mapa stránek || vyhledávání

Výsledek voleb jako test inteligence a intuice českého národa

Regulérním výstupem výzkumu schopností samostatného myšlení bylo zjištění, že bez ohledu na stupeň dosaženého školního vzdělání 70% lidí v Česku není schopno samostatného logického myšlení. Když si tento výsledek „následků školního vzdělání“ přečetl Miloš Zeman, v rozhovoru jej s graciézou jemu vlastní uvedl ve známost slovy, že 70% lidí u nás jsou „idioti“. Vyvolal tím nelibost kvůli „prozrazení“ státního tajemství mafií, spoléhajících na reklamu a média. Jenže podle mne je to jen část pravdy.

cesko-volbyTa druhá část je v tom, že k poklesu míry schopnosti samostatného myšlení je podle mne nutno přičíst i pokles schopnosti využití intuice. Tedy vlastnosti, jíž se Češi odedávna vyznačovali! Takže já bych se při hodnocení kvality inteligence českého občana přikláněl spíše k názoru Winstona Churchilla, který říkal, že k vyléčení pocitu potřeby „vlády lidu“ slouží 5 minut rozhovoru s „řadovým občanem“ o politických otázkách. (Viz diskusní příspěvky na internetu.) Takže já bych to číslo nesvéprávných zvýšil na 90%. Možná, že jsem příliš skeptický, a proto s napětím očekávám skutečné výsledky současných parlamentních voleb. Podle mne mnoho vypoví o současném „průměrném“ Čechovi.

Oč vlastně jde. O nic jiného, než že drtivá většina občanů je nepochybně velmi nespokojena s „politiky“! Proto podle mne všichni, kteří k volbám nepůjdou, vyjevují kvality svého myšlení. Ve stylu: politika mě štve, tak nepůjdu volit! Proto tyto desítky procent voličů zařazuji do kategorie idiotů jako první.

V druhé řadě je možné do této skupiny „myslitelů“ zařadit i ty, kteří jsou se stavem státu, veřejného života a politiky nespokojeni a dále volí strany, které stát v posledních 20 letech řídily! A dovedly jej do stavu, ve kterém se nachází.

V třetí řadě je možné do výše uvedené skupiny „specificky myslících občanů“ zařadit ty, kteří nadávají na rozkrádání veřejných peněz a průběh privatizace a budou volit strany, v jejichž čele stojí úspěšní privatizátoři a „organizátoři“, kteří svojí „pracovitostí“ a „znalostí pravidel finančních trhů“ navodili současný stav českého hospodářství! Desetiletí mlčeli k zákonům, podle nichž u nás dostávají státní zakázky a organizují výrobu hlavně neprůhledné firmy z daňových rájů.

V čtvrté řadě do výše uvedené skupiny občanů s podivnou logikou zařazuji ty, kteří se domnívají, že Česko je samostatný a na ostatní Evropě nezávislý ostrov!

V páté řadě do výše uvedené skupiny zařazuji ty, kteří si myslí, že v možnostech civilizace je, že krajina má být člověkem nezasaženou zelenou planinou a lidé že žijí proto, aby se houpali na liánách.

V šesté řadě do výše uvedené skupiny občanů zařazuji ty, kteří cítí absenci spravedlnosti ve společnosti, ale volí strany, které tvrdí a na právních fakultách učí, že na člověku nezávislá spravedlnost neexistuje a existuje jen psané právo! A jeho formulace se ustanovuje hlasováním poslanců, kus deset milionů! A uplatňuje se na soudech ve stylu „rozboru větného“, při čemž se pro soudce zdá být rozhodujícím, „kde je tečka“.

V sedmé řadě do výše zmíněné skupiny idiotů zařazuji ty, kteří volí strany, prosazující plnou svobodu a nezávislost jednotlivce na rodině, národu a organizací státu. A pak se diví, že nic nefunguje a nikde už není bezpečno.

Výše uvádím jen některé příklady podivné logiky voličů. Logika je důležitá věc, ale důležitější je intuice, protože ta je nezávislá na často deformovaných informacích. Jak ale otestovat, zda ještě vůbec existuje intuice občanů? Nenapadá mě jiná věc, jíž by se bylo možno uchytit, než postoj médií, tisku a reklamy! Jestliže cítím, že u nás bez ohledu na právě vystavované tváře dosud vládli bezskrupulózní zákulisní mafie, které vlastní i média a agentury výzkumu veřejného mínění, lze očekávat, že tyto budou pomocí těchto nástrojů trvale vyvíjet podporující tlak některým směrem! (V prospěch jimi ovládaných „koní“.) A naopak trvale dehonestační a zasklívací tlak vůči těm osobnostem a stranám, které pod kontrolou nemají! Nevím jak čtenáři, ale já jsem to již zaznamenal! Jsem velmi zvědav, v jaké míře to zaznamenali i voliči? Volba těch potlačovaných sice určitě nepřivodí okamžitý zvrat, ale dává alespoň naději na nastoupení správnějšího směru v řízení státu. Jestli to vůbec ještě je v západní civilizaci možné.

Také jsem od minulých voleb zaznamenal, že v zemi převážně nevěřící na Spravedlnost a užitečnost pokání minulí voliči nezachytili konání „božích mlýnů“. Mám na mysli nyní silně nadávající bývalé voliče ODS, TOP 09 a VV. Vždyť ti by neměli nadávat na stav politiky, ale zpívat tu budovatelskou „teď jsme měli, co jsme chtěli“! Kdyby minule měli intuici, mohly být „věci“ jinak. Právě tak jako ti, co u minulých voleb nebyli. A že tedy mají k prohlédnutí duchovní poznatek, že „sklizeň“ minulých voleb vždy existuje. Jen intuitivně správnější volba jim zajistí, že za rok po těchto volbách nebudou opět nadávat.
 

MVDr. Josef Staněk

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference