mapa stránek || vyhledávání

Prezident Slovenska vyzýva Slovenky a Slovenov k snahe pomôcť Slovenčatám!

Pozrime sa na slová sviatku, ľudovo nazvanému Traja králi! Čo si predstavíme dnes podľa správ z médií a čo sa vtedy v skutočnosti stalo? Správa z tlače hovorí:

slovensko„Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Na Východe sa slávil už od 3. storočia a na Západe sa rozšíril v 4. storočí. Ústrednou témou tohto sviatku je udalosť, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. Veriaci si pripomínajú príchod Troch mudrcov z Východu do Betlehema, kde sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.“

Ak sa dnes na Zemi narodí bežný človiečik, príbuzní prídu, prinesú dary a všetci, podľa svojich možností pomáhajú v priebehu celého svojho života tomuto narodenému človiečikovi. Dokonca sú dnes i rodiny, rody, či národy, ktoré obzvlášť nadaným deťom pomáhajú ich nadanie rozvinúť, aby ako dospelí viedli svoje rodiny, rody, či národy k lepším zajtrajškom.

V celosvetovom meradle boli pripravení Traja mudrci, či Traja králi z Východu, aby svojou mocou a svojim bohatstvom pripravili a zabezpečili celý pozemský život Pána Ježiša, aby sa mohol v hmote venovať svojmu poslaniu bez pozemských starostí! Čo však urobili? Napriek tomu, že boli obdarení schopnosťou spoznať Svetlo Hviezdy i to, komu svieti, že im bola ukázaná cesta, aby v pravý čas našli malého Ježiška, oni síce prišli, poklonili sa malému Ježiškovi a priniesli mu dary – „zlato, kadidlo a myrhu“, potom však odišli a nechali ho napospas zlým, zlostným a závistlivým ľuďom! Doslova sa na Neho „vykašľali“, odišli domov, „užívali si blahobytu“ a ani nevedeli, že úplne zlyhali!

My ich za toto zlyhanie dnes oslavujeme… Sme naozaj čudáci! Aby toho nebolo málo, neskôr sme ešte malému Ježiškovi „dali na chrbát batoh“, aby On – Syn Živého Boha, putoval každé Vianoce po celom svete a obdarovával ľudí Vianočnými darčekmi!

Zvádzame tým odmalička naše deti k nesprávnym postojom, že nie človek sa má snažiť žiť podľa Slova Všemohúceho, aby raz smel ísť domov – nahor ku Svetlu, ale že majú veriť tomu, že Boh sa o nich postará nech sú akýkoľvek, On pošle svojho malého Ježiška s darčekmi… A kde je ľudová múdrosť: „Bez práce nie sú koláče?“

V celosvetovom meradle pred príchodom Ježišovho brata – Syna Človeka, Imanuela, Ducha Pravdy, ktorého Pán Ježiš ľudstvu zasľúbil, prišiel na Zem Ludwig II (Ludwig Otto Friedrich Wilhelm), aby urovnal pozemskú cestu Pána Imanuela! Ludwig II nezlyhal, budoval Bavorsko a pripravoval svet na príhod Kráľa Stvorenia – Kráľa Svätého Grálu – na príchod Syna Svetla – Abdruschina – Parsifala – Imanuela! Vybudoval pre neho i hrad – Neuschwanstein! Žiaľ i tento krát zloba, zlosť a závisť ľudí donútila i druhého Syna kráčať po Zemi bez materiálnej pomoci! Ludwiga II vyhlásili za blázna a utopili skôr, než mohol svoje poslanie plne zrealizovať! Hitler dal Pána Imanuela zajať a i On predčasne opustil Zem, žijúc záver svojho života pod dozorom Gestapa. Väčšina ľudstva o ňom ani nevie a z tých, ktorí o Ňom vedia, väčšina vytvorila na základe jeho diela Vo Svetle Pravdy len ďalšie náboženstvo, aj keď už v prvých riadkoch píše, že „neprináša nové náboženstvo“, ale vysvetľuje človeku – jednotlivcovi Svet a Božie zákony, ktorým je celé Stvorenie podriadené!

Pred svojim predčasným odchodom zo Zeme Pán Imanuel odňal povolanie od Nemeckého národa a povolal do služieb Všemohúceho národy Baránka, ktorého územie tvoria Čechy, Morava, Sliezsko, Slovensko a Rusínsko, aby tieto národy Baránka svojim životom ukázali národom Zeme, ako vybudovať ríšu – Zem Slova, postavenú na Božích zákonoch! Dvaja učeníci Pána Imanuela, ešte za jeho života, pomáhali vytvárať Baťovi systém práce postavený na Božích zákonoch, ktorý sa postupne prenášal i do spoločnosti v samospráve najmä v oblasti Zlína! Mal sa neskôr preniesť do života celej spoločnosti! I počas vojnového Slovenského štátu tu bola snaha vybudovať spoločnosť na Slove Všemohúceho! Hlinkove heslo: „Za Boha život, za národ slobodu!“ to vyjadrovalo jasne i keď nepopierateľne tu boli snahy Tuku a spol. ísť v spoločnosti po vzore fašistického Nemecka…

I dnes sú v národoch Baránka mudrci, či králi a nie len traja! Vyzývam vás mudrci či králi použite svoje bohatstvo na podporu rozvoja Zeme Slova! Začnite tým, že budete aktívne vyhľadávať a podporovať nadané a talentované Slovenčatá! Nielen tých, ktorí pomoc spoločnosti potrebujú a majú ju dostávať, ale i tých, ktorí sú obzvlášť nadaní a talentovaní, pretože na nich spočíva zodpovednosť, aby ako dospelí viedli spoločnosť k lepším zajtrajškom! Vy mudrci a králi si na druhý breh neodnesiete nič zo svojho pozemského bohatstva, pretože ono všetko patrí iba Všemohúcemu! Ale môžete svoje pozemské bohatstvo použiť podobne, ako to činil Baťa, alebo „Rakúsky Baťa“ – Daniel Svárovský – Daniel Swarovski, ktorý sám bol učeník Pána Imanuela! Zo srdca vám to prajem, moja prosba za vás stúpa nahor ku Svetlu, aby ste dostali nielen Silu, ale aj Múdrosť, Dobrotu a skutočnú Moc nad sebou i svojim osudom! Aby raz, odchádzajúc z tejto Zeme, ste si mohli hrdo povedať: „Pane Vďaka Ti, s Tvojou pomocou splnili sme veľkú úlohu, ktorou si nás poveril, nezlyhali sme, ako Traja králi…“

Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Prezident-Slovenska/207457879422415

Poslal: Martin Hruštínec, http://www.jupitera.sk/

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference