mapa stránek || vyhledávání

Třetí střípky pro prázdninové rozjímání…!

noemova-archaMnoho moudrých lidí ukrylo své zásadní myšlenky do různých obrazů, rčení či i malých literárních děl, aby tak tyto uchovalo v jasnější podobě, než to, co nabízí často strohé, více či méně vědecké vyjádření. Někdo si libuje v cizích výrazech, druhý dá přednost takovému tvaru sdělení, který pochopí tzv. obyčejný zdravý selský rozum.

V prvním díle mých „Střípků…“ jsem uvedl některé zásadní myšlenky, které provázejí lidstvo již od počátku. Dnes opět nabídnu formou příměrů, citátů a metafor to, nad čím se dá i v letních měsících, plných kýženého odpočinku, u některých lidí navíc i s nezbytnou dávkou relaxace, volně a nenásilně přemýšlet nad tím, nad čím si jiní lidé lámou hlavu.

Nedávno jsem dostal do rukou miniaturní dílko, kde je v jedenácti bodech objasněno mnohé, co potřebujeme pro život. Ostatně, napovídá to i sám název:

„Všechno, co potřebuješ vědět o životě, jsem se naučil na Noemově arše!“

1. Nezmeškej loď.
2. Pamatuj, že jsme všichni na jedné lodi.
3. Plánuj dopředu. Když Noe začal stavět archu, tak nepršelo.
4. Udržuj se v kondici. Až ti bude 600 let, může tě kdosi požádat, abys udělal něco opravdu velkého.
5. Nenaslouchej kritikům; jen pokračuj v práci, která musí být hotová.
6. Buduj si svou budoucnost na pevných základech.
7. Z důvodu bezpečnosti cestuj v páru.
8. Rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy.
9. Když jsi pod tlakem, nech se na chvíli unášet.
10. Pamatuj, že archa byla postavena amatéry; Titanic profesionály.
11. Nezáleží na tom, že je bouře. Když jsi s Bohem, vždy na tebe čeká duha.

* * *

Malé srovnání, z něhož plyne velké poučení.

clovek-pesJeden současný moudrý člověk použil pro určité objasnění tento malý příběh. Vzpomněl si v něm na jednu podivnou dvojici, kterou na svých toulkách potkal. Člověka a psa. Pes působil jako jedno z nejvěrnějších a milujících zvířat, i když jeho pán měl pro něj nejen málo žrádla, ale také ne zrovna často vlídné slovo. Muž se zdál být na první pohled obyčejným zpustlíkem. Když potkal tyto dva spolu a byl svědkem nesobecké oddanosti psa, nebylo prý obtížné říci, kdo z těch dvou má vznešenější duši. Ale naděje je tu vždy a právě tak i někteří z nejchudších a nejníže postavených lidských bytostí mohou mít tu nejvznešenější duši.

Autor dále upozorňuje na fakt, že nikdo nenajde svého Mistra, pokud jej k Němu nepřivede dobrá karma. A autor dále jedním dechem dodává, že právě mezi nejprostšími lidmi potkal mnoho pokročilých duší. Usuzuje z toho, že musí mít mnoho dobré karmy, i když se to navenek třeba nezdá. Ona totiž tato jejich dobrá karma nebyla využita k tomu, aby jim v tomto světě zajistila dobrou pozici ve společnosti, bohatství a dobré zdraví, ale přinesla jim cosi daleko vzácnějšího a mnohem důležitějšího. Setkání s Mistrem a jeho požehnání. Zdá se být ten uzlíček rubínů ničím? Proti tomu, co setkání se skutečným Mistrem znamená pro duchovně hledajícího člověka, je ale tento poklad či mnohamilionové dědictví opravdu ničím. Za ně si totiž nelze koupit žádnou věrnou lásku a oddanost.

Karma, zákon tohoto světa hmoty, je zákonem, který určuje vztahy a kvalitu našich životů. Nedávno jsem to karmické fungování vysvětloval své malé vnučce, která je na samém začátku chápání světa dospělých a která o zákonech Stvořitele ještě mnoho neví. Připravil jsem ji tuto svoji vlastní (alespoň jsem ji sám před ní formuloval a objasnil vůbec poprvé) definici:

„Snažme se, aby naše konání v přítomnosti nám nezpůsobilo takovou minulost, jejíž následky budeme řešit dlouho a nákladně v budoucnosti.“

S mnoha vysvětleními, a to i s pomocí jejího ještě pohádkového světa si myslím, že tento základní zákon pochopila.

* * *

Jeden známý muslimský sant, správně by měl být pojmenován jako fakír, tedy pokročilá duše, své žáky nabádal a objasňoval jim, že pravé poznání lze získat pouze a jenom tehdy, když uchazeč čte otevřenou knihu Jednoty uvnitř svého srdce. To znamená, že se se Stvořitelem, s Bohem, můžeme spojit jedině tehdy, když se s celou svojí pozorností obrátíme dovnitř. Pokud by však uchazeč přestal v tomto snažení a naopak začal trávit svůj život získáváním světských vědomostí a přitom si myslel, že to je ta pravá cesta, nikdy nevystoupí z temnoty nevědomosti. Tento moudrý muž řekl:

„Intelekt a moudrost nenaleznou žádné místo tam, kde jsou odhalena tajemství spojení s Bohem. Nemohou nám, upřímně hledajícím, v tom pomoci ani kněží, ani vědomosti svatých písem. Můžete se jen vnořit do Absolutna, když vám Mistr odhalí Boží Tajemství.“

Chce se mi jen dodat, že proto tu Mistři v každém čase života lidí jsou. Jen je najít. To se podaří upřímným hledačům, lidem „čistým pro slovo“. A potom je nutná nezbytná dávka Milosti od Otce.

* * *

Setkal jsem se na jednom sezení s Mistrem s otázkou, zda můžeme uvnitř sebe spatřit zrakem Boha, Otce, jak Ho nazývá
Kristus?

Odpověď nebyla až tak složitá:

„Spíše bych řekl, že Jej musíte uvnitř zažít, zakusit. On je sice Nejvyšší bytost, ale když Vy nevidíte ani sebe, svoji duši, jak můžete vidět jejího Stvořitele.“

(až by se chtělo říci – člověče, poznej sám sebe, svoji podstatu.)

Mistr pak dodal to zásadní:

„Naše poznání pramení především z toho, co vidíme očima, to znamená vnějším zrakem, a co slyšíme ušima, tedy vnějším sluchem. Jeho samotného však tímto fyzickým zrakem a sluchem vnímat nemůžeme, a proto Jej nedokážeme ani popsat. A dodal citát Krista – Oči máte otevřené, ale nevidíte. Uši máte, ale neslyšíte. A přece bychom jej všichni měli vidět a slyšet. – K tomu, abychom Jej doopravdy viděli, musíme probudit skryté schopnosti svojí duše. A že je to obtížné, je více než jisté!“

Opět jen dodám tu již mnohokráte použité rčení, ze kterého je patrné, že naše vyjadřovací schopnosti jsou velmi omezené. Když se optáte němého člověka na chuť medu, jak vám ji může vysvětlit? I my jsme právě tak němí, přesněji, náš jazyk je tak omezený a chudý výrazový prostředek na to, abychom mohli říci, kdo On vlastně ve skutečnosti je!
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 4.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

95 komentářů

 1. Pane Vendo:
  Pri všetkej úcte sa k tomuto Vášmu článku radšej nevyjadrím, aby nevznikol u niekoho dojem, že sa s uvedeným textom stotožňujem. Na tejto webovej stránke sa v poslednej dobe propagujú také duchovné smery a tendencie (ako napr. http://varovani.org), ktoré sú celkom scestné a ľudia tomu radi veria. Nechcel by som, aby takéto nezmysly boli nedopatrením spájané s mojím menom a mojimi príspevkami. Budem preto radšej opatrnejší vo svojich pochvalách…
  Pekný deň!

  1. Pane Degone,

   tento web má specifikum v tom, že se tady, pod články čtenářů, dost diskutuje. Včera jsem se podíval pro zajímavost na jeden z webů, které jsou tu po pravé straně doporučeny. http://www.zahady-zdraví.cz. Jsou tam obdobné rubriky jako tady – esoterika, duchovní svět, záhady, zdraví život, volný čas….., ale nikdo tam pod příspěvky nediskutuje. Někdo tam přidává nové a nové příspěvky, jako když sejete semínko do půdy. A reakce žádná, možná klíčí / někdo to přečte/ , ale rostlina nevzejde, nikdo nediskutuje.

   Tady se v rubrice autorských příspěvků naopak čile vyměňují názory. Pochopitelně se to tu hemží odkazy na různé směry, prolínání těch či oněch nauk a vír. Jedna paní tady napsala něco ve smyslu, že je to tu jako pyramida o Bohu, o duši, o politice, o volbách, o fyzice, o matematice, o globálním oteplování, o tzv. duchovnu, o srdíčkách, o Pravdách…. A proč ne? Vládne tu určitá svoboda. Někdo projde, přečte, možná i něco sdělí a jde číst a možná i hledat dál. Jiný zůstane, dokud chce a má co říci a pak je tu takový „kmen“ stálejších diskutujících. Nic na tom není špatné.

   Ten Váš příklad-odkaz na: varovani.org – na to můžeme mít mnoho názorů. Zběžně jsem se na to podíval. Nevím, co ta irská vizionářka s těmi vizemi dělá. Jestli je předává denně do Vatikánu a ten se svým ovečkám k tomu vyjadřuje? Jestli to katolíci čtou v kostelích? Jestli to posílá představitelům významných států, politikům, vědcům, umělcům……, k zamyšlení? Proto, aby např. ve své politice více pamatovali na obecné blaho lidí než na zisky a jejich dobývání pro pár lidí? Nevím. Působí to na mne, že je to určeno pro lidi, svým způsobem k jejich ovládání. Vy, lidé se bojte, vy obyčejní lidé si uvědomte, co všechno se blíží, ale vy, bohatí a se světskou mocí, dělejte si co chcete. Já se tím ale nezabývám, protože světlo a poznání hledám uvnitř sebe, jinde a jinou cestou se k němu nedostanete. To je důležité. Přečíst tuny knih – proč? Prožít, mít zkušenosti a směřovat k trvalejším hodnotám, krůček za krůčkem.

   Podivuji se však nad tím, i když je to subjektivní pocit, že z z Vašeho příspěvku čiší nějaký strach-obavy. Jakoby jsme nebyli alespoň tady, na internetu, svobodní. Jasné, že já, ten, či ona může mít názor, se kterým druhý nesouhlasí. Někdo toho „protivníka“ dokonce ve své omezenosti = nevědomosti zesměšňuje. Ale pořád je tu svobodná vůle: číst-nečíst; přemýšlet-nepřemýšlet; vyjadřovat se-nevyjadřovat se, hanět-chválit….., ve všem máme ještě zatím svobodu.

   Považuji ty moje „střípky“ za typicky letní příspěvky, kdy na pláži, na zahradě, v lese…,.si někdo sedne a pokud chce, o nějaké myšlence, třeba i z tohoto webu, přemýšlí, při chvilkách relaxace a rozjímání se do nich ponoří. Včera večer jsem se pověsil do autotrakčního lehátka a v pozici hlavou dolů přemýšlel, proč pan Degon používá takové výrazy jako nesmysly – nedopatřením – spojování – moje jméno – opatrnost a proč má ty obavy? Jasné, může Vás tu někdo z méně vyspělých a méně vědomých kolegů-kolegyň nepochopit, rýpnout si do Vás….., ale člověk s letitými zkušenostmi, s přehledem, jakým jste Vy, stojí jako ta pevná zeď a tyto pokusy se od něj odráží jako tenisové míčky a co je důležité, nerozruší jeho mysl. Jste tu dlouho, jeden z pamětníků, takový kmenový člověk – po „tvůrčím“ období psaní příspěvků teď „jen“ glosujete, mírně přinášíte své názory. Nevím jak ostatní, ale já je pozorně čtu.

   A tak, hlavu vzhůru. Tento svět není a nebude Rájem. Většina lidí z Česka a Slovenska má úplně jiné starosti. Nějaké duchovno je zajímá jako loňský sníh, důležitější jsou události ryze světského charakteru. A co bude třeba jen potom, jestli vůbec něco, jestli je něco nad námi, co nás ovládá, koho to z lidí zajímá?

   Pěkný den.
   Venda

   1. Pane Vendo:
    Je zrejmé, že to Vaše večerné relaxovanie v „autokračnom lehátku v pozici hlavou dolu“ Vám prospelo a tak sa k Vašim námietkam a pripomienkam rád vyjadrím na rozdiel od onoho „úvodníka“, ktorý mi tak trochu pripomínal reklamu na reinkarnáciu, ako univerzálnej náuky pre náš život.
    Píšete, že „Já se tím ale nezabývám, protože světlo a poznání hledám uvnitř sebe, jinde a jinou cestou se k němu nedostanete“. – To, čo máte v sebe sa vo Vás nezrodilo, ale vyvinulo pod vonkajším vplyvom. To, čo v sebe pozorujete nie je Vaša čistá a pôvodná duša, ale duša oblečená do obleku ducha, ktorý ste nadobudol z vonku. A Vy sa kocháte iba pohľadom na toho Vášho ducha, ktorého ste si osvojil vo svojom živote najmä štúdiom indických náuk.
    Vycítil ste moje znepokojenie nad stavom ľudstva a súčasného vplyvu diabla (ducha sveta) na ľudské duše, ktoré sa vplyvom toho deštruktívneho ducha menia na monštrá ukazované v sci-fi produkcii ako „mimozemské“. Ja viem, aké očakávanie s nami mal a má Otec, keď vysielal do ešte mŕtveho anorganického stvorenia svoje iskry života a viem aj to, ako by mohla vyzerať ľudská populácia, ak by túto Božiu vôľu rešpektovala a naplňovala.
    Čo sa týka pozornosti čitateľov a diskutérov tejto webovej stránky, tiež ma teší, že je o ňu záujem, ale si nemyslím, že je treba všetko pasívne nechať na náladu a gusto čitateľa s tým, že nám je ľahostajné, čo konzumuje. Pre mňa je dôležitá PRAVDA (Božia) a nie LOŽ (diabla) a tak sa snažím propagovať a presadzovať túto PRAVDU.
    Pekný deň!

    1. Jsem doma u PC jen na skok, po vegetariánském obědě a zase vzhůru na úpravy bytu.

     Jen řeknu k závěru Vaší nové reakce.

     Můžeme propagovat co chceme, stavět se do role Pravdy nebo Lži. Ale pokud je mým primárním cílem duchovní cesta, je vždy individuální. Myslíte si snad, že svými nějakými třicíti řádky nějakých odpovědí změníte svět? A nebo paní Danu, Matrixe, Hvězdička či Uda? A co na tom záleží, i kdyby se Vám to podařilo? Za ně, za nikoho jiného nezodpovídáte.

     Individuální cesta návratu k Bohu….. . To je to nejdůležitější, oč tu na tomto světě běží. Kdo to neví, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy. Neberu mu to, je to jejich svobodné rozhodnutí; není to ale moje cesta.

     Večer přidám další postřeh, pokud bude čas nad Vaším příspěvkem správně letně rozjímat.

     Pěkné odpoledne a děkuji za Vaše podnětné vstupy.
     Venda

    2. ad – To je to nejdůležitější, oč tu na tomto světě běží. Kdo to neví, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy.
     _______________

     Vendo, jste natvrdlý osel.

    3. Pane Vendo, to s tou 15.kapitolou jste si mohl odpustit, ale evidentně neodpustil… Zvláště od Vás, který tady píše patrně nejvíc řádků jak v článcích, tak v diskuzích a snaží se rozebírat kde co, toto sedí.

     Mám rovněž za to, že tisíce stran o jakékoliv nauce nenahradí důležitostí ani významem „obraz“ 15.kapitoly sv.Jana, samozřejmě jen to chtít a snažit se vidět (srdcem).

     To, že je běžný život jedince tou individuální cestou návratu k Bohu věřím, naopak nevěřím v to, že je jí hodinová denní meditace, vegetariánské jídlo a další obezličky, když se člověk v běžném životě chová nadřazeně nebo pohrdavě k bližním.

    4. Napsal jsem :
     „Individuální cesta návratu k Bohu….. . To je to nejdůležitější, oč tu na tomto světě běží. Kdo to neví, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy. Neberu mu to, je to jejich svobodné rozhodnutí; není to ale moje cesta.“

     Ta paní v příspěvku nahoře vynechala to podstatné na začátku mého krátkého sdělení „Individuální cesta návratu k Bohu….“ To je to podstatné a nejdůležitější.

     A vy, pane LM pro mne nepochopitelně přidáte, že mnou uvedená 15.kapitola nějaké svaté knihy se týká zrovna 15.kapitoly sv.Jana ?????? proč prosím manipulujete ? Proč jste nevybral 15.kapitolu Bhagavatgíty nebo 15.kapitolu knihy Genesis.

     Manipulace. Ale já se na Vás nezlobím. Mám Vás rád, takový, jaký jste. Nikdo nejsme dokonalý, protože kdybychom byli, tak tu již dávno nejsme.

     Ale ještě jednou. Opravdu si myslím, že denní praxe, cesta meditace, zklidnění mysli, odpoutání se od vášní mysli, nezatěžování se světem, v sumáři pojmenováno toto snažení jako individuální cesta k Bohu je ve vyjmenovaném konání důležité. Ne intelektuální vědomosti. Vzpomínáte si, jak jeden si plánoval, co všechno učiní s úrodou, jak bude stavět, co prodá, ale nevěděl, že již brzy zemře. Na Cestě k Bohu,opět podle mne, si nemá cenu budovat poklady tady na zemi, ale v nebi nikdo nevybuduje.

     Pěkný den.
     Venda

    5. Pane Vendo, má chyba, spletl jsem si 14.kap.sv.Jana s 15.kap., která tu byla nedávno diskutována a velmi mi utkvěla v paměti (především díky výkladu paní Věry). Za to se omlouvám. Na druhou stranu jak jste to podal Vy, tak to vyznívá, že kdo tady hledá v knihách a baví se o určitých částech (což zde činím nejen já), tak neví o tom, co je nejdůležitější v tomto světě a o návratu k Bohu. Osobně mně toto Vaše vyjádření zní dost egoisticky a povýšeně.

     Tak vidíte – zpětné vazby tady máme všichni dost a dost. :-)

     Jinak se odkazuji na to, co jsem napsal v posledním odstavci minulého příspěvku. Domnívám se, že právě běžný život a konání v něm je naší pravou školou a prověrkou, zvláště u lidí narozených a žijících v „moderním/materiálním“ světě. Meditace, nezatěžování se světem apod. co píšete to je všechno skvělé, ale je to k ničemu, když to nepřetavíme v běžném provozu denního života. Věřím a doufám, že to správně chápete. Jinak by bylo ideální odjet do jeskyně (kláštera, Indie…) a tam se v absolutní pasivitě promeditovávat k Bohu.

    6. Pane LM, i to se tu již dříve diskutovalo, že jedním z podstatných rozdílů mezi křesťanstvím a východními naukami, je „aktivita“. Činorodé pomáhání ostatním tvorům, skutečná aktivní tvorba v rámci každodenního běžného (!) života oproti odpoutávání se od reality, či dokonce pobytu v jeskyních. NZ je podle mě o praktické lásce (druhého jste nesytili, Mě jste nasytili apo.) Já za sebe tedy s Vámi souhlasím.

    7. pěkný překlep se mi povedl

     druhého jste nasytili, Mě jste nasytili, druhého jste ošatili, Mě jste ošatili …

    8. Pane LM, splést se je lidské. Prostě jste se nechal zmanipulovat možná i jiným diskutujícím. I to se stává.

     Jestli cítíte nějakou moji povýšenost či egoismus, mrzí mne to. Ale jak jistě chápete, za Vaše pocity nemohu. To, že zdůrazňuji praktickou část cesty, to není až takové pochybení. I Ježíš o tom mluví v mnoha proslovech. Mám prostě o duchovní cestě své představy, které se léty praxe prověřily a především, nikomu je nikdy nevnucuji. Někteří mne za ně posílají do p….e, jiní mi řeknou, že tady píši moc, jiní neřeknou nic. Já za názory jiných opravdu nemohu.

     Kdybyste četl můj rozsáhlejší materiál v článku mystika, šest pokračování,zjistil byste, že alfou i omegou je tam to, že musíme žít ve vztazích a životech, do kterých jsme se narodili. Žádné útěky např. k asketismu, do samoty. K ničemu takovému tady nevyzývám. Zkušenost života, takové nečinění v myšlenkách, činech a skutcích, které by přineslo špatnou karmu, ano, o tom píšu. A také o tom, že cesta je vždy individuální. Nevěřím na žádné skupinové povznesení se v nějaké sektě, v rituálech a obřadech.

     S pokorou, láskou, spravedlivým přístupem k životu, s trpělivosti v očekávání Milosti nejvyššího.

     Že se mi tu někdo vysmívá za mé cvičení, za meditaci / to nemyslím Vás /, je pro mne nepodstatné. Ostatně, i Ježíš před tím varoval. A že nešlo jen o vysmívání, ale doslova o pronásledování.

     Není ideální odejet do Indie, do jeskyně a tam se promeditovat v absolutní pasivitě k Bohu. To je špatně, to by byla cesta s obrovským nepochopením. Viz.předešlé. Před útěkem před svými povinnostmi opravdu důrazně varuji. Musíme žít naše vztahy, usilovat o pozitivní život s vírou k Bohu.

     A je to opravdu na každém z nás, jaký přístup, víru, zvolí. Milovat Boha, celous svou duší, srdcem a myslí a milovat bližního svého…… . Někdy zde cítím zvláště k tomu bližnímu opak.

     Pěkný den přeji.

     Venda

    9. ad – Ta paní v příspěvku nahoře vynechala to podstatné na začátku mého krátkého sdělení „Individuální cesta návratu k Bohu….“ To je to podstatné a nejdůležitější.

     Ne, ta paní /jmenuje se Věra/ to podstatné nevynechala. Přečtěte si ještě jednou pořádně, co jsem napsala.

     ad – A vy, pane LM pro mne nepochopitelně přidáte, že mnou uvedená 15.kapitola nějaké svaté knihy se týká zrovna 15.kapitoly sv.Jana ?????? proč prosím manipulujete ? Proč jste nevybral 15.kapitolu Bhagavatgíty nebo 15.kapitolu knihy Genesis

     Vendo, proč ze sebe děláte ještě většího osla, než jste? Proč se snažíte tak hloupě kličkovat? Narážíte na nedávnou diskusi o verších z Jana, která probíhala mezi Karlem, JM a mnou. Nebo snad OPRAVDU NE ??

     Pane Vendo, z mojí duše se začíná vytrácet soucit a shovívavost vůči Vám a pomalu se vkrádá znechucení. Až se zase večer pověsíte hlavou dolů, pozor ať se nepoblinkáte sám ze sebe, nebyl byste ani první ani poslední. Nesnažte se předstírat svatost, přede mnou nemáte šanci se schovat, mám na to spolehlivý senzor, bezpečně poznám kdo JE a kdo NENÍ.

    10. Paní Věro, nerad to říkám, ale mýlíte se.

     Tady je výčet, tedy fakta:

     Reagoval jsem na Vaši diskuzi s paní Hvězdičkou – viz. Věra 21.7.2014 (21:56), kde Vám ona odpověděla na druhý den výčtem několika veršů – viz. její příspěvek Hvězdička 22.7.2014 (9:49) a Vy jste na to zareagovala vstřícně.
     Celé to je pod článkem pana P.K. : viz. http://hledani.gnosis.cz/par-slov-o-epidemii-vyskytu-energetickeho-vampyrismu-v-cechach/

     A já si pak úplně náhodně zvolil verš s č.15 – vůbec to nemělo žádný směr k nějaké Vaší dřívější – starší diskuzi k evangeliu Jana .Nebuďte prosím tak vztahovačná, nemyslel jsem tím nic na Vás, ani na Hvězdičku.

     A nakonec i čas mé reakce, v mé diskuzi s panem Degonem, ale již pod jiným článkem, na kterou jste Vy reagovala tím, že jsem osel, odpovídá časem té návaznosti na Hvězdičku- viz. Venda 22.7.2014 (12:07), ale již pod článkem http://hledani.gnosis.cz/treti-stripky-pro-prazdninove-rozjimani/#comment-area

     Paní, nekličkuji a necítím se být ani oslem.

     K Vaší obavě, že bych se mohl poblinkat při mém cvičení. Nemějte ji. Jsem již zkušený. Obrácené pozice cvičím s prázdným žaludkem.

     A věřte mi prosím, že u mne je to naopak. Já se ne a ne, a hlavně to především nechci, nad Vámi nijak znechucovat. Jste pro mne člověk a ani nesoudím, jestli máte nějaké chyby. Usuzuji, tak jako u všech lidí, že nejsme bezchybní a že k dokonalosti máme ještě asi kus cesty. Kdybychom totiž byli dokonalí, tak jsme již dávno mimo tento svět.

     S láskyplným pozdravem ÍÁ

     Venda

    11. ad.Kdybychom totiž byli dokonalí, tak jsme již dávno mimo tento svět.

     PŘEDSTAVA DOKONALOSTI JE CESTOU DO PEKEL VLASTNÍHO
     VĚDOMÍ A JEHO MYSLI-ILUZE.

    12. ad – A já si pak úplně náhodně zvolil verš s č.15 – vůbec to nemělo žádný směr k nějaké Vaší dřívější – starší diskuzi k evangeliu Jana
     ____________________________________

     Pane Vendo, nevěřím Vám to. Myslím, že lžete.
     Nicméně: ať už se vztahujete k čemukoliv, pointa je zřejmá, pan JM to napsal úplně přesně.
     Tím tento spor z mé strany končím, co jste zasel, to jste sklidil.

    13. Venda pro paní Věru.

     To, že mi nevěříte nijak neovlivním. Je to Vaše svobodná volba. Zrovna tak jsem si mohl vybrat z výčtu od paní Hvězdičky třeba číslo 9 nebo 16. Opravdu nevím proč 15.

     Ale co jsem tím chtěl říci, jsem objasnil.

     Kdo je prosím pan JM? Myslíte pana LM, který tu napsal, pár příspěvků výše :
     „Pane Vendo, má chyba, spletl jsem si 14.kap.sv.Jana s 15.kap., která tu byla nedávno diskutována a velmi mi utkvěla v paměti (především díky výkladu paní Věry). Za to se omlouvám. “

     Můžete mi prosím dát odkaz, kde jste podala svůj výklad kapitoly 14 z Janova mystického evangelia. Rád bych se s ním seznámil.

     Pěkný den.
     Venda

    14. poznámečka –
     Vendo,
     potěšil jste mne.
     Protože jste přijal dvou dokonalost i v nedokonalosti.
     Tím chci říci, že pokud jste uměl pozdravit ÍÁ, přijal jste to, co je v oslovi.
     Kdysi jsem jednoho viděla na trhu a byla to bytost úžasná, byť pro někoho nedokonalá.

    15. ad.A já si pak úplně náhodně zvolil verš s č.15 – vůbec to nemělo žádný směr k nějaké Vaší dřívější – starší diskuzi k evangeliu Jana .Nebuďte prosím tak vztahovačná, nemyslel jsem tím nic na Vás, ani na Hvězdičku.
     —————————–
     A víte,pane Vendo,že Vám to i věřím?Neboť jste si
     nevšiml,co tím sleduje Nevědomí,bez Vašeho uvědomění si:

     15Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“

     Nádhera,v přímém přenosu.Až teď to sedí jak riť
     na šerbel.:)))))

    16. Odhlédnu-li od toho, že Venda lže, tak je to jak říkáte.
     Podvědomí je mocnější než vědomí, aneb Já není pánem ve svém domě.

    17. Tak ještě dodatek a odpověď po odpolední práci.

     Napsal jste :

     „To, čo máte v sebe sa vo Vás nezrodilo, ale vyvinulo pod vonkajším vplyvom. To, čo v sebe pozorujete nie je Vaša čistá a pôvodná duša, ale duša oblečená do obleku ducha, ktorý ste nadobudol z vonku. A Vy sa kocháte iba pohľadom na toho Vášho ducha, ktorého ste si osvojil vo svojom živote najmä štúdiom indických náuk.“

     Tak tady si opět zasloužím od sebe samého malé objasnění toho, co píšete, přeložit si to do mého současného poznání.

     Předesílám a ujasňuji pojmosloví – v mém pojetí je duch a duše totožnou entitou. Duch s velkým D je něco zcela jiného, ale to Vy tady nepoužíváte.

     Před 64 léty se narodilo fyzické tělo známé jako Václav Žáček a do něho se před zrozením vtělila duše, která si spolu s dalšími, jemnohmotnými těly, kauzálním /mentálním /, astrálním a myslí, donesla k odžití svoji karmu. Ano, prožívám můj současný osud, který je dán vnějšími vlivy z minulých životů, jak správně píšete, za dřívější působení, jako odplatu za dobré a špatné činy, myšlenky, skutky, ne však jako Václava Žáčka, ale nasbíráno v mnoha předešlých zrozeních. /tři druhy karmy v mém příspěvku – dá se najít pod autory – pod mým jménem /. Nekochám se ničím, jak dál píšete. Karma mne přivedla do vztahů, narodil jsem se v nějakém prostředí, mezi určitými lidmi, vyrůstal a při tom trpěl za skutky svého Já, své mysli, a nebo se i radoval. Vše je propleteno a nikdo neví, proč se každému z nás děje zrovna tak, jak to je všechno karmickým zákonem připraveno k prožívání, k novým zkušenostem, k odžití, k nápravě…. . Díky předchozím životům dochází má duše k poznání sebe sama a její současné fyzické tělo ji v tom snad již pomáhá. Za sebe říkám ano, jdu cestou pokání, s pokorou a láskou k Bohu. Že je tam, podle Vás indické učení, podle mne Univerzální duchovní nauka je podstatné. Současně tam je i nauka a učení Ježíše, Krišny, Buddhy, sv.Augustina, učení véd, upanišad, evengelia, i jiných křesťanských mystiků.

     Déle jste napsal:“Ja viem, aké očakávanie s nami mal a má Otec, keď vysielal do ešte mŕtveho anorganického stvorenia svoje iskry života a viem aj to, ako by mohla vyzerať ľudská populácia, ak by túto Božiu vôľu rešpektovala a naplňovala.“

     Tak to jsem opravdu rád, že VÍTE. Až budete mít někdy čas a chuť, podělte se. Troufám si říci, že málokdo toto VÍ. Ale jak víte, tak od Vás vím, že víte a nikdy jsem to nebral jako Vaše plané chlubení. S úctou bych řekl, že bych s radostí přijal Vaše přímé poznání, tedy to, jak píšete, JÁ VÍM… .

     Pěkný večer a díky za Vaše přínosné a slušné reakce a podněty. Bohužel, o všech se to nedá říci.

     Měl jsem tu návštěvu vnoučat ze Slovenska. Vnučka se mne ptala – dědo, čo robíš? – Píšu panu Degonovi na Slovensko. – A čo mu píšeš? – Tak, o životě, diskutujeme – A je pán Degon hodný? – Povídam ji, je. A druhý den, když jsem zapínal počítač, ptala se, odpověděl ti pan Degon?

     No tak vidíte, už o Vás ví i naše Klárka ze Šamorína.

     Čeká mne pravidelné cvičení.

     Venda

    18. ad – Pěkný večer a díky za Vaše přínosné a slušné reakce a podněty. Bohužel, o všech se to nedá říci.
     ________________________________________________

     Jsou jisté mantinely, za které jako lídr určité duchovní cesty nesmíte vstoupit, nezávisle na osobních sympatiích či nesympatiích.
     To Vás zřejmě Váš Mistr nenaučil, tak Vás to naučím já, a zadarmo, Vy pokrytče.

     Toto jsou Vaše svatouškovská slova, pod článkem pana Šupy:

     Cit:

     „Trochu ho upravím – pozměním.
     Pravá víra je katolická, evangelická, islámská, budhistická / dovolím si dodat, že může jít zřejmě i ještě o jiná vyznání/, ale vždy tehdy, jakmile přístup člověka k jeho víře je přístupem s pravostí, vážností a opravdovostí. Jak k ní přistupuje s plnou vážností, poctivostí a důsledností, musí ho nakonec přivést ke Stvořiteli, protože toto je přece cílem každé víry.“

     Jak ušlechtilé!

     A toto je Vaše vyznání z dneška, Vaše pravé JÁ:

     „individuální cesta návratu k Bohu….. . To je to nejdůležitější, oč tu na tomto světě běží. Kdo to neví, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy. Neberu mu to, je to jejich svobodné rozhodnutí; není to ale moje cesta.“

     Zbaštěte vegetariánskou večeři, pověste se hlavou dolů jako netopejr a meditujte.
     Karmě zdar !

    19. Paní Věro, zaujalo mě Vaše sdělení, že Židé nikdy nebyli (prokazatelně ) v Egyptě. Z Egypta uprchlo podle Bible více než 600 000 Izraelitů. Archeologové dnes tuto možnost téměř vylučují. Exodus a putování pouští 40 let je asi výmysl. Sancheribovo vojsko před Jeruzalémem ( 701 př.n.l.) zničil dýmějový mor.
     http://www.myty.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007040026
     http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040030.
     Neříkám, že Bible , Židé a král Šalamoun je něco jako naše Staré pověsti české a Přemysl a Libuše, ale i Bibli je třeba brát s rozumem a ne doslovně.
     Třeba hned první stránky Starého zákona.
     1. den : Buď světlo. A viděl , že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. ( Řekněme že to je popis Velkého třesku)
     2.den: oddělil klenbu nebe od vod ( to moc nepasuje, původní Země byla žhavá a bez vody na povrchu, tu přinesly později komety).
     3. den : Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin (Řekněme vznik rostlinného života proti očekávání až potom bylo stvořeno Slunce)
     4 den : Buďte světla na nebeské klenbě, aby odděloval den od noci //dále pak popisuje vznik Slunce, Měsíce, hvězd//. (Zdá se, že Bůh rozděloval světlo od tmy dvakrát- první a pak čtvrtý den)
     5.den: „Hemžete se vody živočišnou havětí.. létavci nechť se rozmnoží nad souší“ ( Ptáci následovali po plazech ne naopak).
     6. den : Rozmanité druhy živočichů, dobytek a plazi. Pak večer člověk. ( Žena z žebra muže vznikla až někdy neurčitě později, aby mu nebylo smutno, ale ani moc veselo).
     Píšte : „Zbaštěte vegetariánskou večeři, pověste se hlavou dolů jako netopejr a meditujte. Karmě zdar ! “
     Víra ve vegetariánství jako cestu ke zdraví člověka a karma a reinkarnace člověka jsou věci, kterým někdo věří, prorože jim věřit chce. Pak se k té víře vybere něco, co to jakoby dokazuje. Vyvrátit něco, co neexistuje asi nejde. A proč taky, když to někomu vyhovuje.
     Vendou zmíněný Paavo Nurmi byl vegetarián od 12 let ( předpokládejme, že tedy nejedl maso, ale méčné výrobky a vejce ano), zemřel v 76 letech. Emil Zátopek se dožil 78 let. Prostě si nemyslím, že vegetariánství a dumání o karmě je recept na zdraví, rozkvět ducha a životní úspěchy a spokojenost.

    20. ad – Paní Věro, zaujalo mě Vaše sdělení, že Židé nikdy nebyli (prokazatelně ) v Egyptě.

     Pane Pardale, nechce se mi hledat svůj příspěvek, nejsem si teď jistá, ale domnívám se, že jsem psala o tom, že není historicky doložený žádný masový EXODUS Židů z Egypta.

     Biblický text je duchovní naukou, doslovným výkladem a pátráním po historicitě se nedobereme ničeho, na tom se asi shodneme….

     ad – Prostě si nemyslím, že vegetariánství a dumání o karmě je recept na zdraví, rozkvět ducha a životní úspěchy a spokojenost.

     Prolítla mi hlavou vzpomínka na svoje prarodiče, ročník 1900….viz „kedlubny“. Babička se dožila sta let, vegetariánka nebyla, ale maso bylo jen středeční, nedělní a sváteční jídlo, a nikomu to nepřišlo podivné. U nás platilo pravidlo: ne odříkání, ale uměřenost.
     Rozkvět ducha děda razil cestou: pracuj, jako bys tady měla být sto let, modli se, jako bys měla zítra umřít. Žádné složitosti nebyly v kursu, nebyl na ně čas. Ledacos mě štvalo a konflikty se nám taky nevyhýbaly, ale když se podívám za sebe, myslím, že to všechno bylo OK, neměnila bych.

    21. Pan Šupa napsal:
     „Pravá viera nie je ani katolícka, ani evanjelická, ani islámska, ani budhistická. Kto sa na vec pozerá takýmto spôsobom, je na veľkom omyle. Pravosť viery spočíva v pravosti, vážnosti a opravdivosti prístupu človeka k jeho vlastnej viere. Ak k nej pristupuje s plnou vážnosťou, dôslednosťou a poctivosťou, musí ho nakoniec priviesť k Stvoriteľovi, pretože toto je predsa cieľom každej viery.“

     Tvrzení pana Šupy jsem z negativního přenesl do pozitivního:
     „Pravá víra je katolická, evangelická, islámská, budhistická / dovolím si dodat, že může jít zřejmě i ještě o jiná vyznání/, ale vždy tehdy, jakmile přístup člověka k jeho víře je přístupem s pravostí, vážností a opravdovostí. Jak k ní přistupuje s plnou vážností, poctivostí a důsledností, musí ho nakonec přivést ke Stvořiteli, protože toto je přece cílem každé víry.“

     Děkuji za Vaše sdělení, že to považujete za ušlechtilé.

     A jak jsem stručně sdělil panu Degonovi, napíši znovu to stejné i Vám :
     „Můžeme propagovat co chceme, stavět se do role Pravdy nebo Lži. /dodám speciálně pro Vás – můžeme hanět či chválit, souznět či nesouhlasit s jiným člověkem / Ale pokud je mým primárním cílem duchovní cesta, je vždy individuální. / a zase pro Vás – co je na tomto mém poznání špatného?/ Myslíte si snad, že svými nějakými třicíti řádky nějakých odpovědí změníte svět? A nebo paní Danu, Matrixe, Hvězdička či Uda? A co na tom záleží, i kdyby se Vám to podařilo? Za ně, za nikoho jiného nezodpovídáte.“

     Dodám jen, že jako se za Vás nikdo nenají, nikdo za Vás nevezme na sebe Vaši fyzickou bolest, tak nikdo ani za mne nevykoná duchovní cestu.

     Přečtěte si o ní v mých autorských článcích.

     Paní Věro, pěkný den a ať se Vám Vaše dílo daří.

     Venda

    22. Zdravím Vás pane Vendo
     a gratulujem k bohatej žatve reakcií na Vašu argumentačnú sejbu, ktorú ja osobne považujem za značne rozporuplnú a kontraproduktívnu.
     Vaším svojráznym spôsobom ste ma vyzval, aby som Vám a ostatným vyložil moje poznatky o tom, „Ja viem, aké očakávanie s nami mal a má Otec“ a v skrytosti duše ste dúfal, že sa svojou odpoveďou zosmiešnim a dehonestujem. Ja Vám však poviem iba toľko, že sa svojou činnosťou snažím o to, aby sa to očakávanie Otca u mňa osobne a mojich blížnych naplnilo a k tomu majú smerovať aj všetky moje príspevky a postrehy, ktoré Vy tak rád bagatelizujete.
     Čo sa týka Vašej zvedavej vnučky Klárky – dovolím si ju pozdravovať a odkázať, že Degon nie je dobrý, ani zlý, ale niečo medzi tým. Veď ani samotný Ježiš neprijal od ženy, ktorá ho tak nazvala, toto označenie, ale podotkol, že Dobrý je iba Boh. Skutočnosť, že už vie o mne aj Klárka ma teší, ale viac sa teším z toho, že o mne vie aj náš nebeský Otec a poskytuje mi svoju pomoc a ochranu.
     Želám úspech vo Vašom pravidelnom cvičení (hlavou dole). Ja radšej hlavu dvíham ku hviezdam, ako to robil aj hviezdny básnik Otokar Březina…

    23. ad.ale viac sa teším z toho, že o mne vie aj náš nebeský Otec
     a poskytuje mi svoju pomoc a ochranu.

     Ví o Vás,pán JASOM,na to vemte jed.Ví vše o všech.:)))))

    24. Proč pane Degone píšete, že jsem ve skrytu své duše doufal, že se svojí odpovědí zesměšníte, to opravdu nevím. Psal jsem jen a jen Vám a žádnou diskuzi bych o Vašem vědění, kdyby někdo do toho chtěl vstoupit, nepřipustil. Je na Vaší svobodné vůli, jestli se o něco někdy v budoucnosti podělíte. Ale jak jste mi to jednou napsal, tak já od té doby vím, že víte.

     Co já tu bagatelizuji, proč si myslíte, že něco zlehčuji či znevažuji? Někdy Vás prostě nechápu.

     Cvičení v obrácených polohách či na autotrakčním lehátku je výhodné. Odlehčíte krevnímu oběhu, obsah a orgány břišní dutiny se vlivem gravitace tlačí dolů obráceně, překrvená je i hlava, srdce, plíce. Má to vliv na paměť, odkrvení nohou na křečové žíly a návrat do lehu, do pozice mrtvoly přinese návrat k normálu. Co bylo odkrveno se znovu prokrví okysličenou krví a naopak.

     Pro změnu, Vy Březinu, já Nerudu – z Písní kosmických:
     „Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: „Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci*, jimž hrouda nohy víže!“

     Venda

 2. Pane Vendo,

  velmi podařený článek, zdá se mi, že obsahuje vše co má, přesto jsem si však nemohl všimnout jedné věci, se kterou ‚ne až tak‘ souhlasím:

  „Snažme se, aby naše konání v přítomnosti nám nezpůsobilo takovou minulost, jejíž následky budeme řešit dlouho a nákladně v budoucnosti.“

  v případě, že výše řečené souvisí s karmou.

  Uvedu příklad proč.

  Je to přesně 11 dní, co jsem byl po dlouhých 13ti letech „poražen“ – to by bylo na samostatný článek, možná jindy.
  Šlo o to, že sedíc na pivu, pln očekávání dalšího kryglíku (2), sám rozjímajíc a čekájíc na můzy políbení (kvůli skládání nové písně, což byl i důvod proč jsem šel hledat inspiraci k pivu), ten zlatavý mok nikde.
  Paní nebo spíše slečna servírka – neochotná, mračící se, na pivo jsem se musel několikrát připomenout, s pohledem jako „co tady děláte“, seděla u stolu s kamarády a já byl pro ni snad ani ne póvl natož zákazník.
  Utrousil jsem několik poznámek jako: „ta hospoda se tu jmenuje u sucháče?“
  Ano jmenuje… Hmm, tak mi doneste prosím rum – vidím, že tu na něj máte akci – za 20!
  No, rum donesla, ale před tím jsem jedním uchem slyšel – „Snad to nepozná“. A tak po deseti minutách sucha, přišlo i na pivo a rum. Dle mne to rum moc nebyl, protože se mi zdál nutně ředěn s vodou – asi proto ta akce :)
  Rum jsem dopil, ale se slovy „moc mi nechutnal, raději zkusím vodku v akci“.
  Byl pátek, nikam jsem nespěchal, po práci.. takže, proč ne?
  Opět jsem se musel připomínat a krátkou chvíli jsem si krátil pouštěním Kabátů z JukeBoxu – ale to se slečně nelíbylo, protože to neposlouchá.
  „I nu, budete to muset vydržet“ – rýpnul jsem si opět.

  Hudba hrála, leč potichu. Na stole akce – Dnes Karaoke o ceny!
  Zkusil jsem se zeptat, jak to funguje a kolik může zpívat lidí, ale to už se servírce nelíbilo a sedíc u stolu s přáteli – hnala mne ven, at ji neotravuji.
  „Ježiši Kriste co ste nerozumněl, neotravujte, vypadněte.“ a vypla mi JukeBox a já tak přišel asi o 20 Kč…
  Šel jsem tedy dopít pivo a raději vypadnout, ale udělal jsem chybu. Pustil jsem si Kabáty na telefonu.
  V tom se ke mne přiřítil o hlavu větší a snad o 20kg těžší holohlavý pán, chytnouc mne za límce u košile povídajíc: „Hned vypadneš“

  Znalý trochu té seboobrany, ruce jsem mu zkřížil a chytnul a hned pustil. Uvědomil jsem si, že by to mohlo dopadnout špatně a povídám „dopiju pivo a jdu“.

  Vemu sklenici, napiju se a než to položím, už jsem ji měl.
  Následovala slušná boxerská kombinace, jenž mne donutila na lavici si skoro lehnout, ale protože jsem byl ze dvou stran oblkopen zdí a ze předu stolem k zemi přidělaným, moc nebylo kam si lehat.
  Reflexivně jsem proto mával bližší rukou ve snaze vykrýt co nejvíce ran a druhou schovával telefon.
  Pán mne pak chytl za vlasy a říká „vypadní ven než ti..“

  Ten den, to bylo poprvé po 13ti letech, co se podařilo vůbec někomu mne trefit na oko a zuby tak, že mi zůstal monokl a natržená papule od člověka, kterého jsem nikdy neviděl a nikdy jsem mu nic neudělal.

  Následovalo dlouhé rozjímání i s kamarádem, moudrým bezdomovcem, který mi řekl:
  „Vidíš, v přítomnosti jsi nebyl připraven, věřil si, že by tohle nikdo nikdy tobě neudělal a stalo se i přesto, že umíš jui-jutsu.“

  Byla tohleto karma?
  Nebo to bylo (jak já si myslím) sprosté ovlivnění slovem-myšlenkou nějakého „vypatlance“, který pak šel udělat to co mu bylo řečeno?

  Jak to souvisí tímto? A vztahuje se to na zkušenost výše?
  „Snažme se, aby naše konání v přítomnosti nám nezpůsobilo takovou minulost, jejíž následky budeme řešit dlouho a nákladně v budoucnosti.“

  Add, bylo by karmou onoho „hlupáka“ potom potkat, dám mu možnost uvědomit si chybu, popřípadě jeho dalšího útoku jej ztrestat?
  Nebyla by to potom jen prachsprostá odveta?
  Bylo by lepší mu raději i pak nastavit onu pověstnou druhou stranu tváře aby si znova mohl praštit?

  Díky za případné názory.

  GinBaw

  1. Pro GinBaw.

   Tak to je příběh! Do hospody nechodím /už asi 8 let/, také textuji anglické písně jedné amatérské kapele, pivo, rum a vodku nepiji, tak bych šel za inspirací jinam. Ale i tam, kdekoliv, lze dostat po tlamě. Náhoda to určitě nebyla. Na ty asi oba nevěříme. Poučení z příběhu, předesílám, cítím jako jasné. Nikdy nerýpat do člověka, i když jsem v právu – jako host chci pivo – očekávám, že budu v určitém čase obsloužen. Ten stroj na písně tam mají také pro pouštění písní, asi se za to i platí. Moderní člověk by řekl, že jste byl v nepravý čas na nepravém místě.

   To, co dnes citujete ode mne, co si myslím, že jsem při objasňování karmy vymyslel pro moji vnučku, má, a chci se ujistit, několik aspektů.

   Existuje jenom přítomnost. Ta se neustále mění v minulost a odrazy z této mladé i starší minulostí přinášejí podklady pro konání své i jiných v budoucnosti, která se v určitém okamžiku zase stane přítomností, a to s působením ode mne k jiným a od jiných ke mně. Je to typická interakce v průběhu vnímaného plynoucího času s neustálými změnami, a to ryze vnímání subjektivní. Váš zážitek nikdo, např. z vedlejšího města nezná, nezná ho člověk z opačného konce světa a ani dokonce ten, kdo šel zrovna kolem hospody.

   Asi jste musel narazit na takovou servírku jakou ji popisujte. Tedy jako působení zákona akce a reakce, zákona příčiny a následku. Kdybyste měl narazit na servírku ochotnou, usměvavou, která by s Vámi dala řeč, tak určitě byste na ni narazil.

   Mohl byste si položit otázku, na kterou nikdy nedostane odpověď. Nechoval jsem se někdy v minulosti např. k hostu, k člověku, který mi svým zjevem či chováním „nesedl“, nějak obdobně. Ba ještě i hůř. Nedal jsem, tedy ale jako úplně cizí tělo avšak stejné duše, která v něm byla v předchozím a nebo ještě v dávnějším životě oživujícím principem, já po tlamě někomu jinému. Jak moc by se mi to teď, mé duši a pocitům a zkušenostem mělo ještě vracet a jak dlouho? Mohu očekávat, že to bylo poprvé a naposledy a odnesu si z toho nějaké poučení?

   Příběh je to typický pro pojetí karmického vyrovnání. V hospodě se mi stalo mnoho obdobných příběhů. Usnul jsem u stolu a byl jsem okraden, usmál jsem se na jiné děvče a byl jsem napaden. Co my jen víme, proč se nám to či ono děje.

   Ježíš věděl, a ví to zdejší vykladači evangelií, proč doporučoval nastavit po facce druhou tvář.

   Vy, protože ta situace je již pryč, si z toho určitě ponaučení vezmete.

   A teď již přetahuji večerku.

   Dobrou noc.

   Venda

   1. Pro GinBaw.

    Ráno moudřejší večera.

    My samozřejmě neumíme posoudit, co je karmické vyrovnání v tom, co se nám děje.

    Na příběh se lze také podívat jako na možnost ovládání či neovládání i jedné z degradujících vášní mysli, na hněv. Hněv, zlost na někoho, budí zášť, až i nepřiměřené reakce. Budí často v dalším stádiu i nenávist a nutkání k pomstě. Dal by se napsat román, co všechno se pro zlost, pro hněv, pro pocit ublížení, stalo v rodinách, na pracovištích, mezi přáteli, mezi dokonce i národy. Hněv často vtáhne do výtržnosti i mnoho nevinných. A také, naše myšlenky musejí být čisté, odpoutat se v nich i jen od přemýšlení o někom v negativním smyslu slova. I to působí neblaze. Hněv vzniká z různých příčin a ve Vašem zážitku vznikal jak u Vás, tak u servírky či toho bitkaře.

    Vím, je to těžké a jak tu napsal anonymní, je to na delší příspěvek. Ježíš v Matoušovi, kapitola 5. verše 38 až 47 říká mnohé.

    Omlouvám se, musím na renovaci bytu, přijde mi obkladač.

    Přeji mnoho zdaru, brzké uzdravení a hlavně i odpuštění. Vím, že se to lehko říká, ale věřím, že neprahnete po pomstě.

    Ivo Jahelka o tom napsal text své písně :

    Příběh zvědavého pána
    1. A teď bude vypovídat poškozená strana,
    slavný senát si povzdychnul: to zas bude drama,
    tak nám, pane Dvořáku, celou věc po pořádku,
    hezky vyličte, nic nezamlčte, hlavně nic nezamlčte.

    2. Poškozený vsunul jazyk tam, co míval zuby,
    na vinníka vedle vrhnul pohled plný zloby,
    potom povstal z lavice:“Slavná soudní stolice,
    pravdivou chci teď podat výpověď já, podat výpověď.“

    3. „Pokojně jsem se navracel z návštěvy divadla,
    když vtom, zcela nečekaně, žízeň mě přepadla,
    vzhledem k této obtíži rozhod‘ jsem se ke Kříži
    na pivo zajít – Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají.“

    4. „Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem zpozoroval,
    jak ven vyběh‘ obviněný a divně se choval,
    spínal ruce a volal pořád jenom dokola:
    a mám ji, mám ji, a mám ji, mám ji, a mám ji, mám ji!“

    *: „Už ji mám!“

    5. „Nejdřív jsem se domníval, že je to stav po pivě,
    jenže von se jinak choval poměrně střízlivě,
    i napadlo mě mimoděk, co asi má ten člověk,
    a že jsem zvědavec, šel jsem hned na věc, já šel jsem hned na
    věc.“

    6. „Na mou votázku: hej, pane, co to vlastně máte,
    ubalil mi děsnou facku ve stylu karate,
    a když jsem padal k zemi, zaslech‘ jsem, jak říká mi:
    jaký s tím fraky, a máš ji taky!“

    – – – – – – – –

    Ještě dodám, že je nepopiratelným faktem, že některá hospoda není zpravidla duchovní místo, kde by se člověk dokázal usebrat do svého nitra. Jsou i vyjímky. Např. spisovatel pan Hrabal tam často nacházel inspiraci.
    Možná to celé bude pro Vás inspirací pro Vaše tvoření nové písně?! Kdo ví?

    Zkušenost mi přinesla mé otextování písně – originál od Smokie. Také v ní je příběh ne zrovna plný laskavostí.

    Dnešní den byl jak vystřižen
    z magazínu o ničem,
    začal hloupě kávou se zeleným zrnem.

    Posnídal jsem v posteli,
    manželka již byla …neboli,
    v písních se zpívají většinou slušný slova.

    Ranní vlak mi ujel rovnou před nosem,
    každý jistě uzná, že jsem musel sem,
    do nádražní restaurace,
    kde je plno vůní.

    Potkal jsem tam kamaráda ze studentských let,
    ten mi řekl rovnou, dnes se zboří svět,
    po pivu a po rumech, nejenom tu vlaky duní.

    Co bych vám lhal, zcela jsem zapomněl,
    že šéf čeká a s ním sněm,
    v krajským městě, kde mám hájit zájmy firmy.

    Vzpomínky běží a nálada je skvělá,
    holky si k nám přisedají mají mladá těla,
    očima je svlíkám v duchu točím porno filmy.

    Všechny vlaky tam mi dávno ujely,
    šéf a sněm jsou s nima přímo …neboli,
    v písních se zpívají většinou slušná slova.

    Všude je kouř a kolem nás je hluk,
    zezadu se na mně sápe nějakej kluk,
    už jsem jenom zaslech znělku televize Nova.

    Dnešní den byl jak vystřižen,
    z magazínu o ničem,
    začal hloupě kávou se zeleným zrnem.

    V hlavě z něho okno mám, co dělo pak,
    nevím sám, co se dělo, nevím, nevím…..
    A na záchytce noc je dlouhá celá bolavá,
    probouzím se, zub mi chybí, hlava děravá, ¨
    co ty bílý myšky, který tu všude skotačí.

    Říkal jsem to na začátku byl to divnej den.
    Stál mě peněz stál mě místo byl jako zlej sen,
    už neříkám nic, pro jednoho tohle stačí.

    Venda

    1. Vendo, děkuji za řádnou odpověď.

     Přesto nevěřím, že je karmou, pokud i jen člověka slovně urazím a on proti mne poštve jiné – to je jak černá magie ne jako karma.

     Chtěl jsem tím říci, že i když budu v přítomnosti dělat vše tak, abych následky nemusel řešit v budoucnosti, může se stát, že někdo jiný nám něco provede, aniž bychom tušili proč a polemika nad tím, zda-li to bylo vyrovnání karmy z minulého života nebo protože jsem kopl do kamene, se mi zdá zbytečná, jelikož k tomu není důkaz.

     Něco jiného by bylo, kdyby byl člověk jakkoli potrestán a hned si v duchu uvědomil – Aha, to je za ten kámen – taková ta první věc co vás napadne v daném kontextu a cítíte, že je to tak.

     Na vaši radu jsem si znovu přečetl Matouše a připomněl si tak, co už kdysi dávno četl jsem.

     Neustále mne nepřestává překvapovat, jaká moudra tam nacházím.

     Další věcí je, že pokud už vím o někom, kdo je zlý a zlost si vybíjí na ostatních a vím že to dělal, dělat bude – nebylo by správné raději hned zakročit než napáchá ještě více zla?

  2. Bylo to celé se vším všudy jako nezbytné vyrovnání? Možná ano a jeví se to tak, ale možná ne.
   Vždyť jste mohl kdykoliv odejít a závěr s monoklem by se nekonal.
   Třeba by se konal jindy, ale třeba také ne, protože byste předtím obstál v blížící se konfrontaci.
   Každopádně jste měl v procesu průběžnou možnost svobodné volby odejít a přiznejme si, řada lidí by odešla, když by nebyli rychle obslouženi, když by museli urgovat svoji objednávku, když jim nechutnalo, když by to tam nebylo vstřícné …
   Že by to tedy na Vás byla zkouška jak se zachováte? To asi každopádně, ať už karmická či nekarmická.

  3. A ještě k moudrému bezdomovci. Ano i mně se zdá, že jste nebyl dost bdělý, abyste správně vyhodnotil místní atmosféry, situaci a teoreticky možné dopady.

  4. Pane GinBaw. Dobré otázky si kladete, přesně nad tímto jsem také před nějakou dobou rozmýšlel. Zcela dopředu avizuji, že se přikláním k názoru Anonyma a dalo by se to svým způsobem nazvat zkouškou a zkušeností, než karmickým vyrovnáním.

   Pokud bychom se měli bavit o tom co se nám v životě děje jako o karmě, tak nezapomeňme, že neustále „sejeme“ na novo. Agresor, který Vás zmlátil uplatnil svou svobodnou vůli (na novo zasel), odmítám spekulace typu, že jste tuto lekci potřeboval a on byl nástroj Boží jako vykonavatel karmy. To je typicky východní a jednoduché pojetí karmy, které nepovažuji za reálné. Zasel proto, protože v sobě má mnoho podvědomé agrese (strachu), pramenící z bůh-ví-čeho a neumí se kontrolovat, jel jak automat (tak ale žije 90% populace!!!). I jeho čeká, dříve nebo později, cesta očistná, cesta změny, cesta svobody. V tomto případě, jenom pokud to ale tak cítíte, by bylo od Vás velikým gestem odpuštění jak servirce, tak agresoru a velikou pomocí upřímná modlitba za světlo pro oba dva. Oni se tak chovali, protože je něco hodně trápí. Ale vůbec Vás nechci do ničeho nutit, jednak by to nemělo cenu, jednak nejsme povinni nic z tohoto činit, pokud to tak necítíme a nechceme sami.

   Zcela jednoduše, v celém příběhu bylo dost chvil, kdyste mohl hospodu a místo v poklidu opustit. Alkohol má tu hezkou vlastnost, že nám rozvazuje vůli našeho bdělého Já (vyluxuju celou lednici, když přijdu opilý…) a pokud v sobě máme podvědomě agresi, není těžké se dostat v opilosti do šarvátky.

   S Ježíšem a nastavením druhé tváře – Ježíš také mluví o opatrnosti a moudrosti (moudří jako hadi, bezelstní jako holubice) a když vidí nepravosti, tak zasahuje (vyhánění v chrámu, kárání apoštolů když mají strach, kárání fariezů…). To se často píše, že následováním Krista si člověk musí nechat vše líbit, nechat se mlátit, apod. Není tomu tak a Ježíš to jasně dokazuje. Docela pěkný názor se mi povedlo nyní na rychlo vygooglit, každopádně by to bylo na samostatný článek:

   http://bohu-a.svetu.cz/207-o-nastaveni-druhe-tvare.html

   Tak ledujte zranění a ať se Vám to brzy uzdraví a příště podobná situace vyhne!

   1. Vcelku správně až na tohle.

    To se často píše, že následováním Krista si člověk musí nechat vše líbit, nechat se mlátit, apod. Není tomu tak a Ježíš to jasně dokazuje.

    Nedokazuje. Ježíš vyháněl z chrámu ne kvůli sobě, ale spalovala ho horlivost pro Boha a to je něco jiného.

    16 a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“

    17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘

    1. Pane Matrixi, ano s Vaším výkladem rovněž souhlasím. Ale nevím zda je Ježíšův život v rozporu s mým tvrzením, že následovník Krista si musí nechat vše líbit, nechat se mlátit, apod… ?

     Z Ježíšova života lze vyčíst jak ve vyhrocených situacích mizí ze scény (např.kamenování), jak v důležitých situacích zasahuje (kritizování Farizejů, přičemž kritizuje jejich skutky, nezatracuje osoby). To vše s jedinou výjimkou – ukřižování, o kterém dopředu ví, dobrovolně podstupuje a sám ještě Jidášovi dává apel, aby učinil co učinit má.

     Dle mého názoru, je důležité snažit se chápat druhé, odpouštět a jednat s druhými v lásce, ale není důvod proč by jsme museli být biti na úkor druhých, pakliže jsme schopni tomu zamezit. Chovat se dopředu tak, aby konflikt nenastal (snaha o vnitřní moudrost)a když už dojde na konflikt, v boji třeba formou „moudřejší ustoupí“, nikdy ne s nenávistí k druhému (čímž netvrdím, že je to snadné…), to všechno už je ale individuální. Rád se ale nechám poučit.

   2. Pro LM:

    Díky za odkaz na stránky s vysvětlením ohledně nastavení druhé tváře, ale obávám se, že pokud to budeme zde v tento čas praktikovat, nakonec vyhyneme, nebo nás přemístí jako se to děje na Ukrajině či jinde po světě (viz. Křesťané v muslimských zemích ovládaných krajními ortodoxními vykladači práva Šaria).

    Nemohl Ježíš myslet o nastavení druhé tváře situaci, kdy pokud se agresor nepoučí, ukáže mu v jeho tvář? (tu druhou) A pak tedy nutně následovalo, že to co zase, také sklidí – zasel ránu, sklidil ránu?
    (taková okamžitá karma?)

    Vím že to zní blbě, jelikož zlo plodí zlo… ale pokud o někom vím, že byl, je a bude špatný – pak modlitba, ač upřímná, mi moc v situaci kdy mne chce někdo znovu ublížit nepomůže – leda třebas dostane na onen svět.

    S pozdravem
    GinBaw

  5. Jedna malá, ale možná důležitá otázka pro Vás. Není kladena za účelem, abyste na ni odpověděl nám, ale sobě.
   Opravdu jste ani trošičku nechtěl v té hospodě provokovat?

  6. Ještě jeden poznatek. Když už lidé věří na karmický zákon, tak v řadě případů se pak na něj vymlouvají a vše možné pak svalují na karmu. To je ovšem nesmysl (svalovat na karmu úplně všechno). Neuvědomují si, že mnoho nepříznivých prožitků si přivodili sami svým zcela aktuálním rozhodnutím (protože i něco nezvolit, tedy zvolit třeba nečinnost, je rozhodnutí).
   Pěkný nejen tento den přeji.

 3. Vendo, „máte“ fascinujicí schopnost mnoho namluvit a zároveň vlastně vůbec nic neříct…:-)

   1. Blik cvak,
    dílek mozaiky zapadl.
    Za tvými slovy nic není,
    Tvá slova jsou prázdná.
    Pláč, proč?
    Proč Ti lidé necítí,
    co chci říci?
    Je to má vina?
    Proč jsem tak nedokonalá,
    že necítí,
    co je za slovy?
    Za oponu nevidím?
    Za oponu nevidí?
    Dobrovolně změnit sílu vibrací?
    Po letech
    kámen korund,
    lehce zabroučený vrchol
    do kulata, do lesku.
    Vidím strukturu kamene,
    cítím strukturu kamene.
    Vibrace kamene netřeba měnit.
    Je nádherný.
    Dovolil mi nahlédnout,
    pocítit.
    Úžasný dílek mozaiky tu i tam.
    Dík, pane.
    Honzíku máš namále, posbírej ty korále.
    Dík za darovaný korálek do mozaiky.

 4. „…11. Nezáleží na tom, že je bouře. Když jsi s Bohem, vždy na tebe čeká duha….“

  Je živá a bliká…

 5. Pane Vendo, je úplně jedno, jestli jste si vybral kapitolu 15, 14, 16 nebo xy.

  Napsal jste :
  Individuální cesta návratu k Bohu….. . To je to nejdůležitější, oč tu na tomto světě běží. Kdo to neví, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy. Neberu mu to, je to jejich svobodné rozhodnutí; není to ale moje cesta.

  Ještě jednou speciálně pro Vás:
  „..Kdo to NEVÍ, hledá v knihách a baví se např. o 15.kapitole nějaké svaté knihy.“

  Ano, myslím pana LM, ty iniciály pletu, ale ono je to zřejmé, co kdo MYSLÍ, viďte?
  Pane Vendo, Vy jste vážně nezaregistroval diskusi o Janovi 14, která zde probíhala několik dní? Fakt? To vážně chcete, abych Vám věřila? :-))
  Nevím kde to je, pane Vendo, dohledejte si to. Možná na vampýrech, fakt nevím, přehlednost je tady nulová.

 6. Upřímně, nedohledám.
  Nemám čas. teď jdu zase za zedníkem a pak příprava na stěhování.

  Raději, někdy v srpnu napíši svůj článek ke kapitole 14 Janova evangelia a pak můžeme diskutovat, když budete mít zájem. Janovo evangelium je mé oblíbené. Janovo evangelium má totiž jinou charakteristiku než synoptická evangelia M+M+L. Domnívám se, že záměrem Jana bylo podat duchovní a mystické učení Ježíše. A to, možná nevíte, mne mystika zajímá a v kapitolách a verších od Jana nacházím mnohá poučení a utvrzení univerzálního učení Mistrů. /tedy těch, kteří byli již před Ježíšem, ale i po Ježíšovi /.

  Venda

  1. Tak jsem si Vendo dala tu práci a dohledala jsem onu inkriminovanou diskusi, o které tvrdíte, že jste ji vůbec nezaregistroval, že vůbec nevíte o čem je řeč..
   Jenomže Vy jste se jí, Vendo, přímo on-line účastnil.
   Osvěžte si, prosím, paměť:

   Pane Karle,
   evangelium Jana, kapitola 14, nabízí pohled na mystické učení Ježíše Krista. V jednom z mých příspěvků k mystice si právě některých veršů této kapitoly všímám víc. Jsou opravdu stěžejní pro pochopení mystiky.

   Je velmi jednoduché sem kapitolu 14 překopírovat, nic než pár kliknutí. Ale pochopit je? To může být velmi těžký oříšek.

   Paní Věro, to neplatí na Vás a Vaše obrazy.

   Pěkný večer a díky vám oběma za vaši podnětnou diskuzi.
   Venda

   /Venda, 25.6.2014, http://hledani.gnosis.cz/volame-po-jednote-proc-ne-joga-a-krestanstvi-maji-neco-spolecneho/#comment-2495/

   Vendo, je mi smutno. Hořko a smutno. Na poctivě smýšlející Danu a LM útočíte a nazýváte je manipulátory, a Vy sám…..? No comment.

   1. ad: Někomu dá osud mistra falešného, někomu Mistra pravého.

    Hmm…:-))

    Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.
    (George Bernard Shaw)

   2. ad: Tak jsem si Vendo d a l a t u p r á c i…

    Hmm…:-))

    Jak chasidští mistři učili své žáky: „Rozhrabujte hnůj tak, rozhrabujte hnůj onak, bude to pořád jen hnůj. Zatímco si lámete hlavu, mohli byste navlékat perly pro radost nebes.“ (Richard Rohr)

   3. Použil jsem číslovku 15.
    A mělo to vztah k asi tři hodiny staré Vaší diskuzi, kdy Vám Hvězdička vyjmenovala nějaké verše.
    Věřit mi nemusíte, s tím nic nenadělám.
    Venda

 7. Ještě jedna taková malá poznámečka, pane Vendo.
  Nedávno jste zde s panem Degonem podumali nad motivací přispívajících autorů. Protože jsem si vědoma určitých /dejme tomu/ „specifik“ svého projevu a jsem si vědoma i toho, že mnohým z vás lezu na nervy a raději byste mě zde neviděli, pak vězte, že tak činím zcela záměrně. Cítím totiž určitý dluh vůči všem duším, které se potácejí jako nevidomí v bublině mýdla, hledají, čeho by se zachytili, ale ruce jim kloužou, nohy nemohou najít pevný bod. Sama jsem takto před pár lety padala a vstávala, potácela jsem se mezi těmi slizskými srdíčky a sladkými Ježíšky, blikavými hvězdičkami, odpouštěním, „láskou“, reinkarnacemi, karmami, dogmaty…no hnus, hnus, hnus, nemělo to konce, dokud mi jeden ŽIVÝ nehodil záchranné lano. Co jsem zadarmo dostala, to jsem povinna zadarmo vrátit, to je ZÁKON. Dokud na to budu mít sílu a nervy, budu varovat před Alžbětami, Karly, Vendy a spol. Jestli tedy v mých vstupech vidíte a hledáte nějaké intelektuální soupeření, velmi se pletete. Je to jen korigování a neutralizace toho vašeho duchaření. Tzv. právo na názor není právo na zločin, kterého se špatným slovem dopouštíte.

  Finito…mějte se.

 8. Co říci k tomuto článku.

  To zásadní. Pojetí karmy a reinkarnace, neboli to, že jsme zde opakovaně a kvalita našeho současného života se odvíjí od předešlých životů je falešností vymyšlenou v peklech.

  Naopak jsme zde každý pouze jednou a ze své svobodné volby, kvůli důležitému duchovnímu
  poučení pro celé stvoření včetně nás, jak vypadá život, který není odvozen z pravého Boha, jehož jméno je nyní Pán Ježíš Kristus a z Jeho/Jejích pravých duchovních principů.

  Pes nemá duši. Obecně nesentientní život v daném prostředí je obrazem sentientního života(ten duši má) daného prostředí. V tomto případě pes je obrazem nějakého duchovního aspektu lidské mysli a v tomto konkrétním případě má na něho největší vliv jeho pán v kombinaci s obecnými vlivy.

  1. Pán Ježíš Kristus – Absolutní sentientní život

  2A. Sentientní život pozitivního stavu je obrazem Pána Ježíše Krista.
  2B. Sentientní život negativního stavu je opakem obrazu Pána Ježíše Krista.
  2C. Sentientní život planety Nula (Země) je prapodivnou kombinací obou obrazů Pána Ježíše
  Krista, vytvořenou negativním životem.

  3. Nesentientní život je obrazem sentientního života příslušné kategorie.

  Život obecně je duchovní záležitost, neboli síla Absolutní sentientní mysli Pána Ježíše Krista,ze které se vše ostatní odvozuje.

  V posledním, neboli hmotném stupni má:
  4. Konkrétní manifestaci a formu života.

   1. Miluj bližního svého…… – znáte, že, paní Věro?

    Pokud se ještě objeví ve Vašich diskuzních příspěvcích slova zblbnul, 3,14čovina, prdel, hovna, osel atd., jako urážky a přídavná jména, která přidělují lidem ne lidské vlastnosti, požádám administrátora, aby Vaše příspěvky smazal.

    Pokud neumíte svá stanoviska a názory vysvětlit slušným jazykem, nebudu chtít, abyste pod mými články takto diskutovala. Myslím, že na to mám právo. Totéž by mělo být ale samozřejmé i u jiných diskutujících; od nikoho jiného jsem však nic podobného nezaznamenal. Nejsme tu, paní Věro, na bulvárních stránkách a ani na babské tržnici.

    Jak jistě víte, Váš styl v minulosti dosti lidí z těchto stránek odradil. Jmenovaná paní Alžběta, mimochodem, vyměňujeme si mailem různé odkazy, byla velmi vzácná žena, které, podle mého názoru, jste nesahala ani po kotníky.

    Pokud cítíte, že tu někteří kloužeme jako v mýdlové bublině a cítíte, že z Vašeho pohledu je potřeba zasáhnout, poradit, pomoci, a bude-li to ve slušné formě, vždy si jistě každý rád Vaše argumenty a rady přečte.

    Pěkný den přeje.

    Václav Žáček /Venda/

    1. Vendo, pozor na perforaci žaludečního vředu, dítě zlaté.
     Vztekejte se, kopejte….nic platno. Co Vy chcete nebo nechcete, je mi naprosto jedno.
     Karel je blázen. Nelíbí? No tak běžte, utíkejte za adminem a mažte příspěvky ostošest.
     Ale asi máte recht, eventuální diskusi s udem přesunu pod svůj článek.

     PS už jste si „vzpomněl“ na diskusi o Janovi 14?
     :-)

     ad – Jmenovaná paní Alžběta, mimochodem, vyměňujeme si mailem různé odkazy, byla velmi vzácná žena, které, podle mého názoru, jste nesahala ani po kotníky.

     V to pevně doufám a věřím.

    2. Paní Věro, ta perforace žaludečního vředu, to je od Vás podpásovka. Já to použil jako objasnění pro jiného člověka a Vy, neznalá okolností, to tímto ne zrovna přátelským způsobem používáte. Opravdu se ale nevztekám, nekopám.

     Syn mých přátel, Leopold König, jel dnes skvěle v těžké etapě ve Francii. Díval jsem se na kus závodu, na krásnou krajinu Pyrenejí a na nic, co by souviselo s Vámi jsem si ani nevzpomněl.

     Přesuňte si pod svůj článek, co potřebujete. Pokud se budete chovat tady slušně, můžeme diskutovat o lecčem. Já Vás odsud nevyháním.

     Diskuze k Janovi 14, mé oblíbené kapitole. Ano, napsal jsem, co jsem napsal. Ale Vaše vztažení mého příspěvku jinému člověku s pocitem snad až nějaké křivdy /?/ a moje upozornění na to, že je lepší duchovní praxe, než diskuze nad nějakým veršem / kapitolou ? / s číslem 15, které mě prostě napadlo, tedy než intelektuální hledání, to je Váš problém, Vaší možné uraženosti. Vztáhla jste to na sebe a je to, ještě jednou, Váš problém.

     Dobrou noc.

     Venda

    3. Pane Václave:

     ad.které, podle mého názoru, jste nesahala ani po kotníky.

     Názor „duchovního“ člověka,zasvěceného poslením žijícím Mistrem.
     Říká se :Jaký pán,takový krám.Škoda,že vládcem Vašeho srdce je zatím
     Vaše falešné Ego a jeho neporazitelná Mysl.To proto nevidíte ani
     neslyšíte.
     Kdyby náplní Vašeho srdce-vědomí byla skutečná Láska,místo přetvářky,
     pochopil byste,o co paní Věře jde.Strhnout Vám „masku“iluzní dokonalosti.
     Kdybyste skutečně poznal sám sebe vpravdě,poznal byste i Otce,a věděl,
     kdo s Vámi,a prostřednictvím nejen Vás,ve skutečnosti mluví.

     „Miluj svého bratra jako svou duši, chraň ho jako zřítelnici svého oka.“

     Místo poděkování kopete a sebelitujete.Pod květnatými slovy skrýváte
     Váš chaos mysli.Nezáleží Vám na upřímnosti,ale na tom,co si o Vás kdo
     myslí.Jako by Vás zrovna něčí názory měly přivést „domů“.Poklonkování
     a faleš vás vždy svedou z cesty.

     Z lásky k bližnímu sháníte informace o dikutujících,abyste je z lásky
     k bližnímu pak použil zákeřně k jejich diskreditaci(• podrytí, ztráta důvěry• snížení něčí důvěryhodnosti)jen na tomto fóru?Myslíc si,že je
     vše v tajnosti před Bohem skryto?
     Jak se podle Vás nazývá takovéto jednání?Jak mohou znít pak Vaše
     květnatá slova o ničem?

     „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

     PS:Vy velmi dobře víte,Václave,že zde se dějí mnohem horší věci,než
     pár nekvětnatých slov.Ona je i policie a Policie.Zrovna jako vegetariánství a Vegetariánství duchovní.Na růžích a květnatých slovech
     totiž ti,kteří znají sebe i Otce vpravdě rozhodně nemají,ať již mají
     na sobě jakékoliv šaty a žijí jakýkoliv život.Vy jste totiž ani nepochopil,že ten,Kdo stvořil Vaše tělo,ten stvořili jeho „obsah“ tak,jako kohokoliv jiného.

     PS2:Pokud je p.Alžběta reálnou osobou a stála by si pevně za svými zkušenostmi,ověřenými vědou,pak by diskutovala dál.Možná by i ona
     díky jiným spatřila své „zrcadlo“.Také opustila tyto stránky ze sebelítosti.

     Ono to bolí,když vám někdo strhává masku,přes kterou nevidíte sebe samého vpravdě.Bolí to,když vám někdo začne bourat iluze,představy a
     doměnky.A co teprve,když zjistíte,že to Otec vám přes mnohé strhává
     masku,nebo vás přes mnohé a mnohými zkouší z vaší důsledné zodpovědnosti
     a samostatnosti.Bez Lásky bezpodmínečné v srdci,tyto zkoušky opravdu
     neustojíte.Pravá láska není hloupá a nespočívá ve falešném poklonkování,
     ve lžích a přetvářce.

    4. ad: Jaký pán,takový krám.Škoda,že vládcem Vašeho srdce je zatím Vaše falešné Ego a jeho neporazitelná Mysl.To proto nevidíte ani neslyšíte. Kdyby náplní Vašeho srdce-vědomí byla skutečná Láska,místo přetvářky, pochopil byste,o co paní Věře jde.Strhnout Vám „masku“iluzní dokonalosti. Kdybyste skutečně poznal sám sebe vpravdě,poznal byste i Otce,a věděl, kdo s Vámi,a prostřednictvím nejen Vás,ve skutečnosti mluví.

     ad: Pravá láska není hloupá a nespočívá ve falešném poklonkování,
     ve lžích a přetvářce.

     Asi tak… Taky bych to tak viděl…

    5. Paní Hvězdičko, Vy přece víte, že paní Alžběta se tu nemůže bránit nějakým Vaším „pokud je reálnou osobou….atd.“, tak byste to měla přehodnotit. Za sebe říkám je skutečnou osobou a jsem rád, že o ní vím.

     Také víte, že diskuze, kde se jak paní Věra tak Alžběta mnohokráte v diskuze setkávaly, je definitivně vymazána a nejde ji vrátit. Proto to již nelze dokázat. Ale je moji svobodnou volbou sdělit svůj vnitřní pocit, že jsem cítil značnou „převahu“ / ty uvozovky proto, že o žádnou vědomou převahu nešlo/, jinak řečeno, rozhled, slušnost jednání jako odraz ve psaní, věcnost, trpělivost, snahu o vysvětlení byla u paní Alžběty na vyšší úrovni, než tehdy u naší současné paní Věry z Vysočiny. Snad se i ona změní a bude tady přínosem. Zatím to tak necítím.

     Paní Věro, pokud to čtete, musím takto mluvit, nic před Vámi ale netajím.

     Hvězdičko, pokud tuto Vaši větu myslíte na mně :“Názor „duchovního“ člověka,zasvěceného posledním žijícím Mistrem,“ tak se ptám, proč si myslíte , že jsem zasvěcen posledním žijícím Mistrem?

     Dále reaguji již velmi stručně :

     O co jde paní Věře vím, ale nechám si to pro sebe. Nevadí Vám to, že?

     Vaše některé názory na mne – nesu je opravdu těžce. Od Vás, která doslova přetékáte láskou, bezpodmínečnou, která žijete s Bohem, bych je nečekal.

     Zamyslím se nad nimi a nad sebou.

     Ad.:
     „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

     Ano, doporučím Vám, přečtěte si některé moje články a také Vás poprosím, pište svoje články. S názvem, s hlavou a patou, s tím, co bude uceleným přínosem. O tom chaosu by se dalo dost diskutovat.

     Uznávám, že jsem ještě leccos nepochopil. Proto jsem i na Cestě poznání. Dost ji tady ve svých článcích popisuji a s mými zkušenostmi, pokud to okolnosti dovolí, se nijak neskrývám a rád je předávám.

     Ano, mohu brát některé zkušenostmi s lidmi jako karmu. Vždy totiž mohu narazit na jednání a chování člověka vůči mne, které pro mne je či bude poučením.

     Přijetím učení SANT MAT jsem se dost změnil. Ale to bych zrovna Vám nechtěl sdělovat a vysvětlovat. Jsou to až intimní věci a také, tak daleko, abyste to plně pochopila, ještě podle mého osobního názoru duchovně nejste, i když si myslíte zřejmě pravý opak.

     Přeji pěkný letní večer a klidnou mysl pro Vaše konání.

     Venda

    6. ad – ty uvozovky proto, že o žádnou vědomou převahu nešlo/, jinak řečeno, rozhled, slušnost jednání jako odraz ve psaní, věcnost, trpělivost, snahu o vysvětlení byla u paní Alžběty na vyšší úrovni, než tehdy u naší současné paní Věry z Vysočiny. Snad se i ona změní a bude tady přínosem. Zatím to tak necítím.
     _______________

     Paní Věra z Vysočiny zůstane jaká je, Vendo. Kdo je na jaké „úrovni“ to ponechám v klidu na Vás a na pánubohu, ono se to srovná. S paní Alžbětou jsme si sdělily všechno potřebné, ona jako horlivá stoupenkyně „sejby a žatvy“ jistě pochopila, že sklidila,co zasela.

     Tak – a ukončeme prosím tohle šarvátku a věnujme se novému jitru v míru a pokoji.

    7. Pane Vendo píšete: „Ale je moji svobodnou volbou sdělit svůj vnitřní pocit, že jsem cítil značnou „převahu“ / ty uvozovky proto, že o žádnou vědomou převahu nešlo/, jinak řečeno, rozhled, slušnost jednání jako odraz ve psaní, věcnost, trpělivost, snahu o vysvětlení byla u paní Alžběty na vyšší úrovni, než tehdy u naší současné paní Věry z Vysočiny. Snad se i ona změní a bude tady přínosem. Zatím to tak necítím.“

     Vzpomenu-li ještě na Vaše nedávné vyhrožování mazáním příspěvků paní Věře, nedá mi to dodat:

     Pokud vedete diskuzi na této úrovni – tedy na úrovni srovnávání jakési kvality zdejších přispěvatelů – jste zářným důkazem, že veg.strava, cviky a 2,5hodinová meditace nevede nikam. Je to jen šalba pro Vaše duchovní ego. Neútočím na Vás, spíše se snažím podat zpětnou vazbu (vždy je čas prohlédnout). Skutečně Vám to přijde v pořádku a správné???

     „Po ovoci poznáte je…“ pevně věřím, že když některý čtenář tady čte Vaše poznatky a rady k duchovní cestě, že si udělá představu kam ta cesta vede. Indické zasvěcení guruem je stará neaktuální cesta, neříkám že zcela nefunkční, ale je na ní hodně úskalí a nebezpečí. V našem prostředí (pokud nežijete se svým guru na jedné hromádce) je, domnívám se, nefunkční.

    8. Pane LM, napsal jsem svůj diskuzní příspěvek pro paní Hvězdičku. Ta je tu pamětnicí, i když pod několika jinými nicky.
     Nevzpomínám si, že byste tady Vy již byl v době, o které jsem psal. Ale je to možné. Až se vrátím, něco Vám s diskuze mezi Alžbětou a Věrou překopíruji.

     Jinak, Vaš názory ctím. A přeji Vám dobré konání na Vaší individuální cestě.

     Venda

    9. Pane LM,beru to zpět. Spletl jsem se. Mám uloženy části diskuze mezi jiným diskutujícím a paní Věrou.

     Pěkný den.
     Venda

    10. ad – Mám uloženy části diskuze mezi jiným diskutujícím a paní Věrou.

     Můžou se hodit, Vendo.
     My, co máme PAMĚŤ, si nepotřebujeme nic ukládat. Paní Alžběta zde opakovaně tvrdila, že lidské trápení, narození tělesně i duševně poškozených dětí, nemoci ve stáří – konkrétně Alzheimerova choroba atd, jsou důsledkem karmy, sklizní, trestem…atd. Ve zkratce – „patří jim to“. Takový přístup může u citlivých duší vyvolávat nezvladatelné pocity hořké viny, končící těžkou depresí.
     Nějaký čas jsem se pokoušela diskutovat „slušně“, když to nikam nevedlo a Alžbětka stále mečela to svoje, tak jsem ji s tím poslala do prdele a bylo vymalováno. Máte proti tomu něco?
     :-))

     Vtipné taky bylo, když např. s vážnou tváří tvrdila, že slovo „ostražitost“ pochází ze spojení slov „ostré žití“, neboli „žití naostro“. Podrobný etymologický rozbor ani zdravý rozum nepomáhal…..:-)))
     No a o tom „porušování přírodních zákonů“ – to byla taky sranda. Jo jo…..komu není rady……:-)

    11. Pro Václava:

     ad.Také víte, že diskuze, kde se jak paní Věra tak Alžběta mnohokráte v diskuze setkávaly, je definitivně vymazána a nejde ji vrátit. Proto to již nelze dokázat.

     Proč si „myslíte“,že je něco definitivně vymazáno?:))))))))))))))

     ad.jinak řečeno, rozhled, slušnost jednání jako odraz ve psaní, věcnost, trpělivost, snahu o vysvětlení byla u paní Alžběty na vyšší úrovni, než tehdy u naší současné paní Věry z Vysočiny. Snad se i ona změní a bude tady přínosem. Zatím to tak necítím.

     To je čistě jen Váš názor,protože si „myslíte“,že nablýskaný
     pohár v podobě nablýskaných slov je něco víc.To je Vaše Iluze.

     ad.Snad se i ona změní a bude tady přínosem. Zatím to tak necítím.

     Totéž může říci kdokoliv o Vás.

     ad.Vaše některé názory na mne – nesu je opravdu těžce. Od Vás, která doslova přetékáte láskou, bezpodmínečnou, která žijete s Bohem, bych je nečekal.

     Další Vaše naučná BLUDNÁ PŘEDSTAVA,ILUZE o Lásce bezpodmínečné,
     Bohu a Božském Otci.

     ad.a také Vás poprosím, pište svoje články. S názvem, s hlavou a patou, s tím, co bude uceleným přínosem. O tom chaosu by se dalo dost diskutovat.

     Napsala jsem již mnoho „knih a příběhů“.V jednom z nich se právě nacházíte.:)Napsalo mé srdce i BhagavadGítu(znáte i její
     protějšek?) nebo tzv.Tomášovo evangelium,aj.

     ad.Ano, mohu brát některé zkušenostmi s lidmi jako karmu. Vždy totiž mohu narazit na jednání a chování člověka vůči mne, které pro mne je či bude poučením.

     To si zapište za uši!!:)

     ad.Přijetím učení SANT MAT jsem se dost změnil.

     Sant Mat je „Cestou Pravdy“,nikoli LŽÍ a ZÁMĚRNÝCH MANIPULACÍ.

     ad.Ale to bych zrovna Vám nechtěl sdělovat a vysvětlovat. Jsou to až intimní věci a také, tak daleko, abyste to plně pochopila, ještě podle mého osobního názoru duchovně nejste, i když si myslíte zřejmě pravý opak.

     NEMÁTE NIC,CO BYCH NEUNESLA.
     Nedržíte ve své ruce nic a ještě i to nic Vám bude vzato.
     Snažíte se vypadat tajemně,osvíceně,blafujete,manipulujete a lžete.Jenže není nic,co nebude vyjeveno.Všechny lži vyjdou
     najevo.

     „Když je slepý s vidoucím ve tmě, není mezi nimi rozdíl. Když se však objeví světlo, pak vidoucí to světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě.“

     „Logos pravil: „Poznáte-li pravdu, pravda vás učiní svobodnými.“ Nevědomost je otrokem, poznání je svoboda. Poznáme-li pravdu, nalezneme v sobě také plody této pravdy. Když se s ní spojíme, přinese nám úplnost.“

     “ Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne.“

     “ Království Otce se podobá člověku, který zasel [dob]ré semeno. Jeho nepřítel přišel v noci a zasadil plevel mezi dobrá semena. Ten člověk však nenechal své čeledíny plevel vytrhat. Řekl jim: „Jen abyste nešli vytrhat plevel a nevytrhali s ním pšenici, neboť v den žně se plevel ukáže. Pak bude vytrhán a spálen.“

     PS:No a Vy stále používáte ten vinný keř,jež bude se svými
     kořeny vytrhán a zahyne,i ten plevel jako svou záštitu.

    12. Hvězdičko – skvěle !!

     Ad.
     – Proč si „myslíte“,že je něco definitivně vymazáno? – no, proto, že nelze to najít, ani některé články ani některé diskuze. Vy to umíte, třeba pod článkem pana Leonarda Degona z roku 2007 – http://hledani.gnosis.cz/kto-sme-a-v-akom-svete-zijeme/? Pokud myslíte, že je vše zapsáno u Otce, máte dozajista pravdu.

     -To je čistě jen Váš názor,protože si „myslíte“,že nablýskaný
     pohár v podobě nablýskaných slov je něco víc. To je Vaše Iluze.

     Ne iluze, ale můj názor, pocit, jak jsem to poznal na vlastní kůži, svým zrakem, čtením příspěvků, přemýšlením o nich. A můžeme mít názor každý jiný? Vy, žena, já, muž?

     – Totéž může říci kdokoliv o Vás.

     I o Vás, že?

     Ale dost. Ještě jednou, paní Hvězdičko, jste skvělá, skvělá, skvělá. Žádná nablýskaná slova, ale slova z pramene poznání. Jste moudrá, moudrá a ještě jednou moudrá žena. Jste krásná, Vaše duše je čistá, jazyk laskavý…. . Jste poklad na tomto serveru, co ještě více dodat. Mám rád Vaše diskuze. Jsou průzračné, plné lásky, klidné, inteligentní, duchovního vyzařování, cítím se s Vámi jak spokojené dítě v čistém povijanu, jste básnířka božských veršů obyčejných slov, jste pohár plný čisté, průzračné vody. Jste jako mladá břízka či mladá žena se svými štíhlými pažemi, bílou kúrou a svěžím listovým, vydávajícím uklidňující šelest. Jste hvězdička zářící tu na cestách. Jste jako písničkář, co zaujme svým songem vyprodaný amfieteátr, jste jako malíř, jehož obraz nechává v úžasu stovky návštěvníků. Jste jako sonáta, jako valčík, jako zvuk fujary, zvonků na krků oveček, jako ranní štěkot pejska či buzení kohoute. Jako čerstvé mléko jsou Vaše věty, pochutnávám si na nich s čerstvým chlebem, s lahodnou kůrčičkou. Jste modrá jak zrající švestka, šťavnatá jako sladký meloun, hebká jako ochmýřená broskev. Pište, pište, pište.

     Díky a krásný víkend.

     Zítra moderuji poměrně velký hudební festival, musím se připravovat. Tak někdy zase na shledanou s Vámi, chápavou a příjemnou partnerkou.

     Venda

    13. Pro Václava:
     ad.A můžeme mít názor každý jiný?
     Zcela jistě ano.

     ad.Vy, žena, já, muž?

     Mužem se stanete,až takových sedm let,když nebudete mít žáden sex a nebudete ani mastrubovat a ne nejíst masíčko.
     To pak není divu,že násilí roste všude,nejen v Indii.

     ad.Ale dost. Ještě jednou, ………..

     Slizká slova zbabělce.Hnus.Zahlaholte si je manželce anebo
     zítra na pódiu.Určitě budete mít úspěch a pochopení.

     ad.Zítra moderuji poměrně velký hudební festival, musím se připravovat.

     A co jako má být?Můžete být i prezidentem USA,to je přece
     úplně jedno.Jste manipulátor a psychopat,schovávající se
     za slizká a květnatá slova.

    14. Kráčíte do hoven. Kam, koneckonců, taky patříte.

    15. ad: Zítra moderuji poměrně velký hudební festival, musím se připravovat.

     Vendo, ještě nám sem sdělte kdy jste měl poslední poluci, stolici, a tak vůbec. Taky se chci „připravit“..:-)))

  1. Asi jste nikdy neměl psa, když tvrdíte, že nemá duši.
   Podle Vás je teď Bohem Ježíš Kristus, a kdo byl Bohem před Ježíšem ? To se ten Váš Bůh pořád mění ? Celý Váš příspěvek je opravdu prapodivnou kombinací šílených myslí.

   1. ad – Celý Váš příspěvek je opravdu prapodivnou kombinací šílených myslí

    Jinými slovy – Karel zblbnul…………..:-)))))))))

  2. Pane Karle,
   veškerý život, teď píši pojetí učení véd, SANT MAT, hinduismu, ať je pohled pestrý….., uznává život tam, kde je umístěna duše. Předpokládám, že nikdo z nás neumí identifikovat duši jako „něco“ v nějakém tvaru, „obláčku“, shluku atomů, prostorové mřížky….. . Duše totiž není z tohoto světa, o kterém si myslí i naši vědci, že jej tak dobře znají. Země, naše sluneční soustava, galaxie, to je obrovský otazník s nevyčíslitelným množstvím neznámých.

   Duše je oživující esence / názvů může být mnoho /. O tom psovi jste zřejmě myslel něco jiného, než duši. Celý vesmír a život je tvořen tattvami. Základními prvky, které jde přirovnat k vodě, zemi, ohni, vzduchu a etéru. Voda je jediným prvkem v těle rostlin a čím vyšší stupeň života, tím více je aktivních prvků. Brouci se tak liší od ryb, ryby od zvířat a zvířata od lidí. V člověku je aktivních všech pět těchto prvků a rozdíl mezi zvířetem a člověkem je v aktivaci etéru, prvku, který je působením prány vytvářen z ákáše. Používám termíny ze sanskrtu, které si lze najít ve slovníku /třeba tady http://slovnik.tantrajoga.cz//

   Pes nemá vědomí ve smyslu schopnosti poznat svoji duši usebráním se do svého nitra – člověku k tomu slouží právě ta éterická složka jeho bytosti.

   Duši pes má.

   Venda

   1. ad: Pes nemá vědomí ve smyslu schopnosti poznat svoji duši usebráním se do svého nitra – člověku k tomu slouží právě ta éterická složka jeho bytosti. Duši pes má.

    Jak to víte? Odkud to víte? Jste snad pes? Vendo, skromná otázka, na co si hrajete?

    ad: ad: Pes nemá vědomí… Duši pes má.

    ps: co to je to „nemá“ a „má“?..:-))))))))))))

    1. Velmi dobrá otázka. Ale když „naše“ Bety umírala, rozhodně jsem si ji nekladla a nic od toho co „má“ (tedy od duše), neočekávala.
     Jenže ono si to klidně odešlo (protože navěky to ani psí tělo nemá propůjčeno). Ale než „To“ odešlo – přála bych Vám to vnímat.

    2. Vím to, pane Honzo, z nauky, kterou jsem přijal, z vědy o duši, v podání Mistrů, učení SANT MAT.
     Pes nejsem.
     Na nic si nehraji. Vyjádřil jsem se k příspěvku pana Karla pod mým článkem.

     Nemá – má jsou tvary slovesa mít v přítomném čase.

     Ale i vědci současné vědy popisují psa a jiná zvířata. Podívejte se třeba sem : http://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD a nebo si půjčte skripta z některé příslušné vysoké školy.

     Pěkný den.
     Venda

    3. ad: Vím to, pane Honzo, z nauky, kterou jsem přijal

     Dobře Vám tak. Vím, že nic nevím…

     ad: Ale i vědci současné vědy popisují psa a jiná zvířata.

     Ano, větci popisují…:-) Ale to je tak asi všechno. Inflace slov, nic víc.

     Věda světy vytváří, nikoliv poznává. (Gilles Deleuze, Flix Guattari)

    4. Pro Honzu.

     Ad.
     Honza pro Vendu { ad: Vím to, pane Honzo, z nauky, kterou jsem přijal Dobře Vám tak. Vím, že nic nevím… ad: Ale i vědci současné vědy popisují psa a jiná zvířata. Ano, větci popisují…:-) Ale to je tak asi všechno. Inflace slov, nic víc. Věda světy vytváří, nikoliv poznává. (Gilles Deleuze, Flix Guattari)

     Ale za tu inflaci slov, za vědu, za to já nemohu.

     Moji nauku neznáte. Proto si myslím, že Vaše posuzování nemá v ničem reálný základ.

     Venda

   2. Někteří lidé přijali „dohodu“ o dělení Kosmu na vyšší a nižší organismy, živou a neživou přírodu, na bytosti s duší a bez duše…..a tak.
    Zapomněli na jednu podstatnou věc: Kosmos je stvořený jako Celek.
    Ne náboženství, ale NÁBOŽNOST tzv. přírodních národů říká, že celý Kosmos má duši, resp. duše prostupuje celým Kosmem.
    Jsme jedné krve.

 9. 9. Když jsi pod tlakem, nech se na chvíli unášet.
  8. Rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy.

  1. Matička už som Ťa našla v starších príspevkoch, Tento nie je o šnekoch ani gepardoch, jedine o gepardoch v našej hlave. Pekné prázdninové rozjímanie alebo meditovanie čo je v podstate synonymum pre rozjímanie. Niekomu rozjímanie je kresťanské a meditovanie zaváňa východnými náukami.
   Díky za tohto „borca“ na ktorého si mi raz dala tip , jemu rozumejú ľudia rovnako naladení v Holandsku , v Portugalsku aj v Indii, t.j. všade kde príde.
   Je preložených veľa nových častí , sú ako střípky ktoré spolu dajú mozajku o tom KTO vlastne sme , kde má v živote miesto naša myseľ a čo má zmyseľ alebo zmysel podľa vzoru dub ( pre Degona) . Zrazu si poviem „ja hlava dubová “ keď v nej svitlo a zistila som že všetci sme chytení v najvätšom klube na svete zvanom ILÚZIA. Všetci sa v ňom krásne marinujú a skoro nikomu sa nechce z neho ubziknúť.
   Pekné prázdniny v ilúzii, alebo mimo nej, len v TOM.

   https://www.youtube.com/watch?v=sqjUGXYu2eY

   Precvičím si aj ťažkú prvácku matematiku koľko je 5 + ? = 11, aj myseľ musí zapracovať…

   1. Ano, oči zavřít,
    klidně naslouchat,
    tón řeči „neznámé“,
    propustit geparda i šneka
    též hýkala,
    zastavit myšlenkovou centrifugu,
    být ….

    1. Matko, obdivuji Váš smysl sdělit hloubku /určitou/ několika, zdánlivě drobnými, lehce vyjádřenými, z nitra vzniklými, pro vnější svět působícími, myšlenkami.
     Díky.
     Venda

    2. Inu, je třeba občas zajít i hluboko do sklepa a vymést tam pavučiny :-)
     Pak je v nitru lepší pořádek :-)
     Hezký den :-)

    3. Presne, uvedomiť si, že aj keď všetko z nášho pohľadu „zmizne“ Dych sa deje, srdce si kľudne ide svojim rytmom ďalej. Potom zistíme že Niekto alebo Niečo je s nami stále, čo neprichádza ani neodchádza, Život sám…
     Všetko o čom sme si mysleli že máme pod kontrolou sa rozplynie ako para, uvedomíme si že úplne vo všetkom sme závislí od Vedomia Ja.

    4. Všechno souvisí se vším,
     v tomto světě duálním
     černá – bílá
     teplá – studená
     žena – muž
     Já – Jsem
     atd. :-)

 10. ad: 8. Rychlost není vždy výhodou.

  To je fakt, matičko. Ale zobrazování nově vložených příspěvků, administrace vůbec, to je echt masakr, to musela vymyslet a dovolit fakt echt „hlava“. „tři − = 2″… se mě to zeptalo…:-)))

 11. Nó, chtěla jsem říci, že šneci jsou zdánlivě jen slizcí. Ale jejich sliz je i léčivý.
  Jiné je to u hadů, o nichž se říká, že jsou rovněž slizcí, ale pravda to není. Ale (opět a zase ale) jejich uštknutí může být různé. Buď smrtelné, nebo způsobí jen hrubou odezvu (strhne masku), ale mistrovské uštknutí přiměje uštknutého k práci na sobě. V jednom nejmenovaném případě tu, pouze strhlo masku, zůstala … co to vlastně je?
  Eh, zas píši nesrozumitelně a Vás se to stejně netýká. Hloupost, jak jdou, psát myšlenky písmenky přes sklo…
  Teda bez podmínek si kdysi jedna žena kvůli mě upravila nick. Chápete to? Jiní mi jej kradli, nadávali mi, a ona svůj změnila, abychom se ostatním lidem nepletly.
  Počty pro prvňáka jsou nesnadné ve chvíli, kdy se vám v puse při hodině počtů otočí zub o 90 stupňů a včíl počítat, nebo zub trhat :-) pod ostřížím zrakem kantorky. :-)

 12. Zvířata ani rostliny nemají duši, neboli vnitřní mysl. Mají pouze zevní mysl, která je řízená
  genetickým programem a pudy. U pokročilých zvířat je součástí zevní mysli něco podobného jako projev duše. Je to nesentientní život, neboli nemá sebeuvědomělost, vědomí svého Já. S jeho fyzickou smrtí končí veškeré jeho jsoucno a bytí.
  Nesentientní život je nižšího stupně, než život sentientní, který vědomí svého Já má a tudíž má i duši. Mezi těmito rozdílnými životy je vždy nějaká vazba. Z duchovního hlediska se to dá přirovnat k bajkám, když každé zvíře představuje určitou specifickou vlastnost nebo její kombinaci v lidské mysli.
  Např. vši, blechy, klíšťata a paraziti obecně jsou obrazem něčeho, co se vyskytuje především v myslích bankéřů, některých politiků a podobně. Podvědomně to každý z nás ví a často to i používá jako abstrakci.

  1. http://www.dolezite.sk/Indie-vyhlasuje-delfiny-za-nelidske-osoby-show-s-delfiny-zak-ydX.html
   http://www.dolezite.sk/Japonsti-rybari-dokoncili-kazdorocni-masakr-delfinu-v-zatoce-NMM.html
   http://www.youtube.com/watch?v=FBGQW6-Bes0
   V.TRHÁK – Nech brouka žít…
   „Nech brouka žít
   hleďme na tu havěť drobnou
   myška, muška, bleška, šváb
   tu si trousí, tu si zobnou
   špína chlap kdo na ně šláp
   máš je ctít.

   Nech brouka žít
   žuchty čvachty piškumpré
   ať se pachtí světem dál
   chramsty prousty sakrblé
   lev i prostý hovnivál
   protoplazmy proto né
   lni láskou k nim k bližním svým.

   Nech brouka žít
   hleďme jak se kukla larví
   krmme tlouště aby tloust
   jak to správně píše Darwin
   živočich je taky chroust
   máš jej ctít.“
   -Váš původní záměr nikoho nezajímá- (režisér říká scénáristovi)

   http
   ://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/japonci-znovu-v-
   zatoce-u-taidzi-lovi-delfiny/1032999

   http://www.dolezite.sk/FOTO-CINSKA-REKA-SE-ZMENILA-V-KREV-obXzvB.html

   http://www.nwoo.org/2014/06/26/why-must-we-eat-the-animals-proc-musime-jist-zvirata/

   1. Pane Milane, díky za odkazy. Ta Indie, sem tam v miliardě lidí vyplave na povrch nelidské chování. Toto je zase naopak velmi lidské. Dokonce dát delfínům status „osobnosti“, ne ve sféře lidí.

    Naopak, Japonci se ukazují úplně jinak.

    Více jsem nestihl.

    I tak jsou to zajímavé podněty pro prázdninové rozjímání.

    Večer se podívám na zbytek.

    J.Kukura zpíval hezky – a je to lidské !

    Venda

 13. Karle, píšete :“Zvířata ani rostliny nemají duši, neboli vnitřní mysl. Mají pouze zevní mysl, která je řízená genetickým programem a pudy.“
  Rostliny mají pudy? Jel jsem celé odpoledne na kole lesem mezi poli a loukami, kolem zahrádek, zaléval jsem pak zahrádku a žádné pudy rostlin jsem neviděl. Ani wikiskripta pro mediky

  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pudy_a_instinkty_a_jejich_poruchy

  Píšete :“Např. vši, blechy, klíšťata a paraziti obecně jsou obrazem něčeho, co se vyskytuje především v myslích bankéřů, některých politiků a podobně. “
  A co blechy, klíšťata a paraziti u psů, které mají bankéři nebo politici, memají z toho zmatené pudy kam dřív skočit? Psovi do kožichu nebo polotikovi do mysli? Myslíte, že v mysli politiků je tak prázdno, že se tam paraziti mají obývák?
  Psi mají instinkty a pudy a dokonce i žárlí. Pes zrovna leží na zádech s nožkama na hoře, občas s nimi hrábne, asi se mu něco zdá.
  Jedná jistota je, že Vaše problémy s nesentientním životem a sentinentním životem má na háku, což lze doporučit každému. Řešíte to tu už po několikáté a nic z toho. Bankéře a politiky jste už odstřelil, kdo bude další?

  http://21stoleti.cz/blog/2014/07/25/psi-zarli-stejne-jako-clovek/

  Ještě vypíšu 7-6 = jedna, což pomocí CAPTCHA mě odliší od robota, který byl zřejmě nápomocen s napadáním předchozího systému jinak výborně přehledné diskuze.
  Prostě nějakému hackerovi se v mysli usídlila blecha, klíště, parazit a pudí ho to škodit.
  A pokud to nerozumí správné odpovědi, tak je to tím, že systém během psaní dotaz změnil. / to je spíš odpověď pro Honzu/

 14. Ach jo, tak jsem se dal do vysvětlování až jsem se stal anonymní, psal jsem to před okamžikem já, Pardal, vlastními všemi čtyřmi / prsty/.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference