mapa stránek || vyhledávání

Úvaha o LHC (CERN) a zhoubné technice

Kontrolní centrum CERN, Ženeva. Autor fotografie: Torkild Retvedt, licence CC BY-SA 2.0

Kontrolní centrum CERN. Autor fotografie: Torkild Retvedt, licence CC BY-SA 2.0

Tušíme vůbec, s čím si zahráváme, když budujeme zařízení jako LHC (Velký hadronový urychlovač) v CERN, který je z nich nejstrašnějším příkladem?

Triliony voltů jsou násilně pumpovány do obrovské, 27 km dlouhé, mega-cívky, zabírající území mnoha kilometrů čtverečních, v níž při plném výkonu dochází k jevům za hranicí lidské představivosti… Zbláznili jsme se zcela?

Sami víme, jak nebezpečný může být mobilní telefon, jak škodlivé záření např. produkuje v dosahu 1-1,5 m od sebe – a to je jen malá primitivní krabička. Co teprv obrovské zařízení LHC – jaké jen ono může mít efekt – to zřejmě nikoho moc nezajímá, nehledě na možné výsledky jeho šílených experimentů, kdy si, skryti v útrobách země, hrajeme na Boha a ohýbáme čas a prostor.

Jaká je to nezodpovědnost! Souhlasí s tím lidé, aby zde v tajnosti, pod jejich příbytky, probíhala činnost hrstky podivínských vědců zcela odtržených od reality, která může klidně zničit náš svět?

Překvapuje mě, že se proti těmto sebedestruktivním hrátkám skoro nikdo nestaví, ba snad ani nevyslovuje. Nikomu nevadí, že se tímto ďábelským dílem prakticky smějeme Bohu do očí? Co může být životu a křesťanské pokoře vzdálenější než tento elektronický kolos z drátů, magatun kovu, napájený teravolty ničivé elektřiny z atomových elektráren? Kam se poděla láska k přírodě, životu a světu, kam pokora, když jsme ochotní zaprodat to vše za to, abychom se mohli pyšnit tím, že máme „hadronový urychlovač“?

Kvůli podobné neuváženosti a pýše zajisté zahynula pyšná Atlantida a dávné lidstvo, jak se píše v Bibli. Bezuzdná namyšlenost lidského pokolení může jít daleko, ne však přes všechny meze. V bodě největší pýchy nastává pád. Chceme rozbít „Boží částici“ za každou cenu – nevadí nám, že při tom může vzniknout černá díra, nebo jiný výtvor schopný zničit vše živé.

Desetitisíce lidí pracují na tomto projektu za miliardy dolarů, aby celému světu přivodili zkázu. Jak výmluvné! Nikomu nevadí, co se zde děje? Neznepokojuje nikoho, kam až se technika dostala a jak velký díl si bere z našich životů? Už nyní si nárokuje rozhodovat o našem žití nebo bezživotí. Kontroluje nás na každém kroku, hlídkuje nad našimi hlavami… A nyní chceme spustit tento gigantický elektromagnet v srdci naší země?

Kam se poděli všichni střízlivě uvažující lidí, všichni křesťané a věřící v Boha? Proč neprotestují proti tomuto výtvoru z dílen temnoty, které má uvrhnout náš svět do propasti? Proč za stejné peníze nestavíme pomník Bohu – např. katedrály a chrámy, nýbrž raději kolos z kovu, ohně, síry a mědi – pomník slávy samému Ďáblu. Zřejmě jsme ztratili poslední zbytky sebekontroly – svědomí a pokora před nás přesahující silou jsou nám pro smích. Snad v tomto přetechnizovaném a dráty protkaném světě zůstává i něco dobrého a alespoň špetka lidského rozumu.
 

Ladislav Zelinka
 

hodnocení: 3.5
hlasů: 20
Print Friendly, PDF & Email

94 komentářů

 1. Fakt jsem se tak dlouho nezasmál, jako nad tímhle ejakulátem křesťanského dogmatismu smíchaného s primitivní nenávistí k technice :)))

  Autorova zřejmě svatý boj proti technice a násilí páchané na elektronech („Triliony voltů jsou násilně pumpovány … „:) vyčerpal natolik, že si dokáže protiřečit ve dvou větách které dělí dva krátké odstavce (Souhlasí s tím lidé, aby zde v tajnosti, pod jejich příbytky, probíhala činnost hrstky podivínských vědců zcela odtržených od reality, která může klidně zničit náš svět? versus Desetitisíce lidí pracují na tomto projektu za miliardy dolarů, aby celému světu přivodili zkázu.).

  O ostatních nesmyslech ani nemluvě …

  Nezbývá než autorovi popřát, aby opravdu někde našel tu špetku zdravého rozumu, po které tak toužebně volá v poslední větě. Evidentně ho sám má má akutní nedostatek :)))

 2. Autor píše :

  ….Chceme rozbít „Boží částici“ za každou cenu – nevadí nám, že při tom může vzniknout černá díra, nebo jiný výtvor schopný zničit vše živé.

  Chcel by som sa skromne opýtať : Was ist das ,,Božia častica“, keď je viac ako zrejmé, že vesmír je tu odjakživa až do skonania sveta a na jeho vznik nie je nutná prítomnosť akéhosi Izraelitmi vymysleného Boha, ako katalizátora, pozdvihováka, či nebodaj čumila…

  Povedal by som, že jeho existencia v tomto prípade je úplne zbytočná a dokonca mätúca….

  Takže Hospodin sem, Hospodin tam, veda HO vôbec nepotrebuje, ani ako kibica. To je ten, čo kartárom našepkáva , ale samotnej ,,hre“ nerozumie…

  Amen…

  1. …že vesmír je tu odjakživa až do skonania sveta …

   G.N.: Ty si sám sebe odporuješ jedným dychom v jednej vete . Ako môže to čo je tu odjakživa, teda nevzniklo skonať? Aj pinokio vie, že skonať t.j zaniknúť môže len čo vzniklo…

  2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson
   „Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice ve standardním modelu částic. Hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z. Hmotnosti elementárních částic a rozdíly mezi elektromagnetismem a slabou interakcí jsou rozhodující v mnoha mikroskopických dějích, a tak má Higgsův boson na náš vesmír významný vliv…Higgsův boson je často masmédii označován jako „božská částice“,[3] a to na základě názvu knihy The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (česky Božská částice: Pokud je Vesmír odpovědí, co je otázka? Zatímco takové pojmenování zvyšuje zájem médií o částicovou fyziku a Velký hadronový urychlovač,] mnoho vědců jej odmítá.“
   GN píše :ako katalizátora.
   I ve slovenštině se píše katalyzáror s y.
   Mám na stole časopis National Gorgraphic, Česko , březen 2015. Nadpis na obálce : ÚTOK NA VĚDU
   Fámy : nepřistáli Američané na Měsíci, změny klimatu nezpůsobuje člověk, očkování vede k autismu, evoluce nikdy neproběhla, GMO je zlo.
   Třetina Američanů nevěří v evoluci člověka.
   Vědecké poznatky jsou vždy provizorní,, nehlásají absolutní parvdu nebo absolutní jistotu.Nejistota je na hranici poznání nevyhnutelná. Věda není encyklopedie poznatků, ale metoda poznávání světa. Věda je metoda rozlišení, zda to, čemu se odhodláme věřit, má základy v přírodních zákonech či nikoli. Internet je demokratický, umožňuje takřka každému nalét potvrzení toho, co si předem umanul. V 70. letech pár vědců tvrdilo, že znečištění atmosféry povede ke globálnímu ochlzení. V 80. letech bylo zveřejněno, že očkováni dětí podporuje vznik autismu. Obojí bylo vyvráceno, ale na internetu žije dál svůj život, podobně jako chemtrails, čipování lidí. Představa, že tisíce vědců, kteří vytvořili zprávu IPCC o klimatu se cílevědomě spojilo k vytvoření klamu globálního otelování pro manipulaci lidstvem, je neproveditelná. Vědci vždy měli tendenci vyvracet názory druhých. Přirozený skepticismus myšlení lidí obratně využívají skupiny lobující za firmy , které žijí z fosilních paliv. Požadavky, aby vědci vstoupili do politiky znamená, že budou pracovat mimo svoji odbornou profesi. Archeolog a paleontolog snadno prokáže, že změny klkima byly i dříve. Jevy, které spolu korelují, vyskytují se spolu, nemusí mít příčinnou souvislost. Zrovna jdu vyvézl popelnici ze zahrádky na ulici. Posekaný trávník i poppelnice mají zelenou barvu.
   Sdělení v článku autora : „teravolty ničivé elektřiny..Desetitisíce lidí pracují na tomto projektu za miliardy dolarů“
   Komentář :https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_hadronov%C3%BD_urychlova%C4%8D
   :“Po dosažení energie 0,45 TeV se ze soustavy urychlovačů vstříknou částice do LHC, kde udělají miliony oběhů.“ Maximum až 14 TeV a miliarda kolizí protonů za vteřinu. I kdyby urychlovač pracoval nepřetržitě takřka celý rok ( není tomu tak), tak energie v urychlených protonech odpovídá asi spálení 2 tun černého uhlí.
   Takže jde o teraelektronvolty, což je jednotka energie, nikoli napětí. 1TeV = 1,6E-7 [J] ( 0,000 000 16 J). Štíhlý člověk za den posedávání u internetu spotřebuje asi 10 000 kJ ( 10 000 000 J).
   Věřit výběru informací v článku od člověka, který se neorientuje v základních pojmech v oboru, to nikomu nevymlouvám, je to jeho volba. Je to tak jako zda svěřit složitou operaci zkušenému chirurgickému týmu nebo zkušenému týmu chovatelů včel, kteří se sešli na schůzi v hospodě. Autor si předem určil cíl a hledá argumenty pro jeho potvrzení, pokud si je přímo nevymýšlí.

   1. Pane Pardale,

    v souvislosti na Vaši citací Wikipedie:
    „Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice ve standardním modelu částic. Hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic…

    určitě znáte odpověď na základní otázku:
    Odkud bere hmotnost sám higgsův boson?

    Jestli Vámi zmiňovaná věda nezná odpověď, pak jde přímo o Vámi popsanou situaci:
    Autor si předem určil cíl a hledá argumenty pro jeho potvrzení, pokud si je přímo nevymýšlí…

    1. Pane Muladi, fyzika řeší třeba to z čeho je složen atom, neřeší proč existuje atom. Jestliže se podařilo v CERN s LHC prokázat existenci ( teoreticky předpovězeného) Higgsova bosonu, tak to potvrzuje, že dosavadní teorie elementárních částic a z nich složené hmoty je správná. Pomocí urychlovače LHC se podařilo Higgsův boson identifikovat a určit jeho hmotnost.
     http://casopis.vesmir.cz/clanek/proc-higgsuv-boson-nemusel-existovat-a-proc-jsme-radi-ze-existuje
     „Higgsův boson byl posledním chybějícím článkem ve standardním modelu částicové fyziky, který popisuje základní stavební kameny nám známé hmoty a síly mezi nimi působící…Standardní model spočívá na existenci speciální částice: Higgsova bosonu. Tato částice pochází z neviditelného pole, které naplňuje celý prostor. I když se vesmír zdá prázdný, toto pole v něm je přítomno. Bez něj bychom neexistovali, protože částice nabývají hmotnost při kontaktu s tímto polem…“
     Chce si to ale přečíst celé. Zkuste občas položit otázku, na kterou umíte sám alespoň v náznacích odpovědět. Ptát se lze prostě na všechno, včetně blbostí, třeba jakou frekvenci ( frekvence je Váš základní a všudepřítomný jev) má pondělí.

    2. Ad: „Odkud bere hmotnost sám higgsův boson?“

     Kupodivu Higgsův boson jako kvantum Higgsova pole získává svoji hmotnost stejným způsobem jako dává hmotnost některým jiným částicím tedy interakcí s Higgsovým polem. Higgsovo pole tedy umí interagovat sámo se sebou a tím jeho kvanta získávají hmotnost.

    3. Pane Pardale,

     Vámi citované blbosti jdou od Vás – ode mne jste dostal seriózní dotaz.

     Pánové Lubko a Pardale,
     nabízím Vám tabulku, kterou jste ještě nikdy neviděli.
     Když ji pochopíte, pochopíte rovněž to, proč je higgsův boson nesmysl a zároveň se Vám vyjasní podstata kvantové fyziky (i další spojitosti).

     v geometrii: počet rozměrů: fyz. veličiny:
     body 0 D (prostor částic, éter) mff
     přímky 1 D (prostor sil) λmff
     plochy 2 D (prostor energií) λλmff
     tělesa 3 D (prostor atomů) λλλmff

    4. Pane Muladi, troufám si tvrdit, že Vy jste ke skutečné kvantovce nikdy ani nepřičuchl a ani v budoucnu k ní nebude blíž, než je hranice pozorovatelného vesmíru. A čestně přiznávám, že na podstatu vaší „muládiho kvantovky“ nemám mentální kapacitu. Tak postiženej fakt nejsem.
     Tož tu vaší mmufffllloní tabulku raděj předhoďte týpkům typu Karla, který jako zvěrozvěst jeho zkratkovitého vysokopervochoditelstva NZJPKBFLMPSVZ, by mohl mít pro kolegu zkratkaře pochopení. Jen si dejte pozor, aby vás přitom nevymístil z planety nula:)

    5. Pane Lubko,

     rozumím tomu, že nemáte mentální kapacitu na pochopení malé přehledné tabulky. A ten zbytek Vašeho mentálního vypětí pak nestojí za řeč.

     Oproti tomu je pozoruhodná Vaše víra, že:
     „Higgsovo pole tedy umí interagovat sámo se sebou a tím jeho kvanta získávají hmotnost.“

     1) V jakých jednotkách se toto pole měří a jakým způsobem jsou ty interakce „samo se sebou“ fyzikálně popsány?

     2) Higgsův boson má hmotnost přibližně 125 GeV/c^2 a údajně dodává hmotnost jiným částicím. Nepochybuje o tom, že při vyšších výkonech LHC se po srážkách objeví i částice s vyšší hmotností (třeba podle vzorce f/m = konstanta). Jakpak jim může dodat hmotnost higgsův boson s hmotností nižší než ty nové částice?

     3) No a konečně, jakým vědeckým experimentem byla dokázána existence higgsova pole a to, že „interaguje samo se sebou“? (Tvrzení „My si to jinak nedokážeme vysvětlit“ samozřejmě není vědecký experiment a důkaz už vůbec ne.)

    6. Poslyšte pane Muladi, vy jste hotovej nezmar, slovy Švejka „jako nějakej Boušek z Libně. Vosumnáctkrát za večer ho vyhodili od Exnerů, a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku. Lez jim tam voknem, dveřma, z kuchyně, přes zeď do lokálu, přes sklep do výčepu a byl by se spustil snad komínem, kdyby ho byli hasiči nesundali se střechy. Takovej byl vytrvalej, že by se moh stát ministrem nebo poslancem.“

     Tož ministrem nebo poslancem (možná policajtem) na to opravdu máte správný drajv pane Muladi. Ale fyzikem, na to opravdu nemáte ani náhodou.

     0) Fyzika není víra, fyzika stojí na teoriích podloženým matematickým aparátem. Tyto teorie jsou testovány experimenty a pokud dávají chybné předpovědi jsou nahrazeny teoriemi jinými. Na rozdíl od víry, věda netvrdí, že zná odpověď na všechny otázky. Naopak s každým novým poznáním se někdy otvírá mnohem víc nových otázek, na které zatím neumí odpovědět.
     Víra je třeba ta vaše tabulka. Z tý se dá vyčíst leda kolik urazíte denně kvant lihuneprostých nápojů (pokud je správná Pardálova hypotéza:) a rozhodně z ní neodvodíte a nespočítáte nic z fyzikální podstaty tohoto světa.

     1,2,3) Přečtěte si pěkný článek tady:
     http://casopis.vesmir.cz/clanek/proc-higgsuv-boson-nemusel-existovat-a-proc-jsme-radi-ze-existuje
     včetně diskuse :)

    7. Pane Lubko,

     děkuji za odkaz na materiál, který jsem však měl – stejně jako desítky jiných – přečtený dříve, než jsem Vám poslal tři konkrétní dotazy. Ani v materiálech z CERNu jsem se ale nedočetl
     1) z jakých fyzikálních veličin se higgsovo pole skládá
     2) jakým způsobem dává higgsův boson hmotnost částicím, které mají vyšší hmotnost, než on
     3) Jakým vědeckým experimentem byla dokázána existence higgsova pole a to, že „interaguje samo se sebou“?

     Jestli na tyto otázky znáte odpovědi, byl bych velmi rád, kdybyste mi je sdělil.
     Jestli ty odpovědi neznáte, nemusíte se schovávat za Švejka a cizí materiály, stačí poctivě říci: nevím.

    8. 1) To jste se opravdu nemohl dočíst nikde, tak pitomí v CERNu nejsou. Vaše otázka je totiž nesmyslná. Higgsovo pole se z žádných fyzikálních veličin neskládá. Stejně jako třeba se z žádných veličin neskládá elektrické nebo gravitační pole. Není to LEGO :)

     2) Higgsovým mechanismem. Podrobnosti v originále Higgsova Nobelovského článku tady:
     http://www.thphys.uni-heidelberg.de/~maniatis/LectureAdv/Higgs.pdf
     Dobře popsáno též na anglické wiki (keyword „Higgs mechanism“) nebo populárně a zjednodušeně tady
     http://www-cdf.fnal.gov/physics/new/hdg/Plain_English.html#whathiggsfield

     3) Higgsovo pole bylo dokázáno průkazem jeho kvanta – Higgsova bosonu – na srážkovači LHC v CERN. Jiným způsobem se prokázat nedá.

     Ale nevím zda Vám to bude co platné, když jste ani nepochopil ten citát z Haškova Švejka pane Boušku … sorry Muladi:)

    9. Pane Lubko,

     ad: Higgsovo pole se z žádných fyzikálních veličin neskládá…

     A co má fyzika společného s tím, co se z žádných fyzikálních veličin neskládá – jinými slovy, co fyzika nedokáže měřit?
     Řeknu Vám co: vymývání mozků (tento proces jste už podle Vašich vyjádření s úspěchem absolvoval a šíříte dál).

     ad: Higgsovo pole bylo dokázáno průkazem jeho kvanta – Higgsova bosonu – na srážkovači LHC v CERN.

     Takže pole, které neobsahuje žádné fyzikální veličiny najednou fyzikální veličinu produkuje – ovšem něco takového je možné pouze v oboru šarlatánství, nikoli ve vědě.
     Vy pouze jeden klín vytloukáte druhým a pak se tváříte, že druhý klín neexistuje – ale on existuje a je obsažen v mnohem závažnější otázce:
     Jak je možné, že pole, které neobsahuje žádné fyzikální veličiny (a které fyzikové neumí měřit) produkuje fyzikální veličinu, kterou fyzikové měří?

     Pane Lubko, přestaňte se starat o to, jak chápu Švejka a začněte se starat o poctivou vědu.

    10. Jediný co je tady vymytý, je váš mozek pane Muladi. Od fyziky, a úplně totálně:)

     Pro začátek (kolikátý už:) se posnažte pochopit rozdíl mezi tím, kdy se nějaký fyzikální objekt z něčeho skládá (třeba atomy se skládají z protonů neutronů a elektronů) a tím, že nějakým způsobem popisujeme vlastnosti a stavy takového objektu (například proton popisujeme pomocí fyzikálních veličin jako náboj, hmotnost, rychlost, energie, spin …).

     Chápete to už??? Prostě jste položil imbecilní otázku, Higgsovo pole se z žádných fyzikálních veličin neskládá. Stejně jako se Muládi skládá z uhlíku, vodíku, kyslíku, vápníku a dalších stopových prvků a ne z rychlosti, teploty a hmotnosti :)

     Ty vaše bludy nabývají obludných rozměrů. Navrhuji fyzikální veličinu praktická fyzikální obludnost, s jednotkou na vaši počest a jako etalon 1 Muladi, značka Mlud. Průměrně fyzikálně nevzdělaný jedinec dosahuje maximální praktické fyzikální obludnosti cca 0,13 attoMlud…

    11. Pane Lubko,

     snížím se tentokrát na Vaši úroveň, abyste lépe pochopil, co děláte.

     Doufám, že s Vaším přesvědčením, že existují imbecilní otázky, nikoho neučíte. Dobrý učitel totiž ví, že neexistují imbecilní otázky, existují nanejvýš imbecilní odpovědi (jako je tomu ve Vašem případě, což Vám nyní dokážu).

     ad: se posnažte pochopit rozdíl mezi tím, kdy se nějaký fyzikální objekt z něčeho skládá (třeba atomy se skládají z protonů neutronů a elektronů) a tím, že nějakým způsobem popisujeme vlastnosti a stavy takového objektu…

     Je od Vás imbecilní se domnívat, že to, co nemá žádnou fyzikální veličinu (podle Vás higgsovo pole) má nějaké vlastnosti, které by se daly popsat.
     A je dvojnásobně imbecilní domnívat se, že to, co nemá žádnou fyzikální veličinu, tudíž ani žádné vlastnosti, může interagovat samo se sebou a produkovat hmotu (jak jste se vyjádřil).

     Takže se přestaňte starat o míru obludnosti spojenou se mnou a vytvořte si vlastní lubkoměr imbecility. Vybaven jste na to dobře.

    12. Jo bezobsažné blafy a vykrucování z vlastních neznalostí, to vám jde fakt dobře pane Muladi:o) Neuvažujete opravdu o politické kariéře? Předpoklady pro ni máte vskutku skvělé :)))

    13. Pane Muladi, píšte 24.6. :“Doufám, že s Vaším přesvědčením, že existují imbecilní otázky, nikoho neučíte“
     Kdyby pan lubko učil, tak by to bylo dobře, má přehled a umí vytáhnout základní poznatky. Chybou školství jako systému je, že titul třeba Ing. dostali lidé, kteří tápou jako Vy se středoškolských vědomostech.
     Pan lubko napsal :“ Higgsovo pole se z žádných fyzikálních veličin neskládá.“ Ani 25m železniční kolejnice se neskládá z fyzikálních veličin, neskládá se z metru ( u Vás z lamd), ani z hustoty, ale je z oceli. Délku kolejnice lze vyjádřit v různých délkových jednotkách, v soustavě SI pak v metrech. Síla se neskládá z newtonů, hmotnost se neskládá z kilogramů atd. Fyzikální veličina není to, co fyzikální jednotka. Velikosti ( hodnoty) fyzikálních veličin se vyjadřují ve fyzikálních jednotkách, které mohou být různé. Místo metru lze měřit v yardech, místo kiligramu v librách atd.
     Problém není jen s Higgsovým polem, které prostupuje vesmír a generuje Higgsův boson, díky němuž mají částice hmotnost. Podle středoškolské fyziky gravitační pole ( také pole elektrické), klesá se čtvercem vzdálenosti. Čili gravitační pole prostupuje celým vesmírech. Jestliže vesmír ( spíše ta část, kterou známe díky pozorování světla, POZOROVANÁ ČÁST) vznikl Velkým třeskem řekněme před 13,8 miliardami let , tak nic, tedy ani gravitační působení pomocí gravitonů ( pokud existují) nemůže být od singulárního bodu velkého třesku vzdáleno víc jak 13,8 miliard světelných let. Prostě gravitace se do sledovaného místa musí došířit, vzdálenější prostor před zónou velkého třesku není definován. Graviton je boson, nená antičástici a má klidovou hmotnost = 0. Pokud by měl nějakou klidovou hmotnost, nemůže se pohybovat rychlostí světla. Higgsův boson má velkou klidovou hmotnost 125 GeV/c^2 , to je 2,22 E-25 [kg]. Hmotnost protonu je 1,673E-27 [kg]. Higgsův boson se podařilo prokázat tam, kde jsou elementární částice, tedy v našem vesmíru, který nás obklopuje. S představou šíření se vysoce hmotného Higgsova bosonu ( Higgsova pole) souběžně s čelem (tedy rychlostí světla) Velkého třesku mám problém. Velikost POZOROVATELNÉHO vesmíru má průměr asi 94 miliard světelných let. (http://vesmir.stoplusjednicka.cz/jak-velky-je-vesmir-co-znamena-pozorovatelny-vesmir .
     Nejsme na okraji ani ve středu vesmíru, což by nemělo překvapit, protože představit si střed nebo okraj vesmíru je ještě těžší. Těžko si představit všeprostupující Higgsovo pole nebo všude rovnoměrně existující temnou energii. Představit si lze hlavně to, že vesmíru je jedno, jestli mu rozumíme nebo ne. Současná představa Higgsova pole se může vyvíjet a upřesňovat ( jako všechny poznatky), což je jedním z cílů vědy obecně.

    14. Pane Muladi. Nechápu vztah Vaší tabulky ke kvantové fyzice, přemýšlet o ní vážně je o duševní zdraví. mff znamená zřejmě malý fernet 2x. Po fernetu se dá rozumět všemu i ploché energii 2D a prostoru 0D,1D,2D,3D..
     Lambda λ má mnoho možností: vlnová délka, elementární částice baryon lambda, označení prázdného slova ve formálních (programovacích) jazycích až po symbol hnutí za práva homosexuálů. Já bych se přikláněl k tomu, že λ navozuje za ní následující prázdná slova. Přeji hodně zdaru, seriozních dotazů a odpovědí na ně, obraťte se na mimozemšťany.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Lambda

    15. Pane Pardale,

     když Vám při přemýšlení jde o duševní zdraví, pokusím se Vám pomoci, abyste mohl přemýšlet co nejméně (a co pořád máte s těmi zkraty na mimozemšťany?).

     Z dřívějších diskusí vím, že ve fyzikálních jednotkách se pohybujete jako slon v porcelánu, takže Vám jejich princip vysvětlovat nebudu. Ale například jouly jsou jednotkou energie a značí se
     m^2.kg/s^2.
     Pro potřeby kvantové fyziky pak lze joul přepsat na
     λλ.m.ff
     (a je to totéž, s tím, že tato jednotka neřeší přesnou hodnotu lambd a frekvencí, protože etalon v lambdách a frekvencích si fyzikové dosud nestanovili.)
     Takže až v kvantové fyzice uvidíte třeba zápis mff (nebo m.f^2), bude to éter, jak z tybulky vyplývá.
     Samozřejmě to bude až poté, co fyzikové existenci éteru uznají a hodně věcí se jim vyjasní.

    16. Pane Muladi, zkuste pomocí Vašich jednotek λ [m], m [kg], f [s^-1] vyjádřit třeba Ohmův zákon. Nehrňte to hned do kvantové fyziky, když na to nemáte nic než nesmyslnou tabulku.Zdá se, že některé fyzikální veličiny nejdou vyjádřit pomocí metru, kilogramu a sekundy. Takže konec Muladiho fyziky nastal skoro současně se začátkem.

    17. Pane Pardale,

     ejhle, teď jste mi ukázal, že přemýšlení není až tak Vaší slabou stránkou – ale stejně jste si naběhl (je totiž řada věcí, které o éteru nevíte).

     ad: zkuste pomocí Vašich jednotek λ [m], m [kg], f [s^-1] vyjádřit třeba Ohmův zákon…

     Ohmův zákon je vztah mezi ampérem (mff), voltem (λλf) a ohmem (λλ/mf).

     Jestli Vás mate, že proud je vyjádřen stejně jako éter, pak je to v pořádku. Éter si totiž představte jako stojatou vodu, která sama o sobě nedělá nic. Je ale potenciálním nosičem interakcí – vln. Jakou vlnu do ní vložíte, takovou nese. S tím, že si vlna zároveň vytvoří odpovídající hmotu (proto také λm = konstanta).

     P.S. A přestaňte už s tím neustálým despektem vůči mně – jak si Vás mám potom vážit?

    18. Pane Muladi, asi tak 8.tř.ZŠ : základní jednotky SI mají fyzikální rozměr
     m, kg, s, A, K, cd a mol
     To znamená mimo jiné, že pomocí jakékoli kombinace Vašich jakoby základních (lambda, m , f) ,s rozměry [m], [kg], [s] nelze fyzikální rozměr ampéru vyjádřit.
     Klidně si vysvětlujte Ohmův zákon pomocí etheru, fungovat vzorec bude i bez Vašich zmatků.
     Pokud najdete, kde jsem nerozuměl fyzikálním jednotkám, tak to asi bude u Vašeho svérázného jejich výkladu. Což je Váš problém. Nepochopil jste ani Newtonův gravitační zákon, ale článek o tom jste napsal. Teď nás zřejmě čekají Vaše objevy kolem Higgsova bosonu.
     Klidně si pod Vaším všeprostupujícím etherem představujte Higgsovo pole, doporučuji zkratku HMEF ( Higgs Muladi Ether Field).
     Asi by bylo dobré, kdybyste uvedl, v čem se soudruzi z NDR a fyzici zkoumající Higgsův bozon mýlí.
     Já se podle Vás mýlím ve všem a jsem tomu rád. Kdybyste si pročetl odkaz, který jsem já a Lubko dali, tak bude líp.
     Kdysi jste začal s tím vše jsou lambda a frekvence a už k nim přibylo m. Těším se na další tabulky se základy fyziky a mikro+makrosvěta, detaily o etheru a atd.

    19. Pane Pardale,

     mimo jiné píšete: pomocí jakékoli kombinace Vašich jakoby základních (lambda, m , f) ,s rozměry [m], [kg], [s] nelze fyzikální rozměr ampéru vyjádřit…

     Definice říká: Jeden ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2×10-7
     newtonu na 1 metr délky vodiče.

     Kdybyste rozuměl fyzikálním jednotkám, což jsou základní stavební kameny fyziky, chápal byste, že ta definice znamená toto:
     (m.kg/s^2) / m
     což po matematickém vykrácení znamená kg/s^2, což pro kvantovou fyziku znamená mff (pořád je to jedno a totéž).

     Pane Pardale, opět jste se prezentoval tak, že sice umíte nashromáždit kvanta encyklopedických informací, ale v jádru vůbec nevíte, o co opravdu jde. Dokud to nezměníte, jsou pro mne vaše úsudky o fyzice naprosto irelevantní a dokonce minusové, protože s Vámi ztrácím čas, kterýžto proces je navíc z Vaší strany okořeněný nadutostí.

    20. Pane Muladi, neztrácejte se mnou čas, ušetříte ho, abyste se mohl se svou teorií jít vycpat. Už se těším jak v obchodě budou prodávat 10 mff pojistku, česky na 10 ampér.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
     „Základních jednotek je sedm: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol. Odvozené jednotky se tvoří výhradně jako součiny a podíly jednotek základních. Násobky a díly (výhradně dekadické) se tvoří pomocí předpon před jednotkami.“
     Pane Muladi, znám definici ampéru. Nekonečně dlouhý vodič zanedbatelného kruhového průžezu je definice teoretická, tak aby se zachovala zavedená hodnota ampéru původně určená elektrolýzou a v budoucnosti asi s pomocí náboje elektronu (e-) = 1,602E-19 [C]. Odtud 1A = tok 1/1,6E-19 =6,24E+18 elektronů za 1 s.
     Podobně budete mít starosti s vyjádřením termodynamické teploty pomocí svých lambda, m, f u dalších základních jednotek SI. Fyzici je zavedli, protože nejsou blbci, za které je nadutě považujete.
     Základní jednotkou termodynamické teploty je kelvin (značka „K“). 1 kelvin je 1/273,16 díl absolutní teploty trojného bodu vody.
     Nuže převeďte na lambda, m , f, tyto základní jednotky třeba teplotní stupeň nebo kandela. A to nemluvím o stovkách dalších odvozených.

    21. Ad: „což po matematickém vykrácení znamená kg/s^2, což pro kvantovou fyziku znamená mff (pořád je to jedno a totéž).“

     Neznamená. Pro kvantovou stejně jako pro klasickou fyziku je kg/s^2 prostě kg/s^2. Vy pane Muladi jste kvantovkou nepolíbenej:)

    22. Pane Muladi, opsal jste dobře definici amperu. “ Jeden ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2×10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče. Kdybyste rozuměl fyzikálním jednotkám, což jsou základní stavební kameny fyziky, chápal byste, že ta definice znamená toto: (m.kg/s^2) / m což po matematickém vykrácení znamená kg/s^2, což pro kvantovou fyziku znamená mff (pořád je to jedno a totéž).“
     Komentář. Už v první části věty: Ampér je proud, tedy proud ne síla. Síla má fyzikální rozměr [kg.m/s^2]. Síla působící na 1 m délky je pořád síla s rozměrem [kg.m/s^2], vzdálenost je 1m a délka uvažovaného vodiče je 1 m, to určuje VELIKOST síly za daných podmínek, což je i na konci definice F =2*10^-7 N na metr délky. Jednotlivá síla např. 300 N působící na 2,5 m dlouhý nástroj krompáč na trubce je pořád síla 300 N, můžeme ji třeba rozdělit na dvě síly 150 N při rovnováze na páce.
     Síla mezi vodiči s proudem se získá integrováním všech sil podél vodičů.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r%C5%AFv_silov%C3%BD_z%C3%A1kon
     Když jste velkoryse zkrátil metr v [kg.m/s^2], který metr to byl, vzdálenost nebo délka vodiče? Že jste to nedělil metrem dvakrát a máte rozměr [kg/m.s^2], to by fyzici koukali. Fyzikální rozměr ampéru není Vašich uvedených [kg/s^2] a už vůbec ne mff, fyzikální rozměr ampéru je [A]. To se dočtete kdekoliv. Bádejte dál.

 3. Anonymní sa pozastavil nad vetou:

  ….Ako môže to čo je tu odjakživa, teda nevzniklo skonať? Aj pinokio vie, že skonať t.j zaniknúť môže len čo vzniklo…

  Pretože teoria Malého tresku hovorí, že to , čo už vzniklo, či už zo ,,špiny“, alebo nechtiac, rastie, rastie a potom pukne…

  Čiže ver tomu, že keď ,,niečo“ sa tu z ,,hovna“ zrodilo, zákonite musí ,,otrčiť“ kopytá, pretože nič nie je ,,nekonečné“. Ani ludská blbosť, pretože jeho nositel človek , je tiež len dočasný, ako bola láska k Sovietskemu zväzu, ktorá tiež bola vyhlásená na večné časy a nikdy INAK…

  Tak ako báťuška Hospodin povedal, všetkého tu na Zemevajci dostaneš ,,Človeče“ len do prenájmu , tak hlinu, z ktorej si, tak i vodu, v ktorej ŤA miesili…

  Pretože ja Hospodin Ti hovorím, aj ,,JA“ som tu len do tých čias, kým sa nájdu blbci, ktorí vo mňa veriť budú“…

  Amen…

  1. G.N.
   či veríš alebo neveríš, fanatickí ateisti a fanatickí veriaci sú v jednom vreci…a fanatizmus nechororošij…
   môžeš sa zaradiť kde chceš mne je to jedno…

 4. Anonymní:

  Diky, ja nechcem byť zaradený v tvojich šuplíkoch , keď máš len vyššie uvedené dve varianty.

  Ak by si tam mal ešte šuplík, ,,zatial ho nič nepresvedčilo“, tak beriem dočasne ten Šuplík, kým v ponuke nebude nič ,,rozumnejšie“…

  Ako povedal klasik : Darmo kopkáte nôžkami, aj tak raz skončíte v mojich sieťach, ako strava.

  Pozor ,,strava“ nie je potrava, dá sa využiť aj ,,duševným spôsobom“…

 5. G.N.: lietaš zo šuplíka do šuplíka a nikde nič… myslíš si že si slobodný neveriaci a pritom si len otrokom výplodov a konceptov svojej mysli …

 6. Zanedbat vyvoj, zanedbat technologicky pokrok, zbrojenie! Velka chyba! Sa spytajte Montezumu ako na to doplatil.

 7. Při čtení zdejší diskuze a v širších souvislostech i s možnostmi nových technologií (internet, digi sítě a média) jsem si vzpomněl na pozoruhodné vyjádření papeže Františka: Je to pouhé nakupení dat vedoucí k duchovnímu znečištění světa. Amen.

  Papež má pravdu. Věrozvěstci nových technologií nás pořád přesvědčují, jak tyto technologie pomůžou edukovat, kultivovat vztahy mezi lidmi a zvýší vzájemné porozumění etc. Opak je pravdou.

  K samotnému článku p. Zelinky: Řekl bych, že jeho duchovním pozadím je úkol procvičit se ve vzájemné toleranci (vč. autora). Nemusím pochopitelně s názorem autora (diskutujících) souhlasit a mám tudíž minimálně 2 možnosti jak reagovat: v klidu a bez osobních útoků a invektiv vyvrátit názor konkrétními argumenty nebo se zdržet komentáře (to když si uvědomím, že nejsme všichni stejně staré duše a jsme tudíž na jiných stupních duchovního vývoje).

  1. Udo, souhlasím.

   Např. pan Gilg.noha v jakémkoliv příspěvku končí u svých Netvorů z hlubin….a dál nejde. V podstatě je mi ho líto, že tomuto světu tak velmi nerozumí.

   To co řekl papež je zajímavé. Zajímavé je i to, jak pan Staněk ve svém novém příspěvku k Janu Husovi nedokáže pár slovy říci – v tom minulém čase nastávala renesance – člověk se měnil – končila doba opravdové zášti vládnoucí církve k novému, která cítila v kdejakém projevu ohrožení své moci, kterou získala i zabíjením Božího člověka. Nešlo to snadno, ještě staletí trvalo, než to bylo vše pochopeno.

   Co říci o dnešní době. Tedy pár let zpět, nové technologie, internet….atd.. Tato doba je něčím, co není ještě historií zcela přesně pojmenováno. Doufám však, že nenastane válečné dobrodružství, které tuto civilizaci totálně zničí !!! A tím by i v novém temnu zmizela její určitá „vyspělost“. Jak jednoduše dnes, zítra, k tomu může dojít. Jak je však vše využíváno k pokroku lidstva? Kdo to může zhodnotit.

   Jeden moudrý muž sdělil světu, že „ON nám daroval svobodnou vůli – byť sám všemocný a všudypřítomný – a tak je na duši samotné, jež je součástí Jeho vůle, aby přijala vědomí, že Bůh zná důsledek každého konání.“

   A že by důsledkem něčeho bylo zničení lidské civilizace? Měla by to snad být tragedie? Nestalo se to tady, ale i na jiných planetách mnohokráte? Není to i vlastně důsledek omylu, tvořivé schopnosti inteligentního života?

   Vesmír lze přece chápat jako živý proces s otevřeným koncem. Opačně, vesmír není pojat jako uzavřený s nějakými strojovými vlastnostmi. Člověk si dokáže volit z nabídky světa a z konfrontací se svým nitrem naprosto svobodně. Jsme nebo nejsme Boží děti, ať již mohamedáni, hinduisté, taoisté, křesťané….. . Rozlišuje nás takto Bůh v této Jeho nepatrné části nekonečnosti? Nejsme v podstatě duchovní bytosti a není nám dáno být spolu s Ním spolutvůrci? Sice v omezeném prostředí, jen nepatrné části, ale spolutvůrci! Naší vůlí se však omezujeme sami, sami rozhodujeme, jestli náš tvůrčí potenciál využijeme k naladění na vibrace vesmíru či zůstaneme jen na jednom „zadním dvorku“ stvoření. Cest je mnoho a omylů také.

   Pěkný den
   Václav Žáček /Venda/

   P.S.
   Dovolím si malou osobní otázku – jste ten samý udo, co chodí na stránky leva-net?

   1. Stránky „leva-net“ neznám, tudíž nejsem. Zato jsem byl už kdysi zde na gnosis, pak jsem si dal na několik měsíců pauzu (bylo tady dost trollů, resp. trollic, tudíž nedychatelno).

   2. ad.To co řekl papež je zajímavé.

    papež chybuje,protože spí.Již DLOUHO NEBYLO K DISPOZICI TOLIK INFORMACÍ,aby
    si člověk mohl vše ověřit.Poznání,skutečné Poznání je vždy vědou ověřitelné,
    ať již je to věda duchovní nebo světská.Jedna bez druhé jsou pouhou iluzí.

    ad.Zajímavé je i to, jak pan Staněk ve svém novém příspěvku k Janu Husovi nedokáže pár slovy říci – v tom minulém čase nastávala renesance – člověk se měnil – končila doba opravdové zášti vládnoucí církve k novému, která cítila v kdejakém projevu ohrožení své moci, kterou získala i zabíjením Božího člověka. Nešlo to snadno, ještě staletí trvalo, než to bylo vše pochopeno.

    Omyl,žádná renesance,ale totální utopie skrze mužskou ješitnost a závist,tedy chudobu srdcí mnohých církevních předtavitelů.Skrze jejich slepost a především majetnickou nenažranost jak tzv.církevní organizace,tak i mnohých prodejných světských zbohatlíků.Duchovních trosek,jež přepisovaly
    dějiny ,Písma,vytvářeli nové jazyky,aby od sebe lidi oddělili.Ještě nyní se
    snaží mazat stopy vedoucí k nim,ale to se jim nepodaří.Co se jim povedlo,je
    degrace lidských těl.No na jedno již dávno zapomněli,Pravda je a jim podobné
    semele na prach,neboť nic nezůstane skryto,lži vycházejí najevo.

    I ten Vesmír i to Podsvětí má svoje „hranice“ i věčné „spojení“,proti
    kterému žádná mrtvola nic nezmůže.

    Každý,kdo je v sobě samém rozdělen,je naplněn tmou.A to je zjevné!

 8. Anonymní píše :

  … myslíš si že si slobodný neveriaci a pritom si len otrokom výplodov a konceptov svojej mysli …

  Ano, máš pravdu, to čo tu prezentujem ,sú moje súčasné nozory, kde koncepcia Boha, Nehmotnej nebytosti, Netvora z hlbín vesmíru, Nebeského Taťuldu, Pinokie, či Pinokia sú s týmto názorom nezlučitelné.

  Rozdiel medzi mystikom, gnostikom, veriacim, vykladačom Biblie a mnou je ten, že keď sa presvedčím, že ,,nový“ názor je zaujímavý, začnem sa o neho zaujímať, ALE NIKDY sa s ním nestototožním len tak, lebo nič nie je opovrhnutia hodnejšie, ako slepá viera v myšlienky, ktoré sa utvárali napr. pred 3 – 2 tisícročiami pred n.l., čiže za otrokárskej spoločnosti, keď niektoré mozgové závity u vtedajších ludí boli ešte ,,neprefúknuté“, čiže zaoxidované, zasraté sajrajtom…

  A neviem pochopiť súčasných homo sapiens, sapiens, že sa viery čo i len náhodou dotkli a ešte od nej nezutekali, pretože ,,náboženské samootroctvo“ je niečo hrozné, ba dokonca odporné….

  Tak nám Hatátitlá pomáhaj..

  1. „Rozdiel medzi mystikom, gnostikom, veriacim, vykladačom Biblie a mnou je ten, že keď sa presvedčím, že ,,nový“ názor je zaujímavý, začnem sa o neho zaujímať, ALE NIKDY sa s ním nestototožním len tak, lebo nič nie je opovrhnutia hodnejšie, ako slepá viera v myšlienky, ktoré sa utvárali napr. pred 3 – 2 tisícročiami pred n.l.“

   Mystika je o zážitku, o poznávání Boha. Tam už není pouhá víra, ale přímé poznání. Na druhou stranu vždy bude platit následující – Jan 20, 24-29:

   Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“

   Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“

 9. Mystik píše :

  …Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“

  Ano, toto je práve ,,okamih“ pravdy. Veriaci je schopný v návale ,,citového rozpoloženia“ uveriť akejkolvek hovadine v domnení, že je lepšie ,,tváriť“ sa že uveril, ako sa tváriť, že nie….

  Je to ,,kalkul“, pretože podla ,,veriaceho „vždy je to lepšie, keď sa tvárim, že som veriaci, lebo keď Netvor naozaj existuje, pripočíta mi biely bod a keby neexistoval, tak tiež fasa, lebo v tom prípade nemá mi kto udeliť ten čierny…

  Odporní hnusní farizeji…

  Ale, ja vám hovorím, aj vaše ,,tobolky“, moderné vyjadrenie pre vaše ,,duše“ budú v koncentračnom tábore tam na druhej strane presvietené a tieto vaše utajované ,,klamstvá“ odhalené…

  Však idete do ,,sveta“ kde je hlavným ,,dozorcom“ doktorko Vševedko, čo všetko vie, všade bol, o všetkom počul..

  Tak to na neho nehrajte, aj tak budete presvietení a potom vás ,,odmena“ neminie…

  Hatdáditlá, dožer seno, balíme stany…

  1. Někde jsem slyšel, že Bůh se k člověku chová přesně dle jeho víry, tedy chová se ke každému tak, aby nezpůsobil jeho nevěru. Jen dodám, že KAŽDÝ člověk je věřící, bez víry nelze žít. Kdo bere Boha za soudce, je souzen (např.v podobě svého svědomí), kdo jako milosrdného Otce, poznává milosrdenství a lásku. Pro nevěřícího zdánlivě neexistuje. Pane GN, dle Vašich příspěvků-pokud nejsou záměrně hrané a neprovokujete tu- jste v podstatě hluboce věřící člověk v jakéhosi Netvora, který Vám dal život (a na tom lze i vidět, jak moc si vážíte svého života), se kterým si zřejmě nevíte rady a kopete okolo sebe. To je velmi politováníhodná situace, ale jistě je pouze dočasná.

   Přál bych Vám, aby On osvítil Vaši mysl a otevřel Vaše srdce, pokud možno co nejdříve.

   1. Mystiku, zaráží mě, že píšete, že jste někde slyšel, že Bůh člověku „dává“ podle jeho víry. Je přece zřejmé, že automaticky fungující zákonitosti nemohou člověku zajistit nic jiného, než co si sám volí, ať už je to víra, nevíra, přesvědčení. Na základě svobodné vůle si člověk může vybrat i „nevěru“. Volit může ve smyslu samotné volby, nikoliv s ní související důsledky, neboť ty jsou v řádu stvoření navázané na zvolené volby.

   2. Mystik píše: „Přál bych Vám, aby On osvítil Vaši mysl a otevřel Vaše srdce, pokud možno co nejdříve“.
    Každý skutočný mystik musí zaplakať nad stavom a duševnou úrovňou mnohých diskutérov, ktorí sa tu prezentujú. Smrť im zaiste otvorí ich „oči“ a ich „srdce“ užasne nad skutočnou realitou, ktorej sa predtým v temnote mysle vysmievali, ale už im to nebude k užitku, ale k ich vlastnej škode, lebo premrhali svoje šance, keď ešte mohli na tom niečo zmeniť…

 10. p. wiener píše:

  … Na základě svobodné vůle si člověk může vybrat i „nevěru“. Volit může ve smyslu samotné volby, nikoliv…

  Nemôžem súhlasiť, petože ,,slobodná vôla“ neexistuje a ani v Biblii nie je nikde spomenutá.

  Takú demokraciu si ani jedno náboženstvo nemôže dovoliť, pretože by sa ,,dietky viery „rozutekali, kade ľahšie, teda ako ovce po lúkach a dolinách a už by ich ani Duch svätý nikdy nezozbieral do jednej hrče…

  Náboženstvu je ,,slobodná vôla“ ako červená handra pred raťafákom…

  Takže milí gnostici, mystici, vykladači Biblie, zlezte zo Stromu Nepoznania, lebo vám to Nehmotná nebytosť raz spočíta a nebude vám dobre v deň zučtovania, keď budete okrem iných strádaní aj presvetlovaní…

  Jajže Bože strach veliký, udreli nám Turci na Poniky…

  1. Výjimečně pro pana GN, jehož příspěvky nečtu, ale příspěvek, na který nyní reaguji, jsem stručně přelétl – nezabývám se žádným náboženstvím a nevykládám Bibli. Vy jste snad neměl svobodnou vůli otevřít či neotevřít počítač, reagovat či nereagovat na zdejší příspěvky??? V Bibli není napsaných zajisté více věcí, a přesto existují.

   1. Pro ujasnění. V první knize Mojžíšově – Genesis je tento verš : 22: Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo……

    Je jisté, že do té doby člověk neznal dobro i zlo.
    Z toho je jasné, že s tímto novým poznáním jde i svobodná vůle k rozhodování se. Vybrat si dobro či zlo, méně dobra, více zla…..atd..

    Nechápu tě, GN, proč zrovna tebe vzrušuje, co podle tebe není v Bibli, když ono to tam je.

    1. O tom, že člověk svobodnou vůli rozhodně má, prokazuje např. i to, zda všichni lidé automaticky dodržují, či nedodržují, Desatero, které přinesl Mojžíš. Člověk prokazatelně sám volí, zda každé jedno přikázání (radu) bude či nebude dodržovat. Jak vidno, dokonce ani příkazy nepostačují k tomu, aby se jimi lidé řídili, ale naopak na základě své vůle je více či méně porušují. Ano, J.A.P.-e, zrovna o tom, co má člověk správně volit, je toho v Bibli psáno víc než dost.

 11. Ještě poznámka hned takto brzy ráno, neboť dále komentovat zdejší příspěvky nebudu. Já svobodnou vůli mám a bohatě ji uplatňuji, lidé v mém okolí též. Empirické pozorování stačí k potvrzení její existence.

 12. J.A.P. konštatuje :

  …Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo……

  …Jakoby jedním z nás, to je pre Teba dôkaz o ,, slobodnej vôly“. Nedaj sa vysmiať.
  Odporný, namyslený a ješitný Hospodin ,,by nadal niekomu šancu, zahrávať si s demokraciou, akou je ,, slobodná vôla“.

  Hospodin, čiže Netvor z… jasne podla izraelitských prepisovačov vraj ,,povedal“ asi čím, keď nemá ,,HUBU“, že Ja som Tvoj jediný BOH a nebol tam ani náznak ,,demokracie pri osobnom rozhodovaní“.

  V náboženstve platí, buď príjmeš pravidlá, lebo keď NIE, tak ŤA upálime, či ŤA exkomunikujeme, alebo HYBÁJ a to je ten lepší prípad….

  Takže J.A.P. prehodnoť svoje závery v Tvojom diskusnom príspevku,lebo Hospodin
  Ti to spočíta a do NEBA sa nedostaneš….

  Skončíš TAM , kde JÁ . V pekle….Takže dovi..

  1. Nožičko Gilgameše, ty jsi takové roztomilé boží hovádko. To myslím něžně, umíš se představit ten půvab mladé, nevědoucí ovečky, jehňátka? Ještě pořád si to o tobě myslím.

   Znáš čeké přísloví :“Chytrému napověz, hloupého trkni“

   Tak si vyber.

   Ještě jednou z kapitoly první Genesis, jiné verše: „16 Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, 17 kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

   Co strom poznání dobra a zla znamená – budeš mít svobodnou vůli si vybírat mezi tím či oním, mezi různým dobrem a zlem, různým mixem dobra a zla, ale budeš smrtelný? !! ?

   Ano, ochutnáš-li dostaneš se z duchovního svět do světa, kde vládne smrt.

   Ale, dost. To by pochopil i arcibiskup z Trnavy i pan farár z Terchovej.

   Tak čest tvé práci a přeji ti, aby ti spadly šupiny z očí, dosud ještě milá GN.

   Vím, že jsem mimo téma pana Zelinky, ale musel jsem ti to s láskou k bližnímu svému přímo sdělit.

   Mimochodem – nevíš jak se stavět k jménu Amilius?

 13. Karle, měl jste nedávno dotaz na vliv elektromagnetického smogu ( EMP), což se v diskuzi nějak zmateně odkazuje jen na článek z roku 2014, ne do diskuze, takže stručně. Odborné vysvětlení je v 6 článcích na
  http://empvf.cz/
  EMP a zdravotní rizika (I), http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i/
  EMP a zdravotní rizika (II),http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-ii/
  EMP a zdravotní rizika (III),http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-iii/
  EMP a zdravotní rizika (IV), http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-iv/
  EMP a zdravotní rizika (V), http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-v/
  EMP a zdravotní rizika (VI), http://empvf.cz/elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-vi/

  1. Pardale,
   díky za odkazy, zběžně jsem do toho koukl, pročtu až bude víc času. Co mě na tom nejvíc zajímá,
   je to kosmické záření. Třeba zrovna včera bylo dost zajímavé to, co se nás hrnulo ze Slunce. Projevilo se to tím, že mě nehrálo rádio v autě, alespoň si to myslím.

   1. U kosmického záření je potřebné rozlišovat mezi zářením ze samotného Slunce – tomu se říká sluneční vítr a je značně proměnlivé a zářením okolního vesmíru, které je víceméně stabilní.

    Sluneční vítr – proud nabitých částic (protony, alfa a elektrony) interaguje s magnetickým polem Země, je jím částečně odstiňován a pokud Slunce „zlobí“ a vítr je intenzivnější způsobuje to značné výkyvy geomagnetického pole (bouře).

    Včera dopoledne byla geomagnetická bouře, takže vliv na přenos radiových vln (rušení, výpadky) byl určitě značný.

 14. J.A.P píše :

  …Co strom poznání dobra a zla znamená – budeš mít svobodnou vůli si vybírat mezi tím či oním, mezi různým dobrem a zlem, různým mixem dobra a zla, ale budeš smrtelný? !! ?

  Nie, J.A.P. nie…

  Bol to len obyčajný zákaz, ale ,,vyslovený“ pre nevedomé opice, ktorými ešte v dobe zákazu boli Eva a Adam…

  Až po ,,zožratí“ Jablka boli ludmi v pravom zmysle slova, pretože tým, že zožrali z Jablka, dostali ROZUM, aspoň podla tej nablblej knihy starých Izraelitov…

  Takže konnie Netvora bolo v rozpore so zvieracími právama Evičky a Adamčoka…

  Bolo to hlboko nedemokratické konanie nebeského Taťuldu…

  1. Ad:
   „Až po ,,zožratí“ Jablka boli ludmi v pravom zmysle slova, pretože tým, že zožrali z Jablka, dostali ROZUM, aspoň podla tej nablblej knihy starých Izraelitov…“

   Proč zrovna Vy, pane GN, věříte tej nablblej knihe? To nemáte jiné zdroje?

   Pěkný den.

   Václav Žáček /Venda/

 15. p. Venda píše:

  …Proč zrovna Vy, pane GN, věříte tej nablblej knihe? To nemáte jiné zdroje?

  Nie, p. Venda, určite tým dristom ,,stvorilov“ Hospodina neverím ani za mak, ale reagujem na niektorých vykladačov Biblie, ktoiý každé slovo považujú v Onej knihe považujú div, že nie za posvätné a tomu chcem zabraňovať tým, že poukazujem na nezmysli tam napísané…

  Vykladači Biblie si musia byť vedomí toho, že je to kolektívné dielo starých Izraerlitov , písaných niekolko storočí..

  Že to má aj historickú hodnotu o svete, ktorí už zanikol , to nespochybňujem. Treba si len uvedomiť, že slúžiť mala len a len Izraelitom a kresťania si JU prisvojili a domontovali tam dieťatko Hospodina ,toho oného Žida, Ježišťoka…

  To, že je to vlastne BOHOKRÁDEŽ som písal v iných príspevkoch…

  Hatátitlá balíme, bude 3 dni pôst o vode, chlebe a suchej slame…

 16. Na pár týdnů budu mimo, ale ještě jedna reakce, která mi dnes brnkla o hlavu.

  GN píše:
  „Treba si len uvedomiť, že slúžiť mala len a len Izraelitom a kresťania si JU prisvojili a domontovali tam dieťatko Hospodina ,toho oného Žida, Ježišťoka..“

  Sloužila Izraelitům. Ježíš byl Izraelita. Izraelité byli i jeho učedníci. Učení přinesl především Izraelitům, kde působil. On nebyl nikam domontován, Ježíš se tam narodil. Co bylo dříve – Ježíš nebo křesťanství. Pokud Ježíš, tak nemohl být „domontován“.

  Ta BOHOKRÁDEŽ je také velké nepochopení. Jak může Bůh-Syn krást Bohu-Otci? O vztahu k Otci mluví v desítkách vět Ježíš – třeba evangelium Jana.

  Jediný Váš problém tu naznačil Venda. Tak co chcete řešit?

  Dovi!

 17. Lidé na této planetě pracují na poučení, CO NEVOLIT. Až stanou nad propastí tak, že nebude možné se vrátit zpět, pak zasáhnou Síly Světa, aby spasily člověka.
  Jednou lidstvo pochopí, kam až zašlo, a začne zpytovat svědomí. Znamená to, že bude po tisíc životů napravovat co, to zkazilo, neboť to je Zákon Stvoření – Zákon Života: CO SE POKAZILO, SE DÁ NAPRAVIT. Ovšem že to napravují ty entity, které to pokazily. To je v tom Zákoně obsaženo… nas-sen.cz

 18. Student píše :

  …Ta BOHOKRÁDEŽ je také velké nepochopení. Jak může Bůh-Syn krást Bohu-Otci? O vztahu k Otci mluví v desítkách vět Ježíš – třeba evangelium Jana.

  V kratkosti: Izraeliti ,,vymysleli“ svojho Čističa životného priestoru , ako akési ospravedlnenie vyvraždenia národov, ktoré na ich ,,mieste“ žili už stáročia.

  Potom prišli akýsi vyvrheli, vraj z Egypta a potrebovali polia, lúky, vodu. Tak sa stalo, že začali s ,,čistením“, čiže masovým vyvražďovaním pôvodného obyvatelstva..

  Prešli storočia , ba tisícročia, v Európe sa chystal pád Rímske ríše a NIEKTO veľmo múdry prišiel na to, že na ruinách tejto ríše sa dá vybudovať nový svet, ale taký, ktorý by bol ,,zjednotený nejakou obrovskou silou“.

  Takou silou malo byť náboženstvo, ktoré chudoba brala, ako zadarmo, ako dar Boží. Túto príťažlivú silu využila vtedajšia elita a cirkev bola určená na to, aby kresťanstvom spojila národy vtedajšieho západného sveta.

  Toto zjednotenie prebehlo, a aby sa nový systém nerozsypal, boli použité všetky možné ,,zbrane“ Cirkvi, ktorá si uzurpovala postupne aj svetskú moc , lebo tú náboženskú už ovládli..

  A práve na túto stmelovaciu silu využili náboženstvo Židov a ich nádej na Mesiaša.
  Toho im kresťania ,,vyfabrikovali“ trikom, že Iraelitský Hospodin zneuctil akúsi dievčinu , ešte Pannu a takto systémom ,,Hop na kravu, bude tela“, sa zrodil Ježiško.

  Ešte sa zahralo divadielko, že si Mesiáša samotní Izraeliti piklami zavraždili a jednou ranou boli zabité dve muchy..

  Zrodil sa Ježiško a Hospodin bol Izraelitom vyfúknutý, ako zajac spod klobúka…

  Prebehli storočia a táto doba bola zhodnotená ako Doba Temna.Tá skončila postupne až po Francúzskej revolúcii a niektoré krajiny svoje cirkevné oslobodenie ešte len čaká..

  Takou krajinou, ktorá ešte nedozrela do stavu ,,osvietenia“ je aj naša gubernia…

  1. Takou krajinou, ktorá ešte nedozrela do stavu ,,osvietenia“ je aj naša gubernia…
   G.N.Lepšie by si urobil, keby si sa nestaral o osvietenie gubernie, ale o svoje, ak vieš čo vôbec osvietenie znamená. To máš ako sex… nič Ti nie je platný sex celej gubernie, keď ho nemáš Ty :-)

 19. Pánové Lubko a Pardale,

  na tento server chodím ze dvou důvodů: buď abych něco sdělil, nebo abych se něco hodnotného dozvěděl. Osobní útoky a různé pindy do tohoto rámce nijak nezapadají, tudíž mne nezajímají. S tím máte oba problém vy, navíc na úkor věcnosti – ale to si dokážu přebrat. Ostatně, i vy určitě souhlasíte s tím, že jenom pitomec si může myslet, že povyroste despektem a ponižováním druhých.

  Takže zpět k higgsovu bosonu.
  Teoretičtí fyzikové mají vlastní hantýrku a spletitosti, s jejichž pochopením má zdravý rozum značné problémy. Proto nyní uvedu příklad.

  Higgsovo pole si představme jako moře, higgsův boson jako hmotnost třicetimetrové vlny a higgsův mechanismus jako roztříštění této vlny do všech vln, které na moři jsou a získaly tak hmotnost. Vyjma fotonů, které se v moři vlní bez vody, což ovšem není jediná zvláštnost. Ve skutečnosti to moře vodu nemá (proto je higgsovo pole nejzistitelné) a voda vzniká až zároveň se vznikem té třicetimetrové vlny.
  Kromě toho, tím, že fyzikové zjistili existenci hmotnosti té třicetimetrové vlny, mají v ruce důkaz, že celé moře (higgsovo pole) je složeno z hmotnosti třicetimetrových vln.

  Je to tak?

  1. Pane Muladi, hmotnost třicetimetrové vlny nelze určit, pokud neznáme tvar a hlavně délku a šířku vlny. Roztříštěním ( třicetimetrové ) vlny nezískají menší vlny hmotnost. Rozbitím skleněné tabule nezískají střepy hmotnost, hmotnost měla už celá tabule před tím a hmotnost střepů bude stejná. Čili jste dal názorný příklad zcela od věci a ještě věcně nesprávný.
   Pane Muladi, až budete poučovat o slušném tónu diskuze ( což dokázat je vzhledem k běsům, které tvoříte nadlidské), tak se podívejte, co píšete sám , např. „Řeknu Vám co: vymývání mozků (tento proces jste už podle Vašich vyjádření s úspěchem absolvoval a šíříte dál).. ovšem něco takového je možné pouze v oboru šarlatánství… existují nanejvýš imbecilní odpovědi ….jako je tomu ve Vašem případě ..Pane Pardale, Vámi citované blbosti jdou od Vás ..jenom pitomec si může myslet, že povyroste despektem a ponižováním druhých.“
   Styl Vaší diskuze:
   1) vytvoříte nesmysl, ale jakoby originální ( lambda, m, f ). 2) napadnete obecně fyziky, že nechápou podstatu a neumí Vám cosi vysvětlit 3) na protiargumenty nereagujete, nemáte prostě žádné seriozní odpovědi ( ani na jednotky soustavy SI) , leda další zmatené otázky a napadání 4) urážet smíte jen Vy. 5) nebudete dál diskutovat, stejně bych já nebo lubko tomu nerozuměl.

  2. Pane Muladi, farizejské řeči si nechte na koledu. Vy sem nechodíte se něco dozvědět, ale akorát exhibovat vlastní nesmyslné bláboly. Stačí se podívat do historie, kde jste na prostou odpověď na Váš dotaz, kde získává Higgs hmotnost, odpověděl zpatlanou tabulkou o níž bez jakéhokoliv vysvětlení nadutě tvrdíte, že je podstatou kvantové fyziky a že Higgsův bozon je nesmysl (proč se tedy furt na něj ptáte, když je to nesmysl???:))).

   Ta vaše tabulka nemá s kvantovkou vůbec nic společného. Kvantová teorie je o něčem úplně jiném jiném. Taabulka prozrazuje pouze jedno – že fyzice vůbec nerozumíte. Což samozřejmě není nic co by vás ponižovalo, ale problém je, že vy si to nedokážete přiznat (nebo si to neuvědomujete). Bez uzardění tvrdíte jak jsou ti teoretiční fyzikové hloupí a že vy jste všechno objasnil. No, neobjasnil, jsou to jen bezobsažné nesmysly.

   Ad „Teoretičtí fyzikové mají vlastní hantýrku a spletitosti, s jejichž pochopením má zdravý rozum značné problémy“

   Pokud „hantýrkou“ myslíte jednoznačně zavedené pojmy veličin, jednotek a matematický aparát tak s tím si do úrovně klasické fyziky běžně poradí i středoškoláci.

   Spletitosti obvykle nastávají při když dotyčný jedinec třeba nevládne potřebným matematickým aparátem, nebo vůbec neví, jak je ve fyzice co definováno a pouští se do oblastí fyziky, které se bez toho neobejdou.

   Zdravý rozum obecně selhává při popisu jevů mikrosvěta (jaderné síly, kvantová mechanika) neboť některé výsledky fyzikálních experimentů zvláště v oblasti subatomárních dějů se „zdravému rozumu“ opravdu vzpírají. Nicméně jsou realitou a pro většinu z nich našli fyzici i odpovídající matematický popis a provedli ověřovací experimenty.

   Vaše analogie Higgsova mechanismu je špatná, tak to nefunguje. Podívejte se do odkazů co jsem psal, tam jsou vysvětlující analogie mnohem lepší.

   Pokud jste tím ale chtěl říct, že existence Higgsova pole se dá prokázat existencí Higgsova bozonu, tak ano to je pravda. Z teorie H. pole přímo vyplývá, že jediným prokazatelným důsledkem je existence částice s přesně určenými vlastnostmi (spin, parita, elektrický náboj, barevný náboj). Jediné co se z teorie nedá určit je přímo její hmotnost (pouze zhruba její limity). No a přesně taková částice byla ve srážkách LHC objevena a tím se celá teorie dokázala. (Jinak existovaly další teorií ohledně oné částice. Každá však předpovídala H. boson s jinými vlastnostmi, a tak byly objevem automaticky diskvalifikovány).

   Mimochodem analogie slouží pouze k přiblížení jevů (obvykle popsaných více či méně složitými rovnicemi) pro nefyzikální obecenstvo. Rozhodně se jimi nedá popisovaný jev přímo vykládat a z analogií cokoliv dovozovat o vlastnostech původní teorie. To bohužel musíte do rovnic, kterými je daná teorie popisována.

   1. Pane Lubko,

    Ad: farizejské řeči si nechte na koledu. Vy sem nechodíte se něco dozvědět, ale akorát exhibovat vlastní nesmyslné bláboly…

    Nebuďte tak vztahovačný. Když se od Vás nedozvím nic hodnotného, to neznamená, že se tady nedozvím nic hodnotného od jiných (aniž bych musel reagovat).
    Přiznávám, že Vaše litanie o tom, jak nerozumím fyzice, jsou pro mne jen pindy. Stejně jako Vaše tvrzení, že higgsovo pole nemá žádnou fyzikální veličinu, přičemž interaguje samo se sebou a generuje hmotu. Musíte být hodně zasekaný v teoriích, abyste toto považoval za reálné a nebyl schopen přijmout elegantní řešení s éterem. (To ale rovněž vysvětluje, proč tu tabulku považujete za nesmyslnou a proč jí nerozumíte.)

    Ad: proč se tedy furt na něj ptáte, když je (higgsův boson) nesmysl?…

    Ze dvou důvodů. Opravdu neznám zápletky všech konin, které teoretičtí fyzikové hlásají. A za druhé jsem Vás chtěl otázkami dovést k tomu, abyste sám pochopil, že jsou to koniny. Ovšem to Vás akorát rozčertilo.

    Ad: Pokud „hantýrkou“ myslíte jednoznačně zavedené pojmy veličin, jednotek a matematický aparát tak s tím si do úrovně klasické fyziky běžně poradí i středoškoláci…

    Jistě – ale nikoli teoretičtí fyzikové. Fyzika je zaneřáděná nesmysly teoretických fyziků právě proto, že ignorují veličiny, jednotky i matematický aparát. Počínaje křiveným čtyřrozměrným časoprostorem, kterému dodnes fyzikální jednotky nikdo z nich neurčil, přes singularity až po probírané higgsovo pole. To se jim to potom fantazíruje.

    Ad: Zdravý rozum obecně selhává při popisu jevů mikrosvěta (jaderné síly, kvantová mechanika) neboť některé výsledky fyzikálních experimentů zvláště v oblasti subatomárních dějů se „zdravému rozumu“ opravdu vzpírají…

    Tím jenom potvrzujete, co celou dobu tvrdím já. A místo toho, aby se kvantoví fyzikové otevřeli rozumu (opět připomínám éter, řešící spoustu záhad, od youngova experimentu až po gravitaci), tak tito fyzikové reagují povýšenecky a arogantně, viďte.

    1. Pane Muladi, Youngův experiment, myslím 1801,prokázal, že světlo se chová jako vlnění. Rozumu se otevřete sám. Ether se týká pokusu Michelson- Moreley, interferenční proužky na směru případného etheru nezávisí
     http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=str_michelson&l=cz
     z čehož vyplynula speciální teorie relativity potvrzená mnoha pokusy a jevy.
     Zkuste připomenout, kdy jste předložil něco věcně správného a v diskuzi to obhájil. Dejte si místo etheru pár piv a budete na tom relativně lépe, což není důsledek speciální teorie relativity, ale je to osvědčené.

    2. Pane Pardale,

     co asi tak mohu obhájit před člověkem, který neumí ani správně vykrátit zlomek? Od Vás se mohu nanejvýš dozvědět něco, co bych jinak musel hledat v encyklopedii, ale vysvětlit Vám něco, nebo něco obhájit, to byste musel popřít sám sebe.

    3. Pane Muladi, umím krátit zlomky a používat matematiku i fyziku. Za svůj úspěch považuji to, že jsem Vás kdysi naučil psát exponenty typu m/s^2 do takovéto diskuze. V encyklopediích se dá najít hodně, pro Vás to nemá smysl, je třeba mít alespoň základy. Možná i jen ty základy chtít mít. Vy máte v základech ether a zmatky v pojmech veličiny a fyzikální jednotky, ne že to na tom padá, ale ani se nedá začít stavět.

    4. Pane Pardale,

     děkuji Vám za to, že jste mne kdysi naučil psát exponenty typu m/s^2 a ze srdce Vám ten úspěch přeju. Mám radost spolu s Vámi, že Vám ke štěstí stačí tak málo.
     Ale s tím, že umíte krátit zlomky, už je to horší, viz Váš citát:
     Když jste velkoryse zkrátil metr v [kg.m/s^2], který metr to byl, vzdálenost nebo délka vodiče? Že jste to nedělil metrem dvakrát a máte rozměr [kg/m.s^2], to by fyzici koukali…

     Já Vás na oplátku nyní naučím, že podstatou krácení zlomku je, že jeho hodnota se nezmění, zatímco Vaše operace hodnotu zlomku změnila – takže fyzikové by nekoukali, oni by takového pana Pardala ihned zesměšnili. (Jestli mi nevěříte, zeptejte se pana Lubka.)
     A dále Vás naučím, že etalon je etalon (metr je metr) ať už jako délka, nebo jako vzdálenost.
     Co myslíte, jsme si nyní na úspěchy už kvit, nebo snad vedu?

     ad: Vy máte v základech ether a zmatky v pojmech veličiny a fyzikální jednotky…

     Ale kdepak, pravda je jinde, jenže Vy ji odmítáte uznat. Fyzikální veličina je například hmotnost – a fyzikální jednotka, obsahující fyzikální veličinu hmotnost, je například newton. Ovšem co nemá hmotnost, nemůže být vyjádřeno jednotkami, které hmotnost obsahují.
     Takže tvrdit, že higgsovo pole se neskládá z žádných fyzikálních veličin (tudíž ani hmotnosti) a přitom produkuje hmotnost bosonu, která je obsažena v jednotkách GeV, je čiré šarlatánství. A šarlatánstvím to zůstane, i když to budete okecávat jakýmikoli spletitostmi a rovnicemi, které ve vztahu k realitě představují jenom soubor klikyháků, nic víc.

     A jetě poznámka: o mně tvrdíte, že nemám ani základy fyziky a přitom podporujete fakt, že teoretičtí fyzikové prokazatelně ignorují jak matematický aparát, tak i fyzikální jednotky. Takové hodnocení vůbec není objektivní, je to plácnutí z nouze, kdy zastánce nereálných teorií neví, kudy kam a zbývá mu už jedině osobní útok.

    5. Ad: „Stejně jako Vaše tvrzení, že higgsovo pole nemá žádnou fyzikální veličinu“

     Lžete pan Muladi a to dosti nestdydatě. To Vy jste položil tu známou imbecilní otázku „z jakých veličin se skládá Higgsův boson“. Načež jsem odpověděl, že z žádných veličin se neskládá. Nikoliv, že nemá žádnou fyzikální veličinu, jak jste mi právě lživě přisoudil. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Higgsovo pole pochopitelně má jisté vlastnosti, které jsou v teoriích popisovány fyzikálními veličinami. Ale opravdu se z nich neskládá. Vidím, že jste ani tu nízko položenou laťku překročit nedokázal:))

     Ad „Tím jenom potvrzujete, co celou dobu tvrdím já.“

     Ne to nepotvrzuji. Přečtěte si pořádně co jsem napsal a celé. Důležité je přitom „některé výsledky experimentů se zdravému rozumu vzpírají“. Jde o reálné výsledky, které jsou běžnou lidskou zkušeností („zdravým rozumem“) prostě neuchopitelné ať je následně vysvětluje jakákoliv teorie, i ta mylná éterová, která neřeší vůbec nic.

     Tam kam jste došel v této diskusi je už pořádná tma a puch pane Muládi, když už dokážete reagovat jen za cenu lží a kolovrátkového pomlouvání fyziků, kterým sám nesaháte ani po nehet malíčku :)

    6. Pane Lubko,

     ad: Načež jsem odpověděl, že z žádných veličin se neskládá. Nikoliv, že nemá žádnou fyzikální veličinu, jak jste mi právě lživě přisoudil. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Higgsovo pole pochopitelně má jisté vlastnosti, které jsou v teoriích popisovány fyzikálními veličinami. Ale opravdu se z nich neskládá…

     Rozumíte vůbec sám sobě? Když se něco z fyzikálních veličin neskládá, tak to znamená, že to žádnou fyzikální veličinu nemá. To není žádné lživé přisouzení, zvlášť při Vaší další větě: pole má vlastnosti, které jsou popisovány fyzikálními veličinami, ze kterých se ale neskládá. (Navíc jste sám tvrdil, že vlastnosti nejsou totéž, co fyzikální veličiny…)
     Ale dobře, když se podle Vás higgsovo pole z fyzikálních veličin neskládá, ale fyzikální veličinu má, tak jakou?

     Ve zbytku Vašeho příspěvku jsou především zlostné výlevy, kterými zakrýváte, že teoretičtí fyzikové vytvářejí ve fyzice chaos a že platí, co jsem uvedl: ignorují veličiny, jednotky i matematický aparát. Počínaje křiveným čtyřrozměrným časoprostorem, kterému dodnes fyzikální jednotky nikdo z nich neurčil, přes singularity až po probírané higgsovo pole.

 20. Higgsův boson by mohl souviset s temnou energii.
  http://www.osel.cz/7059-souvisi-higgsuv-boson-s-temnou-energii.html
  z diskuze pod článkem :
  Houpačky Seesaw není oscilace neutrin
  Pavel A1,2013-08-11 09:47:12
  Popis najdete třeba na wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Seesaw_mechanism.
  Velmi zhruba jde o to, že nabité leptony jsou směsí levo- a pravotočivých leptonů, přičemž slabě intergují pouze jejich levotočivé složky. Interakce leptonu s Higgsem mění jeho točivost, to se v důsledku projeví jako jeho hmotnost.
  Neutrina jsou ale pouze levotočivá, žádný náznak pravotočivého neutrina zatím nebyl pozorován. Seesaw mechanismus předpokládá, že existují i pravotočivá neutrina, ale jsou velmi hmotná (zatímco ta levotočivá jsou /takřka/ nehmotná). A protože jsou ta pravotočivá tak hmotná, je interakce levotočivého neutrina s Higgsem málo pravděpodobná a proto má tak malou pozorovanou hmotnost.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference