mapa stránek || vyhledávání

Poselství

Přeji vám všem, čtenářům, dobrý den a sdílím s vámi dnes toto novodobé poselství od Ježíše, našeho spasitele; poselství lásky a milosti, které náleží této době a je určeno pro nás. Nechť je nám tedy k užitku. Sláva Bohu a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh…

Přeji vám všem, čtenářům, dobrý den a sdílím s vámi dnes toto novodobé poselství od Ježíše, našeho spasitele; poselství lásky a milosti, které náleží této době a je určeno pro nás. Nechť je nám tedy k užitku. Sláva Bohu a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh.

To slovo přišlo na svět, ale svět jej nepoznal. Proto však přišel jsem, aby tento svět mohl žít. Já jsem oběť Bohu, který se za lidstvo dávám – prvotina Bohu ke spáse světa. Protože tento svět miluji, beru jeho vinu na sebe, sám sebe čině nejmenším z malých. Já se umenšuji, aby vy jste mohli růst; a beru s sebou zlo od počátku světa, abyste mohli žít v pokoji, a mohli se k Bohu navrátit, kam patříte. Bůh vybere si oběť vykupitelskou, vám pak dá milost a zahrne vás požehnáním. Tak velký nepřítel a žalobník váš na zahynutí jde a vám připadá život Bohem daný. Brzy povstane nové pokolení, Otci věrné, které pravdivě o všech věcech promluví, nové evangelium pravě. Nebesa budou pro vás a Země vaše. Smrt pak připadne Ďáblu a Peklu, a na Zemi již nebudou více. Toto praví ten, který jediný nepotřebuje jméno, neboť jej každý zná.

Děj se vůle boží na Zemi i na nebi. Amen.

 

Ladislav Zelinka
(posláno 10.10.2013)

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference