mapa stránek || vyhledávání

Třetí světová válka – odvrátíme ji nebo podlehneme?

V tomto odkaze můžete vidět, jak papež František vypouští dvě holubice míru. Krásné, sněhobílé… a davy na náměstí jsou tímto aktem projevu lásky okouzleni. Ptáci míru jsou však záhy napadeni – jedna holubice rackem a druhá vránou. Obě svádí boj o holé přežití, zrovna tak jako i my na této zemi. I naše společnost neustále řeší polarity světa. Tou jednou z největších je rozlišování dobra a zla.

holubice-miru

Jak možná až symbolické je, když bílou holubici napadne černý pták – za videem jsou přidány přímo i fotky. Bílé a černé, život a smrt… Určitě se najde někdo a může ihned odkázat na duchovní hodnoty, Matku, Otce, Moudrost a lásku, která má vše ovládat a na démony a síly, které za tím černým a zlým či z pólu duality nám, lidem, nepříjemným, stojí. Jiný je inspirován až i ke složení básně či vytvoření ojedinělého a kvalitního příspěvku, který otevře lidem oči. Symboly, legendy, mýty, to vše nás na pouti životem provází a je poučením. Jsme jako lidstvo poučitelní?

Život nám přináší každodenní hry pro dospělé i dětí, jejichž hlavním úkolem je odvádění pozornosti a vědomí od zásadních věcí a dění kolem nás k těm naprosto zbytečným a okrajovým; možná i podle hesla „rozděl a panuj“ a nebo také „chléb a hry“.

A zásadní události se zatím dějí, ať chceme či nechceme. Západ podporuje Ukrajinu, platí, školí, vycvičuje mladé lidi, kteří za Jidášův peníz jdou a dělají doslova bordel; zatím beztrestně rozbíjejí u státních budov okna, dveře, obsazují je. A o ně se opírají mnozí, kteří by se rádi dostali pro změnu k moci. Zkuste vzít na Václavské náměstí pár pneumatik a zapálit je tam na protest proti tomu, že s něčím nesouhlasíte, že něco udělala podle vás třeba vláda nebo magistrát špatně. A zkuste hodit na příslušníky policie, ať již městské anebo státní, tzv. zápalnou láhev či se ji postavit s máváním řetězu nad hlavou, který je mlátí po hlavách. Jak by to asi dopadlo?

A shora, zdánlivě neúčastná, z pozic teplých kanceláří a bohatých sídel, se na to kouká světová moc, toužící po dalších a dalších ziscích, kupř. po ukrajinském uhlí doslova za babku, po nových rudách, surovinách, po těžbě uranu z nových nalezišť v této velké zemi. Nenabízejí za to žádnou perspektivu, jedno velké NIC – vytěžit, vykrást, to hodnotné ovládnout a využít, prodat tu svoje výrobky…, a zase jít jinam, když bude dokonáno. A politici se snaží přesvědčit a se zdviženým prstem a až slzou v oku říkají: „Vždyť oni tam bojují za svoji svobodu, za demokracii, musíme je podpořit, i oni na ni mají nárok…!“

Je velkým štěstím, že ti vycvičení bojovníci za tyto změny nemohou být na Ukrajinu posláni z již na šíření násilí zkušeného islámského světa – bylo by to jednak až příliš okaté, plné náměstí vousatých a snědých mladíků, vydávajících se za nespokojené studenty, a navíc neovládajících řeč, kterou by měli formulovat své požadavky na lepší společnost. Na Blízkém Východě již velmi dobře znají, co to je podnítit cíleně nepokoje, zabít, vyvraždit a zasévat nenávist, třeba i tu počáteční, náboženskou.

V Rusku, které chce svému sousedu pomáhat, se podivují nad přístupem Bruselu – viz. kupříkladu tento odkaz. Je známa taková mikropovídka o tvůrčím a lidském přístupu, kdy v USA soutěží farmáři o co největší kvalitu vypěstované kukuřice. Novináři se ptali vítězného zemědělce, jak této své špičkové kvality dosáhl. Odpověděl, že všem svým sousedům, kteří mají pole sousedící s jeho pozemky, nabídnul své kvalitní osivo. Sledoval tím to, aby z vedlejších lánů se na ty jeho nepřeneslo něco, co by mu jeho kvalitu snížilo. Zrovna tak je potřeba se chovat ke svým sousedům a věřím, že Rusové chtějí mít, zrovna tak jako ten farmář, ve svých sousedech záruku, např. jen v tomto případě bezpečnosti.

Říkám si, probíhá již třetí světová válka? Ano, podle mne a okolností, které citlivě vnímám, probíhá. Konflikty jsou stále ještě „naštěstí“ lokální, ta horká válka za použití zbraní se týká (zatím) malého procenta lidí. Není to omluva toho, že jsou lidé po tisících vražděni či vyháněni z domovů. Ne! Je však potřeba si při prvotním posuzování uvědomit, jestli jsme anebo nejsme tou často diskutovanou Jednotou všeho a všech? Není to příkoří, které dnes bolestně prožívá náš „soused“, zatím však ještě tisíce kilometrů daleko od naší republiky, i pro nás již také nebezpečným?

Za starých časů se se utkaly dvě armády, rozdaly si to na válečném poli mezi sebou. Vítěz obdržel to, co obdržet chtěl, peníze, zlato, kus území či dokonce jen ženu a nějakou dobu si své moci užíval; ale nikdy se nestalo, že by zůstal na dobytých územích natrvalo. Moderní války s obrovskou destrukcí lidství, s miliony zmařených životů, s obrovskými morálními i materiálními škodami, měly také své vítěze a poražené. Ale především, znamenaly pro jednu skupinu obrovské zisky.

Dnes nadále probíhá skutečný boj o zisky a bohatství na úkor jiných a používají se při něm (zatím) jiné metody, než zbraně. Podstatné role hrají finančníci, bankéři, nadnárodní korporace, investoři a výrazně jim sekundují vlády podřízených států; ti všichni získávají skutečnou moc bez jediného výstřelu. Kupují si svůj vliv, přes tyto zkorumpované vlády třeba jen tím, že získávají na trzích výhody, odčerpávají přírodní bohatství a získávají tak to rozhodující, o co se dříve bojovalo s obrovskými oběťmi. A lidé těch poražených států? Získávají v podstatě jen minimum, pro přežití. Nějaké procento těch věrně sloužících ze struktury moci takto porobených vlád, jejich justice, policie… atd., je uspokojeno možnosti žít na vyšší úrovni, než většina obyvatel, která dostává jen to nejnutnější. K tomu se řadí i umělci, kteří dnes ve většině přisluhují, sportovci jako vzory, reklama jako popud ke konzumu.

Přes všechno to negativně vnímané však i my patříme ještě stále k té menšině, k té části civilizace, která se má (ještě) dobře. Obchody jsou plné zboží, děti chodí do škol, nemocní jsou léčeni, důchodci ještě dostávají nějaké finance. Množství aut, často jako viditelný symbol úspěšnosti, na často přeplněných silnicích, většinou nedostatečně udržovaných, každodenní rozsvícené televizní obrazovky, téměř nonstop vysílané pořady, které mají jediný cíl – lidi oblbnout, zanechat je v nevědomosti, ukrátit jim čas, který by měli či mohli věnovat něčemu mnohem a mnohem smysluplnějšímu.

Člověk je na této planetě údajným vrcholem stvoření. Usuzuje tak i podle svých ne zrovna malých plánů – chce letět na Měsíc, na Mars, chce vyléčit všechny choroby a myslí si o sobě, že jeho intelekt má patent k řešení všech dalších problémů celého lidstva. Nemá! Jsme tu výtvorem té samé přírody a síly, která stvořila planetu a ostatní život na ní. Jsme tu ale také jen ve svých životech nakrátko. Nic netrvá věčně. Planetu si ničíme tak, jakoby si ji další život po nás nezasloužil – paradoxně i přímo macešsky se tak stavíme ke svým dětem. Choroby svoji činností vytváříme více, než je léčíme. Rozbíjíme vztahy mezi lidmi, které by měly být především harmonické. Atomizujeme společnost místo toho, abychom přispívali k jednotnému řešení problémů všech lidí. Můžeme si ve své pýše myslet, že svět ovládáme? Ne! Sice to můžeme tvrdit, ale lžeme si do vlastní kapsy. Stačí pak „pouhé“ zemětřesení či výbuch jediné sopky, a náš svět může řešit problémy základního přežití. My ani dokonce neumíme zvládnout své emoce!

Třetí světová válka probíhá – lze ji však nerozšiřovat, lepší otázka, lze ji ještě zastavit? Jak by se musel člověk proměnit, jakým se stát, aby byl ve výsledku lepším? Anebo je potřebná ta zničující válka, která tu zanechá zdecimované obyvatelstvo, někde v podzemí, v téměř dokonalých krytech i tu zachráněnou část bohaté elity? Kdo potom bude vytvářet nové hodnoty? Kdo vyléčí planetu posetou krátery po atomových explozích, kdo vyčistí vody, atmosféru, přírodu? Ještě stále je možnost nápravy – stát se pokornými, nevěřit odborníkům, kteří nám vědomě lžou, když říkají, že musíme stále jen růst. Není tomu tak. Uvědomme si, že vrchol již nastal. Je nutné změnit sebe, děti učit od počátku jejich vnímání skromnosti a lásce ke všemu živému. Je to ten největší úkol, který by tu mohl být před člověkem. Věřím, že je to i jeho hlavní poslání v životě.

 

Václav Žáček /Venda/

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

17 komentářů

 1. Přiblížila se možnost spuštění třetí světové války ? Od 2.února, kdy jsem svůj článek napsal, se stalo mnoho událostí. Mám opravdu nedobrý pocit, že na první otázku mohu odpovědět – ano!

  Dám tu jen odkaz na dvě videa . V prvním, ruské výroby, zřejmě „utužují“ autoři pocit především Rusů, že Rusko má sílu. Jde o harašení zbraněmi a nebo se vše připravuje ke střetu? Amerika mimo svoji válku občanskou, boje s Indiány a něco na jihu s Mexikem, nepoznala hrůzy válečných konfliktů na svém území nikdy přímo, i když bojovala na mnoha bojištích dvou předchozích světových válek. Nechalo by Rusko, v případě novodobého konfliktu, aby NATO bojovalo proti němu na území Ukrajiny či Ruska? Pouze tam? A nebo by v případě horké války odpálilo desítky sofistikovaných zbraní proti civilním cílům v USA, aby i občané / a infrastruktura USA a výrobní kapacity – i vojenské / poznaly, co to je být napaden ?

  http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/ceho-se-boji-nato.html

  Druhé video má příznačný titulek – USA a NATO připravují válku s Ruskem:
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/7948/

  Původně jsem svůj článek „Třetí světová válka – odvrátíme ji nebo podlehneme?“ nechtěl vůbec psát a nevytvářet myšlenky, které jak víme, tvoří. Obavy mne k tomu však přivedly, ale v dnešní krátké reakci opět nesděluji, že něco bude tak a tak. Kladu sám sobě jen otázky?

  Co mne mrzí, děsí? Přístup, pokrytecký, k řešení otázky Krymu. Ve srovnání s Kosovem / referendum tam proběhlo/, v srovnáním s odtržením J.Sudánu / i tam referendum proběhlo /. A Česko svými politiky sděluje, jak moc podporujeme demokratické síly na Ukrajině. Zatím ještě nemusím předkládat otázku setby a sklizně této pokrytecké a vlezdoprdelnické politiky.

  Ať si o mne myslí kdokoliv a cokoliv, chtěl bych, aby nebyla Ukrajina důvod vzniku války. Chtěl bych, aby Rusko dokázalo svoji umírněností / žádný Irák, Lybie, Afghanistán, Sýrie….a další /, že mu jde o totéž. V míru se dá jednat. Když sa však dají do pohybu armády a jejich technika, je již pozdě.

  Venda /Václav Žáček/

  1. Kvůli Krymu Vendo nikdo válku nezačne, to je již více méně zjevné. Na ruskou invazi tam nikdo podstatně nereagoval, prádzdné a velmi umírněné slovní reakce nepočítám. Podstatné bude co zamýšlí Putin dál, pokud spustí regulérní invazi do dalších částí Ukrajiny bude to průser … Bohužel pro Evropu a pochopitelně ne pro USA. Rusko není tak bláhové, aby svými sebevíc „sofistikovanými“ zbraněmi o USA byť jen zavadilo, neboť odpověď by byla minimálně stejně účinná …

   1. Pane Lubko, asi jste se přehlédl.
    Napsal jsem ve svém příspěvku: „Ať si o mne myslí kdokoliv a cokoliv, chtěl bych, aby nebyla Ukrajina důvod vzniku války.“

    A Vy mi vkládáte, že :“Kvůli Krymu Vendo nikdo válku nezačne, to je již více méně zjevné. “

    Díky jinak za příspěvek. Myslím si, že Rusko potřebuje čas a také, že Rusko již dávno není bláhové. Myslím si, že Rusko může zcela legálně usilovat o to, aby Ukrajina měla federativní uspořádání.
    Uvidíme, jak dopadnou květnové volby na Ukrajině. Leccos to napoví.

    Pěkný den
    Venda /Václav Žáček/

    1. Aký to kontrast medzi Mejdanom na Ukrajine a oslavami na Kryme po referende v ktorom sa Krym stáva súčasťou Ruska. Súčasné Rusko už nie je to imperiálne Rusko za komunizmu, ale mnohí na neho stále pozerajú touto starou optikou. Mnohí naši politici a masmediálni agitátori sa riadia známou „logikou“, že opakovanou lžou sa táto stáva pravdou. Teraz to však praktikujú množstvom postáv, ktoré tú lož opakujú, lebo sa domnievajú, že lož je možno ako pravdu presadiť hlasným skandovaním davu.
     Ako veľmi sa odlišuje tá „homosexuálna kultúra USA“ od kultúry ostatného sveta…

 2. Pane Vendo:
  Plne chápem Vaše obavy o blízkosť daľšej svetovej vojny v ktorej by sme my hrali úlohu obetovaných baránkov aby iní USA mohli presadzovať svoje svetovládne mocenské záujmy (NWO). Vyslovujete sa za jednanie, ale uvedomujete si, že jednať s tými, ktorí chcú vašu smrť nie je logicky možné? USA nechcú dohodu, ale skazu Ruska, lebo je významnou námornou veľmocou, ktorá brzdí ich veľmocenské svetovládne záujmy pre ktoré sú odhodlaní obetovať hoci aj dve tretiny ľudskej populácie. Tu už nie je nijaký priestor na diskúsiu! To, čo robí Rusko nie je nič iné ako akt sebazáchovy. Rusko nemá inú možnosť ako to, čo robí a to za cenu hoci aj jadrovej vojny.
  Voľbu majú naši politici ku komu sa prihlásia a koho budú v tomto konflikte obhajovať, či agresora, alebo mierotvorcu…

  1. Pane Degone, souhlasím.

   Poznal jsem nedávno velmi povrchně při osobní návštěvě i v rodinách některé Američany.
   Poznal jsem nedávno velmi povrchně při osobní návštěvě i v rodinách některé Rusy.

   Vím, čím to je, ale nechám si to pro sebe.

   Palce totiž držím Rusům.

   Venda

   1. Pane Vendo,
    Tá situácia na Ukrajine je veľmi nebezpečná nielen pre Rusko, EU, ale aj pre celý svet, preto je potrebné si zachovávať chladnú hlavu a pevné stanovisko, najmä ak viem, že pravda a právo je na mojej strane, podobne, ako to robí aj Putin. Ak by ukázal slabosť a nerozhodnosť, nepriateľ by to veľmi rýchlo využil k eskalácii napätia a možno aj vojny.
    Ale pevné stanovisko v pravde je dôležité aj pre nás samotných. Nemožno dosiahnúť pokrok v duchovnom živote ak som prelietavý ako lastovička a neprestajne mením svoje názory. Kto spozná Boha a upevní sa v Ňom, ten je ako skala na ktorej môže stavať svoje príbytky…
    Želám stálosť v Pravde!

  2. „…Voľbu majú naši politici …“ nevěřím v duchovní vyspělost našich politiků.

 3. Pro pana Vendu:
  Nedávno jste se zde zeptal:
  ad.Kdo mohou být ti dnešní farizeové a saduceové ?

  Postavte se před zrcadlo,UKAŽTE NA SEBE a řekněte si nahlas:
  Jsem opravdu jako ti Farizejové a zákoníci(saduceové)?!?
  Neboť oni milují Strom a nenávidí jeho plody nebo milují plody a nenávidí Strom!

  Zrovna dnes ráno jsem se Vás chtěla zeptat:Do kdy budete arogantně ignorovat to,
  o čem zde píši?Písmo Starého Zákona nevykládám,nýbrž PŘEKLÁDÁM.
  Rozdíl mezi výkladem a překladem je markantní,jelikož výklady se mohou lišit
  vnímáním a jsou ovlivněny mentální spekulací.Kdežto překlad si vyžaduje Slovník!
  Slovník,Lásku BEZPODMÍNEČNOU v srdci(vědomí)a pevnou víru v srdíčka ostatních Dětí Boha.Všechna,bezrozdílu, jsou z Boha a v Bohu.Každé má v sobě DAR od Matky,
  Ducha Svatého,a to Lásku bezpodmínečnou.Všechna jsou duchovními částmi Boha,Dětmi.
  Tady spolu s Otcem přišly,aby s Ním svedly BOJ o svou Samostatnost důslednou
  zodpovědností.

  Z čeho máte strach?Vždyť přece víte,že jen teď a NYNÍ,během tohoto života ve Vendovi,můžete svést tento boj.Nikoliv spekulací z toho jestli bude nebo nebude
  další světová válka.Ta největší BITVA v dějinách lidstva zde běží od počátku
  a právě vrcholí,aniž by si toho lidé byli vědomi.

  Zrovna dnes ráno jsem Vám chtěla napsat,jak se asi budete cítit,když ta světská
  válka vypukne a Vy nebo Vaši blízcí budou umírat někde v ruinách,a Otec Vám
  připomene v mysli:Proč jsem jen tenkrát té Hvězdičce nepomohl?Proč jsem jí pohrdal?Proč jsem ji ignoroval?Proč jsem se ulakomil rozesílat její Poselství
  dál?
  Dnes jsem se zde nemusel nemohoucně přihlížet na utrpení své i blízkých.Mohli
  jsme společně s láskou v srdcích pracovat na svém VZKŘÍŠENÍ,na společném ZNOVUZROZENÍ.
  ——————–
  11Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.“
  (Iz 14, 11 (Kral, ČEP)).

  11*Do chudoby srdce(vědomí) spadly tvé názory a mysl,poznávání jiných rovin(jiných stavů vědomí) nepůjde
  podle tvých plánů v klidu a míru.Uspořádáš si vlastní sexuální vztahy(pudové) jako přípravu na Nový život,
  tvá „maska“ jíž ukazuješ druhým,bude rozložena pro znovuzrození v jiné vyšší rovině.

  12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
  A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání
  na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit“.
  Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! (Iz 14, 12 (Kral, ČEP)).

  1* Jak sis zranitelné v mysli,příslibe(naděje)Intuice,Dítě Znovuzrození!Jak sis přinuceno vstoupit
  do nevědomí, falešné ego-„masko“!A ve vědomí falešné mysli sis říkalo:“Vstoupím do duše,silou
  svůj egoismus povýším nad city,pohodlně navážu přátelství s duchovním světem v emocionálním
  chladu(bez citů).Vstoupím do tajemství vzestupů duchovních myšlenek a symbolů,odhalím svou
  žádostivostí symboly Nejvyššího a Jeho Sílu působení.
  Nyní jsi osamoceno ve své chudobě srdce,city padly na pudovou rovinu!

  To jest před „porodem“.

  *Padající hvězda je zlým symbolem pro mysl falešného jáství,tedy materialistický život(ztráty,finanční problémy),no je požehnáním pro citový a duchovní život.

  Královna Jihu i Východu.♥

  1. Děti Izraele = Děti Boha = Bojovníci Boží

   KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI (poč. 20. let 15. stol.)

   Ktož jsú boží bojovníci
   a zákona jeho,
   prostež od boha pomoci
   a úfajte v něho,
   že konečně vždycky s ním svítězíte.

   Kristusť vám za škody stojí,
   stokrát viec slibuje,
   pakli kto proň život složí,
   věčný mieti bude;
   blaze každému, ktož na pravdě sende.

   Tenť pán velíť se nebáti
   záhubcí tělesných,
   velíť i život složiti
   pro lásku svých bližních.

   Protož střelci, kopiníci
   řádu rytieřského,
   sudličníci a cepníci
   lidu rozličného,
   pomnětež všichni na pána štědrého!

   Nepřátel se nelekajte,
   na množstvie nehleďte,
   pána svého v srdci mějte,
   proň a s ním bojujte
   a před nepřátely neutiekajte!

   Dávno Čechové řiekali
   a příslovie měli,
   že podlé dobrého pána
   dobrá jiezda bývá.

   Vy pakosti a drabanti,
   na duše pomněte,
   pro lakomstvie a lúpeže
   životóv netraťte
   a na kořistech se nezastavujte!

   Heslo všichni pamatujte,
   kteréž vám vydáno,
   svých hauptmanóv pozorujte,
   retuj druh druhého,
   hlediž a drž se každý šiku svého!

   A s tiem vesele křikněte
   řkúc: Na ně, hr na ně!
   Bran svú rukama chutnajte,
   bóh pán náš, křikněte!

   PS:Náhody neexistují.♥

  2. Hvězdičko, nehledejte u mne žádnou aroganci.
   Pod tímto mým článkem o válce nebyla žádná diskuze, dnes jsem ji obnovil. Tu z minula jsem si nikde nestahoval a neukládal. A tak o Vašem dřívějším příspěvku a nějaké výzvě k reakci od Vás jsem nevěděl.

   Snažím se Vám vždy odpovídat, téměř souběžně jsme psali příspěvky jeden druhému; já v jiném tématu.

   Takže zůstalo-li něco nezodpovězeno, je to z diskuze, která tu již nebyla po zavedení nového uspořádání těchto stránek. trochu to trvalo, než jsem si zvykl a našel dřívější pohodu, kdy jsem se bez emocí snažil odpovídat a sdělovat své postoje.
   Proto se nemám za co omlouvat.

   V každém případě chci ale Vám říci, že u některých Vašich příspěvků je důležitá značná dávka pochopení, znalostí či představivosti, a to v hledání souvztažností.
   Nejste, podle mne, nijak jasně se vyjadřující a ve svých odpovědích jednoduchá diskutérka.

   Teď jsem pochopil, že mi tu svými slovy překládáte – vysvětlujte některé verše z Izaiáše. Děkuji. je to fantastické, že umíte překládat – máte Starý zákon v jakém jazyce? A nebo je Váš překlad „jen“ z Bible kralické?

   Přiznávám, že Starý Zákon neznám, až na něco z Knih Mojžíšových, některé Žalmy, Přísloví či Knihu Jób. Nedávno jsem hledal doložení násilí, ke kterému Hospodin vedl svůj lid izraelský – něco jsme hledal v Knize Samuelově. Mohl bych na oplátku k tématu války citovat některé řecké učence či modernější vědce teologie či filosofie. Ale to není důležité. Důležitější je, alespoň pro mne, jak to cítím, jak to prožívám. ostatně, napsal jsem k tomu větší ucelený článek.

   Nedávno jsem s jedním kamarádem o problému nové války debatoval. On se chystá tak, že by chtěl být soběstačný v životě v přírodě, zemljanka, studánka, přečkat nájezdy tlup…..atd., zkrátka přežít v lesích, v přírodě. Já mu řekl, že mne, v mém poznání fascinuje to, že bych mohl prožívat „nějaký konec světa“, soužení, které, jako poválečný ročník jsem nikdy neprožil. To, kdo to prožívá je ale zase jen ego, a tělo, přečkalo-by, přežilo? Kdo ví? Stejně se později či dříve v prach obrátí a živí z tohoto života také nevyvázneme. Kus života se snažím o poznání, ctím leccos, nakonec jsem tady např. o karmě popsal dlouhé stránky. Vyhýbám se tedy např. ubližování nejen lidem. Ač se tu mohu dočkat od jiných lidí zesměšnění, byl jsem zasvěcen pravým Mistrem, jak tu píši Synem, který ví z vlastní mystické zkušenosti.

   Mějte se hezky a věřím, že se život bude ubírat tak, jak jsme si každý jeden svůj osud připravili.

   Venda

 4. V únoru letošního roku jsem s obavami vytvářel svůj amatérský pohled na svět s hrozbou III.světové války ???
  Nikdo nemohl předvídat vývoj na Ukrajině.
  Dnes, nositel Nobelovy ceny míru prezident USA Obama již mluví o této možnosti zcela otevřeně.
  Opět by se dalo dokládat mnoho odkazů na články a videa, prezentovali by se tu lidé s názory pro a proti, ti, kteří by chválili Putina, jiní by ho odsuzovali.
  Pro mne je fakt, že naše vláda mne velmi, velmi zklamala. Počínaje lidovci /Bělobrádek / a konče hercem Stropnickým.

  Před chvílí jsem dohlédl jugoslávský film z roku 1980 – Tajný Nikola Tesla. V jeho závěru bankéř J.P.Morgan zamítá Teslovy návrhy…..a svět pokračuje bez „čisté energie“. Na konci je smog nad L.A. ! Loutky, Obama, Merkelová a desítky dalších slouží vládě peněz.

  Tady je malý apel :

  http://www.literarky.cz/komentare/martin-hekrdla/17668-teti-svtova

  Za sebe říkám FUJ západní civilizaci a mám vážné obavy.

  Venda

  1. „Za sebe říkám FUJ západní civilizaci a mám vážné obavy.“

   Pane Vendo,proc hned fuj cele civilizaci.Copak vsichni lide zap.civilizace jsou temi hybateli geopol.deni ? Jiste dobre tusite ci vite,kdo je tady tim agresorem. Nejsou to obycejni lide na zapade.Rikam to porad a rikat budu,i tady v USA je mnoho (skutecne mnoho) lidi,kteri absolutne nesouhlasi co jejich vlada dela.
   A jeste k te „civilizaci“. Ono vsude je neco.Treba takova existence v zenskem tele v mnoha muslimskych zemich nebo v Indii jiste neni zadny med.A nemeli bychom zatracovat celou civilizaci,paklize vyuzivame jejich vydobytku.

   Hezky den

  2. Marťasi, máte pravdu.
   Omlouvám se všem lidem západní civilizace, kteří za to, co se děje, nemohou.

   Venda

  3. Americkej svetovládnej hegemónii v poslednej dobe poriadne „tečie do topánok“ a tak sa snažia všade po svete šíriť strach (z vojny), ale svetová verejnosť už vie, že to už nie je v ich rukách, lebo dnes už jestvujú iné svetové ekonomické a vojenské centrá moci, ktoré nie sú slepo poslušné tejto americkej oblude. Ak by sa USA aj napriek tomu pustili do takéhoto hazardu, veľmi špatne by dopadli. To si veľmi dobre uvedomujú a tak iba strašia, ale vystrašení sú skôr oni samy…
   USA už vo svete nie je tým, čím boli v čase studenej vojny! Dnes sú už viacmenej na smiech…

 5. Nechci otevírat nějakou novou diskuzi.
  Jen připomínám, že jsem v tomto článku uvedl mj., že :
  „Dnes nadále probíhá skutečný boj o zisky a bohatství na úkor jiných a používají se při něm (zatím) jiné metody, než zbraně. Podstatné role hrají finančníci, bankéři, nadnárodní korporace, investoři a výrazně jim sekundují vlády podřízených států; ti všichni získávají skutečnou moc bez jediného výstřelu. Kupují si svůj vliv, přes tyto zkorumpované vlády třeba jen tím, že získávají na trzích výhody, odčerpávají přírodní bohatství a získávají tak to rozhodující, o co se dříve bojovalo s obrovskými oběťmi. A lidé těch poražených států? Získávají v podstatě jen minimum, pro přežití. Nějaké procento těch věrně sloužících ze struktury moci takto porobených vlád, jejich justice, policie… atd., je uspokojeno možnosti žít na vyšší úrovni, než většina obyvatel, která dostává jen to nejnutnější. K tomu se řadí i umělci, kteří dnes ve většině přisluhují, sportovci jako vzory, reklama jako popud ke konzumu.“

  A podívejte se na tento článek ze Zvědavce.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2014/06/6023-jihovychod-prodan-zapadnim-naftarskym-firmam.htm

  Někdo by to mohl schvalovat s tím, že tak získáme novou energii od naší, západní firmy a nebudeme závislý na ruském plynu ???

  Pěkný den.
  Venda

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference