mapa stránek || vyhledávání

Reiki

Instinktivní přikládání rukou na nemocné místo s cílem poskytnout útěchu a úlevu od bolesti, je známé v lidské i zvířecí říši. Pokud ucítíme bolest, instinktivně na tuto oblast přiložíme ruce. Matka pokládá svou ruku na čelo nemocného dítěte, stejně jako matka zvířete olizuje svá nemocná mláďata. Z tohoto jednoduchého aktu pochází veškeré léčebné techniky přikládání rukou.

reikiKaždá živá bytost obsahuje a vyzařuje teplo a energii. Tato energie je sama životní síla, která vytváří tělo a určuje zdravotní stav člověka, je zdrojem života samého. Je to energie čisté radosti, jednoty se vším stvořením a spjatostí s Bohem, zdrojem. Je starší než jakékoli náboženství či filozofie. Pokud opustí tato energie živý organismus, odejde z něj i život. Tuto energii například Indové nazývají „prána“, v islámských zemích „barraka“, Číně „čchi“, a Japonsku „ki“ – odtud je odvozeno slovo reiki.

To, co reiki odlišuje od ostatních léčebných metod založených na přikládání rukou je zasvěcení. Při zasvěcení mistrem reiki se adeptovi pročistí a rozšíří energetické dráhy. Student tak přijímá větší množství životní energie a napojuje se na její zdroj (ať už jej nazveme Bůh, Vesmír, Zdroj energie…), vědomějším a účinnějším způsobem.

Od okamžiku prvního zasvěcení se příjemce stává vodičem této energie a tím i léčitelem. A to nejen léčitelem druhých, ale v první řadě uzdravuje sebe sama. Kdykoliv dotyčný položí ruce na sebe či druhé, začne reiki automaticky proudit.

Dalším specifikem reiki je, že proces léčení samotného léčitele nevyčerpává, ani nehrozí riziko, že by na sebe přejal nemoci druhých, je to díky tomu, že nepředává léčeným svou vlastní energii, nýbrž je pouhým kanálem reiki. Naopak protože reiki proudí skrze něj, působí blahodárně i na jeho samotného při léčení druhých.
 

Stupně reiki

Reiki zasvěcení má u nás čtyři stupně (původní systém byl šestistupňový a dodnes jej v japonsku někteří mistři dodržují). První stupeň spouští léčebný proces u iniciovaného na fyzické úrovni. Jeho tělesný zdravotní stav se v průběhu několika následujících měsíců zlepší. Člověk se stává praktikem reiki a ačkoliv je tento stupeň určen v první řadě pro sebeléčení, lze léčit i jinou osobu, avšak pouze přímým léčením – přikládáním rukou. Do těla vstupuje větší množství energie a čakry i aura se pročišťují. Přizpůsobení se zasvěcení do tohoto stupně trvá čtyři týdny až dva měsíce. V tomto období se může reiki spouštět samovolně i ve chvílích, kdy člověk nemá v úmyslu někoho léčit. S každým dalším zasvěcením se potom několikanásobně zvýší množství energie, kterou je člověk schopen vést.

reikiDruhý stupeň působí již na hlubší karmickou, psychickou a duševní úroveň iniciovaného. Po tomto zasvěcení mohou vyplynout napovrch staré potlačené emoce, či negativní modely myšlení aby mohly být lépe zpracovány a vyléčeny. Tento proces ačkoliv není vždy příjemný, je nezbytný jak k osobnímu růstu, tak pro celkové uzdravení. Tento stupeň zasvěcení je již daleko účinější než první a dává studentovi možnost léčit i na dálku. Iniciovaný se seznamuje s prvními symboly reiki a učí se s nimi vědomě pracovat. Tyto symboly jsou v auře reiki-léčitele již při prvním zasvěcení a aniž by si toho musel být vědom vystupují z jeho rukou při léčení. Při reiki druhého stupně se léčitel učí vědomě usměrňovat jejich energii.

Při zasvěcení třetího stupně se již pracuje s duchovní energií a člověka, který ji přijímá, tato energie léčí i po duchovní stránce. Při léčení pociťuje iniciovaný další zvýšení schopnosti léčení i přenosu energie.

Čtvrtý stupeň je již stupeň učitelský, kdy student získává schopnost sám zasvěcovat do reiki další studenty.
 

Závěrem

Země Energie reiki léčí celého člověka. Lidé, zvířata i rostliny jsou více než jen fyzické bytosti. Kromě fyzického těla, vnímatelného zrakem i hmatem máme ještě další tři neviditelná energetická těla, určující stav fyzického těla. Na rozdíl od lékařské vědy léčí reiki na všech čtyřech úrovních a je tedy ve svých výsledcích daleko ucelenější. Reiki pomáhá vyléčit nejen bolest, ale také její zdroj. To platí obzvláště u závažnějších onemocnění. Zdroj většiny fyzického onemocnění mívá většinou nefyzické kořeny v hluboce zakořeněných negativních modelech myšlení, emočních traumatech, či duchovní beznaději.

Pravidla reiki:

Jen pro dnešek vzdám díky, za svá četná požehnání. Jen pro dnešek si nebudu dělat starosti. Jen pro dnešek se nebudu hněvat. Jen pro dnešek budu vykonávat svoji práci svědomitě. Jen pro dnešek budu laskavý ke svému sousedovi a ke všemu živému.
 

Zpracováno podle knihy D. Steinové „Průvodce Reiki“
 

Martina Kuklišová
http://slunovrat.gnosis.cz/
 

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference