mapa stránek || vyhledávání

Zadľženosť je najhoršou formou otroctva!

Už 600 rokov pr. Kr. istý čínsky mysliteľ povedal, že je lepšie dávať, ako brať, lebo kto dáva, si obdarovaného získava, kým ten, kto prijíma, sa stáva dlžníkom a je preto neslobodný a na darcovi závislý.

ne-dluhTúto starodávnu pravdu s obľubou využívali všetci panovníci sveta voči svojej šľachte a úradníkom, ktorým najskôr udelili léna, aby si ich zaviazali a mohli ich potom využívať vo svojej nadvláde.

To isté robí aj dnes svetovládna elita vo všetkých krajinách sveta pomocou bánk a systému pôžičiek a dlhov. Ešte pred nedávnom bolo bežné oddlžovanie krajín, v ktorých imperiálna moc nastolila svoju bábkovú vládu, aby sa jej umožnil dobrý štart do budúcnosti. To isté sa urobilo v krajinách, kde padol komunistický systém, že sa vymazali všetky staré dlhy, aby sa mohlo začať slobodne od začiatku. A naopak porazené štáty v 2. sv. vojne (Nemecko a Japonsko) boli zadlžené na mnoho rokov povinnými reparáciami, aby ich udržali v závislosti (otroctve) na víťazných mocnostiach a pod kontrolou.

Keď je niekto závislý od iného, a to sa týka aj štátov, musí poslúchať, lebo mu hrozí podľa zákona postih a strata všetkého a možno aj väzenie a likvidácia. Násilie vojny tu bolo nahradené násilím zákona a dlhovým systémom. Človek stráca slobodu a stáva sa otrokom, ak každý každému niečo dlhuje! A uplatňovaný systém svetových elít je taký, aby každý štát, ako aj každý jednotlivec, bol zadlžený a tým aj neslobodný.

Prirodzene, že tu nejde o skutočný dlh dajakých cenností alebo iných materiálnych hodnôt. Sú to všetko fiktívne hodnoty a dlhy, lebo všetky peniaze už dlho nie sú kryté hodnotami (zlatom ani konkrétnym majetkom). Sú to fiktívne dlhy, ale v systéme zavedeného svetového poriadku je tu možný reálny bankrot a tým aj strata všetkých reálnych práv a vymožeností. Konkrétne to môžeme vidieť na štátoch v EÚ ako sú Grécko (110 mld. eur), Írsko (85 mld. eur) a Portugalsko (78 mld. eur). Tento dlh však zadlžuje nielen celú EÚ, ale najviac tých, ktorí sa na tento „ochranný balíček“ s objemom viac ako 700 miliárd eur) poskladajú. Je to pyramídová hra, kde nikto nevyhrá, ale všetci stratia. A práve o to svetovej elite ide!

Tak, ako je to so zadlženosťou štátov, rovnako je to aj so zadlženosťou jednotlivých občanov. Ceny základných životných potrieb (byty, domy a strava) sa umelo nastavili na tak vysokú úroveň, že ľudia, ktorí si chcú založiť rodiny, sa musia nutne neúmerne zadlžiť na dlhé roky, lebo s tými platmi, ktoré sa umelo držia veľmi nízko, nemožno úvery s vysokými úrokmi zaplatiť. Človek, ak chce prežiť, musí buď kradnúť, podvádzať, alebo pracovať ako otrok v korporáciách, ktoré opäť kontroluje tá istá svetová elita.

Je to všetko o svetovej moci a moc vychádza od diabla a nie od Boha (ako to niektorí hlásajú). Boh neuplatňuje nad svojím stvorením moc, ako to robia ľudia, ale vládne láskou a službou. Moc možno poraziť opäť len inou mocou (ešte väčšou), ale tým sa moc a zlo zo sveta nestratí, iba sa zväčší. Násilie plodí iba ďalšie násilie a tak sa zlo iba rozširuje. Nijaké dobro nemožno dosiahnuť pomocou násilia alebo moci.

Tu si treba položiť otázku, čo čaká spoločnosť, ktorá sa riadi takýmto systémom vzťahov?
 

Leonard Degon
 

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference