mapa stránek || vyhledávání

Rozpolcení Ukrajiny je důsledkem rozpolcení Evropy

mapa-evropa-ukrajina-rusko

Lidstvo na zemi se pomalu posunuje do stavu vypuknutí civilizační krize, protože kvůli své nadspotřebě zdrojů planety docházejí těžební rezervy. Taková situace za stavu, kdy se mezinárodní politika řídí zákonem džungle, tj. vlády a přežití silnějšího, zákonitě nastoluje ve světě atmosféru, kterou při poučení z dějin nacházíme vždy v obdobích před vypuknutím válek v Evropě.Lze snadno dohledat, že celé dějiny Evropy od pádu říše římské se odehrávaly v těchto pravidlech: Když se některá z evropských zemí stala příliš silnou a sáhla po „světovládě“, všechny ostatní se proti ní spojily a vojensky ji porazily. Naposledy se tento „rituál“ odehrál za druhé světové války.

Podobný mechanismus politického dění se nyní začal rýsovat, tentokrát ovšem v celosvětovém měřítku. Kdo má trochu nezávislého pozorovacího talentu si mohl všimnout, jak se všechny civilizační okruhy nenápadně, ale jistě, otáčejí proti nejsilnějším a stále neomalenějším a arogantnějším USA. Bez ohledu na mírný technický a vojenský předstih USA je však jisté, že kdyby k střetnutí všech versus USA došlo, ty jistě prohrají. Jenže takový scénář není důvod k jásotu pro nikoho, dokonce ani pro vítěze. Po takovém Pyrrhově vítězství by nepochybně následovala, tentokrát ve světovém měřítku, obdoba stavu lidstva po pádu říše římské. Barbarství, lidské utrpení a chaos. Navíc by takový vojenský a politický vývoj při současné technické vyspělosti lidstva hrozil záhubou novodobé civilizace jako takové. Tedy pádem současných domněle inteligentních lidí do výchozího vývojového stavu, tedy do stadia potulování „loveckých“ tlup primitivů po ruinách bývalých civilizací. (Jako v Egyptě nebo Babylonu.)

Američtí politici nemohou být tak neinteligentní, aby si výše uvedené neuvědomovali. Zejména po „velkých úspěších“ zavádění „demokracie“ v blízkovýchodních islámských zemích. Jenže jsem si všiml, že se tomuto vývojovému trendu snaží bránit nikoliv změnou chování a myšlení, ale rozumovými kalkuly. Jejich prováděná politika nabrala směr k  oslabování a rozeštvávání lokálních velmoci. Poslední úsilí tohoto typu sledujeme právě na Ukrajině. Specialisté na „demokracii“ tam najali tisícovku všehoschopných a vyvolali střetnutí tradičních místních kulturních a náboženských proudů. Tedy pravoslavných stoupenců spolupráce s Ruskem s tamními katolickými stoupenci spolupráce s Evropou. Hlouběji uvažujícímu musí být jasné, že někdo toto za demokracii vydávané „kino“ musí platit. Určitě není z Ukrajiny. Ale platící Amerika přece na Ukrajině žádný přímý surovinový zájem nemá?

Proto skrytým cílem organizátorů bojů za „demokracii“ na Ukrajině musí být něco jiného. Je to nastolení roztržky a ekonomických truců místních velmocí Německa (EU) a Ruska!!! Ta by nejen oslabila obě strany, ale hlavně by znemožnila perspektivní strategické spojení obou. Takovým spojením by vznikla konkurenční druhá světová supervelmoc, ucházející se o finanční a technologickou dominanci. Spojená Eurasie s ruskými surovinami a německými (evropskými) kvalifikovanými lidmi by v průběhu 50 let vrátila evropskou civilizaci na její původní vedoucí místo ve světě. Bez ohledu na limitovaný čínský vzestup a americkou momentální vojenskou sílu!

Proč si to myslím? Protože trvalé civilizace jsou vždy založeny, ač to rozumáři nejsou schopni vidět, na duchovní ideji. To ona, bez policistů a nahánění, spojí houf „lidiček“ ve spolupráci schopný celek civilizace. Zkráceně se této formě spojení jednotlivců ve vyšší společenství říká společné „náboženství“, což je forma jednotného uctívání určitých neměřitelných (duchovních) hodnot.

O tom, jak a proč náboženství vznikají, jsou lépe nebo hůře popsány celé knihovny. Z exotických pohledů pro zajímavost uvádím názor Ludvíka Součka, autora knih Tušení stínu a Tušení souvislostí. Ten se domníval, že každé duchovní centrum vzniká působením jednoho z devíti kosmickou inteligencí na zem vyslaných „sedmiokých“ strážců lidstva. (Nehmotní duchové, kteří mají otevřeno všech sedm čaker-úrovní člověka.) Jejich působením to je, že vznikají civilizační centra! Tito „správcové země“ si v komunitách vybírají jednotlivce, kteří jsou na základě své duchovní čistoty (vyspělosti) schopni alespoň část jejich podnětů rozumově zpracovat. Tím „objeví“ novou duchovní nebo vědeckou pravdu. Vždyť už Platón a Hermes říkali, že objev je vždy jen to odkoukané ze světa idejí!!! Přínos zakládajícího génia následně rozpracují „asistenti“ s hlavou otevřenou jinak než motykou. Ti z vševědoucnosti stažené ovšem ne zcela pochopí a proto často deformují. Přizpůsobením tohoto nového poznatku mase lidí vznikne nová věda nebo náboženství. Celá místní společenství se jeho žitím pozvedne na vyšší kosmickou civilizační úroveň. V Evropě má být těchto „sedmiokých“ velkých duchů nejméně 5. Také jsou v Číně, Japonsku, Indii a Tibetu. Možná jsem slepý, ale v USA působení žádného „sedmiokého“ nevidím. Ledaže by jeho kvalifikace spočívala v rozpoznání síly peněz.

V důsledku dvou světových válek dvou skupin evropských debilů u moci, neschopných se i rámci tehdejších forem křesťanství dohodnout, se USA „samospádem“ proměnily v supervelmoc. Nikoliv však duchovně!!! Pokud ovšem za nositele duchovnosti nepovažujeme stále se usmívající ušlechtilé misionářské černochy asi tisícovky amerických církví, koltmeny nebo šaumeny čehokoliv.

V důsledku absence toho „duchovního ohniska“ se v Americe nemohli vynořit duchovně stigmatizovaní přinašeči nových Pravd. Dosud to nebylo moc potřeba. Mazaní Američané si je hromadně dováželi a kupovali (Tesla, Einstein), protože v jejich místech zrodu se dostávali k moci neschopní nebo psychopati. Dosud šly nákupy dobře hlavně v Evropě, ale i v Indii, Číně, Japonsku. Nyní se připojila i elektronická špionáž. Ale co dále, když olupovaní se začnou bránit? Kolik „hlav“ vyroste v Americe z nefalšovaných Američanů typu pistolníků s kolty proklatě nízko, z ušlechtilých a srdečných černochů ze seriálů, z organizátorů „hitů“, „zábavy“ v Las Vegas, porna a svérázně pojatých prohibic? Zdá se mi, že vychytralé americké služby tuto absenci líhně „hlav“ prohlédli a jejich „lov“ jinde v poslední době zesílili. K tomu je potřeba chaos a válečné nebezpečí na místech „lovu“ a kolem. Tedy „boj za tu zaručeně pravou demokracii“ je veden nejen proto, aby zabránili spojování slabších proti USA, ale k vyvolání nejistoty a neklidu v zájmových místech. Aby nebyla nuda a jistoty, organizuje tam „kdosi“ pomocí peněz a sekt pomatenců „rvačky“ zaslepených. Světová „demokratická jara“ nemohou být sama od sebe zejména poté, co je vidět jejich výsledek. Přes své vzdělání jsem nepochopil na Dálném východě potyčky Japonska a Číny, v Indii konflikt s Pákistánem, v Africe Arabů s Černochy a muslimů s křesťany. Zato pozoruji, jak do všech těchto konfliktů přilévá kdosi zbraně, mediální „zpracování“ a organizace typu „člověci v tísni“. Když ani taková podpora „lidských práv“ a nároků na ostrovy k vyvolání konfliktu nestačí, začne kdosi do jakž takž usazených zemí zavádět „demokracii“.

O mocenských elitách mimoevropských zemí nemám iluze. Jsem jen zvědav, jak dlouhé „vedení“ mají elity Ruska a Německa (EU). Kdy jim dojde, kdo a proč prostřednictvím střídavě dodávek zbraní a humanitárních pomocí „nezištně pomáhá“ nastolit na Ukrajině demokracii potomků banderovců. Je nutné zkoumat zákulisní pohnutku toho, kdo za velké finanční náklady jde nastolovat demokracii nezralým národům! Jen žasnu, že těm místním „bojovníkům“ nedošlo, kdo a proč je platí? Fakticky i mediálně. Přece pojem nezištný kapitalista je jen analogií kulatého čtverečku! Takže proč by někdo měl dotovat ukrajinské vrhače „Molotov koktejl“ a platit v celé Evropě to stádo „objektivních“ novinářů? Protože nic není jen černé nebo bílé, jedno pozitivum ale psaní tisku o Ukrajině a OH v Soči má. Umožní všem nezávislým pozorovatelům natrvalo rozeznat najaté a nezávislé novináře.

Popis neradostného stavu klíčových národů dovede leckdo a možná lepší. Otázkou je, jak z toho. Podle mne může skutečné řešení společenských krizí a ohnisek napětí vycházet jen z nalezení východisek v duchovní rovině.

Vidím to tak, že na zeměkouli je asi deset civilizačních okruhů, upravujících chování lidí v místě vždy v duchu místní vedoucí náboženské ideje. Jsou to evropský katolický, evangelický, pravoslavný, americký „pragmatický“, jihoamerický existenciální, čínský, japonský, indický, muslimský a africký černošský (zjednodušeného animistického křesťanství).

Každý z těchto civilizačních kruhů je řízen určitým pořadím duchovních hodnot a není přenositelný a vnutitelný jinam. Z poznání nevnutitelnosti způsobu myšlení národů jednotlivých duchovních okruhů je nutné vyjít. Jiný přístup vede k válkám bez výsledku a z těch hrozí vznik výše avizované světové, všichni proti USA. Současně však platí i další zákon, že totiž kvalifikovanější zpracování Řádu stvoření pro lid obecný se samočinně prosadí vůči dosud v místě dobrému. Neboli svět může scelit jen takový soubor idejí a vhledů do jemnohmotného a duchovního pozadí reality, tedy nové vyšší náboženství, které nejenže naváže na dosud žitá, ale jako lepší bude postupně lidmi přejímáno. Jsem přesvědčen, že vyjde z Evropy poté, co tato překoná svou kletbu a spojí se. Tato kletba vznikla neúplným pochopením křesťanského poselství a následným rozštěpením a rozhádáním křesťanů. (Byzanc a Řím.) Těchto z jedné rozštěpené parciálních pravd se chopili představitelé evropských národů a postavily je národy sobě. Není třeba chodit daleko, jen si připomenout českou blbost, kdy se národ v kvetoucí zemi začal vyvražďovat pod hesly: „pod jednou nebo pod obojí?“

Celkovým definitivním řešením ukrajinské i evropské krize může být tedy až smíření a sbratření zejména dvou nejsilnějších zdejších kontinentálních duchovních a ekonomických pólů – Německa a Ruska. Jsem proto zvědav, na kolik jsou mocenské elity těchto obou na intuitivní úrovni, aby se nenechaly „kýmsi“ vtáhnout do další rvačky bez vítěze. Tou je Američany inscenovaná ukrajinská hra na Evropany a Neevropany, jejiž cíle kryptologové dokonale zahalili maskovací „legendou“.

 

MVDr. Josef Staněk

hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

28 komentářů

 1. Zase je veškerá diskuze /dřívější/ pryč. teď se to ale usadí a vše bude fungovat.
  Pane Staňku, píšete – nevím, jestli to jsou Vaše myšlenky a nebo ještě od Ludvíka Součka :
  „Tito „správcové země“ si v komunitách vybírají jednotlivce, kteří jsou na základě své duchovní čistoty (vyspělosti) schopni alespoň část jejich podnětů rozumově zpracovat.“

  Ti proroci, mystici, mistři, to jsem si je tak dovolil nazvat, přicházejí sem na svět……atd., to jste popsal. Ale jakou roli hraje Bůh ? V mystickém Janově evangeliu se píše :
  „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně příjde, toho nevyženu ven.“ / 6,37

  Anebo ještě :
  „Nikdo nemůže přijít ke mne, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den“. Jan, 6,44

  Tito „správcové země“ sem přicházejí a jednají ze své vůle a nebo jsou poslání jako Synové Otce ?

  Díky za odpověď.
  Venda / Václav Žáček

 2. Vzhledem k stále četnější destrukci diskusních příspěvků je skoro zbytečné nějaké psát.

  1. Myslím si, že se to „usadí“ a zase to bude fungovat. Možná umístí pan Kukliš dřívější příspěvky autorů a diskuzi do nějakého přístupného archivu. pro mne bohužel, nestihl jsem přečíst všechny příspěvky, např. L.Degona nebo J.Staňka ?!

   Psát a tedy i přemýšlet nad něčím, co se mi subjektivně může v daný moment jevit jako smysluplné, není podle mne tak úplně zbytečné. Je to i součást určitého rozjímání a jeho výsledek, třeba i reakce na sice nechtěnou, ale přesto vzniklou inspiraci z meditace, myšlenka, která přišla znenadání z koncentrace mysli a nebo jen výsledek práce mé mysli, se kterým se vědomě ztotožním. Někdy však také mohou být vůdčí jen snahy o prosazení vlastních intelektuálních vědomostí, snaha o to, někoho přesvědčit o „své“ pravdě. Taková ta hra ega. To je ta druhá strana stejné mince. Nikdy však nepotkám stejného člověka jako jsem já, stejného vzhledem, vlastnostmi, se stejným zdravím, zvyky, životním příběhem…… . Jsme tu každý originál a, alespoň u mne to tak je, jde mi v mém věku již i o jiné poznávání v rovině, která se liší a odklání od fyzického prožívání v objektivním vnějším světě tím, že se věnuji cestě poznání vnitřního světa. A proto i ta diskuze, v tématu, které mne zajímá, mi někdy něco nového může nabídnout.

   Současně tím i odpovídám na Váš dotaz z předchozího příspěvku – co to je duchovní svoboda? Tady ji nikdy nepoznáme, i když můžeme různě spekulovat o čem je?! Tady jsme svázání s tímto světem opravdu silnými pouty. Ale jedině tady můžeme začít cestu k ní. To se mi jeví i jako jeden z Nejvyšších Zákonů Stvořitele, který by mohl např. znít takto: „Až dospěješ vývojem ducha ve hmotě do lidského těla, pak může nastat tvé osvobození se. Až očistíš perlu, kterou najdeš uvnitř Mého chrámu, tvého těla, a ta zazáří světlem a nebo až rozvážeš uzel ranečku tvých diamantů a ony ti ukáží svou nádheru v tvém novém poznání své božské podstaty, pak spěješ do ní, do duchovní svobody a budeš na cestě Návratu“. Jinak řečeno, vědomé, tedy chtěné, přetrhání pout k tomuto světu, splnění svých povinností v daných vztazích a okolnostech svého života, žití spravedlivého a čestného života a ovládnutí neuvěřitelně „pracovité“ mysli. Jedině pak může nastat přechod do „jiného světa“, kde Cesta pokračuje. Jak je však svoboda ducha prožívána, v čem spočívá, to nevím. Kdybych to věděl, tak bych tady již zřejmě nebyl.

   Venda/ Václav Žáček /

 3. Pokusím se nabídnout doplnění
  weissbach (IP: 85.160.46.16) – 12.02.2014 18:27:50
  Hodnotíme-li uvedené světové dění pouze perspektivou státních celků, nedostaneme nikdy klíč, který by nám s logickou důsledností odemkl zdánlivě protichůdné procesy.
  Abychom onu logiku uviděli zřetelně, potřebujeme vnímat strategický a dlouhodobý záměr. Tím je ovládnutí zdrojů a toků financí, které mají charakter neomezený státními hranicemi a duchovními a kulturními kořeny.
  Skuteční hybatelé těchto strategických kroků na světové šachovnici jsou bankovní kartely. Jejich největší vzestup je úzce spojen se světovými krizemi a válkami. Hegelovská logika spočívá v permanentním tvoření ohnisek krizí do nichž jsou manévrovány dvě protichůdné strany, aby vytvořená krize přinesla potřebu mohutného úvěrování a následný hlubší průnik bankovního kartelu a jím vlastněných korporací do daných oblastí krize. Proto při hlubším zkoumání zjistíme, že tyto protichůdné strany jsou financovány týmiž bankovními domy, a stejně tak jsou jimi financovány ty skupiny na obou stranách, které ženou situaci do ekonomické a vojenské konfrontace. Konflikt i jeho zakončení je plánován tak, aby neměl jiného vítěze, než jsou nadnárodní společnosti vlastněné bankovním kartelem. Nejprve je vytvořen problém, který graduje /národnostní problém, ekonomický tlak, lidská práva, údajné potlačovaní menšin atd./. Děje se tak postupně a plánovitě skrze financované skupiny, které zastávají extrémní a nesmiřitelný postoj. Média, která jsou všechna vlastněna týmiž kartely /přes různé krytí/ připravují společnost, která do té doby žila v klidné nevědomosti k akceptování problému a tím rozdělení společnosti a volání po radikálním řešení. Pak zjistíme, že židovští bankéři financovali vzestup NSDAP a Hitlera, poskytovali německému zbrojnímu průmyslu finance a technologie potřebné k nastartování evropské a posléze světové války. Totéž se dělo před první světovou válkou, ke které došlo, byť ve skutečnosti žádná ze zemí o válku nestála. Není obecně známo, že ruskou revoluci /únorovou i bolševickou/ opět financovali stejní bankéři. Před říjnovým pučem dorazil z New Yorku garnizon najatých revolucionářů v čele s Trockým, zatímco Kerenskij paralyzoval ruskou generalitu. Zajímavá shoda.
  Po vykrvácení a zadlužení Evropy po první světové válce pak došlo k výraznému vstupu nadnárodního kapitálu z USA do evropských zemí a /světe div se/ do bolševického Ruska, kterému přicházela vydatná technologická pomoc opět od těch samých zdrojů….Stalin na Rotchildovy banky nesáhnul. Takže Stalinovo Rusko i Hitlerovo Německo bylo hnáno ke střetu další války /mezitím obě tyto země tajně vojensky i politicky spolupracovaly již od dvacátých let/.
  Primárním zdrojem zájmu jsou suroviny a levná pracovní síla, nerušený vliv nadnárodních koncernů a bank a jejich skutečné vládnutí v jednotlivých státech prostřednictvím obchodních pravidel a legislativních záruk. Vlády jednotlivých států jsou pouhými vazaly těchto skutečných vládců. Stejné je to i s USA, které také nejsou samostatným demokratickým státem, ale vazalem FEDu a Rotchildova-Rockefelerova imperia, které USA používá jako dobře ukované kladivo ke konečné a neomezené globální vládě nad planetou. Proto také od I. světové války neustále roste vliv USA v Evropě i světě. Proto jsou národní celky postupně sjednocovány do bloků, aby se posléze spojili v jednu měnovou, ekonomickou i mocenskou unii, kde jednotlivé regiony budou provázány vzájemnou závislostí a likvidací jakékoli soběstačnosti /cílené zadlužování/ a svázány tak navždy. K tomu je ovšem také nutno likvidovat tradiční způsob života a národního povědomí prostřednictvím masové imigrace /program EUROMED, který počítá s přílivem 60-80 milionů imigrantů většinou ze severní Afriky a Blízkého Východu a jejich rozdělení do jednotlivých států, přičemž tyto státy jsou podepsanými dohodami v rámci EU přijmout/ to se samozřejmě děje bez větší pozornosti médií. Tím se postupně eliminuje jakýkoli odpor přirozených místních komunit, protože lidé odděleni rasou, kulturou, ekonomickým zázemím se nikdy nedokáží domluvit na společné obraně před zotročením. Vznikne chaos, který bude odůvodňovat represe a legislativní manipulaci vůči většinové společnosti. Tímto dojde k stále silnější potřebě kontroly, dohledu, represe, sledování, kontroly porodnosti, kontroly všeho. Nacházíme se v druhé třetině tohoto procesu, který se bude stále zrychlovat. V průběhu dojde k ekonomickému a mocenskému pádu USA /což je pro lidstvo špatná zpráva a správně to autor článku zmiňuje z jakého důvodu/. Mocenskou a vojenskou roli USA převezme reorganizovaná OSN, jako nová světová vláda /ve skutečnosti loutková, řízená kartelem pěti bankovních rodinných domů/. A to je celý smysl a východisko vyvolaného celosvětového chaosu. Velmi výstižně charakterizován heslem „Řád z chaosu“….

  1. Tak v daném odkazu jsou prakticky všechny tvrzení buď přímo lživé nebo se jedná o nehoráznou manipulaci … Ten pán buď vůbec neví o čem mluví, nebo je to lhář par excellence :)

   1. Hlavní škodou pro svět je neznalost, že svět – Vesmír je přece jen stvořený, a shora řízený. Takže když jsou odtamtud lidem sdělovány informace o zásadních následcích jaderných reakcí, pak podceňování je na škodu. Má se jednat o zhoršené spojení mozku s další – hlubší podstatou člověka. Nastávat má škodlivý vliv na epifýzu – šišinku vlivem záření, jež naše věda ještě nezná, v dosahu prý až 30 km od reaktoru. Ale už se o tom kdysi diskutovalo, asi na hlavní stránce.

    Krátký článek u materialistů popisuje „Léčivá moc placeba“.
    Škoda, že ne věda ale nevěda zná tyto záležitosti lépe, hlouběji. Například: „Víra tvá tě uzdravila.“

 4. Vendo, súhlasím s názorom vyjadreným v Článku „Rusko pod útokem“ a som rovnako znepokejený vývojom situácie na Ukrajine. Dúfam, že politici štátov EU si uvedomia o čo sa tu hrá a že sa tejto špinanej politiky militantných kruhov USA nezúčastnia, lebo tu nejde iba o nich, ale aj o nás…

  1. „Dúfam, že politici štátov EU si uvedomia “

   1) Pane Degone,ve vsi ucte,to je dost naivni predstava.Politici statu EU je zrovna takova zkorumpovana oportunisticka pakaz,jako politici v USA ci CR.

   2) Z vedomim toho,kam ze to vedou vsechny pomyslne nitky,za ktere nekdo v pozadi taha,je opet naivni se spolehat na nejake politiky,kteri jsou jen nastrceni panaci.

  2. „Dúfam, že politici štátov EU si uvedomia o čo sa tu hrá a že sa tejto špinanej politiky militantných kruhov USA nezúčastnia,“

   Pri veskere ucte pane Degone,to je dost naivni prani.Copak ty „chudinky“ politiky jen tak napadne treba instalace radaru v CR ? Nebo je jen tak napadne nepovolit volny prulet nad EU panu Snowdenovi ? Nebo ze by je treba jen tak napadlo cilene zadluzovani (pardon ekonomicke pomoci) rozvojovym zemim.Kdepak asi prisli politici k myslence po ekon.krizi 2008 financne podrzet nejvetsi banky,pojistovny a aoutomobilky,ackoli vsechny tri odvetvi evidentne delaji jiz roky z lidi blbce.A jak prisli na napad „pratelske pomoci“ i politici EU rozbit Jugoslavii,Libyi,Irak,Afghanistan,atd.
   Vsechny nitky uz po staleti vedou do rukou,ktere jsou schopny tisknou a zaroven pujcovat penize ,a to celosvetove.Politici – to jsou jen nastroje na konci tech pomyslnych nitek.

 5. „Dúfam, že politici štátov EU si uvedomia o čo sa tu hrá a že sa tejto špinanej politiky militantných kruhov USA nezúčastnia,“

  Pri veskere ucte pane Degone,to je dost naivni prani.Copak ty „chudinky“ politiky jen tak napadne treba instalace radaru v CR ? Nebo je jen tak napadne nepovolit volny prulet nad EU panu Snowdenovi ? Nebo ze by je treba jen tak napadlo cilene zadluzovani (pardon ekonomicke pomoci) rozvojovym zemim.Kdepak asi prisli politici k myslence po ekon.krizi 2008 financne podrzet nejvetsi banky,pojistovny a aoutomobilky,ackoli vsechny tri odvetvi evidentne delaji jiz roky z lidi blbce.A jak prisli na napad „pratelske pomoci“ i politici EU rozbit Jugoslavii,Libyi,Irak,Afghanistan,atd.
  Vsechny nitky uz po staleti vedou do rukou,ktere jsou schopny tisknou a zaroven pujcovat penize ,a to celosvetove.Politici – to jsou jen nastroje na konci tech pomyslnych nitek.

  1. Nechapu jak se tady ty komentare nacitaji.Napisu komentar,ale neobjevi se.Napisu druhy,a take ne.Napisu treti a objevi se vsechny tri.To som z toho volako zmeteny :-)).

 6. Marťasi, v USA již to asi nefunguje tak, jako dřív.
  U nás v Čechách klikáme jen jednou.

  Vývoj nelze zastavit – i bohužel ten negativní. Teď ráno jsem četl, že již se v Kyjevě střílí, oběti na straně policie i demonstrantů. Když vidím ty záběry, jak policie stojí se štíty nad hlavou a jak je zapalují, najíždí do nich nákladní auta, stavební stroje, háží na ně kameny, bijí je po přilbách řetězy a včera již vyzývají, aby všichni, co mají doma zbraně přišly je podpořit ?!

  Chtěl bych vidět naše demokratické politiky, kdyby se někde v centru Prahy nebo na Hradčanech opevňovalo např.dvacet tisíc demonstrantů, zapalovaly pneumatiky, převracely by auta, stavěly barikády……, jak rychle by tomuto davu předali moc, mimochodem, legitimně zvolenou. Chtěl bych vidět zásahy policie, národní gardy atd. v USA před Bílým domem? Zkušenosti s potlačováním nepokojů jsou z Británie, Francie, Španělska….., a vždy tam policie konala. Nenechala se bít??!!

  Vývoj možná bude asi ještě gradovat – po olympiádě. A Rusko se nebude jen tak dívat. Je to velmi smutné / zranění, zmařené životy / a je to celé velmi nebezpečné.

  Venda /Václav Žáček /

 7. Pane Martasi300, ono to tak vyzerá, ako píšete, ale politici EU nie sú ako tí politici v USA, ktorí si myslia, že všetko americké je ich vlastné. Tu majú politici dve tváre, jednu pre verejnosť a druhú pre seba a tých najbližších, lebo tak nás to naučila tá európska realita. Preto netreba veriť tým oficiálnym vyhláseniam, lebo sú iba kulisou. Keď ide do tuhého, tak sa ukáže kto je kto. Niečo iné je hovoriť a iné je konať. Myslíte si, že militantná elita USA dôveruje politikom EU? V EU sú aj tí verní, ale tvoria iba menšinu…

   1. Martasi300,
    pozrel som si ten odporúčaný článok „Smutný konec inteligence“ od Sandry Wain a hodnotím ho ako výstižný. Ale práve pre tieto negatívne vlastnosti nemožno takejto inteligencii dôverovať a očakávať, že budú niekedy hrať úlohu poslušných vazalov, ako by chceli tie elity v USA. Ukázalo sa to za nacizmu, ale aj komunizmu. Oni nepôjdu do rizika, že by mohli v prípadnom vojenskom konflikte, alebo chaose všetko stratiť.

 8. Mohu jen doporučit, aby si člověk na chvíli pustil televizi. Jen na chvíli, protože se to dlouho vydržet nedá. Pochopíte, že se nejedná o zpravodajství, komentáře atd… Neinformují společnost, ale programují. Je to naprosto stejné programování. Jelikož jsem schopen si pustit zprávy v různých jazycích a z různých zemí a taktéž si přečíst zprávy v různých médiích, dovilil bych si upozornit, že jsou naprosto identické, slovník, obraty, záběry, organizované „spontánní“ shromáždění na podporu, či proti. Naprosto zřejmě z toho vykukuje jednotný oběžník INGSOCU.
  Dojemné scény, emoce, komentátoři, profesionální štváči… Mění se tváře, mění se země, kterých se to týká /Sýrie, Libye, Jugoslavie, Ukrajina/…. Kopírák…
  Vidíme cirkus, divadlo, program, loutkové divadlo…. Stačí se podívat ven z té klece, kde vězní naši mysl…

   1. A také je to dobré téma před volbami do Europarlamentu. Jen se podívejte, co vám hrozí z východu, když budete bez nás a naší ochrany… Zvlášť, když to vypadalo na vzestup euroskeptiků a na další pád eura na ekonomické dno. A už máme i zdůvodnění proč se nedaří…sankce, imigrace, humanitární pomoc a zlé Rusko…

    1. Pane „weissbachu“,
     máte pravdu, ale už sme si na masírovanie mozgov natoľko zvykli, že ho už začíname brať ako celkom normálne. Ľudia si odvykli vyjadrovať svoje názory, lebo aj tak sa nič nezmení a ešte by nám to napokon mohlo aj uškodiť. Preto si myslíme to svoje a zveríme sa s tým možno iba svojim priateľom, ale sa najskôr presvedčíme, či sa môj rozhovor náhodou nenahráva, aby to nebodaj raz nepoužil niekto proti mne…
     Najhoršie sú na tom tí mladí, lebo všetkému slepo veria a za tu svoju vieru sú ochotní aj bojovať a umierať, ako sa to ukazuje aj na Ukrajine…

 9. Rozdelenie Ukrajiny je otázka niekoľkých dní, najviac niekoľkých týždňov. Možno tomu bude ešte predchádzať referendum o odtrhnutí Krimskej oblasti od zbytku Ukrajiny, aby sa tomuto procesu dal punc legality, ale na celej veci to už nič nezmení.
  Čím viac sa naši a európsky politici vyslovujú proti takémuto rozdeleniu, tým to rozdelenie bude bližšie a reálnejšie.

  1. Ako dnes informovala rozhlasová stanica Hlas Ruska na http://slovak.ruvr.ru/news/2014_02_27/Neznami-obsadili-budovu-krymskeho-parlamentu-a-vlady-5491/
   Neznámi obsadili budovu krymského parlamentu a vlády
   Ako oznámil pracovník tlačového strediska krymského parlamentu, neznámi sa vrútili do budovy, neutralizovali strážcov a prenikli do kancelárií. Pred vchodom do budovy postavili barikádu z toho, čo mali naporúdzi: dosky, kontajnery na odpad a podobne). Parlament obkľúčila milícia.
   Popri Krymskej rade ministrov je tiež veľký počet príslušníkov poriadkových síl. Milícia nedovoľuje ľuďom priblížiť sa k obsadenej budove.
   Nad oboma budovami sú vztýčené ruské vlajky.
   To je ďalší efektívny krok k vyhláseniu nezávislosti Krymskej oblasti Ukrajiny, tentoraz v réžii pre ruských „revolučných síl“. Rusi predvádzajú, že aj oni sú schopní zinscenovať taký puč, ako nám to predviedli tí na majdane.

 10. Opět zdůrazňuji, že za týden mé nepřítomnosti na netu se stalo tolik, tedy z pohledu i informačního, že budu mít zřejmé mezery.

  Do informací k Ukrajině promluvil / pro mne / celkem rázně autor tohoto příspěvku :
  http://www.zvedavec.org/komentare/2014/03/5871-svetovy-boj-o-moc-a-plac-demokracie.htm

  Doporučuji.

  Kdysi jsem tu dal článek k diskuzi o možném vzniku – nevzniku III.světové války.
  Dnes již vím, že ta možnost je docela reálná. I když by šlo zpočátku „jen“ o lokální konflikt.

  Situace se nevyvíjí k lepšímu. To je mé smutné konstatování.

  Venda

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference