mapa stránek || vyhledávání

Rehabilitace demokracie jako vlády většiny občanů

volbyDemokracie je v současné úrovni vývoje lidstva nejlepší způsob správy státu, neboť umožňuje nekrvavé předávání moci nástupcům. A navíc má průběžně a pružně reflektovat vyváženou vůli většiny občanů. Tento přístup v kontextu předpokládá, že vůle většiny občanů je odrazem reflexe na zákony Stvořitele světa i člověka. Z této premisy vychází také ono známé rčení, že „vůle lidu je vůlí boží“. Ono to tak sice až příliš často není, ale v takovém příkladě je tato většina následně potrestána negativními dopady při provádění mylné vůle neboli „božími mlýny“. Následky vadné správy státu tedy „poučí“ kohokoliv, i většinu občanů státu, o existenci a neporušitelnosti zákonů obecně duchovních a speciálně mezilidských. Toto poučení je vždy velmi drsné, skrze války a sociální rozvrat.

V Česku jako dějišti série převratných událostí v posledních sto letech o tom máme větší pojem, než kdekoliv jinde. Vždyť v rakouské monarchii si lid desetiletí žádal změny sociální, náboženské a větší seberealizaci národů! Vládnoucí elita neposlouchala a celá v podstatě pro všechny užitečná říše padla! Český národ chtěl rozhodně bránit demokracii proti Hitlerovi. Západní velmoci mu jej předhodili a už za dva roky se Hitler procházel po Paříži a v Londýně se před ním třásli jako ratlíci. Po válce lid chtěl sociální a demokratický stát a komunistická strana mu vnutila diktaturu proletariátu. Dostala se zákonitě do všestranných potíží a chtěla jako první z komunistických stran v duchu vůle lidu v roce 1968 režim opravit. Sovětská vláda na vůli českého národa nedala, násilně zastavila reformu systému. Za dvacet let, na rozdíl od KS Číny, padla i se Sovětským svazem.

Před rokem 1989 u nás vládla strana, jejíž názory podle utajených průzkumů zastávalo 12 až 15 procent občanů. Marně při návštěvě Československa sovětský vůdce Michail Gorbačov doporučoval Gustávu Husákovi a „normalizátorům“, aby rozšířili svoji základnu podporovatelů o bývalé reformátory a sociální demokraty. Neposlechli a do dvou let bez ohledu na vlastnictví všech mocenských pák, padli. V důsledku toho zavládlo v národě nebývalé nadšení a pocit, že teď už pravé demokratické správě státu, opřené o podporu většiny občanů, nebude nic stát v cestě.

Už po deseti letech euforie z nově ustavené formy demokracie a z kvality „pokynů“ Evropské unie rychle vyprchávala. Přes nebývalou masáž občanů zaprodanými médii je skutečná podpora současného způsobu vlády a správy evropské unie opět na těch 12 až 15 procentech. Sice obměněných podporovatelů, kterými se stali restituenti, lidé žijící ne z práce, ale z majetku. Dále ti podnikatelé, kteří podnikání nazírají jako sofistikovanou spekulaci a způsob odření zaměstnanců až na kost. Tedy ne „Baťové“, kteří vnímají zaměstnance jako spolupracovníky. Mezi podporovatele režimu patří nepochybně i přeplacení zaměstnanci bank, státní zaměstnanci rozdělující zakázky, vedoucí policisté, soudci, lékárníci, „tržní“ lékaři, zatím placení daní se vyhýbající živnostníci. Na podporu ze zahraničí spoléhající vládnoucí elita si myslí, jako si mysleli normalizátoři, že to bude stačit. Jakmile „čas oponou trhne“, přesněji světová situace se změní, říkám že to stačit nebude!

Pokusím se níže popsat, kde se podle mne stala po roce 89 chyba v realizaci konstrukce státu neboli v uvádění duchovních zákonů v život a jak je možné to napravit.

Dříve nežli restituce majetku předků a privatizace výroby bylo nutné rehabilitovat a plně obnovit duchovní život. Tzn. definovat člověka jako duchovní nikoliv spotřební bytost. Se všemi z toho vyplývajícími následky. Tedy jasně deklarovat, že v renovovaném státě než životní úroveň bude důležitější pocit možnosti seberealizace každého včetně práva na práci. Neboli ona „stará“ volnost požadovaná francouzskou revolucí! Dále dovolání se spravedlnosti neboli právní jistota i nemajetných, osobní a majetková bezpečnost, neboli ona stará rovnost! A k tomu skutečná svoboda slova každého, spojená s pocitem reálné možnosti ovlivnit chod státu. Tedy svoboda bez přívlastků. A po „probuzení“ z euforie toku 89 jsme najednou zpět u „VOLNOST! ROVNOST! SVOBODA!“

Namísto plné realizace toho přišlo americké „učení“ o tom, že trh zařídí všechno. Neboli se realizoval v podvědomí princip: PENÍZE! PENÍZE! PENÍZE! Neboli když máš peníze, nemusíš pracovat. Když máš peníze, koupíš si advokáty, svědky i soudce. Když máš peníze a nátlakové prostředky, koupíš si redaktory, noviny, rozhlas i TV.

V důsledku uvedení tohoto principu v život dopadla listopadová revoluce tak, že z práce dnes žijí jen „neschopní“, tj. nemajetní a nespekulanti. Soudní a „státně správní přísnost“ je jen na malé! A názory nemajetných mohou tito vykládat tak do staré vrby. Pokud by pronikly do médií, komusi zaprodaní redaktoři je „vysvětlí a odhalí“ jako populizmus! Také všeobecná volba prezidenta a referenda k čemukoliv jsou nacházena jako naprosto špatná. Nově 1500 „vědců“ v dopise lidu odhalilo, že došli k názoru, že ve státě nutně potřebujeme kromě „nepřizpůsobivých“ jako pracovní sílu a multikulti obohacení muslimy z arabského světa! Byl jsem v roce 1970 u toho, jak se takoví „vědci“ získávají k podpisu, s jehož obsahem vlastně nesouhlasí. Když nejsi nejpokrokovějšího amerického myšlení, tak nebudeš zván na sympozia, tvoje práce neotisknou v prestižních časopisech, žádné granty, žádný postup! Tehdy kromě mne všichni podepsali, jako ti dnešní, kteří v dopise popsaná práva a multikulti plně nalezli v Saudské Arábii. Proto tam dopis přece nesměrovali.

V další části jsem se chtěl věnovat možnosti a cestám změny k lepšímu. Protože ke kontrole myšlenek používám 40 let „pavědeckých para metod“, které se následně ukázaly z 90% správné, použil jsem je i tentokrát. Překvapivě mi však přišlo: Ticho! Namluvil jsi toho již dost a teď je všechno připraveno k činu. Zachovej klid!

Tak jsem psaní článku zastavil a nechávám jej jen stálým čtenářům jako námět k přemýšlení o východiscích. A k vyjádření jejich názoru.
 

Josef Staněk

hodnocení: 4.2
hlasů: 13
Tisk Tisk

76 komentářů

 1. Milý Udo,
  optimismus mých kolegů a kolegyň mi přijde milý, věcný, na místě a velmi si ho cením. Určitě nebudou prodávat svoji kůži svým protivníkům jen tak lacino.
  Ze svého úhlu pohledu Vám skutečně nebudu oponovat, co jste podle všeho zažil po pádu hvězdy před 65ti miliony lety, kdy vám pod okny „bouchnul“ asteroid.

  Udo, Vy ve svém životním stavu již zažíváte skutečnost, kdy živí závidějí mrtvím?

  Takový černý scénář jsem momentálně neočekával, je-li to však nutné, budu ho vůči vaší osobě respektovat.

  1. Milý Davide, hromaďte si zásoby s kolegy na vaši „otevřenou válku“ kolik chcete. Je mi to fu(c)k. Ale místo sklepu (jak píšete) si raději zvolte CO kryt s filtračno-ventilačním zařízením. Dnešní sklepy nic nevydrží (ty panelákové už vůbec nic). Nezapomeňte na zdroj elektřiny (pro zařízení). A nezapomeňte na dostatek vody!

   Vůbec nepochybuji, že – jak píšete – nebudete „prodávat svoji kůži svým protivníkům jen tak lacino“. Neprodávejte svou kůži lacino, v žádném případě! Spoléhám na vás!

   Tím asteroidem a následky jeho dopadu před 65 mil. lety jsem chtěl přiblížit, jak asi bude ta vaše „otevřená válka“ a její důsledky v reálu vypadat. Že o tom nic nevíte, mně už vlastně u vás ani nepřekvapuje. Holt milý Davide, ta vaše „otevřená válka“ určitě nebude vypadat jako nějaká počítačová hra, kde budete mít několik životů a která skončí titulkem na displeji GAME OVER!

   A až vám jednou po měsících dojdou zásoby a budete muset vylézt na radioaktivitou zamořený povrch, pak teprve možná pochopíte METAFOEU živí budou závidět mrtvým. ale zatím si s tím nelámejte hlavu a hromaďte s kolegy dostatek zásob.

   Takže milý Davide, hromaďte usilovně dál s kolegy zásoby na vaši „otevřenou válku“ a hlavně neprodejte „svou kůži svým protivníkům jen tak lacino“. Tasery, lasery – vše se vám bude hodit! Milý Davide, spoléhám na vás a na vaše kolegy, tak mne proboha nezklamte!!!

   1. Udo, satan sa všemožne snaží rôznych naivných hlupákov presvedčiť, že je možné prežiť hroziacu svetovú atómovú vojnu v dajakých krytoch, kde sa vytvoria zásoby potravín a potom, čo vyhynie prevážna väčšina ľudstva opäť pokračovať vo svojom bývalom blahobytnom živote, akoby sa nič nestalo. A tak títo naivní hlupáci podporujú tú Americkú soldatesku v nádeji, že im vojna vyrieši všetky ich doterajšie problémy…

    1. Opravdu si myslíte, že rezervní zásoby potravin zvětšují vlády všech států kvůli hrozící atomové válce? Boží prostoto, víte něco o utajování vědeckých výsledků astronomických? Vás všechny diskutující opravdu nenapadlo, že důvod může být jiný? Nesdělovaný, kvůli panice. Inu, intuice je znakem jen duchovních lidí, varuje je dopředu, protože je funkcí ducha. Nositelé „vědeckého světového názoru“, který se ovšem každých 20 let mění, zejména v biologii a medicíně, jsou slepí. Projevuje se to v diskuzích pod mými články a Je mi to líto. A nejnovější vtip si přečtěte na Osudu. „Věda“ zjistila, že Ježíš neexistoval. Zbývá jen dodat, jak říkal náš marxista-leninovec, že jej vymysleli imperialisti jen proto, aby odlákali dělnickou třídu od třídního boje.

  2. Davide, děkujeme za příspěvek, kdo tu píše, má mít v malíčku pravopis. Zejména hrubky.

 2. Někde jsem včera četl, jak náš stát zvyšuje zásoby tzv.potravinových a hmotných rezerv. Zaujalo mne, že nakoupí, mimo čočku, těstoviny….atd. i živý dobytek, což prý bude prezentovat 500 tun masa. Převádím na kilogramy a dělím 0,1 kg = 1 malá porce = výsledek 5 milionů porcí. Válka, kterou naznačil Udo, to by bylo ale něco zcela jinýho. V takové by nefungovalo lautr nic. Ale o tom nechci vůbec uvažovat. Faktem však asi bude, že já dopadnu tak, jak dopadnout mám. A týká se to každého jednoho z nás. jak by řekl klasik – karmický dluh máme každý – jinak bychom tu již nepsali. A faktis nevíme totiž nikdo, kdy a jak ten konec přijde, za jakých okolností? Ale, a to je bezva příslib pro budoucnost, týká se to jen mé současné tělesné schránky.

 3. Milý J.A.P., já jsem žádnou válku nenaznačil, jak píšete, jenom jsem reagoval na geniální připomínku Davida v jeho příspěvku, který tady raději zkopíruji.

  David uvádí: „Určitě není od věci mít do budoucna doma ve sklepě místo harampádí a krámů jakousi malou „konzervu“ potravin na několik měsíců pro případ nouze. Jako je čočka, rýže, těstoviny, nádobu vody a kempový vařič.
  Nedávno se o tom shodli moji kolegové a kolegyně v zaměstnání při obědě, kde začali vypočítávat nutnou gramáž potravin nezbytné k přežití na 1 den lidského života pro případ, že dojde k otevřené válce. Lehká zbraň v podobě taseru nebo pepřového spreje pro základní ochranu svého soukromí vzhledem k dnešní situaci prý také nebude k zahození. Pořizovací částka jim nevyšla kupodivu nijak vysoká.

  Je možné, že pan Staněk začal pro jistotu „sýčkovat“ již 20-30 let dopředu. Dnes je třeba, aby si každý člověk podle svého vnímání zhodnotil svoji situaci o světě podle svých priorit.“

  Chtěl jsem jenom upozornit na tuto jeho třeskutou logiku, kterou raději nebudu komentovat, protože normální člověk se může nad tím jenom zasmát. Někdo si holt představuje jadernou válku a její následky jako nějakou počítačovou hru, ve které má několik životů a která skončí titulkem na displeji GAME OVER.

  1. Vždyť je to šuma fuk, kdo sem přinesl válku jako první a kdo se v ní pitvá a přináší vize. Oba dva se v tom hrabete a domýšlíte co by, kdyby a zamoření a radiace…… .
   Vaše a Davidovi myšlenky, a kolegů v práci, ty také tvoří budoucnost. Uvědomujete si to?

   Vraťte se raději k tématu Josefa Staňka, že se vše v dobré obrátí. Až nastane rehabilitace /asi pokojná / demokracie / která tu byla kdy? / jako vlády / koupené – nekoupené? / většiny / menšinu vyhubit?/ občanů / co cizí občané, kteří se sem teď cpou a cpát v zájmu zachování života budou?/.

 4. Milý J.A.P., odpovídám na vaši otázku: Ano, já si to uvědomuji. A to je zároveň ten HLAVNÍ DŮVOD, proč jsem reagoval na Davida, který jsem zavlekl téma války (dokonce nějaké „otevřené“). Zlehčování války naivními puberťáckými představami je cestou do pekel. Degon (viz výše) to na rozdíl od vás pochopil hned.

 5. Degon píšeš:

  ….Udo, satan sa všemožne snaží rôznych naivných hlupákov presvedčiť, že je možné prežiť hroziacu svetovú atómovú vojnu v dajakých krytoch, kde …

  Prečo sem vnášaš hneď nadprirodzené bytosti a hneď hierchicky tie najvyššie. Nemohol to byť len čertík III kategórie, nejaký Gabrielko?

  Ale ak sa opravíš a udrieš hlavičku po klinci, stačí sa spolahnúť na tú ,,mäsovovodnú hmotu“, ktorú máme vraj všetci v lebeni. A procesy prebiehajúce v nej nám niektorým povedia, že ZHN ,,nem fasa“ pre blaho človekov…

  Kto toto nepochopí, je hlboko veriaci, čiže hlboko spiaci, čiže komatózny hlupák…

  Tak nám Jefrim Jefrimovič pomáhaj…

 6. Jak se říká, každý svého štěstí strůjcem.
  Jak jsem napsal, věřit, že na zemi přistál před 35 mil lety asteroid, je holá ptákovina. Udo si to asi pamatuje a bude o tom vyprávět.
  Je třeba si však uvědomit, že o fyzice, chemii, astronomii …a podobných vědách ví dnešní člověk maximálně tak 8% skutečnosti. Co se týče času – jsou lidé úplně vedle. Přistání „nového“ asteroidu si přejí většinou ti, kteří si o sobě myslí, že s jejich smrtí zanikne celá zeměkoule a tím i nashromážděné vědomí. ———-Tak tomu skutečně nebude.————————

  Co se týče mě – ano, ve shromažďování zásob vidím smysl. Moji předci měli ve sklepě metráky potravin a přežili. Mě postačí 10 kg rýže, 15 kg čočky, 12 kg těstovin, barel vody atp…
  Když mi propočty zapadnou, pak vylezu ze svého bungru po válce zničené zemi a nebude to váš problém, zorientovat se v jaderném dopadu.
  Pokud ze svého bungru nevylezu, moje zásoby SEŽEROU KRYSY. A tak to je. D

  1. svatá prostoto!

   to opravdu svědčí o úrovni našeho středního školství, produkujícího takového mozkové tryskáče!

  2. myslet si, že po atomové válce vylezeš /pokud se vůbec prohrabeš/ z bunkru na povrch a půjdeš si obnovit zásoby nákupem v TEscu, nebo Lídlu a vše bude jako před atomovou válku může jenom naprostý idiot. Slovo idiot není přitom nadávka /ověřte si slovníkem/, ale charakteristika takových rozumbradů mdlého rozumu jako je právě David.

   1. nejraději na diskuzích mám to, že se lidi napadají jako děti ve školce na písku. Copak jsme se za ten život nic nenaučili?

 7. David sa ,,zahral“ na proroka , takého nedonoseného, denglavého, keď píše:

  ……pak vylezu ze svého bungru po válce zničené zemi a nebude to váš problém, zorientovat se v jaderném dopadu…

  Tu bude nejaká ,,ošíbka“. Lebo radiacia by Ťa rozložila postupne, že by si si úprimne želal, aby si to dostal radšej naplno…

  No, neviem Dávid, asi si nedával dobrý pozor, keď nás základy atómovej vojny učili na ZDŠ. Pretože Ty by si nebol Hospodinom vyvolený, akým bol súdruh Noe po potope Sveta, keď si myslýš, že po jadrovom útoku by si porežil v nejakej ,,zemljanke“ s hrachom a šošovicou.

  Pozor, jedine ako tak pomáha voči radiácii alkohol . Ale ten v Tvojom výpočte strategických surovín v bungri chýba.

  Ako ,,nealkoholik“ by si nemal šancu prežiť ani tridsať sekúnd a rozložil by si sa na ,,vzduchu“ , ako leprou ,,nakazený“……

  Na to, aby si napísal také hovadiny o prežití , Ti nestačí ani Tvoja úprimná kresťanská viera. Ver mi. Ani modlitbičky ku Galaktickému Taťudovi by Ti už nepomohli…

  Takže Ty si snívaj sen o jadrovej vojničke a prežití v zemljanke a my ostatní si pokapeme len tak , kde nás to ,,chytí“…

  Ozaj, keby si sa dostal nad tú blanu nad Zemeplackou , bol by si mimo ohrozenia na živote. Je vedecky dokázané, že radiacia sa cez blanu nedostane.Prečo, však by to zasiahlo aj dvor a domček Deda vševeda…

  Ale čo by si z toho mal,keby si tam hore prežil. Že ano?

  1. Patron naší země, sv.Václav a datum státního svátku 28.září 2015. A pozor, prosím.

   Podle amerického pastora se něco v tento den a pak poté přihodí.

   http://www.novinky.cz/veda-skoly/381095-krvavy-supermesic-prinese-apokalypsu-tvrdi-americky-pastor.html

   Furt se ale něco děje a zdá se, že převažuje, alespoň média si toho všímají více, to negativní. A vlastně jo! Titulek v novinách – přežijeme rudý Měsíc? zaujme více a čtenáři je kupují, než pozitivní zpráva, že zahrádkáři v městečku xy mají rozkvetlou náves??

   1. ještě že alespoň ten rozumbrada David hromadí zásoby pro případ otevřené války. když se JAP budeš kolem něj zde točit, tak se možná s tebou o ně rozdělí

 8. J.A.P. píše:

  …Podle amerického pastora se něco v tento den a pak poté přihodí…

  Odvolávať sa na ,,nejakého“ nablblého, psychgicky narušeného pastora, či pastiera, je prejavom Tvojej náboženskej negramotnosti..

  Prečo?

  Lebo títo pasteri predpovedali už tolko chujovín počas existecie Ríše zla , že by z toho už mohlo byť vypálené aj 5 galónov whisky…

  Ty si radšej spomeň pri torte a flaši rumu na 6.454 výročie od Stvorenia Zemeplacky z ,,hovna“. Bolo to tiež cca 28. októbra o 8.00 stredoeurópskeho času…

  Tak nám Budvar Petrovič Rasputin pomáhaj.Nevieš kto to bol? Údajne Rus s najváčším penisom medzi noháma a s najväčším krížom, ktorý kedy človek nosil na krku.

  Vraj umrel ako svätec. Za pár týždňov si ho budeš môcť tiež pripomenúť pri príležitosti sviatku všetkých deklaratívnych veriacich , sviatku Všetkých svätých trollov..

  1. Pane GN, Rasputin byl sice kněz, ale žil a chlastal jako hovado. Ovlivňoval přes jakoby uzdravování syna carevnu, původem pruskou princeznu a to bylo jednou z mnoha příčin nespojenosti s válkou a carem, z čehož byla VŘSR ( ani Velká, ani Říjnová a ani Revoluce) Rasputin nezemřel jako svatý : byl šlechtici otráven kyanidem ( asi málo účinným a zvětralým) v dortu, byl střelen do hlavy a utopen pod ledem, kde podle pitvy konečně zemřel a nezbytnou hladinkou alkoholu v krvi.
   Gilgamešova Noho, píšte :“ 6.454 výročie od Stvorenia Zemeplacky..Bolo to tiež cca 28. októbra o 8.00 stredoeurópskeho času.“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Ussherova_chronologie
   “ den rovnodennosti připadl na úterý 25. října, pouze o jeden dříve než tradiční den při stvoření světa, kterým je čtvrtý den v pořadí, středa, kdy podle Bible Bůh stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy (Genesis 1:16). Moderní rovnice určují podzimní rovnodennost roku 4004 př. n. l. na neděli 23. října. Ussher formuloval čas Stvoření (soumrak předcházející 23. říjnu)“
   Komentář: Rovnodennost si lze těžko představit bez skloněné zemské osy a oběhu Země kolem Slunce. Ussher k určení podzimní rovnodennosti používal ( patrně) Keplerovy Rudolfínské tabulky z roku 1627. Kepler jak známo určil tři zákony oběhu planet kolem Slunce, takže heliocentrismus byl u vzniku světa :). Den končil ještě ve středověku západem slunce a noc tedy patřila k následujícímu dni.

   Gilgamešova Noho, nějak mi uniká, čím byla nebo je ta noha důležitá.
   Gilgameš byl pátým králem 1.dynastie města Uruku. Stal se vládcem Uruku v období jeho první dynastie (asi 2600 př.n.l.),takže se do stvoření světa před 4004 př.n.l vejde). nechal poddané dřít na stavbách a ráno je budil bubnováním, takže unavení muži neplnili své povinnosti vůči ženám….Nakonec Gilgameš pochopí, že sám nemůže být nesmrtelný, ale může být nesmrtelný svými činy a dostaví hradby města.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Gilgame%C5%A1
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Uruk
   Předpokládám, že se chcete stát nesmrtelným touto diskuzí, Google už heslo Gilgamešova noha nachází. Teď ještě najít smysl v tom, co píšete, to mi nějak uniká.

 9. Pardále,

  niečo tušíš, ako keby som čítal Tušenie tieňa od známeho to autora. Máš tušenie, že tu niečo nesedí, ale nevieš to definovať..

  Je to o krok naviac oproti bežnému davu deklarujúcich svoju vieru v ,,niečo“ , čo smrdí nadpozemnom.

  Gilgameš bol tiež len virtuálnou postavou, hrdina prvého známeho eposu. Je zaujímavé, že u Sumerov bola zmes obrovských vedeckých informácii či už z matematiky, geometrii, astronómie a primitívnej viery.

  Oni verili, že Zem je placka, plávajúca na mori a mysleli si, že život vznikol v turbulencii sladkej a morskej vody …

  Asi boli prví ktorí pochopili, že človek je bezpodmienečne už od narodenia odsúdení k SMRTI , nech sa kamaráti s akýmkolvek bohom.

  Boh nie je schopný porušiť prírodné zákony a preto je posolstvo do dnešných dní, jasné . Virtuálny bohovia si žijú svoj ,,vlatný život“ a ,,serú“ na to, ako sa človek vysporiadava so svojim životom….

  V epose je ale napriek tomu zaujímavá pasáž, kde autor textu opisuje pohlad na Zem z velkej výšky a uvádza, že Zem sa mu javí ako : Kruh, či gula . Velmi presne opisuje TO, čo skutočne aj kozmonauti videli z vesmíru…

  Aj božská sláva je len polná tráva…

  Umierajú aj bohovia, slnká, galaxie a určite umierajú aj atómy , elektróny a kvarky..

  Čiže raz sa celý Svet stratí v objatí SMRTI . Nezachránia sa ani Čierne diery, ktoré sa považujú teraz div za nezničitelné, keďže sami sú ničitelmi…

  Ale to je realita hmotného sveta a nezachránia nás , ani Vesmír Božský bozón, či bizón..

 10. Všichni víme, že je to tak, ale Jiří to vyjádřil ve zkratce a velmi výstižně.

  Výroky Jiřího Suchého.
  Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než jsem si myslel.
  Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem: „V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky.“
  „V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu, jsou dělníci přebytkem.“
  „V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně.“
  „V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.“

  A ještě bonus – životní moudrost: “ Sračka a Alzheimer je velmi nepříjemná kombinace. Utíkáš, a nevíš kam….“

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference