstev“. Navíc je tato změt „demokratických států“ stále ještě okupována armádou USA. Jsem přesvědčen, že jen kvůli prodloužení amerického vojenského protektorátu objevila „média EU“ nebezpečí z Východu! U nás dokonce nějaký dobře placený novinář na základě informací „odněkud“ usoudil, že „Putin chce obsadit Karlovy Vary“! A k mému podivu pro něj nepřijela „lítačka“ MUDr. Chocholouška! Naopak po jeho odhalení celá jedna strana žádala na ochranu před tímto nebezpečím zřízení americké vojenské základny také u nás!

Na základě tohoto mediálního dění si dovedu představit, co by nastalo, kdyby někoho v evropské mocenské špičce napadlo vyjádřit se ve směru k napodobení správního uspořádání EU podle ruského nebo amerického vzoru! Docela vidím ten třes skupin „přidělovačů“ subvencí o svá dobře placená zaměstnání! A zděšení „lobbistů“ pro pohyb v kalných vodách komisí, kdyby spravování Evropy byla zjednodušeno a stalo se průhledné! To jejich zděšení z možnosti volby časově omezeného plnomocného prezidenta EU v takovém uzavřeném „konklave“, v jakém se volí papež. V něm by zplnomocněného prezidenta EU volili volitelé členských států, v počtu vždy jeden za každých prvních deset milionů obyvatel členského státu! Prvním volitelem vždy hlava členského státu, další by následovali za započatých dalších deset milionů občanů. A zplnomocněného na určitou dobu a jeho vládu EU by muselo stačit kontrolovat jen asi 200 poslanců! Zvolený by měl rozsah pravomocí amerického nebo ruského prezidenta.

Je jisté, že by tak nutně vyrostla akceschopnost společenství, sjednotila by se EU v daňové oblasti, v obraně, zahraničním obchodě, zahraniční a měnové politice! Evropská unie by se stala atomovou velmocí a nemohl by ji nikdo ohrožovat. K míru by jí stačilo dohodnout hranici s novou „ říší Východořímskou“ (Ruskem). Když to tak mezi „Římem a Konstantinopolí“ tisíc let fungovalo, šlo by to zase! Jenže za takového uspořádání by se americký vliv „vypařil“, moc „bratrstev“ by byla omezena. Tento důsledek naznačí, kdo se bude tomuto způsobu řízení soustátí EU bránit zuby nehty, pod jakýmikoliv záminkami. I umělými. Zejména zaplatí „společenské analytiky“, kteří dokážou, jak by touto formou správy utrpěla práva a svobody jednotlivců i evropských národů, které právě současný stav právního a daňového chaosu naplňuje „všemi lidskými právy“.

Konečně něco v tomto směru naznačil nedávno jeden „neposlušný element“, tč. ve funkci prezidenta. „Zavíráním očí“ nad porušováním lidských práv v Číně a Rusku pobouření správní analytici a bardi médií a „kultury“, kteří dělají své společensko-vědecké analýzy v pražských kavárnách, ihned rozpoznali, že vlastně vyzradil státní tajemství. A pro tento zločin by měl abdikovat! (Hanba zrádci, červenou kartu jemu!) Z takto pojaté svobody slova a demokracie lidí, kteří nic netvoří, ale „mají konexe“, a z tuposti propagandě nalítlého davu konzumentů, můžeme usoudit, že zřejmě budeme nadále svědky parodie na práva občanů, národů, demokracii a civilizaci jako takovou. Bohužel hranou na jevišti Evropy.

Samostatně uvažující člověk by s ohledem na tuto situaci bez viditelného východiska mohl upadnout do depresivního stavu myšlení, že vše půjde jako dosud. Myslím že nepůjde. Evropská civilizace a lidstvo totiž řešení, kvalifikovanější společenské uspořádání než diktatura trhu, již vyžaduje. Takže následně nastane soutěžení třech nejsilnějších světových civilizací. Liberálně-tržní americké s Evropou jako kolonií, čínské a ruské. Mohlo by se zdát, že rozhodne vojenská a ekonomická váha těchto soupeřů.

Já se domnívám, že takto viděný výsledek střetnutí je důsledkem materialistického vidění světa. Neobsahuje prvek transcendentního rozměru reality neboli duchovní stránku civilizace. Přitom je to právě tato stránka rozměru člověka, která dělá vždy v rozumových výpočtech výsledků střetnutí civilizací nepředpokládané zvraty. Podle mne zvítězí nakonec ta civilizační forma, a její mocenské centrum, která bude blíže Řádu stvoření neboli naplňování smyslu bytí člověka a lidstva. A tím je kromě koordinace s ostatní dimenzí života (ekologie) duchovní růst bytosti člověka a jeho společenství. Neboli zajištění rozšiřování pocitu štěstí a naplnění jednotlivců a jejich komunit, rodin.

Zatím je to tak, že blíže se mi jeví jako méně úpadková, možná jako pozorovateli z dálky, jak ruská, tak čínská civilizace. Ta západní se mi jeví místo nahoru jdoucí jako padající dolů do rozkladu.

Děsí mě ty zástupy lidí, kteří si myslí, že práce je poslední způsob, jak získat peníze! Ty průvody mužoženských maškar po městě, vedené úchyly všeho typu, představované médii masám lidí jako „úžasné osobnosti“! Ty feministické sufražetky, které bojují za kvóty ve funkcích a svou seberealizaci vidí bez dětí a mimo rodiny! Ten paškvil, co je vydáván médii za „umění“! Ten úkaz, že všichni touží po tom hrát hrdiny, ale nikdo neprojeví ani nejmenší odvahu se jím stát! A v TV kanálech (stokách) mě děsí ta americká „kvalita“ a kvantita filmů a seriálů. Atd.

Podle mého hodnocení stavu věcí veřejných stojíme před zásadní změnou společenského uspořádání, jako jsme stáli v roce 1989. Buď k té změně k pozitivnímu dojde, nebo liberálně tržní systém zkolabuje v celé EU i USA. V takové situaci, za vzniklého chaosu a násilí, se skutečně může začít jevit Putin (jako méně degenerovaný systém) jako osvoboditel! A může být vítán s iluzí jako Stalin v roce 1945.
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.5
hlasů: 15
Tisk Tisk

40 komentářů

 1. Článek :“A to byla neplacených senátorů tak stovka!..Římská říše byla na rozpad do okamžiku, kdy se moci chopil nejprve „diktátor“ Sulla“
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_sen%C3%A1t
  „Počet senátorů stále narůstal. Za Sully byl senát rozšířen na 600 osob. Za Julia Caesara se toto už beztak vysoké číslo dále zvýšilo až na asi 900 lidí.“
  Pokud měl Řím 0,6-0, 9 milionu lidí, pak každý tisící byl senátorem. Největší říše starověku byla schopna uživit 1000 málo výkonných lidí v senátu. Z jakých zákonů jsou odvozeny zákony pozdější Evropy, když ne z římských? Demokracie pocházející z Řecka byla přínosem celé Evropě. Římští císaři nakonec nebyli schopni vládnout ani Římu,
  Řím rozložila ekonomická situace, říše mohla žít nad poměry jen za stálé expanze a vydírání nových provincií. Zlato nenávratně mizelo na východ výměnou za hedvábí a luxus. Řím rozložily marnivé římské ženy a nedostatek peněz na vlastní vojsko. Řím dobyli Keltové ( Brennus= Brenner), Germáni ( Vandalové), ohrožovali ho východní válečníci Hunové. Před Attilou utekl vládnoucí Řím do Raveny.
  Kdyby USA měly tolik senátorů na % obyvatel jako u nás je senátorů a poslanců sněmovny, tak mají 6 000 senátorů. Na přímé přenosy zbytečných keců se můžeme dívat jako na horor v naší televizi, když nestačí americké filmy a seriály. Pokud někoho ohrožuje moc senátorů, k jsme to my.

  1. Pardálova poznámka je velmi přesná a k věci.I to další je napsané správně, nicméně s různými krizemi trval Řím tisíc let a další tisíc přežíval jako reziduum. To znamenalo, že v něm bylo něco z věčnost, takže je co studovat a učit se. Velmi děkuji přispěvateli.

 2. Děkuji Pardálovi za velmi věcný a kvalitní příspěvek.

 3. Tak nějak se mi z Vašeho článku jeví pane Staňku, že byste toho Putina osvoboditele i s rudou fanglí uvítal:) Ale třeba je to můj mylný dojem. Že zrovna Vy pane Staňku, který se tady prezentuje jako „duchovní“ člověk, bude pošilhávat po nejvíce materiálních společnostech světa je značně překvapující. Čína jakoukoliv známku duchovnosti tvrdě potlačuje a Rusko je většinově ateistické a pravoslaví je tam jen jako státní služka.

  Nicméně podle mého není o co stát, jak v případě Ruska, tak v případě Číny.
  Zatímco si tady může minimálně psát a myslet cokoliv, v Číně ani Rusku, které se Vám jeví jako „méně úpadková“ byste takhle napsal něco proti státu a už byste dýchal mřížemi cezený vzduch. V tom lepším případě. V Číně by to nebyl navíc relativné čistý sibiřský vzduch, ale hutný smog.

  Současná vládní klika v Rusku je vychována idejemi Dugina, což je nacionální imperialista, velebící národní socialismus Třetí říše. Ekonomicky Rusko stojí a padá se surovinami a armádou, jelikož vyjma drancování svých přírodních zdrojů a zbrojního průmyslu nemá žádnou ekonomiku. Přečtěte si třeba tady
  http://blisty.cz/art/75986.html
  Co se týče vztahu ke svému okolí, inovovaná verze vojenské doktríny Ruska obsahuje přímo použití placených politických sil a občanských hnutí a podpora soukromých ozbrojených sil jako součást vojenského boje v ruských sférách zájmu. Přesně tak, jak to Rusko předvedlo na Krymu a v Donbasu.
  http://blisty.cz/art/75947.html
  Můžete hádat, jesli patříme nebo nepatříme do sféry zájmů putinovského medvěda. Stačí jeden pokus.

  Vládnoucí ideologie v Číně je pořád teoreticky komunismus, prakticky státní kapitalismus, kde dělníky vykořisťuje nechutně bohatou vrstvou komunistických funkcionářů. Tedy podobně jako v západním světe (jen nahraďte komunisty majiteli kapitálu) ovšem s prakticky nulovými sociálními právy. O těch by se Vám v Číně ani neodvážilo zdát. Zavést tady čínské pořádky je naopak vlhkým snem každého západního kapitalisty:) Na čínskou úroveň sociální oblasti a ekologii i ve správě státu můžeme padnout vždycky, je to hodně hluboko. V zahraniční politice Čína používá stejně expanzivní politiku jako Rusko, naštěstí (!?:) to bere čistě ekonomicky a ne vojensky.

  Nejhorší co se Vám může stát pane Staňku, že Bůh Vám vyslyší a splní Vám Vaše přání. Vy vůbec netušíte, co si vlastě přejete. Ale odserou to naše děti.
  http://blisty.cz/art/76020.html

    1. Je potřeba si přečíst i jinou literaturu než jsou dřísty-blisty, které podobně jako vy trpí nemocí zvanou „úmyslné přehlížení faktů“.
     Pokud člověk mentálně neustrnul v 80.letech a neignoroval následný vývoj v posledních cca 25 letech, pak celkem logicky nemůže přehlížet evidentní fakta. Minimálně ta, že Ruská federace není Brežněvův SSSR, stejně jako USA už nejsou tímtéž státem jako za Ronalda Regana.
     Stačí se podívat. Jenže to by člověk musel mít odvahu se vymanit z předsudků.
     Pokud se nevymaní, tak žije dál v kleci a nic mu nepomůže ani to, jak si momentálně říká režim pod jehož jurisdikcí se právě nalézá.
     Tak se podívejme na agrese posledního desetiletí.
     Jugoslavie /vojenská základna Bondsteel/, Afghanistan/zvýšení produkce heroinu,vzestup Talibanu/, Irák/stovky tisíc mrtvých civilistů,z toho cca 500 000 mrtvých dětí v důsledku sankcí z 90.let/, Libye /totální rozvrat, stovky tisíc mrtvých/, Sýrie/140 000 mrtvých, zničená země/, Ukrajina /financování a podněcování státního převratu, svržení demokraticky zvoleného prezidenta, podpora a vyzbrojování vlády provádějící válku proti svým občanům, dodávání smrtící pomoci odsouhlasené kongresem/…
     Pak se podívejme na výdaje na zbrojení, vojenské základny ve světě, špiclovaní vlastního obyvatelstva, koncentrační tábory, „duchovní“ politika /LGBT, kulturní válka proti vlastnímu obyvatelstvu imigrací, likvidací křesťanských tradic, podpora radikálního feminismu, islámského extremismu atd…atd…/.
     A vámi zmiňované rabování přírodních zdrojů? Zničená území Aljašky a států USA těžbou ropy a frakováním, zamoření zemědělství GMO a hnojivy, nemilosrdné ničení států nesouhlasících s drancováním svého přírodního bohatství, největší a nesplatitelný dluh, který hodlá řešit válkami na cizím území…
     To už musí mít člověk hroší kůži a kachní žaludek, aby to neviděl…

    2. ad: To už musí mít člověk hroší kůži a kachní žaludek, aby to neviděl…
     _________ Souhlas…

    3. weisbachu, koukám, že pokud se Vám šlápne na milované Rusko, tak slepý vzteky nedokážete použít nic jiného než argumentační klamy.

     Připomínám, byla řeč o Rusku a ne o USA. To, že nějaká strana dělala v minulosti něco ještě blběji opravdu není plus protistrany:)

     Ad Ukrajina – Majdan sice také financovala EU s USA ovšem nelze přehlédnout, že významnou roli v dění tam, hráli obyčejní občané nasraní na šílenou korupci a Janukovyčovo rozkrádání a „privatizaci“ státu do rukou jeho rodiny. Vy zase slepě přehlížíte, že luhanské a donbaské povstalce úplně stejně financuje Rusko a ukrajinští oligarchové věrní Putinovi. Horkou válku pak na východě Ukrajiny přímo vyvolali importovaní ruští žoldnéři (Strelkov aka Girkin a spol.), kteří vytvořili ozbrojené oddíly, obsadili centrální úřady a hlavně zbrojní sklady rozklížené ukrajinské armády. To by si nenechal líbit žádný stát na světě (tím méně Rusko, vzpomeňme na Čečnu).
     Jedinou významnou vojenskou pomoc dodalo a dodává na východ Ukrajiny Rusko. Povstalcům. Moderní ruské zbraně (tanky, transportéry, PVO systémy) jsou v ukrajinském konfliktu dobře zdokumentované. Západ Ukrajině přispívá jen opravdu smrtícími povzbuzujícími slovy, starými přilbami, zimním oblečením a vyřazenými neprůstřelnými vestami. Prohlášení Kongresu je cár papíru, který není podložen činy. Rusko nežvástá a fedruje povstalcům munici a tanky s obsluhou.

     Ad „Pak se podívejme na výdaje na zbrojení …“ no tak dobře:
     Co se týče výdajů na zbrojení, je Rusko v současnosti jedním z mála států na světě, který nehledě na ekonomiku podstatně zvyšuje výdaje na zbrojení. Podíl vojenských výdajů Ruska na HDP tak letos bude 4,4% a dohnal tak USA (který poslední rok vojenské výdaje snížil) je tak téměř dvojnásobný jako ve státech západní Evropy, kde je maximálně 2,5% HDP (viz třeba http://blisty.cz/art/75645.html a tady http://zpravy.idnes.cz/svetove-vydaje-na-zbrojeni-ddm-/zahranicni.aspx?c=A130430_133452_zahranicni_jw). Toliko řeč suchých čísel. Podíval jste se dobře pane weisbachu? :)

     Ad „A vámi zmiňované rabování přírodních zdrojů? Zničená území Aljašky a států USA těžbou ropy a frakováním …“
     … ano USA si rabuje přírodní zdroje úplně stejně jako Rusko, to má být jako plus pro Rusko nebo co tím chtěl básník weisbach říci? Nebo Vy si opravdu naivně myslíte, že se Rusko chová ke svému životnímu prostředí šetrněji? :)))

     Takže ano hroší kůže, kachní žaludek a u Vás weisbachu navíc ideologická slepota:)

    4. Vidím, že jste zcela v zajetí suchých čísel a současně pohlcen globální hrou: jak uvařit žábu, aniž si toho všimne…:-))

    5. Tedy Honzo, to je fakt zajetí dvěma čísly :))) Dostal jste mne, vařená žábo :)))

    6. Voni vás (a nejen vás) ty „srandičky“ a ignorování skutečností brzy přejdou, lubko…:-)

     http://www.blisty.cz/art/76039.html

     aneb „Zákon o ochraně krve“. A jestli tohle není obyčejný a prachsprostý fašismus, tak pak už fakt nevím… Jak říkám, salámová metoda a vaření žab, aniž si toho vůbec všimnou…:-) Jenom blázni můžou věřit „na demokracii“.

    7. „Milované Rusko“ je pouze vaše představa o mém uvažování. Ale tohle není podstatné, protože zde nejde o mou osobu, ale o něco jiného. Jde o to, že překrucujete realitu.
     Řeč nemůže být pouze o Rusku, protože to je přesně ten druh vynucované slepoty, která má odvádět pozornost od podstaty problému, kterým je intenzivní tlak finančních elit na uchování moci, která se opírá o tisk dolaru /petrodolar/.
     http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/03/10/10-companies-profiting-most-from-war/1970997/
     Čísla:
     Chcete-li vědět, jaký je skutečný schodek rozpočtu, je potřeba jít na webové stránky ministerstva financí USA, který počítá státní zadlužení USA do penny. K 30. září 2013 státní dluh USA činil 16,738,183,526,697.32 dolarů.
     Kongres USA schválil 4.12. návrh zákona o rozpočtových výdajích na obranu státu pro r. 2015. Dokument má 1648 stran a byl zveřejněný jen 36 hodin před hlasováním. Rozpočet předpokládá téměř 600 miliard dolarů na vojenské účely.
     Proč Rusko zvyšuje výdaje na zbrojení:
     Pokud porovnáme výdaje na zbrojení USA a Ruska, zjistíme, že např. v roce 2012 vydaly Spojené státy na zbrojení 682 miliard dolarů. Rusko v roce 2012 vydalo na zbrojení 90,7 miliard dolarů.
     Podle současných předpovědí do roku 2016 měl být ruský obranný rozpočet kolem 95,6 miliardy dolarů!!!
     Americká armáda má v současné době 823 základen rozmístěných ve více než 130 zemích světa.
     http://www.ctete.cz/?page_id=678
     atd..atd…atd…
     Tohle mne opravdu pobavilo:
     “ nelze přehlédnout, že významnou roli v dění tam, hráli obyčejní občané nasraní na šílenou korupci a Janukovyčovo rozkrádání a „privatizaci“ státu do rukou jeho rodiny.“
     To je fajn, že teď už je to lepší……
     Jste prostě čtverák, pane lubko.
     http://www.nwoo.org/2014/12/18/co-rikal-pred-rokem-jacenuk-obcanum-ukrajiny/
     http://www.nwoo.org/2014/12/12/bankrotujici-ukrajina-rozpoctova-dira-15miliard-dolaru/
     http://www.nwoo.org/2014/12/23/ukrajinska-centralni-banka-se-nechala-obalamutit-k-vymene-sveho-zlata-za-cihly-olova/
     http://www.nwoo.org/2014/12/20/ukrajinskou-vladu-stalo-znovuzvoleni-4-miliardy/
     http://www.nwoo.org/2014/12/28/president-putin-se-rozhodl-darovat-ukrajine-50-000-tun-ruskeho-uhli-denne-aby-se-ohrala/
     Pokud jde o deologickou slepotu: L 6:41

 4. Každý zřejmě máme jinak definovanou duchovnost, proto její úroveň jinak hodnotíme. Bylo by dobré, kdybyste své pojetí popsal. Doufám, že ji nevnímáte jako kostelnictví nebo církevnictví. Nahlédnout do duchovnosti vám pomůže
  http://aeronet.cz/news/jak-funguji-americke-vyzvedne-sluzby-v-cesku-jak-americane-ziskavaji-spolupracovniky-v-nasi-zemi-proc-ma-bis-svazane-ruce-svedectvi-byvaleho-prislusnika-vojenske-kontrarozvedky-vkr-exkluzivne-pro/

  1. Pane Staňku, silně pochybuji, že k jakékoliv duchovnosti pomůže článek od údajného komunistického rozvědčíka ze serveru s utajenými vlastníky a přispěvateli, který většinově uveřejňuje pouze proruskou propagandu a je s vysokou pravděpodobností z Ruska i placen. To je klasické duc-hovno :)

   1. Každý mocenský systém, ak nie je podložený duchovnosťou je odsúdený k rýchlemu pádu. Francúzska revolúcia zničila aristokraciu, ktorá dovtedy zabezpečovala systém vlády a oslabila aj pozíciu duchovenstva a nahradila ich umelým systémom demokratických vlád štátov za podpory komunistickej ideológie (robotníckeho hnutia). Nakoľko však táto idea nemala základ v skutočnej duchovnosti, ale vo fantázii (vláde ľudu), musela skôr, alebo neskôr padnúť. Po takýchto negatívnych historických skúsenostiach sa politici zamýšľajú nad modelmi vlády, ktoré by odpovedali skutočnej mentalite ľudí. Rusko, Čína, India a Latinská Amerika experimentujú s modelom spolupráce s tradičnou duchovnosťou Cirkvi a budúcnosť ukáže, či budú úspešní. Čína má dlhodobú historickú duchovnosť v konfucionalizme, taoizme a buddhizme, čo je tiež dobrá opora štátnej správa a vlády.

    1. Jistě. A hlavně vychází z tradic dané země, tedy nikoli export-import. Ostatně i marxismus byl do těchto zemí vyexportován i s patřičným balíkem finanční a jiné pomoci.
     Během války Německo ruské bolševiky štědře financovalo. Ministerstvo financí jím poskytlo částku 7 miliónu marek!!!
     Na počátku roku 1917 pobýval jeden z hlavních vůdců ruských bolševiků Lenin ve švýcarském exilu. Na konci měsíce března obdržel německý velvyslanec v Bernu tento telegram od berlínské vlády: „Ruští revolucionáři by měli odcestovat přes Německo co nejrychleji, protože Dohoda začíná podnikat protiakce ve Švýcarsku.“
     V dubnu 1917 se spolu s dalšími revolucionáři vypravil Lenin zvláštním vlakem přes Švédsko do Petrohradu. Vlak byl velmi dobře střežen německými vojáky. Na cestě se k Leninovi přidal Trockij. V dubnu se pak začali spolu připravovat k definitivnímu převzetí moci v Rusku.
     Lva Trockého, který byl skutečným motorem bolševické revoluce, poslali do Petrohradu z New Yorku s 300 hrdlořezů a pytli peněz bankéř Jacob Schiff, jehož rodina žila s Rothschildy ve Frankfurtu, dalším Elihu Root, advokát společnosti Kuhn, Loeb & Company Paula Warburga. Podle New York Journal-American: „Jacobův vnuk John Schiff odhaduje, že starý pán utopil v konečném vítězství bolševismu v Rusku asi 20 milionů dolarů. V roce 1915 byla pro financování ruské revoluce dokonce založena i American International Corporation. Její ředitelé reprezentovali zájmy Rockefellera, Rothschildů, DuPonta, Kuhna, Loeba, Harrimana a Federálního rezervního systému (FED).
     Dne 27. března 1917 – jen několik dní předtím, než Amerika vstoupila do války po boku zemí dohody proti Německu, Trockij opustil lodí Spojené státy spolu s téměř třemi sty revolucionáři a s peněžními prostředky poskytnutými Wall Streetem. Když loď přepravující Trockého a jeho doprovod zastavila v Halifaxu v Novém Skotsku, byli zadrženi kanadskými orgány a jejich peněžní prostředky byly zabaveny. Kanaďané se oprávněně obávali, že revoluce v Rusku by mohla umožnit německým vojskům na východní frontě bojovat se spojeneckými vojáky na západní frontě.Tato důvodná obava byla překonána důvěrným pomocníkem prezidenta Wilsona, plukovníkem Housem, který řekl šéfovi britské tajné služby, siru Williamovi Wisemanovi, že Wilson chce, aby byl Trockij propuštěn. Necelý měsíc poté, co Spojené státy vstoupily do války, dne 21. dubna 1917, nařídila britská admiralita propuštění Trockého, jenž vyzbrojen americkým pasem, podepsaným Wilsonem, pokračoval na své cestě do Ruska…..
     https://www.youtube.com/watch?v=PaFklTLNy8c
     https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQ_xMwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.wildboar.net%2Fmultilingual%2Feasterneuropean%2Frussian%2Fliterature%2Farticles%2Fwhofinanced%2Fwhofinancedleninandtrotsky.html&ei=lmitVJHEFOjX7Qbf94AY&usg=AFQjCNFfkFH9hwD0UQr9CYENO2DhBKmnOQ&bvm=bv.83134100,d.ZGU
     V Číně zase podporovali komunisty a nikoli Čankajška a jeho nacionalisty.
     A tím je také definována zuřivá snaha korporátních médií odvádět pozornost k jednotlivostem od celkového pohledu tak, aby manipulovaný občan viděl pouze kamínek mozaiky a nikoli mozaiku celou. Protože by si zákonitě začal klást otázky a hledal odpovědi. Což ovšem pro hybatele událostí není žádoucí. Naopak je žádoucí chaos, svár a hádky, protože v kalných vodách se umí žraloci velmi dobře pohybovat, zvláště pokud sami vědí oč jde. A na válečných půjčkách a následné obnově oběma stranám konfliktů vždy vydělají a upevní svůj vliv. A tak pořád dokola. Proto také nesnesou žádnou nezávislou měnovou politiku, žádnou konkurenci. Kontrola nad penězi jim dává absolutní moc na politiky, vládami, zeměmi, národy, světem… Politici se vyměňují, lidé mají pocit, že vládnou, status quo zůstává… Od napoleonských válek kontrolou nad financemi Britského impéria, od roku 1913 kontrolou nad financemi USA k přímé vládě nad světem prostřednictvím dluhu a nadvládou korporací nad státy /TTIP/ atd.
     Ostatně Hitlera financovali také. Po pádu železné opony to ženou do finále /globalizace/.
     Přeji rychlé probuzení všem spáčům.
     http://weissbach-info.webnode.cz/news/fema-nenechte-se-zmast-propagandou-neverte-tv-ani-tomu-co-rikaji-ve-zpravach-realita-je-jina-/

  1. Jelikož jsou sami marxisté, tak jim to počítám vůbec nevadí…

 5. Pane Lubko, pořád se těším na definici té duchovnosti, abych se mohl přesvědčit, jestli se v té úrovnosti v té „disciplíně“ mezi Ruskem, USA a Čínou nemýlím.A toho rozvědčíka jsem tam vložil pro naivy na tomto webu, které bere „demokratický fantas“ a ve zvláštním pojetí demokracie jdou sami od sebe demonstrovat proti plebiscitem zvolenému prezidentovi.

 6. Civilizace jdoucí do rozkladu se vyskytuje na každém kontinentě a v každém společenství v každé situaci a čase. USA se bojí „vypaření“ vlivu ze světové scény z pozice světového leadra, proto je vůči ostatním národům tak agresivní, proto je shledávána velmi nebezpečnou. Je to vidět např na p Obamovi z jehož projevů se dá poznat, jaké síly ho tlačí k temnějším akci, kdy se evropské národy nácházejí v podobě:“ Oslíka, jdoucí za mrkvičkou do světa únavy.“

  Protiváhu proti tomuto vytváří společenství zvané BRICS. V čele s  Ruskem je Brazílie, Indie a Čína, která podle svého pracuje v nadměrném nadhodnocování západních hodnot.

  Z toho plyne duchovní ponaučení – že když malý Čech nenajde svoji identitu a nevypěstuje si svojí společenskou a poctivou národnostní elitu – může být smeten geopoliticky, jak z východu tak ze západu.

 7. Sorry přikládám korekci:
  Civilizace jdoucí do rozkladu se vyskytuje na každém kontinentě a v každém společenství v každé situaci a čase. USA se bojí „vypaření“ vlivu ze světové scény z pozice světového leadra, proto je vůči ostatním národům tak agresivní, proto je shledávána velmi nebezpečnou. Je to vidět např na p Obamovi z jehož projevů se dá poznat, jaké síly ho tlačí k temnějším akcim, kdy se evropské národy nácházejí v podobě:“ Oslíka, jdoucí za mrkvičkou do světa únavy.“

  Protiváhu proti tomuto vytváří společenství zvané BRICS. V čele s Ruskem je Brazílie, Indie, Čína a J. Afrika, která podle svého pracuje proti nadměrnému zbytňování západních proudů.

  Z toho plyne duchovní ponaučení – že když malý Čech nenajde svoji identitu a nevypěstuje si svojí společenskou a poctivou národnostní elitu – může být smeten geopoliticky, jak z východu tak ze západu

  1. Díky…
   Jen chci ještě připomenout, že letos uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Uctěme důstojně jeho odkaz a dokažme, že náš národ na své největší syny nezapomíná…

 8. Milý Staňku,
  veľmi dobrý text, i keď delegovanie veľkej zákonodarnej a organizačnej moci na jednotlivca je ošemetná vec, chápem, že v zrovnaní so súčasným stavom v EÚ sa to musí javiť ako optimálne riešenie. Ibaže aj také rusko, v celom 20. storočí koľko malo schopných vládcov? (Nanajvýš 2 – Stalin a Andropov) aj to k prvému sú vážne eticko-morálne výhrady namieste. Ak by sa k moci dostal tyran, bolo by to ešte horšie ako súčasný chaos 1000 hlavého europarlament.
  No a pozrime sa, čo Nostradamus predvída na tieto časy:
  2015 – kľúčové politické a hospodárske zmeny vo svete (nekonkretizované)
  2019-2020 – občianske nepokoje a vojny v Europe
  2021-2023 – ťažké prírodné pohromy, v prvom roku v Taliansku, v treťom celoplanetárna, takže preživší cca 1/3 zo súčasných 7,5 mld. ľudí až rokom 2024 pomaly začnú budovať novú tvár novej civilizácie – áno, tam sa naplní harmónia euro-ázijsko-pacifickéej únie od Sevastopoľa po Lisabon, problém je, že len malá časť z dnes žijúcich sa toho dožijeme, a hlavne, to už bude platiť iný obrys pevnín a oceánov ako je dnes.

  1. Člověče, před lety jsem si proroctví Nostradama zakoupil knižně, ale ať dělám, co dělám, knihu nemohu už několik měsíců najít.
   Mohl byste sem připojit centurie odpovídající rokům, které zmiňujete v příspěvku. Byl bych Vám za to vděčný. Děkuji

   1. nebo případně odkaz na příslušné www stránky, děkuji

    1. Toto samozřejmě stáhnout šlo. Díky.
     Ta kniha, co jsem měl, byla lepší. Vždy konkrétní rok, centurie původní a její překlad a velmi stručná úvaha, o co šlo, či o co může jít.
     V té Velké knize je dost špatná orientace, člověk by to musel číst celé.
     Jsou to alegorie a nelze to brát doslova …

   2. Nuž, vysvetľovať síce nemôžem, lebo to by zabralo aj 5-6 strán, a ja nie som pánom svojho času, tak aspoň konkrétne v originále z verzie r. 1668 a potom preklad do slovenčiny.
    2020/21 k veršu V,46
    Par chappeaux rouges querelles&nouveaux schismes,
    Quand on aura esleu le Sabinois,
    On produira contre lui grands sophismes,
    Et sera Rome lesee par Albanois.

    voľne pretlmočené ako:

    Rozkol červených klobúkov konflikty prinesie nové,
    keď zvolí k úteku
    národ proti nemu veľkým úskokom,
    a Rím bude ranený Albanom.

    Teraz k r. 2023.

    verš VIII,91

    Parmy les champs de Rodanes entrées
    Ou les croisez seront presque unis,
    Les deux brassieres en pisces rencontrées,
    Et un grand nombre par deluge punis.

    voľný pretlmočené* ako:

    Brány medzi poľami Rodu
    Kde sa prekrižovaní takmer spoja,
    Dvaja trblietaví sa stretnú v rybách,
    a veľký počet bude strestaných potopou.

    Radšej už končím, koniec koncov ak na Slovenku platí zákon, podľa ktorého za šírenie poplašných správ sa môže ísť do basy..a tu ide doslova o miliony životov!

    1. hmmmm, děkuji (i za odvážnost ve vztahu k tomu „šíření poplašných zpráv“)

     A co tam je speciálně pro rok 2017, nebo období 2015-2017?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference