mapa stránek || vyhledávání

Reinkarnácia, démonológia a ľudstvo

Ak by sme chceli charakterizovať terajší svet, tak by sme ho najskôr označili za svet plný očakávania – dobrého, ale aj zlého. Dobrého preto, lebo pozorujeme úžasný rozvoj ľudského ducha a zlého preto, lebo pozorujeme, ako tento ľudský duch pracuje nie ku prospechu ľudstva, ale naopak – skôr k jeho skaze. Veda a všetky ľudské vynálezy sa najskôr využívajú vo vojenskej technike na ničenie a skazu, alebo, ako prostriedok nadvlády mocných nad tými bezbrannými.

Ako je to možné, že ľudský intelekt pracuje proti vlastnej skaze? Veď niečo podobné v prírode nepozorujeme, aby duch jedného živočíšneho druhu ničil svoj vlastný druh. Možno pozorovať súperenie na zachovanie vlastného druhu, ale nie plánovitú kalkuláciu na jej redukciu, ako sa s tým stretávame v plánoch našej svetovej mocenskej elity, ktorá si uzurpovala všetky prostriedky civilizácie, aby mohla nerušene realizovať svoje mocenské plány.

Svet a ľudská civilizácia je v takom stave, kedy možno očakávať každý nepriaznivý vývoj. Táto skutočnosť sa premieta aj do ľudskej psychiky a vzrastu duševných porúch a anomálií. Množia sa vraždy, samovraždy a násilia každého druhu. Takmer denne sa stretávame s prípadmi, kedy rodič vyvraždí celú svoju rodinu a napokon zabije aj seba. Toto sa nikde v prírode nevyskytuje! Ak hovoríme, že príroda sa riadi svojimi zákonmi prírody, ktoré sú odvodené z Božej vôle, podľa akého zákona žije a koná takýto človek?

Je isté, že aj takéto konanie musí mať svoje príčiny, lebo zákon kauzality (príčiny a následku) platí pre všetkých a všetko. Na tento zákon sa odvolávajú aj tí, ktorí veria v reinkarnáciu (lat. re + carnis – doslova znamená „byť znova z mäsa“), ktorí svoju vieru odvodzujú z karmy (osudovosti).

Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší. Toto učenie pochádza z Indických náboženských tradícií a udomácňuje sa aj v našich západných predstavách. Hoci je toto učenie tak ľahko pochopiteľné a jednoduchým spôsobom vysvetľuje Božiu spravodlivosť, predsa nevysvetľuje, prečo človek koná proti vlastnej vôli a vlastnému životnému záujmu? Pre psychológa je takéto vysvetlenie veľmi nepravdepodobné a skôr hľadá odpoveď v bludisku ľudskej psychiky a možno aj v schizofrénii, čo je rozdvojenie osobnosti, podľa známeho čínskeho princípu JIN a JANG.

Ale je tu aj jedno zaujímavé vysvetlenie, ktoré sa týka ako reinkarnácie, tak aj démonológie, ktoré sa pokúsim bližšie vysvetliť.

Na ďalekom východe (Čína, Japonsko, a iné) jestvuje od pradávna viera v démonov, ktorí majú moc ľuďom škodiť, ak im ľudia (najmä potomci rodu) neprinášajú obete, ktoré si títo na druhom svete vyžadujú. Je to potrava, ale aj veci každodenného použitia, lebo démoni sa určitým spôsobom podieľajú na osude živých a sú od nich teda závislí. Démoni sú duše zomrelých, ktorí nenašli pokoj v Božskom Svetle a teda nemôžu od Pána Nebies čerpať svoju životnú energiu „čchi“. Pán Nebies má svoju životnú silu „Te“, ale dáva ju iba tým svetelným bytostiam, ktoré žijú a konajú v súlade s jeho vôľou „Tao“. Démoni obývajú nižšie oblasti, ktoré sa nazývajú „ákaša“ a moderne „morfické pole“. To je duchovná ríša mŕtvych, ktorá je prístupná každému duchovi (aj duchovi žijúceho človeka v tele). Je tam presný holografický záznam života každého človeka, ktorý je možno si „prehrať“ a tým vlastne akoby oživiť toho človeka, aj keď žil pred mnohými rokmi, aj keď sa vo svete na neho už zabudlo. Ak sa tieto spomienky vynoria u žijúceho človeka, vníma ich ako svoj predošlý život a z toho potom vyplýva tá viera v reinkarnáciu. Lebo tú rekapituláciu ákašického záznamu iných ľudí vníma človek ako svoj vlastný život. Ľudská duša má schopnosť vžiť sa do každej životnej situácie, dokonca aj zvieraťa, čo sa využíva v hypnotických produkciách, keď hypnotizér uspanej osobe vsugeruje, že je pes a ten sa potom správa ako pes (šteká a túli sa pánovi k nohám).

Ale nie všetci ľudia sú takíto citlivci, ktorí tak ľahko podliehajú sugesciám hypnotizérov. Ale jestvuje mnoho takých senzibilov, ktorí ľahko podliehajú cudzím vplyvom a dokonca aj vplyvu počasia (meteosenzibili). Takýchto ľudí sa ľahko zmocňujú aj uvedené duchovné bytosti (démoni), ktorí takéhoto človeka akoby obsadia a vnucujú mu svoju vôľu. Všeobecne sa to označuje ako duchovná posadnutosť a v náboženských kruhoch sa potom na ich vyháňanie využíva exorcizmus (vyháňanie diabla). V Biblii sa takéto postupy často popisujú a pripisujú sa aj Ježišovi, ktorý z človeka vyhnal množstvo démonov a tie sa potom usadili v stáde svíň, ktoré však tento šok neuniesli a tak sa vraj vrhli do mora a radšej sa utopili. Tu je zaujímavá úvaha, ako týchto démonov znášal človek, keď ich v sebe nezniesli ani svine a radšej sa utopili?

Poznám mnoho prípadov takýchto posadnutí človeka duchovných bytostí, ktorí to pociťovali ako energetické vysávanie, boli stále vyčerpaní, bez elánu a chuti do života, ktorí radšej spáchali samovraždu, lebo dúfali, že sa toho aspoň po smrti zbavia.

Tu sa ponúka otázka, či sa takéto posadnutia nevyskytujú vo svete aj vo väčšom rozsahu a či ľudia nekonajú zlo aj pod vplyvom týchto démonických bytostí? Takíto ľudia by neboli vlastne morálne zodpovední za svoje zločiny, lebo sú vlastne obeťami svojho posadnutia. Stáva sa, že človek a dokonca aj žiak postrieľa svojich spolužiakov a blízkych ľudí bez toho, aby vedel prečo a vyhovára sa na vnuknutie, ktorému nedokázal odolať. Ak by ľudstvu skutočne hrozila dajaká kozmická, alebo prírodná katastrofa, tak by bolo iba logické, že duchovné bytosti ákaši, ktoré doteraz boli pokojné, teraz konajú na ľudstvo nájazdy, lebo vedia, že sa im čas kráti a potrebujú si za každú cenu doplniť svoje zásoby energie?!? Možno to je na príčine tej úžasnej „duchovnej transformácie“, ktorú mnohí vo svete pozorujú! Môže to byť invázia démonov na ľudstvo, za účelom získania posledných zbytkov životnej energie na zemi? Niečo na spôsob invázie kobyliek, ktoré sa v určitých obdobiach nečakane zjavujú a opäť miznú?

Je isté, že sa niečo vo svete deje a my nevieme čo a prečo. Ale svoju príčinu to určite má!
 

Leonard Degon, 16.6.2011

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference