mapa stránek || vyhledávání

Přerod vesmíru z 2D do 3D a jeho tvar

Představte si plochu, plátno, které je utkáno z vesmírného pletiva, které se začne otáčet. Proč? Protože nic je nestabilní. Jako káča, která, když se přestane točit, spadne. Ve vesmíru se točí galaxie, hvězdné soustavy, planety, elektrony a mnoho dalšího.

Einstein říká, nic není ve vesmíru rychlejší než světlo, tato teorie zatím platí. Imaginárně si nakreslete na plátno kruh, bod na kruhu za žádných okolností rotace nepřekoná rychlost světla, ale bude se k němu blížit a zároveň se bude rotace vesmírného pletiva zvyšovat, tím dojde k jeho deformaci do třetího rozměru „3D“, aby nedošlo k jeho roztržení a překročení rychlosti světla.

kacaPředstavte si plochu, plátno, které je utkáno z vesmírného pletiva, které se začne otáčet. Proč? Protože nic je nestabilní. Jako káča, která, když se přestane točit, spadne. Ve vesmíru se točí galaxie, hvězdné soustavy, planety, elektrony a mnoho dalšího.

Einstein říká, nic není ve vesmíru rychlejší než světlo, tato teorie zatím platí. Imaginárně si nakreslete na plátno kruh, bod na kruhu za žádných okolností rotace nepřekoná rychlost světla, ale bude se k němu blížit a zároveň se bude rotace vesmírného pletiva zvyšovat, tím dojde k jeho deformaci do třetího rozměru „3D“, aby nedošlo k jeho roztržení a překročení rychlosti světla.
 

tvar
 

Podobně jako u pulsaru

Příčina vzniku pulsaru je následující: Při gravitačním hroucení objektu se zachovává jeho moment hybnosti (resp. rotační energie). Znamená to, že s postupným zmenšováním průměru tělesa se zrychluje rotace.

Stejný jev vyplývající ze zákona zachování momentu hybnosti (nebo ze zákona zachování mechanické energie) využívají krasobruslařky při piruetách. Před vlastní piruetou roztáhnou ruce (velký rozměr tělesa), odrazí se, aby začaly rotovat, a připaží ruce k tělu (zmenší se rozměr tělesa). Nebudeme-li uvažovat třecí síly mezi bruslemi a ledem, spolu s poklesem rozměru tělesa vzroste úhlová rychlost otáčení krasobruslařky, protože rotační energie se (podle zákona zachování energie) nemění.

Milisekundové pulsary – jsou pulsary, jejichž rotace je obzvláště rychlá (mají periodu několik milisekund).

K tak rychlému roztočení již zřejmě nestačí gravitační zhroucení původní neutronové hvězdy. Předpokládá se, že hvězda zachytává okolní hmotu, která zvětšuje moment hybnosti hvězdy, a tím ji velmi rychle roztočí. Hustota neutronových hvězd a velikost gravitačního zrychlení na jejich povrchu dosahuje nesmírných hodnot, a proto nehrozí roztržení hvězdy vlivem odstředivé síly.
 

Rozpínání

Jak vesmír zvyšuje svou rotaci jako u krasobruslařky, tak se může rozpínat a protahovat jako kužel, bez dodání energie.
 

Energie vesmíru

Kde se ale vzala všechna ta hmota a energie, jak je možné, že z ničeho vzniklo něco?

A neporušuje vlastně velký třesk zákon zachovaní energie? I na to už má dnešní věda odpověď a to velice rafinovanou:

Gravitační energie má totiž opačné znaménko, na rozdíl od energie hmoty. Můžeme tedy říct, že gravitace je „záporná“ energie. A když sečtete energii hmoty a gravitační energii, vyjde vám, že celková energie vesmíru je nulová.

K žádnému porušení zákona zachovaní energie tedy nedošlo a není ani nutný žádný nadpřirozený zásah k vysvětlení vzniku našeho vesmíru.

Jak řekl fyzik Lawrence Krauss, na vesmíru s nulovou celkovou energii je krásné to, že je to jediný typ vesmíru, který může vzniknout z ničeho. A proč existuje něco a ne nic? „Protože „nic“ je nestabilní,“ říká Krauss.
 

Vesmír ve tvaru trychtýře?

http://oko.yin.cz/22/vesmir-ve-tvaru-trychtyre/

vesmir-ve-tvaru-trychtyre

Otáčí se celý vesmír?

http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/931100
 

Co můžeme říct, je to, že vlastně nevíme.
 

Matrix

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference