mapa stránek || vyhledávání

Tomáš Keltner: Transformace vědomí

Transformace vědomí je v poslední době velmi skloňované téma, ovšem spíše v tom globálním až galaktickém měřítku. Kniha Transformace vědomí od Tomáše Keltnera se zabývá transformací vědomí na úrovni lidské bytosti.

kniha-transformace-vedomiV knize je popsán způsob, jak pozorovat ovládání lidí na úrovni jejich vlastního vědomí. Tuto realitu obývá mnoho bytostí, které v každém okamžiku vstupují do interakcí s lidskými bytostmi a jejich prostřednictvím ovlivňují realitu.

Toto tvrzení se stane vaší vlastní pravdou podepřenou důkazy v okamžiku, kdy zkusíte pozorovat tak, jak je v knize popsáno. Co pozorovat? Zejména sebe. Způsob, který jsem popsal, využívá k pozorování emoce. Lidská bytost je totiž ovládána prostřednictvím emocí. Různé esoterické systémy využívají k nalezení přítomnosti, sebe sama a ostatních „duchovních“ met různé metody jako meditace, koncentrace, dechová cvičení či modlitby apod. Víra je velmi důležitá, ale funkční v současné době je víra podepřená rozumem, tedy důkazy. Nazývám to rovnováhou mezi vlastní bytostí (duší) a hrubohmotným tělem (zastoupeným rozumem). K tomu, aby váš rozum byl ochoten a schopen akceptovat informace, které v knize zpřístupňuji, je potřeba přinést mu důkazy, ne jen víru.

To, čemu je rozum jako jemnohmotný představitel lidského těla ochoten uvěřit, je především to, co je schopen vnímat prostřednictvím fyzického těla a jeho pěti smyslů. Mělo by to být něco, co vám není možno podsunout. Pokud vám někdo řekne např.: „Představte si jak vámi prostupuje světlo“ tak si to představíte, ale rozum stejně pochybuje. Je to skutečně tak? Pokud má rozum pochybnost v jedné oblasti, pochybuje i v ostatních a celé snažení je předem odsouzené k nezdaru, což (někdy až po letech) vyjde najevo.

Způsob, který popisuji, nepracuje s představivostí, ale s pozorováním skutečných dějů, které popisuji a vy máte možnost si to vyzkoušet. Prvním způsobem pozorování, se kterým se v oblasti transformace vědomí setkáte, je pozorování emocí. V knize je detailně vysvětleno, co to jsou emoce. Dále popisuji jaký je rozdíl mezi citem a pocitem. Tyto informace jsou základním stavebním kamenem pro další poznávání. Pokud se naučíte pozorovat své emoce a nenechat se jimi ovlivňovat, tak můžete přistoupit k dalšímu způsobu pozorování – mimosmyslovému vnímání. Je to způsob pro lidskou bytost stejně přirozený jako smyslové vnímání. Smysly vnímáte hrubohmotnou realitu a mimosmysly jemnohmotnou realitu. Je nezbytné uvědomit si tyto své možnosti, které nejsou ničím a nikým podmíněny kromě vás samotných. Není třeba složité (ani jednoduché) zasvěcování. Jsou to vaše přirozené schopnosti. Ovšem mimosmyslově vnímat je možné jen v přítomnosti. Což není pro mnohé tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Přítomnost, přesněji řečeno vědomá přítomnost, je něco, co mnoho lidských bytostí neumí ovládat. V tom je právě ta možnost jak lidské bytosti ovládat. Prostřednictvím jejich nepřítomnosti (nevědomosti).

Kniha Transformace vědomí pojednává o pozorování přítomnosti a nepřítomnosti, o rozlišování těchto dvou stavů a jednoduchým způsobem popisuje, jak dosáhnout stavu vědomé přítomnosti. Je to opět jednoduchý způsob využívající potenciál lidské bytosti, božské (vesmírné, univerzální) principy. Přestože je v mnoha knihách fenomén přítomného okamžiku popisován, tak většinou je jaksi zapomenuto dodat, že tohoto stavu je velmi obtížné (mnohdy nemožné) dosáhnout bez vyřešené minulosti. Minulost, její elementální napojení k lidské bytosti, je totiž tím slabým místem, jak je možné lidské bytosti ovládat. Je třeba uzavřít kletby karmy. K této fázi doporučuji přistoupit až po „osahání“ si mimosmyslového vnímání. Je to rychlejší cesta, bez větších pochybností, protože „příběhy“ minulosti znovu prožíváte, nepředstavujete si něco virtuálního, ale přímo vstupujete do děje na jiném místě existence (v jiném čase). Tyto prožitky jsou tak strhující, že je nazývám nesdělitelnou zkušeností. Cestování časem je skutečně možné a mnohem snadnější, než si mnozí myslí.

Právě v tom je strategie těch, kteří ovládají – nedovolí vám plné vědomí si svých schopností. Vedou vás složitými, po staletí k dokonalosti propracovávanými, duchovními a náboženskými systémy k poznání. Pokud se vám vůbec podaří projít, pak se ke sklonku života dostáváte vlastně na začátek. Pojem „osvícení“ je v mnoha systémech na konci cesty poznávání. Pravda ale je, že je začátkem skutečného poznávání, svobodného bytí. Proto není třeba desetiletí studovat slepé uličky některých duchovních směrů, ale je třeba žít, prožívat, okamžitě zkoušet vše, co se dozvídáte na své cestě hledání pravdy. Aby si člověk mohl uvědomit, že to nežije, je potřeba začít od začátku – od sebe a od svého těla.

To je první, s čím v rámci transformace vědomí začínáte. Je třeba mít zdravé tělo. Somatické potíže jsou projevem stavu duše a vztahu k fyzickému tělu (také k rozumu). Vaše tělo není jen schránka, nebo jakési chodítko, které si duše na chvíli půjčí. Trojjedinost lidské bytosti (její božskost) spočívá v rovnocennosti tří jejích podstat, tedy lidského těla, vlastní bytosti (duše) a ducha. Každá tato složka je stejně důležitá jako zbylé dvě, bez jejich rovnováhy není možné vědomě tvořit realitu. A o to právě jde – tvořit realitu, vědomě tvořit realitu. Tato schopnost, ke které transformace vědomí vede, je tou schopností, která nám – lidem umožní měnit (tvořit) realitu. Jak naši osobní, naši aktuální životní situaci, tak i tu vnější, což bude brzy nevyhnutelné.

Tvorba reality je dalším stupněm transformace vědomí. Je to oblast, která je pro racionální rozum v první fázi více méně nepřijatelná. Jednoduše řečeno svými myšlenkami tvoříte skutečnost kolem sebe. Pro mnohé je toto tvrzení nepřijatelné, ale už je i mnoho lidí, kteří tuší, že je to pravda. Jen jim to pokaždé nejde. Např. přijíždíte na jediné parkoviště v okolí, které je většinou obsazené a najdete prázdné parkovací místo. Náhoda, řeknete si, anebo si s tím začnete hrát. Zkoušíte, kam až to půjde, experimentujete. Druhá část knihy Transformace vědomí pojednává právě o tvorbě reality a zejména o tom, co a jak je potřeba dělat a vnímat, pokud chcete tento způsob ovládat. Je to možné a funguje to teď hned. V tom je ona moc přítomnosti. Pokud ji pochopíte a uvědomíte si, pak vám nic nebrání praktikovat. Nemusíte procházet složitými systémy náboženství nebo duchovních směrů. Prostě žijete a tvoříte. To je to, co všichni chtějí a vidíte – málokdo překročí odmítnutí ustrašeného rozumu, jeho tvrzení: „To je blbost.“ Možná i vy při čtení těchto řádek pochybujete. Jen pohlédněte před sebe a uvědomte si hlas, který vás zrazuje od toho to vyzkoušet.

Něco na tom je. Co říkáte…? Stačí otevřít oči, probudit se a vstát. Vše co potřebujete máte, začněte to používat a pokud to dovolíte kniha Transformace vědomí vás seznámí se základními fakty a principy.
 

Tomáš Keltner
http://www.transformace-vedomi.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference