mapa stránek || vyhledávání

Rehabilitace demokracie jako vlády většiny občanů

volbyDemokracie je v současné úrovni vývoje lidstva nejlepší způsob správy státu, neboť umožňuje nekrvavé předávání moci nástupcům. A navíc má průběžně a pružně reflektovat vyváženou vůli většiny občanů. Tento přístup v kontextu předpokládá, že vůle většiny občanů je odrazem reflexe na zákony Stvořitele světa i člověka. Z této premisy vychází také ono známé rčení, že „vůle lidu je vůlí boží“. Ono to tak sice až příliš často není, ale v takovém příkladě je tato většina následně potrestána negativními dopady při provádění mylné vůle neboli „božími mlýny“. Následky vadné správy státu tedy „poučí“ kohokoliv, i většinu občanů státu, o existenci a neporušitelnosti zákonů obecně duchovních a speciálně mezilidských. Toto poučení je vždy velmi drsné, skrze války a sociální rozvrat.

V Česku jako dějišti série převratných událostí v posledních sto letech o tom máme větší pojem, než kdekoliv jinde. Vždyť v rakouské monarchii si lid desetiletí žádal změny sociální, náboženské a větší seberealizaci národů! Vládnoucí elita neposlouchala a celá v podstatě pro všechny užitečná říše padla! Český národ chtěl rozhodně bránit demokracii proti Hitlerovi. Západní velmoci mu jej předhodili a už za dva roky se Hitler procházel po Paříži a v Londýně se před ním třásli jako ratlíci. Po válce lid chtěl sociální a demokratický stát a komunistická strana mu vnutila diktaturu proletariátu. Dostala se zákonitě do všestranných potíží a chtěla jako první z komunistických stran v duchu vůle lidu v roce 1968 režim opravit. Sovětská vláda na vůli českého národa nedala, násilně zastavila reformu systému. Za dvacet let, na rozdíl od KS Číny, padla i se Sovětským svazem.

Před rokem 1989 u nás vládla strana, jejíž názory podle utajených průzkumů zastávalo 12 až 15 procent občanů. Marně při návštěvě Československa sovětský vůdce Michail Gorbačov doporučoval Gustávu Husákovi a „normalizátorům“, aby rozšířili svoji základnu podporovatelů o bývalé reformátory a sociální demokraty. Neposlechli a do dvou let bez ohledu na vlastnictví všech mocenských pák, padli. V důsledku toho zavládlo v národě nebývalé nadšení a pocit, že teď už pravé demokratické správě státu, opřené o podporu většiny občanů, nebude nic stát v cestě.

Už po deseti letech euforie z nově ustavené formy demokracie a z kvality „pokynů“ Evropské unie rychle vyprchávala. Přes nebývalou masáž občanů zaprodanými médii je skutečná podpora současného způsobu vlády a správy evropské unie opět na těch 12 až 15 procentech. Sice obměněných podporovatelů, kterými se stali restituenti, lidé žijící ne z práce, ale z majetku. Dále ti podnikatelé, kteří podnikání nazírají jako sofistikovanou spekulaci a způsob odření zaměstnanců až na kost. Tedy ne „Baťové“, kteří vnímají zaměstnance jako spolupracovníky. Mezi podporovatele režimu patří nepochybně i přeplacení zaměstnanci bank, státní zaměstnanci rozdělující zakázky, vedoucí policisté, soudci, lékárníci, „tržní“ lékaři, zatím placení daní se vyhýbající živnostníci. Na podporu ze zahraničí spoléhající vládnoucí elita si myslí, jako si mysleli normalizátoři, že to bude stačit. Jakmile „čas oponou trhne“, přesněji světová situace se změní, říkám že to stačit nebude!

Pokusím se níže popsat, kde se podle mne stala po roce 89 chyba v realizaci konstrukce státu neboli v uvádění duchovních zákonů v život a jak je možné to napravit.

Dříve nežli restituce majetku předků a privatizace výroby bylo nutné rehabilitovat a plně obnovit duchovní život. Tzn. definovat člověka jako duchovní nikoliv spotřební bytost. Se všemi z toho vyplývajícími následky. Tedy jasně deklarovat, že v renovovaném státě než životní úroveň bude důležitější pocit možnosti seberealizace každého včetně práva na práci. Neboli ona „stará“ volnost požadovaná francouzskou revolucí! Dále dovolání se spravedlnosti neboli právní jistota i nemajetných, osobní a majetková bezpečnost, neboli ona stará rovnost! A k tomu skutečná svoboda slova každého, spojená s pocitem reálné možnosti ovlivnit chod státu. Tedy svoboda bez přívlastků. A po „probuzení“ z euforie toku 89 jsme najednou zpět u „VOLNOST! ROVNOST! SVOBODA!“

Namísto plné realizace toho přišlo americké „učení“ o tom, že trh zařídí všechno. Neboli se realizoval v podvědomí princip: PENÍZE! PENÍZE! PENÍZE! Neboli když máš peníze, nemusíš pracovat. Když máš peníze, koupíš si advokáty, svědky i soudce. Když máš peníze a nátlakové prostředky, koupíš si redaktory, noviny, rozhlas i TV.

V důsledku uvedení tohoto principu v život dopadla listopadová revoluce tak, že z práce dnes žijí jen „neschopní“, tj. nemajetní a nespekulanti. Soudní a „státně správní přísnost“ je jen na malé! A názory nemajetných mohou tito vykládat tak do staré vrby. Pokud by pronikly do médií, komusi zaprodaní redaktoři je „vysvětlí a odhalí“ jako populizmus! Také všeobecná volba prezidenta a referenda k čemukoliv jsou nacházena jako naprosto špatná. Nově 1500 „vědců“ v dopise lidu odhalilo, že došli k názoru, že ve státě nutně potřebujeme kromě „nepřizpůsobivých“ jako pracovní sílu a multikulti obohacení muslimy z arabského světa! Byl jsem v roce 1970 u toho, jak se takoví „vědci“ získávají k podpisu, s jehož obsahem vlastně nesouhlasí. Když nejsi nejpokrokovějšího amerického myšlení, tak nebudeš zván na sympozia, tvoje práce neotisknou v prestižních časopisech, žádné granty, žádný postup! Tehdy kromě mne všichni podepsali, jako ti dnešní, kteří v dopise popsaná práva a multikulti plně nalezli v Saudské Arábii. Proto tam dopis přece nesměrovali.

V další části jsem se chtěl věnovat možnosti a cestám změny k lepšímu. Protože ke kontrole myšlenek používám 40 let „pavědeckých para metod“, které se následně ukázaly z 90% správné, použil jsem je i tentokrát. Překvapivě mi však přišlo: Ticho! Namluvil jsi toho již dost a teď je všechno připraveno k činu. Zachovej klid!

Tak jsem psaní článku zastavil a nechávám jej jen stálým čtenářům jako námět k přemýšlení o východiscích. A k vyjádření jejich názoru.
 

Josef Staněk

hodnocení: 4.2
hlasů: 13
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

76 komentářů

Přidat komentář
 1. Když jsem cca před 5 lety začal upozorňovat na nebývalou gradaci událostí s pravděpodobným brzkým dopadem na naše životy, ani zdaleka jsem nepředpokládal jaké zrychlení bude následovat.
  Pamatuji se na negativní reakce zejména z řad lidí zabývajících se údajně svým duchovním růstem. Sklízel jsem různé rady, abych toho nechal, protože se zabývám temnem, ba přímo nacházející události přivolávám a iniciuji, neboť na co myslíme, tím se stáváme atd. Přitom jsem na brzký příchod těchto událostí až do našich kuchyní a ložnic pouze upozorňoval aniž bych měl v úmyslu něco jiného než sebereflexi, zda ignorování denního všedního života a toho, co se okolo nás děje je známkou důchovního života a pokroku. Problém spočívá v lidské povaze a sklonu zavírat oči před šířícím se zlem. Vždyť k šíření a vzestupu zla stačí jen to, aby dobří lidé nic nedělali. Ptám se, je člověk který nic nedělá s narůstajícím zlem dobrý, nebo je pouze zbabělý, nebo alibista?
  A to ještě nepadla Libye, v Sýrii byl klid, na Ukrajině měli řádně zvoleného prezidenta….
  A dnes? Po 5 letech stojíme na pokraji zničení a to doslova. Nejedná se o nějaké potíže tisíce kilometrů daleko. Stojíme tváří v tvář pravděpodobně největší výzvě za posledních 600 let. Ještě stále jsme přesvědčeni, že jsme nad věcí? Že v naší bohorovnosti budeme z nadhledu pozorovat ty pinožící se lidské mravence s jejich podřadnými hmotnými starostmi?
  Podobně jako popisuje autor článku výzvu k zastavení komentování, reagoval „spící prorok“ Edgar Cayce na dotaz ohledně budoucnosti islámu. Bylo mu ukázáno, že o tom nemá mluvit, protože skrze islám dojde k vyvrcholení událostí, které popisuje v Zjevení Jan? A co bude dál? Tady se stejně jako autor odmlčím. Uvidí se, zda příchozí bušení na dveře některé ze spících probudilo.

  1. Pane Weissbach,
   vy máte opravdu velký přehled. Pravděpodobně sledujete i vynikající komentáře ruského analytika Pjakina. Každý týden komentuje aktuální situaci ve světě. Já podle jeho vyjádření bych celý tento příliv uprchlíků viděl jako součást širšího plánu, který nám zatím zůstává skryt, zatímco nic nedělající politici tento plán asi znají. Podle mého názoru jde o to zvednout lidi od počítačů a dát jim do ruky samopaly.

  2. Výborně popsáno. Stojíme na pokraji apokalypsy, a mnozí si říkají: „Všechno je tak, jak má být.“ Zajímavé, že toto nejčastěji říkají a byli k tomu vychováváni tzv. duchovně usilující.

 2. Pane Staňku, moje malá reakce před večerním cvičením. A to ihned k Vašemu prvnímu odstavci v článku a k myšlenkám v něm.

  Vy dobře víte, že každého jedince čeká v životě vyrovnávání karmických dluhů. Nelze tomu uniknout. A také víte, že se tak děje podle Vyššího zákona spravedlnosti, karmy, setby, kterou člověk sklízí a že člověk žádnou intenzitu „dávkování“ prožívání dobra či zla pro sebe sama, neovlivní. Určitě víte o osudové karmě, o zásobní karmě, o karmě, kterou právě vytváříme.

  Má-li člověk, Čech, Rus, Angličan, Chorvat…., prožít nějakou hrůznou událost za svého života, třeba v souvislosti i s příchod imigrantů, tak ji prožije a neví, proč se tak děje a zrovna jemu. V tom je celé „kouzlo“ karmy. A karma, a to Vy také víte, je tu zákonem, který rozhoduje o kvalitě života, o nemocích, i o božích mlýnech.

  Jediná ospravedlnitelná válka je válka obranná. Za sebe, ač jsem již důchodce. Mohu jít hlídat hranici, když to bude potřeba, mohu k tomu použít i zbraň. Bránit proti agresivnímu vpádu náš lid. Jste připraven také?

  A ještě Vás budu citovat :

  „Člověk nemůže jakoukoliv snahou cokoliv zrušit, pouze přeměnit, ovšem s následky. Je-li toto ovlivnění, tato přeměna existujícího v souladu s vůlí Tvůrce, jsou následky příjemné. Je-li v rozporu s vůlí, jsou následky nepříjemné, lidsky řečeno, přichází trest“.

  Jsou Vám tato Vaše slova známá?

  A ještě jeden můj smutný poznatek. Demokratická vláda nikde na světě není a nikdy ani nebyla.

  Venda

  1. „Vy dobře víte, že každého jedince čeká v životě vyrovnávání karmických dluhů. Nelze tomu uniknout. A také víte, že se tak děje podle Vyššího zákona spravedlnosti, karmy, setby, kterou člověk sklízí a že člověk žádnou intenzitu „dávkování“ prožívání dobra či zla pro sebe sama, neovlivní. Určitě víte o osudové karmě, o zásobní karmě, o karmě, kterou právě vytváříme.

   Má-li člověk, Čech, Rus, Angličan, Chorvat…., prožít nějakou hrůznou událost za svého života, třeba v souvislosti i s příchod imigrantů, tak ji prožije a neví, proč se tak děje a zrovna jemu. V tom je celé „kouzlo“ karmy. A karma, a to Vy také víte, je tu zákonem, který rozhoduje o kvalitě života, o nemocích, i o božích mlýnech.“

   Divam se na to stejne jako Vy Vendo .. a citim se tak klidnejsi.
   Mejte se :-)

 3. Weissbachu, buďte spravedlivý. Je přinejmenším zvláštní, že píšete (ZEVŠEOBECŇUJETE), že jste sklízel negativní reakce a nepříjemné rady zejména z řad lidí zabývajících se ÚDAJNĚ svým duchovním růstem. Duchovní cesta není u všech stejná, stejný je jenom cíl a konkrétní formy volené na té cestě se liší jde-li o muže či ženu.

  1. To není zevšeobecnění, ale fakt. Ale o to mi nejde, abych vyvolával pocity viny. Jde o sebereflexi. Není to jednorázový počin. Je to schodiště.

   1. Pocity viny jste nevyvolal, i když nemohu mluvit za všechny, ale pouze za sebe. Ono posuzování druhých je vždy ošemetné, protože nikdy o tom druhém nemáme všechny informace.
    K té sebereflexi – ano, tu je třeba uplatňovat vždy, všude a všemi směry. (není tím míněno, že Vy byste opomněl ji používat)

    Každý se vyvíjí a projevuje se to pak v tom, co dělá. Ten vývoj neprobíhá u všech stejně (formou ani rychlostí).
    Mnou byl důvod přiměřené kritiky Vaší činnosti shledán odchýlením od původního deklarovaného konceptu tvorby, na kterém se podílela i skupina žen.
    Ovšem to není výtka, každý si může kdykoliv vybrat takovou formu aktivit, která s ním rezonuje. Někdy to neznamená, že člověk vnímá skutečný život jinak, jen rezonuje s jinými formami projevu.

    Oba víme, pokud jsou volby v souladu s Vyšší vůlí, je to OK, pokud některé volby s Vyšší vůlí v souladu nejsou, tak je zesouladění nezbytné a sebereflexe všemi směry s potřebným výstupem je zcela namístě.

 4. K předchozímu vstupu – dnes, stejně jako dříve – je a bylo zřejmé, že člověk musí stát pevně na zemi a nelítat jen v oblacích.

 5. Co je nyní na řadě? Jak to zvládnout?
  To, co sem jde, je opravdu invaze. Je to zlé a zlé bude. Ale Vaše je má síla, Vaše je má láska, křídla andělská, zástupy andělů.
  A oni?
  Děti Alláhovy jsou zde, aby zkusily zničit, co se zničit dá. Vy to nejste, neboť meč křídel andělských je s Vámi.

  Kotvy, nástroj naděje, snad je a bude.

 6. „Tedy jasně deklarovat, že v renovovaném státě než životní úroveň bude důležitější pocit možnosti seberealizace každého včetně práva na práci.“
  Pane Staněk,
  o právu na práci jste psal již několikrát. Ale to už tady bylo a neosvědčilo se to. Jak chcete někoho, kdo má právo na práci přinutit, aby se zlepšoval, vzdělával, zvyšoval kvalifikaci. Jak ho chcete přinutit, aby vůbec pracoval?

 7. Pane Staňku, demokracii již nezachrání rehabilitace, ale resuscitace. Ačkoliv vidíme, co všechno se u nás děje v politice a ve veřejné správě, relativně k ostatnímu světu máme ještě nějaká rezidua demokracie. V mnohých aspektech jsme na tom lépe než západ. Každý si jistě všiml, jak se nás multikulturalisté a pátá kolona snaží přesvědčit, že na západ od nás jsou tzv. „vyspělé demokracie“. Co je však demokratického na tom, když většina lidí západních zemí chce pořádek a bezpečí, a politici dělají pravý opak? Současná invaze a plánovaná islamizace zničí veškeré zbytky demokracie a civilizovanosti. Pak nepomůže ani ten největší defibrilátor, budeme si muset projít peklem fašistické totality. Uvědomují si vůbec lidé, že islamisté zničí úplně všechno, co jsme zde vytvořili včetně energetických ochranných polí, která zde máme?

  1. Jak silná energetická ochranná pole vnímáte v Evropě? Tuším, že jste se zmínil, že největší jsou v Jižní Americe. Jak to na Zemi s těmito poli vypadá?

 8. Pane Staňku, díky za dobrý a podnětný článek. Navíc nadmíru aktuální.

  S velkými myšlenkami je to tak: každá byla při zavadění do praxe pokřivená, česky zkurvená. Ať už jde ze starší historie o učení Ježíše Krista (příklad z mnoha dalších), nebo z mladší historie o socializmus (příklad z mnoha dalších). Proč tomu tak bylo? Protože ji zaváděli do praxe lidé se všemi svými nedostatky a slabostmi (sobectví, touha po moci, po vládnutí, osobních výhodách atd. atd.). Podívejte se na politiky – o co jim jde? Myslíte, že o blaho společnosti, o blaho lidu? Jde jim jenom o koryta, aby se udrželi v dobře placených postech. Pro voliče však sehrávají divadlo, jak pro ně dýchají a žijí. Když byl kdysi Vladimír Mlynář jmenován ministrem Tošovského vlády, tak najednou zahořel láskou k Cikánům a lidskými právům, jakmile však přestal být ministrem (a nyní pracuje pro Kellnerovu PPF), tak v tu ránu skončila jeho láska k Cikánům a lidským právům – už se neproducíruje pro sdělovací prostředky v cikánských getech, nekritizuje porušování lidských práv etc.

  Tam kde se pan Staněk zastavil, já říkám: OSVÍCENÁ DIKTATURA. Než mne začnete kamenovat tak vězte, že si dobře uvědomuji všechna úskalí osvícené diktatury, nicméně ji považuji za DOČASNĚ nejlepší východisko/cestu ze současného politického i jiného bahna. Někdy je to jako s poslední volbou českého prezidenta, tj. jediným východiskem je volba MENŚÍHO zla (pravda, někteří známí nešli k volbám vůbec, ale to nepovažuji za řešení).

  1. Souhlasím s Udem, alespoň nadějí je osvícená diktatura. Kde ale najít osvíceného diktátora mezi naprosto zkorumpovanými politiky? Pochopí jeho alespoň správným směrem nasměrovanou snahu „lid z údolí prázdných konzumních makovic“? Vždyť ti z tohoto webu, bez ohledu na rozdílnost názorů, jsou lidé alespoň usilující. Tj. s dobrou vůlí. Pro ostatní jsou to ale blázni!

   1. Pane Staňku, oni by se našli*. Problém vidím v mechanizmu jejich instalace. Z hlediska Evropy je navíc bariéra EU.

    *Osobně bych jej viděl např. v současném maďarském premiérovi Viktorovi Orbánovi. Pro zdejší hlídkující trolly ihned prohlašuji – ano, současné Maďarsko má demokratické zřízení + Viktor Orbán je demokraticky jmenovaný premiér (na základě demokratických voleb).

   2. Ještě bych podotknul: (ačkoliv nejsem specialistou na Blízký Východ) určité prvky osvícené diktatury již lze najít u některých emírů – emirátů, kde jejich původní obyvatelstvo žije málem jako v komunizmu.

   3. To je tedy postřeh, doufám, že to má být ironie !

    Oni se tam mají fakt jako v komunismu. To má být znakem osvícení, jejich nějakého šejka? Stát vytěží barel ropy za = x peněz. V tom má velkou „vatu“ = y, ze které si bere vedení státu, dá policii, armádě, lidem ze své země /!!!/ na zdravotnictví, školství, dopravu, infrastrukturu. Pak je v tom i částka = z, ze které platí /almužnou/ otroky z Pakistánu, Indie….. . No a ti těží tu ropu, uklízí,budují silnice, staví domy…. .
    Inu osvícenost. Když na to máš, můžeš být i takto osvícený! /tykám tomu šejkovi /

    Až tomuto emirátu dojde ropa, a že to nejde donekonečna, pak se ukáže.

   4. Milý Aleši, zklidni hormon, zbytečně se čílíš. Náš milý emír by se mohl zachovat jako Saudi (Saudská Arábie) a hrabat jenom pod sebe. O příjmy z ropy (přírodního bohatství obecně) se tedy nedělit s občany -vlastně s nikým. On to ale dělá. Samozřejmě to není běžný postup diktátorů bez adjektiva osvícený. Někteří diktátoři bez ropy můžou pro blaho svých poddaných využít jiné zdroje nebo situace (dovednosti svých občanů například, nebo třeba jenom držet svou zemi v neutralitě, což je také k prospěchu občanů). Nic není černobílé, ani naši ne/osvícení diktátoři.

 9. Jinak řečeno – národy a státy jsou zvyklé na „malý dvůr a velký bič“, aby se alespoň nějakým způsobem udržela kázeň. Jenže kde najít dostatečně dobrého osvíceného diktátora? Zatím žádného nevidím, který by zvládl i pátou kolonu, aniž by ho nepřeválcovala. Demokraticky ovšem.
  Možná s tím souvisí:
  definice hlouposti – vědět pravdu, vidět pravdu, ale stále věřit lžím.
  A pak – „blázen“ může pouze zamíchat hloupostí a jeho řádem, jen Avatar může skutečně něco změnit.

  1. Když nebude osvícený diktátor, tak se stejně spokojíme i s neosvíceným diktátorem, hlavně, že slíbí, že nás zbaví utečenců..

   1. Pane Anonyme: Treba si položiť jednu jednoduchú otázku: – Kto nám sem tých „utečencov“ vozí? Keď som pozeral spravodajstvo, tak som videl veľké prepravné lode, často s kanónmi vpredu, (iba vlajku príslušnosti neukázali), ale môžeme sa domnievať, že je to USA. Tie sa plavia okolo Afrického pobrežia a keď tí „utečenci na pobreží“ tie lode uvidia, tak sa na gumových člnoch odrazia od pobrežia a po pár metroch ich tie lode nalodia a zdarma odvezú do Európy ako „emigrantov“ a tu ich vysadia. Otázka: Prečo si ich neodvezú do USA? Kto tie lode financuje?

   2. Spíš kdo nám sem ty utečence vozí bych se ptal PROČ nám sem ty utečence vozí. Nahoře jsem odpovídal weissbachovi a zopakuji to:
    Já bych celý tento příliv uprchlíků viděl jako součást širšího plánu, který nám zatím zůstává skryt, zatímco nic nedělající politici tento plán asi znají.
    Celou dobu si nad tím lámu hlavu, proč všichni politici nejen evropští, ale i světoví se v jeden okamžik „udeřili do hlavičky“. Je to prostě nějaká masáž veřejnosti, příprava na něco již dávno připraveného.

   3. Vysvětlím to takto.

    Chytnete bacil, onemocníte. Před tím, než zalezete do postele a začnete brát léky, nakazíte další tři lidi a ti nakazí osm a pak dvacet a do určité míry se to rozšíří. Nastává léčení a postupně se situace normalizuje, nevznikne epidemie.

    Stále však na tuto nemoc je někdo nemocný. To je takový přirozený proces.

    A stále někdo někam emigruje. Sám, s rodinou.

    Teď však nastává, nastala /neumím posoudit / epidemie. Přeneseno na nemoc. Těch bacilů je stále více a více, někdo je do prostředí zřejmě uměle dodává. A jak s běženci. Bude jich přibývat? Pochopitelně, jestliže jich je ve sběrných táborech v Turecku na 4 miliony. A tak se objasňuje zčásti otázka, kde se ta epidemie vzala.

    Odpovědí tu padlo již mnoho. Račme si vybrat. Jestliže přichází nemoc, nelze odstraňovat jen její následky, ale zjistit kde je příčina a tu zničit, eliminovat, jak chcete…. .

    Václav Žáček

 10. Staněk píše: „Demokracie je v současné úrovni vývoje lidstva nejlepší způsob správy státu…“. Dovolím si oponovať a poopraviť asi takto: „Demokracie je falošná fikcia (ako pekný obrázok) správy štátu, ktorý slúži iba k zamaskovaniu totalitných zámerov najhorších ľudí v spoločnosti. Dôkazom je fakt, že skutočná „demokracia“ (vláda ľudu) nikde a nikdy v praxi nejestvovala. Je tomu ako pri hre v šachy, kde vidíme iba nastrčené a pasívne figúrky, ale zámer a charakter hráča nevidíme.
  To už taký „diktátor“ Putin, akého nám predstavujú média, je omnoho lepší, lebo sa za nikoho neskrýva a nebojí sa niesť svoju osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia…

  1. ad: „Demokracie je falošná fikcia (ako pekný obrázok) správy štátu, ktorý slúži iba k zamaskovaniu totalitných zámerov najhorších ľudí v spoločnosti.

   __________ a netřeba žádných dalších slov.

  2. Vy Degone umíte – neumíte hrát šachy? To přirovnání pajdá na obě nohy.

   Soupeř na šachovnici proti Vám může být v podstatě lidská zrůda, ale šach má svá pravidla a pokud na Vás „nastrojí“ léčku, třeba obětováním figury, dočasnou ztrátu pozice ve středu šachovnice, aby pak získal v šestém tahu výhodu a porazil Vás, tak to není jeho chyba. Nastrčené a pasivní figurky??? V šachu jde o výhru, to je záměr hry. Charakter hráče opravdu nerozhoduje.

  1. Nebuďte naivní, ti „procitnuvší“ jsou agenti, kteří se snaží zachránit před hněvem lidu ve volbách. Od počátku bylo vše jasné! Komu ne, ten má velmi zpožděné „zapalování“. To u politiků není očekávatelné.

  1. Tak na jedné straně je příčina, na druhé straně je její následek.

   Tím následkem je útěk lidí. Někteří prchají před válkou, před vraždami jsou jiného náboženství, někdo jim bombarduje domy, rozbíjí sídla a infrastrukturu. Druhý prchá kvůli nedostatku potravin, je tam suchu, nemá se tam dobře.

   Někdo navrhuje rehabilitovat demokracii. Někdo osvíceného diktátora.

   Já navrhuji eliminovat příčinu. I když následkem je třeba pět milionů potencionálních uprchlíků, kteří by sem možná rádi šli, někteří jsou již na cestě.

   2/3 území Sýrie jsou v rukou tzv.Islámského státu. Je to stát? Je členem OSN? Je uznán světovým společenstvím? Má hranice? Ústavu? Zákonodárné shromáždění? Vládu ? Prezidenta? Krále? Vrchního šejka? Má svoji strukturu, hospodářství, školství, zdravotnictví, občany……?

   Podle mne to není stát. Podle mne je to stále rostoucí a vyzbrojená skupina lidí /tisíce/, vyzbrojená Saudy, Turky, Američany /potažmo Západem/ a snaží se o rozbití něčeho, v zájmu někoho…. ?

   Prý armádu tohoto IS turecké letectvo bombarduje, prý je bombardují i Američané, i Australané a prý jim i shazují výzbroj ?? Budete-li chtít někoho zničit a nebo značně znesnadnit život v zájmu ovládání, tak ho infikujete /něčím/ a infekci podporujete.

   Světové pokrytectví je v tom, že příčinu – IS – teď nikdo nechce zničit. Jen ústy, blablabla.

   Příčina byla i v Lybii, v Tunisku, v Iráku, v Afghánistánu…. . Infekce rostla a je z toho infikovaný tzv.stát IS. Lze ji spojenými silami zničit? Lze tento stát, jeho vojska zničit. Ze satelitů lze vidět jejich pohyby, lokalizaci. Ale co sta tisíce lidí, kteří jsou jejich tzv.živými štíty? Zničit – nezničit. Vyzvat je nějak k útěku – přijmout – nepřijmout?

   Faktem je, že na těle planety je hnisající vřed. Co s tím?

   Václav Žáček /Venda/

   1. Vendo,
    to všechno jenom citujete fakta. Má otázka byla myšlena tak, proč se najednou statisíce lidí vydaly do Evropy. Proč je sem někdo posílá a proč to politici podporují za obrovské podpory médií. To bylo to moje PROČ?

   2. Á, skočil sem Váš příspěvek.
    Vy jste se zeptal, nebo napsal u mého vysvětlení :
    Pro Vendu:
    to jste moc nevysvětlil……

    Proč? Jako Vaši otázku tam nevidím……jen konstatování. I ty dva odkazy ale vysvětlují PROČ?

    Představte si situaci, že ze Sýrie utíká směrem Evropa – protože, tam se máme dobře – třeba milion lidí.
    A utíkají směrem k tureckým hranicím. Turci je „odchytí“ a umístí do sběrných táborů – údajně tam těchto lidí je na 4 miliony. U koho se ukáže, že je solventní, je puštěn dál. A teď to proč. Protože tam, odkud prchají se již nedá žít. Protože bombardování pozic vojsk IS /ISIL/ se více dotýká domovů obyčejných lidí. Protože v území pod kontrolou tzv. IS /ISIL/ není perspektiva normálního života. Protože někdo, již jsem to vypsal, považuje tyto davy lidí /nyní se přiznávají statisíce, ale budou to miliony / za bacil, za infikování společnosti, na kterou se tak tlačí, vyvíjí nátlak. A to na EU, a to v souvislosti s tím, že nechce válčit / v zastoupení / s Ruskem. Už to chápete?
    Venda

 11. Co chce pan Staněk rehabilitovat? Jakou demokracii?

  Také jste si všiml, že sem diskutovat nechodíte? Otázky na Vás jsou zbytečné.

  Jeden pokus. A jestlipak jste, pane Staňku někdy chtěl opravdu něco změnit ? Kandidoval jste v komunálních volbách? V krajských? Do senátu, do poslanecké sněmovny? Jste členem nějaké politické strany, která je součástí ústavního pořádku, tedy nositelem demokracie? Jste alespoň členem nějakého výboru či komise zastupitelstva ve vaší obci, v obvodě? Vytváříte nějakou novou politickou stranu a nebo začnete organizovat otevřený boj proti moci? Co chcete dělat proti USA – emigrovat do Ruska a tam nabídnout svoje zkušenosti? Nebo do Číny? Napsal jste někdy svému poslanci, senátorovi, prezidentovi, předsedovi vlády, prezidentovi EU, prezidentovi USA, vrchnímu veliteli NATO? nebo Vám stačí zdejší Vaše alibistické řeči?

  Jste důchodce, určitě jste si ho zasloužil. Jestli jste zdravý, dokázal byste sloužit k ochraně našich hranic – hlídat třeba kus státní hranice se zbraní v ruce – třeba jen v kulometném hnízdě?

  ODPOVĚZTE, prosím. Neskrývejte se za Vaše rádoby moudra.

  1. Vždy jsem byl aktivní a nebudu vám pane JAP líčit, jak. Jste takový naiva, nebo jen provokujete ve smyslu „psaní dopisů, zakládání stran, sametových, lidových a barevných revolucí a Majdanů“? Vy si opravdu myslíte, že strany nebo poslanci něco rozhodují? To by to dopadlo s vládnoucími Marky Bendy, poslankyněmi Kočími, senátory Štětináči a pod!

  2. A Vy si myslíte, že když sem napíšete nějaké zhodnocení, požadavek na rehabilitaci demokracie, že tím něco změníte?

   Napsal jste mi – „„psaní dopisů, zakládání stran, sametových, lidových a barevných revolucí a Majdanů““ – přečtěte si to a přečtěte si, co jsem Vám napsal já. Takhle se chová manipulátor.
   Nepsal jsem nic o zakládání stran, ale strany, kde byste mohl realizovat Vaše nápady a prosadit změnu. Nepsal jsem nic o sametových, lidových a barevných revolucích, jen o tom, jak chcete realizovat prosazení svých myšlenek, zda otevřeným bojem? Ale na kandidaturu do zastupitelských sborů jste nenapsal nic, nereagoval. Kde je Vaše angažovanost? Tento článek snad ?
   Jste pyšný, že jste něco začátkem sedmdesátých let nepodepsal. Co jste tím dokázal změnit?
   Phe, nula, nic.

   Ticho! Namluvil jsi toho již dost a teď je všechno připraveno k činu. Zachovej klid! A Vy lidé čtěte moje myšlenky.

   1. Milý J.A.P. , musím se zastat p. Staňka. Vůbec nepochybuji, že je v rámci svých možností aktivní, akorát o tom nepotřebuje křičet do světa a neustále někoho verbálně přesvědčovat. Jenom omezený exhibicionistický hlupák se předvádí na veřejnosti a vyžaduje od ní za to uznání. Mírněte se proto laskavě ve svých soudech, ať vás k němu nezařadí.

    PS Mne ten váš nick asociuje režiséra Jana Antonína Pitínského, jinak vzorového psychopata – doufám, že je to jenom zlá náhoda.

   2. Dotaz je dotaz, pane Udo. Však kdokoliv, kdo je tázán, nemusí přece odpovídat. U pana Staňka je to nakonec i pravidlo.
    Kam mne kdo zařadí? Je mi to jedno. Neurážím, píši slušně. A že mohou být mé otázky nepříjemné, že jdou, pochopitelně z mého pohledu, k meritu věci, k objasnění, je pro mne zřejmé. Pokud Vám není něco jasné a chcete to dovysvětlit, klidně se mne zeptejte. Rád posloužím v rámci svých možností.

    Uvědomte si prosím, že pan Staněk nejen svým příspěvkem hodnotí a do jisté míry vnucuje lidem svůj pohled, ale také nabádá ke krokům / i kdyby to bylo jen mezi řádky /. Proto byly tu ty mé dotazy, zda se již v minulosti pokusil o nějakou změnu – např.tou kandidaturou do zastupitelské demokracie?! Jestli ji Vy či on neuznáváte, pokuste se změnit Ústavu ČR.

    J.A.P. – ano, mám pro tento nick své důvody. Třeba Jan Antonín Pacák a nebo japný – nejapný. Dalo by se toho vymyslet a vybrat více.

   3. Panu JAP. Nejzábavnější jsou etické ciráty anonymů.

 12. Budu citovat z Vaší knihy „Otevření duchovního oka“, druhé přepracované a rozšířené vydání, duben 2001, Agape Brno, strana 18 :

  „Člověk nemůže jakoukoliv snahou cokoliv zrušit, pouze přeměnit, ovšem s následky. Je-li toto ovlivnění, tato přeměna existujícího v souladu s vůlí Tvůrce, jsou následky příjemné. Je-li v rozporu s vůlí, jsou následky nepříjemné, lidsky řečeno, přichází trest“.

  Jsou Vám tato Vaše slova známá?

  A můžete mi prosím říci, jak a v čem tato slova korespondují s Vaším článkem ?

  Za případnou odpověď děkuji.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Ve všem! S tím, že dělat něco je třeba včas, než se boží mlýny dají do pohybu. Pak semelou i naivy, v politice nazývané „užiteční idioti“. Za to, že včas nepochopili, ale až bylo pozdě. A už je pozdě. Vyhnou se ovšem jakoby „zázrakem“ těm, kteří včas a účinně v rámci svých možností prohlédli a konali. Ti se bát nemusí, božská spravedlnost je z lidského hlediska dokonalá.

 13. Demokracia je ,,teror väčšiny“. Ale túto väčšimu zákonite NIEKTO riadi ,,prvý tajomník, druhý tajomník, pokladník a náhodne okoloidúci súdruh.

  To nie je anonymný Klub Pickwikovcov. A z demokracie sa zrazu stáva ten váš vysnívaný DIKTÁTOR, len sa dobre masakuje ,,křovím“ a ani ho niekedy nie je vidieť.

  To ON leningradský pačtajlon poťahuje všetkými nitkami a rozohráva HRU…

  Lenže tento Hlavný rozohrávač tiež musí mať svoj rozum, svoju taktiku a stratégiu, ako odstraňvať prípadných odporcov. Keď už ide všetko ,,ako po masle“
  je nutné použiť aj klascký spôsob kresťanského spolunažívania- likvidáciu…

  Kto oponuje, ten škodí a škodcov treba , že ano, likvidírovať…

  Ach jaj, to bola zase téma…

   1. Blaničtí rytíři – z wikipedie – obsah pověsti: Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

    Týká se tato pověst i bratrů Slováků? V 15.století, zrovna jako dnes, jsme s nimi neměli mnoho společného, co?

 14. J.A.P. píše:

  ….Týká se tato pověst i bratrů Slováků?

  Nie, my nemáme rytierov, niekde zakopaných. Možno v povesti o Sitne, sa niečo hýbe, ale nám pomôžu Tí ONÍ, no trapajzlíci, šmolovia, bohorodička Anička z Dúbravky, , anjeli smrti a iné nadoprirodzené hovadá, ktorých si modlením udržujeme v dobrej ,,kondícii“ , aby boli vždy pripravení.

  Nie je vedecky dokázané, či by nám pomohli v núdzi, alebo by pomohli nepriatelovi ako ,,piata kolóna“…

  Však sú to len ,,vymyslení debili“ a na nich by som nevsadil ani mikrocent…

 15. Určitě není od věci mít do budoucna doma ve sklepě místo harampádí a krámů jakousi malou „konzervu“ potravin na několik měsíců pro případ nouze. Jako je čočka, rýže, těstoviny, nádobu vody a kempový vařič.
  Nedávno se o tom shodli moji kolegové a kolegyně v zaměstnání při obědě, kde začali vypočítávat nutnou gramáž potravin nezbytné k přežití na 1 den lidského života pro případ, že dojde k otevřené válce. Lehká zbraň v podobě taseru nebo pepřového spreje pro základní ochranu svého soukromí vzhledem k dnešní situaci prý také nebude k zahození. Pořizovací částka jim nevyšla kupodivu nijak vysoká.

  Je možné, že pan Staněk začal pro jistotu „sýčkovat“ již 20-30 let dopředu. Dnes je třeba, aby si každý člověk podle svého vnímání zhodnotil svoji situaci o světě podle svých priorit.

 16. Milý Davide, opravdu mě fascinuje optimizmus a logika vašich kolegů „pro případ, že dojde k otevřené válce“. Zásoby potravin vám můžou vydržet třeba i několik měsíců, můžete přečkat někde v úkrytu jadernou apokalypsu, ale co potom? Jednou budete muset opustit úkryt…Povrch Země a vodní zdroje budou zamořený radioaktivitou, počasí bude výrazně narušeno (stejně jako po dopadu asteroidu před 65 mil. lety, což vedlo k vyhynutí většiny fauny vč. tehdejších dinosaurů), doprava nebude existovat (kdy by se sehnali třeba pohonné hmoty) stejně jako zásoby, bude hlad, budou se šířit epidemie všeho druhu atd. atd. Jak napsal klasik – živí budou závidět mrtvým. Akorát krysy jako druh mají prý schopnost přežit i následky jaderné války.

 17. udo, píšeš :

  .. Akorát krysy jako druh mají prý schopnost přežit i následky jaderné války.

  Ale netrafil si hlavičku po klinci, alebo nejak obdobne, pretože si zabudol na škorpióna . Toť živočích, ktorý vraj vydrží skoro takú radiaciu , ako Hospodin v 
  rozpuku svojich stvoritelských síl.

  Vieš na čo myslím, naprv Zemeplacka, potom blana nad Zemeplackou a potom tie svietiece Oné , nalepené na tej blane. Teraz nemyslým na tú panenskú, ale naozaj…

  1. Milý GN, máš recht, zabudol som na škorpióna. To by nebyla ještě taková tragédie, ale musím se ti přiznat, že jsem navíc úplně zapoměl také na zdejšího Davida a jeho kolegy, již hromadící zásoby na jejich „otevřenou válku“.

   Takže zde je opravený seznam:
   1) krysy
   2) škorpióni
   3) zdejší David s kolegy hromadícími zásoby na „otevřenou válku“ (blíže viz mou diskusi s Davidem).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference