mapa stránek || vyhledávání

Poselství……

Poselství vytesané do kamenů v Georgii. Autor fotografie: Ashley York, licence CC BY-SA 3.0

Poselství vytesané do kamenů v Georgii. Autor fotografie: Ashley York, licence CC BY-SA 3.0

Toto slovo má svým způsobem silný náboj. Například manželka nepřijde z nákupů a neřekne mi, že mi soused posílá poselství, abych večer nezapomněl přijít k němu na televizní fotbal. Na to stačí slovo vzkaz. V české pohádce, kdy král Miroslav poslal své posly s vlastní podobiznou do vedlejšího království s očekáváním možného sňatku, obdržel pak poselství, že „není hoden princezně zavázat střevíček“. Poselství z hvězd nás může fascinovat v nějakém sci-fi románu. A také tu můžeme zanechat poselství budoucím generacím.

Objevil jsem následující článek s názvem – „Poselství na kamenech v Georgii“. Celý text najdete zde:

http://www.zvedavec.org/komentare/2011/07/4489-kameny-s-doporucenimi-v-georgii.htm

Poznámka editora: Ke kamenům v Georgii byl nedávno přidán nový dodatek.

V článku se můžete dočíst, že poselství vytesané v r. 1980 do těchto kamenů se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi:

1) vládnutím a ustavením celosvětové vlády
2) kontrolou populace a reprodukce
3) prostředím a vztahem člověka k přírodě
4) spiritualitou

Celé poselství je pak formulováno přesně do těchto deseti bodů:

  1. Udržujte lidstvo pod 500,000,000, v neustálé rovnováze s přírodou.
  2. Řiďte reprodukci moudře – zlepšete tělesnou zdatnost a rozmanitost.
  3. Sjednoťte lidstvo jedním živým novým jazykem.
  4. Vládněte chtíči-víře-tradici a všem věcem umírněně.
  5. Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
  6. Nechte všechny národy vládnout si sami a řešte vnější spory u světového soudu.
  7. Vyhněte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
  8. Držte osobní práva v rovnováze se sociálními povinnostmi.
  9. Ceňte si pravdy-krásy-lásky, usilujte o harmonii s nekonečnem.
  10. Nebuďte na Zemi rakovinou – nechte prostor přírodě – nechte prostor pro přírodu.

V článku z odkazu si můžete přečíst základní otázky – „Jaký je skutečný význam amerického Stonehenge a proč je toto tajné poselství důležité?“ Odpovědí pak může být i uvedené jednoduché sdělení, které je dále rozšířené ve čtyřech bodech; protože to potvrzuje fakt, že existuje záměr tajné skupiny. A záměr pak spočívá v úkolech či cílech:

1) Dramaticky snížit světovou populaci.
2) Prosazovat zelené hnutí.
3) Nastolit celosvětovou vládu.
4) Prosazovat novou spiritualitu.

Dovolím si má vlastní stručná vyjádření k jednotlivým bodům tohoto do kamene vytesaného poselství v desíti bodech a doufám, že se vyjádří i další čtenáři:

Ad.1/ Udržovat něco lze, až se ten stav, který se má udržovat, vůbec nastolí. Z cca sedmi miliard lidí zredukovat počet obyvatel na půl miliardy? Válkou nebo vypuštěním „zaručených“ nových nemocí a zredukovat tak obyvatele tak, že tu zůstane půl miliardy zdravých lidí? A nebo toho docílit postupným vývojem naprosto řízené reprodukce obyvatelstva. Neumím to spočítat, ale trvalo by to určitě několik staletí a chtělo by to silně vyvinuté vědomí sounáležitosti populace s jasnou vizí. Samozřejmě, za pomoci dosti drastických opatření.

Ad.2/ Řízená reprodukce se znaky, jak je mírně naznačeno, určité dokonalosti jednotlivců celé populace, tělesně a určitě i intelektuálně zdatné, a to ještě ve zřejmě komplexní rozmanitosti, snad myšlenou jako zastoupení všech ras…..? To je námět pro román či film žánru sci-fi!

Ad.3/ Nový živý jazyk. Zdánlivě by to nemuselo být vůbec obtížné, ale chtělo by to jen dokonalou domluvu všech zástupců – Italů, Španělů, anglicky či rusky mluvících lidí, Číňanů, Japonců, Indů, Portugalců, arabského světa… . Esperanto např. nikterak jednoznačně neprorazilo.

Ad.4/ Vládněte chtíči……, umírněnost. Jen tento jeden požadavek je velmi málo splnitelný. Kázeň lidí, ovládání svých zvyků pro společné vyústění v zase určitou dokonalost…..! A dobrovolně? Tomu nevěřím.

Ad.5/ Spravedlnost? Kdejaký lump si ji dnes může dovolit za „pár stříbrných“ koupit. Jak by se dalo přesvědčit lidi, že spravedlnost bude absolutní, dokonalá…. . A od jakého data platnosti? Konají například i ti, co mají přece stejný žaludek jako ostatní lidé, spravedlivě, když dokáží shromažďovat bohatství i proto, aby „ukázali“ ostatním, jak se oni dokáží například jen stravovat vybranými lahůdkami, pít víno vzácných značek a kouřit drahé doutníky? A co teprve jejich nákladná sídla, auta a sbírky umění?

Ad.6/ Samostatné vlády značně zredukovaných národů? Naše malá republika by v tom poměru redukce měla jen cca 715 tisíc obyvatel. Museli by na svém území obhospodařovat pole, udržovat lesy, rybníky, čisté řeky, vyrábět ve vzájemné dělbě vše pro určitou úroveň života a práce, výživy, dopravy, zábavy…?

Ad.7/ Malicherné zákony, zbyteční úředníci…. – autor či autoři tohoto poselství si viditelně nevědí rady se stavem, který znají, ke kterému se tato civilizace dopracovala. Zákony, které nahrávají těm mocným? A kdo posoudí, které jsou malicherné? A úředníci? Kdy se budou sami cítit zbyteční?

Ad.8/ Osobní práva – která by to tak mohla být z pohledu dneška? Právo na práci, na zdravý vzduch, vodu, život, na hodnotnou zábavu, na dobré knížky, kulturu vůbec? Sociální povinnosti? Ano, postupně by se daly vytvořit, ale opět tu je ale… všichni stejně, všem stejně?!

Ad.9/ Tak toto je bod, kde bych se mohl „vyřádit“. Ale raději stručně: Kdo bude definovat pravdu, co značí krása, jak si ji vyložit a jaký má být pro civilizaci ideál lásky? Harmonie s nekonečnem, co se za tím asi skrývá? Nové rituály oslav nového boha?

Ad.10/ Tak tady nemám výhrady. Ze současného pohledu vývoje fauny a flóry je největším škůdcem na planetě sám člověk. Příroda, mluvou právnickou, je jím často brutálně znásilňovaná.
 

Jinými slovy a značně stručněji řečeno – z tohoto „desatera“ na mne dýchá stejná touha po moci pro nějakou skupinu lidí. Dodám na závěr jen to podstatné. Člověče, poznej sám sebe! A když se poznáš v úplnosti, zjistíš, že nejlepší je dělat vše pro to, aby jsi se již nikdy nemusel sem, do hmotného světa znovu narodit. Ten je totiž pomíjivý, ať je z omezeného pohledu lidí dokonalý či nedokonalý. Naší prvořadou povinností je ale usilovat o věčnost! Nikomu však tuto myšlenku nevnucuji.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference