mapa stránek || vyhledávání

Poselství……

Poselství vytesané do kamenů v Georgii. Autor fotografie: Ashley York, licence CC BY-SA 3.0

Poselství vytesané do kamenů v Georgii. Autor fotografie: Ashley York, licence CC BY-SA 3.0

Toto slovo má svým způsobem silný náboj. Například manželka nepřijde z nákupů a neřekne mi, že mi soused posílá poselství, abych večer nezapomněl přijít k němu na televizní fotbal. Na to stačí slovo vzkaz. V české pohádce, kdy král Miroslav poslal své posly s vlastní podobiznou do vedlejšího království s očekáváním možného sňatku, obdržel pak poselství, že „není hoden princezně zavázat střevíček“. Poselství z hvězd nás může fascinovat v nějakém sci-fi románu. A také tu můžeme zanechat poselství budoucím generacím.

Objevil jsem následující článek s názvem – „Poselství na kamenech v Georgii“. Celý text najdete zde:

http://www.zvedavec.org/komentare/2011/07/4489-kameny-s-doporucenimi-v-georgii.htm

Poznámka editora: Ke kamenům v Georgii byl nedávno přidán nový dodatek.

V článku se můžete dočíst, že poselství vytesané v r. 1980 do těchto kamenů se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi:

1) vládnutím a ustavením celosvětové vlády
2) kontrolou populace a reprodukce
3) prostředím a vztahem člověka k přírodě
4) spiritualitou

Celé poselství je pak formulováno přesně do těchto deseti bodů:

 1. Udržujte lidstvo pod 500,000,000, v neustálé rovnováze s přírodou.
 2. Řiďte reprodukci moudře – zlepšete tělesnou zdatnost a rozmanitost.
 3. Sjednoťte lidstvo jedním živým novým jazykem.
 4. Vládněte chtíči-víře-tradici a všem věcem umírněně.
 5. Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
 6. Nechte všechny národy vládnout si sami a řešte vnější spory u světového soudu.
 7. Vyhněte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
 8. Držte osobní práva v rovnováze se sociálními povinnostmi.
 9. Ceňte si pravdy-krásy-lásky, usilujte o harmonii s nekonečnem.
 10. Nebuďte na Zemi rakovinou – nechte prostor přírodě – nechte prostor pro přírodu.

V článku z odkazu si můžete přečíst základní otázky – „Jaký je skutečný význam amerického Stonehenge a proč je toto tajné poselství důležité?“ Odpovědí pak může být i uvedené jednoduché sdělení, které je dále rozšířené ve čtyřech bodech; protože to potvrzuje fakt, že existuje záměr tajné skupiny. A záměr pak spočívá v úkolech či cílech:

1) Dramaticky snížit světovou populaci.
2) Prosazovat zelené hnutí.
3) Nastolit celosvětovou vládu.
4) Prosazovat novou spiritualitu.

Dovolím si má vlastní stručná vyjádření k jednotlivým bodům tohoto do kamene vytesaného poselství v desíti bodech a doufám, že se vyjádří i další čtenáři:

Ad.1/ Udržovat něco lze, až se ten stav, který se má udržovat, vůbec nastolí. Z cca sedmi miliard lidí zredukovat počet obyvatel na půl miliardy? Válkou nebo vypuštěním „zaručených“ nových nemocí a zredukovat tak obyvatele tak, že tu zůstane půl miliardy zdravých lidí? A nebo toho docílit postupným vývojem naprosto řízené reprodukce obyvatelstva. Neumím to spočítat, ale trvalo by to určitě několik staletí a chtělo by to silně vyvinuté vědomí sounáležitosti populace s jasnou vizí. Samozřejmě, za pomoci dosti drastických opatření.

Ad.2/ Řízená reprodukce se znaky, jak je mírně naznačeno, určité dokonalosti jednotlivců celé populace, tělesně a určitě i intelektuálně zdatné, a to ještě ve zřejmě komplexní rozmanitosti, snad myšlenou jako zastoupení všech ras…..? To je námět pro román či film žánru sci-fi!

Ad.3/ Nový živý jazyk. Zdánlivě by to nemuselo být vůbec obtížné, ale chtělo by to jen dokonalou domluvu všech zástupců – Italů, Španělů, anglicky či rusky mluvících lidí, Číňanů, Japonců, Indů, Portugalců, arabského světa… . Esperanto např. nikterak jednoznačně neprorazilo.

Ad.4/ Vládněte chtíči……, umírněnost. Jen tento jeden požadavek je velmi málo splnitelný. Kázeň lidí, ovládání svých zvyků pro společné vyústění v zase určitou dokonalost…..! A dobrovolně? Tomu nevěřím.

Ad.5/ Spravedlnost? Kdejaký lump si ji dnes může dovolit za „pár stříbrných“ koupit. Jak by se dalo přesvědčit lidi, že spravedlnost bude absolutní, dokonalá…. . A od jakého data platnosti? Konají například i ti, co mají přece stejný žaludek jako ostatní lidé, spravedlivě, když dokáží shromažďovat bohatství i proto, aby „ukázali“ ostatním, jak se oni dokáží například jen stravovat vybranými lahůdkami, pít víno vzácných značek a kouřit drahé doutníky? A co teprve jejich nákladná sídla, auta a sbírky umění?

Ad.6/ Samostatné vlády značně zredukovaných národů? Naše malá republika by v tom poměru redukce měla jen cca 715 tisíc obyvatel. Museli by na svém území obhospodařovat pole, udržovat lesy, rybníky, čisté řeky, vyrábět ve vzájemné dělbě vše pro určitou úroveň života a práce, výživy, dopravy, zábavy…?

Ad.7/ Malicherné zákony, zbyteční úředníci…. – autor či autoři tohoto poselství si viditelně nevědí rady se stavem, který znají, ke kterému se tato civilizace dopracovala. Zákony, které nahrávají těm mocným? A kdo posoudí, které jsou malicherné? A úředníci? Kdy se budou sami cítit zbyteční?

Ad.8/ Osobní práva – která by to tak mohla být z pohledu dneška? Právo na práci, na zdravý vzduch, vodu, život, na hodnotnou zábavu, na dobré knížky, kulturu vůbec? Sociální povinnosti? Ano, postupně by se daly vytvořit, ale opět tu je ale… všichni stejně, všem stejně?!

Ad.9/ Tak toto je bod, kde bych se mohl „vyřádit“. Ale raději stručně: Kdo bude definovat pravdu, co značí krása, jak si ji vyložit a jaký má být pro civilizaci ideál lásky? Harmonie s nekonečnem, co se za tím asi skrývá? Nové rituály oslav nového boha?

Ad.10/ Tak tady nemám výhrady. Ze současného pohledu vývoje fauny a flóry je největším škůdcem na planetě sám člověk. Příroda, mluvou právnickou, je jím často brutálně znásilňovaná.
 

Jinými slovy a značně stručněji řečeno – z tohoto „desatera“ na mne dýchá stejná touha po moci pro nějakou skupinu lidí. Dodám na závěr jen to podstatné. Člověče, poznej sám sebe! A když se poznáš v úplnosti, zjistíš, že nejlepší je dělat vše pro to, aby jsi se již nikdy nemusel sem, do hmotného světa znovu narodit. Ten je totiž pomíjivý, ať je z omezeného pohledu lidí dokonalý či nedokonalý. Naší prvořadou povinností je ale usilovat o věčnost! Nikomu však tuto myšlenku nevnucuji.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

54 komentářů

   1. Díky za vstup a za odkazy na otřesné dění; to co již proběhlo, co probíhá a co se dá vytušit, že teprve přijde. Musí být budoucnost opravdu jen a jen špatná?

    Je faktem, že z tohoto světa, po odžití „své“ epizody, nikdo neodejde živ a zdráv. Kam také, že? Je možná i faktem, že by někteří, ti, co by na to mohli mít, si nějak chtějí vytvořit nesmrtelnost. Lze to zabezpečit – i kdyby měli uschovány všechny kvalitní mladé orgány na pozdější výměnu?

    Téma v „poselství“ je kruté. Krutě znějí i fakta, která jste Vy sesbíral ze všech možných pohledů na omezení populace různými prostředky. Pokročily technologie, věda, nástroje jsou nyní velmi propracované. A také v doložitelné historii není známo, že by se lidstvo tak výrazně rozmnožilo. Ale lidé se o tom nechtějí příliš bavit. Naopak, zavírat před tím oči, jak se říká, strčit hlavu do písku.

    Problémy vývoje lidstva tu prostě jsou. Naplní se, že živí budou závidět mrtvým? To jde jen ve fyzickém světě. Živí v poznání sebe sama, nemají těm, co jsou v zajetí světa, co závidět. Je tu však i poznání, že lidstvo za těch a těch podmínek lze zachránit. Je to však cílem současné generace? Kdyby jen desetina lidstva pochopila, že se může blížit konec, mohla by každý den protestovat. Milion lidí jen u nás v ulicích…., a stále křičet své obavy. Poslouchal by je někdo? Ze zbytku by většina seděla u svých televizí a sledovala umělé životy nekonečných seriálů.

    Lehce se o tom všem dá psát. Těžko se to chápe. A velmi těžké je něco organizovat, odpor, chtění nápravy! Denně jsou desítky varování. Třeba toto :
    http://e-republika.cz/article2821-O-co-jde-opravdu-ve-volbach-1-ast

    A pak se objeví další, na to předchozí se zapomene, a pak další a další. Konzum informací, které proběhnou hlavou a málokdo si jich všímá. Nefunkční pojistný ventil, který by měl být v nějaké fázi byl funkční. Otupělost a nezájem.

    Venda

    1. Ještě přidám 2.část „o co jde ve volbách“ – vyšla před chvílí.

     http://news.e-republika.cz/article2823-O-co-jde-opravdu-ve-volbach-2-ast

     Úryvek z třetího odstavce tohoto článku:

     „Nicméně nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, v tomto případě nad naším členstvím v NATO, a raději začít něco dělat. Heslem naší doby by mělo být vystoupení z tohoto agresivního vojenského paktu. Je to naše povinnost vůči těm, kteří, když to neuděláme, zemřou. Naše vystoupení možná podnítí další národy a země a stane se největší charitativní a humanitární misí všech dob…… .“

     Vystoupení z NATO? Má to snad nějaká strana či hnutí v programu pro komunální volby? A nebo nějaký kandidát na senátora? A kdo ovládá média, kdo „vyplachuje“ mozky? Jak asi docílit toho, aby většina lidí tuto myšlenku urychleně přijala ?

     Venda

    2. „Musí být budoucnost opravdu jen a jen špatná?“
     Ne, jistě nemusí, ale je potřeba rozlišovat. Odkud bere zlo v lidské společnosti svou moc? Není moc temnoty tvořena slabostmi lidí? Tím co chtějí, čemu dávají ve svých životech prioritu? Podle mne ano. Takže oni tvoří svou budoucnost ale také budoucnost národa, společnosti, kolektivu, komunity, kde převažují…
     Vše je nakonec ve svém konečném důsledku zcela spravedlivé.
     Ale….

    3. Přesně a výstižně.
     Bylo to tu mnohokráte v článcích i v diskuzích objasňováno.

     Rozlišování a mysl, která je v područí smyslů a plnění přání = vášní = jsou to chtíč, hněv, chtivost, lpění, ego – ano, slabost je v tom, že člověk nedokáže odolat nástrahám tohoto světa, které navíc jsou sofistikovaně „podstrkovány“ reklamou, konzumem i nakonec těch informací pro konečnou připoutanost. Správce tří světů, kauzálního, astrálního a hmotného opravdu je vskutku spravedlivý. Plní lidem přání, kontroluje dodržování zákona karmického vyrovnání. Za sebe. nedivím se, že svět je takový, jaký je.

     V Indii je takové pořekadlo ve vztahu k světu /svými slovy / – „Buď jako labuť, která pluje po hladině jezera. Vzlétne a je suchá“ – jinými slovy, žijme v tomto světě, ale neušpiňme se od něj.

     Najděme svůj poklad na poli /světa/, prodejme vše, co máme, kupme to pole a pak již není nic důležitějšího. Dokud jsme se nenarodili, nezískali vědomí sebe sama, nevadil nám svět před námi – války a jeho bída. Neměli jsme vztahy. Teď je máme, ale jsou zcela pomíjivé.

     Venda

    1. Proč ne..:-), vždyť znamení Jonášovo je znamení nade všechny mocnější.

    2. Pane „weissbachu“:
     Co se to vlastně děje? – Diabol chce prevziať moc na tejto planetě, zvanou ZEM. A to za pomoci svojich služobníkov, ktorých je vo svete mnoho. Jeho služobníci sa domnievajú, že keď vykynožia na tejto planéte väčšinu ľudstva a ostane iba tých 500 mil. vyvolených, pre ktorých majú účinné protilátky, tak sa bude ľudstvo ľahšie ovládať. Ale ako svedčia všetky staré a nové vízie budúcnosti, nebude tomu tak. Na planéte ZEM vyhynie všetok život! Skončí tak jedna etapa ľudskej epopeje a to, čo z ľudstva ostane, bude existovať v iných a lepších podmienkach, kde už bude platiť zákon duality oddelene, ako sa o tom hovorí vo Zj. 20.7 (konečná porážka satana). Ako sa zdá, prežívame poslednú etapu ľudstva na zemi…

    3. K tomu co jste napsal není co dodat. Krátce a výstižně jste to shrnul do jednoho příspěvku. Díky za to…

    4. Aj Vám vďaka za všetko, čo robíte, aby sa ľuďom otvorili oči…

    5. Uměle vyvolaný strach, ale v konečném efektu pak již vypadající zcela přirozeně, je NÁSTROJEM:

     K čemu? Je jisté, že především k ovládání. A vždy tomu tak bylo.

     Odkaz na : http://news.e-republika.cz/article2826-Ebola-pad-trh-a-nevyhnutelni-zachranci-lidstva

     Je tam část „Strach jako nástroj poslušnosti“, kde je i uvedeno :

     Strach přinutí lidi akceptovat mimořádné zákony, nastoupí diktátorský režim politického řádu, proti němuž se doposud – byť chabě, bráníme. Můžeme se pouze ptát:

     Proč bylo přijato tak málo preventivních opatření proti šíření eboly?
     Proč se mohou lidé v postižených oblastech volně pohybovat?
     Jak to, že mohou cestovat z místa na místo a i přes hranice?

     Venda

    6. Je to záměr a součást závěrečné fáze globální vlády a dominance nad každou zemí a každým člověkem.

    7. Na hlavní stránce je nový článek pana Kukliše, redaktora těchto stránek.
     Má název :“Populace volně žijících zvířat na Zemi od roku 1970 poklesla o polovinu, situace je vážná, ale ještě je čas na změnu“

     S lidmi to jde zatím naopak.
     Ad.:
     Je to záměr a součást závěrečné fáze globální vlády a dominance nad každou zemí a každým člověkem.

     Ještě že záměr tzv.globální vlády je nula nula nic oproti Jeho záměr.

     Venda

    8. Možná že to ani nebude až tak nutný. Salámovou metodou lze ovcím „vnutit“ prakticky cokoli.

 1. Tak v záměru změnit svět k obrazu NWO teď stojí:

  Čína a Rusko = snad jim to vydrží
  společenství BRICS = snad udrží společnou politiku
  ŠOS /Šanghajská organizace pro spolupráci/ – s významnými pozorovateli – Indie, Irán ad.
  Tato seskupení a státy získávají podporu i z jiných států Jižní Ameriky……

  Pokud by tito činitelé politiky byli nějak potlačeni, pak by nastali jisté problémy.

  Nějaké odkazy :
  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14337-boj-o-svetovladu-zacal-trilateralni-komise-pripravila-plan-na-prevzeti-moci-v-rusku-a-v-cine-tak-jako-lenin-je-ve-svycarsku-pripravovan-i-chodorkovskij-posledni-bitva-vzplala.aspx

  a také tady :

  http://www.czechfreepress.cz/amerika/konec-americke-nadvlady.html

  Venda

   1. S gustem jsem si to přehrála. Geniální nahrávka :-)))))))) Občas se k tomu vrátím, abych nezapomněla počítat s tím, kým jsem :-))))))))))

 2. Jsem se musel nějak odlišit, když je tu Honzů jako much -)). Já bych v tom tolik světovlády neviděl, spíš utopie. Vzásadě je to všechno pravdivé a kdyby to šlo, nežilo by se zde špatně. U každého bodu, jak autor komentuje, je ale nějaké „kdyby“. Toto kdyby je zpravidla lidský nerozum, který dovedl situaci do stavu současného a nic nenasvědčuje tomu, že se najednou promění v rozum, nutný k vyvedení. Nad každým bodem si můžeme povzdechnout, ale to je tak všechno. Jistě by se žilo lépe, kdyby byla lidská populace řidší. Nevím, jestli zrovna 0,5 mld., třeba by stačily 3 mld., ovšem tento bod je zvlášť pikantní. Právě ti nerozumní budou mít přímou výhodu, takže pokud nebude na světě rozumných přes 90%, není šance. A to nebude. Tož nezbývá, než se nechat uchopit přírodními zákony, když jsme nevyužili zvláštní stvořitelův bonus …

   1. V Ugandě bylo podle posledních zpráv 7 případů eboly z toho 4 mrtví. Vše v Luwero District v centrální Ugandě. Takže pokud jedete jinam, hrozí Vám jen takové ty běžné domácí africké rýmečky jako malárie či AIDS. Na ebolu stejně jako na AIDS očkování neexistuje, tož se neobávejte, že Váš těžce vydělaný důchod padne do chřtánu supích farmaceutických firem. Malárie je to samé, nedá se očkovat, existují sice antimalarika užívaná předem a insekticidy ovšem tady si nejdřív musíte ujasnit co je Všemu tělu milejší, jestli malárie nebo antimalarika. V obou případech se placení farma firmám stejně nevyhnete :)

   2. Poslední příspěvek jsem špatně zařadil. Je pro Vendu, ne pro weissbacha.

    1. Byl jsem v Indii, z toho 1 x vyloženě čundrem a vždy bez jakéhokoliv očkování. S sebou jen endiaron, coldrex, pangamin a magnesium. Je to o tom, jak moc chce člověk poznat např.“pouliční“ stravování.

     Afrika se mi zdá mnohem nebezpečnější. Jako by populace tam neměla příliš velkou cenu / pro někoho / a stávala se často pokusnými králíky.

     Díky za upozornění.

     Venda

 3. Pro weissbach
  Píšete :“Přípravky byly údajně již úspěšně otestovány na zvířatech.“

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebola

  “ Ebola (též krvácivá horečka ebola) je virové onemocnění ze skupiny krvácivých (hemoragických) horeček, které napadá lidi a některé další primáty….
  třetí kmen viru ve městě Reston, Virginia mezi opicemi importovanými z Filipín, pojmenovaný byl Ebola–Reston. U tohoto kmenu se zdá, že se dokáže šířit vzduchem. Ačkoliv 4 zaměstnanci vykazovali pozitivní testy na virus, žádný z nich neonemocněl. Zdá se tedy, že tento kmen nezpůsobuje žádné fatální následky pro člověka. Další epidemie tohoto viru byla zaznamenána v roce 2008 mezi prasaty na Filipínách a následně u 6 zaměstnanců jatek. Žádný z nakažených zaměstnanců však neonemocněl.
  .. “
  Komentář: Testování na zvířatech může mít k léku roky až 10 let daleko. Zabijícká Ebola se šíří u primátů. Jako u HIV/AIDS, kde léků ohlášeno ve výzkumné fázi hodně, úspěšný je léta VIREAD ( hlavní objevitelé tým prof. Holého), který přechod k AIDS zpomaluje.

  Pro Vendu : stránky mwoo.org jsou šiřitelé fám typu chemtrails
  http://www.nwoo.org/2014/10/15/nih-abychom-mohli-zastavit-epidemii-eboly-je-mozne-ze-budeme-muset-ockovat-cele-staty/
  asi nefunguje, zdá se že je to na

  http://www.nwoo.org/?s=Ebola

  a zdroj
  http://www.activistpost.com/2014/10/nih-we-may-have-to-vaccinate-whole.html
  Když máte chřipku, doktor Vám řekne, že chřipka je virus a na ní lék (typu antibiotika na streptokoky) není.

  1. Panu weissbachovi v honbě za co nejšokézním příspěvkem v rámci šíření bad news jaksi nedochází, že kdyby se ebola šířila vzduchem jako třeba chřipka, byly by při dané smrtnosti 60-70% milióny mrtvých. Pro srovnání proti ebole nevinná chřipka dokáže během epidemie (cca 2 měsíce) nakazit jen v ČR cca milión lidí a z toho 100 zemře přímo na chřipku a cca 2000 na komplikace. Se současnou epidemií eboly se potýkáme přes půl roku, v nejvíce postižených státech (Libérie, Sierra Leone, Guinea) žije cca 20 miliónu lidí a z toho se dosud nakazilo zatím ne více jak 9000 lidí (a přes polovina z nich zemřela).

   1. Lidem nedochází různé věci. Stačí nečist, nereagovat. Život sám dá odpověď.

    1. Díky. Materiálů je k dispozici poměrně dost, bohužel hlavně v angličtině, což je činí pro české a slovenské čtenáře poněkud nedostupnými. Překlady jsou časově náročná záležitost. O vypuknutí „epidemie“ eboly se psalo už dávno před současnou krizí. Bohužel pštrosí perspektiva je oblíbeným způsobem vnímání toho, co se okolo děje. V konečném důsledku se tak bude muset přesvědčit každý svou vlastní přímou zkušeností s oněmi „neexistujícími fenomény“ současnosti, kterým se tak eufemisticky říká „konspirační teorie“. Ale není to nic neobvyklého. Naprosto stejně se popírala existence vyhlazovacích táborů za druhé světové války. Přestože na ně upozorňovali různí šiřitelé „v honbě za nejšokéznějšími bad news“ dlouho předtím, než se stala prokázanou skutečností.
     Ale nemělo by nás to překvapovat, když řádění nacistických bojůvek a vrahů na Ukrajině oslavují média a politici jako vrchol demokracie a svobody slova. A přitom mají realitu denně před očima /pokud ovšem chtějí/. Smutné…
     Nasazení biologických zbraní, ať už z jakéhokoli důvodu, nemůže probíhat ihned masivním způsobem, kde by byl zřejmý řízený vliv. Ovšem postupné šíření „přirozenou“ cestou /letiště/ v jednotlivých případech věrohodně odůvodní následné expanzivní šíření. Ebola se může šířit vzduchem, to je prokázané. Zasažený se musí dostat do kontaktu s tělesnými tekutinami nemocného /kapénky/.
     Očekává-li někdo, že bude možno prokázat pomocí přímých důkazů oč ve skutečnosti jde, je naivní. Náhlá úmrtí svědků v případě zavraždění Kennedyho a 11.9. 2001 jsou poměrně výmluvná…
     Skutečnost je taková, že je potřeba urychlit budování globálního impéria, což nejde dobrovolným souhlasem. Stojíme před ekonomickým a společenským kolapsem nevídaných rozměrů, který se nedá udržet pod kontrolou běžnými „demokratickými“ prostředky. Stejně tak válečný stav bude nutno nějak odůvodnit, aby se společnost podrobila a dala se transformovat. Blízká budoucnost přináší krize a schémata, jako jsou ta na Blízkém východě a Ukrajině a šíření eboly se jeví jako součást těchto přeměn. Výsledkem bude více kontroly, méně svobody, odvádění pozornosti. A podporování antagonistických sil, které se nedohodnou dokud se nenabídne připravené „záchranné řešení“ z něhož budou profitovat pouze ti, kteří tyto krize iniciují. Je to pro ně investice, která se jim vždy vyplatí. Celý svět má být přeměněn do podoby, která aktuálně tvoří realitu ve Spojených státech. Etnicky, nábožensky, kulturně, genderově rozklížená společnost, kde skutečnou moc má skupina finanční oligarchie financující kandidáty politických stran účastnících se ve hře na demokracii. Je to prastarý model dobře známý z období Říše římské… Vláda oligarchů ovládajících politiku /senát/, vymáhající daně a poplatky ze zbytku světa prostřednictvím válečného stroje legií a ohlupovaný římský plebs dávající této tyranii zdání legitimity jásáním v cirku a na fórech, placeným výše uvedenými oligarchy. To ovšem není pokrok, ale obrovský krok zpět ve vývoji lidské společnosti. Jen slepí nevidí, že přesně tento model je uváděn do praxe všude, kde sahá vliv prediktorů /vlastníků skutečné moci/. Pluralita tisku, názorů je pouze iluzorní protože nikdy nesmí překročit vymezený systémový rámec. Cenzura je uplatněna prostřednictvím koupě, nikoli přímým represivním vlivem, který umožňuje identifikaci potlačovatelského aparátu jako za diktatury 3. říše, nebo komunistického režimu. Politický systém je koncipován jako divadlo pro masy tak, aby viditelné figury/politici/ mohly být podle potřeby vyměňovány a nahrazovány a byly trvalým terčem pozornosti /prostřednictvím médií/ a případného hněvu lidu, který z jejich výměny získává dojem, že volí a rozhoduje. Ti, kterých zájmy politici prosazují jsou pak neviditelní a udržují si trvalou kontinuitu skutečné /finanční/ moci, protože jejich vliv je na rozdíl od politických loutek trvalý.

    2. weissbach píše: „Skutečnost je taková, že je potřeba urychlit budování globálního impéria, což nejde dobrovolným souhlasem“.
     – Ja sa domnievam, že tí, ktorí sa usilujú o onu svetovládu to skúšajú, ako sa hovorí „po dobrom“, tým, že demonštrujú svoju silu a schopnosť zničiť celý svet a na ľudí púšťajú hrôzu, aby ich napokon donútili dobrovoľne prijať tú ich svetovládu a satanovi sa podriadili. Ale je to hra s neistým koncom, lebo sa môže vymknúť s pod kontroly a niekto to môže riešiť aj inak – tak, že nastane skutočná apokalypsa…

    3. Souhlas. Stejně jako souhlas s weissbach/16.10.2014 (23:05)
     Znamení doby mluví jasnou řečí a kdo chce vidět, ten vidí.

    4. Pane Degone, také souhlasím, až na slova „po dobrom“, přestože beru na vědomí ty uvozovky, do nichž jste tato slova vložil. Ty statisíce mrtvých po světě, to už nejsou hrozby, to je masakr.
     To už není „skúšanie po dobrom“, to je po zlém. I přes ty uvozovky.

    5. Míla, ja vás chápem a tiež si myslím, že deliacu čiaru medzi dobrom a zlom nemožno stanovovať počtom obetí. Ale tí, čo vo svete vládnu si myslia, že zabíjanie je súčasťou ich poslania – to je zakázané iba otrokom (viď. Nietzsche – vládci a otroci). Aj biblické desatoro je oddelené (na dvoch tabulách, jedna pre panovníka a druhá pre podriadených). Pre mňa je veľkým problémom aj zabitie kapra na Vianoce a preto kupujeme iba filé.
     Preto som si dovolil o dobru a zlu napísať, že sú to subjektívne a relatívne pojmy a čo v mladosti často považujeme za dobré v starobe to môžeme odmietať ako zlo. Stvorenie sa stále mení a pretvára, iba Stvoriteľ je stále rovnaký a rovnako dobrý…

    6. Pane weissbachu, ještě nedávno jsem si myslel, že máte rozumné názory. Na tenhle Váš poplašňákismus nechci být jedovatý, ale nahrál jste mi.
     Píšete:“ Stačí nečist, nereagovat“
     Ano, stačí Vaše poplašné zprávy nečíst a nereagovat na ně.
     Což je velmi rozdílné od nečíst a nereagovat obecně.
     Přeji pohodu a klid. Svět zachraňuje už tolik lidí, že je nebezpečí, že se to bude spolu křížit a stane se to kontraproduktivní k té cílené záchraně světa.

    7. Zneklidňuje Vás, že někdo vidí některé věci jinak než Vy? Mně je úplně jedno jestli někdo se mnou nesouhlasí. Upřímně, pane Pardále, já Vás za rozumného člověka nepovažuji již dlouho. Na to příliš zavíráte oči před tím, co je Vám nepohodlné a kritizujete to, čemu jste nevěnoval zbla pozornosti. Říká se tomu pokrytectví. Nicméně to se týká Vašich názorů a příspěvků zde. Jako člověka Vás osobně neznám a nic proti Vám nemám. Já se nesnažím přesvědčit Vás, Vy nepřesvědčíte mně. Odkazy, které jsem tu umístil a moje komentáře jsou určeny těm, které to zajímá. Pro upřesnění jen doplním, že pokud uvádím odkazy, tak proto že obsahují informace a podněty k vlastnímu uvažování, což neznamená, že souhlasím naprosto se vším, co se v nich objevuje a totéž se týká i různých webů… Průměrně inteligentnímu člověku je to doufám jasné… Pokud to Vám, nebo někomu jinému nedochází, je to s podivem. Při vší té proklamované racionalitě…

    8. „Svět zachraňuje už tolik lidí, že je nebezpečí, že se to bude spolu křížit a stane se to kontraproduktivní k té cílené záchraně světa.“

     Vidím to jinak: Svět nezachraňuje skoro nikdo. Ale většina si na záchraně světa honí vlastní triko. Odtud ta kontraproduktivita…

     „Není-li Boha, je vše dovoleno“

 4. Odkaz na film:

  nejdříve jeho zhodnocení tady – http://www.csfd.cz/film/293061-odvazni/

  Tady jej lze shlédnout. http://gloria.tv/media/zrEREyurYGc

  Nejsou to v žádném případě dvě ztracené hodiny. Obával jsme se odpadu americké produkce – v závěru jsem byl ale velmi potěšen s pocitem radosti, naděje a proč to nepřiznat, i dojetí. Je to svým způsobem poselství pro ty, kteří upřímně hledají.

  Ještě jedna věta – lze natočit cokoliv, útočit na city lidí. Lze si uvědomit osudové rány, problémy velké i malé, které prožívají lidé v různých koutech zeměkoule. A také si i možná uvědomit, jak na druhé straně vlády /např./ dokáží své lidi oblbovat.

  Pěkný zážitek

  Venda

 5. Kamarád mi dal informaci na zajímavý odkaz – stránky KOSA NOSTRA.
  Jsou tam velmi zajímavé informace a úvahy. Nedávno jsem tu „chválil“, lépe řečeno vyslovil určitou víru ve státy jako je Čína, Rusko, Indie…., různé organizace, které nechtějí světovládu USA.

  Tady je odkaz na celý článek : http://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/10/17/hrochovy-denni-preklady-dnes-ze-16-10-2014/#more-937427

  A tady je část přenesená z něj sem :

  „Podstata globálního MPP

  Žádné z plemen barbarů žijících u hranic Římské říše, nemohlo o samotě porazit římskou válečnou mašinerii a vítězným pochodem vstoupit do Říma. Říše měla banálně více zdrojů a pěchoty, kterými mohla nepřítele rozdrtit, barbaři byli navíc rozptýleni a jednali nekoordinovaně. Řím padl teprve tehdy, když se rozložila jeho správní mašinerie a armáda přestala existovat. Říše krok za krokem ztrácela provincie a bez jejich zdrojů ztrácela sílu i schopnost se bránit.

  Říši římskou v její závěrečné fázi maně připomínají svým počínáním právě Spojené Státy.

  Jestliže se dnes USA považují za jediného hegemona s právem diktovat podmínky zbytku světa, je třeba spojit se s těmi, kteří už toho mají dost – země BRICS, Šanghajské organizace pro spolupráci a Euroasijský ekonomický svaz.

  Oslabit USA zevnitř by bylo víc než složité, přestože mají spoustu vnitřních starostí a bude jich stále víc. Takže nejefektivnějším způsobem jak vzdorovat USA, je zbavit je vnějších zdrojů. V zájmu toho je nezbytné zříci se v maximálně možné míře jejich hlavního zboží – dolaru, jehož prostřednictvím Washington provádí přerozdělení světových zdrojů.“

  Tento zdroj informací také vřele doporučuji – je každý den aktualizován.

  Venda

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference