mapa stránek || vyhledávání

Pod světelnou rychlostí – organizování, fyzika

Organizace

Někteří lidé vědí o bytostech, jež nenalézáme v našem hmotném světě. Patří někam jinam, mimo náš svět. Nebo naopak, patří do našeho světa, aniž bychom je snadno sledovali? K jejich poznání člověka nepřivádí pět lidských smyslů. Pak je vhodné hledat poznatky i dalšími způsoby, než které jsou obvyklé ve vědě. Věda dbá opakovatelnosti pokusů, což si však od jiných bytostí nevynutíme.

Zajímavé je uplatnění polarity ve Vesmíru: Muž × žena, elektrický náboj kladný × záporný, snad i voda × oheň, a další. Také kyvadlo dějin má obdobný význam: sem × tam, v politice, v uspořádání lidské společnosti. I v Československu 20. století:

~ nejprve pravice nachystá puč ve svůj prospěch a prohraje ho – 1948.

~ mnohem později mladší levice nachystá puč proti té starší, snažíc se o změnu, snad mohl být i pokrok, ale tentokrát prohraje levice – 1989. Souvislosti však zůstávají skryté.

Polaritu sleduji také u současných protipólů: náboženství × věda.

Souvisí s nimi politika. Ta nám nyní předkládá smysl pobytu na světě: zvětšovat HDP v ekonomii, podřizovat se silnějším a k tomu podřizovat si slabší – bez ohledu na obdivovanou zásadu svobody.

Protipóly konkrétně:

~ Náboženství po staletí trvala na nutnosti vycházet ze starých knih, předaných shora; nechtěla nové lidské nápady

~ Věda po staletí dbá svých vlastních lidských nálezů a dodnes odmítá vědomě brát poučení odjinud, mimo svět.

Lze v současné fyzice najít nějaký základní nedostatek? Namítám – může-li svět být virtuální realitou, pak předem vycházet z přístupu, že nic takového není – to je naše škoda! Polarita není lidským zákonem, a ve vztahu k poznání se jeví být škodlivým. Nadále odmítat přístupy Jana Amose Komenského?

Konstantní – stálá rychlost světla

Nenacházím vědecká zdůvodnění, proč má rychlost světla stálou hodnotu „c“. Proč právě tolik a tolik, a proč se nemění? Proměňuje se například velikost gravitace, související se vzájemnou vzdáleností těles, kromě jiného.

Konstantní rychlost světla platí i pozorovateli v pohybu, ať už letí zdroji světla vstříc nebo naopak. Teorie relativity tuto neproměnnost zdůvodňuje změnami času a délky a technika změny prokazuje. Příčiny svých axiomů však neposkytla.

Bylo by škoda nehledat, dbát právě jen toho, co už je známo, co našli ti dřívější, hluboce znalí. Poznávání konstrukce Vesmíru, jak byl asi sestrojen, může vést k docenění názorů na smysl světa, důvod našeho pobytu v něm. Byl-li vznik bezdůvodný, nebo byl-li sestrojený se záměrem…

Pulsující Zdroj

Byl-li svět vytvořený záměrně, pak je přijatelné podložit jej skrytým Zdrojem „pravidelných“ pulsů. Takový technicky promyšlený přístup by k ateismu nepatřil. Zdroj – časová základna ať samočinně udržuje rychlost světla „c“. Tvoří pulsy, jež určují přesun fotonů v zasíťovaném prostoru, z jedné pozice do druhé. Přitom foton ať je tvořen promyšlenou sestavou mnoha nejmenších bodů o velikosti 10 na minus 34. metru, dle Planckovy délky.

Zmíněnou prostorovou síť nenahmatáme. Ani my bychom neumožnili člověku, podrobenému virtuální realitě před obrazovkou, aby mohl sahat na její sklo. Z moderní obrazovky září jednotlivé body, jež jsou také uspořádané v síti.

Zkusím názor o síti, tvořící 3D světový prostor, porovnat s názorem Maxwellovým (1831- 1916): „V článku do dobové encyklopedie Maxwell napsal, že éter je nejlépe potvrzenou entitou celé teoretické fyziky.“ [1]

Éter proniká všude, uvažovala dávná fyzika. Ale nakonec byla celá dlouhodobá představa éteru opuštěna.

Když tedy ne éter, pak zkouším pravoúhlou síť jako základ trojrozměrného prostoru. Jako éter měl vyplňovat svět, tak i síť pozic ať je rozprostřena všude. A to i kdyby v ní zrovna nebyla žádná hmota. Tímto lze uvažovat existenci prostoru i bez hmoty. Síť jako konstrukční podstata prostoru.

V uzlech sítě ať se nalézají hmotné body. Jsou informací, jež plní lidské smysly. K tomu jsou data o poloze hmotných bodů ještě přepočtena do systému perspektivních vjemů; pro zrak a sluch.

Následuje možnost hledat, jak může pulsace Zdroje zdůvodnit i změny času, délky a hmotnosti; navázáním na teorii relativity [2]. A jak rozmístění hmoty, stále znovu uskutečňované, dává vzniknout zážitkům hmoty.

Jak může vzniknout taková nehmotná síť, a i naše hmota, základní prostředek virtuální reality? Duchovní poznání udává, že vše je v mysli Stvořitele, v naší naprosto základní nadřazené Podstatě.

Závěr

Připravuji své názory, například i ke zlatému řezu, k posuzování v prostoru nikoliv Euklidově, ale v geometrii našeho perspektivního vidění [3]. Aniž by vznikla nějaká sofistikovaná hotová nauka. Jen zkouším posuzovat Vesmír jako virtuální realitu, stojící na základech obdobných naší současné informatice. Vše v souladu s racionálními výpočty, tedy odlišně od omezení Euklidova prostoru. A i v souladu s názorem o atomistickém – rozkouskovaném prostoru a času, jak usuzoval arabský učenec Abu ´l – Hasan Alií ibn Isamá´íl al- Ašarí [4].

Odkazy

[1] Kvantová teorie. Průvodce pro každého – John Polkinghorne. Vyd. Dokořán, Praha 2007,  s. 12. (Orig. Quantum Theory: A Very Short Introduction)

[2] http://www.tichanek.cz/g13/STR1-po-110-letech.html

[3] Zlatý řez – Bohumír Tichánek

[4] Dějiny matematiky ve středověku – A. P. Juškevič. Academia, Praha 1977, s.290
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

20 komentářů

 1. Pane Tichánku,
  Michelson- Morley pokus dokázal nejen konstantní rychlost světla, ale i chybnost názoru na strhávání étehu, což sám i píšete. Jestliže nahrazujte éter sítí souřadnic, tak byste měl ukázat, jak se tato síť projevuje. Věřit v takovou síť je něco hodně jiného, než ji dokázat.
  Váš výrok :“tak i síť pozic ať je rozprostřena všude. A to i kdyby v ní zrovna nebyla žádná hmota. “ To je ve sporu hned s dalším odstavcem :“V uzlech sítě ať se nalézají hmotné body. Jsou informací, jež plní lidské smysly.“
  Komentář: Zajímalo by mě, jak třeba hmotné body a jejich gravitační síly měsíců Saturnu plní lidské smysly. Ne že je vyfotily dalekohledy a sondy, ale jak tyto smysly přímo nepostižitelné hmotné body plní lidské smysly. A jak přímo píšete:“A jak rozmístění hmoty, stále znovu uskutečňované, dává vzniknout zážitkům hmoty.“
  Myslím právě té hmoty měsíců Saturnu, a když případně ne tam , tak proč jinde jo.
  Píšete : „Jak může vzniknout taková nehmotná síť?“
  Komentář : Když se stále ptáte, proč je rychlost světla konstantní, tak si můžete rovnou myslet, že to učinil Stvořitel a nepotřebuje svého kočkopsa nehmotnou síť s hmotnými body.

  http://www.osel.cz/10115-gravitacni-vlny-priplavily-realitu-do-sneni-o-extra-dimenzich.html

  Článek pojednává o tom, že se snížila možnost multidimenzionálního prostoru s více než 4 rozměrným prostoročasem.
  „Ukázalo se ale, že gravitační signál ze srážky neutronových hvězd přiletěl tak silný, jak se čekalo. Výsledky kosmického experimentu naznačují, že náš časoprostor má přece jenom tři prostorové rozměry a jeden čas.“

  1. Pardale, píšete „ukázat, jak se tato síť projevuje“?
   Díky za prospěšné diskutování, ovšem náročnější by bylo, kdybyste namísto Vaší výzvy prošel sobě popsané projevy sítě: ● Fyzika jako geometrie VII (STR)   ● http://www.tichanek.cz/fyzika-jako-geometrie.html#VII
   Síť souřadnic – tedy diskrétní prostor – zdůvodňuje zpomalování času při každém pohybu hmoty. To je dle mne, hodně podstatné, k dosavadní neznalosti této příčiny. Takže podporuje myšlenku o síti. K tomu je nutný Zdroj pulsů, atd., což najdete v mých přístupech. Jen naprosto stručně bylo v mém minulém článku: Pod světelnou rychlostí – modely https://hledani.gnosis.cz/pod-svetelnou-rychlosti-modely/
   ,kdežto úplné vysvětlování na mých www.
   *
   Mylně vidíte nějaký spor: „To je ve sporu hned s dalším odstavcem…“ Opomněl jste mé užití podmiňovacího tvaru: „A to i kdyby v ní zrovna nebyla žádná hmota.“ V našem světě hmotu přece vnímáme, takže pro neskutečný případ jsem užil: „i kdyby“.
   *
   „Komentář: Zajímalo by mě, jak třeba hmotné body a jejich gravitační síly měsíců Saturnu plní lidské smysly. Ne že je vyfotily dalekohledy a sondy, ale jak tyto smysly přímo nepostižitelné hmotné body plní lidské smysly. A jak přímo píšete:”A jak rozmístění hmoty, stále znovu uskutečňované, dává vzniknout zážitkům hmoty.”
   Myslím právě té hmoty měsíců Saturnu, a když případně ne tam , tak proč jinde jo.“

   Jistě znáte rozdíl mezi větami: „Dosáhl jsem cíle“ oproti „Dosáhl jsem zde námi vyhlášeného cíle“. Mezi upřesněným a neupřesněným vyjádřením je zásadní rozdíl – o který cíl se asi jedná.
   Rozhodně jsem nenapsal „rozmístění veškeré hmotě dává vzniknout…“. Teprve případné vložení slova „veškeré“ by opravňovalo Vaši námitku o Saturnu.
   *
   „Komentář : Když se stále ptáte, proč je rychlost světla konstantní, tak si můžete rovnou myslet, že to učinil Stvořitel a nepotřebuje svého kočkopsa nehmotnou síť s hmotnými body.“
   Právě tento náboženský přístup, který uvažujete, překonala věda. Podobně i já, jako laik, hledám inženýrské příčiny.
   *
   *
   *
   Váš odkaz na vědecký popularizační http://www.osel.cz se sice nevztahuje k mému článku, přesto se rád vyjádřím. Ostatně souhlasím, že náš časoprostor je 3D + čas, přičemž nad časem lze následně spekulovat dál…
   Píšete o snížení možnosti více než 4D prostoročasu. Může být, vědí o čem píšou. Ale namítnu:
   Jeden názor dle „Gravitační vlny připlavily realitu do snění o extra dimenzích“ rozhodně nezničí práci vědců za desítky let z oboru strunové fyziky.
   Díky za diskusi.

  2. Dobře,
   asi myslíte
   http://www.tichanek.cz/g7v/STR-VIIv.pdf
   Komentář : Hledáte proč je rychlost světla konstantní a k tomu definujete nehmotnou prostorovou síť a používáte pulzní zdroj s Planckavým časem a Planckovu délku 1,62E-35 m jako nejmenším známý díl délky.
   Píšete : Ovšem je možné, že každá sluneční soustava má svůj časoprostor – svůj pulsní zdroj, jak naznačuje [7]. Pokud je konstrukce Vesmíru promyšlená, pak se to jeví být přijatelné…Hlubší posouzení Zdroje zůstává neupřesněné.
   Komentář: No právě, zůstává neupřesněné. Hledáte proč je rychlost světla konstantní a používáte k vysvětlení Planckův čas a Planckovu délku. Takže máte před sebou místo jedné otázky proč dvě otázky proč. Proč existuje Planckova délka a Planckův čas? Nehledě na to, že tyto kvantové jevy platí v kvantové fyzice a nikomu se nepodařilo tzv. velké sjednocení kvantové mechaniky se speciální a obecnou teorií relativity (teorií gravitace, zakřivení prostoročasu). A pracují na to nejlepší mozky planety asi 100 let.

  3. A těch sto let je málo, jak se ukazuje. A nebo to nejsou nejlepší mozky.
   A na okraj. Mozkem můžete poznat jen to, co je tady v této sféře. To tady je přitom jen nepatrná část celého stvoření. Tak nepatrná, jako je pro planetu pachtění se hovnivála se svoji kuličkou vlastního trusu.

  4. Pane AuV, nic ve zlém, ale to hovniválování zde právě děláte.
   Myslí se 100 let práce nejlepších mozků fyziky a astronomie, jinak samozřejmě kvantovou fyziku a obě teorie relativity sjednocuje jediný Bůh ( jak už jsem psal Bůh Otec i Alláh i Buddha svatý. Amen.)

  5. Pro Pardal 16.9.2018 (14:29)
   Doporučím provedení *.html namísto *.pdf. Tu fungují fázované obrázky:
   http://www.tichanek.cz/g7v/STR-VIIv.html
   Ano, hledám proč je rychlost světla konstantní. Používám k vysvětlení Planckův čas a Planckovu délku.
   Takže máte před sebou místo jedné otázky proč dvě otázky proč. Proč existuje Planckova délka a Planckův čas?
   Obě základní veličiny nepatrné velikosti – kvanta času a délky – existují proto, že Vesmír je diskrétní. To přece vymysleli jiní, že zřejmě nám nelze v našem světě se dostat do kratších délek a časů. Přijal jsem to a obě fundamentální veličiny podložil Zdrojem pulsů – což si snáze dovolím, než současný vědec materialistické éry. Zdroj nutně musí být sestavený nadřazenou Civilizací – řekněme Bohem.
   Snad jste mne víc vedl k odpovědi, proč mají Planckovy konstanty právě tyhle své velikosti?
   Proč mají právě takovou velikost: asi 10 na -34. metrů, asi 10 na -43. sekund? Protože naši předkové určili metr jako jistý podíl rozměru naší Zeměkoule. A protože sekundu původně odvodili starověcí učenci z časového trvání 1 dne. Ony miniatury pak už vypočítali vědci 20. století. Ke svým modelům používám jejich výsledek.

  6. Pane Tichánku, vůbec ne. Příčina, že konstanta je konstantní není proto, že ji vyjádříme pomocí metru nebo sekundy. Otázka byla :
   „Proč existuje Planckova délka a Planckův čas? Nehledě na to, že tyto kvantové jevy platí v kvantové fyzice a nikomu se nepodařilo tzv. velké sjednocení kvantové mechaniky se speciální a obecnou teorií relativity (teorií gravitace, zakřivení prostoročasu). “
   Je to otázka stejného typu jako Vaše otázka proč je konstantní rychlost světla.
   Váš výchozí předpoklad je, že existuje Bůh stvořitel. Čili veškerým inženýringováním nebo jak jste nazval své počítání se můžete dostat leda k výchozímu předpokladu, že Bůh existuje a bez něj by to nešlo. Mezi tím jste se zamotal do prostoročasu a kvantové mechaniky. Z Planckova času a Planckovy délky plyne samozřejmý důsledek, že všechen prostoročas je jejich násobkem. Neplyne z toho žádná prostorová síť, žádné informace, žádné lidské smysly. Plyne z toho leda to, že svět je hmotné povahy. Že byl stvořen duchovním principem nám předkládáte k uvěření. Nedá se to dokázat ani vyvrátit.
   Píšete :“V uzlech sítě ať se nalézají hmotné body. Jsou informací, jež plní lidské smysly.“
   Ještě jinak, sám v podstatě říkáte, že lidské smysly jsou hmotné podstaty.
   A do toho přilepíte :“Jen zkouším posuzovat Vesmír jako virtuální realitu, stojící na základech obdobných naší současné informatice.“
   Komentář : vesmír je hmotné podstaty. Nebo nás snad hřeje virtuální Slunce? A nestojí na naší současné informatice.

  7. Pro Pardal 17.9.2018 (0:34)
   Nabídl jsem dvě odpovědi na Vaši otázku: “Proč existuje Planckova délka a Planckův čas?
   Odpověď nyní upřesním: Protože tak tvořící Civilizace určila.
   Chápu, že dodnes mnoho vzdělaných lidí věří, že konstrukce promyšleného Vesmíru mohla vzniknout bez promyšlení.
   Ne, projekt, konstrukce a provozování Vesmíru má autorskou Civilizaci, nám nadřazenou. Mohl by snad televizor vzniknout sám od sebe? Nemohl. Podobně s nesrovnatelně složitějším Vesmírem. Ovšem každý to vidí po svém.
   Navíc nejjednodušší popisy jeho funkce předkládám v modelech. A ony vycházejí z matematických vyjádření STR, takže můžou být dál využity, zpřesňovány. Píšete:
   tyto kvantové jevy platí v kvantové fyzice a nikomu se nepodařilo tzv. velké sjednocení kvantové mechaniky se speciální a obecnou teorií relativity (teorií gravitace, zakřivení prostoročasu). ”
   Přes dosavadní nezdar je možné k cíli se přibližovat promýšlením kvant času a prostorové délky.
   *
   Planckův čas a Planckovy délky vedou k myšlence prostorové sítě, i když to odmítáte. Tento přístup nabízí – po doplnění Zdrojem pulsů – vysvětlit zpomalování času a „růst hmotnosti“ při každém pohybu látky.
   Tento přístup také odmítne, nahradí politováníhodné hroucení rotujícího kotouče do sebe při podsvětelné rychlosti dle STR. A to jiným principem, než který určuje spojitá hmota původní STR. Hmota při obvodu kotouče má větší obvodovou rychlost než ta blízká středu – a přesto se nemusí zkracovat a drtit celý kotouč. Nabízí se jiný princip. Je podložený bodovým prostorem, ze kterého vznikají zrakové zážitky. Na tom jsou mé přístupy založené, pak takový výklad vylučuje drcení hmoty kotouče.
   Nabízím alternativní vysvětlení, než měl autor STR ve znění:
   „Rádius se však s ohledem na pozorovatele ve středu nepohybuje, takže délka zůstává stejná, ať již disk rotuje nebo stojí v klidu. Znamená to, že Euklidova rovnice nemůže platit ve všech případech. Obvod rotujícího disku je kratší než obvod téhož disku, který se nachází v klidu.“
   Euklidovou rovnicí se rozumí výpočet obvodu kružnice, jenž užívá Ludolfova čísla π = O/d. Dále:
   „Měří-li tedy pozorovatel nejprve obvod kotouče, potom jeho průměr svým měřítkem a dělí-li potom oba tyto výsledky měření, nevyjde podíl známé číslo π = 3,14…, nýbrž větší číslo, zatímco na kotouči klidném vzhledem ke K by musilo přesně vyjít π.“
   Vzato z: EINSTEIN, Albert; NOVOTNÝ, Jan. Teorie relativity. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství Vutium, 2005
   *
   Spojitý prostor – toliko podložený velkou hustotou bodů.
   Citace 11. 1. 2011 15:44 z adresy rozumná víra: „— s lehkou nadsázkou píše genetik Robert Griffiths, „potřebuju-li nějakého ateistu na debatu, zajdu si na katedru filozofie. Katedra fyziky by mi tady moc nepomohla.“ Astronom Jiří Grygar tento pohled potvrzuje, když říká, že „ateista je mezi fyziky dvacátého století bílou vránou.“
   *
   Nebo nás snad hřeje virtuální Slunce? Zde si dovolím posoudit: Pardale, pojem „virtuální reality“ chápete po svém. Jak vyplynulo z diskusí, zde, už před lety.
   Jenže:
   Virtuální realita (VR) (nebo virtuální prostředí) je technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím. — Jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku budícího subjektivní dojem skutečnosti
   Vesmír chápu, předkládaný našemu
   nehmotnému vědomí, právě v souladu s citací anonymova vyjádření virtuální reality pro Wikipedie-cz ze 17.9.2018.

  8. Pane Tichánku.
   Píšete :
   „Tento přístup také odmítne, nahradí politováníhodné hroucení rotujícího kotouče do sebe při podsvětelné rychlosti dle STR. A to jiným principem, než který určuje spojitá hmota původní STR. Hmota při obvodu kotouče má větší obvodovou rychlost než ta blízká středu – a přesto se nemusí zkracovat a drtit celý kotouč. Nabízí se jiný princip. Je podložený bodovým prostorem, ze kterého vznikají zrakové zážitky. Na tom jsou mé přístupy založené, pak takový výklad vylučuje drcení hmoty kotouče.“
   Zrakové zážitky z údajného z nedrcení kotouče. Ach jo.
   Každý, kdo při fyzice nespal ví, že hmotné těleso nemůže dosáhnout ( prakticky ani se přiblížit) rychlosti světla, potřebovalo by to nekonečně velkou energii, protože hmotnost s rychlostí roste.
   Není třeba prakticky řešit kotouč rotující obvodovou rychlostí blízkou rychlosti světla. Takový kotouč nemůže existovat z důvodů teorie relativity ani z důvodů mechanických ( pevnost materiálu nezvládne tak obrovskou odstředivou sílu ani přehřátí ložiska třením).
   Nad hlavou nám létají družice ( pevná tělesa velikosti několika m, tedy ne bodová tělesa) slušnou asi 7 km/s rychlostí po zhruba kruhové dráze. Je to jako kus rotujícího tělesa při hluboce podsvětelné rychlosti a nic se neděje.

   Urychlovače se spirálovou dráhou částic ( betatron = synchrocyklofázotron urychlující elektrony) používají STR na určení změny frekvence urychlování vzhledem k nárůstu hmotnosti částice pro relativistické rychlosti. Takže teoretické úvahy o rotujícím kotouči mají praktickou obdobu u urychlovačů, které STR potvrzují, ne že rychle rotující kotouč je problémem fyziky, se kterým si neví rady. Ví si rady třeba i jednoduše- takový kotouč nemůže existovat.

  9. Pro Pardal 17.9.2018 (22:36)
   A.E. ošetřil rotující kotouč a vysvětloval ve spojitém prostoru:
   Tím již jest dokázáno, že věty euklidovské geometrie na rotujícím kotouči a vůbec v gravitačním poli nemohou přesně platiti, aspoň v tom případě ne, když témuž měřítku všude a v každé orientaci připisujeme jednotkovou délku. s140
   Vzato z: EINSTEIN, Albert; NOVOTNÝ, Jan. Teorie relativity.
   I pro Vás myšlenkové pokusy s rotujícím kotoučem snad do fyziky patří? Ten příklad vymysleli jiní, i s jeho výsledným drcením (nebo z cizího jazyka „deformací“):
   „Klíčovým postřehem, který ho nasměroval na cestu vedoucí k zakřivenému prostoročasu, byl paradox, jemuž se někdy říká „Ehrenfestův“ a který Einsteinovi jednou předložil jeho přítel Paul Ehrenfest. Představte si jednoduchý kolotoč nebo otáčející se kotouč. Když je v klidu, víme, že jeho obvod se rovná π krát jeho průměr. Jakmile je však kolotoč uveden do pohybu, pohybuje se vnější okraj rychleji než vnitřek, a tudíž by se měl podle relativity smrštit více než plocha uvnitř, takže kolotoč bude zdeformovaný.“
   z knihy: Einsteinův vesmír – Michio Kaku, česky r.2005
   *
   Podsvětelnou rychlost pro lidské výrobky zajímavě posuzoval i prof. Kulhánek:
   http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/paradoxy.html#transporter

   Jsem rád za Vaši diskusi, díky…

  10. Pane Tichánku.
   Jistě, teoretické úvahy s rotujícím kotoučem k TEORII relativity patří.
   Mám otázku, zmiňovaný Einstein a Machio Kaku říkají to co Vy se zrakovými zážitky?
   „Hmota při obvodu kotouče má větší obvodovou rychlost než ta blízká středu – a přesto se nemusí zkracovat a drtit celý kotouč. Nabízí se jiný princip. Je podložený bodovým prostorem, ze kterého vznikají zrakové zážitky. Na tom jsou mé přístupy založené, pak takový výklad vylučuje drcení hmoty kotouče.”
   Evidentně říkají, že dochází k deformaci prostoročasu, takže to, že rozporujete teoretické drcení kotouče znamená, že se mýlí buď Tichánek nebo Einstein a Machio Kaku.
   Odkaz, který uvádíte, ukazuje zajímavé paradoxy, nepracuje s bodovým prostorem a zrakovými zážitky, transportér v pohybu se napětím natahuje, rotující kotouč deformuje, což Vy popíráte.
   Takže jste na řadě dokázat, v čem dělá relativistická fyzika chybu. Fyzikální podstatě jevu je jedno, že v bodové soustavě by to vypadalo líp.
   http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/paradoxy.html#transporter

  11. Pane Tichánku, nerozumím stále tomu, co píšete :“Chápu, že dodnes mnoho vzdělaných lidí věří, že konstrukce promyšleného Vesmíru mohla vzniknout bez promyšlení.
   Ne, projekt, konstrukce a provozování Vesmíru má autorskou Civilizaci, nám nadřazenou.“
   Komentář : Jak může být civilizace nadřazena konstrukci vesmíru, když tvoří jeho nepatrnou část ( vyžadující podmínky pro život), i když jde o Civilizaci s velkým C. Jak může Civilizace řídit vznik, vývoj a pohyb galaxií, když má k dispozici nepatrnou hmotu, energii, prostor a čas.
   Podmínky pro život na Zemi se budou dramaticky měnit, nemluvě o civilizaci. Viz
   https://technet.idnes.cz/fotogalerie-vzdalena-budoucnost-zeme-vesmir-lidstvo-p0y-/veda.aspx?c=A180907_172150_veda_hege

  12. Pro • Pardal 18.9.2018 (22:31)
   Vážím si Vašich odpovědí, diskuse bývá potřebná. Rád sleduji, že nyní souhlasíte se zavedením otáčejícího se kotouče. Einsteina přivedla k zakřivenému prostoročasu, jak jsem minule citoval.
   Podstatou vědy je hledání nového, a není to vyhrazeno jen vědcům.
   „v čem dělá relativistická fyzika chybu“?
   1.
   Proč uvažovat chybu? Pomohla prohloubit původní Newtonovo poznání, upřesnila jeho platnost. Dala geniální nové přístupy.
   Čím lze dál navazovat? Nespojitostí.
   1.a
   Teorie relativity vychází ze spojitého prostoru, aniž bychom chápali jak ho vytvořit. To snižuje jeho věrohodnost a lze hledat, zda je svět podložený diskrétně.
   I v informatice byl opuštěn spojitý prostor, tak jako tak spoléhající na diskrétní atomy, molekuly – tedy záznam do hmoty gramodesky, magnetického materiálu. Kdežto zásadně se přešlo na nespojitý – diskrétní signál – pulsy, lépe udržující přesnost vytvořených údajů. To nabízí uvažovat, že i Vesmír je podložený nespojitě.
   1.b
   Spojitý Euklidův prostor nejčastěji poskytuje bezvýsledné výpočty.
   Kdežto diskrétní (tedy bodový jak šachovnice) dovoluje přenos každého bodu do perspektivního lidského vjemu a to s dodržením tří souřadnic a vzdálenosti od počátku. Odstraní iracionality.
   1.c
   Měříme-li veličinu ve spojitém prostoru, tak jako tak zvolíme jednotku veličiny a pak se tedy měří diskrétním způsobem. Naznačuje to přednost bodového prostoru.
   2.
   Myšlenkový pokus s jiskrou, která vznikne mezi dvěma kosmickými koráby, které se míjejí protisměrně. Jistě znáte logický rozpor, který se s touto situací v teorii relativity uvažuje.
   3.
   Lze obhajovat změny času, hmotnosti a délky. Ovšem vzájemnou relativitu dvou soustav současná kosmická technika neprokazuje. I když ji STR neopouští. (Viz systém GPS).
   4.
   V příliš silném proměňování našich zkušeností se světem. V 3. bodu souhlasím s výsledky výpočtů. Avšak drcení hmoty v otočných pohybech? Alternativně bez něho – v bodovém podložení Vesmíru.
   *
   Nerozumím, proč mi dáváte otázku Mám otázku, zmiňovaný Einstein a Machio Kaku říkají to co Vy se zrakovými zážitky?
   Diskutovaný článek má smysl právě v mých odlišných přístupech a názorech od tvůrce Einsteina a komentujícího Kaku. Stejně tak nyní v diskusi.
   5.
   A tak dál, jenže nyní, stěží kam vedoucí osamocená diskuse (Ach jo),je pro Schrödingerovo zvíře.
   *
   Vyzýváte mne k důkazu, že jsem na řadě? Pak by bylo třeba diskutovat o mých názorech z http://www.tichanek.cz a nikoliv písemně.

   ***
   Pro • Pardal 19.9.2018 (1:47)
   Píšete: Komentář : Jak může být civilizace nadřazena konstrukci vesmíru, když tvoří jeho nepatrnou část ( vyžadující podmínky pro život), i když jde o Civilizaci s velkým C. Jak může Civilizace řídit vznik, vývoj a pohyb galaxií, když má k dispozici nepatrnou hmotu, energii, prostor a čas.
   Myšlenka nadřazené civilizace je srozumitelná lidem, kteří chápou podstatu virtuální reality – coby existenci našeho světa s nadsvětem, nezařazeným v našem Vesmíru. Ať se nachází mimo naše vnímání.
   Civilizace s velkým C netvoří nepatrnou část našeho světa. Snad v 18. století by byl takový přístup nepřijatelný, legrační? Nebo naopak odpovídal náboženským přístupům? Jakože nebe s protipólem jsou jinde?
   Strunovou teorii neopomíjejme, s její desítkou dalších geometrických rozměrů, jež ve Vesmíru nenacházíme. Pro nás jsou svinuté, říkají fyzikové. Pro možné bytosti, v nich, svinuté nejsou.
   *
   Odkaz na technet.idnes-cz?
   „Za 15 000 let: Sahara se zazelená. I největší poušť na světě Sahara prochází obdobími – byť trvají dlouho. Zhruba před osmi tisíci let byla uprostřed „vlhké fáze“, díky existenci monzunu.“
   Je možné, že navíc lidstvo nyní mění přírodu v pouště, že to není jen zásluha přírodních jevů, činů.

  13. Komentář : vesmír je hmotné podstaty. Nebo nás snad hřeje virtuální Slunce? A nestojí na naší současné informatice.

   ——-

   Zvažoval jste to, že rozlišení na „hmotu“ a „ducha“ je jen otázka konvence? Vůbec nedává smysl zvažovat oddělené světy (už jen to, že je zvažujeme je pojítkem) a nejsou-li oddělené pak se vždy vlastně jedná o jeden svět. Je pak úplně jedno jak nazvu základní substanci takového světa, zda „hmotou“ nebo „duchem“. Jde jen o rozdílnou kvalitu vnímání a tedy i rozdílnou perspektivu.

  14. Pane Tichánku, to mi hlava nebere. Souhlasíl jste v reakci na můj odkaz
   http://www.osel.cz/10115-gravitacni-vlny-priplavily-realitu-do-sneni-o-extra-dimenzich.html
   , že vesmír je založen na čtyřrozměrném protoročase. Snažím se odhlédnout, že i tak pracujete s třírozměrným Euklidovským prostorem a jakousi nehmotnou sítí s uzly vzdálenými o Planckovu délku.
   No a najednou máte multivesmír a nadsvět s „coby existenci našeho světa s nadsvětem, nezařazeným v našem Vesmíru. Ať se nachází mimo naše vnímání.“
   Schrödinger měl svou teoretickou živou/neživou kočku a Vy jste stvořil čtyřrozměrného/mnohorozměrného kočkopsa.
   Nadsvět tedy nemůžeme smysly vnímat ani jinak postihnout,
   a) Nadsvět může postihnout nás, když všechno ve vesmíru řídí ta nadřazená Civilizace. Jinde říkáte, že nadsvět se nachází mimo naše vnímání, takže jestli ho Civilizace řídí nebo ne vyjde na stejno.
   b) Píšete :“Myšlenka nadřazené civilizace je srozumitelná lidem, kteří chápou podstatu virtuální reality – coby existenci našeho světa s nadsvětem, nezařazeným v našem Vesmíru. Ať se nachází mimo naše vnímání.
   Civilizace s velkým C netvoří nepatrnou část našeho světa.“
   c) Takže Ciocilizace je tak nějak všude. Jak se asi vede Civilizaci třeba na neutronové hvězdě, kde je neutronový plyn pevnosti asi 10E+10 větší, jak ocel?
   Píšte :“I v informatice byl opuštěn spojitý prostor, tak jako tak spoléhající na diskrétní atomy, molekuly – tedy záznam do hmoty gramodesky, magnetického materiálu. Kdežto zásadně se přešlo na nespojitý – diskrétní signál – pulsy, lépe udržující přesnost vytvořených údajů. To nabízí uvažovat, že i Vesmír je podložený nespojitě.“
   Komentář: to je slátanina. Záznam a reprodukce zvuku a obrazu jsou digitální ( číslicové), s vesmírem to nesouvisí nijak. Vesmír byl, je a bude nezávislý na tom, že lidstvo zrovna vymyslelo digitalizaci.
   Civilizace založená na biologickém principu potřebuje podmínky, které jsou ve vesmíru mimořádně omezené a vzácné. Takže nemůže z principu ovládat vesmír. S náboženskými představami 18.stol. to nemá nic společného. Má to společné hodně s nezměrnou rozlehlostí vesmíru. Takže s nadřazenou Civilizací jsem skončil. A to i s Civilizací založenou na robotech. Vždy bude Civilizace limitována prostorem a naprosto zanedbatelnou energií vzhledem k vesmírným energiím a jevům.
   Civilizace může mít dost energie leda tak na vlastní zničení.

  15. Pardale, asi už to bude všechno.
   3D Eu. prostor, pokud s ním pracuji, má k sobě také 4. rozměr čas a výsledkem je 4D časoprostor. Ovšem v geometrii čas není sledovaný.
   K dalšímu Vašemu psaní – základem je pojem virtuální reality, o kterém jsme psali už výš. Díky za proběhlou diskusi.

  16. Pane Tichánku, píšete:
   „3D Eu. prostor, pokud s ním pracuji, má k sobě také 4. rozměr čas a výsledkem je 4D časoprostor. Ovšem v geometrii čas není sledovaný.
   K dalšímu Vašemu psaní – základem je pojem virtuální reality, o kterém jsme psali už výš.“

   Komentář :1) Nejdříve byla nejdůležitější nehmotná síť, na které mohou být hmotné body.
   2) Pracujete s Euklidovým prostorem, ke kterému jste přilepil pulzy : “ K tomu je nutný Zdroj pulsů“.
   Co jsou ty pulsy a odkud se berou, to nevím, prostě k 3D prostoru je třeba přilepit čas ( čas je veličina, takže těžko je to Zdroj pulzů) a hned máme 4D, jak ostatně píšete. Základem je čtyřrozměrný prostoročas.
   3) Pak byla nejdůležitější prvotní Civilizace, co stvořila vesmír i jeho vlastnosti. Když se ukázalo, že Civilizace vesmír stvořit nemůže, tak nejdůležitější je virtuální realita.
   4) Najednou :“základem je pojem virtuální reality“.
   5)A ještě z toho vyleze, že svět je čtyřrozměrný prostoročas, ale mimo náš vesmír jsou další dimenze. Což snad ještě pořád možné je, ale z těchto dimenzí k nám nemůže nic pronikat, ani ta Civilizace.
   6) Taková virtuální realita je virtuální nerealita.

  1. „Hlavní vědecký výzkum nás za pomoci genetického inženýrství vede stále blíž k přeměně druhu Homo sapiens. Ta technologie pomáhá realizovat nebezpečné sny eugeniků a transhumanistů a jejich další krok v lidské evoluci: druh Homo technicus.“
   https://www.matrix-2001.cz/clanek/nastup-druhu-homo-technicus-tvoreni-genu-metodou-crispr-deti-na-objednavku-a-plany-elit-pro-lidstvo-1-10670
   https://www.matrix-2001.cz/clanek/nastup-druhu-homo-technicus-tvoreni-genu-metodou-crispr-deti-na-objednavku-a-plany-elit-pro-lidstvo-2-10684
   https://www.matrix-2001.cz/clanek/nastup-druhu-homo-technicus-tvoreni-genu-metodou-crispr-deti-na-objednavku-a-plany-elit-pro-lidstvo-3-10685

   K tomu měnit DNA sdělil duchovní zdroj – mohlo by to vést k takové katastrofě, jaká tu ještě nebyla. Jistě nejde jen o ovlivnění stavby lidského těla.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference