mapa stránek || vyhledávání

Povodně 2013 s klimatickými změnami nesouvisí

Václav Cílek /foto: Čestmír Štuka/

Václav Cílek
/Foto: Čestmír Štuka/

Ve svém blogu píši o globálním oteplování. Přestože letošní povodeň není důsledkem klimatických změn, klimatolog (?) a geolog Václav Cílek nás v podstatě varuje a dává to do souvislosti s oteplováním planety. Proč?

Myslí si, že povodeň v roce 2002 byla velká, nikoliv však anomální. … „Letošní povodeň lze brát jako standartní situaci přicházejícího období klimatických změn. … Povodně ale mohou být větší.“ Tvrdí Václav Cílek v Hospodářských novinách nebo na webu IHNED.cz, atd.

Zda byla povodeň v roce 2002 anomální či nikoliv, je závislé na tom, z jakého hlediska si to vysvětlíme. Jelikož příčinou povodní jsou povětrnostní situace, nejrozumnější je určovat anomálii z meteorologického hlediska. Já bych to rozdělil do dvou zásadních bodů. 1. Synoptická příčina 2. Rozložení a extremita srážek

1. Příčina povodní je způsobena přechodem jednotlivých tlakových níží během určitého období. Záleží na celkové charakteristice povětrností situace. To všechno určuje do jaké míry je nasycená půda a množství vody v přehrádách, v řekách, apod. Důležitá je také celková povaha určité tlakové níže nebo-li frontálního systému v ten kritický okamžik, což znamená směr a rychlost postupu a celková charakteristika. Nyní je aktuální rychlost přechodu, protože současnou povodeň způsobila tlaková níže, která postupovala pomalu a nad střední Evropou se udržovala dlouhou dobu, při které spadly četné srážky (to lze chápat jako anomálii).

Zvýšený přechod tlakových níží, byť i jenom svým okrajem, přes střední Evropu není neobvyklý, neboť se takové situace často opakují. Velkou roli však hraje pro vznik rozsáhlých povodní, zda k podobné situaci dojde v zimních nebo jarních a letních měsících. V zimních měsících při správně nastavených podmínkách a rychlém oteplení také často k vzestupům hladin řek dochází, ale nevznikají příliš rozsáhlé povodně, které by se týkaly i Prahy takovým způsobem jako nyní. Nicméně vhodné podmínky pro vznik katastrofálních a rozsáhlých povodní naštěstí nebývají tak často.

2. Rozložení a extremita srážek je pochopitelně nejdůležitějším viníkem při vzniku povodní. V tomto případě lze anomálii chápat jako časté a vysoké srážkové úhrny v určitých lokalitách. Neustále se srážkové úhrny měří a porovnávají. Vysoké srážkové úhrny, obzvláště v okolí Jizerských hor, nejsou neobvyklé. Přesto srážky během léta 2002 dle vyhodnocení meteorologů byly velice nadnormální.

V kontextu množství spadlých srážek lze hovořit o nějakých anomáliích. Nicméně, vzhledem k tomu, že se povodně různě opakují a jsou různého charakteru, nelze tvrdit, že se událo něco obvzlášť mimořádného. Přesto si myslím, že v Praze a okolí bývají povodně jenom výjimečně, takže bych se spíše přikláněl k tomu, že letošní povodeň anomální je.

Dobře, ale jsou letošní povodně úzce spojeny se změnou klimatu? Všechny extrémní projevy počasí jsou závislé na povětrnostních podmínkách. Současné změny klimatu mohou z určité části pouze situaci zesílit, ovšem z pohledu jedné události nemůžeme vliv určovat, proto se také klimatologové zaměřují na statisticky významné jevy, ze kterých lze poznat trend nárůstu nebo trend určité změny. To jsou takové jevy, které se vyskytují hojně, např. dlouhodobé záznamy o počtu teplých a studených vln počasí apod. … prostě analýza počasí z dlouhodobého hlediska.

Z letošní rozsáhlejší povodně vyplývá, že příčinou je náhodná synoptická situace.

V dlouhodobém kontextu se skutečně může zvyšovat pravděpodobnost výskytu extrémního počasí zesílením povětrnostních podmínek, ovšem je to myšleno v globálním měřítku a opravdu během delšího období, např. během následujících třiceti let. U nás např. se může dále zvyšovat počet teplých dnů a následně přívalových dešťů s doprovodnými jevy, což může vést k opakované bleskové povodni. Klimatologové a meteorologové musejí vyčkávat, pořizovat záznamy a analyzovat. Prozatím v globálním měřítku jsou ohledně zvyšení projevů extrémního počasí nejasnosti. Rozhodně bych pro noviny neříkal, že letošní povodeň lze brát jako standardní situaci přicházejícího období klimatických změn. My víme, že taková synoptická situace se může opakovat, ale meteorologové to nemohou v žádném případě předpovídat jako nějaký běžný (standardní) jev. To opravdu ne.
 

Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60020760-klimatolog-varuje-prijdou-horsi-povodne

Zajímavé odkazy:
Stručný rozhovor s klimatologem L. Metelkou
Hydrometeorologické vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
Václav Cílek
 

Petr Hlinomaz, 7.6.2013
http://hlinomaz.blog.idnes.cz/

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference